Sunteți pe pagina 1din 5

DETALIEREA

acordrii punctajului, conform Anexei nr. 2 a Metodologiei - Nr. _______ / _________ 2017
cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul (numr de nregistrare dat de unit. colar )
preuniversitar n anul colar 2017-2018, aprobat prin
OMENCS nr. 5739/14.11.2016, cu modificrile i completrile
ulterioare.

FIA DE EVALUARE 1
a activitii profesionale, didactice i tiinifice a candidailor participani la etapele mobilitii personalului didactic pentru anul colar 2017-2018

Doamna/Domnul ........................ PUNCTAJ TOTAL


Evaluare
Autoevaluare
Specialitatea postului didactic/catedrei: .......... Unitate ISJ

Unitatea de nvmnt: .............. ..........

PUNCTA PUNCTAJ
CRITERII I PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI J Evaluare

DIDACTIC conform Autoevaluare


Unitate ISJ
Anexei nr.2
I. Nivelul studiilor
Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de
A. absolvire.
6p
Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire i absolveni ai colii
B. normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i studii universitare de scurt durat.
8p
Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire i absolveni ai colii
normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i studii universitare de scurt durat care i-
C. au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile
8,5 p
ulterioare.
Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de
D. absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) i studii universitare de lung durat sau ciclul 9p
I de studii universitare de licen sau ciclul II de studii universitare de masterat.
Profesori de instruire practic/maitri-instructori, absolveni de coal postliceal/coal de maitri cu
E. diplom/certificat de absolvire/certificat de competene profesionale.
5p

Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai institutului pedagogic cu


F. durata de 3 ani cu diplom de absolvire.
8p

Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai institutului pedagogic cu


G. durata de 3 ani, cu diplom de absolvire, care i-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea 8,5 p
nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.

H. Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen. 9p

Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen i cu studii


I. postuniversitare cu durata de cel puin 3 semestre.
9,5 p

1
Fia de evaluare a fost aprobat n edina Consiliului de Administraie al ISJ Gorj din data de 16.01.2017, n conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic n anul colar 2017-2018,
aprobat prin OMENCS nr. 5739/14.11.2016, cu modificrile i completrile ulterioare.

Strada Victoriei nr.132-134 Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,1I
Tg-Jiu, cod 210234 010168, Bucuresti
Telefon: 0253-227177 Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax : 0253-224750 Fax: +40 (0)21 310 32 05
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com www.edu.ro
Absolveni n specialitate, ai nvmntului universitar de lung durat cu diplom de licen sau ai
J. ciclului II de studii universitare de masterat.
10 p

Absolveni cu diplom n specialitate ai nvmntului universitar de lung durat sau ai ciclului II de studii universitare de masterat i cu:
1. o alt licen; 4p
2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puin 3 semestre; 3p
3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puin 3 semestre; 3p
4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puin 3 semestre; 2,5 p
K.
5. masterat n sistem postuniversitar sau un alt masterat n cadrul ciclului II de studii universitare; 3p
6. cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata de cel puin 3 semestre; 2p
7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre; 2p
8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3
1p
semestre.

Not:
1. Pentru profesorii pentru nvmntul precolar/primar care solicit trecerea prin transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer n specializarea dobndit ulterior prin
studii superioare se acord punctajul corespunztor studiilor superioare de lung durat/ciclului I de studii universitare de licen/ciclului II de studii universitare de
masterat.
2. Punctajul de la literele A-J nu se cumuleaz.
3. Punctajul de la literele J-K se cumuleaz i se acord pentru fiecare form de pregtire, finalizat, universitar/postuniversitar de la litera K punctele 1-8.

II. (1) Gradul didactic


a) Definitivat 4p
b) Gradul didactic II 7p
c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I 10 p
d) Grad didactic I obinut pe baz de examene, urmat de doctorat n domeniul specializrii
14 p
/specializrilor nscrise pe diploma de licen
(2) Categorii pentru antrenori
a) Categoria a IV-a 4p
b) Categoriile a II-a i a III-a 7p
c) Categoria I 10 p
(3) Media de absolvire pentru debutani ( 0-2 ani ) sau antrenori categoria a V-a:
Media 10 3p
Media 9-9,99 2,5 p
Media 8-8,99 2p
Media 7-7,99 1,5 p
Media 6-6,99 1p

Not:
1. Punctajul pentru grade didactice i categorii pentru antrenori nu se cumuleaz;
2. Se puncteaz ultimul grad didactic/doctorat dobndit, respectiv ultima categorie dobndit;
3. La punctajul corespunztor gradului didactic mai sus menionat se adaug cte 2 (dou) puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a obinut
media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I);
4. Personalului didactic cruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" i se echivaleaz acest calificativ cu media 10.

