Sunteți pe pagina 1din 70

4: P O LITIC A VAMAL COMUNITAR.

1. N oiunea politicii vamale comunitare. -T


2. Politica comercial comun.
3. Piaa unic comunitar. ,+
" 4. I mpunerea- instrument principal n aplicarea politicii vamale.
5. Msurile de politic comercial.
^ 6. Statistica vamal.
^ 7. Cooperarea vamal internaional i la nivelul statelor-membre
ale Uniunii Europene.

1. Noiunea politicii vamale comunitare.


Activitatea vamal este o latur indispensabil a fiecrui stat, la tel ca
i teritoriul, frontierele, sistemul de impunere fiscal etc., care reprezint
o totalitate diversificat de mijloace, ce asigur n primul rnd securitatea
economic a sfatului i transpunerea n via a politicii vamale.
A ctivitatea vamal, care este alctuit, n mare parte din politica
vamal i msurile de realizare a acesteia, dup natura sa este un fenomen
neordinar, n cadrul cruia putem distinge dou aspecte unul intern
(protecia economiei naionale i n special a productorului i comerului
intern) i cel de al doilea aspect crearea unor condiii favorabile de
integrare a economiei naionale n economia mondial.71
Politica vamal ai unui stat rezult din principalele direcii ale politicii
interne i externe, fiind realizat prin intermediul adoptrii i aplicrii
norm elor de drept, care reglem enteaz introducerea, scoaterea i
tranzitul mrfurilor i mijloacelor de transport pe teritoriul vamal naional,
procedura perfectrii vamale a acestora, ncasarea plilor vamale i
efectuarea controlului vam al n scopul respectrii reglementrilor
naionale i norm elor internaionale n domeniile asumate de ctre stat
(com baterea traficului ilicit de droguri, a arm elor i muniiilor, a
mrfurilor contrafcute etc.).

71K. K. CaHflpoBCKHn, op. cit., p. 7,8.


) Politica vamal, ca com ponent a politicii comerciale, cuprinde
ansamblul dispoziiilor legale cu privire la intrarea i ieirea n i din
ar a mrfurilor, dispunnd de o mulime de mijloace specifice grupate
n dou mari categorii, i anum e mijloace econom ico-financiare i
mijloace de tehnic i procedur vam al.72
Politica vamal se realizeaz prin instrum ente de natur tarifar
specifice fiecrui stat participant, precum: legile, codurile i reglemen
trile vamale (ca factori ce difereniaz m odul de aplicare a politicii
vamale), precum i tarifele vamale, ca principale instrumente prin care
se realizeaz impunerea vamal.73
Astfel, ca instrumente ale politicii vamale apare nprimul rnd legislaia
i acordurile internaionale, tarifele vamale i sistemul msurilor netarifre
(licenierea, cotarea, contingentarea), care sunt aplicate reieind nprimul
rnd din cerinele i standardele internaionale n domeniu. Toate msurile
date sunt legate ntre ele i formeaz regimul vamal aplicabil ntr-un stat,
ca o totalitate de prevederi, care determ in statutul m rfurilor i
mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamal.
Politica vamal com unitar se b azeaz pe aplicarea uniform a
legislaiei vamale de ctre administraiile vamale ale statelor-m em bre.
Legislaia privind politica vamal com unitar cuprinde: C odul Vamal
comunitar i prevederile de aplicare a C odului Vamal, N om enclatura
combinat, Tariful Vamal C om un, p recu m i legislaia aferen t ce
depete sfera Codului Vamal (legislaia privind bunurile contrafcute
sau piratate, exportul de bunuri culturale, co m eru l preferenial,
controalele sanitare i de mediu, po liticile comune n domeniul pescuitului
i al agriculturii, p ro tejarea intereselo r econom ice prin aplicarea
instrumentelor netarifare sau msurile de securitate i politic extern).
Pentru realizarea in p ractic a sco p u rilo r p e care le p resu p u n e
uniunea vamal nu sunt suficiente num ai lichidarea barierelor tarifare i

72A.T. Moldovan, op. cit., p. 21.


73C. Mladen, op. cit., p. 20.
netarifare n cadrui com erului intern i stabilirea unor tarife comune n M
privina bunurilor ce provin din statele tere. Funcionarea uniunii vamale '
m ai p resu p u n e fo rm area unei p o litici vam ale unice, precum i a ^
m ecanism elor de realizare a acesteia, arm onizarea normelor juridice
n dom eniul reglem entrii vam ale, aplicarea unor reglementri comune
.n dom eniul im pozitrii i n alte dom enii legate de schimbul de mrfuri.
Iat de ce elaborarea i im plem entarea politicii vamale n cadrul Uniunii
E u ro p e n e este p u s p e seam a C o m isiei E uropene i nu a statelor-
m em bre. A cestea din u rm a au sarcina de a pune n aplicare msurile
stabilite n cadrul politicii vam ale com unitare.
Astfel, C om isia E u ro p ean este responsabil de iniiativele privind
dezvoltarea politicii vamale i de propunerile privind legislaia h. domeniu.
C om isia asigur c o o rd o n area dintre administraiile statelor-membre,
adunnd informaiile i opiniile din sectorul afacerilor i industrial la nivel
european. D e asem enea, C om isia E uropean are com petena exclusiv
de a neg o cia concesiile tarifare n cadrul O rganizaiei Mondiale a
C om eru lu i (O M C ). M o d ificarea tax elo r vam ale din Tariful Vamal
C o m u n su n t su p u se de ctre C om isia E uropean spre aprobare
Consiliului E uropean, care le po ate aproba cu m ajoritate de voturi. De
asem enea, C onsiliul ap ro b d erogrile de la aplicarea Tarifului Vamal
C om un, prin aplicarea de m suri tarifare precum contingentele tarifare,
plafoane tarifare, suspendri to tale sau pariale de taxe vamale.
R esponsabile de realizarea n p ractic a politicii vamale comunitare
(reg lem en tarea tarifar, co le c ta re a tax elo r vam ale, etc.) i a altor
com ponente apoliticii comerciale com unitare (politica agricol comun,
politica de securitate, etc.) sunt administraiile vamale din statele-membre.
Adm inistraiile vam ale ale statelor-m em bre, spre deosebire de alte
administraii statele sunt plasate ntr-o poziie unic, m enit de a asigura
facilitarea comerului, precum i protejarea intereselor Uniunii Europene.
A stfel, au to ritile vam ale au m isiunea d e a p une n aplicare politicile
U n iu n ii E u ro p e n e n a p ro a p e o rice d o m e n iu ca re are tangen cu
com erul internaional.
) Pn nu demult, activitatea administraiilor vamale era n principal
ndreptat spre colectarea taxelor vamale i a impozitelor indirecte la
import. Numeroase evoluii, inclusiv extinderea i dezvoltarea comerului
electronic, ameninarea cu atacurile teroriste i internaionalizarea crimei
organizate, au modificat mediul n care opereaz administraiile vamale.
Pentru a-i asuma rolul expus mai sus n mod eficient organele vamale
menin un dialog continuu cu prile interesate. In acest context,
consultarea cu sectorul de afaceri a fost mbuntit, iar asociaiile
comerciale duc un dialog permanent n cadrul diferitor seminare i grupuri
de lucru pentru a-i aduce aportul lor n dezvoltarea politicilor n domeniul
vamal, comercial, precum i promovarea unor iniiative legislative.
Totodat, o manifestare a politicii vamale este protejarea cetenilor
din Comunitate, exprim at prin efectuarea controalelor de ctre
administraiile vamale ale stateior-mcmbre n ceea ce privete importul
de produse alimentare precum carnea i produsele din came, laptele
i produsele lactate, legumele, fructele i vinul pentru eliminarea
riscurilor sanitare pe care acestea le pot prezenta, importul de produse
periculoase sau produse care afecteaz stratul de ozon, protejnd
astfel mediul nconjurtor, supravegherea i interzicerea com erul
internaional cu specii din flora i fauna ameninat cu dispariie, precum
i controalele privind substanele psihotrope, armele, muniiile, etc.
n timp ce libera circulaie a mrfurilor este principala manifestare
intern a uniunii i politicii vamale comunitare, reglementarea tarifar,
exprimat prin aplicarea Tarifului Vamal Com un, constituie aspectul
extern, deoarece fape posibil aplicarea uniform a taxelor vamale la
produsele importate din alte ri dect cele ale Uniunii Europene,
indiferent de ara de destinaie.
Iniial, n anul 1968, Tariful Vamal Com un a fost creat ca o medie a
tarifelor celor ase state fondatoare. n baza articolului 28 al Tratatului
CE, Consiliul a introdus mai m ulte am endam ente, fie din proprie
iniiativ, fie datorit negocierilor tarifare n cadrul Organizaiei Mondiale
a Comerului (Acordul General pentru Tarife i C om er - GATT).
Tariful Vamal Comun aplicabil la nivel comunitar conine att
nomenclatorul bunurilor supuse taxelor vamale (nomenclatura
combinat) ct i nivelul taxelor vamale pentru fiecare poziie tarifar,
fiind un instrument important nu numai pentru colectarea taxelor vamale
dar i pentru ntocmirea statisticilor privind comerul exterior i aplicarea
msurilor n domeniile politicii comerciale i vamale a Uniunii Europene.
n afar de aplicarea reglementrilor tarifare, pentru protejarea
intereselor economice ale Uniunii Europene, n cadrul politicii vamale mai
sunt necesare utilizarea instrumentelor netarifare, a restriciilor cantitative
la import, ndreptate la excluderea practicilor comerciale neloiale.
Atunci cnd vorbim despre practici comerciale neloiae ne referim
la dumping sau la utilizarea unor subvenii ilegale, iar n rile suspectate
de utilizarea unor astfel de practici, Comisia European poate solicita
anchete aprofundate, putnd fi impuse sanciuni mpotriva lor.
Dumping-ul se refer la situaia n care exportatorul dintr-o ar ter
vinde produse pe piaa comunitar la un pre mai mic dect pe piaa
sa intern, iar anumite produse exportate n Comunitate sunt
considerate c beneficiaz de subvenii ilegale, n situaia cnd aceste
subvenii sunt acordate contrar reglementrilor OMC.
Restriciile cantitative la import se aplic importurilor de produse
originare din rile unde costurile de producie sunt neobinuit de sczute,
avnd ca efect limitarea ptrunderii n Comunitate a produselor autorizate.
Un alt aspect al politicii vamale comunitare l constituie procedura
de combatere a mrfurilor contrafcute i mrfurilor pirat. Astfel, pentru
protejarea intereselor comerciale ale importatorilor i productorilor
din Comunitate, titularul de drept al mrcii sau numelui poate cere
intervenia autoritii vamale pentru produsele suspecte aflate sub
control vamal, care pot fi reinute n vam pe o perioad determinat,
perioad n care titularul de drept poate s sesizeze justiia cernd
despgubiri.74

74 A.T. Moldovan, op. cit, p. 27.


Un instrument al politicii vamale este reprezentat de N C T S - N o u l
Sistem Computerizat de Tranzit. Sistemul dat anlocuit vechile modaliti
de supraveghere a tranzitului, bazate pe schimbul de docum ente tiprite,
care s-a dovedit ca fiind, dificil de gestionat i expus fraudelor de proporii.
NCTS permite schimbul electronic de date intre administraiile vamale n
paralel cu circulaia propriu-zis a bunurilor aflate n tranzit, existnd astfel
un control mult mai bun asupra celor aproximativ 20 de milioane de tranzite
interne sau externe efectuate anual la nivel comunitar.
Ce ine de politica vamal n domeniul organizrii activitii vamale,
pentru a asigura o funcionare ct m ai bun a uniunii vam ale la nivelul
statelor-m em bre, C om isia E u ro p ean a lansat ncepnd cu 1996 o
serie de programe (Vama 2000, Vama 2002, Vama 2007, Vama 2013),
ce au ca obiectiv asigurarea uniform itii aplicrii legislaiei vam ale,
prevenirea fraudelor, co o p erarea dintre adm inistraiile vam ale i
dezvoltarea utilizrii sistemelor informatice precum TRIC sau N C T S .
Programul Vama 2007 a fost cel de-al treilea program com unitar
de aciune n dom eniul vamal i a acoperit perioada 1 ianuarie 2003 -
31 decem brie 2007. P articip area la prog ram u l d at a fost deschis
tu tu ro r celor 27 de state-m em b re ale Uniunii E u ro p en e, p recu m i
Croaiei i Turciei.
Prin program ul dat s-a reuit realizarea urm toarelor:
accelerarea com puterizrii p unctelor de trecere a frontierei;
standardizarea m etodelor de lucru i sprijin practic acordat rilor
aplicante;
m buntirea luptei m potriva fraudei p rintr-un m ai bun m an a
gement al riscului i o m ai m are co o p erare ntre autoritile vam ale;
crearea unui mediu de afaceri com petitiv prin reducerea costurilor
de conformitate.
Decizia de instituire a unui nou program de aciune pentru activitatea
vam al din C o m u n itate (V am a 2 0 1 3 ) indic c: este n ecesar ca
aciunile ntreprinse n domeniul vamal s acorde prioritate mbuntirii
controalelor i activitilor antifraud, s reduc la m inim um costurile
legate de respectarea legislaiei vamale suportate de operatorii
economici, s garanteze o gestionare eficient a controlului mrfurilor
la frontierele externe i s protejeze cetenii Uniunii Europene n ceea
ce privete sigurana i securitatea lanului internaional de aprovizionare.
Programul Vama 2013 a fost instituit, pentru perioada 1 ianuarie
2008 - 31 decembrie 2013, n vederea sprijinirii i completrii aciunilor
ntreprinse de statele-membre pentru asigurarea funcionrii eficiente
a pieei interne n domeniul vamal.
Articolul 4 al Programului n cauz stabilete obiectivele pe care
urmeaz s le ndeplineasc acesta:
a) asigurarea faptului c activitile vamale corespund nevoilor pieei
interne, inclusiv securitii lanului de aprovizionare i facilitii
schimburilor comerciale, i sprijin strategia pentru creterea economic
i locurile de munc;
b) interaciunea dintre i ndeplinirea atribuiilor administraiilor
vamale ale statelor-membre ntr-o manier att de eficient ca i cum
ar constitui o administraie unic, n vederea asigurrii controalelor cu
rezultate echivalente n fiecare punct de pe teritoriul vamal comunitar
i sprijinirea activitilor economice legale;
c) protecia necesar a intereselor financiare ale Comunitii;
d) consolidarea securitii a siguranei;
e) pregtirea rilor candidate care beneficiaz de o strategie de
preaderare i a rilor potenialele candidate, n vederea aderrii, inclusiv
prin intermediul partajrii de experien i cunotine cu administraiile
vamale ale rilor respective.
Totodat, decizia de instituire a Programului Vama 2013 prevede
obiectivele specifice ale programului, care sunt urmtoarele:
a) reducerea sarcinilor administrative i a costurilor suportate de
operatorii economici n vederea respectrii legislaiei vamale, prin
standardizarea i simplificarea sistemelor i a controalelor vamale i
meninerea unei cooperri deschise i transparente ntre actorii comerciali;
b) identificarea, dezvoltarea i punerea n aplicare a ceior mai bune
practici de lucru, n special n dom eniul controlului de audit anterior i
ulterior vmuirii, al analizei riscului, al controalelor vam ale i al proce
durilor simplificate;
c) m en in erea u n u i sistem p e n tru m su ra re a p e rfo rm a n e lo r n
administraiile vam ale ale statelor-m em bre, pentru a m bunti eficiena
i eficacitatea acesto ra;
d) susinerea aciunilor care vizeaz prevenirea neregulilor, n special
prin transm iterea rapid a informaiilor privind riscurile birourilor vam ale
din prim a linie;
e) asigurarea unei clasificri tarifare uniforme i clare n C om unitate, n
special prin m buntirea coordonrii i a cooperrii dintre laboratoare;
O sprijinirea crerii unui m ediu v am al electronic p an eu ro p ean , prin
d ezv o ltarea u n o r sistem e in tero p erab ile d e c o m u n icare i de schim b
al inform aiilor, c o re la t c u m o d ificrile legislative i a d m in istrativ e
necesare; ; '
g) m eninerea sistem elo r d e co m u n icare i de inform are actu ale i,
dup caz, d ezv o ltarea u n o r sistem e noi;
h) a d o p ta re a u n o r m su ri c are s v in n sprijinul ad m in istraiilo r
vam ale ale rilo r c are se p re g te sc p e n tru a d erare;
i) co ntribuirea la d ezv o ltarea u n o r servicii vam ale d e n alt calitate
n rile tere;
j) m buntirea co o p errii n tre adm inistraiile vam ale ale sta te lo r-
m em b re i cele ale rilo r te re , n sp ecial c ele ale rilo r p a rte n e re n
cadrul politicii e u ro p e n e d e v ecin tate;
k) d ezv o ltarea i c o n so lid a rea form rii p ro fe sio n a le c o m u n e .75
U n alt d o cu m en t d e n o to rie ta te p e n tru p o litica v a m a l c o m u n ita r
este stra te g ia p e n tru U n iu n e a v a m a l . A stfel, c a u r m a re a in tr rii n
vigoare a R eg u lam en tu lu i privind instituirea C o d u l V am al m o d e rn iz a t,
C om isia a a d o p ta t o c o m u n ic a re , n sc o p u l d e a d e z v o lta o s tr a te g ie

75 D ecizia 624/2G07/CE a Parlam entului E u ropean i a C o n siliu lu i d in 23 m ai


2007 de instituire a unui program de aciune pentru vam n C om unitate (V am a
2013), art. 5 obiective specifice .
p en tru evoluia uniunii vam ale. S tra te g ia d a ta i propune s finalizeze
procesul de reform , lansat o d at cu adoptarea C odul Vamal modernizat
i decizia privind crearea unui m ediu inform atizat pentru vam i comer,
p rin m o d e rn iz a re a m e to d e le d e lucru, d e z v o lta re a profesional a
personalului i re-alo carea resu rselor intr-un m o d eficient, ' *>>:
In strateg ia d at C om isia E u ro p e a n a pro p u s stabilirea unui cadru
strateg ic p en tru adm inistraiile vam ale cu obiective strategice comune
c a re s a c o p e re a sp e c te c u m a r fi:
p r o te ja re a so c ie t ii i a in te re se lo r fin an ciare ale Uniunii
E uropene prin elaborarea unor m suri eficiente m potriva faptelor ilicite,
a traficu lu i d e m rfu ri interzise, d e z v o lta re a i ev a lu a re a eficient a
riscurilor, ca p arte a luptei m potriva activitilor teroriste i criminale;
s u s in e r e a c o m p e titiv it ii c o m p a n iilo r e u r o p e n e , prin
m odern izarea m eto d elo r de lucru i d ezv o ltarea de noi standarde;
facilitarea co m eru lu i legitim prin co n c e p e re a i m buntirea
sistem elor de co n tro lp en tru a reduce interferenele n fluxul de mriiiri,
precu m i red u cerea poverii adm inistrative asu p ra ntreprinderilor;
contro Iul i gestionarea lanurilor de aprovizionare utilizate pentru
circulaia internaional a m rfurilor prin consolidarea i sistematizarea
schimbului eficient a inform aiilor de risc;
d ezvoltarea i co n so lid area cooperrii ntre autoritile vamale
i alte agenii g u vernam entale, p recu m i cu co m u n itatea de afaceri.
U n asp ect d eo seb it al po liticii vam ale c o m u n ita re l co n stitu ie
p ro iectu l vam ale e le c tro n ic e , iniiat de C o m isia E u ro p e a n care
intenioneaz s nlocuiasc pro ced urile vam ale p e su p o rt d e hrtie cu
cele electronice la nivelul ntregii U niuni E u ro p e n e , c re n d astfel un
m ediu m ai eficient i m ai m o d em pentru activitatea vam al. O biectivul
proiectului este dublu, n primul rnd de a spori securitatea Ia frontierele
externe ale Uniunii E u ro p en e i to to d a t p en tru a facilita schim burile
com erciale. De rezultatele proiectului d at u rm eaz s beneficieze, att
ntreprinderile ct i cetenii.
n dom eniu! relaiilor ex tern e, po litica v am ale a uniunii c o n s t n
aplicarea d e sanciuni eco n o m ice sau aplicarea em b arg o u lu i m p o triv a
rilor al c ro r co m p o rtam en t este co n sid erat inacceptabil, iar p u n e re a
n practic a sanciunilor privind im porturile sau expor-turile ctre aceste
ri se face prin ad m inistraiile v am ale ale sta te lo r-m em b re.

