Sunteți pe pagina 1din 7

Daniel ABR

Palinologia
Sarmaianului mediu i superior
din Platforma Moldoveneasc
Refereni:

Prof. dr. emeritus Leonard OLARU


Prof. dr. Iustinian PETRESCU

Redactor: Emil JUVERDEANU


Tehnoredactor: Florentina CRUCERESCU
Coperta: Manuela OBOROCEANU

ISBN 978-973-703-351-2

Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza, 2008


700511 Iai, str. Pcurari, nr. 9, tel./fax: (0232) 314947
Daniel ABR

Palinologia
Sarmaianului mediu i superior
din
Platforma Moldoveneasc

EDITURA UNIVERSITII ALEXANDRU IOAN CUZA


IAI 2008
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei

abr, Daniel

Palinologia Sarmaianului mediu i superior din Platforma Moldoveneasc/


Daniel abr - Iai: Editura Universitii Al. I. Cuza Iai, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-351-2

551.7(498.3)
CUPRINS

Cuvnt nainte ............................................................................................................ 7


I. Platforma Moldoveneasc. Delimitare i cadru geografic .................................. 9
II. Istoricul cercetrilor ................................................................................................ 12
III. Localizarea probelor i metodologia de studiu palinologic ............................. 47
1. Prelevarea eantioanelor ............................................................................ 47
2. Metodologia de studiu ................................................................................ 48
IV. Geologia formaiunilor basarabiene i chersoniene din Platforma
Moldoveneasc ....................................................................................................... 51
1. Consideraii generale asupra Sarmaianului ............................................ 51
2. Stratigrafie .................................................................................................... 52
2.1. Basarabianul .................................................................................... 53
2.1.1. Consideraii generale asupra Basarabianului .................. 53
2.1.2. Biofaciesul marin-salmastru inferior ................................ 54
2.1.2.1 Domeniul litoral ...................................................... 54
2.1.2.2 Domeniul neritic ..................................................... 56
A. Litofaciesul neritico-arenitic (Formaiunea de
Dealul Mare) ............................................................... 56
Date palinologice .................................................. 68
B. Litofaciesul neritico-pelitic (Formaiunea cu
Cryptomactra) ............................................................ 70
Studiul palinologic al Formaiunii cu
Cryptomactra ........................................................ 77
2.1.3. Biofaciesul slab-salmastru (Formaiunea de Brnova-
Muntele) ......................................................................... 98
Studiul palinologic al Formaiunii de Brnova
-Muntele ............................................................... 107
2.1.4. Biofaciesul marin-salmastru superior .............................. 137
A. Formaiunea de Repedea ............................................. 138
B. Formaiunea de cheia ................................................. 139
Palinologia Formaiunii de cheia ...................... 146
C. Formaiunea de Bohotin .............................................. 149
2.2. Chersonianul .................................................................................... 149
2.2.1. Biofaciesul cu mactre mici ................................................ 151
Formaiunea de Hui ......................................................... 151
Studiul palinologic al Formaiunii de Hui ....... 153
2.2.2. Biofaciesul cu faun de ap dulce (Formaiunea de
Balta-Pun) ...................................................................... 163
V. Caracterizarea macrofloristic, palinostratigrafic i paleoecologic a
Basarabianului i Chersonianului de pe Platforma Moldoveneasc ............... 171
Palinozonare ............................................................................................ 176

VI. Tectonica i evoluia paleogeografic a Basarabianului i Chersonianului .. 179


Tectonica ................................................................................................. 179
Evoluia paleogeografic ....................................................................... 180
VII. Corelarea palinologic a Basarabianului i Chersonianului cu alte zone
din Romnia i restul Paratethysului ................................................................... 183
VIII. Descrierea sistematic a palinomorfelor .......................................................... 192
IX. Caracterizarea gradului de maturare i diagenez a materiei organice .......... 262
Palinofaciesurile depozitelor basarabiene i chersoniene de pe
Platforma Moldoveneasc ................................................................... 271
Basarabian .................................................................................... 271
Biofaciesul marin-salmastru inferior ....................... 271
Biofaciesul slab-salmastru ......................................... 275
Biofaciesul marin-salmastru superior ...................... 278
Chersonian ................................................................................... 279
Formaiunea de Hui .................................................. 279
Formaiunea de Balta-Pun ..................................... 280
Concluzii ....................................................................................................................... 282
Bibliografie ................................................................................................................... 286
Anexe grafice