Sunteți pe pagina 1din 1

Fizicaº II - examen par tial 2014-2015 -varianta 1

Nume student:

Grupa:

1. Patru sarcini electrice punctiforme sunt plasate ca Ón Fig.1.

a. Calcula ti forta electrostatic aº care ac tioneaza asupra sarcinii din col tul din dreapta sus.

b. Determinati intensitatea c‚mpului electric Ón centrul p atratului.º

intensitatea c‚mpului electric Ón centrul p atratului.º Fig.1 Fig.2 Fig.3 2. Calcula ti áuxul c‚mpului

Fig.1

c‚mpului electric Ón centrul p atratului.º Fig.1 Fig.2 Fig.3 2. Calcula ti áuxul c‚mpului electric prin

Fig.2

c‚mpului electric Ón centrul p atratului.º Fig.1 Fig.2 Fig.3 2. Calcula ti áuxul c‚mpului electric prin

Fig.3

2. Calcula ti áuxul c‚mpului electric prin suprafa ta S 1

3. Calcula ti circula tia induc tiei c‚mpului magnetic de-a lungul conturului a.

4. Folosind ecua tia generalaº a polarizarii,º gasitiº

tipul de polarizare al unei unde electromagnetice pentru

cazul particular al defazajului ' = =4 si E 0 x = E 0 y:

5. C‚mpul electric al unei unde electromagnetice plane este de forma:

E = 1; 2 cos(2 10 6 t

2

300 z +

3

)(mV =m )

(a)

Gasiº ti valorile numerice ale tuturor m arimilorº etc.).

ce se pot identiÖca (ex. amplitudinea, frecventa,

(b)

Determina ti induc tia c‚mpului magnetic pentru propagarea Óntr-un mediu cu indicele de refrac tie n = 1 ; 2:

6. DeÖni ti sau explica ti urm atoareleº

(a)

dispersia

(b)

coeren ta spa tialaº

(c)

vectorul Poynting

concepte:

7. Folosind ecua tiile lui Maxwell sub form aº diferen tialaº pentru vid, demonstra ti faptul c aº unda electro- magnetic aº este transversala.º