Sunteți pe pagina 1din 30

MI NI S T E R UL T R A N S P O R T U R I L O R l T E L E C O M U N I C A I I L O R

D E P A R T A M E N T U L CILOR F E R A T E
Direcia General Linii i Instalaii

Nr. 329 Pentru uz intern

INSTRUCTIA
PENTRU

FOLOSIREA VAGOANELOR DE MSURAT CALEA

1972
C e n t r u l de D o c u m e n t a r e i P u b l i c a i i T e h n i c e
INTRODUCERE

Vagoanele de m surat calea pun la ndemna personalului


de ntreinere mijlocul rapid de a putea cunoate n toate
punctele liniei m rim ea diferitelor elemente geometrice ale
suprastructurii supuse la sarcina dinamic a m aterialului
rulant.
Pe baza indicaiilor date de vagon, seciile de ntreinere
i districtele i programeaz lucrrile de nlturare a defec
telor nregistrate, precum i lucrrile de ntreinere a cii.
De asemenea, prin com pararea datelor furnizate la dife
rite verificri, se poate cunoate evoluia n tim p a strii
cii, apreciindu-se astfel activitatea unitilor de ntreinere
i stabilindu-se m surile care trebuie luate.
Tot dup constatrile date de vagon se face :
a) clasificarea liniilor din punct de vedere al strii lor,
n ceea ce privete ecartam entul, poziia n plan orizontal,
nivelurile n lung ale celor dou fire, nivelul transversal i
ram pa supranlrii (torsionarea cii) ;
b) clasificarea unitilor de ntreinere din punct de vedere
al strii liniilor i al activitii n ceea ce pricete nltura
rea defectelor constatate la m surtorile anterioare ipreve
nirea apariiei defectelor noi.
Vagonul de m surat calea se mai folosete n cazurile cnd
se studiaz posibilitatea ridicrii vitezelor pe anum ite por
iuni de linie.
De asemenea, se folosete pentru recepionarea liniilor
nou construite, n cazurile stabilite de Direcia general linii
i instalaii.
3
CAPITOLUL 1

EXPLOATAREA VAGOANELOR DE MASURAT


CALEA

1.1. M surarea liniilor cu vagoanele de m surat calea se


face pe baza unui program anual minimal.
In program ul minim al se prevede frecvena m surrii
fiecrei linii. La stabilirea frecvenei de m surare a unei linii
se va avea in vedere intensitatea traficului, viteza maxim
de circulaie admis, starea liniei, tipul de in, etc.
1.2. In afara m surrilor prevzute la art. 1.1. se pot
face m surri suplim entare n cazuri justificate.
1.3. nregistrrile efectuate se descifreaz i se calculeaz
punctajul de calitate i activitate
1.4. Vagoanele de m surat calea, n funciune sau m er-
gnd fr msurare, circul ataate la trenurile de cltori,
cu viteza acestor trenuri, indiferent de rangul lor, conform
program ului de circulaie dinainte stabilit i aprobat de orga
nele de micare centrale sau regionale.
1.5. Vagoanele de m surat calea n funciune vor circula
de regul pe liniile directe din staii. n acest scop regionala
v a aproba la cererea organelor L schim barea liniei de garare
a trenului respectiv n cazul cnd linia de garare a acestuia
n u este linia direct.
1.6. n cazuri justificate (trenuri nepotrivite, linii pe
care circulaia se face cu automotoare etc.) la cererea orga
nelor L., vagonul poate circula rem orcat de o locomotiv pus
la dispoziie de ctre regionala de ci ferate respectiv n
acest scop.
1.7. Reviziile periodice ale vagoanelor de m surat calea
se fac n cursul trim estrului I, cnd activitatea de m surare
a liniilor este redus. Aceste revizii se fac indiferent de te r
menul de scaden, adm indu-se efectuarea lor prem atur
la aceste vagoane.
1.8. Revizia general a aparatajului de m surat i nre
gistrat se face cel puin o dat pe an.
1.9. Instalaiile de m surare a cii montate pe vagonui
de m surat calea, inclusiv instalaiile fixate nearcuit fa de
osiile boghiurilor, n stare de funciune sau de transport,
trebuie s se gseasc n gabaritul C.F.R. pentru locomotive,
tendere i automotoare de cale normal.
1.10. Se interzice din motive tehnice circulaia vagoanelor
n curbe cu raza mai mic dect 150 m.
1.11. Patinele de Ja dispozitivele de m surat ecartam entul
i sgeile se vor controla prin dem ontare cel puin o dat pe
lun.
Patinele n funciune trebuie s corespund urm toare
lor condiii :
a) muchia de jos a patinei trebuie s se gseasc cu 5
mm mai sus de sfoara ntins ntre partea periferic a buzelor
bandajelor celor dou roi ale boghiului ;
b) nici o parte a patinei, cnd ea este apsat pe suprafaa
lateral a ciupercii inei, nu trebuie s se gseasc la o dis
tan m surat orizontal mai m are de 26 mm de aceasta
suprafa ;
c) fora de aprare a patinei de suprafa lateral a ciu
percii inei nu va fi mai mic ca 10 kg i mai mare ca 15 kg ;
d) suprafaa de frecare a patinei de in va fi simetric
fa de axa patinei ;
e) patinele s nu fie lovite, deformate, fisurate, ru p te
sau cu piesele de fixare lips sau deteriorate.
1.12. Bandajele tu tu ro r osiilor montate ale vagonului au
profil cilindric pe partea de rulare.
P entru precizia m surrii denivelrilor uzura bandajelor
nu trebuie s depeasc 2 mm atunci cnd este m surat cu
ajutorul unei rigle aplicat pe generatoarea prii cilindrice
a roii.
1.13. Vagonul este deservit n mod perm anent de un m eca
nic i un nsoitor. Mecanicul vagonului este obligat s asigure

6
funcionarea fr defecte i ntreruperi a aparataj ului de msu
ra t i nregistrat n tim pul efecturii msurrilor. El rspunde
de satisfacerea condiiilor privind sigurana circulaiei de
ctre instalaiile specifice ale vagonului.

