Sunteți pe pagina 1din 47

Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania

Propuneri pentru modificarea Legii 303/2004

Forma actuala a Legii 303/2004 Propunerea Parlamentului Propunerea UNJR


Articolul 2
(3) Judectorii sunt independeni, se supun numai legii i trebuie s fie Art. 2 alin. 3 se completeaza dupa cum
impariali. urmeaza:
Judectorii trebuie s beneficieze de
libertate nengrdit de a soluiona n mod
imparial cauzele, n conformitate cu legea,
cu respectarea egalitatii de arme si a
drepturilor procesuale ale partilor.
Judectorii trebuie s ia decizii n mod
independent i imparial i s poat aciona
fr nici un fel de restricii, influene,
presiuni, ameninri sau intervenii, directe
sau indirecte, din partea oricrei autoriti,
fie chiar autoriti judiciare.
Scopul independenei judecatorilor este de a
garanta fiecrei persoane dreptul
fundamental de a fi examinat cazul su n
mod echitabil, impartial si avnd la baz
doar aplicarea legii.
(4) Orice persoana, organizaie, autoritate sau instituie este datoare s Art. 2 alin. 4 se modifica astfel:
respecte independenta judectorilor.
(4) Orice persoana, organizaie, autoritate
sau instituie este obligatia s respecte
independenta judectorilor.

Articolul 4
(1) Judectorii i procurorii sunt obligai ca, prin ntreaga lor activitate, La art.4 se modifica dupa cum urmeaza:
s asigure supremaia legii, s respecte drepturile i libertile
persoanelor, precum i egalitatea lor n faa legii i s asigure un (2) Procurorii i judectorii trebuie s se
tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanilor la procedurile asigure, n toate stadiile unui proces, c
judiciare, indiferent de calitatea acestora, s respecte Codul drepturile i libertile individuale sunt
deontologic al judectorilor i procurorilor i s participe la formarea garantate i c ordinea publica este
profesional continua. protejat.

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 1 din 47


(3) Judectorii i procurorii trebuie atat s fie,
cat i s apar, ca fiind independeni unii de
ceilali.

(4) Judectorii nu pot refuza s judece pe


motiv c legea nu prevede, este neclar sau
incomplet.
Articolul 5
(1) Funciile de judector, procuror, magistrat-asistent i asistent Alineatul (1) al articolului 5 se modific i va
judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcii publice sau private, cu avea urmtorul cuprins:
excepia funciilor didactice din nvmntul superior, precum i a Art. 5 - (1) Funciile de judector, procuror,
celor de instruire din cadrul Institutului Naional al Magistraturii i al magistrat-asistent i asistent judiciar sunt
colii Naionale de Grefieri, n condiiile legii. incompatibile cu exercitarea oricror alte
funcii publice sau private, cu excepia
funciilor didactice din nvmntul superior
i a celor de instruire din cadrul Institutului
Naional al Magistraturii i al colii Naionale
de Grefieri, a activitilor didactice de
formare i perfecionare desfurate de
instituiile de pregtire profesional a altor
profesii juridice, n condiiile legii, precum i
a funciilor ce pot fi ocupate pe baza unor
convenii internaionale la care Romnia este
parte, n condiiile legii.
La art. 5 dup alineatul (1), se introduc dou
noi alineate, alineatele (11) i (12) , cu
urmtorul cuprins:

(11) ndeplinirea unor misiuni n


strintate n cadrul unor organizaii
internaionale interguvernamentale sau al
instituiilor Uniunii Europene, exercitarea
unor activiti ca expert, manager de proiect,
consilier rezident ori echivalent n cadrul
unor programe cu finanare naional sau
internaional n interesul justiiei ori n
interes tiinific, exercitarea funciei de
judector sau alte funcii judiciare la instane
internaionale sau europene ori cea de

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 2 din 47


procuror european delegat, calitatea de
membru n comitete internaionale, precum
i ndeplinirea unor activiti de formare
profesional n domeniul juridic ori a unor
activiti cu caracter tiinific organizate de
Academia Romn sau alte instituii de
cercetare tiinific nu sunt incompatibile cu
funciile de judector, procuror i magistrat-
asistent.
(12) Asupra caracterului compatibil al
activitilor prevzute la alin. (11) cu funcia
de magistrat se pronun Secia
corespunztoare a Consiliului Superior al
Magistraturii, printr-un aviz consultativ,
motivat. Oportunitatea exercitrii misiunilor
i activitilor prevzute la alin. (1) se
aprecieaz de Consiliul Superior al
Magistraturii, astfel nct acestea s nu
afecteze buna desfurare a activitii din
cadrul instanei/parchetului.
(2) Judectorii i procurorii sunt obligai s se abin de la orice Art. 5 alin.2 se modifica dupa cum urmeaza:
activitate legat de actul de justiie n cazuri care presupun existenta
unui conflict ntre interesele lor i interesul public de nfptuire a Judectorii i procurorii sunt obligai s se
justiiei sau de aprare a intereselor generale ale societii, cu excepia abin de la orice activitate legat de actul de
cazurilor n care conflictul de interese a fost adus la cunotina, n scris, justiie n cazuri care presupun existenta unui
colegiului de conducere al instanei sau conductorului parchetului i s- conflict ntre interesele lor i interesul public
a considerat c existenta conflictului de interese nu afecteaz de nfptuire a justiiei sau de aprare a
ndeplinirea imparial a atribuiilor de serviciu. intereselor generale ale societii.

In situatii care exced activitatii legate de actul


de justitie, conflictul de interese va fi adus la
cunotin, n scris, colegiului de conducere
al instanei sau parchetului care apreciaz
asupra existenei sau inexistenei acestuia.

Motive:

Aducerea la cunostinta colegiului de


conducere a conflictelor ce constituie in
acelasi timp motive de abtinere si recuzare
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 3 din 47
echivaleaza cu amestecul colegiului de
conducere in solutionarea unor incidente
procedurale in dosare aflate in curs de
judecata, fapt ce nu poate fi admis.
Judecatorii care solutioneaza cererile de
abtinere si recuzare sunt singurii competeni
sa se pronunte asupra conflictelor de
interese, orice implicarea colegiului de
conducere in aceasta situatie insemnand o
atingere adusa independentei acestora de a
decide cu privire acest incident procedural.
Articolul 7
(1) Judectorii, procurorii, magistraii-asisteni, personalul de Articolul 7 se modifica si competeaza dupa
specialitate juridic asimilat acestora i personalul auxiliar de cum urmeaza:
specialitate al instanelor judectoreti i parchetelor nu pot fi lucrtori (1) Judectorii, procurorii, magistraii-
operativi, inclusiv acoperii, informatori sau colaboratori ai serviciilor de asisteni, personalul de specialitate juridic
informaii. asimilat acestora, personalul auxiliar de
specialitate si personalul conex prsonalului
de specialitate al instanelor judectoreti i
parchetelor nu pot fi lucrtori operativi,
inclusiv acoperii, informatori sau
colaboratori ai vreunui serviciu de informaii.
(2) Persoanele prevzute la alin. (1) completeaz, anual, o declaraie (2) Persoanele prevzute la alin. (1)
autentic, pe propria rspundere potrivit legii penale, din care s completeaz anual o declaraie olograf pe
rezulte c nu sunt lucrtori operativi, inclusiv acoperii, informatori sau propria rspundere din care s rezulte c nu
colaboratori ai serviciilor de informaii. au fost i nu sunt lucrtori operativi, inclusiv
acoperii, informatori sau colaboratori ai
vreo unui serviciu de informaii. Declaraiile
se depun i se arhiveaz la compartimentul
de resurse umane.

(3) Serviciilor de informatii le este interzis sa


racoleze persoanele prevazute de aliniatul 1
ca lucrtori operativi, inclusiv acoperii,
informatori sau colaboratori. Incalcarea
acestei interdictii este infraciune impotriva
independentei justitiei si se pedepseste cu
nchisoare de la 5 la 10 ani. In cazul in care
infractiunea este comisa de un ofiter cu

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 4 din 47


functii de conducere sau la instigarea
acestuia, limitele pedepsei se majoreaza cu
jumatate. Tentativa se pedepseste.

(4) Verificarea veridicitatii datelor din


declaratiile prevazute la alin. 2 se face de
catre CSAT si Comisiile speciale parlamentare
pentru controlul activitatii serviciilor de
informatii anual, din oficiu, sau ori de cate ori
este sesizata de Ministerul Justitiei, Consiliul
Superior al Magistraturii, judecatorul sau
procurorul vizat.

(5) Serviciile de informatii sunt obligate sa


puna la dispozitia comisiilor parlamentare de
control toate datele, informatiile sau
documentele necesare in acest sens.

(6) Prin derogare de la orice alte legi ori


prevederi, informatiile, deciziile, hotararile,
protocoalele, ordinele si orice alte acte emise
ori co-semnate de Consiliul Suprem de
Aparare a Tarii sau de un serviciu de
informatii care priveste sau are legatura cu
justitia este informatie de interes public.

Motive :

Existenta unor hotarari secrete, luate de


autoritati administrative, este incompatibila
cu rigorile statului de drept. Transparenta
tuturor normelor ce vizeza sau afecteaza in
orice mod administrarea si functionarea
justitiei este o garantie fundamentala a
independentei acesteia, ca drept
fundamental al cetateanului, prevazuta ca
atare in documente ale organismelor
internationale in care Romania este
parte.Astfel, la punctul 14 din documentul
Magna Carta, adoptat de CCJE, se arata :
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 5 din 47
Justiia trebuie s fie transparent i s fie
publicate informaiile legate de
funcionarea sistemului judiciar.
Articolul 8
La articolul 8, se introduce un nou alineat,
alin. (11) cu urmtorul cuprins:

(11) n cazul dobndirii, prin motenire, a


calitii de asociai sau acionari la societi,
instituii de credit sau financiare, societi de
asigurare/reasigurare, companii naionale,
societi naionale sau regii autonome,
magistraii sunt obligai s ia msurile
necesare, astfel nct aceast calitate s
nceteze n termen de maximum un an de la
data dobndirii ei efective.
Articolul 16
(3) Durata cursurilor de formare profesional a auditorilor de justiie Parlament: "Art. 16 . (3) Durata cursurilor "Art. 16 (3) Durata cursurilor de formare
este de 2 ani. Dup primul an de cursuri, auditorii de justiie opteaz, n de formare profesional a auditorilor de profesional a auditorilor de justiie este de 3
ordinea mediilor i n raport cu numrul posturilor, pentru funcia de justiie este de 4 ani. Dup primul an de ani. Dup primul an de cursuri, auditorii vor
judector sau procuror. cursuri, auditorii vor urma stagii de urma stagii de pregtire practic pentru
pregtire practic de cte 6 luni la: perioada intre o luna si sase luni la: curtile de
instane, parchete, penitenciare, cabinete apel sau parchete de pe langa curtile de apel,
notariale i cabinete de avocatur, Oficiul penitenciare, cabinete notariale i cabinete
Naional al Registrului Comerului i de avocatur, Oficiul Naional al Registrului
Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Comerului, Agenia Naional de Cadastru i
Imobiliar. Stagiile vor fi organizate pe baza Publicitate Imobiliar, Direcia General de
unor protocoale de colaborare ntre Asisten Social i Protecia Copilului si
Institutul Naional al Magistraturii i autoritatea tutelara. Stagiile vor fi organizate
Uniunea National a Barourilor din pe baza unor protocoale de colaborare ntre
Romnia, Uniunea National a Notarilor Institutul Naional al Magistraturii i Uniunea
Publici din Romnia, Administraia National a Barourilor din Romnia, Uniunea
Naional a Penitenciarelor, Oficiul Naio~al National a Notarilor Publici din Romnia,
al Registrului Comerului i Agenia Administraia Naional a Penitenciarelor,
Naional de Cadastru i Publicitate Oficiul Naional al Registrului Comerului,
Imobiliar. Pe perioada stagiilor de Agenia Naional de Cadastru i Publicitate
pregtire practic, auditorii vor fi Imobiliar, Direcia General de Asisten
Social i Protecia Copilului. Pe perioada

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 6 din 47


asistai/ndrumai de un reprezentant al stagiilor de pregtire practic, auditorii vor fi
Institutului Naional al Magistraturii, asistai/ndrumai de un reprezentant al
precum i de un reprezentant al organelor Institutului Naional al Magistraturii, precum
de conducere ale profesiilor, respectiv i de un reprezentant al organelor de
instituiei unde acetia efectueaz practica. conducere ale profesiilor, respectiv instituiei
unde acetia efectueaz practica.

