Sunteți pe pagina 1din 6

Motor electric

Motorul de induc?ie trifazat este cel mai r?spndit motor electric


Un motor electric (sau electromotor) este un dispozitiv electromecanic ce
transform? energia electric? n energie mecanic?. Transformarea n sens invers, a
energiei mecanice n energie electric?, este realizat? de un generator electric. Nu
exist? diferen?e de principiu semnificative ntre cele dou? tipuri de ma?ini
electrice, acela?i dispozitiv putnd ndeplini ambele roluri n situa?ii diferite.

Cuprins
1 Principiul de func?ionare
2 Utilizare
3 Elemente constructive
4 Clasificare
5 Motorul de curent continuu
6 Motorul de curent alternativ
6.1 Motorul asincron
6.2 Motorul de induc?ie monofazat
6.3 Servomotorul asincron monofazat
6.4 Motorul sincron trifazat
6.5 Motorul sincron monofazat
6.6 Motorul pas cu pas
Principiul de func?ionare

Motoare electrice de diferite puteri n compara?ie cu o baterie de 9 V


Majoritatea motoarelor electrice func?ioneaz? pe baza for?elor electromagnetice ce
ac?ioneaz? asupra unui conductor parcurs de curent electric aflat n cmp magnetic.
Exist? ns? ?i motoare electrostatice construite pe baza for?ei Coulomb ?i motoare
piezoelectrice.

Utilizare
Fiind construite ntr-o gam? extins? de puteri, motoarele electrice sunt folosite
la foarte multe aplica?ii: de la motoare pentru componente electronice (hard disc,
imprimant?) pn? la ac?ion?ri electrice de puteri foarte mari (pompe, locomotive,
macarale).

Elemente constructive
Vedere n sec?iune prin stator a motorului de induc?ie
Indiferent de tipul motorului, acesta este construit din dou? p?r?i componente:
stator ?i rotor. Statorul este partea fix? a motorului, n general exterioar?, ce
include carcasa, bornele de alimentare, arm?tura feromagnetic? statoric? ?i nf??
urarea statoric?. Rotorul este partea mobil? a motorului, plasat? de obicei n
interior. Este format dintr-un ax ?i o arm?tur? rotoric? ce sus?ine nf??urarea
rotoric?. ntre stator ?i rotor exist? o por?iune de aer numit? ntrefier ce
permite mi?carea rotorului fa?? de stator. Grosimea ntrefierului este un indicator
important al performan?elor motorului.

rotorul motorului electric (stnga) ?i statorul (dreapta)


Clasificare
Motoarele electrice pot fi clasificate dup? tipul curentului electric ce le
parcurge: motoare de curent continuu ?i motoare de curent alternativ. n func?ie de
num?rul fazelor curentului cu care func?ioneaz?, motoarele electrice pot fi motoare
monofazate sau motoare polifazate (cu mai multe faze).

Motoare de curent continuu


Func?ioneaz? pe baza unui curent ce nu-?i schimb? sensul, curent continuu. n func?
ie de modul de conectare al nf??ur?rii de excita?ie, motoarele de curent continuu
se mpart n patru categorii:

Cu excita?ie deriva?ie
Cu excita?ie serie
Cu excita?ie mixt?
Cu excita?ie separat?
Motoare de curent alternativ
Motoare sincrone
Motoare asincrone
Motoare cu inele de contact ( rotorul bobinat)
Motoare cu rotorul n scurtcircuit. Tipuri speciale de motoare cu rotorul n
scurtcircuit:
Motoare cu bare nalte
Motoare cu dubl? colivie Dolivo-Dobrovolski
Motorul de curent continuu
Motorul de curent continuu a fost inventat n 1873 de Znobe Gramme prin conectarea
unui generator de curent continuu la un generator asem?n?tor. Astfel, a putut
observa c? ma?ina se rote?te, realiznd conversia energiei electrice absorbite de
la generator. Astfel el a constatat, c? generatorul "ini?ial" era de fapt o ma?in?
electric? reversibil?, care putea lucra ca un convertizor de energie bidirec?ional.