CAPITOLUL 2

PRINCIPIILE DE MSURARE I DIAGRAMELE


CARE SE NREGISTREAZ

2.1. Vagoanele C.F.R. de m surat calea snt de dou


tipuri : tipul A-64 i tipul B-71. Aceste vagoane avnd ace
leai principii de m surare i nregistrare au urm toarele
caracteristici principale :
Tip A-64 Tip B-71
Distana ntre pivoii boghiu
rilor e x t r e m e ..................... 13,2 m 17,2 m
Lungimea corzii de msu
rare a sgeilor . . . . 13.2 m 17,2 m
Baza de m surare a deni
velrilor n lung . . . . 15,4 m 19,7 m
Baza de m surare a to r
sionrii c i i ..................... 7,0 m 7,0 m

2.2. Cu ajutorul dispozitivelor de m surat i nregistrat


se traseaz pe o band de hrtie, care se desfoar continuu
i propoional cu drum ul parcurs de vagon, un num r de
nregistrri i diagrame.
Diagramele dau elementele privind param etrii geometrici
ai cii pe baza crora se stabilete starea ei, iar nregistrrile
du elementele ajuttoare pentru determinarea vitezei de cir
culaie i a poziiei kilometrice a defectelor din cale.
Aceste diagrame i nregistrri pe band, succesiv de sus
In jos, sht urm toarele :
La vagoanele de tipul A-64
a) nregistrarea tim pului p en tru calculul vitezei de cir
cu laie;
b) nregistrarea poziiei hectometrilor, kilom etrilor i a
punctelor caracteristice ale lin ie i;
c) diagram a supranlrilor n curbe (scara 1 : 5);
d) diagram a sgeilor (poeiiei cii q plan) pe unul din
firele cii, m surate cu o coard de 13,25 m ;
e) diagram a ecartam entului (scara 1 : 1 ) ;
f) diagram a denivelrilor n lung pe un fir. m surate pe
o baz de 15,4 m ;
g) diagram a ca la pct. f. m surat pe cellalt fir ;
h) diagram a torsionrii cii m surat pe o baz de 7 m ;
i) se repet nregistrarea de la pct. b.
La vagoanele de tipul B-71
a) nregistrarea poziiei hectometrilor, kilom etrilor i a
punctelor caracteristice ale lin ie i;
b) diagram a oscilaiilor cutiei v ag o n u lu i;
c) diagrama supranlrilor n curbe (scara 1 :10) ;
d) diagram a sgeilor (poziiei cii n plan) pe unul din
firele cii, m surate cu o coard de 17,2 m ;
e) diagram a ca la pct. d. m surat pe cellalt fir ;
f) diagram a ecartam entului (scara 1 : 1) ;
g) diagrama denivelrilor n lung pe un fir, m surate
pe o baz de 19,7 m :
h) diagram a ca la pct. g. m surat pe cellalt fir ;
i) diagram a torsionrii cii m surat pe o baz de 7 m ;
j) nregistrarea tim pului pen tru calculul vitezei de cir
culaie ;
k) se repeta nregistrarea de la pct. a.
O b serva ie : Diagramele firului drept n sensul creterii kilometrajului
se nregistreaz cu culoare roie.

2.3. Scara norm al a lungim ilor este de 1 :4 0G0 (1 km


pe teren 250 mm pe b a n d ; 1 mm pe band ==4 m pe
teren). Construcia vagoanelor perm ite efecuarea nregistr
rilo r i la scra de 1 :2 000 sau 1 : 8 OQO, care vor fi folosite
la nevoie,

8
2.4. nregistrarea tim pului se face p rin trasarea pe band
a unui semn la fiecare 4,8 s. Semnele servesc pentru stabili
rea vitezei de circulaie p rin m surarea pe band a distanei
d (n mm) ntre dou semne consecutive. n cazul scrii lun-
pimilor de l 14 000, viteza rezult din form ula :
v=* '3 d km/h.
2.5. nregistrarea hectom etrilor i kilom etrilor se face
prijn trasarea unui semn n d rep tat n sus n dreptul hectome
trilor i a unui sem n ndreptat n jos n dreptul kilom etrilor.
Aceast nregistrare se face cu ajutorul unui dispozitiv auto
m at care se regleaz iniial astfel, ca nregistrarea s se fac
n m om entul cnd boghiul m surtor (central) trece n dreptul
bornei hectometrice, respectiv kilometrice. In caz de nevoie
se fac rectificri pe parcurs de ctre u n observator de la
fereastra vagonului. De asemenea, cu ajutorul unui dispozitiv
special autom at se traseaz pe band, printr-o linie vertical
peste toate diagramele, lim itele n tre kilometri.
nregistrarea punctelor caracteristice fixe ale liniei se
face p rin semne ndreptate n sus, prin apsarea unui buton
electric de ctre acelai observator, dup urm torul c o d :
a) podee, viaducte butonul se ine apsat pe toat
lungim ea lucrrii de art ;
b) treceri de nivel dou semne scurte ;
c) restricii trei semne scurte n dreptul paletelor cu
diag o n ale;
d) tuneluri, axele cldirilor de cltori din staii patru
semne scurte.
2.6. Uu aju to ru l diagramei supranlrilor tn curbe se
poate determ ina n orice punct, cu aproximaie, m rim ea n
mm a supranlrii, p rin m surarea distanei pe vertical ntre
liniat de referin i linia diagramei.
ura diagramei in curbe cteodat se nclin, fiind readus
autom at napoi n aliniam ente. Linia de referin se trage la
aprecierea operatorului.
Aceast diagram d indicaii orientative asupra mrimii
i variaiei supranlrilor n curbe.
2.7. P rin diagram a sgeilor (poziiei cii n plan orizontal)
se determ in n orice punct al liniei m rimea sgeilor la