Motive: Stagiile de pregtire practic au o


durat excesiv, spre exemplu, un stagiu de 6
luni la ONRC, ANCPI, cabinete notariale sau
penitenciar nu se justific, fiind suficient un
stagiu de o lun, pentru ca auditorii de justiie
s cunoasc specificul activitii n aceste
instituii.

De asemenea, propunem efectuarea i a unui


stagiu la DGASPC i respectiv la autoritatea
tutelar, n condiiile n care competena
judectoriei este legat de aceste din urm
autoriti.
F
In ceea ce priveste stagiile la instante si
parchete, propunem efectuarea acestora la
nivel de cel putin curti de apel, pentru a
permite acestora sa beneficieze in etapa de
formare de experienta judecatorilor si
procurorilor la nivel inalt.

Parlament: Dup alineatul (3) al articolului Art. 16 alin. 31 Modul de organizare a


16 se introduce un nou alineat, (31) cu practicii va fi stabilit prin hotrrea
urmtorul cuprins: Consiliului Superior al Magistraturii, la
"Art. 16 (31) Regulamentul de organizare i propunerea Institutul Naional al
funcionare a stagiului de practic va fi Magistraturii .
elaborat de Institutul Naional al
Magistraturii i Consiliul Superior al
Magistraturii."
(4) n perioada cursurilor, auditorii de justiie efectueaz stagii de Parlament: Alineatul (4) al articolului 16 se Alineatul (4) al articolului 16 se modific i va
practic n cadrul instanelor judectoreti i al parchetelor, asista la modific i va avea urmtorul cuprins: avea urmtorul cuprins:
edinele de judecata i la activitatea de urmrire penal, pentru a
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 7 din 47
cunoate n mod direct activitile pe care le desfoar judectorii, "Art. 16 (4) n perioada stagiilor de "Art. 16 (4) n perioada stagiilor de pregtire
procurorii i personalul auxiliar de specialitate. pregtire practic, auditorii de justitie practic, auditorii de justitie asist la
asist la edinele de judecat, precum i la edinele de judecat, precum i la celelalte
celelalte activiti din cadrul instanelor activiti din cadrul instanelor judectoreti
judectoreti i la activitatea de urmrire i la activitatea de urmrire penal precum i
penal , asist la activitatea efectuat n la celelalte activiti din cadrul, asist la
cadrul unei forme de exercitare a profesiei activitatea efectuat n cadrul unei forme de
de avocat, notar public, asist la edinele exercitare a profesiei de avocat, notar public,
comisiilor din penitenciar, asist la asist la edinele comisiilor din penitenciar si
activitile specifice de ntocmire, nscriere la alte activitati administrative din cadrul
meniuni, radiere meniuni n cuprinsul acestuia, asist la activitile specifice de
crilor funciare i ntocmire, nscriere meniuni, radiere
registrelor aferente, precum i la cele meniuni n cuprinsul crilor funciare i
privind nfiinarea / radierea societilor registrelor aferente, precum i la cele privind
pentru a cunoate n mod direct activitile nfiinarea / radierea societilor, asista la
pe care le desfoar reprezentanii acestor activitati specific de competent autoritatii
profesii, respectiv instituii. " tutelare, pentru a cunoate n mod direct
activitile pe care le desfoar
reprezentanii acestor profesii, respectiv
instituii. "

Nota: Nu credem ca se impune enumerarea


limitativa a activitatilor prin lege, ele pot fi
prevazute in hotararea CSM de organizare a
a stagiilor.
Parlament: Dup alineatul (4) al articolului Art. 16 alin. 4 1 La finalul fiecrui stagiu,
16 se introduce un nou alineat, (41 ) cu ndrumtorii de practic vor realiza o
urmtorul cuprins: evaluare a activitii n stagiu a fiecrui
"Art. 16 . (41) La finalul fiecrui stagiu, auditor, pe baza unei fise de evaluare, a
ndrumtorii de practic vor realiza o carei continut va fi prevazut prin hotararea
evaluare a capacitii fiecrui auditor de a CSM de organizare a stagiilor.
exercita funcia de judector sau procuror."
Articolul 19
(1) Dup ncheierea cursurilor n cadrul Institutului Naional al Parlament: Dup ncheierea pregtirii n Art.19 (1) Dup ncheierea pregtirii n
Magistraturii, auditorii de justiie susin un examen de absolvire, cadrul Institutului Naional al Magistraturii, cadrul Institutului Naional al Magistraturii,
constnd n probe teoretice i practice, prin care se verifica nsuirea auditorii de justiie susin un examen de auditorii de justiie susin un examen de
cunotinelor necesare exercitrii funciei de judector sau de procuror. absolvire, constnd ntr-o prob teoretic, absolvire, constnd ntr-o prob teoretic, o
o prob practic , un interviu i un examen prob practic i un examen psihologic, prin
psihologic, prin care se verific nsuirea care se verific nsuirea cunotinelor i

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 8 din 47


cunotinelor i abiliti lor necesare abilitilor necesare exercitrii funciei de
exercitri i funciei de judector sau judector sau procuror.
procuror.
(2) Comisia de examinare teoretic i practic
va fi alctuit din 7 persoane: 3 judectori, 2
procurori, un profesor universitar si un
avocat. Judecatorii, procurorii si profesorul
universitar vor fi desemnati de CSM dintre
judectorii si procurorii cu grad minim de
curte de apel si cel puin 10 ani vechime n
profesie i dintre cadrele didactice ale
facultilor de drept care au obinut gradul
universitar de profesor de cel puin 5 ani.
Avocatul va fi desemnat de catre Uniunea
Nationala a Barourilor din Romania dintre
avocatii cu minim 20 ani experienta.
(2) Auditorii de justiie care au promovat examenul prevzut la alin. (1) Parlament: (2) Comisia de examinare
vor fi numii, potrivit legii, de regula, n funciile pentru care au optat teoretic i practic va fi alctuit din 7 (3) Examenul psihologic se va susine n faa
dup primul an de cursuri n cadrul Institutului Naional al Magistraturii. persoane: 3 judectori i 2 procurori un unei comisii alctuit din 3 psihologi, care
avocat i un profesor universitar, vor nota candidatul cu "apt" sau "inapt".
desemnai de CSM dintre judectorii,
procurorii sau avocaii cu cel puin 20 de (4) Calificativul "inapt" va avea drept
ani vechime n profesie i dintre cadrele consecin declararea ca respins la
didactice ale facultilor de drept care au examenul de absolvire a Institutului Naional
obinut gradul universitar de profesor de al Magistraturii.
cel puin 5 ani.
(5) Impotriva calificativului inapt, candidatul
puate face contestatie in termen de 5 zile de
la afisare, ce va fi solutionata de o comisie
de cinci judecatori.

(6) Componenta comisiilor prevazute de ali.


3 si 5 va fi stabilita de Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii.

(7) Auditorii de justiie care nu promoveaz


examenul de absolvire se pot prezenta nc o
dat pentru susinerea acestuia la
urmtoarea sesiune organizat de Institutul
Naional al Magistraturii. In cazul n care
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 9 din 47
auditorul de justiie nu se prezint, n mod
nejustificat, la examen sau nu promoveaz
examenul n a doua sesiune, el nu poate fi
numit ca judector sau procuror i este
obligat s restituie bursa i cheltuielile de
colarizare.

(8) Nota finala de absolvire a Institutului


National al Magstraturii este compus din
media de la examenul de absolvire prevazut
de alin. 1, ce va avea o pondere de 60%, i
media rezultat din evalurile realizate pe
durata studiilor n cadrul Institutului Naional
al Magistraturii, ce va avea o pondere de
40%.

Motive:
Propunem ca judectorii i procurorii care fac
parte din comisie s aib minim 10 ani de
vechime n funcia de magistrat. 20 de ani
limiteaza foarte mult baza de selectie a
acestora.

La alineatul 3 al art. 19, utilizarea termenilor


de recomandabil i nerecomandabil este
improprie, avnd o not de subiectivism mult
prea pronunat fa de consecinele grave
pe care atribuirea acestor calificative o
atrage.

Declararea ca respins la examenul de


absolvire trebuie s fie fcut doar n cazul n
care comisia declar candidatul inapt.
Menionm c o evaluare psihologic fcut
de o comisie medical se face i la admiterea
n magistratur, conform prevederilor art. 14.
Articolul 21

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 10 din 47


(1) Judectorii stagiari i procurorii stagiari sunt numii n funcie de Parlament: Alineatul (1) al articolului 21 se Alineatul (1) al articolului 21 se modific i va
ctre Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza mediei generale, modific i va avea urmtorul cuprins: (1) avea urmtorul cuprins:
obinut prin nsumarea celor trei medii de la sfritul fiecrui an de Consiliul Superior al Magistraturii va
studiu i de la examenul de absolvire a Institutului Naional al repartiza candidaii pe locurile de (1) Consiliul Superior al Magistraturii va
Magistraturii. judectori stagiari i procurori stagiari care repartiza candidaii pe locurile de judectori
sunt disponibile n cadrul sistemului stagiari i procurori stagiari care sunt
judiciar, n funcie de opiunea auditorului disponibile n cadrul sistemului judiciar.
i de nota final de absolvire, compus din Acestia opteaza pentru locurile alese n
media de la examenul de absolvire i media ordinea notei finale de absolvire, prevazuta
rezultat din evalurile realizate pe durata de art. 19 alin.6.
studiilor n cadrul Institutului Naional al
Magistraturii n proporie de 60/40."
Articolul 22
(1) Durata stagiului este de 1 an. Parlament: Alineatul (1) al articolului 22 se "Art. 22 (1) Durata stagiului este de 1 an.
modific i va avea urmtorul cuprins: Incepand cu 2019 durata stagiului va fi de 1
"Art. 22 . (1) Durata stagiului este de 2 ani." ani si sase luni, iar incepand cu 2021 durata
stagiului va fi de 2 ani."

Motive:
Propunem introducerea unei norme
tranzitorii in ceea ce priveste cresterea
duratei stagiului la 2 ani, pentru a evita
blocarea judecatoriilor, si asa
supraaglomerate.

O alta varianta ar fi cea a pregatirii in paralel


a doua generatii pe sisteme diferite, care sa
sigure acoperirea in trepte a necesarului de
resurse umane la nivel de judecatorii.

