Sunteți pe pagina 1din 1

1.3.Motiva ia.

Defini ieMotiva ia reprezint un proces de selectare si eviden iere a interac iunii dintre
stimulii interni icei externi n vederea realiz rii unei ac iuni. Aceste motiva ii se schimb i difer ntre ele
i dinpunctul de vedere al tipului de personalitate, temperament, mediu, ereditate. Se creaz astfelo
diversitate a accederii omului la diferite st ri motiva ionale care interac ioneaz ntre eleastfel nct se
ajunge la o multitudine de posibilit i motiva ionale din care individul alege unasau mai multe n func ie de
voin a luiDe cele mai multe ori individul ac ioneaz diferit cnd este pus n fa a diferitelor situa ii. Deaici
vedem ambivalen a motiva iei care se succede i accede la diferite niveluri i intensit i alemotiva iei.
Pein motiva ie se n elege

,,Procesele fiziologice i psihologice responsabile dedeclan area, men inerea i ncetarea unui
comportament, ca i de valoarea apetitiv sauaversiv conferit elementelor de mediu asupra c rora se
exercit acel comportament (Larousse, 2006, p. 773).

Avem astfel o perioad de c utare a impulsului sau ast rii motiva ionale iar apoi sc derea motiva iei care
poate duce p n la dispari ia ei. Motiva iane arat faptul putin ei reaaliz rii unui act de inten ie care este
n mintea noastr i dar i mprejur rile prin care omul ajunge s hot rasc n ceea ce prive te
deciziile lui.Motiva ia este i o semnifica ie profund a interiorit ii noastre care se reflect n planul
uneidecizii i care analizeaz diferi i factori la nivel mental. n acest sens se amplific motiva ia carepoate
fi una intrinsec sau extrinsec . Nivelul la care se ajunge are de a face astfel cutrebuin ele i necesit ile
umane care trebuiesc satisf cute . Motiva iile umane in i deinteresul fiec rui individ, de particularit ile
i subiectivitatea proprie. Astfel avem de a face cumecanismul motiva iei dar i cu implica iile subiective i
obiective deopotriv Analiza decizional sau motiva ional a fiec ruia constituie ideea fundamental prin
carefiecare este liber asupra propriilor judec i i valoriz rii a propriilor idei i concepte. Cel pu ina a este
ntr-o societate democratic . n acest sens difer motiva iile pe care fiecare dintre noile are n
alegerile proprii.Ceea ce determin aceast mptiva ie este impulsul sau energia , adic predispozi ia
saudeterminismul cu care omul este nzestrat pentru a face unele decizii.Trebuin ele primare :fiziologice, de
securitate, sociale, sunt prezente i la animale. i ele au acest impuls sprerealizarea acestor motiva ii i
trebuin e. De aceea trebuin ele superioare: de reactualizare aeului, de autorealizare, cognitive, estetice, de
concordan sunt prezente doar n lumeaoamenilor. Aceasta este o diferen iere care realizeaz aceste
deosebiri care sunt esen iale ndezvoltarea i parcurgerea treptelor motiva iei ct mai sus posibil.Putem
concluziona astfel c

,,prin motiva ie n elegem o form specific de reflectare prin carese semnaleaz mecanismele de
comand -control ale sistemului personalit ii o oscila ie de la

starea ini ial de echilibru, un deficit energetico-informa ional sau o necesitate ce


trebuiesatisf cut (Golu Mihai, 2005, p. 571)