Sunteți pe pagina 1din 11

Ghidul Solicitantului. Condiii specifice de accesare a fondurilor n cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.

1/B/1/7REGIUNI i
POR/2016/3/3.1/B/1/BI

Anexa 3.1.B-3.e

GRILA DE ANALIZ A CONFORMITATII PROIECTULUI TEHNIC (PT)


conform legislaiei n vigoare valabile pn la data intrrii n vigoare a HG 907/2016 1,
cu modificrile i completrile ulterioare)

Programul Operaional Regional 2014-2020


Axa prioritara
Prioritatea de investitii
Operatiunea
Titlul cererii de
finanare:
Nr. apel de proiecte
Cod SMIS
Nr inregistrare:
Solicitantul:

Nr. Criterii DA NU NA Obs2


crt.
I Criterii generale privind coninutul PT
1 Prile scrise cuprind foaia de titlu n care sunt prezentate titlul
proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data
elaborrii proiectului?
2 Prile scrise conin lista cu semnturi ale reprezentantului legal
al proiectantului, efului de proiect, elaboratorilor pe
specialiti?
3 Exist memoriu general (descrierea general a lucrrilor) care
prezint sintetic toate aspectele care caracterizeaz investiia?
4 Exist memorii tehnice pentru toate specialitile obiectivului de
investiie, prezentate separat (ex: -arhitectura, rezistenta,
instalaii interioare, reele edilitare, tehnologie dup caz? )
5 Exist caiete de sarcini pentru fiecare specialitate?
6 Caietele de sarcini conin breviare de calcul pentru
dimensionarea elementelor de construcie i a instalaiilor?
7 Caietele de sarcini descriu lucrrile i materialele prevzute n
cadrul fiecrui proiect de specialitate n parte?
8 Caietele de sarcini conin instruciuni de execuie, montaj,
specificaii tehnice referitoare la folosirea materialelor,
utilajelor, teste i verificri, cu indicarea standardelor,
normativelor si a prescripiilor tehnice ce trebuiesc respectate?
9 Exist centralizator de cheltuieli pe obiectiv de investiie?
(formular F1) ?

1 In conformitate cu prevederile art. 15 din cadrul HG 907/27.02.2017, cu modificrile i completrile ulterioare, privind etapele de elaborare i coninutul-cadru al documentaiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finanate din fonduri publice, cu modificrile i completrile ulterioare

2 Va fi inclusa solicitarea de clarificari, daca este cazul, pentru fiecare criteriu/ subcriteriu in parte, precum si concluzia in urma primirii raspunsului de la solicitantul de finanare
Nr. Criterii DA NU NA Obs
crt.
10 Exist centralizator de cheltuieli pe categorii de lucrri, pe
obiecte ( formularele F2 )?
11 Exist listele cu cantitile de lucrri pe categorii de lucrri
(inclusiv pentru construcii provizorii) (Formularele F3) ?
12 Exist listele cu cantitile de utilaje i echipamente
tehnologice, inclusiv dotri ( formularul F4 )?
13 Exist fisele tehnice ale utilajelor i echipamentelor tehnologice,
inclusiv dotri (formularele F5 )?
14 Graficul general de realizare a investiiei (formularul F6) este
inclus n documentaie?
15 Sunt ataate referatele de verificare tehnica a PT pentru toate
specialitatile obiectivului de investiie, pentru care verificarea
este obligatorie conform legislatiei?
16 Documentaia include studiul geotehnic, verificat la cerinta Af
daca este cazul, i alte studii de specialitate necesare realizrii
investiiei ?
17 Exist plane ale obiectelor de investiie, pentru toate
specialitile?
18 Exist plane de arhitectura pentru fiecare obiect, inclusiv cote,
dimensiuni, distane, funciuni, arii, precizri privind finisajele ?
19 Exist plane de structura pentru fiecare obiect , cu toate
caracteristicile; planurile de infrastructura, suprastructura i
seciunile caracteristice cotate ?
20 Exist plane de instalaii explicitate pentru fiecare obiect ?
21 Exist plane de coordonare a instalaiilor?
22 Exist plane cu utilajele si echipamentele tehnologice ?
23 Exist plane cu dotri ?

24 Exist planuri topografice pentru lucrri de sistematizare


vertical?
25 n situaia construciilor existente exist relevee detaliate,
msurtori topometrice ale gabaritelor i ale elementelor
componente, dup caz?
26 Exist plane de trasare a axelor, planse de sptur -
umplutur, dac este cazul?
27 Exist planuri pentru construciile subterane, dac e cazul?
28 Planele sunt numerotate/codificate, prezint cartu cu format
i coninut conform standardelor 3 i includ semnturile
proiectanilor.
29 Cuprinde proiectul pentru organizarea de antier (parte scris i
desenat) cu descrierea sumar, demolri, devieri de reele, cai
de acces provizorii, alimentare cu apa, energie electrica,
termica, telecomunicaii?
30 Sunt anexate avize, acorduri (inclusiv pentru racorduri si
bransamente la retele publice de ap, canalizare, gaze,
termoficare, energie electric, telefonie etc;), aprobri,
certificatul de urbanism Aviz si Acord ISC, Autorizatia de
Construire/Demolare, agremente tehnice - dup caz?*
31 Sunt obinute avizele pentru devierile de reele necesare de la
proprietarii / operatorii lor, dac este cazul?
II Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT
1 Exista coresponden intre obiectele de investiie din cadrul PT
si cele descrise n cererea de finanare?
2 Exista coresponden intre obiectele de investiie din cadrul PT
si cele descrise n DALI/SF