Articolul 23
(1) Judectorii stagiari judec:
a) aciunile posesorii, cererile privind pensiile de ntreinere, cererile Parlament: Articolul 23 se modific i va Alineatul (1) al articolului 23 se modific i va
privind nregistrrile i rectificrile n registrele de stare civil, cererile avea urmtorul cuprins: avea urmtorul cuprins:
privind popririle, ncuviinarea executrii silite i luarea unor msuri "Art. 23. (1 )Judectorul stagiar particip n Art. 23 - (1) Judectorii stagiari judec:
asigurtorii; complet colegial la soluionarea cauzelor de

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 11 din 47


b) litigiile patrimoniale avnd ca obiect plata unei sume de bani sau competena judectoriei. a) aciunile posesorii, cererile privind pensiile
predarea unui bun, n cazul n care valoarea obiectului litigiului nu (11) Judectorul stagiar emite opinie de ntreinere, cererile privind nregistrrile i
depete 100 milioane lei (10 mii lei RON); consultativ care se motiveaz i rezolv rectificrile n registrele de stare civil,
c) plngerile mpotriva proceselor-verbale de constatare a lucrrile date n cererile privind validarea popririi,
contraveniilor i de aplicare a sanciunilor contravenionale; sarcina sa de preedintele de complet. ncuviinarea executrii silite i luarea
d) ordonana de plat; (2) Procurorul stagiar particip la msurilor asigurtorii;
e) reabilitarea; soluionarea cauzelor aflate n b) litigiile patrimoniale avnd ca obiect plata
f) constatarea interveniei amnistiei ori graierii; instrumentarea unui procuror unei sume de bani sau predarea unui bun, n
definitiv. cazul n care valoarea obiectului litigiului nu
g) infraciunile prevzute de Codul penal pentru care aciunea penal se
(21) Procurorul stagiar emite opinie depete 10 mii lei;
pune n micare la plngerea prealabil a persoanei vtmate, cu
consultativ care se motiveaz si rezolv c) plngerile mpotriva proceselor-verbale de
excepia celor de la art. 218 alin. (1) i (2), art. 219 alin. (1), art. 223,
lucrrile date n constatare a contraveniilor i de aplicare a
226, 227, precum i art. 239-241.
sarcina sa de prim-procurorul parchetului sanciunilor contravenionale;
(2) Procurorii stagiari au dreptul s efectueze i s semneze acte
de pe lng judectorie." ' d) cererile privind ordonana preedinial;
procedurale, sub coordonarea unui procuror care se bucur de
e) cererile de emitere a ordonanei de plat;
stabilitate, i s pun concluzii n instan.
f) cererile de valoare redus, prevzute la art.
(3) Soluiile procurorilor stagiari sunt contrasemnate de procurorii care 1026 1033 din Codul de procedur civil;
i coordoneaz. g) evacuarea din imobilele folosite sau
ocupate fr drept, prevzut la art. 1034 -
1049 din Codul de procedur civil;
h) cererile de autorizare a intrrii n ncperi,
prevzut de art. 680 alin. (2) din Codul de
procedur civil;
i) cererile avnd ca obiect nlocuirea amenzii
contravenionale cu sanciunea prestrii
unei activiti n folosul comunitii;
j) cererile de abinere i de recuzare, precum
i cererile de revizuire i contestaiile n
anulare n cauzele ce intr n competena
lor;
k) reabilitarea;
l) constatarea interveniei amnistiei ori
graierii;
m) infraciunile prevzute de Codul penal i
legile speciale pentru care aciunea penal se
pune n micare la plngerea prealabil a
persoanei vtmate, cu excepia
infraciunilor prevzute la art. 218 alin. (1) i
(2), art. 219 alin. (1), art. 223, 226, 227,
precum i art. 239 241 din Codul penal,
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 12 din 47
inclusiv plngerile mpotriva soluiilor de
neurmrire sau netrimitere n judecat,
cererile de confirmare a soluiilor de
renunare la urmrirea penal i cererile de
confirmare a redeschiderii urmririi penale n
cauzele care au ca obiect aceste infraciuni.

La articolul 23, dup alineatul (1) se introduce


un nou alineat, alin. (11), cu urmtorul
cuprins:
(11) Judectorii stagiari asist i la edine de
judecat cu alte tipuri de cauze dect cele
prevzute la alin. (1), prin rotaie, la complete
ale instanei constituite din judectori
definitive, stabilite de preedintele instanei.
n cauzele la care asist, judectorul stagiar
ntocmete un raport consultativ asupra
cauzei i poate redacta proiectul hotrrii, la
solicitarea preedintelui completului.
Alineatul (2) al articolului 23 se modific i va
avea urmtorul cuprins:
(2) Procurorii stagiari au dreptul s pun
concluzii n instan, s efectueze i s
semneze acte procesuale i procedurale, sub
coordonarea unui procuror definitiv.

Motive:
Este necesar pstrarea competenei
judectorului stagiar, chiar redus, paralel cu
participarea sa la edin, alturi de un
judector definitiv. Aceast necesitate este
impus pe de o parte de volumul de munc de
la judectorii i pe de alt parte de faptul c
n acest mod, judectorul este format treptat
pentru a-i putea asuma, dup cei doi ani,
judecarea unor cauze mai dificile.

De asemenea, includerea stagiarului in


alcatuirea completului de judecata pune
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 13 din 47
probleme de neconstitutionalitate, pentru ca
unii justitiabili vor beneficia de un complet
colegial, acolo unde exist stagiari, iar alii
nu, n acelai tip de cauze si la acelai nivel de
jurisdictie. De aceea, consideram ca stagiarul
nu ar trebuie sa faca parte din compunerea
completului ci doar sa-l asiste pe judector.
Articolul 28
(1) Examenul de capacitate consta n verificarea cunotinelor teoretice Parlament: Articolul 28 se modific i va Articolul 28 se modific i va avea urmtorul
i practice prin probe scrise i orale. avea urmtorul cuprins: cuprins:
"(1)Interviul se susine n fata colegiilor de
conducere de la nivelul curilor de apel, (1) Examenul de capacitate consta n
respectiv ale parchetelor de pe lang curile sustinerea unui interviu, precum si dintr-o
de apel i se finalizeaz prin hotrre prob avnd ca obiect evaluarea actelor
motivat de admitere sau de respingere. ntocmite de candidai sau care privesc
activitatea acestora, fiecare avand ponderi
egale in media finala.
(2) Interviul va urmari insusirea
competentelor si aptitudinilor practice in
perioada de stagiu.
(3) Comisiile de concurs sunt numite prin
hotrre a Consiliului Superior al
Magistraturii, la propunerea Institutului
Naional al Magistraturii.
(4) Comisiile de concurs au componenta
prevazuta de art. 19 alin.2 din lege.

Nota:

Examenul de capacitate trebuie s rmn


centralizat, organizat doar prin INM, i s
cuprind, pe lng interviu, i o evaluare a
actelor procedurale ntocmite de judectorii
stagiari.
Capitolul III Numirea judectorilor i procurorilor
Articolul 31
(3) Preedintele Romniei poate refuza o singura data numirea Parlament: Alineatul (3) al articolului 31 se Propunem abrogarea alin. (3) al articolului
judectorilor i procurorilor prevzui la alin. (1). Refuzul motivat se modific i va avea urmtorul curpins: 31.
comunica de ndat Consiliului Superior al Magistraturii.

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 14 din 47


"(3) Preedintele Romniei poate refuza, Motivare:
motivat, o singur dat, numirea Textul propus de Parlament, ca si cel in
judectorilor i procurorilor prevzui la vigoare, sugereaz ideea c Preedintele ar
alin. (1). Refuzul motivat se comunic de putea refuza numirea n funcie a unui
ndat Consiliului Superior al Magistraturii." magistrat care a trecut toate examenele i
testele specifice.
n mod tradiional i necontestat, semnarea
decretului de numire n funcie a judectorilor
de ctre preedintele rii are valoarea unui
act solemn i nici ntr-un caz nu nate un
drept al preedintelui de a se implica pe fond
n procesul de selecie a judecatorilor si
procurorilor.

(4) n situaia n care Consiliul Superior al Magistraturii susine Propunem abrogarea alin. (4) al articolului
propunerea iniial, are obligaia s motiveze opiunea i s o comunice 31 pentru motivele arate mai sus.
de ndat Preedintelui Romniei.
Articolul 33
(11) Preedintele Romniei poate refuza o singura data numirea Parlament: Alineatul (11) al articolului 33 se Propunem abrogarea alin. (11) al articolului
judectorilor i procurorilor prevzui la alin. (1). Refuzul motivat se modific i va avea urmtorul cuprins: 33.
comunica de ndat Consiliului Superior al Magistraturii. "(11) Preedintele Romniei poate refuza,
motivat, o singur dat numirea Motivare:
judectorilor i procurorilor prevzui la Textul propus, ca si in vigoare, sugereaz
alin. (1). Refuzul motivat se comunic de ideea c Preedintele ar putea refuza
ndat Consiliului Superior al Magistraturii." numirea n funcie a unui magistrat care a
trecut toate examenele i testele specifice.
n mod tradiional i necontestat, semnarea
decretului de numire n funcie a judectorilor
de ctre preedintele rii are valoarea unui
act solemn i nici ntr-un caz nu nate un
drept al preedintelui de a se implica pe fond
n procesul de selecie a magistrailor.

Articolul 35
(1) Formarea profesional continua a judectorilor i procurorilor Art. 35 alin. 1 se dupa cum urmeaza:
constituie garania independentei i imparialitii n exercitarea
funciei. Formarea profesionala continua a
judecatorilor si procurorilor constituie

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 15 din 47


garantia independentei si impartialitatii in
exercitarea functiei.

Formarea iniial i continu este un drept i


o ndatorire pentru judector. Acestea se
organizeaza sub controlul autoritatii
judectoreti.
(2) Formarea profesional continua trebuie s in seama de dinamica Alin. 2 se completeaza dupa cum urmeaza:
procesului legislativ i consta, n principal, n cunoaterea i
aprofundarea legislaiei interne, a documentelor europene i Formarea profesional continua trebuie s
internaionale la care Romnia este parte, a jurisprudenei instanelor in seama de dinamica procesului legislativ
judectoreti i a Curii Constituionale, a jurisprudenei Curii i consta, n principal, n cunoaterea i
Europene a Drepturilor Omului i a Curii de Justiie a Comunitilor aprofundarea legislaiei interne, a
Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, n abordarea documentelor europene i internaionale la
multidisciplinar a instituiilor cu caracter de noutate, precum i n care Romnia este parte, a jurisprudenei
cunoaterea i aprofundarea unor limbi strine i operarea pe instanelor judectoreti i a Curii
calculator. Constituionale, a jurisprudenei Curii
Europene a Drepturilor Omului i a Curii de
Justiie a Uniunii Europene, a dreptului
comparat, a normelor deontologice, n
abordarea multidisciplinar a instituiilor cu
caracter de noutate, precum i n
cunoaterea i aprofundarea unor limbi
strine i operarea pe calculator.
Formarea profesionala trebuie s includ, de
asemenea, probleme economice, sociale i
culturale legate de exercitarea atribuiilor
judiciare.

Articolul 39
(4) Din comisiile pentru evaluarea procurorilor din cadrul Direciei de Alin.4 se modifica dupa cum urmeaza:
Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism i
Direciei Naionale Anticorupie fac parte i procurorul general al (4) Evaluarea prevzut la alin. (1) se face
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i, respectiv, de comisii constituite prin hotrre a
procurorul-ef al Direciei Naionale Anticorupie care rspund direct de seciilor Consiliului Superior al Magistraturii,
performanele acestor structuri. separat pentru judectori i procurori,
formate din preedintele instanei sau, dup
caz, preedintele de secie, respectiv
conductorul parchetului sau procurorul ef

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 16 din 47


de secie de la instana sau parchetul din
care face parte persoana evaluat, precum i
2 judectori sau procurori de la instana sau
parchetul ierarhic superioare, desemnai de
colegiul de conducere al acestei instane sau
parchet, cu aceeai specializare cu a
judectorului sau procurorului evaluat. Dac
preedintele instanei sau conductorul
parchetului au aceeai specializare cu
judectorul sau procurorul evaluat, acetia
sunt membri n comisia de evaluare chiar i
la instanele i parchetele la care exist
secii. Evaluarea preedintelui instanei, a
vicepreedintelui i a preedintelui de secie
se face de o comisie format din
preedintele instanei ierarhic superioare,
preedintele seciei corespunztoare
specializrii judectorului evaluat, precum i
un judector de la instana ierarhic
superioar, desemnat de colegiul de
conducere. Evaluarea conductorului
parchetului, a adjunctului acestuia i a
procurorului ef de secie, se realizeaz de o
comisie de la parchetul ierarhic superior din
care face parte conductorul acestuia, un
procuror cu funcie de conducere
corespunztoare specializrii procurorului
evaluat i un alt procuror desemnat de
colegiul de conducere. Evaluarea
preedinilor, vicepreedinilor i a
preedinilor de secie de la curile de apel
se face de o comisie compus din judectori
de la nalta Curte de Casaie i Justiie,
desemnai de colegiul de conducere al
acestei instane, iar evaluarea procurorilor
generali, a procurorilor generali adjunci i a
procurorilor efi de secie de la parchetele
de pe lng curile de apel se face de o
comisie compus din procurori de la
Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 17 din 47
i Justiie, desemnai de colegiul de
conducere al acestui parchet.

