Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de nvmnt: ColegiulTehnic,, Ion Mincu Focsani Avizat,

Profilul: Servicii Director: Prof. Zbarciog Jan


Domeniul de pregtire de baz/Domeniul de pregtire general/Calificarea
profesional: Economic
Modulul: CDL. - Activitatile unitatii economice
Nr de ore/an: 90
Nr. ore /sptmn: din care: T: , LT: , IPC:90
Clasa: a IX a D, E
Profesor: Pircalabu Voicuta Avizat,
ef catedr: Prof. Petrea Manuela

PLANIFICARE CALENDARISTIC
AN COLAR: 2016-2017

Nr. ore Sptmna


Nr. Unitatea de
Competene Obs.
crt. competen Coninuturi T LT IPC T LT IPC
specifice

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Rezolvarea de Identificarea Evidenta economica 12 S 36


probleme problemelor Definitie,importanta;
simple
Etalonul de evidenta.

Rezolvarea de 24 S36,
Citirea si Documente de evidenta
probleme. intocmirea Definitie, importanta, structura; 37
documentelor. Clasificarea documentelor de evidenta,
Intocmirea, verificarea corectarea,
circuitul pastrarea si arhivarea
documentelor;
Rezolvarea de Completarea completarea documentelor pentru

1
Nr. Unitatea de Nr. ore Sptmna
Obs.
crt. competen Competene Coninuturi T LT IPC T LT IPC
specifice
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

probleme documentelor cu principalele evenimente si tranzactii.;


respectarea
regulilor si a
uzantelor. 12
Echipamente specifice si programe
Identificarea informatice.
Echipamente fiscale; S 37
echipamentelor
Echipamente de birou;
fiscale Programe informatice
echipamentelor
de birou.
Verificarea, pregatirea si
Utilizarea casei utilizarea casei de marcat;
de marcat. Operatii specifice casei de
marcat.

Organizarea locului de munca. 12


Amplasarea utilajelor;
Identificarea S 37
Organizarea Microclimatul la locul de
locului de munca particularitatilor munca;
locului de munca. Organizarea ergonomica a
locului de munca. 12
Clasificarea merceologica a S 38
Organizarea Identificarea
produselor,
locului de munca mijloacelor de Clasificarea sortimentului de
munca necesare. marfuri alimentare;
Clasificarea sortimentului de

2
Nr. Unitatea de Nr. ore Sptmna
Obs.
crt. competen Competene Coninuturi T LT IPC T LT IPC
specifice
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

marfuri nealimentare.

Organizarea Incadrarea sortimentelor de


locului de munca Aprovizionarea marfuri. 18
cu mijloacele de Aprovizionarea raioanelor cu
munca necesare S 38
marfuri.
locului de munca. Respectarea vecinatatii
admise.

Asigura curatenia
Organizarea la sfarsitul Mijloace si materiale de curatenie
locului de munca programului de Recuperarea 10
lucru materialelor
refolosibile; S 38
Materiale de
curatenie.