Sunteți pe pagina 1din 3

REGULAMENTUL CAMPANIEI „BLACK FRIDAY PIATRAONLINE”

Perioada campaniei: 17 noiembrie 2017

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art.1.1. Campania “Black Friday PIATRAONLINE” (numită în cele ce urmează “Campania”) este

organizată de

ROCK

STAR CONSTRUCT SRL, cu sediul

social în Aleea Teisani nr. 137A, Sector

1,

Bucuresti, România, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/20648/2007, cod fiscal RO

22680005 (denumită

 

în continuare “Organizator”).

Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant / Client”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Art.1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfaşurării Promoţiei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării. Art.2.1. Campania poartă denumirea “Black Friday PIATRAONLINE”. Art.2.2. Campania se desfăşoară în România, la showroomul Organizatorului situat in Bucuresti, Sectorul 1, Aleea Teisani nr. 137A timp de 12 h (vineri 17.11.2017, in intervalul orar 08:00 - 20:00,), precum şi în mediul online pe siteul Organizatorului, www.piatraonline.ro, timp de 24h (vineri 17.11.2017 de la ora 00.01 00:00).

Articolul 3. Obiectul campaniei

Art.3.1. Obiectul Campaniei este reprezentat de produsele vandute de Organizator la preţuri promoţionale: reduceri între 10 si 80 % pentru cantităţi limitate / în limita stocului disponibil.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art.4.1. De această campanie beneficiază orice persoană fizică sau juridică, care cumpără un produs fie de la showroomul Organizatorului, fie de pe pagina web a acestuia pe data de 17.11.2017.

Articolul 5. Modul de desfăşurare al Campaniei. Pretul produselor si livrarea acestora. Art.5.1. Fiecare Participant la Campanie care cumpară unul sau mai multe produse, din showroom-ul Organizatorului sau de pe pagina web http://www.piatraonline.ro, in data de 17.11.2017, va beneficia de reducerile specificate in showroom sau pe pagina web mentionată. Art.5.2. Un procent de 50% dintre produsele ce fac obiectul prezentei Campanii vor fi vandute de catre Organizator doar cumparatorilor care achizitioneaza o cantitate minima din aceste produse. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu vinde aceste produse cumparatorilor care intentioneaza sa achizitioneze o cantitate mai mica decat minimul specificat pe siteul Organizatorului ori in showroomul acestuia. Art.5.3. Un procent de 50% dintre produsele ce fac obiectul prezentei Campanii sunt disponibile in stoc limitat. Acestea vor fi vandute in functie de unitatea de ambalare (ex: cutie, pachet, set etc.). Stocul produselor nu va putea fi suplimentat. Art.5.4. Produsele pot fi vizualizate de catre cumparator atat in showroom, cat si in depozitul Organizatorului.

Art.5.5. Pretul produselor trebuie achitat integral la momentul cumpararii acestora. Pretul produselor nu include costul aferent transportului si/sau montajului acestora sau al oricarui alt accesoriu al produselor. Art.5.6. Produsele vor fi rezervate in ordinea platii integrale a acestora de catre cumparatori. Organizatorul nu garanteaza niciun stoc pana in momentul platii produselor de catre cumparatori. Art5.7. Produsele se ridică pe loc din showroom sau se livrează de către Organizator în cel mult 14 zile calendaristice. Organizatorul nu garantează perioada de livrare în numele curierilor, insa din punctul de vedere al acestuia marfa va fi expediată din depozit în acest termen. Art.5.8. Produsele achiziţionate nu pot fi stocate în depozitul Organizatorului. Astfel, acestea se ridică imediat sau se livrează de către Organizator, in caz contrar urmand a fi peceputa taxa de depozitare de catre acesta din urma. Art.5.9. Produsele nu pot fi stornate odată ce au fost achiziţionate şi recepţionate. Art. 5.10. Produsele achizitionate care vor putea fi preluate personal de catre cumparatori din showroom-ul/depozitul Organizatorului sunt doar cele ce sunt incluse in categoriile de produse “ARDEZIE FLEXIBILA SKIN” sau “SOLUTII TRATARE SI CURATARE”. De asemenea, cumparatorii vor putea prelua personal din showroom-ul/depozitul Organizatorului produsele in cantitate de maximum 5 mp ori 10 cutii/pachete. Produsele care nu intra sub incidenta dispozitiilor anterioare vor fi livrate cumparatorului contracost de catre Organizator ori vor fi ridicate si transportate de catre cumparator prin intermediul unor societati specializate in transportul de marfa, acesta neputand sa transporte marfa cu ajutorul unui alt autovehicul (proprietate personala ori inchiriat/imprumutat).

Articolul 6. Limitarea Răspunderii Art.6.1. Campania nu se cumulează cu alte promoţii, vouchere, puncte bonus etc. Art.6.2. Produsele se achiziţionează în limita stocurilor disponibile. Art.6.3. Cumparatorul are obligatia ca, la momentul ridicarii ori livrarii produselor cumparate, sa verifice daca acestea corespund cantitativ si calitativ. In cazul in care cumparatorul are reclamatii referitoare la cantitatea ori calitatea produselor cumparate, va trebui sa aduca aceste obiectii la cunostinta Organizatorului in termen de cel mult 24 de ore de la momentul ridicarii ori livrarii produselor. Organizatorul nu va lua in considerare reclamatiile aduse la cunostinta sa cu depasirea termenului de 24 de ore. Art.6.4. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii la această Campanie. Art.6.5. Fără a limita cele menţionate mai sus, produsele şi serviciile oferite de către Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite fără garanţii suplimentare, explicite sau implicite.

Articolul 7. Confidenţialitatea datelor

Art.7.1. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Articolul 8. Forţă majoră. Caz fortuit

Art.9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art.9.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Promoţiei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Dacă Organizatorul invocă forţa majoră sau cazul fortuit, acesta este obligat să comunice participanţilor la Promoţie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 9. Litigii

Art.10.1. Orice reclamaţie având ca obiect “Campania” poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în prezentul Regulament sau trimisă electronic, pe email, la adresa conciliere@piatraonline.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art.10.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

Articolul 10. Întreruperea Campaniei

Art.11.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe oricând Campania pe parcursul desfaşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afişare pe site, semnalizare în magazin, etc.).

Articolul 11. Regulamentul Campaniei Art.13.1. Regulamentul Campaniei este afişat în format digital pe site-ul Organizatorului, pe pagina oficiala de facebook PIATRAONLINE, https://www.facebook.com/PIATRAONLINE, precum şi la showroom pe toată perioada de desfaşurare a Campaniei cât şi după terminarea acesteia. Art.13.2. Simpla participare la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania. Data redactării regulamentului Campaniei “Black Friday PIATRAONLINE”: 08.11.2017