2. Politica comercial com un.


U n iu n ea E u ro p e a n se n tinde p e o su p rafa de p e s te 4 m ilio an e
km 2 i la m o m en t cuprinde 27 de ri. D eoarece num rul m em brilor si
a crescut de la 6 ia 2 7 de naiuni, populaia sa s-a ridicat la 493 m ilioane
de locuitori, fiind p e locul trei n lum e din acest p u n ct de ved ere, d u p
C hina i India. C hiar i cu ap ro ap e ju m tate de miiiard de locuitori, U E
rep re zin t num ai 7 % d in p o p u laia m ondial, d a r care o p e re a z c u
aproxim ativ o cincim e din im porturile i exporturile pe plan m ondial.48
D in analiza datelor d ate pu tem m eniona c ia nivel m ondial U niunea
E u ro p ean rep re zin t o im p o rtan t p u te re econom ic i com ercial.
C t privete com erul (cu p ro d u se i servicii) ntre rile U E , aceasta
reprezint d o u treim i din ntregul co m er al U E i este vital p en tru
econom iile tu tu ro r statelor-m em bre. U E este principalul exportator i al
doilea cel mai m are im p o rtato r din lume. S U A i C hina sunt cei m ai
im portani p arteneri com erciali ai UE. U niunea E u ro p ean este, de
asem enea, un p arten er com ercial im portant pentru rile m ai puin
dezvoltate, iar acest com er contribuie !a creterea econom ic a a cesto ra49
D in co n sid eren tele ex p u se po litica com ercial c o m u n a U niunii
E u ro p en e reprezint una din prioritile de baz ia nivel com unitar.
M ai sus am v o rb it de p o litica v am al ca c o m p o n e n t a politicii
comerciale a statului. L a rndul su politica com ercial constituie: parte
integrant din politica eco n o m ic g eneral - este cea care prin n orm e
de o rd in adm in istrativ , fiscal, vam al i v a lu ta r sta b ilete m o d u l de 76

76 Piaa unic a mrfurilor , publicaie a Comunitilor Europene, 2007, p. 16.


77 Piaa unic a mrfurilor, publicaie a Comunitilor Europene, 2007, p. 18,19.
c o n e x a r e a e c o n o m ie n a io n a le la e c o n o m ia m o n d ia l i cuprinde
an sam b lu l n o rm e lo r a d o p ta te de sta t c a a trib u t al suveranitii, pentru
reg lem en tare a co m p o rtam en tu lu i p e rso a n e lo r a u to rizate n raporturile
lo r c o m erciale in tern aio n a le. 78
O a it d e fin iie a p o litic ii c o m e r c ia le m e n io n e a z c aceasta
e s te :p a rte c o m p o n e n t a politicii e c o n o m ic e a u n u i sta t care vizeaz
sfera relaiilor ec o n o m ic e e x te rn e ale acesteia. n se n s larg prin politica
c o m e rc ia l se n e le g e to ta lita te a re g le m e n t rilo r a d o p ta te de stat (cu
c a ra c te r ju rid ic, adm inistrativ, fiscal, b u g etar, financiar, bancar, valutar)
n sco p u l p ro m o v rii sau al restrngerii schim burilor com erciale externe
i al p ro te j rii p ie e i in te rn e . 79
P rin p o litic a c o m e rc ia l s ta te le u r m re s c s p r o m o v e z e ex p o rtu l
d e p r o d u s e n a io n a le , s c o m p le te z e n e c e s a r u l e c o n o m ie i naionale
e u b u n u ri i se rv ic ii p e c a le a im p o rtu lu i, s sp rijin e c o o p e ra re a
e c o n o m ic in te rn a io n a l , s p r o te je z e in d u stria n a io n a l i celelalte
ram uri d e p ro d u cie n faa co n cu ren ei strine, s o rie n te z e i controleze
im p o rtu l i e x p o rtu l d e c a p ita l.80
C o m e ru l e x te r io r la n iv el c o m u n ita r e s te r e g le m e n ta t d e politica
c o m e rc ia l c o m u n a U E , n c a d r u l c r e ia U E a d o p t m s u ri p e n tru
m odificarea tarifelor, d e z v o lta re a politicii d e e x p o rt i, n g e n e r a l pentru
p r o te ja re a c o m e ru lu i. M rfu rile im p o rta te d in a f a r a U E fac o b iectu l
unui ta r if v am al c o m u n i al u n o r reg u li v a m ale u n ifo rm e . P rin aceasta,
se u rm rete e v ita re a in eg alitilo r n s c h im b u rile c o m e rc ia le , a t t p rin
m p ied icarea ac o rd rii u n o r a v a n ta je n e lo ia le n tre p rin d e rilo r d in tr-u n
sta t-m e m b ru , c t i p rin p r o te ja re a p r o d u c to r ilo r d in U E d e efe c te le
d u n to a re ale p ro d u se lo r c a re fac o b ie c tu l u nui d u m p in g (im p o rta te
la u n p re in ferio r v alo rii lo r n o rm a le ) i a le p r o d u s e lo r su b v e n io n a te
( e x p o r ta te la u n p r e s c z u t n m o d a rtific ia l, d a t o r i t s u b v e n iilo r
a c o r d a te n a ra d e o rig in e ).

78 D.D. aguna, op. cit., p. 887.


79M. Belu, C. Jolde, L. M arina, op. cit., p. 10.
80 A.T. iVloldovan, op. cit., p. 21.
Caracteristic pentru politica comercial comun, l constituie faptul
c aceasta este ndeplinit n conformitate cu reglementrile comerciale
internaionale stabilite de ctre O rganizaia M ondial a Comerului.
Prin crearea pieei com une, statele-m em bre au renunat la politicile
comerciale naionale n favoarea unei politici com unitare unice.
n conform itate cu articolul 133 T C E (T ratatul de instituire a
C om unitii E conom ice E u ro p en e), relaiile com erciale cu terii
reprezint una dintre politicile com une la nivelul ntregii Uniuni. L a 1
ianuarie 1970 com petena Com unitii E uropene a devenit exclusiv
n materie comercial: ncepnd cu aceast dat C om unitatea este cea
care ncheie acorduri bilaterale sau multilaterale tarifare, comerciale, de
cooperare comercial, de liber-schimb n num ele statelor-m em bre.81
Un alt aspect al politicii comerciale comune este facilitarea comerului,
fiind o politic primordial pentru exportatorii i importatorii comunitari,
care sunt responsabili pentru 22 % din com erul mondial. Facilitarea
comerului aduce beneficii att pentru economia european ct i economiile
partenerilor comerciali ai U E . T otodat, m ajoritatea organizaiilor
internaionale, printre care i O rganizaia M ondial a C om erului i
Organizaia M ondial a Vmilor, activitatea crora include aspecte
comerciale i vamale, recunosc importana facilitrii schimburilor comerciale.
Facilitarea schimburilor com erciale poate fi definit ca simplificarea
i arm onizare a p ro ced u rilo r d e c o m er internaional, inclusiv a
procedurilor de im port i export. Prin proceduri n sensul dat se are n
vedere acele activiti (practici i form aliti), im plicate n asig u rarea
procesului circulaiei mrfurilor n com erul internaional.
Facilitarea com erului i sim plificarea procedurilor vam ale este un
aspect din ce n ce m ai caracteristic reflectat n aco rd u rile n ch eiate
dintre U niunea E u ro p e a n cu sta te le te re i d e cele m ai m u lte o ri
acoper urm toarele aspecte:
simplificarea cerinelor i form alitilor cu privire la eliberarea i
vm uirea m rfurilor, inclusiv, d e z v o lta re a u n o r p ro c e d u ri ca re s
pennit prezentarea datelor la im port sau export ctre o singur agenie;

81 Cristina Daniela Morariu, op. cit, p. 355.


m buntirea m etodele de lucru i asigurarea transparenei i
eficienei operaiunilor vamale;
; reducerea, simplificarea i standardizarea datelor din documentaia
solicitat de autoritile vamale;
aplicarea de tehnici vamale moderne, inclusiv evaluarea riscului,
proceduri simplificate de intrare i de punere n circulaie a mrfurilor;
dispoziii care s faciliteze importul de bunuri prin utilizarea
procedurilor vamale simplificate.
In legtur cu politica agricol comun i politica comun a
petelui, care fac parte din politica comercial comun, prin intennediul
autoritilor vamale, Comisia European contribuie la aplicarea acestora,
n scopul de a proteja agricultorii din UE mpotriva importurilor la preuri
sczute a produselor agricole i piscicole i de a ncuraja producia
destinat exporturilor prin instituirea drepturilor vamale agricole, n cazul
cnd exist diferene ntre preurile pieei mondiale, care sunt mai sczute
fa de preurile ridicate din Uniunea European.
Respectiv, politica com ercial a Uniunii E uropene aferent
produselor agricole, taxele vamale i cele adiionale aplicate, precum
i restituirile pe care le antreneaz determ in un impact semnificativ
asupra nivelului competitivitii productorilor comunitari influennd
volumul i valoarea importurilor, dar i performana exporturilor.
Msurile de politic agricol comun sunt finanate din bugetul Uniunii
Europene, prin intermediul Fondului European de G arantare Agricol
(FEGA), care reprezint cea mai mare component a bugetului comunitar.
Com erul cu pro d u se ag ro-alim entare cu statele tere include
condiia de deinere a unei licene de import/export. Domeniul, precum
i aplicarea licenelor de import/export sunt stabilite prin Regulamentul
(C E) nr. 376/2008 al Com isiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a
normelor comune de aplicare a sistemului de licene de import i export
i de certificate de fixare n avans pentru produsele agricole.
Licenele pentru im port/export de produse agricole sunt valabile
pe teritoriul tuturor statelor-membre UE.
Autoritatea vamal nregistreaz i certific, pe licen, cantitile utilizate,
declarate n cadrul procesului de vmuire. Agentul economic care dorete
sa obin restituiri la export este obligat s dein o licen pentru export
cu restituire sau un certificat de stabilire a restituirii n avans.

3. Piaa unic comunitar.


Condiia esenial a integrrii econom ice a tu tu ro r statelor care
compun Uniunea European - constituie cadrul n care este posibil s
se creeze, s se dezvolte sau s se gestioneze o pia com un unic, n
care mriurile s circule liber i n care regulile com une sunt aplicate n
interiorul frontierelor exterioare.
Fr existena uniunii vamale i a principiului fundamental referitor
la libera circulaie a mrfiirilor, n-ar fi fost posibil crearea pieei unice
i astfel expansiunea economic a Uniunii Europene, existnd, anterior
nfiinrii acesteia, o multitudine de formaliti vamale de frontier pentru
transporturile cu mrfuri, care mpiedicau schimburile intercomunitare
i faceau ca societile comerciale din Uniunea E uropean s plteasc
sume mari de bani i s piard mult tim p.82
Din anul 1993, cnd a intrat n vigoare piaa unic european, avnd
drept princ ipal caracteristic garantarea ce lor ptai liberti fundamentale:
libera circulaie a mrfurilor, a persoanelor, a serviciilor i a capitalurilor
ntr-o pia interioar fr frontiere, prima etap a crerii acesteia a constituit-
o suprimarea controalelor vamale la frontierele interioare, fiind nlturat
chiar i obligaia de a depune un document administrativ unic.
Sunt considerate ca fiind n liber circulaie ntr-un stat-m em bru
produsele provenind din tere ri pentru care formalitile de importare
au fost ndeplinite, iar tarifele vamale i taxele cu efect echivalent exigibile
au fost percepute n acest stat-m em bru, i care nu au beneficiat de o
restituire total sau parial a acestor tarife sau taxe.83

82A.T. Moldovan, op. cit., p. 25,26.


83Tratatul Uniunii Europene, Editura Lucreius, Bucureti, 1997, p. 35.
n ordinea dat de idei p u tem m eniona, c la b aza pieei unice se
afl principiul liberei circulaii a mrfurilor. Respectiv, ntru dezvoltarea
pieii interne Comunitatea a adoptat o legislaie considerabil de-a lungul
anilor, n special la sfritul anilor 1980, cu scopul de a ndeprta barierele
tehnice din calea liberei circulaii a mrfurilor pe teritoriul U E. Totodat,
nsi n atu ra p ro d u cerii de bunuri (m ereu reacionnd la inovare i
adoptn d noi tehnologii) determ in C o m u n itatea s reacioneze n
perm anen la noile evoluii ale pieii interne. L a m om ent m ajoritatea
restriciilor din calea liberei circulaii a m rfurilor au fost ndeprtate.84
A stfel, libera circulaie a m rfu rilo r este u n u l d in tre succesele
proiectului E uropean, contribuind la construirea pieei interne de care
beneficiaz n p rezen t cetenii i societile co m erciale eu ropene i
care se afl n centrul politicii Uniunii E uropene. P iaa intern actual
faciliteaz com erul cu produse n 27 de state-m em bre, cu o populaie
total de p este 490 de m ilioane de locuitori. A cea sta o fer consum a
to rilo r o gam larg de p ro d u se, p erm in d u -le achiziionarea celei
mai bune oferte disponibile. n acelai tim p, libera circulaie a mrfurilor
este benefic p en tru m ediul d e afaceri.
Din punct de vedere juridic, libera circulaie a m rfurilor a reprezentat
un elem ent-cheie al crerii i dezvoltrii pieei unice com unitare. E ste
una dintre libertile econom ice stabilite prin T ratatu l C E . A rticolele
2 8 -3 0 din T ra ta tu l C E definesc d o m en iu l de ap licare i co n in u tu l
principiului prin interzicerea restriciilor nejustificate m potriva comerului
din interiorul Uniunii Europene.
T otodat, C o m unitatea adm inistreaz piaa unic astfel nct orice
preocupri legitime ale statelo r-m em bre cu privire la cerinele fa de
anumite categorii de mrfuri s fie pe deplin luate n considerare. A ceste
preocupri sunt legate de interesul public general, de exem plu sntatea
i sigurana public, protecia m ediului i a consum atorilor. M ulte state-
m em bre au luat m su ri d irecte la nivel n aio n al, sa u a u d u s d isp u te
aprige la nivel com unitar pentru a restriciona libera circulaie a arm elor,

84 Piaa unic a mrfurilor, publicaie a Com unitilor Europene, 2007, p. 1,2.


a drogurilor, a buturilor alcoolice, a aparatelo r pentru jo cu ri de noroc.
O reacie p o n d e ra t i rezo n ab il din p a rte a un u i sta t-m ern b ru la o
problem real nu este co n trar regulilor com unitare care pro m o v eaz
libera circulaie a mrfurilor. C u to ate acestea, m surile luate n aparen,
de exem plu p en tru a p ro teja sn tatea public, d a r care a u c a sc o p real
prom ovarea intereselor unui m o n o p o l naional u rm eaz a fi nlturate.85
O p ra c tic ad m in istra tiv p o a te fi e c h iv a le n t c u u n o b s ta c o l n
calea liberei circu laii a m rfu rilo r d a c p re z in t u n an u m it c a r a c te r
p erm an en t i g en erai. A v n d n v e d e re obligaiile sta te lo r-m e m b re n
confo rm itate cu artico lu l 4 alin eatul (3) din T ra ta tu l p riv in d U n iu n ea
E uro p ean (articolul 10 din T ratatu l C E ), care im pune a c e s to ra lu area
tu tu ro r m surilor necesare asigurrii respectrii obligaiilor tratatu lu i i
a efectului util al d rep tu lu i U E , articolul 34 T F U E (fo stu l artico l 2 8 al
T C E ) p o ate fi nclcat, n anum ite situaii, i prin inactivitatea u n u i sta t-
m em bru, cu m a r fi c a z u l n c a re a c e s ta n u a d o p t m s u rile n e c e s a re
ndeprtrii ob staco lelo r existente n calea liberei circulaii a m rfurilor.
O bstacolele p o t fi i rezu ltatu l aciunilor u n o r p e rso a n e fizice. A stfel,
n c a u z a C -2 6 5 /9 5 , F ra n a a fo s t c o n s id e ra t re s p o n s a b il p e n tr u
aciunile ferm ierilo r si, care u rm re a u re stric io n a re a Im p o rtu lu i d e
m rfu ri ag ric o le d in sta te le -m e m b re n v e c in a te p rin in te r c e p ta r e a
autocam ioanelor care tran sp o rtau aceste m rfuri i/sau prin d istru g erea
ncrcturii a cesto ra . N e in te rv e n ia a u to rit ilo r naio n ale m p o triv a
a cesto r aciuni a fo st c o n s id e ra t o n clcare a a rtic o lu lu i 3 4 T F U E ,
statele-m em bre fiind o b lig ate s asig u re libera circulaie a p r o d u s e lo r
pe propriul terito riu p rin a d o p ta re a m su rilo r n e c e sa re i a d e c v a te d e
prev en ire a o r ic ro r re stric ii im p u se c a u rm a re a a c iu n ilo r u n o r
p erso an e p riv ate.
O b lig aia re s p e c t rii p re v e d e rilo r a rtic o lu lu i 3 4 T F U E se a p lic
tu tu ro r sta te lo r-m e m b re ale U n iu n ii E u r o p e n e i, n u n e le c a z u r i,
teritoriilor eu ro p en e ale c ro r relaii externe constituie resp o n sab ilitatea

85
,Piaa unic a mrfurilor, publicaie a Comunitilor Europene, 2007, p. 3,
unui stat-m em bru, precum i teritoriilor de peste m ri dependente de
sau asociate unui stat-m em bru.
In cee a ce p riv ete alte ri, co m eru l cu m rfu ri n tre acestea i
statele-rnem bre ale Uniunii E uropene este reg lem en tat p rin acorduri
specifice, nu prin T FU E . De exem plu, p ro d u sele din Islanda, Liech
tenstein i N o rvegia beneficiaz de liber circulaie n U niunea E uro
pean n conform itate cu articolul 11 din A co rd u l S E E , iar produsele
industriale din Turcia beneficiaz de liber circulaie n U niunea E uro
pean n conformitate cu articolele 5-7 din D ecizia nr. 1/95 a Consiliului
de asociere CE - Turcia privind etap a final a uniunii v am ale.86
Cu toate c la nivel com unitar libera circulaie a m rfurilor pe piaa
intern, este unul dintre principiile de baz, reg lem en trile naionale
p o t sa fac dificil pentru n trep rin deri co m e rc ia liz a re a p ro d u se lo r
proprii n alte state-membre. Totui, exist un instrum ent care perm ite
ntreprinderilor s anticipeze crearea de obstacole n calea com erului
pentru a preveni blocarea p ropriilor p ro d u se i a n u m e p ro c e d u ra de
notificare conform Directivei 98/34/C E .
P ro ced u ra d at oblig sta te le -m em b re s in fo rm e z e C o m isia
E u rop ean a i celelalte state-m em b re c u p riv ire la p ro ie c te le de
reglementri tehnice privind produsele, nainte ca acestea s fie adoptate
ca legi naionale. A cea st p ro c e d u r o fe r C o m isiei i a lto r sta te -
m em bre p o sibilitatea d e a ex am ina noile re g le m e n t ri p e d u ra ta
perioadelor de m eninere pentru a se asigura c p ro iectele, ch iar d ac
asigur un nivel ridicat de siguran si securitate, n u v o r c re a obstacole
nejustificate n calea com erului intracom um tar.87
Directiva 98/34/C E a contribuit n m od substanial la m b u n tirea
calitii reglem entarilor telurice naionale i la n l tu ra re a o ric ro r noi
obstacole de p e piaa intern, iar n u m ru l m a re d e n o tific ri c o n fo rm

86 Libera circulaie a m rfurilor , publicaie a C om isiei E u ro p en e, U niunea


European 2010, pag. 10,11.

