Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL NAT, IONAL DECEBAL DEVA

Numele s, i prenumele
Clasa a VII-a B
Data 16.11.2017

Lucrare scris la matematic pe semestrul I

1. Calculat, i:
1 1
a) ;
18 2 
 
27 28
b) ;
35 45
c) (0, 1) : (1, 2) : 1, (3);
"
 90 #2
1 1
d) [1, (5) + 0, (6)] (1, 8) + 2 : 490 + 1 .
6 2
x+7 x
2. Rezolvat, i n mult, imea numerelor rat, ionale ecuat, ia:= .
9 2
3 5
3. Suma a dou numere este 6 , iar diferent, a lor este 4 . Aat, i numerele.
4 6
4. Comparat, i numerele:

3 4 5

5 9
a) s, i 0, 7; b) s, i ; c) s, i + .
4 15 12 2 4

5. Pe diagonala [AC] a paralelogramului ABCD se consider punctele M s, i N astfel nct [AM ] [CN ].
Artat, i c M BN D este paralelogram.
6. n trapezul dreptunghic ABCD, AB k CD, AB > CD, m(A) = 90 , diagonala BD este bisectoarea
unghiului ABC. Dac m(ABC) = 60 s, i BD = 36 cm, atunci:
a) calculat, i lungimea segmentului [AD];
b) demonstrat, i c [BC] [CD].

Not. Timp de lucru 50 minute. Se acord 20 puncte din ociu.

Grila de notare

1. 4. 6.
2. 3. 5.
a) b) c) d) a) b) c) a) b)
5p 5p 5p 10p 5p 10p 5p 5p 5p 10p 5p 10p