Propunere preluata de la MJ

Motivare: componenta actuala a comisiilor


de evaluare nu confera suficiente garantii de
obiectivitate a acestora, in conditiile in care
evaluatorii sunt colegii de instant/parchet a
celor evaluati.
Articolul 40
(4) Hotrrile seciilor pot fi atacate la Plenul Consiliului Superior al Propunem abrogarea alin. 4, pentru a asigura
Magistraturii. Hotrrile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, ca colerarea textului cu celelalte noi dispozitii
instan de judecata, sunt definitive i irevocabile. care vizeaza separarea carierei judecatorilor
de cea a procurorilor.
Articolul 41
(3) Cursurile prevzute la alin. (1) i (2) se ncheie prin susinerea unui (3) Cursurile prevzute la alin. (1) i (2) se
examen, n condiiile prezentei legi. ncheie prin susinerea unui examen,
organizat de Consiliul Superior al
Magistraturii, prin Institutul Naional al
Magistraturii.

Propunere preluata de la MJ
Articolul 42
Dup articolul 42, se introduce un nou
capitol, Capitolul IV1, cu urmtorul cuprins:
Capitolul IV1 - Evaluarea psihologic
periodic
Art. 421 (1) Judectorii, procurorii,
magistraii-asisteni i personalul de
specialitate juridic asimilat judectorilor i
procurorilor sunt supui la fiecare 5 ani unei
evaluri psihologice i medicale.
(2) Dac n urma evalurii psihologice,
judectorul, procurorul, magistratul-asistent
sau personalul de specialitate juridic
asimilat judectorilor i procurorilor primete
calificativul inapt, acesta este obligat s
urmeze un program de consiliere psihologic

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 18 din 47


cu o durat de cel mult 6 luni. In cazul in care
calificativul inapt este cauzat de
suprasolicitare neuropsihica sau oboseala
cronica, pe perioada celor 6 luni colegiul de
conducere va lua masuri de degrevare a
judecatorului.
(3) Procedura de evaluare psihologic,
inclusiv modalitatea de constituire a
comisiilor de evaluare psihologic, plata
membrilor acestora i desfurarea
programului de consiliere psihologic se
stabilesc prin hotrre a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, cu respectarea
garantiilor de independenta si
confidentialitate.
Articolul 44 Articolul 44 se modific i va avea Articolul 44 se modific i va avea urmtorul
urmtorul cuprins: cuprins:
(1) Pot participa la concursul de promovare la
instanele superioare, judectorii care au
avut calificativul "foarte bine" sau bine la
ultima evaluare, nu au fost sancionai
disciplinar n ultimii 3 ani i ndeplinesc
urmtoarele condiii minime de vechime:

a) 7 ani vechime efectiv n funcia de


judector pentru promovarea la tribunal sau
la tribunalul specializat;

b) 10 ani vechime efectiv n funcia de


judector pentru promovarea la curtea de
apel, din care minim 3 ani vechime efectiva
ca judecator la tribunal;

c) 18 ani vechime efectiv n funcia de


judector pentru promovarea la Inalta Curte
de Casatie si Justitie, din care minim 5 ani
vechime efectiva ca judecator la curte de
apel.

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 19 din 47


(2) Pot participa la concursul de promovare la
parchetele imediat superioare, procurorii
care au avut calificativul "foarte bine" sau
bine la ultima evaluare, nu au fost
sancionai disciplinar n ultimii 3 ani i
ndeplinesc urmtoarele condiii minime de
vechime:

a) 7 ani vechime efectiv n funcia de


procuror pentru promovarea la parchetul de
pe lng tribunal sau parchetul de pe lng
tribunalul specializat;

b) 10 ani vechime efectiv n funcia de


procuror pentru promovarea la parchetul de
pe lng curtea de apel, din care minim 3 ani
vechime efectiva ca judecator la tribunal sau
procuror la parchetul de pe langa tribunal.

c) 18 ani vechime efectiv n funcia de


procuror pentru promovarea la Parchetul de
pe lng Inalta Curte de Casatie si Justitie, din
care minim 5 ani vechime efectiva ca
procuror la parchetul de pe langa curtea de
apel.

(3) La calcularea vechimii efective prevzute


la alin. (1) si (2) se iau n considerare, dup
caz, perioada n care judectorul sau
procurorul a fost detaat la instane sau,
dup caz, la parchete, perioada n care
judectorul a fost desemnat n calitate de
judector de supraveghere a privrii de
libertate, perioada n care judectorul sau
procurorul a fost membru al Consiliului
Superior al Magistraturii, a avut calitatea de
inspector judiciar. Perioada n care
judectorul sau procurorul a fost detaat la
alte instituii dect instanele i parchetele
sau alte perioade de suspendare a raportului
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 20 din 47
de munc n care acesta nu a funcionat
efectiv n cadrul instanelor sau parchetelor
nu se iau n considerare la calcularea vechimii
efective prevzute a alin. (1).

(4) Vechimile prevzute la alin. (1) i (2)


trebuie s fie ndeplinite pn la data
nscrierii la concursul de promovare.

(5) Consiliul Superior al Magistraturii verific


ndeplinirea condiiilor prevzute la alin. (1) -
(3).

Articolul 46
(1) Concursul de promovare consta n probe scrise, cu caracter teoretic Art. 46 - (1) Concursul de promovare const
i practic. n:
a) o prob scris;
b) o prob avnd ca obiect evaluarea unor
acte ntocmite de candidai n ultimii 3 ani;

(2) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la


probele de concurs este de 100 de puncte,
distribuite astfel:
a) 60 de puncte pentru proba prevzut alin.
(1) lit. a);
b) 40 de puncte pentru proba prevzut la
alin. (1) lit. b).

(3) Proba prevzut alin. (1) lit. a) este


eliminatorie. Punctajul minim pentru a fi
declarat admis la probele de concurs este
urmtorul:
a) 40 de puncte pentru proba prevzut la
alin. (1) lit. a);
b) 20 puncte pentru proba prevzut la alin.
(1) lit. b).

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 21 din 47


(4) Punctajul minim pentru a fi declarat
admis la concurs este de 80 de puncte.

(5) Procedura de desfurare a concursului,


inclusiv modalitatea de contestare a
rezultatelor, aspectele supuse verificrii n
cadrul probei prevzute la alin. (1) lit. b),
precum i materiile la care se susine proba
scris prevzut la alin. (1) lit. a), n funcie
de specializarea judectorului sau
procurorului, se stabilesc prin Regulamentul
privind organizarea i desfurarea
concursului de promovare a judectorilor i
procurorilor, cu respectarea prevederilor
art. 43.

(6) Dispoziiile art. 30 alin. (6) se aplic n


mod corespunztor.
Seciunea a 2-a Numirea n funciile de conducere din cadrul
judectoriilor, tribunalelor, curilor de apel i parchetelor
corespunztoare
Articolul 48
(2) Pot participa la concurs sau examen judectorii care au calificativul Art. 48 alin.2 se modifica dupa cum
"foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sancionai disciplinar n urmeaza:
ultimii 3 ani i ndeplinesc condiiile de vechime prevzute de lege.
(2) Pot participa la concurs sau examen
judectorii care au calificativul "foarte bine"
la ultima evaluare, nu au fost sancionai
disciplinar n ultimii 3 ani, ndeplinesc
condiiile de vechime prevzute de lege si au
avizul pozitiv al adunarii generale a instantei
pentru a carui functie de conducere
candideaza. Nu poate participa la concursul
pentru ocuparea functiei de vicepresedinte
persoana care a detinut anterior doua
mandate de presedinte la aceeasi instanta.

(21) Pentru obtinerea acestui aviz, candidatii


la aceste functii isi vor prezenta pe scurt

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 22 din 47


obiectivele urmarite prin proiectul de
candidatura, urmand ca, prin vot secret,
emiterea avizului sa fie votata prin da sau
nu. Se considera obtinut avizul conform in
cazul in care mai mult de jumatate plus unul
dintre judecatorii prezenti la adunarea
generala au votat DA, rezultatul obtinut
consemnandu-se in hotararea adunarii
generale.

Motivare:

Avizul conform pentru cineva care doreste sa


ocupe o functie de conducere se impune
deoarece trebuie evitat ca la nivelul de
importanta al functiilor de conducere din
instanta/parchet sa fie numite persoane pe
care restul magistratilor le contesta.
Activitatea instantelor este una de echipa,
care se bazeaza pe colaborare, cu atat mai
mult cu cat nu exista subordonare intre
presedintii de instanta si judecatori. In cazul
parchetelor, procurorii sunt subordonati
ierarhic, necesitatea unui astfel de aviz
impunanduse cu atat mai mult.
Or, daca seful nu este acceptat de majoritate,
nu exista nici o colaborare, nici macar la
nivelul de intentie, dimpotriva, judecatorii si
procurorii vor percepe numirile ca fiind
opresive si le vor contesta.

(3) Judectorii i depun candidaturile nsoite de orice alte acte (3) Judectorii i depun candidaturile
considerate relevante, n termen de 20 de zile de la publicarea datei nsoite de hotararea adunarii generale
concursului sau examenului, la Institutul Naional al Magistraturii. referitoarea la avizul prevazut de alin.2,
precum si orice alte acte considerate
relevante, n termen de 20 de zile de la
publicarea datei concursului sau
examenului, la Institutul Naional al
Magistraturii.

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 23 din 47


(8) Numirea judectorilor care au obinut rezultatul cel mai bun la (8) Numirea judectorilor care au obinut
concurs sau, dup caz, au fost declarai admii la examen n funciile Parlament: (8) Numirea judectorilor care rezultatul cel mai bun la concurs sau, dup
pentru care au candidat se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea au obinut rezuLtatuL ceL mai bun La caz, au fost declarai admii la examen n
renvestirii, o singura data, n condiiile prevzute la alin. (1). concurs sau, dup caz, au fost declarai funciile pentru care au candidat se face pe o
admii La examen n funciile pentru care perioad de 3 ani, cu posibilitatea renvestirii
au candidat se face pe o perioad de 4 ani , o singur dat, n condiiile prevzute la alin.
cu posibilitatea renvestirii o singur dat, (1).
n condiiile prevzute la alin. (1).
Motive:

Nu se justifica majorarea mandatului de la 3


ani la 4 ani. Un mandat de 3 ani, care poate fi
reinnoit, asigura o perioada de timp suficient
de lunga pentru implementarea oricaror
proiecte manageriale.

Pe de alta parte, aceasta perioada trebuie


raportata la durata carierei de
judecator/procuror, ca atare stabilirea
duratei mandatelor de conducere trebuie
facuta in acest sistem, si nu prin raportare la
sisteme care au caracteristici diferite.
Sustinem de asemenea introducerea
interdictiei de a mai candida pentru un nou
mandat la aceeasi instanta pentru persoana
care a detinut deja consecutiv doua mandate
de conducere ca presedinte pentru functia
vicepresedinte al acesteia.
In acest mod, se evita rocadele in cadrul
instantelor, care actualmente permit ca
aceleasi echipe sa ocupe pe o perioda de
extrem de intinsa in timp, 12 ani, conducerea
instantei(presedintele ocupand, dupa doua
mandate, postul vicepresedintelui care, la
randul sau, devine presedinte). De asemenea,
aceasta modificare ar incuraja o mai mare
participare a judecatorilor la aceste
concursuri.
(9) Numirea judectorilor n celelalte funcii de conducere se face pe o Parlament: (9) Numirea judectorilor n Alin. 9 se modifica dupa cum urmeaza:
perioada de 3 ani, cu posibilitatea renvestirii o singura data, de celelalte funcii de conducere se face pe o
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 24 din 47
Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea preedintelui perioad de 4 ani, cu pOSibilitatea Numirea judectorilor n celelalte funcii de
instanei. renvestirii o singur dat , de ConsiliuL conducere se face pe o perioad de 3 ani, cu
Superior aL Magistraturii - Seci a pentru posibilitatea renvestirii o singur dat, de
judectori, La propunerea preedinteLui ConsiliuL Superior al Magistraturii - Secia
instanei." pentru judectori, la propunerea
preedintelui instanei.

