Sunteți pe pagina 1din 11

Proiectare didactic de lung durat, clasa a VIII-a

Unitatea de Competene Subcompetene Subiectul leciei Nr.ore Data Activiti de Activiti de


nvare specifice predare-nvare evaluare
Cartea-obiect Reactualizarea cunotinelor. 1
cultural
Introducere.Prezentarea cursului. 1
Interogare
C1 1.1-Structurarea ideilor Atelier de discuie ,,Cartea-obiect 2 Interogarea frontal
pentru realizarea cultural multiprocesual
discursului pe textul epic.
propriu/comentariului/ese- ,,Crile au suflet de N.Manolescu. 2 Evaluare
ului. Receptarea textului. Explicarea i reciproc.
exemplificarea.
C11 11.1-Redactarea textelor n Biblioteca virtual. 1
Word.
,,Despre limba romn de 2
N.Stnescu. Algoritmul. Prezentarea
produsului.
Comunicarea.Exerciii aplicative. 2 Diagrama Venn
(deosebiri i
Proiect de grup ,,Spaiul i 1 afiniti ntre Portofoliu.
amenajarea casei. bibl.clasic i cea
C15 15.1-Relatarea despre sine, virtual). Citate.
ca vorbitor de limbi Evaluare sumativ. 1
(romna ca limb matern Analiza evaluarii 1
i limbi strine). Lecie de recuperare i dezvoltare. 1 Jurnal dublu. Evaluarea
vocabularului
Cmp asociativ al cuvntului 2 Proiect. activ.
,,toamn. Prezentarea
proiectului.
Poezia ,,Fptura mamei de Grigore 2
Vieru. Receptarea textului. Eseu
Analiza probei de nestructurat.
Cuvntul monosemantic i 2 evaluare
polisemantic. Asocieri libere.
Poezia liric. C8 8.2- Comentarea textului
Lexicul liric. Exerciii aplicative. 1 Comentariu.
Lectura expresiv
Proiect de grup: portul cotidian i 2 a textului.
festiv. Interpretarea Interogare
C4 4.1-Utilizarea dicionarului Lecie de recuperare i dezvoltare. 1 textului liric prin catihetic.
(explicativ, enciclopedic, de agenda n trei
expresii i locuiuni...) n Evaluare sumativ. 1 pri/jurnalul Comentariu.
scopul formrii abilitii de Analiza evaluarii 1 triplu.
nvare a limbii. Reacia Eseu.
,,Sara pe deal de Mihai Eminescu. 1 cititorului.
Descifrarea textului. Activiti de
2 antrenare a
,,Sara pe deal. Figurile de stil. diciunii, de Interogare
C9 9.1 Integrarea adecvat, modelare a frontal.
contient a terminologiei Lectur suplimentar ,,Noaptea 1 intonaiei.
lingvistice i literare n dedecemvrie de A.Macedonski.
textul produs. 1
Sensul fundamental / secundar. Compararea. Test formativ.
1
,,Monosilab de toamn de George Lucrul n grup. Prezentarea
Bavovia. produsului.
1
Elemente de versificaie. Limbaj Test de
poetic. 1 Exerciii de evaluare.
autoevaluare.
Sensul lexical / gramatical. 1
Reacia Evaluarea
Atelier de scriere. 1 cititorului. lecturii.
Lecie de recuperare i dezvoltare. 1
C9 9.2-Aplicarea Evaluare sumativ. 1 Desen verbal. Comentariu.
instrumentarului de Analiza evalurii 1
interpretare a textului. Universul
figurilor de stil.
Cmp asociativ al cuvntului 2 Activiti de Argumentare.
,,cntec. antrenare a
diciunii, de Fia de lectur.
Doina popular. Doina cult. 1 modelare a
,,Codrule, codruule. Descifrarea intonaiei.
textului. Lucrul cu Prob practic.
C4 4.2-Utilizarea dicionarului 1 dicionarul.
(ortografic,de cuvinte Doina, specie a literaturii populare i
compuse, de greeli, de muzicii populare.
dificulti) n scopul scrierii 1 Lectura analitic. Evaluarea
corecte a cuvintelor. Lectur suplimentar ,,Doina de nelegerii
V.Alecsandri. 1 textului.
Identificarea n
Relaiile sintactice n propoziie i n 1 text a figurilor de
4.3- Explicarea elementelor fraz:coordonarea i subordonarea, stil.
de limb n textul inerena. 1 Algoritmul. Comentariu.
artistic,publicistic i
tiinific. Coordonarea.Jonctivele 1
coordonatoare. Construirea Interogare
Subordonarea.Acordul. 1 enunurilor n froontal.
Reciunea. Aderarea. parametrii dai. Eseu.
C5 5.2-Lansarea oral a
discursului n faa unui Propoziia principal/ 1 Explicarea Evaluare
auditoriu dat ntr-un timp secundar/regent.Jonciunea, sensurilor reciproc.
limit( 2-3 min.). juxtapunerea. 1 expresiilor.

