Sunteți pe pagina 1din 3

Masurarea parametrilor

amplificatoarelor operationale

1) Lucrarea are ca scop cunoasterea principalilor parametrii ai amplificatoarelor operationale si


insusirea metodelor de masurare a acestora. Aici se foloseste A.O. integrat A 741.

2) Principalii parametrii de regim dinamic ai A.O. sunt:


- amplificarea de mod diferential in bucla deschisa Ao
- impedanta de intrare diferentiala Zi
- impedanta de intrare de mod comun
- factorul de rejectie a modului comun
- impedanta de iesire cu bucla deschisa Zo
- banda de trecere a A.O.
Intrucat schema electronica a A.O. nu este simetrica, nu avem o caracteristica ce trece prin
originea axelor, si de aceea se mai definesc si parametrii:
- tensiunea de decalaj raportata la intrare, Vd
- curentul de polarizare Ib
- curentul de decalaj Id
- derivele termice ale acestor trei marimi.

Masurarea unora dintre parametrii A.O. se face cu o schema de compensare cu un A.O.


auxiliar, ca mai jos:

R K 1

r A O d e te s t a t
-
V L R g
` R
-
g
-

r R ` R `
R K 2
-
V L R ``
V
A O d e m su r - R
-

fi g . 1 4 . 2

Tensiunea Vl la iesirea amplif. de masura poate ajuta, in diferite combinatii inchis/deschis ale
comutatoarelor K1 si K2 la deteminarea unor parametrii ai A.O. de testat (presupun Rg>>r):

- Vd=Vl1/m
- Id=(Vl2-Vl1)/m
- Ib=(Vl3-Vl4)/m
- Ao=2mU/(Vl6-Vl5)
- CMR=2mU/(Vl8-Vl7)

In aceste relatii s-a notat cu m raportul (R+r)/r>>1.

1
3) In cadrul lucrarii se foloseste urmatorul montaj:
R 1
9
R
- 2
-

-
- 5
K b
R 1

r - 10 11
7
a K
R
P1
g
b - P2

-
6 R C
R g
` R S R 0 0
a
R `
r
R 8
K 2 -
- R `` -
4
-

-
fi g . 1 4 . 4

Initial circuitul se alimenteaza la +15V (borna 2) si la 15V (borna 3) fata de masa (borna 1).
Realizand combinatii inchis/deschis cu comutatoarele K1 si K2 se masoara tensiunea Vl (b.4):

K1 K2 Vl [V]
inchis inchis -1.45
deschis deschis 2.3
deschis inchis 2.4
inchis deschis 3.4

Cu ajutorul acestor valori s-au putut calcula tensiunea de decalaj raportata la intrare:Vd=-
1,4mV, curentul de decalaj: Id=138,7A si curentul de polarizare: Ib=37A.

Pentru a masura factorul de rejectie a surselor de alimentare (SVR) se variaza simultan


tensiunile de alimentare la 10V si se masoara din nou Vl=-1,65V => Vd=-1,6mV =>
SVR=25.000.

Cu K1 si K2 inchise si b.6 la masa se stabileste Vr=U=10V folosind potentiometrul P2 si apoi


se masoara Vl5=-1,35V. Regland pe P2 astfel incat Vr=U=-10V masuram Vl6=-1,38V ceea ce
permite calcularea amplificarii de tensiune in bucla inchisa: A0=-667.333.
E [V] U [V] Vl5 [V]Vl6 [V] A0
12 1.5 -1.48 -1.5 -150150
9 1.5 -1.6 -1.63 -100100
6 1.5 -1.91 -1.92 -300300

Pentru a studia efectul tensiunii de alimentare asupra amplificarii in tensiune se fac masuratori
si la alte tensiuni de alimentare:

Pentru masurarea impedantei de iesire a A.O. (R0) se mai masoara Vl5 si Vl6 si in sarcina
pentru a determina amplificarea in sarcina (Rs=510) =>Aos=-1696,6 => R0=200k.

2
Pentru masurarea impedantei de intrare diferentiale (Ri), se aplica semnal sinusoidal de f.
joasa frecventa si cu K1 si K2 deschise se masoara amplificarea A0=1888,6 => Ri=54k.
Umc [V] 1 3 6 8 10
Vl7 [V] -1.45 -1.4 -1.2 -1.2 -1.1
Vl8 [V] -1.4 -1.45 -1.5 -1.56 -1.6
CMR 40040 -120120 -40040 -44489 -40040

Pentru determinarea factorului de rejectie pe modul comun (CMR) si studierea dependentei


lui de tensiunea de mod comun se inchid K1 si K2, se pune 7 la masa iar cu P1 se variaza
tensiunea de mod comun Umc in gama 0 10V, obtinand valorile din dreapta.