87 Prevenirea obstacolelor n calea com erului pe p ia a in te rn , p u b licaie a


Comisiei Europene, Comunitile Europene 2008, pag. 2.
procedurii stabilite de aceasta reflect angajam entul statelor-m em bre
pentru funcionarea continu a pieei interne.
Astfel, statele-membre utilizeaz intensivprocedura p revzut de
Directiva 98/34/C E , care stabilete c o d a t ce un p ro ie c t de
reglementare este trimis Comisiei, statele-m em bre trebuie s se abin
de la adoptarea proiectului notificat timp de cei puin trei luni. Pe tim pul
acestei aa-zise perioade de stagnare, proiectele sunt exam inate de
ctre statele-membre i de ctre Comisie.
Perioada de stagnare poate fi prelungit n urm a reaciilor specifice
ale Comisiei sau ale statelor-membre n cazurile n care m sura respec
tiv poate crea obstacole inutile n calea com erului.
Curtea Europeana de Justiie a decis c orice reglem entare tehnica
care nu a fost notificat conform procedurii indicate n Directiva 98/34/
CE la nivelul de proiect nu poate fi aplicat i, prin urm are, nu p o ate s
impun persoanelor respectarea acesteia. A ceasta este cazul i p en tru
reglementarea tehnic naional ad o p tat p e tim pul p erio ad ei de
stagnare.88
Libera circulaie a mrfurilor poate fi, de asemenea, limitat n cazul
n care apar brusc riscuri, necunoscute pn n prezent, legate de u n
anumit produs. Dreptul com unitar recunoate principiul precauiei,
conform cruia se pot lua msuri de protecie m potriva unui pericol
potenial pentru oameni, animale, plante sau mediu, n cazurile n care
analizele tiinifice preliminare sugereaz c ar putea exista un risc.
Comisia poate porni de la principiul precauiei pen tru elab o rarea
de propuneri legislative, iar statele-membre pot invoca acest principiu
n sprijinul msurilor naionale adoptate. Im portant este de a ajunge la
un echilibru adecvat ntre necesitatea de a proteja interesele publice
vitale i mpiedicarea recurgerii nejustificate la principiul precauiei, n
special n cazurile n care aceasta ascunde interese protecioniste.
O categorie de obstacole n libera circulaie a m rfurilor sunt acele

Prevenirea obstacolelor n calea comerului pe piaa intern, publicaie a


Comisiei Europene, Comunitile Europene 2008, pag. 9.
c a re im p u n c a p r o d u s e le s r e s p e c te a n u m ite sp e cificaii tehnice cu
privire la co m poziia, dim ensiunile, p re z e n ta re a , am balarea, etichetarea
sau fo rm a lor.
P ro b le m e le c a re a fe c te a z lib e ra c ir c u la ie p r o v in ad e se a din
diferenele existente ntre specificaiile teh n ice ce ru te d e statele-m em bre
p e n tr u p ro d u s e . A stfel, u n a d in tre m o d a lit ile p rin c a re U E poate
p ro m o v a lib era circu laie e ste d e a a d o p ta o leg islaie c a re s oblige
ca to a te p ro d u se le d e u n an u m it tip fa b ric a te n U E s aib aceleai
specificaii tehnice.
S tatu l-m em b ru care im pune o interdicie la nivel naional mpotriva
u n u i p ro d u s /u n e i su b s ta n e tre b u ie s d e m o n s tr e z e c m su ra este
n ecesar i, d u p caz, c v n z a re a p ro d u s e lo r n c a u z presu p u n e un
risc g ra v la a d re sa s n t ii p u b lic e , ia r n o rm e le n c a u z respect
princip iu l p ro p o rlo n aitii. A c e a s ta in clu d e fu rn iz a re a u n o r do vezi
relevante, cum ar fi informaii tehnice, tiinifice, statistice i nutriionale,
precu m i a tu tu ro r celorlalte inform aii n ecesare.
n plus, unui stat-m em bm i revine sarcina de a p roba c scopul declarat
nu p o a te fi ndeplinit prin alte m ijloace cu un e fect m ai p u in restrictiv
asupra schimburilor com erciale dintre statele-m em bre n interiorul UE. In
locul unei interdicii totale, unele state-membre pot impune doar o autorizare
prealabil. n acest caz, statele-m em bre resp ec t d o a r obligaiile care le
revin n conformitate cu legislaia U E dac acele p roceduri sunt accesibile
i p o t fi realizate ntr-un term en rezonabil i d a c interdicia privind un
produs p oate fi contestat n instan.
C erin ele priv in d o m o lo g a re a d e tip ? sta b ile s c co n d iiile de
reglem en tare, teh n ice i de sig u ran p e c a re u n p r o d u s treb u ie s le
ndeplineasc. P rin u rm are, o m o lo g a re a de tip n u e s te re str n s la o
anum it industrie, d e o a re c e a c e s te c e rin e p riv e sc p r o d u s e variate,
d e Ia e c h ip a m e n te m arin e la te le f o a n e m o b ile , a u to tu r is m e i
echipam ente m edicale. n g en eral, o m o lo g a re a d e tip e ste o condiie
obligatorie pentru introducerea unui p ro d u s p e pia. D e cele m ai multe
ori, conform itatea cu cerinele de o m o lo g are este indicat de un m arcaj
inscripionat pe p ro d u s. D e exem plu, m arcajul C E confirm respectarea
acestor cerine fie prin interm ediul unei declaraii a productorului, fie
printr-o c ertificare em is de o te r parte. n tim p ce cerinele com une
de o m o lo g are e u ro p e n e faciliteaz, n m o d n o rm al, co m ercializarea
p roduselo r p e p ia a intern, o m o lo g a re a naional de tip n dom eniile
n e a rm o n izate p o a te c re a o b sta c o le n c a lea c o m e ru lu i c u m rfu ri.
S tan d ard ele d ife rite p riv in d p ro d u s e le fac d ificil co m e rc ia liz a re a
aceluiai p ro d u s n sta te -m e m b re diferite sau p o t co n d u c e la c o stu ri
de con fo rm itate m ai ridicate.
D ei u n sta t-m em b ru are d re p tu l d e a solicita ca un p ro d u s care a
prim it deja o m o lo g a re a n tr-u n alt sta t-m em b ru s fac obiectul unei
noi p ro c e d u ra d e ex am in are i o m o lo g a re , din m o tiv e d e p ro te c ie a
sntii i siguranei, statul-m em bru de im port trebuie s ia n conside
rare teste le sau c o n tro a le le d esfu ra te n state le-m em bre d e e x p o rt
care o fer garanii ech iv alen te.89

4. Im p u n e re a - in s tru m e n t p rin c ip a l n
aplic area p o litic ii vam ale.
U na din m an ifestrile politicii v am ale co m u n itare este p ro c e d u ra
de impunere, realizat n privina m rfurilor introduse pe teritoriul vam al
comunitar.
Prin im punere vam al nelegem acel com plex de m suri i operaiuni
efectuate n baza legii, care au drept scop stabilirea taxelor vamale pentru
tranzaciile economice externe, ndeplinirea fbrmalitior vamale, evaluarea
mrfurilor n vam, plata taxelor vamale, im punerea vamal, ca i impunerea
fiscal include o latur politic, prin care se stabilete cine i p en tru ce
pltete im pozitul, i o latur tehnic , adic m eto d ele i tehnicile prin
care se m soar obiectul impunerii i se determ in cuantum ul impozitului.
D up o p in ia a u to ru lu i ro m n D. D . a g u n a im p u n erea p o a te fi

89 Libera circulaie a m rfurilor, publicaie a Com isiei Europene, U niunea


European 2010, p. 18.
definit ca un com plex de msuri i operaiuni efectuate n baza legii,
care au d rep t scop stabilirea unei cote de im pozit .90
Im p u n erea v am al p resu p u n e, din p u n ct de v ed ere al politicii
practicate de un stat la un anum it m om ent, aplicarea unor principii de
politic econom ic de ncurajare a dezvoltrii unei ram uri sau subramuri
econom ice i/sau extindere a relaiilor econom ice cu strintatea.
S u b iectu l im punerii este p erso an a fizic sau ju rid ic p entru care
reglem entrile vam ale i fiscale stabilesc o b lig ativ itatea de plat a
drepturilor vam ale (plilor vam ale).
Obiectul impunerii l constituie mrfurile, care mbrac una din formele
activitii de com er exterior, respectiv importul, exportul sau tranzitul.
Stabilirea obiectului impunerii se realizeaz pe baza declaraiei vamale,
care este actuljuridic prin care sunt furnizate informaiile necesare realizrii
obligaiilor fiscale. Reieind din faptul, c administraia vamal gestioneaz
mai multe tipuri de venituri, dintre acestea cele mai importante fiind: taxele
vamale, taxa pe valoare adugat, accizele, procedura de impunere este
realizat m dependen de statutul juridic al titularului, ce import mrfuri.
Im punerea n cadrul dreptului vamal com unitar are loc prin stabilirea
creanelor vam ale, exprim ate prin drepturile vam ale (plile vamale)
pentru mrfurile introduse pe teritoriul vam al com unitar n scop de a fi
puse n circulaie liber. La scoaterea m rfurilor de pe teritoriul vamal
com unitar nu sunt stabilite careva pli vamale.
'Im p u n erea la nivel co m u n itar are ca ra c te r p ro te c io n ist, fiind
n d rep tat n prim u l rn d la p ro te c ia eco n o m iei co m u n itare i a
productorului com unitar. Im punerea n dom eniul vam al este aceiai
pe to t teritoriul comunitar, indiferent de statul-m em bru n care se aplic.
T o to d a t , im p u n erea p o a rt un cara c te r n ed iscrim in ato riu fiind un
sistem care aco rd posibilitate statelor tere, n d ependen de gradul
de dezvoltare s aib acces pe piaa com unitar, desigur cu respectarea
m surilor tarifare i m surilor de politic com ercial.

90 D. D. aguna, op.cit., p. 887.


Im punerea vam al jo a c ro lu l cel m ai im portant n cadrul politicii
vamale, ndeplinind trei funcii principale:
funcia fiscal - taxele vam ale rep re zin t o su rs de venituri la
bugetul de stat;
funcia p rotecionist - taxele vam ale percep u te la im port ridic
artificial p reu l in tern al m rfu rilo r im p o rta te , p ro te j n d astfel
productorii interni;
funcia de negociere - statele p ot negocia, ntr-un cadru bilateral
sau multilateral concesii tarifare recip ro c e.91
Ca rezultat al im punerii v am ale se fo rm eaz veniturile statului, n
principal sub fo rm a im p o zitelo r i tax elo r. Im p u n e re a v am al are
urmtoarele caracteristici:
este obligatorie, n sensul c este efect al reglem entrilor vam ale,
care precizeaz la cine se refe r, n le g tu r cu ce se sta b ile te e tc .
Introdu cerea unei p re v e d e ri re fe rito a re la im p u n ere se p o a te face
numai de instituiile com u n itare i n u d e ctre statele-m em bre;
are titlu definitiv i n eram b u rsab il, c e e a ce n seam n c, d a c
plata impozituiui/taxei a fost fcut conform reglem entrilor n vigoare,
contribuabilul nu o p o ate reclam a sau red o b n d i n nici un fel;
este fr contraprestaie, ceea ce nseam n c n schimbul plii im po
zituiui/taxei nu se poate pretinde un serviciu imediat, direct i echivalent.
Astfel, im punerea se prezin t ca instrum ent principal n realizarea
politicii vam ale co m u n itare i an u m e prin interm ediul a cestei m e to d e
are loc att p ro te c ia p ro d u c to ru lu i c t i a p ro d u su lu i c o m u n ita r,
precum i co m pletarea cheltuielilor bugetare.
In m ajoritatea statelor, anum e prin interm ediul acestei m e to d e, are
loc echilibrarea fu n ciilo r e c o n o m ic e ale sta tu lu i, re s p e c tiv a re lo c
stoparea p ro d u su lu i strin, ce u rm eaz a fi im p o rta t n a r i c a re a r
putea aduce p ag u b e m ateriale p ro d u c to ru lu i a u to h to n n p articu lar,
ct i eco n o m iei n aio n ale n g e n eral. n a c e s t c a z , p rin s to p a re a

91M. Belu, C. Jolde, L. M arina, op. cit., p. 13.


produsului strin, se are n vedere nu stoparea complet, dar interdicii
pariale, n acest m od, nenecndu-se principiul nediscriminrii
agenilor economici.
Totodat, n cadrul importului ntlnim o serie de msuri de politic
vamal, care stabilesc anumite reguli specifice de aplicare a impunerii,
acestea fiind urmtoarele:
I. Instituirea prin Convenii interguvernamentale a clauzei naiunii
celei mai favorizate i a regimului juridic naional. Aplicarea acestor
dou principii de politic com ercial stim uleaz importul, pe calea
reducerii sau eliminrii plilor vamale, corespunztor cu tratamentul
aplicat naiunii celei mai favorizate. Pe plan intern, mrfurilor strine li
se aplic acelai regim de impunere i taxe, care se aplic mrfurilor
indigene, lucru care de asemenea stimuleaz exportul;
IL In stitu irea sistem ului d raw b ack , c o re sp u n z to r cruia
importatorilor de materii prime i materiale li se restituie plile vamale,
atunci cnd demonstreaz c produsele importate au fost ncorporate
ntr-un produs finit destinat exportului sau reexportului;
III. Practicarea sistemului admisiune tem porar - care const n
scutirea de la achitarea plilor vamale a produselor intrate temporar
pe teritoriul naional: m ostre, exponate, produse im portate pentru
ncercri i demonstraii, etc.;
IV. Im portul n zone libere sau porturi libere. Produsele n cauz
sunt scutite de pli vamale ct vrem e rm n n zonele respective
pentru conservare sau prelucrare.

5. Msurile de politic com ercial.


M surile privind p ro tejarea pieii com une prin interm ediul
m ijloacelor reglem entate de ctre dreptul vam al com unitar sunt pe
larg aplicate de ctre Uniunea European n raporturile comerciale cu
alte state. La acestea se atribuie n primul rnd contingentele cantitative,
msurile antidumping i compensatorii, msurile de protejare mpotriva
importului p ro d u ciei co n traf cu te, precu m i standarde le tehnice la
care trebuie s c o resp u n d p ro d u cia im portat.
M surile de politic com ercial sunt stabilite prin acte normative la
nivel com unitar i naional i se aplic la im portul i exportul anum itor
categorii de mrfuri. Unele dintre acestea acoper toate aspectele relaiilor
comerciale, altele vizeaz num ai anum ite produse sau grupe de produse.
P rin m su ri d e p o litic co m e rc ia l n sensul C odului Vam al
m odernizat nelegem : m surile n etarifare stabilite n cadrul politicii
com erciale co m u n e, s u b fo rm a u n o r dispoziii com unitare care regle
m enteaz co m eru l internaional d e m rfuri.92
Astfel, p e ln g po liticile tarifare, m ajoritatea statelor folosesc u n
num r m are d e in stru m en te i m suri cu caracter netarifar, n scopul
protejrii p ieelo r interne de c o n cu ren a strin.
Instrum entele n etarifare rep rezin t un com plex de m suri i regle
m entri publice sau priv ate, altele d ect cele tarifare, m enite sa m pie
dice, s limiteze sau s deform eze fluxul internaional de bunuri i servicii
n v e d e re a p ro te j rii p ieii in tern e d e c o n c u re n a strin i/sau
echilibrarea b alan ei d e p li e x te rn e .93
Prin m su ri n etarifare (n literatu ra de specialitate m ai este folosit
noiunea de m e to d e , in stru m en te, b ariere netarifare) nelegem to tali
tatea m ijloacelor d e p o litic com ercial extern, care nu intr n grupa
reglem entrilor v am ale tarifare, d a r sunt realizate n cadrul organizrii
adm inistrative, ndeplinind rolul de regulatorii! al circuitul internaional
de m rfuri. A p lic a re a m su rilo r n etarifare e ste co n d iio n at de faptul,
c pe teritoriul naional, statui p o a te stabili anum ite reguli de introducere
a m rfurilor i serviciilor, p re c u m i crearea unui clim at favorabil p entru
p ro d u cto rii in tern i, in clu siv p e n tru acei ce p ro d u c m rfu ri d estin a te
exportului. M surile netarifare se p rezint ca unul dintre cele mai efective

92 Regulamentului (C E ) nr. 450/2008 al Parlam entului European i al Consiliului


din 23 aprilie 2008 d e stab ilire a C odului Vamal com unitar (Codul Vamal
modernizat), articolul 4 D efiniii .

93 M. Belu, C. Jolde, L. M arin a, op. cit., p. 10.


e le m e n te n re a liz a re a politicii c o m e rc ia le e x te rn e clin u rm to a re le
considerente:
nu sunt condiionate, de regul, de angajam ente internaionale. Din
considerentul dat volum ul i m etodologia aplicrii acesto ra integral este
reglem entat d e organele statale prin prevederile norm ative naionale;
sunt m ai eficiente n realizarea sarcinilor politicii respective;
/ p erm it ap recierea c o n ju n ctu rii c re a te n e c o n o m ia m o n d ia l i
reacionarea, adecv at prin a d o p tarea m su rilo r n e c e s a re n v ed erea
protejrii pieii autohtone;
nu co nstituie o b arier im pozabil s u p lim e n ta r p e n tru c o n s u
m atorul intern.
n com paraie cu m surile tarifare (taxele v am ale) care, d e regul,
sunt transparente, m surile netarifare de cele m ai m ulte ori sunt m ult
mai greu de identificat, d eoarece a cestea sunt cam uflate n reguli i
practici care, de fapt, po t avea un obiectiv perfect legitim, ns efectele
econom ice ale acestora p o t fi substaniale a tt n sens pozitiv, ct i n
sens negativ. Principalele m otive pentru aplicarea i utilizarea frecvent
a acesto r m suri sunt g en erate de politicile interne ale fiecrei ri.
Totodat, msurile date sunt mai uor de aplicat m potriva im porturilor
n perioadele econom ice dificile n schim bul im plem entrii u n o r noi
m ecanisme mai puin cunoscute sau netradiionale.
O importan deosebit n contextul exam inrii m surilor netarifare
o au prevederile A cordului G eneral pentru Tarife i C o m er din 1994
(G A T T -9 4 ), A cordul O M C privind ap licarea m su rilo r sa n ita re i
fitosanitare, Acordul O M C privind barierele tehnice n caiea comerului,
Acordul O M C privind implem entarea Articolului V il al G ATT - 1 9 9 4
(E valu area n vam ), A co rd u l O M C privind regulile de o rig in e i
A cordul OM C privind procedurile de liceniere a im portului.
M surile de politic com ercial au drept scop:
protecia productorului com unitar, precum i a pieei interne de
imixtiunea strin, ce nu p oate fi asigurat prin reglem entrile tarifare;
protecia animalelor, prevenirea transm iterii de boli de la animale
la om, sigurana alimentelor de origine animal non-ahimal destinate
consumului uman. Din aceste considerente operaiunile de import/
export n sensul menionat se efectueaz n condiiile prezentrii unor
documente sau ndeplinirii unor formaliti speciale;
protecia m potriva introducerii i rspndirii organismelor de
carantin duntoare plantelor sau produselor vegetate, scop n care
produsele vegetale trebuie s fie nsoite la im port i export de un
certificat fitosanitar; .
controlul respectrii msurilor de protecie a mediului; autoritile
com petente p en tru p ro tecia m ediului conduc p ro ce d u ra de
reglementare i emit, dup caz, avize de mediu, acorduri i autorizaii,
n condiiile legii, care se prezint autoritii vamale la depunerea
declaraiei vamale de import sau export;
restricionarea sau interzicerea la utilizare a substanelor i preparatelor
chim ice p ericu lo ase; n a c e st sens, im p o rtu l/e x p o rtu l se e fe c tu e a z n
confo n n itate c u p revederile aco rd u rilo r i conveniilor internaionale, n
baza unui do cu m en t spec ific eliberat d e autoritile com petente;
realizarea politicii statu lu i n d o m eniul con tro lu lu i calitii m edica
m en telo r i a a lto r p r o d u s e d e u z u m a n (de ex. d isp o z itiv e m edicale);
o p eraiu n ile d e im p o rt/e x p o r t a m e d ic a m e n te lo r i a d is p o z itiv e lo r
m edicale se realizeaz p e b aza unei au to rizaii em is d e au to ritile din
dom eniul sntii.
Pentru aplicarea c o re c t a m su rilo r d e politic co m ercial, treb u ie
d eterm in at c u e x a c tita te p o z iia ta r ifa r i a r a d e o rig in e a m rfii,
deoarece d eterm in area g re it sa u intenionat g reit a a c e s to ra p o a te
crea facilitai s u p lim e n ta re sa u s c r e e z e a n u m ite d e z a v a n ta je la
p ro m o v area m rfii p e p ia a C E . n a c e s t sen s, tre b u ie s m e n io n m
c n p ra c tic a in te rn a io n a l a u a p r u t u n e le te n d in e d e sc h im b a re
intenionat a p o ziiei ta rifa re i, resp ec tiv , a rii d e o rig in e p e n tru c a
m arfa s p rim e a sc un tra ta m e n t m ai fav o ra b il la im p o rtu l ei n C E .94

94A.T. M oldovan, op. cit., p. 183.