9
coarda i ia scara corespunztoare tipului de vagon respectiv
(vezi art. 2.1.). Sgeile se msoar cu ajutorul a trei patine,
montate pe cele trei boghiuri ale vagonului i apsate n per
m anen pe faa interior a ciupercii inei. Patinele de la bo-
ghiurile extrem e formeaz punctele de contact ale extrem it
ilor corzii, iar patina boghiului central msoar continuu
sgeile la aceast coard. Mrimea sgeii rezult din nsu
m area distanelor orizontale ntre punctele de contact ale
celor trei patine cu ina i axa longitudinal a asiului vago
nului dup formula :

n care a i c reprezint distanele corespunztoare pati


nelor extrem e iar b distana patinei centrale.
Aceast nsum are este asigurat de sistemul de transm i
sii artate schematic n fig. 1.
Diagramele pentru un fir se nregistreaz peste un porta
tiv form at din linia de referin corespunztoare cii n ali
niam ent (raza egal cu infinit) i liniile paralele distanate
cu m rimea sgeilor la scara vagonului respectiv, corespun
ztoare razelor de 500 m, 400 m, 300 m, 250 m, 200 m i 150 m.
n afara liniilor de mai sus, portativul mai conine cte patru
linii de delim itare a gradelor de abatere a cii n aliniam ent.
n partea de jos linia portativului corespunztoare razei de
200 m se suprapune cu linia ecartam entului de 1 426 mm, iar
cea de 150 m cu linia ecartam entului de 1 435 mm. La vagoa
nele tip B-71 portativul are dou linii de referin, corespun
ztoare celor dou fire de ine, iar razele se determ in pe
firul exterior al curbelor.
2.8. Diagrama prflrtampmtnlii determ in m rimea ecarta
m entului n mm, n orice punct ai cii, prin m surarea distan
ei ntre linia de referin (1 435 mm) i linia diagramei.
Ecartam entul se msoar cu ajutorul a dou patine insta
late pe boghiul central (servesc i pentru m surarea sgeilor),
apsate n perm anen de partea interioar a ciupercii ine
lor celor dou fire. Apropierea sau ndeprtarea ntre ele a
m uchiilor inferioare ale acestor patine n ritm ul variaiei
ecartam entului, se transm ite cu ajutorul sistem ului de trans-

10
Fig . 1. Schema cinematic de principiu a instalaiei de msurat sgeile

11
misii artat schematic n figura 2 la penia nregistratoare,
elim inndu-se totodat influena diferitelor deplasri ale boghi-
ului fa de cutia vagonului asupra nregistrrilor.
Diagram a se nregistreaz peste un portativ form at din :
linia de referin care corespunde ecartam entului de 1 435 mm,
dou linii n partea de sus corespunztoare ecartam entului de
1 430 respectiv 1 426 mm i opt linii din 5 n 5 mm n partea
de jos corespunztoare supralrgirilor de la 1 440 mm la
1 475 mm.
Din motive tehnice, ecartam entul se msoar la o distan
ce variaz n tre 20 i i25 mm sub faa de rulare a ciupercii
inelor. De aceea, n cazul cnd ina firului exterior n curbe
prezint uzura lateral cu suprafaa nclinat, ecartam entul
m surat i nregistrat de vagon poate s apar mai ngust cu
pn la 5 mm fa de cel m surat cu tiparul de m n n ace
lai punct.
2.9. P rin diagram a denivelrilor In lung se determ in valoa
rea sgeilor verticale ale firului de in respectiv m surate pe
o baz de 15,4 m n cazul vagoanelor tip A-64 i de 19,7 m n
cazul vagoanelor tip B-71. M rimea acestora rezult din nsu
m area distanelor verticale dintre osiile celor trei boghiuri ale
vagonului n d reptul cercului de ru lare a roilor i asiul aces
tu ia (considerat practic nedeformabil), dup urm toarele for
mule :
d b
-4 - c
- i-f - j-
n cazul vagoanelor tip A-64 : c ---- --------------
4

n cazul vagoanelor tip B-71 : c - - - - --


n care a, b, e, /, snt distanele corespunztoare osiilor
boghiurilor extrem e ;
c i d distanele corespunztoare osiilor boghiului cen
tral.
Aceast nsum are este asigurat de sistem ul de transm i
sii artat schematic n figura 3.
Diagram a se nregistreaz peste un portativ form at din
linia de referin (ntrerupt) corespunztoare unui nivel ideal
la declivitatea constant. Deasupra acestei linii se nregistreaz
cocoaele liniei, iar dedesubt lsturile i joantele czute.
D easupra i dedesubtul liniei de referin snt trase cte trei
linii ce delimiteaz gradele de abatere ale defectelor.

12
13
14
2.10. Cu ajutorul diagramei torsionrii se determ in deni
velrile transversale brute (locale) precum i ram pele supra-
nltrilor.
Se consider p atru puncte care formeaz un dreptunghi
{ABCD), aa cum se arat n figura 4. Aceste puncte se gsesc
pe cele dou fire de in, cte dou pe fiecare fir (AD pe un
lir i BC pe cellalt fir). Torsionarea cii este distana h pe
vertical a unuia din aceste puncte pn la planul definit de
celelalte trei puncte. Se nregistreaz continuu m rimea dis
tanei h. M surarea torsionrii se face pe o baz de 7 m (dis
tanele AD = BC = 7 m).
Scara de nregistrare este astfel aleas, nct mrimea
m surat pe diagram n mm reprezint variaia denivelrii
transversale pe o lungime de 6 m.
Dac aceast m rim e m surat se raporteaz (mparte)
la 6, se obine valoarea rampei supranlrii n mm/m.
De exemplu, dac m rimea m surat de la linia de refe
rin pn la linia diagramei n punctul A este de 15 mm,
nseam n c nivelul transversal n punctul A difer cu 15 mm
fa de nivelul m surat la o distan de 6 m (diferena ntre
citirile la tipar a dou m surri fcute la distana de 6 m) iar
in cazul ram pei supranlrii, valoarea acesteia este de
15/6 = 2,5 mm/m sau 2,5/1 000 == 1 : 400.