Articolul 49
(2) Pot participa la concurs sau examen procurorii care au calificativul (2) Pot participa la concurs sau examen
"foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sancionai disciplinar n procurorii care au calificativul "foarte bine" la
ultimii 3 ani i ndeplinesc condiiile de vechime prevzute de lege. ultima evaluare, nu au fost sancionai
disciplinar n ultimii 3 ani, ndeplinesc
condiiile de vechime prevzute de lege si au
avizul pozitiv al adunarii generale a
parchetului pentru a carui functie de
conducere candideaza.
(2^1) Nu pot fi participa la concurs pentru
ocuparea postului de procuror sef adjunct,
sau procuror general adjunct persoanele care
au detinut anterior doua mandate de
procuror general sau procuror sef la acelasi
parchet.
(2^ 2)Pentru obtinerea acestui aviz, candidatii
la aceste functii isi vor prezenta pe scurt
obiectivele urmarite prin proiectul de
candidatura, urmand ca, prin vot secret,
emiterea avizului sa fie votata prin da sau
nu. Se considera obtinut avizul conform in
cazul in care mai mult de jumatate plus unul
dintre procurorii prezenti au votat DA,
rezultatul obtinut consemnandu-se in
hotararea adunarii generale.
(3) Procurorii i depun candidaturile nsoite de orice alte acte (3) Procurorii i depun candidaturile
considerate relevante, n termen de 20 de zile de la publicarea datei nsoite de hotararea adunarii generale
concursului sau examenului, la Institutul Naional al Magistraturii. referitoarea la avizul prevazut de alin.2,
precum si orice alte acte considerate
relevante, n termen de 20 de zile de la
publicarea datei concursului sau

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 25 din 47


examenului, la Institutul Naional al
Magistraturii.
(8) Numirea procurorilor care au obinut rezultatul cel mai bun la Parlament: (8) Numirea procurorilor care (8) Numirea procurorilor care au obinut
concurs sau, dup caz, au fost declarai admii la examen n funciile au obinut rezuLtatuL ceL mai bun La rezultatul cel mai bun la concurs sau, dup
pentru care au candidat se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea concurs sau, dup caz, au fost declarai caz, au fost declarai admii la examen n
renvestirii, o singura data, n condiiile prevzute la alin. (1). admii La examen n funciile pentru care funciile pentru care au candidat se face pe o
au candidat se face pe o perioad de 4 ani, perioad de 3 ani, cu posibilitatea renvestirii
cu posibilitatea renvestirii, o singur dat , o singur dat, n condiiile prevzute la alin.
n condiiile prevzute La alin. (1).

(9) Numirea n celelalte funcii de conducere la parchete se face pe o Parlament: (9) Numirea n ceLeLaLte funcii (9) Numirea n celelalte funcii de conducere
perioada de 3 ani, cu posibilitatea renvestirii o singur dat, de de conducere La parchete se face pe o la parchete se face pe o perioad de 3 ani,
Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al perioad de 4 ani, cu posibilitatea cu posibilitatea renvestirii o singur dat, de
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. renvestirii o singur dat, de ConsiliuL Consiliul Superior al Magistraturii - Secia
Superior aL Magistraturii - Secia pentru pentru procurori, la propunerea
procurori, La propunerea procuroruLui procurorului sef al parchetului respectiv".
generaL aL ParchetuLui de pe Lng naLta
Curte de Casaie i Justiie"
Articolul 51
(1) La ncetarea mandatului funciei de conducere judectorii sau Propunem urmatoarea modificare
procurorii pot ocupa, n condiiile prevzute de art. 48, 49 i 50, o Art. 51 - (1) La expirarea mandatului funciei
funcie de conducere la aceeai instan sau la acelai parchet ori la alta de conducere, judectorii sau procurorii pot
instan sau parchet ori revin la instanele sau parchetele de unde ocupa, n condiiile prevzute la art. 48-50, o
provin sau la o instan sau parchet unde au dreptul s funcioneze alt funcie de conducere la aceeai instan
potrivit legii. sau parchet, in conditiile legii, fie revin pe
funcii de execuie la instanele sau
parchetele de unde provin.

Motive:

Propunem eliminarea sintagmei sau la o


instan sau parchet unde au dreptul s
funcioneze potrivit legii intrucat experienta
a aratat ca aceasta posibilitate a transformat
examenul de conducere mult prea des in
transferuri mascate, fapt ce trebuie eliminat
pentru viitor.

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 26 din 47


Dup articolul 51, se introduce un nou
articol, art. 511, cu urmtorul cuprins:
Art. 511 (1) Suspendarea, n orice mod, a
raportului de munc nu suspend durata
mandatelor funciilor de conducere
prevzute la art. 48 i 49.
(2) Imposibilitatea exercitrii atribuiilor pe
o perioad mai mare de 1 an atrage
ncetarea mandatelor funciilor de
conducere prevzute la art. 48 i 49.
Seciunea a 3-a Promovarea n funcia de judector la nalta Curte de
Casaie i Justiie i numirea n funciile de conducere din cadrul
naltei Curi de Casaie i Justiie, Parchetului de pe lng nalta Curte
de Casaie i Justiie i Direciei Naionale Anticorupie
Articolul 52
(3) Pot participa la concursul de promovare n funcia de judector la (3) Pot participa la concursul de promovare
nalta Curte de Casaie i Justiie judectorii i procurorii care au cel n funcia de judector la nalta Curte de
puin gradul de curte de apel sau parchet de pe lng curtea de apel, Casaie i Justiie judectorii care au
care au ndeplinit efectiv cel puin 3 ani funcia de judector la curtea ndeplinit efectiv cel puin 5 ani funcia de
de apel sau de procuror la parchetul de pe lng curtea de apel ori la judector la curtea de apel, au obinut
Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, au obinut calificativul foarte bine la ultimele 3
calificativul foarte bine la ultimele 3 evaluri, nu au fost niciodat evaluri, nu au fost sancionai disciplinar n
sancionai disciplinar*) i au o vechime n funcia de judector sau ultimii 3 ani i au o vechime efectiv n
procuror de cel puin 15 ani. funcia de judector de cel puin 18 ani.
Dispoziiile art. 44 alin. (3) se aplic n mod
corespunztor.
Articolul 52^1
(1) Cererile de nscriere la concursul de promovare n funcia de
judector la nalta Curte de Casaie i Justiie cuprind precizarea seciei
pentru care se depune candidatura.
b) un interviu susinut n faa Plenului Consiliului Superior al Parlamentul Lit. b) se modifica si va avea urmatorul
Magistraturii; b) un interviu n faa Seciei pentru continut:
judectori a Consiliului Superior al
Magistraturii b) un interviu transmis in direct n faa
Seciei pentru judectori a Consiliului
Superior al Magistraturii

(5) Membrii comisiilor prevzute la alin. (3) nu pot avea apartenen (5) Membrii comisiilor prevzute la alin. (3)
politic la data formrii comisiilor. nu pot avea apartenen politic la data

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 27 din 47


formrii comisiilor i pe toat durata
derulrii concursului.
Articolul 52^3
(1) Pentru candidaii judectori, evaluarea prevzut la art. 52^2 are ca Alineatul (1) al articolului 52^3 se modific i
obiect: va avea urmtorul cuprins:
(1) Evaluarea prevzut la art. 522 are ca
obiect:
a) verificarea capacitii de analiz i sintez;
b) verificarea coerenei n exprimare;
c) verificarea argumentaiei din punctul de
vedere al claritii i logicii;
d) verificarea respectrii termenelor
rezonabile de soluionare a cauzelor i de
redactare a hotrrilor.
Articolul 52^4
(1) n cadrul probei interviului, Plenul Consiliului Superior al Parlamentul Art. 52 ind. 4 se completeaza dupa cum
Magistraturii evalueaz aspecte referitoare la integritatea candidailor. (1) n cadrul probei interviului, Secia urmeaza:
pentru judectori a Consiliului Superior al
Magistraturii evalueaz modul n care (1) n cadrul probei interviului, Secia pentru
candidatul se raporteaz la valori precum judectori a Consiliului Superior al
independena justiiei, imparialitatea i Magistraturii evalueaz modul n care
integritatea magistrailor, motivaia candidatul se raporteaz la valori precum
candidailor i competenele umane i independena justiiei, imparialitatea i
sociale ale acestora. integritatea magistrailor, motivaia
candidailor i competenele umane i sociale
ale acestora.
Notele acordate de fiecare membru al sectiei
se comunica fiecarui candidat. In cazul in care
exista diferente de notare mai mari de 3
puncte intre membrii sectiei, candidatul va
putea cere reluarea interviului.

Motivare :
Completarea este necesara pentru cresterea
transparentei si a egalitatii de sanse a
candidatilor, precum si pentru
responsabilizarea membrilor CSM in aceasta
procedura.