Cotarea si licenierea. C otarea poate fi definit ca o restricie
cantitativ, ce stabilete volumul maxim i preul la mrfurile admise
spre import, ce se manifest prin stabilirea unui control centralizat din
partea statului asupra operaiunilor de comer exterior prin restrngerea
nomenclaturii mrfurilor n limitele cotelor cantitative sau de pre pe o
perioad de timp determinat.
Sunt cunoscute urmtoarele forme de cote:
cotele individuale - prevd repartizarea volumului total de mrfuri
admise spre import ntre rile exportatoare;
cotele tarifare - la importul mrfurilor pn la un anumit volum se
aplic un regim fiscal favorabil. Ceea ce depete limitele acestui
volum este impozitat, aplicndu-se un regim fiscal mai puin favorabil,
ce duce uneori chiar la nerentabilitatea operaiunii de import;
cotele sezoniere care sunt aplicate pe o anumit perioad de timp
(de obicei cnd volumul de producie a unei m rfi pe piaa intern
atinge nivelul maxim);
cotele globale, se aplic n 2/3 din cazuri de aplicare a cotrii.
Cotele globale determin volumul de import la o anum it categorie de
marfa, ntr-o anumit perioad de tim p, fr a se ine cont care va fi
ara de export;
cotele procentuale aplicate n unele cazuri, cnd cotele la im port
sunt stabilite n procente faa de volumul exportului.95
A ctul norm ativ com unitar care reglem enteaz dom eniul dat este
Regulamentul (CE) nr. 520/94 al Consiliului din 7 m artie 1994 privind
instituirea unei proceduri comunitare de administrare a contingentelor
cantitative. Respectiv, la nivel com unitar a fost stabilit o procedur
de adm inistrare a co ntingentelor cantitative bazat p e principiul
distribuirii contingentelor ntre statele-m einbre, procedur care poate
duce la o com partim entare a pieei com unitare.
Astfel, punerea n liber circulaie sau exportul de produse contin-
gentate este condiionat de prezentarea unei licene de im port sau de

95 A.T. Moldovan, op. cit., p. 181,182.


e x p o rt e m is d e s ta te le -m e m b re . n o r d in e a d a t d e idei o ric e
im p o rta to r sa u e x p o r ta to r d in C o m u n ita te , in d ife ren t d e lo cu l u n d e
este sta b ilit n C o m u n ita te , p o a te d e p u n e p e n tr u fie c a re c o n tin g e n t
sau pen tru tranele acestu ia o cerere unic de licen p e lng autoritile
c o m p e te n te ale u n u i s ta t-m e m b ru la a le g e re , r e d a c ta t n lim ba sa u
limbile oficiale ale ac e stu i sta t-m em b ru .
A d m in istrarea c o n tin g e n te lo r la im p o rt sau la e x p o rt se b a z e z e p e
un sistem d e licene em ise d e c tre sta te le -m em b re n co n fo rm ita te c u
criteriile can titativ e stabilite la nivel com unitar. P ro c e d u ra d e adm inis
trare a contingentelor g aran teaz tu tu ro r solicitanilor condiii echitabile
de acces, iar d o cu m en tele em ise p o t fi utilizate n n tre ag a C o m u n itate.
Confom n artico lu lu i 2 al R eg u lam en tu lu i m en io n at este stabilit c:
administrarea contingentelor se p oate efectua inter alia prin aplicarea uneia
dintre urm toarele m eto d e sau printr-o com binaie a acesto r m etode:
(a) o m e to d p rin c a re se iau n c o n s id e ra re flu x u rile c o m e rc ia le
tradiionale;
(b) o m eto d b azat p e ord in ea cronologic de d ep u n ere a cererilo r
(conform principiului prim ul venit, prim ul servit);
(c) o m e to d d e d istrib u ire p ro p o rio n a l cu cantitile so licitate n
m om entul depunerii cererilor (n co n fo rm itate cu p ro c e d u ra d en u m it
exam inare sim ultan).
n cazul n care un contingent este limitat ia una sau mai m ulte regiuni
ale C om unitii, a cea st cerere este d e p u s la au to rit ile c o m p e te n te
ale statului (statelor) m em bru(e) din regiunea (regiunile) respectiv(e).
D in analiza p rev ed erilo r legale com unitare, co n statm , c n c a d ru l
dreptului vam al co m u n itar p ro c e d u ra d e c o ta re este ap licat n b a z a a
trei m eto d e sau o co m b in aie a a c e sto ra .
n baza p rim ei m e to d e c o n tin g en tele sunt d istrib u ite lu n d u -se n
co n sid erare flu x u rile c o m e rc ia le tra d iio n a le , re s p e c tiv o p a r te a
co n tin g en tu lu i e ste r e z e r v a t im p o rta to r ilo r sa u e x p o r ta to r ilo r
tradiionali, cealalt revenind celorlali im portatori sau ex portatori. S unt
consid erai im p o rta to ri sau e x p o r ta to ri tra d iio n a li a c e ia c a r e p o t
d em o n stra c a u e fe c tu a t im p o rtu ri sa u e x p o r tu ri, re s p e c tiv n
C om u n itate sau din C om unitate, ale unui produs sau ale unor produse
care fac o b iectu l co n tingentului, n cu rsu l unei perioade anterioare,
denu m it p erio ad de referin'.
P e n tru a p articip a la atrib u irea prii c o n tin g en tu lu i care le este
destinat i n vederea justificrii importurilor sau exporturilor efectuate
n cursul perioadei de referin, im portatorii sau exportatorii tradiionali
ata e a z cererii d e licen:
o copie certificat a declaraiei de punere n liber circulaie sau de ex
port, care este destinat importatorului sau exportatorului, ntocmit n numele
lor sau, dup caz, n numele operatorului a crui activitate au preluat-o;
o rice p ro b echivalent stabilit de ctre C om isie.
n cazul n care nu exist cereri ale im portatorilor sau exportatorilor
tradiio n ali, to i im p o rtato rii sau e x p o rta to rii so licitan i au acce s ia
contingentul sau tran a respectiv.
Conform celei de a doua m etode distribuirea contingentului sau a unei
trane se efectueaz n tem eiul principiului primul venit, prim ul servit .
Astfel, Comisia determin, cantitatea pe care o poate primi orice operator
pn la epuizarea contingentului. A ceast cantitate, egal pentru toi, se
stabilete inndu-se seam a de necesitatea atribuirii de cantiti apreciabile,
din punct de vedere econom ic, n funcie de natura produsului respectiv.
M eto d a a treia presupune c distribuirea contingentelor se efectueaz
p ro p o rio n a l cu can titile so licitate, resp ectiv . C o m isiei fiindu-i
com u n icate d e ctre au to ritile c o m p e te n te ale sta te lo r-m em b re,
inform aiile referitoare 3a cererile de licen pe care le-au prim it.
A ceste informaii trebuie s conin num ail d e solicitani i volum ul
g lo b al al can titilo r ceru te. A tu n ci cn d v o lu m u l to ta l al c e re rilo r de
licen se refer la o can titate egal sa u m ai m ic d e c t con tin g en tele,
c e re rile su n t sa tis f c u te in teg ral. A tu n c i c n d c e re rile se r e fe r la o
can titate care d ep ete volum ul contingentului, ele su n t satisfcute n
m o d p ro p o rio n a l cu cantitile c e ru te .96