Motorul de curent continuu are pe stator polii magnetici ?i bobinele polare


concentrate care creeaz? cmpul magnetic de excita?ie. Pe axul motorului este
situat un colector ce schimb? sensul curentului prin nf??urarea rotoric? astfel
nct cmpul magnetic de excita?ie s? exercite n permanen?? o for?? fa?? de rotor.

n func?ie de modul de conectare a nf??ur?rii de excita?ie motoarele de curent


continuu pot fi clasificate n:

motor cu excita?ie independent? - unde nf??urarea statoric? ?i nf??urarea


rotoric? sunt conectate la dou? surse separate de tensiune
motor cu excita?ie paralel? - unde nf??urarea statoric? ?i nf??urarea rotoric?
sunt legate n paralel la acea?i surs? de tensiune
motor cu excita?ie serie - unde nf??urarea statoric? ?i nf??urarea rotoric? sunt
legate n serie
motor cu excita?ie mixt? - unde nf??urarea statoric? este divizat? n dou? nf??
ur?ri, una conectat? n paralel ?i una conectat? n serie.
nf??urarea rotoric? parcurs? de curent va avea una sau mai multe perechi de poli
magnetici echivalen?i. Rotorul se deplaseaz? n cmpul magnetic de excita?ie pn?
cnd polii rotorici se aliniaz? n dreptul polilor statorici opu?i. n acela?i
moment, colectorul schimb? sensul curen?ilor rotorici astfel nct polaritatea
rotorului se inverseaz? ?i rotorul va continua deplasarea pn? la urm?toarea
aliniere a polilor magnetici.

Pentru ac?ion?ri electrice de puteri mici ?i medii, sau pentru ac?ion?ri ce nu


necesit? cmp magnetic de excita?ie variabil, n locul nf??ur?rilor statorice se
folosesc magne?i permanen?i.

Tura?ia motorului este propor?ional? cu tensiunea aplicat? nf??ur?rii rotorice ?i


invers propor?ional? cu cmpul magnetic de excita?ie. Tura?ia se regleaz? prin
varierea tensiunii aplicat? motorului pn? la valoarea nominal? a tensiunii, iar
tura?ii mai mari se ob?in prin sl?birea cmpului de excita?ie. Ambele metode
vizeaz? o tensiune variabil? ce poate fi ob?inut? folosind un generator de curent
continuu (grup Ward-Leonard), prin nserierea unor rezistoare n circuit sau cu
ajutorul electronicii de putere (redresoare comandate, choppere).

Motor universal folosit la r?ni?ele de cafea


Cuplul dezvoltat de motor este direct propor?ional cu curentul electric prin
rotor ?i cu cmpul magnetic de excita?ie. Reglarea tura?iei prin sl?bire de cmp se
face, a?adar, cu diminuare a cuplului dezvoltat de motor. La motoarele serie acela?
i curent str?bate nf??urarea de excita?ie ?i nf??urarea rotoric?. Din aceast?
considera?ie se pot deduce dou? caracteristici ale motoarelor serie: pentru nc?rc?
ri reduse ale motorului, cuplul acestuia depinde de p?tratul curentului electric
absorbit; motorul nu trebuie l?sat s? func?ioneze n gol pentru c? n acest caz
valoarea intensit??ii curentului electric absorbit este foarte redus? ?i implicit
cmpul de excita?ie este redus, ceea ce duce la ambalarea ma?inii pn? la
autodistrugere. Motoarele de curent continuu cu excita?ie serie se folosesc n
trac?iunea electric? urban? ?i feroviar? (tramvaie, locomotive).

Schimbarea sensului de rota?ie se face fie prin schimbarea polarit??ii tensiunii de


alimentare, fie prin schimbarea sensului cmpului magnetic de excita?ie. La motorul
serie, prin schimbarea polarit??ii tensiunii de alimentare se realizeaz? schimbarea
sensului ambelor m?rimi ?i sensul de rota?ie r?mne neschimbat. A?adar, motorul
serie poate fi folosit ?i la tensiune alternativ?, unde polaritatea tensiunii se
inverseaz? o dat? n decursul unei perioade. Un astfel de motor se nume?te motor
universal ?i se folose?te n aplica?ii casnice de puteri mici ?i viteze mari de
rota?ie (aspirator, mixer).