Poezia ,,Noi de Octavian Goga. Test de


Studiul textului. Doina cult. evaluare.
2
Sensurile textului. Asocieri forate.

Adresarea. 1
Doina
popular i Proiect de grup: srbtori n familie. 1 PPT Evaluarea
doina C6 6.1-Comentarea mrcilor Lecie de recuperare i dezvoltare. vocabularului
cult.Noiuni stilistice ale unitilor de 1 activ.
de sintax. limb n textul literar Evaluare sumativ.
studiat. Analiza evalurii 1 Argumentul. Recital.

Cmp asociativ al cuvintelor 1


C9 9.2 Aplicarea SINGUR/SINGURTATE Diagrama WENN. Lectura
instrumentarului de 1 expresiv.
interpretare a textului. ,,Singur n faa dragostei de Aureliu
Busuioc. Lectur aprofundat. Realizarea Prezentare
1 textului. oral.
C7 7.1-Respectarea regulilor Romanul. Ironia.
ortografice, ortoepice, Analiza faptelor
punctuaionale, a normei Personajele textului. de limb.
semantice , n textul Dialogul, cea mai practicat form 1
produs. de comunicare. Fie cu sarcini.
Identificarea
Cererea.Caracteristicile 1 elementelor de Test formativ.
cererii.Formularul. limb studiate.

Vorbirea direct i vorbirea 1 Analiza


indirect. sintactic.

C6 6.2- Utilizarea formelor 1 Jurnal de lectur. Demonstrarea


gramaticale / a Subiectul simplu/multiplu; nelegerii
structurilor / mrcilor exprimat / neexprimat. textului.
stilistice n textele
elaborate. Propoziia subiectiv. 1 Construirea
enunurilor n
Acordul predicatului cu subiectul. 1 parametrii dai. Prezentarea
C10 Proiect. produsului.
10.2 Susinerea unui Proiect de grup:cartea de bucate a
interviu. casei. 1 Dictare cu
Proiect de grup:dotarea casei. sarcini.
Lecie de recuperare i dezvoltare. 1 Analiza evalurii.
1
Evaluare sumativ. Citate.
Proza Analiza evaluarii 1
narativ. C3 Reacia
Fragmente 3.1-Asigurarea coerenei Nuvela ,,Dincolo de nisipuri cititorului. Test de
de roman. textului rezumat (audiat, de Fnu Neagu. Descifrarea 1 Lectura pe roluri coninut.
citit). textului. a dialogurilor din
textul narativ. Argumentare.
C10 Lectur aprofundat. 1
10.1-Argumentarea Alctuirea Compoziie
spontan, fluent a Nuvela. Cronotopul( timpul i spaiul 1 algoritmului. caracterizare.
punctului de vedere( n naraiunii). Construirea
cadrul unei dezbateri). dialogului, Construirea
Interpretarea operei. 1 utiliznd textului n
formulele date. parametrii dai.
C2 Personajele textului. 1 Simularea.
2.2-Completarea
formularelor tipizate Atributul. Exprimarea atributului. 1 Pagina de jurnal. Test formativ.

Atributul acordat i neacordat. 1 Analiza faptelor


de limb. Explicarea
Apoziia. 1 regulilor
Utilizarea utilizate.
Conspectul. 1 regulilor studiate
n context.
Subordonata atributiv. 1 Identificarea
elementelor
Topica i punctuaia PSA. 1 Identificarea studiate.
C6 elementelor de
6.1 Comentarea mrcilor Proiect de grup: casa i grdina. 1 limb studiate n
stilistice ale unitilor de context. Evaluare
limb n textele lirice, Evaluare sumativ. 1 frontal.
epice, dramatice. Analiza evaluarii 1
Lecie de recuperare i dezvoltare. 1

6.2 Utilizarea formelor Cmp asociativ al cuvintelor 1


gramaticale a structurilor, METER/ARTIST. Proiect de grup. Prezentare
mrcilor stilistice n textele oral.
elaborate. Povestirea ,,Sania de Ion Dru 1
Studiul textului.
1 Test de
evaluare.
Personajele. 1 Analiza evalurii.
Proza Interpretarea textului. 1 Metoda Demonstrarea
narativ. fotografic. nelegerii
Nuvela i Dincolo de text. 1 textului.
povestirea. C9
9.2 Aplicarea Complementul direct. Exprimarea 1 Lectura Test de
instrumentarului de complementului direct. explicativ. coninut.
interpretare a textului. Propoziia subordonat completiv 1 Harta narativ.
direct.
Exprimarea i dublarea 1
complementului indirect. Exerciii de Exerciii de
1 interpretare a interpretare a
C8 Subordonata completiv indirect. textului. textului.
8.2 Comentarea textului 1
liric, a fragmentului de text Topica i punctuaia PSCI. Construirea Analiza
epic sau dramatic. enunurilor n morfologic.
Proiect de grup:ocupaii. 1 parametrii dai.