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 28 din 47


Articolul 53
(1) Preedintele, vicepreedintele i preedinii de secii ai naltei Curi Parlamentul
de Casaie i Justiie sunt numii de ctre Preedintele Romniei, la Articolul 53 se modific i vor avea Cu privire la numirea presedintelui ICCJ,
propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judectorii urmtorul cuprins: facem urmatoarea propunere:
naltei Curi de Casaie i Justiie care au funcionat la aceasta instan Art. 53 - (1) Preedintele i vicepreedinii
cel puin 2 ani. naltei Curi de Casaie i Justiie sunt "Art. 53 - (1) Functiile de presedinte i
numii de ctre Preedintele Romniei, la vicepreedini ai naltei Curi de Casaie i
propunerea Consiliului Superior al Justiie pot fi ocupate de judectorii naltei
Magistraturii Secia pentru judectori, Curi de Casaie i Justiie care au funcionat
dintre judectorii naltei Curi de Casaie i la aceast instan cel puin 3 ani i nu au fost
Justiie care au funcionat la aceast sancionai disciplinar in ultimii 3 ani. Nu
instan cel puin 2 ani i nu au fost poate fi numita in functia de vicepresedinte
sancionai disciplinar. persoana care, anterior, a detinut doua
mandate de presedinte a Inaltei Curti de
(2) Preedintele Romniei poate refuza, o Casatie si Justitie.
singur dat, motivat, numirea n funciile
de conducere prevzute la alin. (1). (2) Numirea in functiile prevazute la alin. (1)
se face, in conditiile prezentei legi, de
Presedintele Romaniei pe o perioad de 3
(3) Numirea n funciile prevzute la alin. ani, cu posibilitatea renvestirii o singur
(1) se face pe o perioad de 4 ani, cu dat.
posibilitatea renvestirii o singur dat.
(3) Dispoziiile art. 48 alin. (10) - (12) se aplic
(4) Dispoziiile art. 48 alin. (10) - (12) se n mod corespunztor.
aplic n mod corespunztor.
(4) Judectorii naltei Curi de Casaie i
Justiie care ndeplinesc condiiile prevzute
(5) Judectorii naltei Curi de Casaie i la alin. (1) i pot depune candidaturile pentru
Justiie care ndeplinesc condiiile funcia de preedinte sau vicepreedinte al
prevzute la alin. (1) i pot depune naltei Curi de Casaie i Justiie la sectia de
candidaturile pentru funcia de preedinte judecatori a Consiliului Superior al
sau vicepreedinte al naltei Curi de Magistraturii, n termen de 30 de zile de la
Casaie i Justiie la Consiliul Superior al data la care funcia de preedinte sau
Magistraturii, n termen de 30 de zile de la vicepreedinte a devenit vacant.
data la care funcia de preedinte sau
vicepreedinte a devenit vacant. (5) n cazul n care funciile de preedinte sau
vicepreedinte al naltei Curi de Casaie i
(6) n cazul n care funciile de preedinte Justiie devin vacante ca urmare a expirrii
sau vicepreedinte al naltei Curi de mandatului, candidatura se depune cu cel
Casaie i Justiie devin vacante ca urmare a puin 30 de zile nainte de expirarea
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 29 din 47
expirrii mandatului, candidatura se mandatului, dar nu mai devreme de 90 de zile
depune cu cel puin 30 de zile nainte de pn la momentul n care funcia urmeaz a
expirarea mandatului, dar nu mai devreme se vacanta.
de 60 de zile pn la momentul n care
funcia urmeaz a se vacanta. (6) Depunearea candidaturii, insotite de un
proiect de candidatura pentru functia dorita,
(7) Revocarea din funcie a preedintelui i de curriculum vitae si orice alte acte
a vicepreedintelui naltei Curi de Casaie considerate relevante se depun la sectia de
i Justiie se face de ctre Preedintele judecatori a Consiliului Superior al
Romniei, la propunerea Consiliului Magistraturii si se publica pe site. La data
Superior al Magistraturii Secia pentru stabilita in acest sens, candidatii vor sustine
judectori, care se poate sesiza din oficiu, la un interviu in fata sectiei de judecatori,
cererea unei treimi din numrul membrilor interviu transmis in direct si apoi publicat pe
sau la cererea adunrii generale a instanei, siteul CSM.
pentru motivele prevzute la art. 51 alin.
(2) care se aplic n mod corespunztor. (7) In cazul ocuparii functiei de presedinte al
Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in termen
(8) Preedinii de secii ai naltei Curi de de 7 zile de la interviul din alin. 6, sectia de
Casaie i Justiie sunt numii de ctre judecatori a Consiliului Superior al
Consiliul Superior al Magistraturii Secia Magistraturii va convoca adunarile generale
pentru judectori, la propunerea ale tuturor instantelor din tara care, prin vot
preedintelui naltei Curi de Casaie i secret, fie aleg unul dintre mai multi
Justiie dintre judectorii naltei Curi de candidati, fie in cazul in care este un singur
Casaie i Justiie care au funcionat la candidat, il valideaza.
aceast instan cel puin 2 ani i nu au fost
sancionai disciplinar. Dispoziiile alin. (3)- (8) In stabilirea clasamentului final al
(6) se aplic n mod corespunztor. candidatilor pentru functia de presedinte al
Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ponderea
(9) Revocarea din funcie a preedinilor de voturilor de la instante este urmatoarea:
secii ai naltei Curi de Casaie i Justiie se a) 1/10 voturile de la judecatorii;
face de ctre Consiliul Superior al b) 2/10 voturile de la tribunalte;
Magistraturii Secia pentru judectori, c) 3/10 voturile de la curtile de apel;
care se poate sesiza din oficiu sau la d) 4/10 voturile de la Inalta Curte de Casatie
cererea preedintelui naltei Curi, a unei si Justitie.
treimi din numrul membrilor ori a adunrii
generale a instanei, pentru motivele (9) Pe baza clasamentului votului exprimat de
prevzute la art. 51 alin. (2) care se aplic n judecatori in adunarile generale, sectia de
mod corespunztor. judecatori a Consiliului Superior al
Magistraturii va inainta Presedintelui
Romaniei nominalizarea pentru ocuparea
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 30 din 47
functiei de presedinte al Inaltei Curti de
Casatie si Justitie a candidatului care a
obtinut numarul cel mai mare de voturi,
calculate conform alin. 8.

(10) Presedintele Romaniei nu poate refuza


numirea in functia de Presedinte a Inaltei
Curti de Casatie si Justitie a nominalizarii
facute de sectia de judecatori a Consiliului
Superior al Magistraturii.

(11) Vicepresedintii Inaltei Curti de Casatitie


si Justitie sunt alesi de adunarea generala a
judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si
Justitie, dupa interviul pe care l-au sustinut in
fata sectiei de judecatori a Consiliului
Superior al Magistraturii.

(12) In baza voturilor obtinute, sectia de


judecatori a Consiliului Superior al
Magistraturii va inainta Presedintelui
Romaniei propunerea de numire pentru
ocuparea functiei de vicepresedite al Inaltei
Curti de Casatie si Justitie a candidatului care
a obtinut numarul cel mai mare de voturi.

(13) Presedintele Romaniai poate refuza


motiv, o singura data, numirea in functie de
vicepresedinte a propunerii facuta de sectie
de judecatori a Consiliului Superior al
Magistraturii.

(14) Preedinii de secii ai naltei Curi de


Casaie i Justiie sunt numii de ctre
Consiliul Superior al Magistraturii Secia
pentru judectori, la propunerea
preedintelui naltei Curi de Casaie i
Justiie dintre judectorii naltei Curi de
Casaie i Justiie care au funcionat la
aceast instan cel puin 3 ani i nu au fost
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 31 din 47
sancionai disciplinar in ultimii 3 ani.
Numirea in functie se face pe o perioada de 3
ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data
pe acceasi functie de sef de sectie.

(15) Revocarea din funcie a preedinilor de


secii ai naltei Curi de Casaie i Justiie se
face de ctre Consiliul Superior al
Magistraturii Secia pentru judectori, care
se poate sesiza din oficiu sau la cererea
preedintelui naltei Curi, a unei treimi din
numrul membrilor ori a adunrii generale a
instanei, pentru motivele prevzute la art.
51 alin. (2) care se aplic n mod
corespunztor.

Motive:
Constitutia prevedere ca statul roman se
organizeaza potrivit principiului separatiei si
echilibrului puterilor legislativa, executiva si
judecatoreasca. Tot Constitutia prevede ca
justitia se realizeaza prin Inalta Curte de
Casatie si Justitie si prin celelalte instante.
Dintre cele trei puteri, numai presedintele
ICCJ reprezentantul puterii judecatoresti
nu este ales prin vot. Lipsa unei rol efectiv al
judecatorilor din tara in alegerea
presedintelui ICCJ face sa exista o ruptura
intre instantele din tara si ICCJ.

Articolul 54
(1) Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie Parlament: Articolul 54 se modific i se (1) ) Procurorul general al Parchetului de pe
i Justiie, prim-adjunctul i adjunctul acestuia, procurorul-ef al completeaz cu dou noi alineate, lng nalta Curte de Casaie i Justiie, prim-
Direciei Naionale Anticorupie, adjuncii acestuia, procurorii efi de alineatele (11) i (12), i va avea urmtorul adjunctul i adjunctul acestuia, procurorul ef
secie ai acestor parchete, precum i procurorul ef al Direciei de cuprins: al Direciei Naionale Anticorupie, al
Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism i (1) Procurorul general al Parchetului de pe Direciei de Investigare a Infraciunilor de
adjuncii acestora sunt numii de Preedintele Romniei, la propunerea lng nalta Curte de Casaie i Justiie, Criminalitate Organizat i Terorism i al
ministrului justiiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre prim-adjunctul i adjunctul acestuia, Direciei pentru Investigarea Infraciunilor
procurorii care au o vechime minim de 10 ani n funcia de judector procurorul ef al Direciei Naionale Svrite de Judectori i Procurori, adjuncii

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 32 din 47


sau procuror, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea renvestirii o Anticorupie, al Direciei de Investigare a acestora sunt numii de Preedintele
singur dat. Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Romniei, la propunerea ministrului justiiei,
Terorism i al Direciei pentru Investigarea cu avizul Seciei pentru procurori, dintre
Infraciunilor Svrite de Judectori i procurorii care au o vechime minim de 18
Procurori, adjuncii acestora sunt numii de ani n funcia de procuror, pe o perioad de 3
Preedintele Romniei, la propunerea ani, cu posibilitatea renvestirii o singur
ministrului justiiei, cu avizul Seciei pentru dat. Nu poate fi reinvestita in functie
procurori, dintre procurorii care au o persoana care, anterior mandatului in functia
vechime minim de 10 ani n funcia de in care se doreste reinvestirea, a mai ocupat
procuror, pe o perioad de 3 ani, cu doua mandate in oricare din functiile
posibilitatea renvestirii o singur dat. enumerate anterior.

Subliniem ca pentru a ocupa functia de


procuror general al parchetului de pe langa
curtea de apel propunerea legislative impune
o vechime de minim 14 ani. Or, este
inadmisibil sa propui o vechime mai mine
pentru functia de conducere de cel mai inalt
rang din parchete. Suntem in situatia absurd
in care un procuror nu poate fi procuror
general la nivel de curti de apel, dar poate fi
procuror general la nivel de inalta curte!

Dup articolul 54 se introduc patru noi


articole, art. 541 art. 544, cu urmtorul
cuprins:
Art. 541 - (1) n vederea formulrii
propunerilor de numire n funciile de
conducere prevzute la art. 54 alin. (1)
ministrul justiiei organizeaz procedura de
selecie, conform prevederilor prezentei legi.
(2) Data, locul, modul de desfurare a
procedurii de selecie i posturile de
conducere vacante se comunic tuturor
procurorilor prin parchetele de pe lng
curile de apel i prin Parchetul de pe lng
nalta Curte de Casaie i Justiie i se public
pe pagina de internet a Ministerului Justiiei,
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 33 din 47
Consiliului Superior al Magistraturii i a
Parchetului de pe lng nalta Curte de
Casaie i Justiie, cu cel puin 40 de zile
nainte de data stabilit pentru desfurarea
interviului.

(3) Cererile de participare la selecie a


procurorilor care ndeplinesc condiiile
prevzute la art. 54, cuprinznd precizarea
funciei de conducere pentru care se depune
candidatura, se depun la Ministerul Justiiei
pn la expirarea termenului stabilit la alin.
(2) i vor fi nsoite de urmtoarele acte:
a) un proiect privind exercitarea atribuiilor
specifice funciei de conducere pentru care
particip la selecie, care se depune att pe
suport hrtie, ct i n format electronic, pe
suport specific;
b) un curriculum vitae al procurorului,
conform modelului comun european
prevzut n anexa la Hotrrea Guvernului nr.
1021/2004 pentru aprobarea modelului
comun european de curriculum vitae;
c) un numr de minim 15 lucrri ntocmite de
procuror n compartimentele n care i-a
desfurat activitatea;
d) ultimul raport de evaluare a activitii
profesionale a procurorului participant la
selecie;
e) orice alte nscrisuri considerate relevante.

(4) Verificarea participanilor la selecie sub


aspectul ndeplinirii condiiilor prevzute de
art. 54 alin. (1) i (2) i al depunerii
nscrisurilor prevzute la alin. (3) se
realizeaz de ctre o comisie constituit prin
ordin al ministrului justiiei. La finalizarea
procedurii de verificare comisia ntocmete i
public pe pagina de internet a Ministerului
Justiiei lista procurorilor participani la
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 34 din 47
selecie ce ndeplinesc condiiile prevzute
de lege.

Art. 542 Procurorii participani la selecie


susin n faa ministrului justiiei un interviu
n cadrul cruia prezint proiectul privind
exercitarea atribuiilor specifice funciei de
conducere pentru care i-au depus
candidatura. La evaluarea interviului sunt
avute n vedere urmtoarele standarde:

a) verificarea cunotinelor specifice funciei


pentru care candidatul particip la selecie;
b) viziunea candidatului asupra modului n
care nelege s organizeze instituia n
vederea ndeplinirii atribuiilor
constituionale de promovare a intereselor
generale ale societii i aprrii ordinii de
drept, precum i a drepturilor i libertilor
cetenilor;
c) verificarea aptitudinilor manageriale i de
comunicare ale candidatului, viznd, n
esen, capacitatea de organizare,
rapiditatea n luarea deciziilor, rezistena la
stres, autoperfecionarea, capacitatea de
analiz, sintez, previziune, strategie i
planificare pe termen scurt, mediu i lung,
iniiativa, capacitatea de adaptare rapid,
capacitatea de relaionare i comunicare;
d) verificarea aspectelor legate de motivaia,
conduita, integritatea i deontologia
profesional, precum i alte mprejurri
rezultate din analiza nscrisurilor depuse de
procurorul participant la selecie.