Motorul de curent alternativ


Motoarele de curent alternativ func?ioneaz? pe baza principiului cmpului magnetic
nvrtitor. Acest principiu a fost identificat de Nikola Tesla n 1882. n anul
urm?tor a proiectat un motor de induc?ie bifazat, punnd bazele ma?inilor electrice
ce func?ioneaz? pe baza cmpului magnetic nvrtitor. Ulterior, sisteme de
transmisie prin curent alternativ au fost folosite la generarea ?i transmisia
eficient? la distan?? a energiei electrice, marcnd cea de-a doua Revolu?ie
industrial?. Un alt punct important n istoria motorului de curent alternativ a
fost inventarea de c?tre Michael von Dolivo-Dobrowlsky n anul 1890 a rotorului n
colivie de veveri??.

Motorul asincron
Ma?inile electrice asincrone sunt cele mai utilizate ma?ini n ac?ion?rile cu ma?
ini de curent alternativ. S-au dat mai multe defini?ii n ceea ce prive?te ma?ina
electric? asincron?. Dou? dintre cele mai folosite defini?ii din domeniul ac?ion?
rilor electrice sunt:

O ma?in? asincron? este o ma?in? de curent alternativ pentru care viteza n sarcin?
?i frecven?a re?elei la care este legat? nu sunt ntr-un raport constant.
O ma?in? este asincron? dac? circuitului magnetic i sunt asociate dou? sau mai
multe circuite ce se deplaseaz? unul n raport cu cel?lalt ?i n care energia este
transferat? de la partea fix? la partea mobil? sau invers prin fenomenul induc?iei
electromagnetice.

O caracteristica a ma?inilor asincrone este faptul c? viteza de rota?ie este pu?in


diferit? de viteza cmpului nvrtitor, de unde ?i numele de asincrone. Ele pot
func?iona n regim de generator (mai pu?in r?spndit) sau de motor. Cea mai larg?
utilizare o au ca motoare electrice (n curent trifazat), fiind preferate fa?? de
celelalte tipuri de motoare prin construc?ia mai simpl? (deci ?i mai ieftin?),
extinderea re?elelor de alimentare trifazate ?i prin siguran?a n exploatare.

La aceste motoare, viteza scade pu?in cu sarcina; din acest motiv caracteristica
lor mecanic? se nume?te caracteristic? tip deriva?ie. Motoarele asincrone se
folosesc n ac?ion?rile n care se cere ca tura?ia s? nu varieze cu sarcina: ma?
ini-unelte obi?nuite, ventilatoare, unele ma?ini de ridicat, ascensoare, etc.

Motorul de induc?ie trifazat (sau motorul asincron trifazat) este cel mai folosit
motor electric n ac?ion?rile electrice de puteri medii ?i mari. Statorul motorului
de induc?ie este format din arm?tura feromagnetic? statoric? pe care este plasat?
nf??urarea trifazat? statoric? necesar? producerii cmpului magnetic nvrtitor.
Rotorul este format din arm?tura feromagnetic? rotoric? n care este plasat? nf??
urarea rotoric?. Dup? tipul nf??ur?rii rotorice, rotoarele pot fi de tipul:
rotor n colivie de veveri?? (n scurtcircuit) - nf??urarea rotoric? este
realizat? din bare de aluminiu sau, mai rar, cupru scurtcircuitate la capete de
dou? inele transversale.
rotor bobinat - capetele nf??ur?rii trifazate plasate n rotor sunt conectate prin
interiorul axului la 3 inele. Accesul la inele dinspre cutia cu borne se face prin
intermediul a 3 perii.
Prin intermediul induc?iei electromagnetice cmpul magnetic nvrtitor va induce n
nf??urarea rotoric? o tensiune. Aceast? tensiune creeaz? un curent electric prin
nf??urare ?i asupra acestei nf??ur?ri ac?ioneaz? o for?? electromagnetic? ce pune
rotorul n mi?care n sensul cmpului magnetic nvrtitor. Motorul se nume?te
asincron pentru c? tura?ia rotorului este ntotdeauna mai mic? dect tura?ia
cmpului magnetic nvrtitor, denumit? ?i tura?ie de sincronism. Dac? tura?ia
rotorului ar fi egal? cu tura?ia de sincronism atunci nu ar mai avea loc fenomenul
de induc?ie electromagnetic?, nu s-ar mai induce curen?i n rotor ?i motorul nu ar
mai dezvolta cuplu.