3
Se pot accepta plane cu cartu diferit, dar cu respectarea coninutului standard i existena semnturilor.

2
Nr. Criterii DA NU NA Obs
crt.
3 Memoriul tehnic general (descrierea general a lucrrilor) este
corelat cu memoriile tehnice pe specialiti ?
4 La proiectul tehnic partea scris este corelat cu partea
desenat ?
5 Graficul general de realizare a lucrrii este corelat cu cel
prezentat n cadrul Cererii de Finanare (se va avea n vedere
termenul limit de implementare a proiectului care nu poate
depi termenul prevzut n documentele de programare) Este
corect estimat ca i perioade de realizare ( conform tehnologiilor
de execuie, etc), i este elaborat conform Ordinului 863/2008
6 PT este verificat de verificatori tehnici atestai pe specialiti/
expert tehnic, cf. Legii nr. 10/1995, republicat, i a
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a execuiei lucrrilor si a construciilor - H.G.
925/1995; M.O. 286/1995? Exist tampila i semntura
verificatorului de proiect/expert tehnic pe fiecare pagin, n
seciunile din proiect (pri scrise i pri desenate) unde acest
lucru este obligatoriu prin lege?
7 Devizele pe obiect/centralizatoarele pe obiective de investiii
sunt realizate conform Indicatoarelor de norme de deviz/
articolelor comasate, detaliate pentru toate obiectele
(elementele componente) proiectului?
8 Centralizatorul de cheltuieli pe obiectiv de investiie (formular
F1), Centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrri, pe
obiecte ( Formularele F.2), Listele cu cantitile de lucrri pe
categorii de lucrri (Formularele F.3), Lista cu cantitile de
utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotri ( Formularul
F.4), sunt corelate ntre ele i cu Devizul General i Bugetul
proiectului? Formularele F.1, F.2, F.3, F.4, Devizul general sunt
completate corect conform prevederilor prevederilor Ordinului
863/2008, a HG 28/2008 i a legislaiei n vigoare?
9 Corelarea specialitilor proiectului este concretizat prin planse
(plase cu goluri pentru instalatii) sau alte documente
concludente?
10 Proiectul tehnic a fost elaborat respectnd recomandrile
expertului tehnic asupra soluiei optime (n cazul lucrrilor de
intervenie) i, respectiv, a msurilor/soluiilor recomandate de
auditorul energetic pentru cldiri, a studiilor geotehnice,
topografice, alte studii de specialitate necesare realizrii
investiiei, avizelor furnizorilor de utiliti, acordurilor,
autorizaiilor etc., dup caz
11 La proiectul pentru organizarea de antier exist corelare ntre
partea scris i partea desenata ?

Nota: Formularele F1 - F5 se regsesc in Ordinul 863/2008

Proiectul va fi respins n cazul n care, n urma solicitrii de clarificri, se bifeaz cu NU la unul din
urmtoarele criterii:

la punctul II criteriile 2, 6, 10

n cazul bifrii cu NU la oricare dintre celelalte criterii, proiectul nu se va respinge, se vor cere
clarificri, n funcie de prevederile ghidului specific, i dup caz- se vor formula recomandri de
mbuntire a documentaiei tehnico-economice.
Proiectul se va puncta n baza documentaiei tehnico-economice anexat la depunerea cererii de
finanare.

3
Sumar recomandri/ clarificri cu privire la calitatea Proiectului Tehnic

..............................................................................................

Data:
..

Nume, prenume expert ..

Semntura:
.

GRILA DE ANALIZ A CONFORMITATII PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUIE (PTE)

4
(conform HG 907/2016, cu modificrile i completrile ulterioare)

Programul Operaional Regional 2014-2020


Axa prioritara
Prioritatea de investitii
Operatiunea
Titlul cererii de
finanare:
Nr. apel de proiecte
Cod SMIS
Nr inregistrare:
Solicitantul:

Nr.
Criterii DA NU NA Observatii
crt.

I CRITERII GENERALE PRIVIND CONINUTUL PT

Exist i se respect structura Prii Scrise conform prevederilor


din legislaia n vigoare HG 907/2016 privind etapele de
elaborare i coninutul-cadru al documentaiilor tehnico-
1. economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii
finanate din fonduri publice, respectiv cele din Anexa 10. Proiect
tehnic de executie*1)?
*1) Continutul cadru al PTE poate fi adaptat, n functie de specificul i complexitatea obiectivului de
investitii propus.