96 R egulam entului (C E) Nr. 520/94 din 7 m a rtie 1994 p riv in d in stitu irea unei
proceduri com unitare de adm inistrare a contingentelor cantitative, articolul 13.
Nemijlocit procedura de im port sau export al p ro d u selo r cbntW -
gentate are loc cu prezentarea licenelor de im port sau export, Cre
sunt valabile n toat Comunitatea, indiferent de locurile de im port sau
de export menionate de ctre operatori n cererile lor* n cazul n care
un contingent este limitat la uhasau mai multe regiuni ale Comunitii,
licenele de im port sau de export nu sunt valabile dect n statul sau
statele-m em bre din regiunea sau regiunile respective. D urata de
valabilitate a licenelor de import sau de export emise de ctre autori
tile com petente ale statelor-m em bre este de patru luni.
Msurile anti-dumping si compensatorii. n practica com ercial
internaional au loc cazuri cnd importurile care provin din anum ite
ri s aib preuri anormal de mici. Situaia dat este numit dumping,
prin care nelegem practica discrim inatorie din punct de vedere al
comerului internaional, cnd n scopul ptrunderii pe noi piei de
desfacere este subvenionat exportul mrfurilor, care nu se bucur de
o cerere ridicat pe pia.
Sunt cunoscute un ir de m suri ndreptate la contracararea
dumpingului: taxele antidumping, taxele compensatorii, subveniile
compensatorii etc. Msurile date sunt ndreptate la ridicarea preului
anumitor categorii de mrfuri, adic nu pot fi atribuite la impozite i taxe
cu caracter general. Ele au caracter compensatoriu, ns spre deosebire
de impozitele pentru circulaie, compenseaz nu diferena care apare n
rezultatul impunerii cu impozitele respective dintre preul mrfii importate
i a celei de pe piaa naional, dar diferena dintre preul mrfii importate
diminuat ilegal i preul produsului intern. n felul dat, se poate de spus
despre natura represiv a ncasrilor dumping, chiar dac aceste ncasri
nu presupun pedepsirea exportatorilor de rea-credin, doar num ai
recuperarea strii iniiale n raporturile ce in de importul mrfurilor.
n ordinea de idei expus, msurile antidum ping sunt atribuite la
msurile comerciale, care reprezint un puternic instrument economic
aplicat de ctre ara im portatoare m rfurilor im portate pe piaa ei
intern. Reieind din prevederile articolului 2.1 al Acordului privind
aplicarea articolului VI al GA1T, un produs poate fi considerat ca
fcnd obiectul unui dumping, adic fiind introdus pe piaa unei alte ri la
un pre inferior valorii sale normale, dac preul de export al acestui produs,
n cazul n care el este exportat dintr-o ar n alta, ete inferior preului
comparabil practicat n cursul unor operaiuni comerciale nonnale pentru
produsul similar destinat consumului n ara exportatoare .
Msurile antidumping se m aterializeaz prin im punerea taxei
antidumping ce poate fi definit ca o taxa perceput n cazul introducerii
pe teritoriul vamal a unor mrfuri la preturi mai mici dect valoarea lor n
ara exportatoare la m om entul importului, dac sunt lezate interesele
sau apare pericolul cauzrii prejudiciului material productorilor autohtoni
de m rfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau
extinderea n ar a produciei de mrfuri identice sau similare.
Trebuie inut cont de specificul aplicrii msurilor antidumping:
cotele taxelor antidum ping, de regul, sunt m ai ridicate dect
cotele taxelor vam ale obinuite 1a aceeai marfa;
imprevizibilitatea impunerii taxelor antidumping;
- n unele cazuri, p ercep erea tax elo r antidum ping p o art un
ca ra c te r retroactiv. Se are n v ed ere c acea st ta x nu se percepe
din momentul stabilirii dumping-ului, dar din m om entul vnzrii mrfii
la preul de dum ping .
Reieind din prevederile articolului 9.1 alA cordului privind aplicarea
articolului VI al GATT, hotrrea de a institui sau nu o tax antidumping,
atunci cnd sunt ndeplinite to a te condiiile i h o trre a de a fixa taxa
antidumping la un nivel egal cu totalitatea sau num ai cu o parte a marjei
de d u m ping revine a u to rit ilo r rii de im p o rt. E ste de dorit ca
instituirea fie facultativ n to a te rile sau terito riile vam ale i ca
ta x a sa fie m ai m ic d ect m arja, d a c a c e a st ta x m ai m ic este
suficien t p en tru a face s d isp a r p reju d iciu l p e n tru ram ura de
producie naional. Taxele antidum ping vor rm ne n vigoare numai
a t ta tim p ct este n ecesar p e n tru a c o n tra c a ra d u m p in g -u l care a
cauzat prejudiciul.
Ct privete apl icarea msurilor antidum ping n state le-m embre
ale UE, treb u ie s m e n io n am c a c e s te s ta te fac p a r te d in O M C ,
fiind n conform itate cu obligaiile internaionale existente, n special cu
cele care decurg din articolul V I din A co rd u l G en eral p e n tru T arife i
C om er, din A c o rd u l p riv in d a p lic a re a a rtic o lu lu i V I al A c o rd u lu i
G eneral (C o d u l a n tid u m p in g d in 1 9 7 9 ) i din A c o rd u l p riv in d
interpretarea i aplicarea artico lelo r V I, X V I i X X III ale A c o rd u lu i
General (C odul privind subveniile i taxele co m p en sato rii).
Actele norm ative com unitare n baza cro ra este aplicat p ro ced u ra
respectiv sunt: R e g u la m e n tu l (C E ) nr. 1 2 2 5 /2 0 0 9 al C o n siliu lu i
din 30 noiem brie 2 0 0 9 privind p ro tecia m p o triv a im p o rtu rilo r c a re
fac obiectul unui dum ping din p a rte a rilo r care n u su n t m em b re ale
Comunitii Europene i Regulam entul (C E ) nr. 597/2009 al Consiliului
din 11 iunie 2 0 0 9 p riv in d p ro te c ia m p o triv a im p o rtu rilo r c a r e fac
obiectul u n o r subvenii din p a rte a rilo r ca re n u su n t m e m b re ale
Comunitii Europene.
Astfel, conform p rev ed erilo r co m unitare p o a te fi su p u s unei ta x e
antidum ping orice pro d u s care face obiectul unui dum ping n cazu l n
care punerea sa n liber circulaie n cadrul C om unitii ca u z e a z u n
prejudiciu. Se consider c un produs face obiectul unu i dum ping atunci
cnd preul su de export ctre C o m unitate este m ai mic d ect p reu l
comparabil, practicat n cadrul operaiunilor com erciale norm ale, pentru
produsul similar n ara ex p o rtato are. ara e x p o rta to a re este n m o d
normal ara de origine. C u to ate acestea, p o ate fi o a r interm ediar,
cu excepia cazului n care, d e exem plu, p ro d u sele resp ec tiv e n u m ai
tranziteaz aceast ar, nu sunt fabricate n aceast a r sau n u exist
pre com parabil p en tru aceste p ro d u se n a c e a st ar.
Ct privete procedura de stabilire a dum pingului valoarea norm al
se calculeaz de obicei p e baza p reu rilo r pltite sau care urm eaz s
fie pltite, n cad ru l o p eraiu n ilo r com erciale n o rm ale, d e c tre
cum prtori in d ep en d en i din a ra e x p o rta to a re . n cazu l n care
exportatorul din ara ex p o rtato are nu produce sau nu com ercializeaz
p ro d u su l similar, valo area n o rm al se stabilete p e b aza preurilor altor
co m ercian i sau p ro d u cto ri.
P re u rile p r a c tic a te n tre p ri c a re p a r a fi a s o c ia te sau p a r s fi
ncheiat un aco rd d e com pensare nu p o t fi considerate preuri practicate
n cadrul o peraiunilor com erciale norm ale i nu p o t fi utilizate pentru a
stabili v alo area n o rm al d ect n cazul n care se sta b ilete c preurile
n ca u z n u su n t afectate d e relaiile d in tre pri.
V nzrile p ro d u su lu i sim ilar d estinat consum ului pe p iaa intern a
rii e x p o rta to a re se u tilizeaz ia stabilirea valorii n o rm ale n cazul n
care v o lu m u l a c e s to r v n zri re p re z in t cel p u in 5% din volum ul
vnzrilor produsului n cauz n C om unitate. C u to a te acestea, se poate
utiliza un volum de vnzri mai m ic, de exem plu, atunci cn d preurile
practicate sunt considerate reprezentative p en tru p iaa respectiv.
In cazul n care nu se efectu eaz nici o vnzare a pro d u su lu i similar
n cad ru l o p eraiu n ilo r com erciale n orm ale sau n cazu l n care aceste
v n zri su n t in su ficien te sa u n c a z u l n c a re , d in c a u z a un ei situaii
speciale a pieei, aceste v n zri nu perm it e fe c tu a re a unei com paraii
valabile, v a lo area n o rm al a p ro d u su lu i sim ilar se calcu leaz pe baza
c o s tu lu i d e p ro d u c ie d in a ra d e o rig in e , la c a re se a d a u g o sum
rezonabil pentru costurile de vnzare, cheltuielile adm inistrative i alte
c o s tu ri g en e ra le i p e n tru p ro fit sau p e b a z a p re u rilo r d e e x p o rt,
practicate n cadrul operaiunilor com erciale norm ale, ctre o ar ter
ad ecv a t , cu co n d iia c a aceste p reu ri s fie rep re z e n ta tiv e .
C t p riv ete p reu l d e e x p o rt, a c e s ta e ste p re u l p ltit efectiv sau
ca re u rm e a z s fie p ltit p e n tru p ro d u su l v n d u t la e x p o rt din a ra
ex p o rtato are ctre C om unitate.
In tre p re u l d e e x p o rt i v a lo a re a n o rm a l se e f e c tu e a z o
com p araie echitabil. A cea st c o m p a ra ie se face la ac e e a i e ta p a
procesului com ercial pentru vnzri efectuate la d ate c t m ai apropiate
posib il i in n d se am a n m o d c o re s p u n z to r d e alte d ife re n e care
afecteaz com parabilitatea preurilor. n cazul n care valoarea norm al
i p reu l d e ex p o rt, stabilite, nu p o t fi co m p a ra te astfel, se ine seam a
n fiecare c a z , su b fo rm d e aju st ri, d e d ife re n e le c o n s ta ta te la fa c to rii
c a re se p r e tin d e i se d e m o n s tr e a z c a f e c t e a z p r e u r ile i, p r in
u rm are, c o m p a r a b ilita te a a c e s to ra . S e e v it r e p e ta r e a a ju s t rilo r, m a i
ales n ca z u l n c a re e s te v o rb a d e d iferen e p riv in d re d u c e rile d e p re u ri,
rab atu rile, ca n tit ile s a u e ta p e le c o m e rc ia liz rii.
D u p c u m a m m e n io n a t, p e n tr u sta b ilire a m s u rilo r a n ti-d u m p in g
e s te n e c e s a r s e x is te u n p r e ju d ic iu p r in c a r e s e n e le g e , o d a u n
im p o rta n t a d u s u n ei in d u strii c o m u n ita re , a m e n in a re a c u o a s tfe l d e
d au n sau o n trziere sem n ificativ n c re a re a u n ei industrii c o m u n ita re .
S tab ilirea e x is te n e i u n u i p re ju d ic iu se b a z e a z p e e le m e n te d e p r o b
p o zitiv e i im p lic o e x a m in a re o b ie c tiv a:
a) volum ului im p o rtu rilo r care fac o b iectu l un u i d u m p in g i a efectu lu i
a c e s to r im p o r tu r i a s u p r a p r e u l u i p r o d u s e l o r s im ila r e p e p i a a
C om unitii, i
b ) efectu lu i a c e s to r im p o rtu ri a s u p ra in d u strie i c o m u n ita re .
P rin in d u s trie c o m u n ita r ' n e le g e m t o t a lita te a p r o d u c t o r i l o r
c o m u n ita ri d e p r o d u s e sim ila re s a u c e i d in tr e e i a le c r o r p r o d u c i i
c o m u n e c o n s titu ie u n p r o c e n t se m n ific a tiv d in p r o d u c ia c o m u n ita r
to ta l a a c e s to r p r o d u s e ; c u e x c e p ia :
a ) n c a z u l n c a r e p r o d u c to r ii s u n t afilia i c u e x p o r t a t o r i i s a u c u
im p o rta to r ii s a u s u n t ei n s i im p o r t a t o r i a i p r o d u s u l u i c a r e s e
p r e s u p u n e c fa c e o b i e c t u l u n u i d u m p i n g , e x p r e s i a i n d u s tr i e
c o m u n ita r p o a te fi in te rp re ta t c a d e s e m n n d r e s tu l p r o d u c to r ilo r ;
b ) n cond iii e x c ep io n ale, te rito riu l C o m u n it ii p o a te fi m p rit, n
c e e a ce p r iv e te p r o d u c i a n c a u z , n d o u s a u m a i m u lte p i e e
c o n c u re n te i se p o a te c o n s id e ra c p r o d u c to rii d in in te rio ru l fie c re i
piee c o n s titu ie o in d u strie d is tin c t n c a z u l n c are:
(i) p ro d u c to rii d in in terio ru l unei astfel d e p iee v n d n to ta lita te sa u
a p ro a p e n to ta lita te p ro d u c ia p ro d u s u lu i n c a u z p e a c e a s t p ia i
(ii) c e r e r e a p e a c e a s t p i a n u e s te s a t is f c u t n t r - o m s u r
sem n ificativ d e c tr e p r o d u c to rii p ro d u s u lu i n c a u z sta b ilii n a lt
p a rte a C o m u n it ii. n a c e s te c ir c u m s ta n e , se p o a t e c o n c lu z io n a c
exist un prejudiciu chiar dac nu este afectat o p roporie important
a ntregii industrii comunitare, cu condiia ca importurile care lac obiectul
unui dum ping s se con cen treze p e aceast pia izolat i ca, n afar
de acea sta, im p orturile care fac o b iectu l unui d u m p in g s aduc un
preju d iciu p ro d u c to rilo r p ro d u ciei to ta le sau a p ro a p e to tale din
interiorul acestei piee.
n c eea ce p riv ete v olum ul im p o rtu rilo r c a re fac obiectul unui
dum ping, se an alizeaz d ac a av u t loc o c re te re substanial a
importurilor care fac obiectul unui dum ping, fie n cantiti absolute, fie
n ra p o rt cu p ro d u cia sau cu co n su m u l n C o m u n itate. In ceea ce
privete efectul im porturilor care fac obiectul unui dum ping asupra
preurilor se analizeaz d ac a existat, n cazul im porturilor care fac
obiectul unui dum ping asu p ra preurilor, o su b co tare semnificativ a
preului n raport cu preul unui produs similar din industria comunitar
sau d ac aceste im p o rtu ri au ca efect, n alt m o d , dim inuarea
semnificativ a preurilor sau mpiedicarea n m od semnificativ a creterii
preurilor care, altfel, s-ar fi p rodus.
Exam inarea efectului im porturilor care fac obiectul unui dumping
asupra industriei com unitare, implic o evaluare a tu tu ro r factorilor i
indicilor economici pertineni care influeneaz situaia acestei industrii,
inclusiv faptul c o industrie nu a surmontat n totalitate efectele practicilor
de dum ping sau de subvenionare din tre c u t, im p o rtan a m arjei de
dum ping efective, dim inuarea efectiv i p o te n ia l a vnzrilor, a
profiturilor, a produciei, a segm entului d e pia, a productivitii, a
randam entului investiiilor sau a utilizrii capacitilor; factorii care
influeneaz preurile n C o m u n itate, efectele neg ativ e efective i
poteniale asupra fluxului numerarului, asupra stocurilor, asupra ocuprii
forei de m unc, asupra salariilor, asupra creterii econom ice, asupra
capacitii de a mobiliza capitaluri sau investiii. A ceast list nu este
exhaustiv i unul sau m ai m uli d in tre aceti fa c to ri nu constituie
neaprat o baz decisiv de o rientare.
Stabilirea existenei ameninrii cu prejudiciu 1este im portant s se
bazeze p e fap te, n u d o a r p e p re su p u n e ri, c o n ju n c tu ri sau posibiliti
n d e p rta te . M o d ific a re a co n d iiilo r c a re a r c re a o situ aie n ca re
dum pingul ar ca u z a u n prejudiciu treb u ie s fie previzibil n m o d clar
i im inent. P e n tru a stab ili e x is te n a am en in rii cu p re ju d ic iu l
im portant, este n ecesar s se exam ineze, printre altele, factori precum :
a) o ra t sem nificativ d e c re te re a im p o rtu rilo r care fac obiectul
unui d u m p in g p e p ia a c o m u n ita r , ca re d e n o t p ro b a b ilita te a u nei
creteri substaniale a im porturilor;
b) x a p a c ita te a su ficien t i liber d isponibil a e x p o rta to ru lu i sa u
c re te re a im inen t i sem n ificativ a cap acitii e x p o rta to ru lu i, care
d en o t pro b ab ilitatea unei creteri substaniale a ex p o rtu rilo r care fac
o b iectu l unui d u m p in g c tre C o m u n ita te , av n d n v ed ere ex iste n a
altor piee d e ex p o rt care p o t a b so rb i ex p o rtu rile suplim entare;
c) in tra re a im p o rtu rilo r la p re u ri c a re p o t d e te rm in a s c d e re a
substanial a p re u rilo r sau p o t mpiedica c reterea p reu rilo r i care
p o t d u ce p ro b ab il ia o cre te re a cererii d e n o i im porturi;
d) stocurile p ro d u su lu i care face obiectul anchetei.
O a n c h e t c a re v iz e a z sta b ilirea ex isten ei, g rad u lu i i efectu lu i
oricrui p resu p u s dum ping se deschide n urm a naintrii n scris a unei
plngeri d e c tre o rice p e rso a n fizic sau ju rid ic sau d e ctre o rice
asociaie care nu are p erso n alitate ju rid ic, care acioneaz n num ele
industriei co m u n itare. P ln g erea p o a te fi ad re sa t Com isiei sau unui
stat-m em bru care o transm ite acesteia. Com isia trimite statelor-m em bre
o copie a plngerii p rim ite. Se co n sid er c plngerea a fost d ep u s n
p rim a zi lu c r to a re d e d u p z iu a prim irii a c e s te ia la C o m isie p rin
scrisoare reco m an d at sau de d u p cea n care a fost em is confirm area
de prim ire de c tre C om isie.
In c a z u l n c a re , n a b sen a un ei p ln g eri, un sta t-m em b ru e s te n
posesia u n o r elem en te d e p ro b suficiente referitoare la un dum ping i
la un p rejudiciu p en tru industria co m u n itar care rezu lt din acesta, le
com unic im ediat C om isiei.
O p ln g ere treb u ie s co n in elem en te de p ro b privind existena
uriui du m p in g , a un u i prejudiciu i a unei legturi d e cauzalitate ntre
im porturile care se presupune c fac obiectul unui dum ping i presupusul
prejudiciu presupus n cauz. P lngerea trebuie s conin informaiile
p e ca re reclam an tu l le p o a te obine n m o d rezo n ab il d e sp re urm
toarele puncte: v * <
a) identitatea reclam antului i o descriere a volum ului i a valorii
produciei comunitare a produsului similar efectuat de ctre reclamant.
A tun ci cnd o plngere este p rezen tat n scris n nu m ele industriei
comunitare, aceasta precizeaz industria n num ele creia este naintat
i se prezint o list a tu tu ro r p ro d uctorilor com unitari cunoscui ai
prod u su lu i similar (sau a aso ciailor de p ro d u c to ri co m u n itari ai
produsului similar) i, n m sura posibilului, o descriere a volum ului i
a valorii produciei com unitare a produsului sim ilar atribuite acestor
productori;
b) o descriere com plet a p rodusului care se presu p u n e c face
obiectul unui dumping, numele rii sau rilor de origine sau exportatoare
n cauz, identitatea fiecrui exportator sau productor strin cunoscut
i o list a persoanelor care se tie c im port p rodusul n cauz;
c) informaii privind preurile la care este vndut produsul n cauz
pentru a fi destinat consum ului pe piaa intern a rii sau a rilor de
origine sau exportatoare (sau, dup caz, informaii privind preurile Ia
care este vndut produsul din ara sau rile de origine sau exportatoare
ctre una sau mai m ulte ri tere sau privind v a lo a re a co n stru it a
produsului) i informaii privind preurile de export sau, dup caz, privind
preurile la care produsul este revndut p en tru p rim a d at unui
cum prtor independent din Com unitate;
d) informaii privind evoluia volum ului im p o rtu rilo r care se
presupune c fac obiectul u nui d um ping, e fectu l a c e s to r im porturi
asupra preurilor p ro dusului sim ilar pe piaa C o m u n itii i efectul
acestor importuri asupra industriei com unitare, dem onstrat prin factori
i indici pertineni care influeneaz situaia acestei industrii.
Comisia examineaz, n msura posibilului, exactitatea i caracterul
concludent ai elementelor de prob furnizate n plngere pentru a stabili
dac exist elemente de prob suficiente pentru a justifica deschiderea
unei anchete.
Nu se deschide o anchet, dect n cazul n care s-a stabilit, p e baza
unei examinri a gradului de susinere sau de opoziie a productorilor
comunitari ai produsului similar fa de plngerea formulat, c plngerea
a fost depus de industria comunitar sau n numele acesteia. Se consider
c plngerea a fost depus de industria comunitar sau n numele acesteia
n cazul n care ea este susinut de productori com unitari ale cro r
producii reprezint n total mai mult de 50% din producia to tal a
produsului similar realizat de industria com unitar care i exprim
susinerea sau opoziia fa de plngere. Cu toate acestea, nu se deschide
o anchet n cazul n care productorii com unitari care susin n m od
expres plngerea reprezint mai puin de 25% din producia total a
produsului similar realizat de industria comunitar.
Elementele de prob privind dumpingul i prejudiciul sunt examinate
n acelai timp pentru a decide dac se va deschide sau nu o anchet.
O plngere este respins atunci cnd elem entele de pro b privind
dumpingul sau prejudiciul sunt insuficiente pentru a justifica declanarea
procedurilor. Nu trebuie iniiat o procedur mpotriva rilor ale cror
importuri reprezint un segm ent al pieei mai mic de 1% , cu excepia
cazului n care, mpreun, aceste ri reprezint 3% sau mai m ult din
consumul comunitar.
n cazul n care, dup consultri, p ar s existe elem ente de prob
suficiente pentru a justifica declanarea unei proceduri, Comisia trebuie
s iniieze aceast procedur n term en de patruzeci i cinci de zile de
la data depunerii plngerii i s anune declanarea procedurii n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
n avizul de declanare a procedurii se anun deschiderea unei
anchete, se indic produsul i rile n cauz, se prezint un rezumat al
informaiilor prim ite i se prevede c orice inform aie util trebuie
comunicat Comisiei. L a fel, se stabilete term enul n care prile
interesate se p o t face cunoscute, i p o t prezenta punctul de vedere n
scris i po t comunica informaii n cazul n care aceste puncte de vedere
i informaii trebuie luate n considerare n cursul anchetei.
C o m isia in fo rm eaz e x p o r ta to rii, im p o rta to rii, a s o c ia iile
reprezentative ale im portatorilor sau ex p o rtato rilo r despre care are
cunotin c sunt interesate, precum i reprezentanii rii exportatoare
i reclam anii cu privire la declanarea p ro ced u rii i, av n d grij s
protejeze informaiile confideniale, transm ite exportatorilor cunoscui,
autoritilor rii exportatoare i, la cerere, celorlalte pri interesate
textul integral al plngerii.
n urm a iniierii procedurii, Com isia, n c o o p e ra re cu statele-
m em bre, ncepe ancheta la nivel com unitar. A ce a st an ch et are ca
obiect att dumpingul, ct i prejudiciul i acestea vor fi investigate n
mod simultan. Pentru a realiza o determ inare reprezentativ, se alege
o perioad de anchet pare, n cazul dum pingului, a c o p e r n m od
norm al o perioad de cel puin ase luni im ediat a n te rio a r iniierii
procedurii. Informaiile referitoare la o perioad posterioar perioadei
desfurrii anchetei nu se iau n m od normal n considerare. O anchet
antidumping nu reprezint un obstacol n calea operaiunilor de vmuire.
Destinatarii chestionarelor utilizate ntr-o anchet antidum ping au
la,dispoziie cel puin treizeci de zile pentru a rspunde. Termenul pentru
exportatori curge de la data primirii chestionarului, care se consider
primit la o sptmn de la data la care a fost trimis exportatorului sau
reprezentantului diplom atic indicat al rii e x p o rta to a re . Se p o a te
acorda o prelungire de treizeci de zile a term enului, inndu-se seam a
de termenul stabilit pentru anchet i sub rezerva ca p artea n cauz s
ofere un motiv ntemeiat, n sensul existenei unor circum stane speciale,
pentru a beneficia de o astfel de prelungire.
Com isia p o ate cere statelor-m em bre s i furnizeze inform aiile
necesare. Acestea com unic Com isiei inform aiile c eru te, p recu m i
totalitatea verificrilor, controalelor sau anchetelor efectuate. A tunci
cnd inform aiile sunt de interes general sau tra n sm ite re a lor a fost
cerut ele ctre un stat-m em bru, C om isia le transm ite statelor-membre,
cu condiia s nu aib caracter confidenial.
In a far d e a c e a sta , C o m isia p o a te cere statelo r-m em b re s
efe c tu e z e to a te verificrile i c o n tro a le le n ecesare, m ai ales ai
im portatorilor, op erato rilo r com erciali i productorilor com unitari, i
s efectueze anchete In rile tere, sub rezerva acordului ntreprinderilor
n cau z i a lipsei o p o ziiei din p a rte a g uvernului rii n cauz, care
este ntiinat n m o d oficial. S tatele-m em bre i-au to ate m surile nece
sare p en tru a d a cu rs cererilo r C om isiei.
Reclamanii, im portatorii i exportatorii, asociaiile lor reprezentative,
u tilizato rii i aso ciaiile d e c o n s u m a to ri care s-au fcu t cu n o scu i,
p re c u m i rep re zen tan ii riio r ex p o rta to a re p o t, p rin cerere scris,
s ia cunotin d e to ate informaiile furnizate de oricare parte im plicat
n anchet, cu ex cep ia d o cu m en telo r interne ntocm ite d e autoritile
Com unitii sau ale statelor sale m em bre, cu condiia ca aceste informaii
s fie p ertin en te p e n tru ap rarea intereselor lor, s nu fie confideniale
i s fie utilizate n anchet. A ceste pri p o t rspunde informaiilor, iar
com entariile lor treb u ie luate n considerare n m sura n care ele sunt
suficient d e bine d o cu m en tate.
R e g u la gen eral p resu p u n e c o an ch et se ncheie, n cazul n care
este posibil, n te rm e n d e un an. O ricum , anchetele se ncheie, n to ate
cazurile, n te rm e n d e c in cisp rezece luni de la deschiderea lor.
C u co n d iia c a n u rm a unei exam inri prelim inare p ozitive s se fi
c o n s ta ta t e x iste n a u nui d u m p in g i a unui prejudiciu, C om isia p o a te
a c c e p ta o fe rte prin c a re e x p o rta to rii se an g ajeaz n m o d v o lu n ta r i
ntr-o m an ier sa tisf c to a re s-i revizuiasc preurile sau s nu m ai
fac e x p o r tu ri la p r e u ri d e d u m p in g n c a z u l n c a re , n u rm a
consultrilor specifice ale com itetului consultativ, aceasta este convins
c preju d iciu l c a u z a t d e d u m p in g este elim inat.
C o m isia p o a te su g e ra an g ajam en te, d a r nici un e x p o rta to r nu este
o b lig a t s le a c c e p te . n c a z u l a c c e p t rii u n u i a n g a ja m e n t, n m o d
norm al se ncheie a n c h e ta p riv in d d u m p in g u l i prejudiciul. n situaia
dac*analiza privind existena unui dum ping sau a unui prejudiciu este
n e g a tiv , an g a ja m e n tu l d ev in e c ad u c n m o d a u to m a t, cu excepia
ioazultii n ca re c o n clu zia unei astfel de analize se d ato re a z n mare
p a r te ex iste n e i u n u i an g ajam en t. n a cest caz, se p o a te cere ca
an g ajam en tu l s fie m eninut o p erio ad rezonabil. D ac concluziile
p riv in d e x is te n a u n u i d u m p in g i a unui p reju d iciu , sunt pozitive
angajam entul este m eninut.
C om isia treb u ie s cear oricrui ex p o rtato r d e la care s-a acceptat
u n an g a ja m e n t s fu rn izeze p erio d ic inform aii p riv in d ndeplinirea
an g a ja m e n tu lu i re sp e c tiv i s a u to riz e z e v erificarea inform aiilor
p e rtin e n te . R e fu zu l d e a re sp e c ta a ce ste obligaii e s te co n sid erat o
nclcare a angajam entului.
O m su r antidum ping n u rm ne n vigoare d ect p e perioada i
n m su ra n ecesare pentru a contrabalansa un dum ping care cauzeaz
u n prejudiciu. A cea sta expir la cinci ani de la instituirea ei sau la cinci