Tura?ia motorului se calculeaz? n func?ie alunecarea rotorului fa?? de tura?ia de


sincronism, care este cunoscut?, fiind determinat? de sistemul trifazat de curen?i.
Se observ? c? alunecarea este aproape nul? la mersul n gol (cnd tura?ia motorului
este aproape egal? cu tura?ia cmpului magnetic nvrtitor) ?i este egal? cu 1 la
pornire, sau cnd rotorul este blocat. Cu ct alunecarea este mai mare cu att
curen?ii indu?i n rotor sunt mai inten?i. Curentul absorbit la pornirea prin
conectare direct? a unui motor de induc?ie de putere medie sau mare poate avea o
valoare comparabil? cu curentul de avarie al sistemelor de protec?ie, n acest caz
sistemul de protec?ie deconecteaz? motorul de la re?ea. Limitarea curentului de
pornire al motorului se face prin cre?terea rezisten?ei nf??ur?rii rotorice sau
prin diminuarea tensiunii aplicate motorului. Cre?terea reziten?ei rotorului se
face prin montarea unui reostat la bornele rotorului (doar pentru motoarele cu
rotor bobinat). Reducerea tensiunii aplicate se face folosind un autotransformator,
folosind un variator de tensiune alternativ? (pornirea lin?) sau conectnd ini?ial
nf??urarea statoric? n conexiune stea (pornirea stea-triunghi - se folose?te doar
pentru motoarele destinate s? func?ioneze n conexiune triunghi) sau prin
nserierea de rezistoare la nf??urarea statoric?. La reducerea tensiunii de
alimentare trebuie avut n vedere c? cuplul motorului este propor?ional cu p?tratul
tensiunii, deci pentru valori prea mici ale tensiunii de alimentare ma?ina nu poate
porni.

Tura?ia ma?inii de induc?ie se modific? prin modificarea alunec?rii sale sau prin
modificarea tura?iei cmpului magnetic nvrtitor. Alunecarea se poate modifica din
tensiunea de alimentare ?i din rezisten?a nf??ur?rii rotorice astfel: se cre?te
rezisten?a rotoric? (prin folosirea unui reostat la bornele rotorice - doar la
motoarele cu rotor bobinat) ?i se variaz? tensiunea de alimentare (folosind
autotransformatoare, variatoare de tensiune alternativ?, cicloconvertoare) sau se
men?ine tensiunea de alimentare ?i se variaz? rezisten?a din rotor (printr-un
reostat variabil). Odat? cu cre?terea rezisten?ei rotorice cresc ?i pierderile din
rotor ?i implicit scade randamentul motorului. O metod? interesant? de reglare a
tura?iei sunt cascadele de recuperare a puterii de alunecare. La bornele rotorice
este conectat un redresor, iar la bornele acestuia este conectat un motor de curent
continuu aflat pe acela?i ax cu motorul de induc?ie (cascad? Krmmer cu recuperare
puterii de alunecare pe cale mecanic?). Tensiunea indus? n rotor este astfel
redresat? ?i aplicat? motorului de curent continuu astfel nct cuplul dezvoltat de
motorul de curent continuu se nsumeaz? cuplului dezvoltat de motorul de induc?ie.
Reglarea tura?iei motorului de induc?ie se face prin reglarea curentului prin nf??
urarea de excita?ie. n locul motorului de curent continuu se poate folosi un
invertor cu tiristoare ?i un transformator de adaptare (cascad? Krmmer cu
recuperare puterii de alunecare pe cale electric?). Tensiunea indus? n rotor este
astfel redresat? ?i prin intermediul invertorului ?i a transformatorului este
reintrodus? n re?ea. Reglarea vitezei se face din unghiul de aprindere al
tiristoarelor.

Tura?ia cmpului magnetic nvrtitor se poate modifica din frecven?a tensiunii de


alimentare ?i din num?rul de perechi de poli ai ma?inii. Num?rul de perechi de poli
se modific? folosind o nf??urare special? (nf??urarea Dahlander) ?i unul sau mai
multe contactoare. Frecven?a de alimentare se modific? folosind invertoare. Pentru
frecven?e mai mici dect frecven?a nominal? a motorului (50 Hz pentru Europa, 60 Hz
pentru America de Nord) odat? cu modificarea frecven?ei se modific? ?i tensiunea de
alimentare p?strnd raportul U/f constant. Pentru frecven?e mai mari dect frecven?
a nominal? la cre?terea frecven?ei tensiunea de alimentare r?mne constant? ?i
reglarea vitezei se face cu sl?bire de cmp (ca la motorul de curent continuu).

