Sunteți pe pagina 1din 1

edina EXTRAORDINAR cu convocare DE NDAT din data de 22.11.

2017 va
avea urmtoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotrre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de


investiii Extindere, reabilitare i modernizare sistem de alimentare cu ap n Comuna Periam, Jud.
Timi;
- iniiator: primar;

2. Proiect de hotrre privind revocarea Hotrrii Consiliului Local Periam nr.94 din
26.10.2017;
- iniiator: primar;

3. Proiect de hotrre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de


investiii Dotare i reabilitare termic la Liceul Teoretic Periam;
- iniiator: primar;

4. Proiect de hotrre privind modificarea structurii organizatorice i a statului de funcii


ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam i ale SPCLEP Periam pentru anul 2017;
- iniiator: primar.

PRIMAR,
Ing. ec. DUMITRA CORNEL