III. Rezultatele obinute n activitatea didactic.


Calificativele obinute n ultimii doi ani colari ncheiai (2014/2015 i 2015/2016) i echivalentul acestora n
puncte:
Foarte bine 10 p

Strada Victoriei nr.132-134 Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,2I
Tg-Jiu, cod 210234 010168, Bucuresti
Telefon: 0253-227177 Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax : 0253-224750 Fax: +40 (0)21 310 32 05
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com www.edu.ro
Bine 7p
Satisfctor 2p
Nesatisfctor 0p

Not:
a) Pentru absolvenii promoiei 2016 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2016-2017.
b) Pentru absolvenii promoiei 2015 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2015-2016 i
calificativul parial din anul colar 2016-2017.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele, pentru ultimii doi ani colari n care cadrul
didactic i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).

IV. Activitatea metodic i tiinific dovedit prin documente justificative


1) Se puncteaz activitatea din ultimii 2 ani colari ncheiai * (2014/2015 i 2015/2016) la nivelul:
- activitatea n comisia metodic max. 0,50 p / an/ activitate /
responsabilitate
- activitate n asociaii profesionale ale cadrelor didactice max. 0,50 p / an/ activitate /
responsabilitate
a) unitii de - activitatea n structuri consultative de dialog social max. 0,50 p / an/ activitate /
responsabilitate
nvmnt max. 0,50 p / an/ activitate /
- rezultate la concursuri colare
max. 6 p responsabilitate
- rezultate la olimpiade colare max. 0,50 p / an/ activitate /
responsabilitate
- alte activiti i responsabiliti max. 0,50 p / an/ activitate /
responsabilitate
- metodist al inspectoratului colar/Casei Corpului Didactic max. 0,50 p / an/ activitate /
responsabilitate
- formator local max. 0,50 p / an/ activitate /
responsabilitate
- membru al comisiei consultative pe discipline max. 0,50 p / an/ activitate /
responsabilitate
- membru n asociaii profesionale ale cadrelor didactice max. 0,50 p / an/ activitate /
b) judeului responsabilitate
- membru n comisii de elaborare a subiectelor i de evaluare n max. 0,50 p / an/ activitate /
max. 8 p responsabilitate
cadrul concursurilor colare/ de ocupare a posturilor didactice
vacante/rezervate organizate la nivel local/judeean
- rezultate la concursuri i olimpiade colare locale/judeene max. 0,50 p / an/ activitate /
responsabilitate
- alte activiti i responsabiliti max. 0,50 p / an/ activitate /
responsabilitate
- formator naional max. 1,50 p / an/ activitate /
responsabilitate
- membru al comisiei naionale de specialitate sau al altor
consilii/comisii naionale menionate n Legea nvmntului nr.
max. 1,50 p / an/ activitate /
c) naional 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare responsabilitate
max. 10 p sau n Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare
- rezultate la concursuri i olimpiade colare max. 1,50 p / an/ activitate /
responsabilitate
- alte activiti i responsabiliti max. 1,50 p / an/ activitate /
responsabilitate
max. 1 p / an/ activitate /
d) internaional - performane profesionale responsabilitate
max. 12 p - lucrri publicate max. 1 p / an/ activitate /
responsabilitate
- rezultate la concursuri i olimpiade colare max. 1 p / an/ activitate /
responsabilitate
- participri la seminarii, simpozioane, conferine, congrese max. 1 p / an/ activitate /
responsabilitate
- organizarea de seminarii, simpozioane, conferine max. 1 p / an/ activitate /
responsabilitate
- alte activiti i responsabiliti max. 1 p / an/ activitate /
responsabilitate

Strada Victoriei nr.132-134 Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,3I
Tg-Jiu, cod 210234 010168, Bucuresti
Telefon: 0253-227177 Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax : 0253-224750 Fax: +40 (0)21 310 32 05
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com www.edu.ro
e) max. 1 p - se acord la nivelul colii n situaia prevzut n Not, la
punctul c). 1p
Suplimentar

Not:
* Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar / profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a 2 ani
colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic.
n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o vechime de cel mult 5 ani n nvmnt au
ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a cel
mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.
a) Pentru absolvenii promoiei 2016 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2016-2017.
b) Pentru absolvenii promoiei 2015 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2015-2016.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din
nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul IV.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani colari n care cadrul
didactic i-a desfurat activitatea.