P en tru m surarea torsionrii se folosete unul din boghiu-


rile extrem e i osia boghiului central (fig. 5) iar planul de refe-
15
rin fa de care se msoar distanele la in (a, b, c, d) este
asiul vagonului. Sistem ul de transm isii artat schematic n
figura 5 nsumeaz m rim ile a, b, c, d dup form ul
a b + c d.
Diagram a se nregistreaz peste un portativ care are o
linie de referin ce corespunde ram pei zero (punctele A, B,
C, D se gsesc n acelai plan) i cte p atru linii trase la distan
ele de 5, 10, 15, 20 mm de o parte i de alta a liniei de
referin corespunztoare raippelor de 1 :1 200, 1 : 600, 1 :400
i 1 :300 sau dac ele se exprim n mm/m valoarea acestor
ram pe este : 0,83 mm/m, 1,67 mm/m, 2,50 mm/m i 3,33 mm/m.
2.11. Diagram a oscilaiilor cutiei vagonului (vagoanele
tip B-71) d indicaii asupra efectului pe care l au anum ite
defecte, sau suprapunerea, sau succesiunea lor asupra calitii
de mers a vagonului i servete n special pentru stabilirea
urgenei i ordinei de efectuarea lucrrilor de remediere.
P rin aceast diiagram se msoar i se nregistreaz com
ponenta micrikxr verticale (x) i orizontale (y) ale asiulm
vagonului fa de cadrul unuia din boghiurile de cap, dup
form ula , ~\j x 2 + y 1.

CAPITOLUL 3

NORME PENTRU DESCIFRAREA DIAGRAMELOR


NREGISTRATE I CALCULUL PUNCTAJULUI
PENTRU APRECIEREA CALITII LINIILOR

3.1. Diagramele nregistrate dau posibilitatea unei apre


cieri asupra strii cii, prin raportarea lor la liniile de refe
rin i la cele ce delimiteaz gradele de abatere ale defecte
lo r date de portative.
Cu ct abaterea fa de linia de referin este mai mare,
cu att linia este mai puin bun. Dup gravitatea lor, aceste
abateri se m part n ase grade de abateri (L 2, 3, 4, 5, 6).
3.2. Toate abaterile se noteaz dup un cod form at dintr-o
liter care reprezint felul defectului i o cifr care reprezint
gradul de abatere aa cum se arat n tabelul 1.
3.3. A baterile care depesc un anum it grad se puncteaz
cu num rul de puncte prevzute n tabelele 1, 2, 3, 4, 5 din
2 - c. 83
17
Tabelul I
Gradul de abatere
D iagram a Felul d efectu lu i
1 1 * 3 4 5 6

sSgeilor Coturi i deripri Q c2 ^3 Q c5 Q


Ecartamen ngustri li .
tului
Lrgiri L, l2 L5 L6
L*
Denivelrilor Puncte ridicate
n lung (cocoae) A, A2 A3
Puncte czute (l-
sturi, joante
czute) h J3 J4
Torsionrii n aliniamente
cii sau curbe cu su-
pranlarea con vx v2 V3 v4 VB v6 :
stant -- -- N N4 1
Pe poriuni cu i
supranlarea i:
variabil (pe lun -
gimea rampei su
pranlrii) r2 R. R4 r5 r6 I

N O T : Pentru diagramele denivelrilor n lung se indic i


poziia firelor respective n raport cu creterea kilometrajului, cu li
tera d pentru firul drept i litera s pentru cel stng. Ex. :
Asly Ad>, J d z etc.
Tabel ul 2

Categoria E cartul de v ite z km /h C oeficientul K.

50 de la 31 pn la 50 km /h inclusiv 1,0
80 de la 51 pn la 80 km /h inclusiv 1,0
100 de la 81 pn la 100 km /h inclusiv 1,5
120 de la 101 pn la 120 km /h inclusiv 2 ,0
140 de la 121 pn la 140 km /h inclusiv 3,0

N O T : Coeficienii K n cazul categoriilor 80, 100 120, 140, care


au aceleai norme de descifrare, snt sensibil proporionali cu ptratele
vitezelor maxime admise sau cu forele de interaciune dintre vehicul
i caie.

18
Anexa I, n funcie de felul defectului i gradul de abatere
al acestuia.
3.4. Toate liniile sau poriunile de linii, se m part din
punct de vedere al normelor de descifrare i de calculare a
punctajului n cinci categorii, dup vitezele de circulaie
maxime admise.
Fiecare categorie de linie are afectat coeficientul de viteza
K care se nm ulete cu num rul de puncte stabilit rezultnd
astfel punctajul total al unul kilom etru de cale sau al unui
defect.
Categoriile, ecarturile de vitez i valorile coeficienilor
K snt date n tabelul 2.
3.5. Stabilirea categoriei unei poriuni de linie ntre dou
staii se face dup viteza de circulaie admis a trenurilor
celor mai rapide luat din livretele de mers.
Limitele ntre diferitele categorii de linii se vor stabili de
regul n dreptul axei cldirii de cltori a staiei respective.
3.6. Poriunile de linie cu restricii de vitez se vor con
sidera la categoria de vitez corespunztoare treptei de vitez
a restriciei.
3.7. Urm toarele linii sau poriuni de linii se consider
de categoria 50, indiferent de categoria liniei curente :
ia) liniile din staii la care se circul peste aparatele
de cale n abatere (staiile paralelogram etc.), inclusiv zonele
schim btoarelor extrem e ;
b) liniile din staii afectate prim irii i expedierii tre
nurilor.
3.8. Snt. excluse de la calcularea punctajului urm toarele
poriuni de linii :
a) poriunile de linie cu o vitez maxim de circulaie
de 30 km /h sau mai mic ;
b) poriunile de linie care au restricii de vitez de
30 km /h sau mai mic ;
c) poriuni cu lucrri radicale, consolidri i refacii n
curs de execuie ntre paletele galbene fr diagonale;
d) toate liniile din staiile term inus ; pentru direciile
secundare, staiile noduri se consider ca staii terminus.
eful seciei L., este obligat s remedieze defectele con
statate pe poriunile de linie de mai sus n cel mai scurt timp.
3.9. Calcularea punctajului de calitate a unui defect se
face prin nm ulirea num rului de puncte stabilit pentru defec