Art. 543 (1) Pentru fiecare dintre funciile de


conducere, ministrul justiiei formuleaz cel
puin dou propuneri motivate de numire,
pe baza ndeplinirii de ctre procurorii
participani la selecie a standardelor de
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 35 din 47
evaluare a interviului, precum i a evalurii
nscrisurilor depuse de ctre acetia la
selecia pentru funcia respectiv.
(2) Motivarea propunerilor trebuie s
cuprind o analiz a modului de ndeplinire
de ctre toi procurorii participani la selecie
a standardelor de evaluare a interviului i
temeiurile care au justificat selecia.
(3) Pe baza ndeplinirii standardelor de
evaluare a interviului, precum i a evalurii
nscrisurilor depuse de ctre procurorii
participani la selecia pentru funcia
respectiv, ministrul justiiei nainteaz
Consiliului Superior al Magistraturii
propunereade numire pentru fiecare funcie
de conducere vacant.
(4) Propunerile motivate de numire n funcia
de conducere, nsoite de nscrisurile depuse
de ctre candidaii propui, se transmit de
ndat Consiliului Superior al Magistraturii
Secia pentru procurori i se aduc,
concomitent, la cunotina publicului, prin
publicarea pe pagina de Internet a
Ministerului Justiiei.

Art. 544 (1) Procedura de avizare de ctre


Consiliul Superior al Magistraturii Secia
pentru procurori n funciile de conducere
prevzute la art. 54 alin. (1) const n:
a) evaluarea actelor ntocmite de candidai
sau care privesc activitatea acestora, din
ultimii 5 ani de activitate, urmnd a se
verifica capacitatea de analiz i sintez,
coerena n exprimare, modul de
argumentare din punct de vedere al claritii
i logicii;
b) testarea psihologic a candidailor n
vederea evalurii capacitii acestora de a lua
decizii i de a-i asuma rspunderea,
rezistena la stres, motivaia;
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 36 din 47
c) prezentarea proiectului referitor la
exercitarea atribuiilor specifice funciei de
conducere n faa Seciei pentru procurori, in
cadrul unui interviu transmis in direct si
ulterior publicat pe pagina de internet a CSM.
(2) Comisia de evaluare a actelor ntocmite
de candidai sau care privesc activitatea
acestora este numit de Consiliul Superior al
Magistraturii Secia pentru procurori, i
este format din 3 procurori din cadrul
Parchetului de pe lng nalta Curte de
Casaie i Justiie, care va ntocmi pentru
fiecare candidat un raport cuprinznd
rezultatul procedurii de evaluare.
(3) n cadrul interviului prevzut la alin. (1) lit.
c) se evalueaz:
a) verificarea cunotinelor specifice funciei
pentru care candidatul particip la selecie i
viziunea candidatului asupra modului n care
nelege s organizeze instituia n vederea
ndeplinirii atribuiilor constituionale de
promovare a intereselor generale ale
societii i aprrii ordinii de drept, precum
i a drepturilor i libertilor cetenilor;
b) verificarea aptitudinilor manageriale i de
comunicare ale candidatului, viznd, n
esen, capacitatea de organizare,
rapiditatea n luarea deciziilor, rezistena la
stres, autoperfecionarea, capacitatea de
analiz, sintez, previziune, strategie i
planificare pe termen scurt, mediu i lung,
iniiativa, capacitatea de adaptare rapid,
capacitatea de relaionare i comunicare;
c) aspecte referitoare la conduita,
integritatea i deontologia profesional, pe
baza raportului ntocmit de Inspecia
Judiciar sub acest aspect, precum i a
rspunsurilor primite de la candidat la
ntrebrile puse acestuia pe baza acestui
raport, a datelor existente la dosarul
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 37 din 47
profesional, a documentelor depuse de
candidat, a modului n care candidatul se
raporteaz la valori precum independena
justiiei, imparialitatea magistrailor,
integritatea i a aspectelor ridicate n cadrul
discuiilor.
(4) In termen de maxim 7 zile de la
desfasurarea interviului, sectia de procurori a
CSM dispune convocarea adunarii generale a
parchetului pentru a carui functie de
conducere se desfasoara procedura,
procurorii urmand ca, prin vot secret, liber si
direct exprimat, sa exprime o opinie
consultativa catre sectia de procurori a CSM
cu privire la fiecare candidat.
(5) Propunerea de numire in functie va fi
inaintata presedintelui insotita de avizul
motivate al CSM, intocmit pe baza
procedurilor prevazute la alin.1 -3 si care va
cuprinde si opinia consultative exprimata
potrivit alin.4 .

Articolul 55
(1) Numirea n celelalte funcii de conducere n cadrul Parchetului de pe Parlament: (1) Numirea n celelalte funcii (1) Numirea n celelalte funcii de conducere
lng nalta Curte de Casaie i Justiie i al Direciei Naionale de conducere n cadrul Parchetului de pe n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte
Anticorupie se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea renvestirii lng nalta Curte de Casaie i Justiie, al de Casaie i Justiie, al Direciei Naionale
o singura data, de ctre Consiliul Superior al Magistraturii, la Direciei Naionale Anticorupie , al Anticorupie i al Direciei de Investigare a
propunerea procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte Direciei de Investigare a Infraciunilor de Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
de Casaie i Justiie sau a procurorului-ef al Direciei Naionale Criminalitate Organizat i Terorism i Terorism se face pe o perioad de 3 ani, cu
Anticorupie, dup caz. Direciei pentru Investigarea Infraciunilor posibilitatea renvestirii o singur dat, de
Svrite de Judectori i Procurori se face ctre Consiliul Superior al Magistraturii
pe o perioad de 3 ani, cu posibilitatea Secia pentru procurori, la propunerea
renvestirii o singur dat, de ctre Consiliul procurorului general al Parchetului de pe
Superior al Magistraturii - Sectia pentru lng nalta Curte de Casaie i Justiie, a
procurori, la propunerea procurorului procurorului ef al Direciei Naionale
general al Parchetului de pe lng nalta Anticorupie sau a procurorului ef al
Curte d~ Casaie i Justiie , a procurorului Direciei de Investigare a Infraciunilor de
ef al Direciei Naionale Anticorupie a Criminalitate Organizat i Terorism, dup
procurorului ef al Direciei de Investigare a caz.

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 38 din 47


Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism sau a procurorului ef al Direciei
pentru Investigarea Infraciunilor Svrite
de Judectori i Procurori, dup caz.

Articolul 56
La ncetarea mandatului pentru funciile de conducere prevzute la art. La ncetarea mandatului pentru funciile de
53, 54 i 55, judectorii sau procurorii revin la instanele sau parchetele conducere prevzute la art. 53, 54 i 55,
de unde provin sau la o instan sau parchet unde au dreptul s procurorii revin la instanele sau parchetele
funcioneze potrivit legii. de unde provin.
Capitolul VI Delegarea, detaarea i transferul
Articolul 57
(1) n cazul n care o judectorie, un tribunal sau un tribunal specializat Propunem completarea art. 57 alin.1 dupa
nu poate funciona normal din cauza absenei temporare a unor cum urmeaza : Delegarea inceteaza de
judectori, existenei unor posturi vacante sau altor asemenea cauze, drept daca judecatorul delegat nu se
preedintele curii de apel, la propunerea preedintelui respectivei prezinta la primul concurs pentru functii de
instane din circumscripia acelei curi de apel, poate delega judectori conducere sau este declarat respins la
de la alte instane din circumscripia menionat, cu acordul scris al acesta.
acestora.
Articolul 58
(1) Consiliul Superior al Magistraturii dispune detaarea judectorilor i Parlament: Alineatul (1) al articolului 58 se
procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instane sau parchete, modific i va avea urmtorul cuprins: Propunem completarea dupa cum urmeaza:
la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naional al Magistraturii, "(1) Secia pentru judectori sau, dup caz,
Ministerul Justiiei sau la unitile subordonate acestuia ori la alte Secia pentru procurori dispune detaarea Detasarea judecatorilor si procurorilor in
autoriti publice, n orice funcii, inclusiv cele de demnitate public judectorilor i procurorilor, cu acordul afara instantelor si parchetelor nu se poate
numite, la solicitarea acestor instituii, precum i la instituii ale Uniunii scris al acestora i avizul Seciei pentru dispune pe o perioada mai mare de sase ani
Europene sau organizaii internaionale. judectori, respectiv al Seciei pentru in total, pe parcursul intregii cariere. Nu
procurori, la alte instane sau parchete, la intra in calcul perioada in care judecatorul
Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul sau procurorul a indeplinit functia de
Naional al Magistraturii, Ministerul Justiiei formator in cadrul Institutului National al
sau la unitile subordonate acestuia ori la Magistraturii sau a Scolii Nationale de
alte autoriti publice, n orice funcii , Grefieri, functia de agent guvernamental al
inclusiv cele de demnitate public numite, Romaniei sau pe cea de inspector judiciar.
la solicitarea acestor instituii , precum i la
instituii ale Uniunii Europene sau
organizaii internaionale, la solicitarea
Ministerului Justiiei."

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 39 din 47


La articolul 58, dup alineatul (5) se introduc
trei noi alineate, alineatele (6), (7) i (8), cu
urmtorul cuprins:
(6) Dac judectorul sau procurorul detaat
ocup o funcie de conducere la instane sau
parchete, n termen de 6 luni de la hotrrea
Consiliului Superior al Magistraturii prin care
s-a dispus detaarea opteaz pentru funcia
de conducere sau pentru funcia pe care o
ocup prin detaare.
(7) n cazul n care judectorul sau
procurorul detaat nu a optat pentru funcia
de conducere sau nu a exprimat nici o
opiune, funcia de conducere respectiv
devine vacant la expirarea termenului
prevzut la alin. (6). Dac judectorul sau
procurorul opteaz pentru funcia de
conducere deinut anterior, detaarea
nceteaz la expirarea termenului prevzut
la alin. (6).
(8) Prevederile alin. (6) i (7) se aplic n mod
corespunztor i n situaia n care
judectorul sau procurorul era detaat
anterior ocuprii funciei de conducere.
Articolul 59
Detaarea nu se poate face la instane sau parchete de nivel superior Propunem completarea art. 59 dupa cum
celor la care judectorul sau procurorul are dreptul s funcioneze urmeaza: Detaarea si delegarea nu se
potrivit legii. poate face la instane sau parchete de nivel
superior celor la care judectorul sau
procurorul are dreptul s funcioneze
potrivit legii.
Articolul 61
(3) Preedintele Romniei nu poate refuza numirea n funciile Propunem abrogarea art.3
prevzute la alin. (1) dect motivat, aducnd la cunotina Consiliului
Superior al Magistraturii motivele refuzului.
Capitolul VII Suspendarea din funcie i ncetarea funciei de judector
i procuror
Articolul 62

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 40 din 47


(1) Judectorul sau procurorul este suspendat din funcie n
urmtoarele cazuri:
a) cnd a fost trimis n judecat pentru svrirea unei infraciuni; Propunem completarea art. 62 alin.1 lit.a
dupa cum urmeaza :
a) Cand a fost trimis in judecata pentru
savarsirea unei infractiuni, dupa confirmarea
rechizitorului de catre judecatorul de
camera preliminara.

Motive:

Textul actual trebuie corelat cu noua filosofie


a codului de procedura penala, potrivit caruia
revine judecatorului de camera preliminara
competenta de a verifica legalitatea trimiterii
n judecat dispuse de procuror- art. 54
C.pr.pen.

Ca atare, in mod logic, suspendarea din


functie a judecatorului nu poate surveni decat
atunci cand legalitatea rechizitoriului este
confirmata in mod definitiv.

