Sunteți pe pagina 1din 2
Notarea Denumirea Notă 1 Instalație pentru ridicarea sacilor cu făină 1 4 Instalație de recepționare
Notarea
Denumirea
Notă
1
Instalație pentru ridicarea sacilor cu
făină
1
4
Instalație de recepționare a făinii
1
5
„Cernător de tip Pioner”
1
6
Cuvă de depozitare de tip standard
1
7
Compresor
1
8
Instalație pentru ridicarea sacilor cu
zahăr
1
9
Instalație de recepționare a sacilor cu
zahăr
1
10
Instalație pentru pregătirea soluției
de zahăr
1
11
Pompă
2
12
Rezervor de depozitare a soluției de
zahăr
1
13
Boiler
1
14
Instalație pentru ridicarea sacilor cu
sare
1
15
Instalație de recepționare a sării
1
16
Rezervor pentru dizolvarea sării
1
17
Filtru
1
18
Rezervor pentru depozitarea soluției
de sare
1
19
Frigider
1
UTM 541.2 08 G
Mod
Coala
Nr. document
Semn.
Data
Elaborat
Nichita M.
Litera
Coala
Coli
Controlat
Boeștean O.
1
Consultant
SPECIFICARE
UTM
FTA
N. contr.
gr. TP-151
Aprobat
Format
Zona
Poziția
Num.