Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept

Departamentul de Drept Public


Forma de nvmnt - ID (nvmnt la distan)
FIA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei RETORICA

Codul disciplinei D.1.2.20 Semestrul* 2 Numrul de credite 2

Facultatea Numrul orelor pe


DREPT
semestru/activiti
Domeniul STIINTE JURIDICE

Programul de studii de licen Total SI TC AT AA


(specializarea) DREPT
28 14 10 4 -

Categoria formativ a disciplinei


F-fundamental, S de specialitate, C-complementar DC

Categoria de opionalitate a disciplinei : DI impus, DO opional, DL liber aleas (facultativ) DO

Obligatorii
(condiionate) ---------
Discipline
anterioare Recomandate ---------

Competene specifice acumulate

Competente profesionale:
profesionale
Competene

CP1. Cunoasterea elementelor teoretico-metodologice esentiale ale retoricii.


CP2. Cunoasterea etapelor fundamentale ale evolutiei retoricii.
CP3. Intelegerea corelatiei dintre retorica si logica, retorica si stiintele
comunicarii, retorica si semantica.
Competente transversale:
Competene

transversale

CT1. Deprinderea de catre studenti a unor abilitati de comunicare persuasiva.


CT2. Dezvoltarea capacitatii de imbinare eficienta a comunicarii verbale cu
comunicarea non-verbala in exercitiul oratoric.

Obiectivele Cunoasterea de ctre studenti a problematicii retoricii dintr-o perspectiva teoretico-pragmatica.


disciplinei
Corelarea cunostintelor teoretice despre retorica cu asimilarea interactiva a unor modalitati concrete
si eficiente de participare la actul retoric.
Coninut Retorica - stiinta sau arta?
(descriptori) Conditia oratorului
Edificiul retoricii: Inventio; Dispositio; Elocutio
Elemente de istoria retoricii (Antichitatea greco-romana; Evul Mediu/Renasterea; perioada
moderna/Rhetorica rediviva)
Elemente de retorica romaneasca (e.g. M. Kogalniceanu, T. Maiorescu, T. Ionescu, N. Iorga, N.
Titulescu)
Relatia orator auditoriu
Exordium ; exordium ex abrupto
Captatio benevolentiae
Triada discursului: Logos; Kairos; Charisma
Pledoaria (academica; juridica; diplomatica; politica; stiintifica; religioasa etc.)
Strategii argumentative in retorica
Rasul ca resursa oratorica
Verbal / non-verbal in oratorie; figuri oratorice (metafora; antiteza; eufemismul; interogatia;
dialogul ipotetic etc.)
Polemica si retorica; etica polemicii

Activitati 1. Retorica - stiinta sau arta?Conditia oratorului ;Edificiul retoricii: Inventio; Dispositio;
tutoriale/Activitati Elocutio;Elemente de istoria retoricii (Antichitatea greco-romana; Evul Mediu/Renasterea;
aplicative asistate perioada moderna/Rhetorica rediviva);Elemente de retorica romaneasca (e.g. M. Kogalniceanu,
T. Maiorescu, T. Ionescu, N. Iorga, N. Titulescu);Relatia orator auditoriu
2. Exordium ; exordium ex abrupto ;Captatio benevolentiae ;Triada discursului: Logos; Kairos;
Charisma;Pledoaria (academica; juridica; diplomatica; politica; stiintifica; religioasa etc.);Strategii
argumentative in retorica;Rasul ca resursa oratorica;Verbal / non-verbal in oratorie; figuri oratorice
(metafora; antiteza; eufemismul; interogatia; dialogul ipotetic etc.);Polemica si retorica; etica
polemicii

Teme de control 1. Rolul non-verbalului in oratorie


2. Regulile oratorice ale dialogului
3. Polemica de idei vs. polemica de limbaj

Forma de evaluare (E examen, C colocviu/test final, LP lucrri de control) V2

Stabilirea notei finale (procentaje) - rspunsuri la examen/colocviu/lucrri practice 70%

- activiti aplicative atestate/laborator/lucrri practice/proiect -


etc.

- teste pe parcursul semestrului 10%

- teme de control 20%


Bibliografie Demostene, Eschine, Hiperide, Licurg Pagini alese din oratorii greci, vol. II, Editura pentru
Literatura, Bucuresti, 1969
Retorica romaneasca. Antologie, Editura Minerva, Bucuresti, 1980
Vasile Florescu Retorica si neoretorica. Geneza, evolutie, perspective, Editura Academiei,
Bucuresti, 1973
Maria Cornelia Brliba Introducere in retorica, Editura Printech, Bucuresti, 2007
Maria Cornelia Brliba Retorica. Expresivitate si persuasiune, Editura Printech, Bucuresti, 2011
Maria Cornelia Brliba, Dan Mihai Brliba Comunicare si Adevar. Orizonturi semantice, Editura
Printech, Bucuresti, 2004
Maria Cornelia Brliba, Dan Mihai Brliba Diplomatia cuvintelor, Editura Bren, Bucuresti, 2001

Lista Suport de curs ID


materialelor
didactice
necesare

Coordonatorul de disciplina Grad didactic, titlu, prenume, nume Semnatura

Dr. Dam Mihai Barliba Dr. Dan Mihai Barliba

............................................. .............................................

Data avizrii n departament Semntura directorului de departament

01.10.2016 Prof.univ.dr.Constantin Sima

Legenda: SI studiu individual, TC teme de control, AT activiti tutoriale, AA activiti aplicative aplicate