Sensul de rota?ie al motorului de induc?ie se inverseaz? schimbnd sensul de rota?


ie al cmpului nvrtitor. Aceasta se realizeaz? schimbnd dou? faze ntre ele.

Motorul de induc?ie cu rotorul n colivie este mai ieftin ?i mai fiabil dect
motorul de induc?ie cu rotorul bobinat pentru c? periile acestuia se uzeaz? ?i
necesit? ntre?inere. De asemenea, motorul de induc?ie cu rotorul in colivie nu are
colector ?i toate dezavantajele care vin cu acesta: zgomot, scntei, poluare
electromagnetic?, fiabilitate redus? ?i implicit ntre?inere costisitoare.
Motoarele de curent continuu au fost folosite de-a lungul timpului n ac?ion?rile
electrice de vitez? variabil?, deoarece tura?ia motorului se poate modifica foarte
u?or modificnd tensiunea de alimentare ns?, odat? cu dezvoltarea electronicii de
putere ?i n special cu dezvoltarea surselor de tensiune cu frecven?? variabil?,
tendin?a este de nlocuire a motoarelor de curent continuu cu motoare de induc?ie
cu rotor n colivie.

Motorul de induc?ie monofazat


n cazul n care sistemul trifazat de tensiuni nu este accesibil, cum este n
aplica?iile casnice, se poate folosi un motor de induc?ie monofazat. Curentul
electric monofazat nu poate produce cmp magnetic nvrtitor ci produce cmp
magnetic pulsatoriu (fix n spa?iu ?i variabil n timp). Cmpul magnetic pulsatoriu
nu poate porni rotorul, ns? dac? acesta se rote?te ntr-un sens, atunci asupra lui
va ac?iona un cuplu n sensul s?u de rota?ie. Problema principal? o constituie
deci, ob?inerea unui cmp magnetic nvrtitor la pornirea motorului ?i aceasta se
realizeaz? n mai multe moduri.

Prin ata?area pe statorul ma?inii la un unghi de 90 a unei faze auxiliare


nseriat? cu un condensator se poate ob?ine un sistem bifazat de curen?i ce produce
un cmp magnetic nvrtitor. Dup? pornirea motorului se deconecteaz? faza auxiliar?
printr-un ntrerup?tor centrifugal. Sensul de rota?ie al motorului se poate schimba
prin mutarea condensatorului din faza auxiliar? n faza principal?.

n locul fazei auxiliare se poate folosi o spir? n scurtcircuit plasat? pe o parte


din polul statoric pentru ob?inerea cmpului nvrtitor. Curentul electric indus n
spir? se va opune schimb?rii fluxului magnetic din nf??urare, astfel nct
amplitudinea cmpului magnetic se deplaseaz? pe suprafa?a polului crend cmpul
magnetic nvrtitor.

Servomotorul asincron monofazat


Servomotorul asincron monofazat este o ma?in? de induc?ie cu dou? nf??ur?ri: o
nf??urare de comand? ?i o nf??urare de excita?ie. Cele dou? nf??ur?ri sunt a?
ezate la un unghi de 90 una fa?? de cealalt? pentru a crea un cmp magnetic
nvrtitor. Rezisten?a rotorului este foarte mare pentru a realiza autofrnarea
motorului la anularea tensiunii de pe nf??urarea de comand?. Datorit? rezisten?ei
rotorice mari, randamentul motorului este sc?zut ?i motorul se folose?te n ac?ion?
ri electrice de puteri mici ?i foarte mici.

Motorul sincron trifazat


Motorul sincron trifazat este o ma?in? electric? la care tura?ia rotorului este
egal? cu tura?ia cmpului magnetic nvrtitor indiferent de nc?rcarea motorului.
Motoarele sincrone se folosesc la ac?ion?ri electrice de puteri mari ?i foarte mari
de pn? la zeci de MW.