an i d e la d a ta n cheierii reex am in rii celei m ai re c e n te cereri care a
av u t c a o biect att dum pingul, ct i prejudiciul, cu excepia cazului n
care reexam inarea a stabilit c expirarea msurii ar favoriza continuarea
sa u reapariia dum pingului i a prejudiciului.
n Jurnalul Oficial al Uniunii E uropene se public un aviz de expirare
im inen t, la o d a t adecvat, n d ecu rsu l ultim ului a n d in perio ad a de
aplicare a m surilor anti-dumping. Ulterior, productorii din Com unitate
su n t abilitai s prezinte o cerere de reexam inare, cel t rz iu cu trei luni
n ain tea ncheierii perio ad ei de cinci ani.
n cazu l n care industria co m u nitar sau orice alt p a rte interesat
furnizeaz, n m od norm al n term en de doi ani d e la intrarea n vigoare
a m surilor, inform aii suficiente care indic fap tu l c, d u p perioada
iniial d e an ch et i nainte sau d u p instituirea m surilor, preurile la
e x p o rt au sc zu t sau c m surile n u a u a d u s o m o d ificare sau au adus
num ai o m odificare insuficient a preurilor de revnzare sau a preurilor
d e v n z a re u lterio a re a p ro d u su lu i im p o rta t n C o m u n ita te , ancheta
p o a te fi red esch is, d u p co n su ltri, p e n tru a ex a m in a d a c m su ra a
avut efecte a su p ra p reu rilo r m en io n ate m ai sus.
A tu n ci cn d a n c h e ta re d e sc h is in d ic o c r e te r e a d u m p in g u lu i,
m surile n v ig o are p o t fi m o d ifica te d e c tre C o n siliu , c a re h o t r te
cu privire la p ro p u n e re a C o m isiei, n c o n fo rm ita te c u n oile c o n s ta t ri
refe rito are la p re u rile d e e x p o rt. P ro p u n e re a e s te a d o p ta t d e c tre
Consiliu, cu ex cep ia cazu lu i n care h o t r te c u m a jo rita te sim p l s
o resp in g , n te rm e n d e o lu n d e la p r e z e n ta r e a a c e s te ia d e c tr e
C om isie. V alo area ta x e i an tid u m p in g in stitu it n c a z u l d a t n u p o a te
depi dublul valorii tax ei instituite iniial.
In interesul C o m u n itii, m surile a n ti-d u m p in g p o t fi s u s p e n d a te
p en tru o p e rio a d d e n o u luni p rin tr-o d ecizie a C om isiei, d u p
consultarea com itetului consultativ. S u sp en d a rea p o a te fi p relu n g it c u
o p e rio a d su p lim en tar, care nu d e p e te un an. M su rile p o t fi
suspendate num ai n cazul n care condiiile pieei s-au schim bat te m p o rar
n aa fel n ct e ste p u in p ro b ab il c a p re ju d ic iu l s r e a p a r n u rm a
suspendrii i sub rezerva ca industria com u n itar s li avut posibilitatea
s i fo rm u leze co m en tariile, iar a c e s te c o m e n ta rii s fi fo st lu a te n
considerare. P ot fi din nou aplicate m suri, oricnd, n urm a consultrilor,
n cazul n care su sp en d area lor nu m ai este justificata.
Taxele antidum ping instituite conform procedurii descrise se p o t aplica
i im porturilor d e p ro d u se sim ilare ce provin din ri tere, c ro ra li s-au
adus mici modificri sau care nu au fost m odificate, precum i im porturilor
de produse similare cro ra li s-au adus mici m odificri sau pri ale acestor
produse care provin dintr-o ar care face obiectul m surilor date.
Taxele antidumping, provizorii sau definitive, se impun prin regulam ent
i sunt p ercep u te d e state le-m em bre n co n fo rm itate c u form a, r a ta d e
schim b i celelalte elem en te stabilite d e reg u lam en tu l ca re le im pune.
A ceste tax e sunt de asem en ea p ercep u te n m o d indep en d en t d e tax ele
vam ale, de im p o zite i de alte ta x e ap licate n m o d n o rm a l la im p o rt.
N ici un p ro d u s nu p o a te fi su p u s n acelai tim p tax elo r antidum ping i
taxelor co m p en sato rii p en tru a rem ed ia o situaie care rezu lta n u rm a
unui dum ping sau a acordrii unei subvenii la export.
M surile com pensatorii stabilesc tax ele co m pensatorii, care p o t fi
im puse pentru a com pensa orice subvenie acordat, direct sau indirect,
la fabricarea, producia, exportul sau transportul oricrui produs a crui
p unere n liber circulaie n Com unitate cauzeaz un prejudiciu.
S e co n sid er c exist o subvenie:
1. In cazul n care exist o contribuie financiar a autoritilor publice
ale rii d e origine sau de export, i anum e atunci cnd:
(i) o p ractica a au to ritilo r publice im plic un tran sfer direct de
fonduri (de exemplu sub form de donaii, m prum uturi sau participri
la capitalul social) sau transferuri directe poteniale de fonduri sau de
pasiv (de exem plu garanii de m prum ut);
(ii) se anuleaz sau nu sunt p ercepute ncasri publice care n m od
norm al sunt exigibile (de exemplu, n cazul stimulentelor fiscale precum
creditele fiscale). n aceast privin, exonerarea, n favoarea produsului
exportat, a im pozitelor sau taxelor care se aplic produsului similar, n
cazul n care acesta este dest inat consumului intern, sau reducerea taxelor
pn la concurena sum elor datorate nu este considerat subvenie;
(iii) autoritile publice furnizeaz bunuri sau servicii, altele dect o
infrastructur general, sau achiziioneaz bunuri;
(iv) autoritile publice:
- efectu eaz pli ctre un m ecanism de finanare; sau
- n s rcin eaz u n o rg an ism p riv at s e x e c u te u n a sa u m ai m u lte
funcii de tipul celor enum erate la punctele (i), (ii) i (iii), care le m bin
n m o d norm al, sau i ordon s fac acest lucru, practica urm at nefiind
diferit realm ente de p ractica norm al a au to ritilo r publice; sau
2. n cazul n care exist o form oarecare d e susinere a veniturilor
sau de su sin ere a p reu rilo r, n sensul a rtic o lu lu i X V I al G A T T din
1994 i n cazu l n care astfel se co n fer un avantaj.
P e n tru a stabili d ac o subvenie este sp e cific un ei n tre p rin d eri,
unei industrii sau unui grup de ntreprinderi sau d e industrii care intr n
sfera de c o m p e te n a a u to rit ii c a re a c o rd su b v e n ia , se aplic
urm toarele principii:
a) atu n ci cn d a u to rita te a ca re a c o rd su b v e n ia sa u leg islaia n
temeiul creia acioneaz autoritatea lim iteaz, n m od expres, accesul
anum itor ntreprinderi la o subvenie, subvenia n cau z este specific;
b) d ac au to rita te a care a c o rd subvenia sau legislaia n tem eiu l
creia acioneaz au to rita te a stabilete criterii sau condiii o b iectiv e
de eligibilitate pen tru o binerea unei subvenii i v alo area acesteia, nu
exist specificitate, cu condiia ca eligibilitatea s fie autom at i criteriile
i condiiile respective s fie rig u ro s resp ectate;
c) n cazul n care, ex ist m o tiv e s se c re a d c su b v e n ia p o a te ,
de fapt, s fie specific, p o t fi luai n co n sid e ra re ali facto ri. A c e ti
factori sunt urm torii: utilizarea unui p ro g ram de subvenii de c tre u n
num r limitat de anum ite ntreprinderi, utilizarea predom inant de ctre
anum ite n tre p rin d eri, a c o rd a re a u n o r su b v e n ii d is p ro p o rio n a te
anum itor ntreprinderi i m odul n care autoritatea care acord subvenia
i-a e x e rc ita t p u te re a d isc re io n a r n lu area deciziei de a a c o r d a o
subvenie. In aceast privin, se ine seam a, n special, d e inform aiile
cu privire la frecvena cu care cererile privind o subvenie au fost respinse
sau ap ro b ate i m otivele a c e sto r decizii.
V aloarea subveniei care face o b iectu l u n o r m suri c o m p en sato rii
se calc u le a z p e u n ita te d e p ro d u s su b v e n io n a t e x p o r ta t c tre
C om unitate. L a stabilirea valorii respective, u rm to arele elem ente p o t
fi ded u se din subvenia to tal:
a) orice tax e de nscriere i alte c o s tu ri su p o rta te , n m o d n ecesar,
p e n tru a av ea d rep t la su b v en ie sau p e n tru a beneficia de a c e a sta ;
b) taxele de ex p o rt, im pozitele sau alte co stu ri su p o rtate la e x p o rtu l
p ro d u su lu i ctre C o m u n itate, d estin a te n m o d specific c o m p e n s rii
subveniei.
Stabilirea existenei unui prejudiciu se bazeaz pe elem ente d e p ro b
pozitiv e i im plic o ex am in are o b iectiv a:
a) volum ului im porturilor care fac o biectul un o r subvenii i efectu l
a c e s to r im p o rtu ri a s u p ra p re u rilo r p r o d u s e lo r sim ilare p e p ia a
C om unitii; i a
b) im pactului a c e sto r im p o rtu ri a s u p ra industriei co m u n itare.
n ceea ce privete volum ul im porturilor care fac obiectul unor
subvenii, se analizeaz d ac a av u t loc o cre te re substanial a
im porturilor date, fie n cantiti absolute, fie n ra p o rt cu producia
sau cu consum ul acestora n cadrul Com unitii.
Examinarea impactului importurilor care fac obiectul unor subvenii
asupra industriei com unitare implic o evaluare a tu tu ro r factorilor i
indicilor economici relevani care influeneaz situaia acestei industrii,
inclusiv faptul c o industrie nu a surmontat n totalitate efectele practicilor
de subvenionare sau de dumping din trecut; im portana valorii subven
iei care face obiectul unor m suri com pensatorii; dim inuarea efectiv
i potenial a vnzrilor, a profiturilor, a produciei, a cotei de pia, a
productivitii, a randamentului investiiilor sau a utilizrii capacitilor;
factorii care influeneaz preurile n C om unitate, efectele negative,
efective i poteniale, asupra fluxului num erarului, asupra stocurilor,
asupra ocuprii forei de munc, asupra salariilor, asupra creterii eco
nom ice, asupra capacitii de a m obiliza capitaluri sau investiii i, n
cazul agriculturii, utilizarea sporit a program elor de sprijin din partea
autoritilor publice. A ceast list nu este exhaustiv i unul sau mai
muli dintre aceti lactori nu constituie neaprat o baz decisiv de analiz.
Trebuie dem onstrat, cu ajutorul tu tu ro r elem entelor de prob perti
nente, c importurile care fac obiectul unor subvenii cauzeaz un preju
diciu. Stabilirea existenei unui risc de prejudiciu im portant se bazeaz
pe fapte, nu d o ar pe afirmaii, co njuncturi sau posibiliti ndeprtate.
M odificarea circum stanelor care ar c rea o situaie n c are subvenia
ar cauza un prejudiciu trebuie s fie previzibil n m od clar i iminent.
P en tru a stabili e x isten a unui risc d e p reju d iciu im p o rtan t, este
necesar s se exam ineze, p rintre altele, facto ri precum :
a) n atu ra subveniilor resp ective i efectele co m erciale pe care le
p o t antrena;
b) 0 rat de cretere sem nificativ a im p o rtu rilo r care fac obiectul
unor subvenii pe piaa com unitar, c ee a ce d en o t probabilitatea unei
creteri substaniale a im porturilor;
c) capacitatea suficient i liber disponibil a e xportatorului sau
creterea iminent i semnificativ a acestei capaciti, ceea ce denot
probabilitatea unei creteri substaniale a exporturilor care fac obiectul
unor subvenii ctre Comunitate, avnd n vedere existena altor piee
de export care pot absorbi exporturile suplimentare;
d) intrarea im porturilor la preuri care pot determ ina dim inuarea
substanial a preurilor interne sau pot mpiedica n m od semnificativ
creterea preurilor i care ar putea determ ina o cretere a cererii de
noi importuri; i
e) stocurile produsului care face obiectul anchetei.
A ncheta care vizeaz stabilirea existenei, gradului i efectului
oricrei subvenii presupus a fi fost acordat se deschide n urm a
naintrii n scris a unei plngeri de ctre orice persoan fizic sau
juridic sau de ctre orice asociaie care nu are personalitate juridic,
care acioneaz n num ele industriei com unitare. P lngerea po ate fi
adresat Comisiei sau unui stat-m em bru care o transm ite acesteia.
Comisia trimite statelor-m em bre o copie a oricrei plngeri primite.
O plngere trebuie s conin elemente de prob suficiente cu privire
la existena unei subvenii care poate face obiectul u nor m suri
compensatorii (care s conin, pe ct posibil, valoarea subveniei), a
unui prejudiciu i a unei legturi de cauzalitate ntre importurile care se
presupune c fac obiectul unor subvenii i prejudiciul presupus a fi
adus. Plngerea trebuie s conin inform aiile care p o t fi n m o d
rezonabil la dispoziia reclamantului cu privire la urm toarele puncte:
a) identitatea reclam antului i o descriere a volum ului i a valorii
produciei comunitare a produsului similar efectuat de ctre reclamant,
n cazul n care o plngere este p rezentat n scris n num ele industriei
comunitare, aceasta precizeaz industria n numele creia este naintat
i se prezint o list a tu tu ro r productorilor com unitari cunoscui ai
produsului similar (sau a asociaiilor de p ro d u c to ri co m u n itari ai
produsului similar) i, n m sura posibilului, o descriere a volum ului i
a valorii produciei com unitare a produsului sim ilar care reprezint
aceti productori;
b) o descriere com plet a produsului care se presi ipune c face obiectul
un o r subvenii, num ele rii sau ale rilor de origine i/sau de export n
cauz, identitatea fiecrui exportator sau pro d u cto r strin cunoscut i o
list apersoanelor cunoscute pentru im portul produsului n cauz;
c) elem en tele d e p ro b p riv in d e x is te n a , v a lo a re a i natura
subveniei n cauz, precum i aplicabilitatea m surilor compensatorii;
d) inform aii p riv in d e v o lu ia v o lu m u lu i im p o rtu rilo r care se
p re su p u n e c fac o b iectu l u n o r su b v e n ii, e fe c tu l a c e s to r importuri
asu p ra p reu rilo r p ro d u su lu i sim ilar p e p iaa C o m u n itii i impactul
acestor im porturi asupra industriei com unitare, dem onstrat prin factori
i indici pertineni care influeneaz situaia acestei industrii.
Com isia exam ineaz, n m sura posibilului, exactitatea i adecvarea
elem entelor de p ro b furnizate n p ln g ere p e n tru a stabili dac exist
prob e suficiente p en tru a ju stifica d esch id ere a u n ei anchete.
N u se deschide o anchet, d ect n cazul n care s-a determ inat, pe
baza unei exam inri a gradului d e susinere sau de opoziie la plngerea
exprim at de ctre productorii com unitari ai produsului similar; c pln
gerea afo st prezentat de ctre industria com unitar sau n numele acesteia
E lem entele d e p ro b privind subvenia i prejudiciul sunt examinate
n acelai tim p p e n tr u a d e c id e d a c a e s te n e c e s a r s fie deschis o
anchet. O p ln g ere este resp in s n cazu l n ca re elem entele de prob
privind subvenia care p o ate face o b iectu l u n o r m su ri com pensatorii
sau prejudiciul sunt insuficiente p entru a justifica continuarea procedurii.
N u se in iiaz o p r o c e d u r m p o triv a rilo r aie c ro r im porturi
re p re z in t o c o t a pieei m ai m ic d e % .
In cazu l n care, d u p co n su lt ri, se c o n s ta t c e x ist elem ente de
p ro b su ficien te p e n tru a ju stific a in iie re a u n e i p ro c e d u ri, C om isia
n cep e a c e a st p ro c e d u r n te r m e n de p a tr u z e c i i cin ci de zile de la
data depunerii plngerii i an u n iniierea p ro c e d u rii n Jurnalul Oficial
al U n iu n ii E u ro p e n e . In c a z u l n c a re e le m e n te le d e p ro b sunt
insuficiente, reclam an tu l tre b u ie n tiin at, d u p c o n su lt ri, n term en
d e p a tru z e c i i cinci d e zile d e la d a ta d e p u n e rii p l n g e rii la Com isie.
n avizul de iniiere a procedurii se anun deschiderea unei anchete,
se indic produsul i rile h cauz, se prezint un rezumat ai informaiilor
primite i se prevede c orice informaie util trebuie comunicat Comisiei.
C om isia in fo rm e a z e x p o rta to rii, im p o rta to rii, aso ciaiile
reprezentative ale im portatorilor sau exportatorilor despre care se tie
c sunt interesai, p recu m i ara de origine i/sau de ex p o rt i
reclamanii cu privire la iniierea procedurii i, avnd grij s protejeze
inform aiile co n fid en iale, tra n sm ite e x p o rta to rilo r c u n o scu i,
autoritilor rii de origine i/sau de ex p o rt i, ia cerere, celorlalte
pri interesate textul integral al plngerii scrise.
O anchet n materie de taxe compensatorii nu reprezint un obstacol
n calea operaiunilor de vmuire. n urm a iniierii procedurii, Comisia, n
cooperare cu statele-membre, ncepe ancheta la nivel comunitar. A ceast
anchet are ca obiect, n m od simultan, att subvenia, ct i prejudiciul.
Destinatarii chestionarelor utilizate ntr-o anchet n m aterie d e taxe
compensatorii au la dispoziie cel puin treizeci de zile pentru a rspunde.
Termenul pentru exportatori ncepe s curg de la d ata prim irii
chestionarului, care se consider primit n apte zile care urm eaz datei
la care a fost trimis exportatorului sau transmis reprezentantului diplomatic
corespunztor al rii de origine i/sau de export. Se p o ate a c o rd a o
prorogare a termenului de treizeci de zile, inndu-se seama de term enul
stabilit pentru anchet i sub rezerva ca partea n cauz s prezinte un
motiv ntemeiat, n sensul existenei unor circumstane speciale, pentru a
beneficia de o astfel de prorogare.
Pe toat durata anchetei, Com isia i acord rii de origine i/sau
de export o posibilitate rezonabil de a continua consultrile, h vederea
precizrii faptelor i pentru a ajunge la o soluie reciproc acceptat.
Se pot impune taxe provizorii n cazul n care;
a) a fost deschis o anchet;
b) a fost publicat un aviz n acest sens, n cazul n care p rilo r
interesate li s-au oferit posibiliti adecvate de a d a inform aii i de a
formula observaii;
c) o co n statare prelim inar p o zitiv a stabilit c pro d u su l importat
b e n eficiaz de o su b v en ie c a re p o a te face o b ie c tu l u n o r msuri
com pensatorii i c rezult un prejudiciu pen tru industria comunitar;
d) interesul C om unitii necesit o aciu n e n v ed erea mpiedicrii
producerii unui astfel de prejudiciu.
Taxele provizorii trebuie impuse cel m ai devrem e n term en de aizeci
de zile i cel mai trziu n term en d e no u luni d e la nceperea procedurii.
V aloarea tax ei co m p e n sa to rii p ro v iz o rii nu tre b u ie s depeasc
v a lo area to ta l a subveniei c a re p o a te face o b ie c tu l u n o r msuri
co m p en sato rii stabilite n m od p ro v iz o riu i tre b u ie s fie mai mic
d ec t aceast valoare n cazul n care o ta x m ai m ic e ste suficient
p e n tru a elim ina prejudiciul su ferit d e in d u stria c o m u n itar. Taxele
provizorii se acoper printr-o g aranie i p u n e re a n liber circulaie a
p ro d u selo r respective pe terito riu l C o m u n itii este condiionat de
c o n stitu irea acestei garanii. S e p o t im pune ta x e com pensatorii
provizorii pe o perioad de cel m ult p atru luni.
C u condiia ca n urm a unei exam inri prelim inare pozitive s se fi
co n statat existena unei subvenii i a unui prejudiciu, Com isia poate
accepta oferte de angajament voluntare i satisfctoare n temeiul crora:
a ) a ra de origine i/sau de e x p o rt a c c e p t elim inarea subveniei,
limitarea acesteia sau luarea unor m suri privind efectele acesteia; sau
b) exportatorul se angajeaz s i rev izu iasc p reu rile sau s nu
m ai exporte n zo n a n cau z p ro d u se ca re b eneficiaz de subvenia
pasibil de msuri com pensatorii, astfel nct Com isia, d u p consultri
specifice ale comitetului consultativ, s fie convins c prejudiciul cauzat
de subvenie este eliminat.
Comisia poate sugera angajam ente, d a r nici ara, nici exportatorii
n cauz nu sunt obligai s le accepte. Faptul c ara sau exportatorii
nu ofer astfel de angajam ente sau declin invitaia de a le accepta nu
aduce atingere n nici un m od examinrii cazului.
In cazul acceptrii unui angajament, n m od norm al se ncheie ancheta
privind subveniile i prejudiciul. n situaia d at, dac analiza privind
existena unei subvenii sau a unui prejudiciu este negativ, angajam entul
se stinge n m o d a u to m a t, cu e x c e p ia cazu lu i n c a re c o n c lu z ia u n ei
astfel de analize se d ato reaz n m are p arte existenei unui angajam ent.
A tu n ci cn d , d u p c o n s u lt ri, re ie se c n u e s te n e c e s a r n ic i o
m sur de protecie i n cazul n care nu a fost ex p rim at nici o obiecie
n cadrul com itetului consultativ, an c h e ta sau p ro c e d u ra se ncheie.
n an ch etele p riv in d im p o rtu rile o rig in a re d in ri n c u r s d e
dezvoltare, v olum ul ra p o rtu rilo r care fac o b iectu l u n o r su b v en ii e s te
co n sid erat neglijabil n cazu l n c a re r e p re z in t m ai p u in d e 4 % d in
im porturile to ta le ale p ro d u su lu i sim ilar n C o m u n ita te , c u e x c e p ia
cazului n care im porturile o rig in are din rile n cu rs d e d e z v o lta re ale
cror cote individuale reprezint m ai puin de 4 % din im porturile to ta le
contribuie cu m ai m ult d e 9% la im porturile totale ale p ro d u su lu i sim ilar
n Com unitate. Valoarea subveniei care p o a te face obiectul u n o r m su ri
com pensatorii este co n sid erat d e m inim n cazu l n c a re e a e s te m a i
m ic de 1% ad -v alo re m .
n situaia cn d din co n sta ta re a definitiv a fa p te lo r reiese c e x is t
o subv en ie p asib il d e m s u ri c o m p e n s a to rii i u n p r e ju d ic iu c a r e
rezult din aceasta, se im pune o ta x co m p en sato rie definitiv d e c tre
Consiliu, care h o t r te cu privire la p ro p u n e re a C o m isiei p r e z e n ta t
dup consultarea com itetului consultativ.
P ro p u n e rea este a d o p ta t de C o n siliu , cu e x c e p ia c a z u lu i n c a r e
hotrte cu o m ajo ritate sim pl s resp in g p ro p u n e re a , n te r m e n d e
o lun d e la p re z e n ta re a a c e ste ia d e c tre C o m isie.
n cazul n care sunt n vigoare tax e provizorii, se p rezint o p ro p u n e re
de m suri definitive cu cel puin o lun naintea expirrii a c e s to r ta x e .
N u se instituie nici o m sur n cazul n care se p ro ced eaz la elim inarea
subveniei sau a su b v en iilo r sau n c a z u l n c a re se d e m o n s tr e a z c
acestea nu mai ad u c un beneficiu e x p o rta to rilo r n cau z .
A supra im porturilor unui p ro d u s, indiferent d e su rsa a c e s to ra , c a re
s-a co n sta ta t c ben e fic ia z d e o su b v e n ie c a r e p o a te fa c e o b ie c tu l
unor m suri c o m p e n s a to rii i c a u z e a z u n p re ju d ic iu . S e im p u n e , n
m o d n e d is c r im in a to r iu , o ta x c o m p e n s a t o r i e a c r e i v a lo a re este
a d e c v a t fie c ru i c a z .
N u s e a p lic m s u r i p r o v iz o r ii i t a x e c o m p e n s a t o r i i definitive
d e c t p r o d u s e lo r p u s e n lib er c irc u la ie d u p d a t a la c a re a intrat n
v ig o a r e m s u ra lu at. n c a z u l n c a r e a fo s t a p lic a t o ta x provizorie
i a tu n c i c n d fap tele c o n s ta ta te definitiv indic e x iste n a unei subvenii
c a r e p o a t e f a c e o b i e c t u l u n o r m s u r i c o m p e n s a t o r i i i a unui
p re ju d ic iu , C o n siliu l d e c id e , in d ife re n t d a c tr e b u ie sau n u instituit
o t a x c o m p e n s a t o r i e d e f in itiv , n c e m s u r t r e b u ie p e rc e p u t
d efin itiv ta x a p ro v iz o rie .
O m su r co m p en sato rie definitiv ex p ir la cinci ani d e la impunerea
ei sa u la cin ci a n i d e a d a ta n c h e ie rii e x a m in rii c e le i m ai recente
c e r e r i, c a r e a a v u t c a o b ie c t a t t s u b v e n ia , c t i p re ju d ic iu l, cu
e x c e p ia cazu lu i n ca re ex a m in a re a a stabilit c ex p ira re a m surilor ar
fav o riz a c o n tin u a re a sau reap ariia su b v e n ie i i a prejudiciului.
n cad ru l an ch etelo r efectu ate e x p o rtato rii, im p o rtato rii, autoritile
publice ale rii de origine i/sau d e e x p o rt i p ro d u cto rii din Com unitate
a u p o sib ilita te a d e a d e z v o lta , d e a re s p in g e sa u d e a c o m e n ta tezele
e x p u s e n c e re re a d e e x a m in a re , iar co n c lu z iile in se a m a de toate
elem entele de p ro b pertinente i d ocu m en tate c o resp u n z to r prezentate
p e n tr u a stabiii d a c e x p ira re a m s u rilo r a r fi sa u n u d e n a tu r s
favorizeze co n tin u area sau reapariia subveniei i a prejudiciului.
T ax ele c o m p e n s a to rii, p ro v iz o rii sa u d efin itiv e, se im pun prin
regulam ent i sunt percepute de statete-m em bre n conform itate cu forma,
r a ta sp ecific i celelalte ele m e n te sta b ilite d e re g u la m e n tu l care le
im pune. A ceste tax e sunt, de asem en ea, p e rc e p u te n m o d independent
d e tax ele vam ale i alte tax e p e rc e p u te n m o d n o rm a l Ia im port.
N ici un p ro d u s n u p o ate fi su p u s n aceiai tim p ta x e lo r antidum ping
i tax elo r co m p en sato rii p en tru a rem ed ia o aceeai situaie care rezult
din d u m p in g sau d in a c o rd a re a u n ei su b v e n ii la e x p o rt.
A t t m surile an ti-d u m p in g i c o m p e n sa to rii su n t in teg rate n baza
de d a te T A R 1C d u p c u m u rm eaz:
D U M P P - ta x a anti-d u m p in g p ro vizorie;
D U M P D - tax a anti-d u m p ing definitiv;
C O M P P - ta x a co m p e n sa to a re provizorie;
C O M P D - ta x a c o m p e n sa to a re definitiv.
Standardele ce in de calitatea mrfii. O c a te g o rie d istin c t a
m surilor netarifre o constituie norm ele de standardizare i certificare,
care d e m u lte o ri c o n s titu ie o b ie c tu l d isc u iilo r d in tre U n iu n e a
E uropean i p arten erii si com erciali.
A ceste m suri au d rep t scop pro tecia consum atorului, protejndu-1
de la o posibil d au n g en erat d e d efectul m rfii ap ru t n rezultatul
utilizrii sau co n su m rii acesteia. P re v e d e rile d a te su n t a p lic a te
preponderent im portului d e teh n ic electric, m edicam entelor, p ro d u
selor alim entare, m rfurilor p en tru copii etc. D e exem plu, din 1991, n
state le-m em bre ale C E acioneaz regulile conform cro ra im portatorii
sunt o b lig ai s in fo rm eze c u m p r to rii (su b fo rm d e inscripii p e
etichete, instruciuni d e u tilizare e tc .) d esp re to a te riscurile posibile
legate d e ntrebuinarea mrfii.
S tatele-m em bre U E su n t o bligate s ia m surile necesare p e n tru a
se a sig u ra c p ro d u se le su n t in tro d u se pe p ia i p u se n fu n ciu n e
num ai d ac n u p ericliteaz se c u rita te a i s n tatea p erso an e lo r, sau
alte interese p u b lice atu n ci cn d sunt c o re c t in stalate, n tre in u te i
fo lo site p e n tru sc o p u rile p ro p u s e . A c e a s ta d e te rm in o b lig a ia
supravegherii pieei d e ctre statele-m em bre U E .
S ta te lo r-m e m b re li se p e rm ite s a d o p te , n c o n fo rm ita te c u
T ra ta tu l C o m u n it ii E u ro p e n e p re v e d e ri n a io n a le su p lim e n ta re
pentru protecia n special a m uncitorilor, consum atorilor i a m ediului
nconjurtor. T otui, aceste p rev ed eri nu p o t reclam a nici m odificri
ale pro d u su lu i i nici n u p o t influena condiiile p en tru in tro d u c e re a
acestu ia p e p ia .97