Conform noii proceduri, inceperea judecarii


cauzei nu este determinata de emiterea
rechizitoriului, ci de dispozitia data in acest
sens de judecatorul de camera preliminara (
art.346 Ncpp).

In acest fel este protejata si independenta


judecatorului, care altfel risca sa fie
suspendat din functie printr-un rechizitoriu
nelegal ntocmit.
La articolul 62, dup alineatul (1) se introduce
un nou alineat, alin. (11), cu urmtorul
cuprins:
(11) Judectorul sau procurorul care sufer
de o alt afeciune dect cea prevzut la
alin. (1) lit. b), care-l pune n imposibilitatea
de a-i exercita atribuiile poate fi suspendat
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 41 din 47
din funcie, la cererea sa sau a colegiului de
conducere al instanei sau parchetului.
Aceast msur se poate dispune numai
dup epuizarea duratei pentru care se acord
concediile medicale i indemnizaiile pentru
incapacitate temporar de munc n sistemul
de asigurri sociale de sntate. Afeciunea
se stabilete printr-o expertiz de specialitate
care se efectueaz de o comisie medical de
specialitate numit prin ordin comun al
ministrului justiiei i ministrului sntii.
Suspendarea din funcie se dispune pn la
nsntoire. Prin raportul de expertiz,
comisia stabilete termenul n care
magistratul urmeaz s revin la
reexaminare.
La articolul 62, dup alineatul (4) se introduc
cinci noi alineate, alin. (5), (6), (7), (8) i (9)
cu urmtorul cuprins:
(5) Dup expirarea termenului de
reexaminare medical menionat la alin. (11)
i efectuarea de ctre comisia medical de
specialitate numit prin ordin comun al
ministrului justiiei i ministrului sntii, a
noii expertize, Secia corespunztoare a
Consiliului Superior al Magistraturii poate
hotr ncetarea suspendrii i repunerea n
funcie a judectorului sau procurorului,
prelungirea acesteia sau, dac boala este
ireversibil, propune eliberarea din funcie
prin pensionare.
(6) Auditorii de justiie sunt suspendai din
calitatea de auditor n cazurile prevzute la
alin. (1) lit. a), a1), a2), b) i (11) care se
aplic n mod corespunztor.
(7) Suspendarea din calitatea de auditor de
justiie se dispune de ctre Consiliul tiinific
al Institutului. Decizia prin care s-a dispus
suspendarea, precum i cea prin care s-a
constatat ncetarea suspendrii se comunic
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 42 din 47
de ndat auditorului de justiie; despre
decizia luat este informat i Consiliul
Superior al Magistraturii. Dup ncetarea
suspendrii, auditorul de justiie va relua
cursurile la Institut din aceeai etap n care
acestea au fost ntrerupte.
(8) n perioada suspendrii dispuse pentru
motivele prevzute la alin. (1) lit. a),
auditorul de justiie nu beneficiaz de burs
i de alte drepturi ale auditorilor, iar aceast
perioad nu constituie vechime n
magistratur. n perioada suspendrii
dispuse n temeiul alin. (11), precum i
pentru motivul prevzut la alin. (1) lit. b),
auditorului de justiie i se pltete o
indemnizaie egal cu 80% din burs.
(9) n ipoteza prevzut la alin. (5), dac
boala de care sufer auditorul de justiie
este ireversibil, Consiliul tiinific al
Institutului dispune exmatricularea
acestuia.
Articolul 64
(1) n cazul prevzut la art. 62 alin. (1) lit. b), boala psihic se constata Articolul 64 se modific i va avea urmtorul
printr-o expertiza de specialitate, la sesizarea preedintelui instanei cuprins:
sau a conductorului parchetului ori a colegiilor de conducere, iar Art. 64 - (1) n cazul prevzut la art. 62 alin.
suspendarea din funcie se dispune pe perioada recomandat de (1) lit. b), boala psihic se stabilete printr-o
comisia medical de specialitate, numita n condiiile art. 14 alin. (2) lit. expertiz de specialitate efectuat de o
e). comisie medical de specialitate numit prin
ordin comun al ministrului justiiei i
ministrului sntii. La sesizarea
preedintelui instanei sau a conductorului
parchetului ori a colegiilor de conducere,
secia corespunztoare a Consiliului Superior
al Magistraturii dispune prezentarea
magistratului la expertiza de specialitate.
(2) Suspendarea din funcie se dispune pn
la nsntoire, constatat prin expertiz
medical de specialitate efectuat de
comisia medical. Prin raportul de expertiz

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 43 din 47


comisia stabilete termenul n care
magistratul urmeaz s revin la
reexaminare.
(3) Dispoziiile art. 62 alin. (5) se aplic n
mod corespunztor.
(4) n cazul n care magistratul refuz n mod
nejustificat s se prezinte, n termenul
stabilit, la expertiza de specialitate, secia
corespunztoare a Consiliului Superior al
Magistraturii dispune suspendarea din
funcie a acestuia pe o perioad de un an. Pe
perioada suspendrii din funcie pentru
acest motiv, judectorului i procurorului nu
i se pltesc drepturile salariale i nu i sunt
aplicabile dispoziiile referitoare la
interdiciile i incompatibilitile prevzute
de lege. Aceast perioad nu constituie
vechime n funcie i n magistratur.
Suspendarea din funcie nceteaz prin
hotrre a seciei corespunztoare a
Consiliului Superior al Magistraturii, ca
urmare a prezentrii magistratului la
expertiza de specialitate.
(5) Dispoziiile alin. (1) (4) se aplic n mod
corespunztor auditorilor de justiie,
suspendarea calitii de auditor putnd fi
dispus de Consiliul tiinific al Institutului
Naional al Magistraturii. n acest caz,
suspendarea se dispune pn la
nsntoire, constatat prin expertiz
medical de specialitate efectuat de
comisia prevzut la alin (2), dar nu mai
mult de 2 ani de la data constatrii bolii prin
expertiz, caz n care i nceteaz calitatea de
auditor.
Articolul 65^1
(2) n cazul n care, mpotriva hotrrii de eliberare din funcie a (2) n cazul n care judectorul sau
judectorului sau procurorului se exercita calea de atac a recursului, procurorul exercit calea de atac prevzut
de lege mpotriva hotrrii de eliberare din

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 44 din 47


acesta va fi suspendat din funcie pn la soluionarea irevocabil a funcie sau mpotriva hotrrii prin care se
cauzei de ctre instan competenta. propune eliberarea din funcie, acesta va fi
suspendat din funcie pn la soluionarea
definitiv a cauzei de ctre instana
competent.
Articolul 67
(3) Magistraii-asisteni gradul III sunt numii fr concurs dintre (3) Magistraii-asisteni gradul III sunt
judectorii sau procurorii cu o vechime n magistratur de cel puin 4 numii fr concurs dintre judectorii sau
ani. Dup o perioada de 3 ani n aceasta funcie, magistraii-asisteni procurorii cu o vechime n aceste funcii de
pot fi trecui n gradul II, iar dup ali 3 ani n gradul I. cel puin 5 ani, prin susinerea unui interviu
n faa Seciei pentru judectori a Consiliului.
Dup o perioad de 3 ani n aceast funcie,
magistraii-asisteni pot fi trecui n gradul II,
iar dup ali 3 ani n gradul I.
(4) Magistraii-asisteni gradul III pot fi numii, prin concurs, i dintre 4) Magistraii-asisteni gradul III pot fi
avocai, notari, personal de specialitate juridic prevzut la art. 87 alin. numii, prin concurs, i dintre cei care au o
(1), precum i dintre grefieri cu studii superioare juridice de la curile de vechime de cel puin 5 ani ntr-una dintre
apel i nalta Curte de Casaie i Justiie, cu o vechime de cel puin 5 ani. profesiile juridice reglementate de lege.
Articolul 75
(2) Judectorii sau procurorii care consider c independent i Alin. 2 Judectorii sau procurorii care
imparialitatea le sunt afectate n orice mod prin acte de imixtiune n consider c independent i imparialitatea
activitatea profesional se pot adresa Consiliului Superior al le sunt afectate n orice mod prin acte de
Magistraturii, pentru a dispune msurile necesare, conform legii. imixtiune n activitatea profesional se pot
adresa sectiei corespunzatoare din
Consiliului Superior al Magistraturii, pentru
a dispune msurile necesare, conform legii
Articolul 79
Propunem includerea in lege a reglementarii
pensiei de invaliditate, in lege fiind
prevazuta doar pensia de urmas.
Articolul 83^2
(1) Nu beneficiaz de pensia de serviciu prevzut la art. 82 i 83^1 i de Propunem modificarea art. 83 ind.2 dupa
indemnizaia-prevzut la art. 81 judectorii, procurorii, magistraii- cum urmeaza:
asisteni i personalul de specialitate juridic asimilat judectorilor i
procurorilor care, chiar ulterior eliberrii din funcie, au fost (1) Nu beneficiaz de pensia de serviciu
condamnai definitiv ori s-a dispus amnarea aplicrii pedepsei pentru prevzut la art. 82 i 83^1 i de
o infraciune de corupie, o infraciune asimilat infraciunilor de indemnizaia-prevzut la art. 81 judectorii,
corupie sau o infraciune n legtur cu acestea, svrite nainte de procurorii, magistraii-asisteni i personalul
de specialitate juridic asimilat judectorilor
UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 45 din 47
eliberarea din funcie. Aceste persoane beneficiaz de pensie n i procurorilor care, chiar ulterior eliberrii
sistemul public, n condiiile legii. din funcie, au fost condamnai definitiv ori s-
a dispus amnarea aplicrii pedepsei pentru
o infraciune de corupie, o infraciune
asimilat infraciunilor de corupie sau o
infraciune n legtur cu acestea, precum si
una din infractiunile cuprinse in Titlul IV din
Codul penal Infraciuni contra nfptuirii
justiiei svrite nainte de eliberarea din
funcie. Aceste persoane beneficiaz de
pensie n sistemul public, n condiiile legii.

Motive:
Acelasi ratiuni care justifica pierderea pensiei
de serviciu in cazul condamnarii pentru fapte
de coruptie subzista si in cazul savarsirii de
infractiuni contra infaptuirii justitiei. In
ambele cazuri, judecatorul sau procurorul
actioneaza contra rolului sau constitutional,
impiedecand el insusi infaptuirea actului de
justitie.

Articolul 96
(8) Termenul de prescripie a dreptului la aciune n toate cazurile Parlament: (8) Termenul de prescripie a (8) Termenul de prescripie a dreptului
prevzute de prezentul articol este de un an. dreptului persoanei vtmate la repararea persoanei vtmate la repararea prejudiciilor
prejudiciilor cauzate prin erorile judiciare cauzate prin erorile judiciare este de 1 an i
este cel din dreptul comun i se calculeaz se calculeaz de la data la care persoana
de la data la care s-a constatat vtmat a tiut despre existena hotrrii
reauacredin sau grava neglijen." definitive prin care s-a constatat reaua-
credin sau grava neglijen."

Articolul 99
Constituie abateri disciplinare:
) nerespectarea deciziilor Curii Constituionale ori a deciziilor MJ: ) nerespectarea deciziilor Curii ) nerespectarea deciziilor Curii
pronunate de nalta Curte de Casaie i Justiie n soluionarea Constituionale, a deciziilor pronunate de Constituionale, a deciziilor pronunate de
recursurilor n interesul legii; nalta Curte de Casaie i Justiie n nalta Curte de Casaie i Justiie n
soluionarea recursurilor n interesul legii soluionarea recursurilor n interesul legii ori
ori a hotrrilor prealabile pronunate de a hotrrilor prealabile pronunate de nalta
Curte de Casaie i Justiie pentru dezlegarea

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 46 din 47


nalta Curte de Casaie i Justiie pentru unor chestiuni de drept, n msura n care
dezlegarea unor chestiuni de drept; au fost invocate de ctre pri;

Parlamentul a preluat propunerea MJ

UNJR - Modificari la Legea 303/2004 Pagina 47 din 47