Statorul motorului sincron este asem?n?tor cu statorul motorului de induc?ie (este


format dintr-o arm?tur? feromagnetic? statoric? ?i o nf??urare trifazat?
statoric?). Rotorul motorului sincron este format dintr-o arm?tur? feromagnetic?
rotoric? ?i o nf??urare rotoric? de curent continuu. Pot exista dou? tipuri
constructive de rotoare: cu poli neca?i ?i cu poli aparen?i. Rotorul cu poli
neca?i are arm?tura feromagnetic? crestat? spre exterior ?i n crest?tur? este
plasat? nf??urarea rotoric?. Acest tip de motor are uzual o pereche de poli ?i
func?ioneaz? la tura?ii mari (3000 rpm la 50 Hz). Rotorul cu poli aparen?i are arm?
tura feromagentic? sub forma unui butuc poligonal pe care sunt plasate miezurile
polilor rotorici ?i bobine polare concentrate. n unele situa?ii n locul bobinelor
polare concentrate se pot folosi magne?i permanen?i. Motorul sincron cu poli
aparen?i are un num?r mare de poli ?i func?ioneaz? la tura?ii mai reduse. Accesul
la nf??urarea rotoric? se face printr-un sistem inel-perie asem?n?tor motorului de
induc?ie. Motoarele sincrone cu poli aparen?i pot avea cuplu chiar ?i n lipsa
curentului de excita?ie, motorul reactiv fiind cel ce func?ioneaz? pe baza acestui
cuplu, f?r? nf??urare de excita?ie ?i f?r? magne?i permanen?i.

nf??urarea rotoric? (de excita?ie) a motorului parcurs? de curent continuu creeaz?


un cmp magnetic fix fa?? de rotor. Acest cmp se lipe?te de cmpul magnetic
nvrtitor statoric ?i rotorul se rote?te sincron cu acesta. Datorit? iner?iei,
cmpul magnetic rotoric nu are timp s? se lipeasc? de cmpul magnetic nvrtitor ?i
motorul sincron nu poate porni prin conectare direct? la re?ea. Exist? trei metode
principale de pornire a motoarelor sincrone:

pornirea n asincron - pe t?lpile polare rotorice este prev?zut? o colivie asem?n?


toare coliviei motorului de induc?ie ?i motorul porne?te pe acela?i principiu ca al
motorului de induc?ie.
pornirea la frecven?? variabil? - este posibil? doar atunci cnd este disponibil? o
surs? de tensiune cu frecven?? variabil? sau un convertor cu frecven?? variabil?.
Cre?terea frecven?ei se face lent, astfel nct cmpul nvrtitor s? aib? viteze
suficient de mici la nceput pentru a putea permite rotorului s? se lipeasc? de
cmpul magnetic nvrtitor.
pornirea cu motor auxiliar - necesit? un motor auxiliar ce antreneaz? motorul
sincron conectat la re?ea. Cnd motorul ajunge la o tura?ie apropiat? de tura?ia de
sincronism motorul auxiliar este decuplat, motorul sincron se mai accelereaz? pu?in
pn? ajunge la tura?ia de sincronism ?i continu? s? se roteasc? sincron cu cmpul
magnetic nvrtitor.
Motorul sincron monofazat
Este realizat uzual ca motor sincron reactiv cu sau f?r? magne?i permanen?i pe
rotor. Asem?n?tor motoarelor de induc?ie monofazate, motoarele sincrone monofazate
necesit? un cmp magnetic nvrtitor ce poate fi ob?inut fie folosind o faz?
auxiliar? ?i condensator fie folosind spir? n scurtcircuit pe polii statorici. Se
folosesc n general n ac?ion?ri electrice de puteri mici precum sistemele de
nregistrare ?i redare a sunetului ?i imaginii.

Motorul pas cu pas


Motorul pas cu pas este un tip de motor sincron cu poli aparen?i pe ambele arm?
turi. La apari?ia unui semnal de comand? pe unul din polii statorici rotorul se va
deplasa pn? cnd polii s?i se vor alinia n dreptul polilor opu?i statorici.
Rotirea acestui tip de rotor se va face practic din pol n pol, de unde ?i
denumirea sa de motor pas cu pas. Comanda motorului se face electronic ?i se pot
ob?ine deplas?ri ale motorului bine cunoscute n func?ie de programul de comand?.
Motoarele pas cu pas se folosesc acolo unde este necesar? precizie ridicat? (hard
disc, copiatoare).