97 Ghidul utilizatorului O portunitile oferite de Preferinele Comerciale


Autonome i regulile specifice pieei com unitare, C hiinu 2008, p. 42.
6. Statistica vam al

Statistica n cadrul Uniunii E uropene reprezint un element


indispensabil al sistem ului inform aional i o cu p un loc deosebit n
asigurarea cu inform aii privind situaia i tendinele de dezvoltare
economic i social att a statelor-membre, n parte, ct i Comunitii
n general. Transformrile economiei mondiale, generate de liberalizarea
comerului mondial i de tehnologiile informaionale m odem e, conduc
la o globalizare, respectiv i la reevaluarea conceptului statisticii.
Acest fenomen este mai accentuat n cadrul Uniunii Europene, unde
fuziunile accelerate ntre grupuri de ri, nlturarea controlului asupra
schimburilor interne de mrfuri, capitaluri, servicii i persoane, crearea
unei m o n ed e unice fac esen ial a rm o n iz a re a c o n c e p te lo r i
standardelor statistice, n scopul obinerii unui limbaj statistic unic.
Statistica com unitar exercit un impact im portant asupra ntregii
viei econom ice i sociale conferind celor ce o folosesc posibilitatea
de a ti ce s-a ntm plat i de a co n tu ra, prin d em ersu ri i evaluri
cuantificabile, tendinele generale ale dezvoltrii com unitare. Statistica
este, astfel, plasat n rndul prioritilor m ajore ale Uniunii Europene.
Statistica oficial constituie un elem ent indispensabil al sistemului
inform aional al unei societi d em ocratice, p restn d adm inistraiei
publice, sectorului econom ic i populaiei d a te cu privire la situaia
econom ic, dem ografic, social etc.
n cadrul statisticii oficiale la nivelul Uniunii E uropene se ncadreaz
i statistica vamal, care reprezint procesul de acum ulare i prelucrare
a informaiei privind comerul exterior, a rezultatelor ndeplinirii funciilor
fiscale, de control i al altor funcii puse pe seam a administraiilor vamale.
Statistica vamal ca i orice alt statistic oficial, are anum ite principii:
\)principiului autonomiei , co n fo rm cru ia o rg an u l d e statistic
oficial este autorizat s stabileasc, n m o d im parial i independent,
fr ingerine de p e p o ziii d e in te re s sis te m e le d e in d icato ri,
nom enclatoarele, clasificrile, m etodologiile, tehnicile de nregistrare
i prelucrare, s publice i s difuzeze datele i inform aiile statistice;
2) prin cip iu lu i confidenialitii p re su p u n e c serviciile de
statistic oficial i personalul statistic au obligaia s adopte i s asigure
pe parcursul ntregii perio ad e a cercetrii statistice - d e la nregistrare
pn la pub licare - m su ri d e p ro te c ie a d a te lo r c a re se re fe r la
subieci statisticii (persoane fizice sau juridice);
3) principiului transparenei indic, c serviciile d e sta tis tic
oficial sunt obligate s resp ecte i s asigure d re p tu l furn izo rilo r de
date statistice, utilizato rilo r i alto r categ o rii de p e rso a n e fizice sa u
juridice, de a avea acces n temeiul legal i scopul organizrii cercetrilor
statistice, lam etodologiile, tehnicile i m etodele folosite la elaborarea
informaiilor statistice, la m surile ad o p tate de p ro tecie a d atelo r i la
m odul i term enele de difuzare a d atelor i inform aiilor statistice;
4) principiului relevanei stabilete, c serviciile de statistic oficial
sunt obligate s asigure producerea de date i informaii statistice conform
domeniilor, term enelor i gradului de detaliere a datelor statistice stabilite
n funcie de evoluia continu a fenom enelor cu referin;
5) principiuluiproporionalitii, serviciile de statistic oficial au
obligaia s asigure corelarea ntre cantitatea de informaii individuale ce
se solicit i cantitatea de informaii prelucrate ce se ofer utilizatorilor;
6) principiului deontologiei statistice , serviciile d e sta tis tic
oficial sunt obligate s instituie i s aplice criterii tiinifice la selectarea
surselor, m eto d elo r i p ro c e d u rilo r p e n tru re a liz a re a c e rc e t rilo r
statistice i s fac cunoscute, ntr-o form larg accesibil, sursele d e
date, sfera de cu p rin d ere, m eto d o lo g iile de c o n tro l i g ra d u l d e
exactitate al rezultatelor;
7) principiului raportului cost/eficien, serviciile d e sta tis tic
oficial sunt obligate s limiteze volum ul datelor statistice culese d e la
subiecii statistici, la nivelul care se justific prin obiectivul cercetrilor
statistice i n condiiile utilizrii optim e a resurselor disponibile.
In dependen de scopul acum ulrii i prelucrrii datelor, statistica
vamal poate fi:
1) statistica vam al a com erului extern;
2) statistica vam al special.
Scopurile statisticii vamale a com erului extern este:
analiza strii, dinamicii i tendinei dezvoltrii com erului extern;
controlul privind ncasrile vamale;
controlul valut ar.
S tatistica vam al special este d us n scopul realizrii sarcinilor
puse pe seama administraiilor vamale. Astfel, n cadrul statisticii vamale
speciale este efectuat acum ularea informaiei cu privire la:
lucrului cu personalul vamal (angajarea, transferul, eliberarea etc.);
ndeplinirea funciilor fiscale de ncasare a plilor vam ale;
indicii de activ itate p en tru fiecare stat-m em b ru , regiune, birou
vamal etc.;
indicii privind activitatea de respectare a norm elor de drept (num
rul dosarelo r penale i contravenionale intentate n cadrul activitii
vam ale, can titatea i d iv ersitatea b unurilor i m rfurilor reinute,
sechestrate, confiscate etc.).
L a moment, statisticile privind comerul exterior se bazeaz pe datele
extrase din declaraiile vamale, astfel cum prevede Regulamentul (CEE)
nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octom brie 1992 de instituire a Codului
Vamal comunitar.
Totodat, progresul nregistrat n integrarea european i schimbrile
care au rezultat n m aterie de vmuire, inclusiv aplicarea autorizaiilor
unice p entru utilizarea declaraiilor sim plificate sau a p rocedurii de
vmuire la domiciliu, precum i vmuirea centralizat rezult din procesul
actual de m od ern izare a noului C o d Vamal, care ju stific anum ite
m odificri, inclusiv n dom eniul statisticii vam ale. n special ele fac
necesar adaptarea modalitilor de producere a statisticilor de com er
exterio r, revizuirea co n cep tu lu i de stat-m em b ru im p o rtato r sau
ex p o rtato r, p recu m i definirea m ai p recis a su rselo r de date care
urm eaz a fi exploatate n v ederea elaborrii statisticilor com unitare.
Astfel, n rezultatul simplificrilor aduse formalitilor i controalelor
vamale n temeiul Codului Vamal m odernizat, este posibil ca declaraiile
vam ale s nu fie d isponibile. P e n tru a m en in e sta tistic ile d e c o m e r
exterior com plete, au fost ad o p tate m suri care s g aran teze furnizarea
de date statistice d e c tre acei o p e ra to ri e c o n o m ic i c a re b e n e fic ia z
de sim plificarea pro ced u rilo r vam ale.
Bunurile care sosesc intr-un sta t-m em b ru U E din alt s ta t-m e m b ru
UE sunt denum ite achiziii intracom unitare, iar bunurile care prse sc
un stat-m em bru UE ctre un alt stat-m em bru U E sunt d en u m ite livrri
intraco m u n itare . A chiziiile i livrrile in tra c o m u n ita re , a l tu r i d e
importurile i exporturile din/ctre rile non-m em bre U E caracterizeaz
volumul com erului exterior al unui stat-m em bru U E .
n com erul cu bunuri ntre statele-m em bre, este folosit sistem u l d e
colectare a datelor statistice Intrastat. A cest sistem fu n c io n e a z d in 1
ianuarie 1993 de la nfiinarea pieei unice. n tru c t n in terio ru l U E n u
se efectueaz vm uirea m rfurilor, c o le c ta re a in fo rm aiilo r sta tis tic e
referitoare la com erul cu bunuri ntre statele-m em b re se face p e b a z a
declaraiilor statistice obligatorii ale agenilor eco n o m ici d in rile U E .
Rapoartele Intrastat sunt prezentate oficiului statistic din ara de origine
a operatorului econom ic avnd o baz lunar i p n n a zec e a z i a lunii
urmtoare din perioada contabil. Raportul Intrastat cuprinde urm toarele
date: descrierea detaliat a bunurilor, ncadrarea tarifar a bunurilor, ara
de origine a bunurilor, codurile de tranzacie, condiia de livrare Incoterm s,
numele, adresa i datele de contact ale exportatorului sau ale im portatorului.
Corespunztor constituirii pieei unice europene i a uniunii vam ale,
statistica com erului exterior co m u nitar reflect fluxurile d e e x p o r t i
im port de bunuri desfu rate c u rile tere. D a te le su n t c o le c ta te d e
autoritile vamale cu o cazia procesrii declaraiilor vam ale d e e x p o rt
i import. Acestea constituie baza pentru ntocm irea statisticii d e co m e r
extracomimitar -- Extrastat.
Pentru operaiunile de e x p o r-im p o rt c u p a rte n e ri d in a fa ra U E ,
prelucrarea informaiilor referitoare la statistica d e c o m e r e x te rio r se
face de ctre oficiile sau institutele naionale de sta tistic ale fiecru i
stat-m em bru pe baza d atelo r ex trase din declaraiile v am ale.
La nivelul UE aceste date (mpreun cu cele referitoare la schimburile
intracomunitare) se centralizeaz de Eurostat (Oficiul de Statistic al
Comunitilor Europene), care este nsrcinat de aplicarea programului
statistic comunitar, i anume:
de a elabora un ansamblu de norme i m etode care permite
producerea statisticilor impariale, fiabile i pertinente;
conform principiilor de difuzare a statisticii comunitare, de a le face
accesibile, organelor comunitare, guvernelor statelor-membre, operatorilor
sociali i economici, mediilor academice i publicului n generai n vederea
formulrii, aplicrii, ur mririi i evalurii politicilor comunitare.
Statistica comerului exterior nregistreaz importurile i exporturile
de mrfuri. Exportul este nregistrat de ctre statele-membre atunci
cnd mrfurile prsesc teritoriul statistic ai Comunitii conform uneia
din urmtoarele proceduri vamale sau conform destinaiei vamale
admise, prevzute n Codul Vamal:
a) export;
b) perfecionare pasiv;
c) reexportarea dup perfecionarea activ sau dup perfecionarea
sub control vamal.
Importul este nregistrat de ctre statele-m em bre atunci cnd
mrfurile intr pe teritoriul statistic al Comunitii conform uneia din
urmtoarele proceduri vamale prevzute n Codul Vamal:
a) punere n liber circulaie;
b) perfecionare activ;
c) perfecionare sub control vamal.
Conform legislaiei comunitare teritoriul statistic al Comunitii
nseamn teritoriu! vamal al Comunitii, astfel cum este definit n
Codul Vamal.
Pentru anumite mrfuri sau micri din motive metodologice, sunt
adoptate dispoziii speciale. Aceasta se refer la instalaii industriale,
nave i aeronave, produse marine, mrfuri livrate ctre nave i aeronave,
transporturi ealonate, mrfuri militare, mrfuri pentru sau de pe plat
formele maritime, nave spaiale, electricitate i gaze, precum i deeuri.
Totodat, anumite mrfuri sau micri sunt excluse din statisticile
privind com erul exterior. A ceasta se refer la aurul m onetar i la
mijloacele legale de plat; la mrfuri de uz diplom atic sau similar; la
micrile de mrfuri ntre statul-m em bru im portator i exportator i
torele lor armate naionale staionate n afara granielor, precum i la
anumite mrfuri achiziionate sau cedate de forele arm ate strine; la
anumite mrfuri care nu fac obiectul unei tranzacii com erciale; la
micrile de lansatoare de satelii nainte de lansarea acestora; la mrfuri
nainte i dup reparaie; la mrfurile destinate unei ntrebuinri temporare
sau dup aceasta; la mrfurile utilizate ca suporturi de inform aii
personalizate i de informaii descrcate; i la mrfurile declarate verbal
la vam, care sunt fie de natur comercial, cu condiia ca valoarea lor
s nu depeasc pragul statistic de 1000 E U R n valoare sau de 1000
de kilograme ca greutate net, fie de natur necomercial.98
Sursa de date pentru nregistrarea im port urilor i exporturilor de
mrfuri este declaraia vamal, care include i eventuale am endam ente
sau modificri aduse datelor statistice n urm a deciziilor aferente luate
de autoritile vamale. Pentru mrfurile sau micrile speciale, indicate
mai sus, pot fi utilizate alte surse de date dect declaraia vam al.
Statele-membre obin urm toarea serie de date din nregistrrile
importurilor i exporturilor:
a) fluxul comercial (import, export);
b) perioada de referin lunar;
c) valoarea statistic a m rfurilor la frontiera naional a statului-
membru importator sau exportator;
d) cantitatea exprimat n mas net i ntr-o unitate suplim entar,
atunci cnd aceast indicaie figureaz n declaraia vam al;
e) comerciantul, fiind importatorul/destinatarul importului i expor-
tatorul/expeditorul exportului;

98 Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European i al Consiliului


din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerul exterior cu rile
tere, art. 3 Domeniul de aplicare.
f) statul-membru importator sau exportator, care este statul-membru
fii care este depus declaraia vamal, n cazul n care aceast indicaie
figureaz n declaraiaVamal: ' J
- la im port, statul-m em bru de destinaie;
- la exp o rt, statul-m em bru real de export;
g) rile partenere, i anume: -
- la im port, ara de origine i ara de provenien/de expediie;
- la export, ultim a ar de destinaie cunoscut;
h) m rfurile n co n fo rm itate cu N o m en clatu ra com binat n
urm torul format:
- la im port, codul m rfurilor din subpoziia TARIC;
- la export, codul mrfurilor din subpoziia Nomenclaturii combinate;
i) co d u l p ro ced u rilo r vam ale care u rm eaz s fie utilizate pentru
determ inarea procedurii statistice;
j) natura tranzaciei, dac aceasta este indicat n declaraia vamal:
k) tratam en tu l preferenial la im port, n cazul n care este acordat
de autoritile vamale;
l) m oneda de facturare, dac aceast indicaie figureaz n declaraia
vamal;
m ) m odul de tran sp o rt, cu indicaia:
- m odul de tran sp o rt la frontier;
- m odul de tran sp o rt interior;
- containerul.
P en tru m rfurile sau m icrile speciale pot fi solicitate serii limitate
de date.
S tatee-m em bre produc pentru fiecare perioad de referin lunar
statistici privind importurile i exporturile mrfurilor, exprim ate n valoare
i n cantitate, defalcate n funcie de:
a) co d u l m rfurilor;
b) statul-m em bru irn p o rtator/exportator;
c) rile p arten ere;
d) p ro c e d u ra statistic;
e) n a tu ra tra n z a c ie i;
f) tra ta m e n tu l p re fe re n ia l Ia im p o rt;
g) m o d u l d e tr a n s p o r t.
L a fie c a re d o i a n i, s a te le -m e m b r e e la b o r e a z s ta tis tic i p r iv in d
c o m eru l, d e fa lc a te p e m o n e d a d e fa c tu ra re . S ta te le -m e m b re p r o d u c
sta tis tic i u tiliz n d u n e a n tio n r e p r e z e n ta tiv d e n r e g is tr r i p r iv in d
im porturile i ex p o rtu rile, p ro v en in d din declaraiile vam ale care cu p rin d
inform aii refe rito are la m o n e d a d e factu ra re. In cazu l n c a re inform aia
re fe rito a re la m o n e d a d e f a c tu ra re p e n tr u e x p o r tu r i n u f ig u re a z n
d e c la ra ia v a m a l , se e f e c tu e a z o a n c h e t p e n tr u c o le c ta r e a d a te lo r
n e c e s a r e ."
A u to rit ile sta tis tic e n a io n a le o b in , f r n t rz ie re i c e l t r z iu n
lu n a u r m to a re c e ie i n c u r s u l c r e ia d e c la ra iile v a m a le a u f o s t
accep tate sau au fcu t ob iectu l deciziilor vam ale, din p a rte a a u to rit ilo r
vam ale n registrrile p riv in d im p o rtu l i e x p o rtu l, b a z a te p e d eclaraiile
care su n t d e p u s e p e l n g a c e s te a u to rit i.
C t p riv e te tra n s m ite r e a c tr e C o m is ie ( E u r o s ta t) a s ta tis tic ilo r
privind co m eru l ex terio r sta te le -m em b re co m u n ic C o m isiei statisticile
n ec e sa re n te r m e n d e 4 0 ele zile d e la n c h e ie re a fie c re i p e r io a d e d e
refe rin lu n ar. S ta te le -m e m b re a s ig u r fa p tu l, c s ta tis tic ile c o n in
inform aii privind to a te im p o rtu rile i e x p o rtu rile e fe c tu a te n p e r io a d a
de referin n cau z, efectu n d a ju st ri n cazu l n ca re n re g istr rile n u
sunt disponibile. S tatele-m e m b re c o m u n ic sta tistici a c tu a liz a te a tu n c i
cnd statisticile d eja tran sm ise fac o b iectu l revizuirilor. L a fel, n fiecare
an, sta te le -m e m b re p r e z in t C o m is ie i ( E u r o s t a t ) u n r a p o r t p r iv in d
calitatea statisticilo r tran sm ise.
L a nivel c o m u n ita r, statisticile p riv in d c o m e ru l e x te r io r e la b o r a te
c o n fo rm p r e v e d e r ilo r v a m a le c o m u n ita r e i c o m u n ic a te d e s ta te le -
m em bre su n t d ifu z a te d e c tre C o m isie ( E u r o s ta t) c el p u in n fu n c ie 9

99 Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European i al Consiliului


din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerul exterior cu rile
tere, art. 6 Producerea statisticilor de comer exterior .
de subpoziia din N om enclatura combinat. N um ai n cazul m care un
im portator sau un exportator solicit aceasta, autoritile naionale ale
unui stat-m em bru hotrsc dac astfel de statistici ale statului-membru
resp ec tiv , care perm it identificarea im portatorului sau exportatorului
n cau z se p o t difuza sau m odifica astfel nct difuzarea lor s nu
aduc atingere confidenialitii statistice. Fr a aduce atingere difuzrii
d atelo r la nivel naional, statisticile detaliate defalcate n funcie de
subpoziia TARIC i preferine nu sunt difuzate de Comisie (Eurostat)
n cazul n care dezvluirea lor ar submina protecia interesului public
n ceea ce privete politicile com erciale i agricole ale Comunitii.100

7. C ooperarea vam al internaional i la nivelul statelor-


m em bre ale U niunii Europene.

