Sunteți pe pagina 1din 2

Identificati alchenele izomere A,B,C,D,E cu formula moleculara C6H12, cunoscand comportarea lor la

oxidarea cu K2Cr2O7 si H2SO4 si scireti ecuatiile reactiilor chimice indicate.


a) izomerul A formeaza prin oxidare energica o singura cetona
b) izomerii B si C formeaza prin oxidare energica un singur acid
c) izomerul D formeaza prin oxidare energica propanona si un acid
d) izomerul E formeaza prin oxidare energica CO2, H2O si acidul 2,2-dimetilpropanonic cu formula
CH3-C(CH3)2-COOH.
A + Cl2->
B+ H2>
C + H2>
D + HI>
E +Br2->
A + H2O>

RASPUNS:

A:2,3-dimetil-2-butena

H3C C C CH3
CH3 CH3

B i C: cis-3-hexen i trans 3-hexena

H3C CH2 CH CH CH2 CH3

D: 2-metil-2-pentena

H3C C CH CH2 CH3


H3C

E:3,3-dimetil-1.butena

CH3
H3C C CH CH2
H 3C
Cl Cl
H3C C C CH3 + Cl 2 H3C C C CH3
CH3 CH3 CH3 CH3
2,3 -dicloro butan

Pentru B i C + H2, este acelasi reacie:

H3C CH2 CH CH CH2 CH3 + H2 H3C CH2 CH2 CH2 CH2 CH3
butan

I CH3
H3C C CH CH2 CH3 + HI H3C C CH CH2 CH3
H3C H3C
-
2 -iodo -2,3 dimetilpentan

CH3 CH3
H3C C CH CH2
H3C
+ Br2 H3C C CH CH2
H3C Br Br
- - -
3,4 dibromo 2,2 dimetilbutan

OH
H3C C C CH3 + HOH H3C CH C CH3
CH3 CH3 H3C CH3
- -- -
2 hidroxi 2,3 dimetilbutan