Sunteți pe pagina 1din 1

Constituirea dreptului de uzufruct.

1.1Identificati si descrieti modurile de constituire a dreptului de uzufruct.

Dreptul de uzufruct-este un dr.real al unei perosane numita uzufructuar de a folosi pe-o perioada
determinata sau determinabila bunul altei persoane si de a culege fructele bunului intocmai ca
proprietarul,insa cu obligatia de-ai conserva substanta.

Modurile de constituire:a)prin efectul legii b)prin act juridic bilatera si unilateral c)prin hotarire
judecatoreasca......aici mai spune sa le si descriu,dar eu nu cred ca la puncul 1 pentru 3 puncte este
asa de mult de scris..le-am enumerat doar.

1.2Determinati caracterele juridice ale congractului de constituire a uzufructului.

-este un dr.real principal.-este un dr.temporar(uzufructul se instituie cem mult pina la decesul


persoanei fizice sau pina la lichidarea pers.juridice).-este un dr.inalienabil,incesibil(nu poate fi
cesionat tertilor ori instrainat in alt mod decit pringaj sau ipoteca.)-se poate constitui doar asupra
bunurilor neconsumptibile.

1.3Trebuie de elaborat o prevedere testamentara de constituire a dr.de uzufruct.