P entru politica vamal a Uniunii Europene, cooperarea la nivel


internaional ntre autoritile vamale reprezint un instrument important n
asigurarea unui echilibru ntre liberalizarea comerului comunitar i a celui
internaional. Cooperarea respectiv are rolul s ajute autoritile vamale
n aplicarea unor noi instrumente i creterea eficienei instrumentelor
existente de control al fluxurilor comerciale i lupta mpotriva fraudei i a
activitilor ilegale. ,
Schimbrile intervenite prin introducereapieei unice, implicarea
rilor din E uropa Central i Rsritean n com erul internaional au
dus la necesitatea unei cooperri i asistene reciproce ntre adminis
traiile vam ale ale stateler-m em bre i a celor din tere ri.
n ordinea dat de idei asistena adm inistrativ reciproc n baza
acordurilor ncheiate, permit prilor s pun n aplicare mecanismele
necesare n vederea cooperrii vamale. De exemplu, pentru beneficiul
com erului m ondial i a asistenei internaionale n dom eniul luptei cu

100 Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European i al Consiliului


din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerul exterior cu rile
tere, art. 10 Difuzarea statisticilor privind comerul exterior'.
fraudele vamale, Uniunea European a semnat acorduri de cooperare
vamal i asistena administrative reciproc, cu Coreea, Canada, Hong
Kong, SUA, India, China i Japonia. Acordurile respective fac parte
din strategia Com unitii Europene vis-a-vis de rile tere n ceea ce
privete cooperarea vamal. Prevederile acordurilor date concentreaz
pe consolidarea cooperrii autoritilor vamale n vederea:
crerii unor condiii de egalitate pentru operatorii econom ici i
schimbul de informaii privind legislaia i reglementrile vamale.
Ele prevd, de asemenea, posibilitatea de a face schimb de informaii
cu privire la asistena tehnic aco rd at rilor tere cu scopul de a
m bunti aceste aciuni. A cordurile precizeaz, de asem enea, c
ambele pri trebuie s depun eforturi pentru simplificarea i arm o
n izarea p ro c e d u rilo r vam ale, lund n co n sid e ra re ac tiv ita te a
desfurat de organizaiife intemaionale cum ar fi Organizaia Mondial
a C om erului (O M C ) i O rganizaia M ondial a Vm ilor (O M V ).10!
A cordurile de cooperare conin, de asem enea, un capitol privind
asistena reciproc n dom eniul vamal, care stabilesc n ce situaii i
m odul n care autoritile vamale p o t face schimb de date referitoare
la nclcri ale legislaiei vamale i a cazurilor de fraud. Regulile date
trebuie s fie strict aplicate. n plus, urm eaz s fe respectate norm ele
privind protecia d atelo r cu caracter personal i asigurat confiden
ialitatea informaiilor.
Acordurile de cooperare vamal, ofer posibilitate prilor semnatare
pentru extinderea domeniu! de aplicare i pentru creterea nivelului de
cooperare vamal. Astfel, prile contractante pot extinde domeniul de
aplicare al acorduluiprin consimmnt reciproc, n scopul de a completa
domeniile de cooperare n domenii specific. Drept exemplu, Comunitatea
European a extins m mod oficial acordul de cooperare vamal cu Statele
Unite ale America prin introducerea prevederilor cu privire la controlul
efectiv i a msurilor eficiente pentru a mbunti securitatea transportului
maritim de containere transatlantice.10

101 www.europa.eu
' L a rn d u l s u statele-m em bre au posibilitatea d e am e n in e acordurile
b ila te ra le e x is te n te , a t t tim p c t a c e s te a n u su n t n c o n tra d ic ie cu
c o m p e te n e le C o m u n it ii n d o m e n iu l c o o p e r rii v a m ale i asistenei
ad m inistrativ e recip ro ce. D ispoziiile cuprinse n acordurile ncheiate de
C o m u n itate, u rm n d s aib p rio ritate fa d e dispoziiile oricrui acord
bilateral p riv in d co o p e ra re a v am al i asistena adm inistrativ recip ro c
c a re a u fo s t sau p o t fi n ch eiate individual d e sta te le -m e m b re i p a rte a
c o n tr a c ta n t , tn m s u ra n c a re d isp o z iiile a c e s to ra d in u rm su n t
incom p atib ile cu cele ale aco rd u ri m en io n ate m ai sus.
F ie c a re a c o rd in stituie u n c o m ite t m ix t d e c o o p e ra re v am al care
c o n s t din reprezen tan i ai autoritilor vam ale ale prilor contractante.
C o m ite tu l m ix t asig u r, c a c o rd u l e s te c o re c t a p lic a t i u rm e a z s
e x a m in e z e to a te p ro b le m e le c a re d e c u r g d in a p lic a re a a c e s tu ia , d e
e x e m p lu , a s p e c te le leg ate d e d ificultile a p ru te n a p lic a re a re g le
m e n t rilo r v a m a le n c o m e ru l d in tre p ri (c la sific a re a m rfu rilo r,
problem e de origine etc.) sau cu privire la evoluiile viitoare ale legislaiei
vam ale (inform atizarea, m odificri ale C odului Vam al, etc.). C om itetul
m ix t p o a te a d o p ta d ecizii i re c o m a n d ri p e n tru a n tri c o o p e ra re a
sa u s d e p u n e fo rtu ri p e n tru a so lu io n a p ro b le m e le n tm p in ate n
aplicarea reg lem en trilo r vam ale.
C t p rivete co o p erarea vam al la nivelul statelor-m em bre articolul
33 al T F U E (C o o p erarea vam al) stabilete c: n cad ru l dom eniului
de aplicare a tratatelor, Parlam entul E u ro p ean i Consiliul, hotrnd n
c o n fo rm ita te c u p r o c e d u ra leg islativ o rd in a r , a d o p t m su ri n
v e d e re a co n so lid rii co o p errii v am ale n tre sta te le -m e m b re i ntre
a c e ste a i C o m isie .
n d o m en iu l v am al c o o p e ra re a la nivel c o m u n ita r p re s u p u n e nu
n u m ai c o o p e ra re a n tre adm in istraiile v am ale ale sta te lo r-m e m b re ,
d ar dintre acestea i alte autoriti. n ord in ea d a t d e idei, articolul 26
al C o d u lu i V am al m o d e rn iz a t la c o m p a rtim e n tu l c o o p e r rii n tre
a u to rit i p re v e d e c: n c azu l n c a re a n u m ite m rfu ri fac o b iectu l
a lto r c o n tro a le d e c t cele v a m a le , e fe c tu a te d e c tr e a u to rit i
c o m p e te n te altele d e c t cele v am ale, a c e s te a d in u rm , n str n s
cooperare cu celelalte au to riti n cauz, fac efo rtu ri astfel nct, n
m sura posibilului, s efectueze aceste controale n acelai tim p i loc
cu controalele vamale (ghieu unic), autoritile vamale avnd un rol
de coordonare n realizarea acestui lucru.
In cadrul controalelor respective, autoritile vamale i alte autoriti
competente pot, dac este necesar, pentru a reduce la minimum riscurile
i a spori lupta m potriva fraudelor, s fac schimb, att ntre ele, ct i
cu Comisia, de date prim ite n legtur cu intrarea, ieirea, tranzitul,
transferul, an trep o zitarea i d estin aia final a m rfu rilo r i, de
asemenea, referitoare la rezultatele controalelor efectuate. A utoritile
vamale i Comisia pot, de asem enea, s schimbe aceste date n scopul
asigurrii unei aplicri uniforme a legislaiei vamale com unitare.
O dat cu abolirea controlului de frontier a nsemnat, c cooperarea
i schim bul de inform aie ntre au to ritile naionale i C om isia
E uropean urm au a fi perfecionate. Astfel, au fost introduse un ir de
aranjamente, fiind creat un mecanism al schimbului de informaii pentru
d ezvoltarea cooperrii n dom eniul vam al, n vederea m onitorizrii
clasificrilor tarifare ale mrfurilor emise de ctre administraiile naionale
(infonnaie tarifar obligatorie), p en tru bunurile ce se supun aranja
m entelor speciale, pentru aranjam ente de tranzit al bunurilor supuse
controlului vamal i pentru monitorizarea exporturilor din Com unitate
a bunurilor strategice i operelor de art.
Reele pentru schimbul de informaii au fost create ncepnd cu
decembrie 1992 n contextul campaniei contra fraudei (SID) i n ianuarie
1992 n cadrul campaniei pentru impozitarea indirect (VES). Pentru a
oferi baza legal pentru schimbul informatic al datelor n. cadrul cooperrii
vamale, state le-membre au sem nat n 1995 Convenia CIS (C ustom s
Information System) de folosire a tehnologiei informaieih scopuri vamale.
C onvenia dat a perm is realizarea unei baze de date ce putea fi
accesat de adm inistraiile vam ale ale statelor-m em bre i coninea
informaiile privind persoanele, care au comis nclcri ale reglementrilor
vamale precum i tendinele infracionale n domeniul vamal.
Totodat, experiena dobndit de la intrarea n vigoare a Conveniei
respective a dem onstrat faptul, c utilizarea sistem ului de informaii al
vmilor n scopul unic ai observrii i ai informrii, al supravegherii discrete
sau al controalelor specifice nu perm ite atingerea integral a obiectivului
sistemului, respectiv de a contribui efectiv la prevenirea, investigarea i
urm rirea penal a nclcrilor grave a legislaiei comunitare.
In condiiile n care creterea traficului ilicit de orice natur constituie
o grav am eninare pentru sntatea, m oralitatea i sigurana public,
a fost a d o p tat D ecizia 2009 /9 1 7/JA I a Consiliului din 30 noiembrie
2009 privind utilizarea tehnologiei informaie? n dom eniul vamal, care
a nlocuit C onvenia menionat, prin care s-a stabilit c: Autoritile
vam ale sunt nsrcinate, m preun cu alte au to rit i com petente, s
previn, s investigheze i s urm reasc nclcrile svrite nu numai
m potriva norm elor comunitare, ci i m potriva legislaiilor naionale, la
frontierele externe ale Comunitii i pe teritoriul com unitar .
n baza Deciziei este asigurat un grad sporit de complementaritate
cu aciunile ntreprinse n cadrul cooperrii cu Oficiul European de Poliie
(E uropei) i cu Unitatea european de cooperare judiciar (Eurojust),
perm ind accesul acestor organism e la datele coninute n Sistemul de
informaii al vmilor, inclusiv la baza de date pentru identificarea dosarelor
vamale, n scopul ndeplinirii sarcinilor care le revin.
A cordarea accesului pentru citire la Sistemul de informaii al vmilor
a fost cau zat de necesitate perm iterii E u ro p o -u lu i com pararea
inform aiilor obinute prin alte m ijloace cu inform aiile disponibile n
bazele de d ate m enionate, identificarea u n o r noi legturi care nu au
putut fi detectate anterior i realizarea n acest m od a unor analize mai
c u p rin zto are. A ccesu lu i p e n tru citire la b a z a de d ate pentru
identificarea d o sarelor vam ale ar treb u i s perm ite acestei structuri
com unitare deconspirarea cauzelor conexe ale anchetelor penale, pn
atunci necunoscute de Europol, care au o dim ensiune att n interiorul,
ct i n exteriorul Uniunii Europene.
L a fel, accesul p en tru citire la S istem ul d e inform aii al vmilor
perm ite E uroju st-u lu i o b in erea u n o r inform aii im ediate necesare
pentru o prim analiz de ansam blu exact, n scopul identificrii i al
ndeprtrii obstacolelor juridice i al obinerii un o r rezultate m ai bune
n ceea ce p rivete u rm rirea penal. A ccesul p en tru citire la b aza de
date pentru identificarea do sarelo r vam ale aco rd E urojust-lui obine
rea de inform aii privind an chetele n curs i ncheiate n diferite state-
m em bre, intensificnd astfel sprijinul aco rd at autoritilor judiciare din
statele-m em bre.
M odificrile h cadrul juridic al U niunii E u ropene, inclusiv introdu
cerea unei legislaii noi i mbuntite cu privire la schimbul de informaii
i la cooperarea transfrontalier au d u s la ap ro b area d e c tre C onsiliu
a R ezoluiei din 23 o c to m b rie 2 0 0 9 privind o stra te g ie c o n s o lid a t
pentru co o p erarea vam al.
Astfel, reieind din fptui, c autoritile vam ale din statele-m em bre
jo a c un rol esenial n co m b a te re a traficului ilicit tra n sfro n ta lie r d e
bunuri, reprezentnd prim a b arier de securitate ntre aceste activiti
ilegale i p ro tejarea ceten ilo r U niunii E u ro p en e, i c o c o o p e ra re
strns ntre autoritile vamale, precum i cu alte autoriti com petente
este indispensabil p en tru ndeplinirea sarcinilor acestora, co o p e ra re a
se bazeaz pe u rm toarele scopuri:
a) identificarea unor noi form e de cooperare i noi tehnici de investi
gaie pentru protecia cetenilor i a econom iei Uniunii E uro p en e;
b) adoptarea m surilor practice n sensul punerii n aplicare a noilor
form e de co o p erare i d e z v o lta re a co n tin u a fo rm e lo r e x iste n te d e
cooperare, d e exem plu prin m b u n tire a c o o p e r rii o p e ra io n a le ,
prin valorificarea la m axim a eficienei vm ilor la fro n tierele e x tern e
ale Uniunii Europene, prin adoptarea unei abordri instituionale bazate
pe co o p erarea d in tre au to rit ile vam ale, poliie i alte a u to rit i
relevante, pentru asigurarea sinergiei i pentru dezvoltarea n continuare
a unor sistem e IT relevante;
c) m b u n tirea i sp o rire a flexibilitii p ro c e su lu i ex iste n t d e
co o p erare, cu sc o p u l d e a aju n g e la o a b o rd a re eficien t privind
com baterea criminalitii org an izate transfrontalire i confiscarea de
bunuri ilicite pe teritoriul Uniunii Europene.
Admiri ist rai le vam ale i alte autoriti de aplicare a legii din statele-
m em bre, p recu m i ageniile i org an ism ele c o m p e ten te ale Uniunii
E uropene dezvo lt n perm anen c o o p erarea ntre ele i cu rile tere
n dom eniile prevenirii, identificrii, investigrii i urm ririi penale a
criminalitii transfrontalire.
In sensul dat pentru a asigura baza legal p en tru cooperarea vamala
inter-comunitar, n temeiul articolului K3 al Tratatului Uniunii Europene,
a fo s t ratifica t C o n v en ia privind c o o p e ra re a i asisten a reciproc
d in tre a dm inistraiile v am ale (A c tu l C o n siliu lu i nr. 98/C/24/01),
d enum it i C onv en iaN ap o li II.
Prin aceast convenie sunt reglem entate form ele particulare de
cooperare transfrontaiier referitoare ia prevenirea, investigarea i urmrirea
nclcrilor reglementrilor vamale naionale i comunitare, cum ar fi:
traficu l ilicit de d ro g u ri i su b sta n e p sih o tro p e , arm e, muniii,
m a te ria le ex p lo ziv e, bu n u ri c u ltu ra le , d e e u ri to x ic e i deeuri
p e ric u lo a se , m aterial nuclear sau m ateriale i ech ip am en te destinate
fabricrii arm elor atom ice, biologice, chim ice (bunuri interzise);
com ercializarea substanelor listate n tabelele l i ll ale Conveniei
N a iu n ilo r U nite m p o triv a tra ficu lu i ilicit d e n a rc o tic e i substane
p sihotrope i destinate fabricrii ilegale a n arco ticelo r (precursorilor);
c o m e ru l tra n sfro n ta lie r ilegal cu b u n u ri tax ab ile p en tru a evita
im p u n e re a sau p e n tru a ob in e p li n e a u to riz a te leg ate de importul
sau exportul de bunuri;
orice alt co m er cu b unuri interzis d e C o m u n ita te sau de legislaia
naional.
U n alt act norm ativ cu relevan n dom eniul cooperrii vamale
este Regulamentul (CE) Nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997
privind asistena reciproc ntre autoritile administrative ale statelor-
membre i cooperarea dintre acestea i Comisie n vederea asigurrii
aplicrii corespunztoare a legislaiei din domeniile vamal i agricol.
Im portana elaborrii i punerii n aplicare a Regulamentului
respectiv a fost dat de necesitatea com baterii fraudei n cadrul uniunii
vamale i promovarea politicii agricole comune, care impune o strns
colaborare ntre autoritile administrative competente din fiecare stat-
membru pentru aplicarea dispoziiilor adoptate n cele dou domenii.
In cazurile n care nu se prezint o declaraie vam al sau este
prezentat o declaraie simplificat sau cnd declaraia prezentat este
incomplet sau exist m otive p en tru a crede, c d atele c oninute n
aceasta sunt false, Comisia sau autoritile com petente din fiecare stat-
membru pot tace schimburi de informaii cu au to ritatea c o m p eten t
din orice alt stat-membru sau cu Comisia privind urm toarele date:
a) denumirea societii;
b) denumirea utilizat de societate n cadrul activitii sale;
c) adresa societii;
d) codul de nregistrare n scopuri de TVA al societii;
e) codul de nregistrare pentru plata accizelor;
f) informaii din care s rezulte dac codul de nregistrare n scopuri de
TVAFsau codul de nregistrare pentru plata accizelor sunt utilizate sau nu;
g) numele administratorilor, ale directorilor i, dac sunt disponibile,
numele principalilor acionari/asociai ai societii;
h) numrul i data emiterii facturii, p recu m i sum a fa c tu ra t .102
La cererea autoritii solicitante, au to ritatea solicitat i tran sm ite
acesteia toate informaiile care n p o t perm ite asigurarea respectrii dis
poziiilor legislaiei vam ale sau agricole, n special cele referito are la:
aplicarea drepturilor vam ale i a tax elo r c u efect echivalent, p re
cum i a taxelor agricole i a altor impuneri prevzute n cad ru l politicii
agricole comune sau al regimurilor speciale aplicabile anum itor m rfuri
obinute n urm a transform rii p roduselor agricole;
operaiuni ce fac p arte din sistem ul d e finanare p racticat d e ctre
Fondul E uropean de O rientare i G a ra n tare A gricol.

102 Regulamentul (CE) Nr.515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistena
reciproc ntre autoritile administrative ale statelor-membre i cooperarea
dintre acestea i Comisie n vederea asigurrii aplicrii corespunztoare a
legislaiei din domeniile vamal i agricol, articolul 2 a.
Totodat, prevederile Regulam entului ofer posibilitate cooperrii
autoritilor vamale ale statelor-membre prin petrecerea diferitor anchete
administrative cu privire la operaiunile ce constituie sau pot constitui,
conform autoritii solicitante, nclcri ale legislaiei vamale ori agricole.
C t privete co o p erarea dintre adm inistraiile vam ale i Comisie,
conform legislaiei comunitare: Autoritile com petente din fiecare stat-
m em bru com unic Comisiei, de ndat ce intr n posesia acestora:
a) to ate informaiile pe care le consider utile cu privire la:
- m rfurile care au fcut sau se p resu p u n e c fac obiectul unor
operaiuni ce ncalc legislaia vam al sau agricol;
- m etodele sau practicile folosite sau care se presupune c au fost
folosite la nclcarea legislaei vamale sau agricole;
- cererile de asisten, aciunile ntreprinse i informaiile transmise
n con fo rm itate cu prevederile R egulam entului, care pot duce ia
descoperirea unor tendine de fraud n domeniile vam al i agricol.
b) toate informaiile privind deficienele i lipsurile din legislaia vamal
i agricol care reies sau pot ti deduse din aplicarea legislaiei n cauz.103
Comisia la rndul su comunic autoritilor com petente din fiecare
stat-membni toate informaiile, care le pot permite s asigure respectarea
legislaiei vamale sau agricole, de ndat ce intr n posesia acestora.
Totodat, n ndeplinirea obiectivelor stabilite de legislaia vamal
comunitar, Comisia poate, s desfoare misiuni de cooperare adminis
trativ i anchete administrative la nivel comunitar n rile tere, n strns
coordonare i colaborare cu autoritile competente din statele-membre.
n baza reglem entrilor com unitare a fost instituit un sistem de
inform are com puterizat (SIV ) - S istem ul de inform are vamal, care
ndeplinete cerinele autoritilor vam ale, adm inistrative i cele ale
Com isiei responsabile de aplicarea legislaiei vam ale sau agricole.

103 Regulamentul (CE) N r.515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind


asistena reciproc ntre autoritile administrative ale statelor-membre i
cooperarea din tre acestea i C om isie n vederea asig u rrii aplicrii
corespunztoare a legislaiei din domeniile vamal i agricol, articolul 17.
Obiectivul sistemului de informare menionat, este de a oferi asistena
pentru prevenirea, cercetarea i urmrirea injustiie a operaiunilor care
reprezint o nclcare a legislaiei vamale sau agricole punnd rapid la
dispoziie informaii i, prin aceasta, sporind eficiena procedurilor de
cooperare i control ale autoritilor competente n domeniul dat.
SIV const ntr-o baz de date centralizat, ce poate fi accesat
de la terminale aflate n fiecare stat-membru i la Comisie i care conine
datele, inclusiv cu caracter personal, grupate n urmtoarele categorii:
a) mrfuri;
b) mijloace de transport;
c) ntreprinderi;
d) persoane;
e) tendine de fraud;
f) competene disponibile;
g) mrfuri reinute, puse sub sechestru sau confiscate;
h) numerar.104
SIV inciude, de asemenea, o baz de date specific denumit baz
de date pentru identificarea dosarelor de anchet n domeniul vamal
(FID E ), o b iectivele creia su n t de a contribui la prevenirea
operaiunilor, care constituie nclcri ale legislaiei vamale i ale
legislaiei agricole aplicabile mrfurilor care intr sau ies de pe teritoriul
vamal comunitar i la facilitarea i accelerarea detectrii i urmririi n
justiie a acestor operaiuni.

104 Regulamentul (CE) Nr.515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistena
reciproc ntre autoritile administrative ale statelor-membre i cooperarea
dintre acestea i Comisie n vederea asigurrii aplicrii corespunztoare a
legislaiei din domeniile vama! i agricol, articolul 24.