2) Participare n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd calitatea activitii specifice domeniului
nvmnt, n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la ISJ):
a) metodologii, regulamente, instruciuni aprobate de MENCS (participarea n colective de 2p/
metodologie,
elaborare) regulament,
(max. 6 p pentru toate actele normative). instruciune
b) programe colare aprobate de MENCS (participarea n colective de elaborare). 1p
(max. 4 p pentru toate programele). /program
7 p/manual
mprite la
c) manuale colare aprobate de MENCS. numrul
autorilor
5 p/lucrare/
d) monografii / lucrri tiinifice nregistrate cu ISBN. monografie
mprite la
(max. 10 p pentru toate monografiile/lucrrile) numrul
autorilor
1p
e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin. /ghid/auxiliar
mprite la
(max. 4 p pentru toate ghidurile/auxiliarele curriculare) numrul
autorilor
0,5 p/articol
f) articole de specialitate / studii de specialitate, publicate n reviste de specialitate, la nivel mprite la
numrul
judeean sau naional, nregistrate cu ISSN. autorilor;
(max. 3 p, pentru toate articolele) 1 p/studiu
mprite la
(max. 4 p, pentru toate studiile) numrul
autorilor.
5 p/fiecare
g) cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific din carte
mprite la
domeniu (max. 10 p, pentru toate crile) numrul
autorilor
2,5 p/ mijloc
de
h) mijloace de nvmnt omologate de ctre MENCS nvmnt
(max. 5 p) mprite la
numrul
autorilor

3) Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de MENCS n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data
depunerii dosarului la inspectoratul colar): formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig,
Arion, proiecte finanate din fonduri structurale i de coeziune, altele dect cele punctate anterior.
(max. 5 p)
- membru n echipa de scriere a proiectului 1p
- responsabil de activitate n echipa de proiect 1p
- coordonator de proiect 1,5 p

Strada Victoriei nr.132-134 Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,4I
Tg-Jiu, cod 210234 010168, Bucuresti
Telefon: 0253-227177 Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax : 0253-224750 Fax: +40 (0)21 310 32 05
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com www.edu.ro
- beneficiar de burse (Comenius, Arion, etc.) 1p
- formator AEL 0,5 p
4) Participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de MENCS, n ultimii 5 (cinci) ani
calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar), finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin
echivalent (0,1 p/3 credite, max. 6 p):
a) program de lung durat (90 de credite) 3p
b) program de durat medie (60 de credite) 2p
c) program de scurt durat (30 de credite) 1p
d) program cu mai puin de 30 de credite 0,1 p/3
credite
Participarea la activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul
programelor de formare continu, aprobate de MENCS sau alte instituii abilitate 0,1 p/ 10
5) (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 ani calendaristici ore de
(la data depunerii dosarului la ISJ) cu adeverin / certificat / diplom. curs
(max. 5 p)

Not:
a) Pentru cadrele didactice care solicit transferul pentru restrngere de activitate/pretransferul n alt specializare se evalueaz activitatea metodic si tiinific
pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
b) Cadrele didactice care au desfurat activitate metodic i tiinific pe dou sau mai multe specializri sunt evaluate pentru ntreaga activitate.

V. Criterii de vechime:
- vechime efectiv la catedr, inclusiv perioada rezervrii catedrei 0,3p / fiecare an ntreg
de nvmnt

Not:
Se recunoate vechimea la catedr pentru perioada activitii desfurate ca personal didactic calificat.

PUNCTAJ I PUNCTAJ II PUNCTAJ III PUNCTAJ IV PUNCTAJ V PUNCTAJ TOTAL


Evaluare Evaluare Evaluare Evaluare Evaluare Evaluare
Autoevaluare Autoevaluare Autoevaluare Autoevaluare Autoevaluare Autoevaluare
Unitate ISJ Unitate ISJ Unitate ISJ Unitate ISJ Unitate ISJ Unitate ISJ

(punctajul total acordat se trece i pe prima pagin, dreapta sus)


Not:
Dup totalizarea punctajului, n caz de egalitate, se vor lua n considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, n urmtoarea ordine:
a) so (soie) cu activitatea n nvmnt, n aceeai localitate;
b) so (soie) cu domiciliul n localitate;
c) prini cu domiciliul n localitate;
d) starea de sntate care nu permite prsirea localitii (certificat medical de la comisia de expertiz a capacitii de munc);
e) soul/soia s lucreze n nvmnt;
f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic ntreintor de familie i cu domiciliul n localitatea respectiv, minori n ntreinere, prini bolnavi, proprieti
imobiliare n localitate).

DIRECTOR, CADRUL DIDACTIC EVALUAT,


Numele __________________________ De acord cu punctajul acordat ,
Semntura Numele _______________________
L. S. Semntura ........

Strada Victoriei nr.132-134 Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,5I
Tg-Jiu, cod 210234 010168, Bucuresti
Telefon: 0253-227177 Tel: +40 (0)21 405 57 06
Fax : 0253-224750 Fax: +40 (0)21 310 32 05
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com www.edu.ro