Sunteți pe pagina 1din 3

DIRECTIVA 96/58/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI

din 3 septembrie 1996

de modificare a Directivei 89/686/CEE privind apropierea legislaiilor statelor membre cu privire la


echipamentul individual de protecie

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, n special articolul 100a,

avnd n vedere propunerea Comisiei (1),

avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social (2),

hotrnd n conformitate cu procedura prevzut n articolul 189b din tratat (3),

ntruct Directiva 89/686/CEE (4) solicit ca toate echipamentele individuale de protecie (EIP) s poarte
marcajul CE i ca acest marcaj s fie nsoit de o informaie suplimentar cu privire la anul n care a
fost aplicat;

ntruct aceast indicaie a anului nu este un factor util pentru sigurana utilizatorului EIP; ntruct
aceast indicaie poate fi confundat cu data uzurii morale care trebuie aplicat pe EIP supuse nvechirii;

ntruct aplicarea acestei indicaii a anului reprezint o povar pentru fabricanii de EIP; ntruct costul
acestei poveri este departe de a fi neglijabil;

ntruct, avnd n vedere principiul subsidiaritii, simplificarea care ar rezulta n favoarea fabricanilor
din abrogarea cerinei de a indica anul n care s-a tiprit marcajul CE se poate realiza doar printr-o
directiv de modificare a Directivei 89/686/CEE,

ADOPT PREZENTA DIRECTIV:

Articolul 1

n anexa IV la Directiva 89/686/CEE, se elimin textul urmtor:

Informaii suplimentare:

Ultimele dou cifre ale anului n care s-a aplicat marcajul CE; aceast informaie nu este necesar n
cazul EIP prevzute n articolul 8 alineatul (3).

Articolul 2

(1) Statele membre adopt i public actele cu putere de lege i actele administrative necesare pentru
a se conforma prezentei directive pn la 1 ianuarie 1997. Statele membre informeaz de ndat
Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplic aceste msuri de la 1 ianuarie 1997.

Atunci cnd statele membre adopt aceste acte, acestea conin o trimitere la prezenta directiv sau sunt
nsoite de o asemenea trimitere la data publicrii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de
efectuare a acestei trimiteri.

(2) Comisiei i sunt comunicate de statele membre textele dispoziiilor de drept intern pe care le adopt
n domeniul reglementat de prezenta directiv.

Articolul 3

Prezenta directiv intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al


Comunitilor Europene.

Articolul 4

Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 septembrie 1996.

Pentru Parlamentul European

Preedintele

K. HNSCH

Pentru Consiliu

Preedintele

I. YATES
(1) JO C 23, 27.1.1996, p. 6.

(2) JO C 97, 1.4.1996, p. 8.

(3) Avizul Parlamentului European din 22 mai 1996 (JO C 166, 10.6.1996, p. 60), Poziia comun a
Consiliului din 10 iunie 1996 (JO C 220, 29.7.1996, p. 11) i Decizia Parlamentului European din 17 iulie
1996 (JO C 261, 9.9.1996).

(4) JO L 399, 30.12.1989, p. 18, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directivele 93/68/CEE (JO L
220, 30.8.1993, p. 1) i 93/95/CEE (JO L 276, 9.11.1993, p. 11).