19-
tu l respectiv luat din tabelele 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 din Anexa I,
cu coeficientul de vitez K luat din tabelul 2, n funcie de
categoria liniei.
3.10. A precierea calitii liniei pe 1 km se face prin tota-
lizarea punctelor stabilite pentru toate defectele de pe kilo
m etrul respectiv i nm ulirea sumei lor cu coeficientul de
vitez K,
3.11. Calcularea punctajului unor poriuni de linie mai
mici de 1 km se face dup cum urmeaz :
n cazul cnd poriunea este de 500 m sau mai m are
se consider ca un kilom etru ntreg ;
- n cazul cnd poriunea este mai mic de 500 m, ea
se include n kilom etrul vecin ; calificativul se obine prin
m prirea punctajului cu lungimea n kilometri.
3.12. n cazul cnd pe anum ite linii sau poriuni de linie,
se im pun exigene mai ridicate n vederea sporirii vitezei
de circulaie, Direcia general linii i instalaii poate dispune
trecerea poriunii de linie respective din punct de vedere al
norm elor de punctare la o categorie superioar.
3.13. P unctajul de calitate se calculeaz pentru fiecare
kilom etru n parte. De asemenea se calculeaz i un punctaj
m ediu de calitate pe poriuni de linie i uniti L.

CAPITOLUL 4

CALCULAREA PUNCTAJULUI PENTRU APRECI


EREA ACTIVITII UNITILOR DE NTREINERE
(PUNCTAJUL DE ACTIVITATE)

4.1. Punctajul de activitate se calculeaz pe uniti L.


4.2. P en tru calcularea punctajului de activitate a unit
ilor de ntreinere, organul care conduce m surarea nseamn
pe diagrame cu un semn distinctiv anum ite defecte ale cii, pe
care unitatea L, respectiv este obligat s le nlture pn la
m surarea urm toare. Aceste defecte snt :
supranlri necorespunztoare Instruciei de norme
i tolerane ;

20
depirea anum itor tolerane la sgei h curbe cu raze
sub 1 000 m i in funcie de raza prescris ;
defectele de gradul 3* 4, 5 i 6..
4.3. In cazul cnd la m surarea urm toare se constat c
unitatea L. nu a n ltu rat defectele astfel nsem nate, ele se n-
cercuiesc pe band cu creion colorat i se puncteaz cu un punct
de activitate.
4.4. Punctajul de activitate al unitii L. rezult din nsu
m area tu tu ro r punctelor la activitate, indiferent de num rul de
km descifrai.

COPITOLUL 5

APRECIEREA GENERAL A STRII CII


5.1. P en tru a se aprecia starea unui kilom etru de linie sau
a unei poriuni de linie, se ia n considerare punctajul de calita
te al kilom etrului, respectiv punctajul de calitate al poriunii n
cauz stabilit conform prevederilor articolului 3.
5.2. P unctajul m ediu de calitate al unei poriuni de linie se
calculeaz p rin nsum area punctajelor de calitate ale kilom etri
lor i m prirea sumei rezultate cu num rul de kilom etri ai
poriunii de linie respective, ro tu n jii la o zecimal.
5.3. n raport de punctajul de calitate obinut, kilom etrii
se clasific din punct de vedere al strii de ntreinere la para
m etrii geom etrici n trep te de calitate de la 1 la 6 afectndu-se
fiecrei trepte calificativul respectiv, conform tabelului 3.
T abelul 3

Punctajul de c a lita te pe k ilo m e tr ii


sau m ediu T reapta de
c a lita te C a lifica tiv

De la j La

0 60 1 Foarte bun
61 200 2 Bun 1
201 50Q 3 Bun 2
501 900 4 Satisfctor 1
901 1 500 5 Satisfctor 2
1 501 6 Nesatisfctor

21
Starea de ntreinere a poriunilor de linie sau a liniilor din
cu p rin su l unei u niti L. (echipa, districtul, secia L., divizia
L.I.) se calific n acelai mod, pe baza punctajului m ediu de
calitate.
5.4. Un defect depistat cu ajutorul vagonului de m surat
calea al crui punctaj de calitate pe una din diagramele sge
ilor, ecartam entului sau torsionrii este mai m are ca 1 500
puncte, se consider c nu poate fi tolerat n cale la viteza ca
tegoriei de linie respectiv. Poriunea se declar n stare neco-
respunztoare p entru viteza stabilit i se vor lua m suri im e
d iate de remediere.
Pn la term inarea lucrrilor de rem ediere se va reduce
viteza de circulaie la treap ta de vitez corespunztoare unui
punctaj de 1 500 puncte.
Reducerea vitezei i sem nalizarea pe teren se va face de
ctre secia L. respectiv, cu respectarea prevederilor instruc-
ionale.
In tabelul 6 din A nexa I snt date vitezele maxime cu
care se poate circula peste defectele de cale depistate de vagon
care im pun restricii de vitez.
5.5. P en tru poriunile de linie pe care se execut lucrri
de alte u n iti (seciile L.R. I.C.C.F. etc.), predate de ctre
secia L acestora, punctajul de calitate se calculeaz separat
i nu in tr n punctajul mediu al liniei respective.
Defectele constatate vor fi aduse la cunotina unitilor
executante de ctre eful seciei L., ntocm indu-se n comun
un program de lucru n ved'erea nlturrii lor n cel mai
scu rt timp.
5.6. n calculul punctajului mediu de calitate se includ
num ai poriunile de linie curent, inclusiv liniile directe din
staii.
P en tru restu l liniilor din staii, precum i a poriunilor de
linii care snt n situaia artat la art. 5.5 se ine o eviden
separat a punctajului de calitate.

