Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul nvmntului i Tineretului al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei

Facultatea Urbanism i Arhitectura

Departamentul ,,Alimentari cu Caldura, Apa, Gaze si Protectia Mediului

Lucrare de an
La disciplina: Explotarea sistemelor de alimentare cu
apa si canalizare
Tema : Explotarea filtrelor rapide deschise

A efectuat: st. gr. IPA-141


Babr M.
A verificat: Balmu L.

Chiinu 2017
Cuprins

Introducere.....1

I. Schema tehnologica a instalatie si descrierea procesului tehnologic


1.1 Schema tehnologica..2-4
1.2 Descrierea procesului tehnologic5
II. Caracteristica tehnica a elementelor componente principale si parametrii de
functionare a acestuia
2.1 Elementele componente principale si caracteristicile lor......6-8
III. Modul de deservire a instalatiei si utilajului
3.1 Reguli de exploatare...8-10
3.2 Darea in exploatare11
3.3 Explotarea propriu-zisa a filtrelor .11-14
3.4 Punerea in functiune a filtrelor rapide14
3.5 Spalarea filtrelor15
3.6 Principalele cauze ale deficientelor in functionarea filtrelor rapide.16
3.7 Documentatia tehnica...16-18
3.8 Exploatarea in situatii exceptionale18-20
IV. Obligatiunile si responsabilitatea personalului de deservire
4.1 Personalul de intretinere si operare.20
4.2 Obligatiile personalului administrative si tehnic....21
4.3 Realizarea serviciilor in caz de furtuna si /sau viscol puternic..22
4.4 Responsabilitatea personalului pentru nerespectarea regurilor de exploatare
tehnica...22
V. Masurile de protective a muncii si sanatatii vitale
5.1 Evidenta datelor de exploatare.23
5.2 Tehnica securitatii..23
5.3 Instalatiile electrice...24-30
5.4 Prescriptiile sanitare.30-31
VI. Planurile reparatiilor curente si capitale
6.1 Intretinerea filtrelor rapide.31-33
Bibliografie