Evaluare sumativ. 1 Test formativ.


C6 Analiza evaluarii 1
6.2 Utilizarea formelor Lecie de recuperare i dezvoltare. 1 Aplicarea
gramaticale, a structurilor, Identificarea regulilor
mrcilor stilistice n textele Cmp asociativ al cuvntului 1 modelelor studiate.
elaborate. TEATRU. relevante.
Crearea
,,Conul Leonida fa cu reaciunea 1 Compararea. enunurilor n
de Ion Luca Caragiale.Lectura parametrii dai.
textului.
2
Explorarea textuluI.Comicul de
limbaj.
Interpretarea textului. 2 Atelier de Prezentarea
creaie. produsului.
Sistemul de personaje. 1 Expunere
rezumativ.
Textul dramatic. Specificul textului 1 Analiza evalurii.
dramatic. Comedia.
Proza 1 n cutarea Cuvinte de
narativ. Reportajul. tirea. gndului pierdut. reper.
Povestirea.
Creatorul i C3 Atelier de scriere O zi din viaa colii 2 Revizuirea Test de
creaia. 3.1. Asigurarea coerenei n reportaje. circular. coninut.
textului rezumat( audiat,
citit). Evaluare sumativ. 1 Expunere.
Analiza evaluarii 1 Elaborarea
Lecie de recuperare i dezvoltare. 1 algoritmului de Compoziie
caracterizare a caracterizare.
C6 1 personajului.
6.2Utilizarea formelor Exerciii de
gramaticale, a structurilor, Tipurile complementului 1 interpretare a
mrcilor stilistice n textele circumstanial. textului.
elaborate. 1 Analiza
13.1-Reflectarea propriei Complementul circumstanial de loc. sintactic.
experiene ntr-o pagin de PSCL. 1
jurnal, ntr-un text reflexiv
despre o experien Topica ipunctuaiaPSCL. 1 Analiza faptelor Fie cu sarcini.
proprie(cine are dreptate/ de limb.
de ce am procedat aa). Complementul circumstanial de 2 Analiza frazei,
timp.PSCT. conform
Explicaia. algoritmului.
Topica i punctuaia PSCT. 2
Complementul circumstanial de 1 Interogarea
mod.PSCM. frontal.
1 Aplicarea
12.1.Identificarea normelor Topica i punctuaia PSCM. regulilor studiate
C13 de etichet verbal n orice n context.
situaie de comunicare Exerciii aplicative. 1
oral i scris.
Evaluare sumativ. 1 Lucrul n grup. Prezentarea
Analiza evaluarii 1 produsului.
12.2-Utilizarea normelor Lecie de recuperare i dezvoltare. 1 Test sumativ.
elementare de etichet
verbal ntr-o situaie Exerciii de
concret de comunicare 1 autoevaluare.
oral i scris. Subordonata cauzal. Topica i
Genul punctuaia PSCCz. 1
dramatic. 6 De ce ? Evaluarea
Comedia. Subordonata circumstanial de 1 Lectura pe roluri. lecturii orale.
C12 10.3.-Realizarea spontan a scop.
unui reportaj. Propoziia subordonat 1
circumstanial condiional. Argumentul. Identificarea
secvenelor n
Topica i punctuaia PSC. 1 text.
Exerciii de Exerciii de
Subordonata circumstanial 1 interpretare a interpretare a
concesiv. textului. fragmentului.
1
Topica i punctuaia PSCCv.

Propoziia subordonat consecutiv.


9.1-Integrarea adecvat, 1 Analiza Prezentarea
contient a terminologiei mostrelor. produsului.
C10 lingvistice i literare n Topica i punctuaia propoziiei Scrierea liber. Eseu.
textul produs. consecutive. 1 Cartea de vizit a
Sintaxa textului literar
frazei. C9 Anunul de reclam. Pagina de
9.2-Aplicarea 1 Lectura expresiv jurnal.
instrumentarului de Invitaia. a textului. Evaluarea
interpretare a textului. 1 Interpretarea lecturii.
9.1 Integrarea adecvat, Proiect de grup: mobila vesela. textului liric prin
contient a terminologiei agenda n trei
lingvistice i literare n Exerciii aplicative. 1 pri/jurnalul
C2 textul produs. triplu.
2.1 Plasarea (grafic) n Evaluare sumativ. 1 Test de evaluare
pagin a textului propriu. Analiza evaluarii 1 Analiza evalurii
Lecie de recuperare i dezvoltare. Exerciii de
1 interpretare a
Exerciii de recapitulare. textului.