CAPITOLUL 6

EFECTUAREA MSURRILOR
6.1. La m surarea liniilor cu vagonul de m surat calea
iau parte direct urm torii salariai :

22
a) un salariat care conduce m surarea ; acesta este un
organ competent din Direcia general linii i instalaii' sau
din regional ;
b) un descifrator a u to riz a t;
c) un salariat din secia L. care ntocmete pe im prim at
nota cu defecte ;
d) un salariat instruit care urm rete nregistrarea corect
i precis a poziiei kilom etrilor i hectom etrilor i care
nregistreaz pe band dup codul adoptat de la art. 2.5,
punctele caracteristice ale liniei (de regul este mecanicul
vagonului).
6.2. La efectuarea m surrilor, obligator particip eful
seciei L. i picherul districtului L., precum i alte organe
ale regionalei stabilite de eful diviziei L.I. sau de Direcia
general linii i instalaii.
La m surarea liniilor noi construite, n curs de refacie
sau reparaii radicale particip in mod obligatoriu, pe poriu
nile in lucru sau executate i nepredate seciilor L., condu
ctorul antierului sau eful sau subeful seciei L.R.
Participarea la m surarea liniilor cu vagonul se consider
ca activitatea de revizie a liniei n cadrul Instruciei 305,
articolul 10, aliniatul 1.
6.3. Organul care conduce m surarea este obligat s asi
gure nregistrarea corect a diagramelor prin reglarea corect
a dispozitivelor nregistratoare fa de liniile de referin
ale portativului. Liniile diagramelor, ale portativelor, ale lim i
telor ntre kilometri trebuie s fie clare i vizibile.
Sarcinile ce-i revin organului care conduce m surarea
snt urm toarele :
observ buna funcionare a dispozitivelor nregistra
toare ;
manipuleaz (cnd este necesar) butoanele de reglaj
pentru aducerea n poziia corect a dispozitivelor nregistra
toare fa de portativul diagramelor ;
stabilete i evideniaz pe diagram defectele de gra
dul 3, 4, 5 i 6 precum i defectele la supranlri i
sgei n curbe, dup care urmeaz a se calcula la m sur
toarea urm toare punctajul de activitate, conform prevederilor
de la art^ 4.2.
noteaz pe band categoria liniei, limitele kilometrilor,
num erotarea lor, m rim ea razelor i a supranltrilor n
curbe ;
traseaz la apreciere linia de referin a diagramei
suprnlrilor in curbe ;
confrunt diagram ele n curs de nregistrare cu dia
gram ele nregistrate anterior i noteaz p rin ncercuire cu
creion colorat defectele rm ase nerem ediate dup care se
calculeaz punctajul de activitate :
6.4. D escifrarea diagram elor se face de regul n tim pul
nregistrrii.
Sarcinile ce-i revin celui care descifreaz diagramele
s nt :
Identific poriunile de linie cu defectele din diagra
mele ce se descifreaz. D eterm in felul i gradul de gravitate
al defectelor cu ajutorul portativelor im prim ate peste care
s-au nregistrat diagram ele sau cu ajutorul abloanelor
mobile .
Calculeaz punctajul de calitate p en tru fiecare kilo
m etru conform norm elor prevzute la cap. 3. Fiecare defect
care se puncteaz, se bifeaz iar defectele de gradul 3 4, 5 i
6 se atenioneaz prin semne distinctive (sgeat cu creion
colorat).
nscrie punctajele rezultate n nota cu defecte si efec
tueaz toate calculele privind punctajele medii de calitate i
cele de activitate conform prevederilor de la art. 6.5.
6.5. n tim pul efecturii m surrii liniei, salariatul sec
iei de ntreinere ntocm ete nota cu defectele depistate, indi-
cndu-se dup codul adoptat din tabelul 2 num rul i felul
defectelor de gradul 2, ia r p en tru defectele de gradul 3, 4, 5 i
6 se indic i poziia lor kilometric.
La parcurgerea distanei unui district, o copie din aceast
not se pred picherului ef de district respectiv. O riginalul
notei i cealalt copie se pred descifratorului.
O riginalul i. a doua copie a notei cu defectele depistate
se com pleteaz dup descifrarea benzii cu punctajele de cali
ta te i activitate, pe fiecare kilom etru, precum i cu punctajele
de la ultim a m surare anterioar, calculndu-se punctajul me
diu i fcndu-se clasificarea kilom etrilor. Apoi, se aranjeaz
foile n ordinea kilom etrajului i se introduc ntre coperte for-
m ndu-se dou caiete. Caietele, astfel completate, servesc unul
ca docum entaie pen tru D irecia general linii i instalaii iar
cellalt pen tru regional.

24
Copertele caietelor i a benzii cu diagrame se ntocmesc
conform modelului artat n Anexa II.
6.6. eful seciei L. este obligat s predea la nceperea
m surrii, organului care conduce m surarea, banda nregis
trat i descifrat la ultim a m surare anterioar, ntregit
prin lipirea n tre ele a fragm entelor folosite de districte i pliat
astfel, nct kilom etrii cu so s fie n interior. Pe aceast
band secia va face notri din tim p privind urm toarele
date :
razele i supranlrile curbelor conforme cu album ul
curbelor, al seciei L., notate n dreptul fiecrei curbe ;
poriunile de linie pe care s-au executat n cursul anu
lui curent lucrri de reparaii periodice, radicale sau RK ;
poriunile de linie predate altor uniti p entru execu
tarea lucrrilor i p entru care se ine o eviden separat a
punctajelor.
6.7. La term inarea m surrii distanei districtului, piche
ru l ef de district care a prim it copia notei cu defecte este
obligat s ia im ediat m suri pentru nlturarea defectelor de
gradul 3, 4, 5 i 6 n ordinea gravitii lor.
Defectele de gradul 4, 5 i 6, iar la liniile de categoria
120 i 140 i ceie de gradul 3, se vor nltura in prezena
picherului n 24 ore. Defectele de gradul 3 la liniile de cate
goria 80 si 100 i cefe de grarhiJ & ia liniile de categoria 50
se vor nltur n term en de zece zile i recepionate n mod
obligatoriu de ctre picheri.
Organele de conducere i control ale regionalei i secii
lor L., snt obligate s urm reasc prin verificare pe teren
executarea acestor msuri.
6.8. Banda nregistrat, dup ce este analizat de eful
seciei L. n prezena picherului, se pred acestuia pentru
m suri de remediere. Picherul analizeaz pe teren m preun
cu efii de echip n atura i cauzele care au provocat defectele
Ia cale, program nd nlturarea acestora, term enele i modul
n care se vor face lucrrile.
Se interzice secionarea i predarea benzii efilor de
echip.
Banda se pstreaz la district pn la m surarea urm
toare, cnd se trim ite la secia L. pentru a fi prezentat la
vagon, conform prevederilor de la art. 6.6. Apoi, banda va
rm ne n pstrarea seciei L. tim p de cinci ani.

25
<D
T3

o o
fi 3
a
P tn
rO trT fc -* CD
*- fi
S O <U
cd
r~t
O
O
o

O
N cd 0>
cd
>
a
cd
O

O
u
bo
<u a; a> a> a
cd
55
P< Q* Q* P< Pi T3
< O <D
a g
O) * > 3

O Cd
irT O .P <D C3
- 3 c />
< ii

3 < a3 ce ^
2^
3 w <1) Sa
m t/}

< S O i
5-t

H * g
^
CD
s S'S
l i Cu
w o E 'otuo . i o GJD'**
*- a <d <D
t/j
<d <D <D 'xa cd
O ~
P o P< Pi p< G P< o
r-4
^ T3
feg 2 CU
C
<>i
<J ^ <D
tt < S-i
13 a>
*o
J N M
o cd cd o
t - o
fi N
> i- j cd
O
CD
M
a cd <D >
cd a>
.s ^
O
P
1~-< T5 S .
S
i
O co cd o
o - ^
>cd ~3 O
n:
cd
w <D <L> <d <D
Q CQ . ^ '3
-+-*
0
:z5-i -a
tf cu >art tn d
P a>
P< a
a>
P<
<D
ft
<1)
a g P
cu C fi*
u ^ > (D - a
'O
cu o ^
Pu. CC* ^ <2
S-t <,H
02
r-l
lC^
ti W
O lO^
cT
o
H csf
^
o
,
^
I>
1 02*3
s "3

T1 CD O
H 1l -H ----1 m
.2 .
O *W CD cd
S5 cd cd cdt cd to +->
W H rH i fH a o
w
a o O
in^ N m fi fi
H LO^ i-H c^T cd < d
t-i
O
w
< io ' aT r-i .g'O -. + f ; P <
o P i
fe 0)
+J
a> CD
+J
(D
'M
a)
-M
o
fi s
cd "c u

Q
co
a
C0
<1)
Cfl
<D
CA
a;
co
<D
D <u fi
cd
< a Ph ft P< a a . o
qj o : 5 3
< o2 a ^ p o ^
4
B5
O o
o
o
o
o
>o
o
o
. .h
H O

< * o o
CM
^
-
^
^
01 3 ^
Ci
p
N
H *n u o cs
O g fi a)
H N
fc O C! X5

P
n n p o p p
< 0C0C-y
fi,
N W >
<
jnpEJQ u o cj u

27
A N E X A I (continuare)
PUNCTAREA DEFECTELOR PRIVIND ECARTAMENTUL CII

Tabelul 2

Felul i
gradul
d e fe c Punctaj In tervalu l gradului de abatere
tu lu i

I* 10 ecartamentul mai mic de 1 430 mm la 1 426 mm


I3 100 ecartamentul mai mic de 1 426 mm

mm plus fa de supralrgirea prescris


l2 10 mai mult de 10 la 15
l3 100 mai mult de 15 la 20
U 1 000 mai mult de 20 la 25
U 1 500 mai mult de 25 la 30
Le 2000 mai mult de 30
i
La liniile de categoria 50, precum i pe poriunile de linie
curb cu raze de 400 m sau mai mici, defectele I2 i L2 nu se
puncteaz

N O T : Punctajele din tabel se dau pentru un defect. Se consi


der un defect una sau mai multe depiri ale gradului de abatere
respectiv, pe o lungime de 40 m n cazul defectelor L2 (40 m pe teren
= 10 mm pe banda cu diagramele nregistrat la scara lungimilor de
1 : 4000) i pe o lungime de 10 m (2,5 mm pe band) n cazul defec
telor de la L3 la L.
n curbele la care ^supralrgirea prescris este de 25 mm, aba
terile care depesc linia portativului corespunztoare ecartamentului
de 1470 mm i pn la 1475 mm se vor considera ca defecte de
gradul 3.
Abaterile care depesc linia portativului corespunztoare ecarta-
inentului de 1475 mm se consider ca defecte de gradul 6.
Pentru calcularea punctajului unui defect, valorile din tabel se
nmulesc cu coeficientul de vitez K.

28
ANEXA 1 (continuare)
PUNCTAREA DEFECTELOR PRIVIND DENIVELRILE N LUNG
(COCOAE, LASTURI, JOANTE CZUTE)

T a b e lu l 3

Feul i l
gradul Punc i
defec taj Mrimea abaterii 1
tului

A2.F J .2 10 m ai m are ca lim ita gradului 1 , pn la lim ita g ra


dului 2
A*, J 3 100 m ai m are ca lim ita gradului 2 pn la lim ita gra
dului 3
A4, J 4 1 000 m ai m are ca lim ita gradului 3

La liniile de categoria 50 defectele A 2 i J 2 nu se puncteaz

N O T : P unctarea defectelor se face pentru fiecare fir de in,


separat, conform tabelului.
Se puncteaz cu num rul de puncte din tabel fiecare poriune de
linie cu toleranele respective depite, indiferent de lrgim ea acestei
poriuni (pe bucat).
Poriunile de linie n drepul aparatelor de cale n abatere nu se
descifreaz n cazul razelor mai mici ca 500 m, din motive construc
tive ale vagonului.
La parcurgerea unor curbe cu raza m ic i supranlarea mare,
diagram ele se deplaseaz n jos. P entru descifrarea poriunii, liniile
de referin se vor cobor n mod corespunztor, iar pentru descifrare
se va folosi un ablon mobil.
M rimile n m m cu care se deplaseaz n jos diagram ele nivelelor
Iii lung la vagoanele tip B-71 snt date n tabelul 7, anexa I.

29
ANEXA I (continuare)
PUNCTAREA DEFECTELOR PRIVIND TORSIONAREA CII
PE PORIUNI FRA SUPRANLARE SAU CU SUPRANLARE
PRESCRISA CONSTANTA

Tabelul 4
Intervalul gradului de abatere I
Felul
mai mare de la
?i .
gradul
Punc
taj
defec mm msurat! valoarea mm msurai valoarea
tului pe diagram rampei pe diagram rampei

1
v2 10 5 1 : 1 200 10 1 : 600
v3 ; 100 10 I: 600 15 1 : 400
Vt 1 000 15 1: 400 20 1 : 300
V, 1500 20 I: 200 25 1 : 240
V, 2 000 25 1: 240

N, 100 15 25
{l
n4 1 000 20
i

La liniile de categoria 50 defectele V2 nu se puncteaz

N O T : Defectele V snt abateri msurate pe vertical de la


linia de referin. Se va puncta cu numrul de puncte din tabel fie
care depire a liniilor de delimitare a gradelor de abateri situate dea
supra sau dedesubtul liniei de referin.
Defectele N snt abateri msurate pe vertical ntre dou vrfuri
vecine de ens contrar ale liniei diagramei, cu condiia ca ambele vr
furi s depeasc cel puin liniile gradelor de abatere de 5 mm i
nici unul s nu depeasc linia corespunztoare rampei de 1 :300
(20 mm).* n acest caz, defectul se consider ca defect V5, respectiv
Vg. Se puncteaz pe bucata cu numrul de puncte din tabel fiecare
variaie a liniei diagi^mei, atunci cnd amplitudinile acestor variaii
depesc valorile din iabel.
Pentru calcularea punctajului unui defect, valorile din tabel se
nmulesc cu coeficientul de vitez K.
ANEXA I (continuare)
PUNCTAREA DEFECTELOR PRIVIND TORSIONAREA CII
PE PORIUNI CU SUPRAINLAREA PRESCRISA VARIABIL
(RAMPA SUPRANLRII)
Tabelul 5

In tervalu l gradului de abatere


Felu l mm msurai pe diagram
i gradul Punctaj
d e fe c tu lu i
mai mare de la

r2 10 10 15
r3 100 15 20
R4 1 000 20

r5 1500 20 25
R 2 000 25
La liniile de categoria 50 defectele R2 nu se puncteaz

N O T : Pe poriuni de linie cu supranlarea prescris varia


bila (rampa supranlrii), diagrama se deplaseaz de la linia de
referin cu o distan proporional cu valoarea rampei i n cazul
ideal are forma unui trapez. In cazul defectelor R2, R3 i R* se punc
teaz pe bucat variaiile nlimii trapezului deformat cnd ampli
tudinile acestor variaii depesc valorile din tabel.
Amplitudinea variaiei laturilor laterale ale trapezului nu se con
sider ca defect.
Defectele R5 i Rn snt abateri msurate pe vertical de la linia
de referin. Se va puncta pe bucat cu numrul de puncte din tabel
fiecare depire a liniilor de delimitare a gradelor de abatere (cnd
se depete rampa de 1 : 300, resoectiv 1 : 240V
Pentru calcularea punctajului unui defect, valorile din tabel se
nmulesc cu coeficientul de vitez K.

DEFECTELE DIN CALE I VITEZELE MAXIME CU CARE


SE POATE CIRCULA PESTE ELE
Tabelul 6
V ite z a m axim de
F elu l i gradul defectu lu i dup cod c ir cu la ie adm is
km /h

c4 R4 100
L* i1 V
c5 La V. R* 80

Ce U V, R. 30 sau mai mic

31
ANEXA I (continuare)
MRIMILE I n mm CU CARE SE DEPLASEAZ IN JOS
DIAGRAMELE NIVELELOR IN LUNG LA VAGOANELE TIP B-71,
IN FUNCIE DE RAZA I SUPRAlNLTAItEA CURBEI
Tabelul 7

Raza S ti jp r a n 1 a re a h mm
m 150 140 130 120 100 90 80 70 60 ;| 50 40

1 000 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0
900 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
800 3 3 3 2 2 #2 2 1 1 1 1
700 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1
600 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1
500 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1
400 6 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2
350 7 ; 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2
300 8 7 7 6 5 5 4 4 3 3 2
250 10 9 8 8 6 6 5 4 4 3 3
200 12 11 10 10 8 7 6 5 5 4 3
I

32
A N E X A II
VERIFICAREA STRII CII CU VAGONUL Nr. 69................
Regionala C. F. .................. Data m surrii...................... 197__
Secia L. ............................... . Linia ............. ...............................................
Dela km. .......... la km. ______ _________________ ______
Dela km......................................... la km. ....................... ...................................
Nr. de km msurai ................................Nr. Benzii 6 9 ......... .........................
REZULTATUL DESCIFRRII
Pe poriuni de linie n exploatare normal (ntreinute de secia L)
Punctaj m ed iu de ca lita te
Nr. de Nr. km .
puncte descifr. anterior
actual d in ...

Pe ntreaga linie
Pe poriune de :
Categoria 121140 km /h
Categoria 101120 km /h
Categoria 81100 km /h
Categoria 5180 km /h
Categoria 3150 km /h

Clasificarea kilometrilor pe ntreaga linie :


Categoria de calitate 1
Numrul de km
Punctaj de activitate
Poriuni de linii cu lucrri (predate unitilor executante)
U n ita te a ex ecu ta n t Nr. d e puncte N r.-km . descifr. Punctaj mediu

Categoria 81100 km/h


Categoria 5180 km /h
Categoria 3150 km /h
Clasificarea kilometrilor :
Categoria de calitate | 1 | 2 1 3 | 4 | 5 |i 6
Numrul de km | | 1 1 1 1 1
Msurarea a fost condus (numele, prenumele, funcia)
Descifrarea diagramelor i stabilirea punctajelor pe km a fost fcut
de subsemnatul ........................ ............. din Div. L. I.................................
Observaiile privind desfurarea msurrii snt notate pe verso.
VERIFICAT, ' Data ................................
............................................. Semntura,
33