Partea scrisa prezentat informaiile generale privind obiectivul


de investiii, conform precizarilor din capitolul 1, sectiunea A
Prti scrise, din cadrul anexei 10 la HG 907/2016:
o Denumirea obiectivului de investiii?
o Amplasamentul?
o Actul administrativ prin care a fost aprobat(), n condiiile
2. legii, studiul de fezabilitate/documentaia de avizare a
lucrrilor de intervenii?
o Ordonatorul principal de credite?
o Investitorul?
o Beneficiarul investiiei?
o Elaboratorul proiectului tehnic de execuie?

3. Sunt prezentate informaii privind prezentarea


scenariului/opiunii aprobat(e) n cadrul studiului de
fezabilitate/documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii
(parte din memoriul tehnic general), conform continutui-cadru al
PTE din anexa 10 la HG 907/2016, care mentioneaza:

5
Nr.
Criterii DA NU NA Observatii
crt.

- Particularitatile amplasamentului ?
- Solutia tehnica, inclusiv organizarea de santier?

Exist Memoriul de arhitectura care conine descrierea lucrrilor


4. de arhitectur, cu precizarea echiprii i dotrii specifice
funciunii ?

Exist Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de


construcii (structura, drumuri, terasamente, amenajari
exterioare, amenajari hidrotehnice, etc dupa caz) cu precizarea
5.
caracteristicilor amplasamentului, sistemului structural,
materialelor utilizate, prevederilor de calcul structural,
prevederilor cu privire la exigentele esentiale ?

Exist Memorii corespondente specialitilor de instalaii, cu


6.
precizarea echiprii i dotrii specifice funciunii ?

Exist Breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de


construcii i de instalaii, elaborate pentru fiecare element de
construcie n parte, in care se precizeaza:
7. o ncrcrile i ipotezele de calcul, combinaiile de calcul,
metodologia de calcul ?
o verificrile i dimensionrile ?
o programele de calcul utilizate ?

Sunt ntocmite caietele de sarcini pentru fiecare specialitate, cu


8. respectarea precizarilor din capitolul IV Caiete de sarcini,
sectiunea A Prti scrise, din cadrul anexei 10 la HG 907/2016?

Caietele de sarcini descriu, fara a fi restrictive, lucrrile,


9. materialele, utilajele, echipamentele tehnologice, etc prevzute
n cadrul fiecrui proiect de specialitate n parte?

Exist centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv de investiie


10. (Formularul F1) intocmit conform modelului din anexa 10 la HG
907/2016, in care se mentioneaza valorile cheltuielilor?

Exist centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrri, pe


obiecte (Formularele F2), intocmite conform modelului din anexa
11.
10 la HG 907/2016, in care se mentioneaza preturile unitare si
valorile?

Exist listele cu cantitile de lucrri, pe categorii de lucrri


12. (Formularele F3) intocmite conform modelului din anexa 10 la HG
907/2016, in care se mentioneaza preturile unitare si valorile?

Exist listele cu cantitile de utilaje i echipamente


tehnologice, inclusiv dotri (Formularele F4) intocmite conform
13.
modelului din anexa 10 la HG 907/2016, in care se mentioneaza
preturile unitare si valorile ?

Exist fisele tehnice ale utilajelor i echipamentelor tehnologice,


14. inclusiv dotri (Formularele F5) intocmite conform modelului din
anexa 10 la HG 907/2016 ?

15. Exist listele cu cantitile de lucrri pentru constructii


provizorii OS (organizare de santier), in care se mentioneaza

6
Nr.
Criterii DA NU NA Observatii
crt.

preturile unitare si valorile?


(Se pot intocmi folosind modelul de formular F3 din anexa 10 la
HG 907/2016)

Devizul general al obiectivului de investitie este intocmit conform


16. modelului din anexa 7 la HG 907/2016 si este actualizat astfel incat
sa fie corelat cu valorile din formularele F1 F4?

Graficul general de realizare a investiiei, intocmit conform


17. modelului din anexa 10 formularul F6 - la HG 907/2016, este
inclus n documentaie?

Este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei,


conform prevederilor art.23 a) din Legea 10/1995?
Sunt precizate in proiect cerinele pe care documentatia trebuie sa
18. le ndeplineasc conform prevederilor art 6 din HG 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a
construciilor?

Partile Desenate sunt elaborate in conformitate cu prevederile


19. Anexei 10 la HG 907/2016, i cuprind planse ale tuturor obiectelor
de investitie, aferente tuturor specialitatilor ?

Exista Planse generale, care cuprind:


- plan de incadrare in zona?
- planele de amplasare a reperelor de nivelment i
planimetrice?
- planele topografice principale?
- plane de amplasare a forajelor i profilurilor geotehnice,
cu nscrierea condiiilor i a recomandrilor privind
lucrrile de fundare?
- plane principale de amplasare a obiectelor, cu nscrierea
cotelor de nivel, a distanelor de amplasare, orientrilor,
coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment i
planimetrice, a cotei 0,00, a cotelor trotuarelor, a
cotelor i distanelor principale de amplasare a drumurilor,
trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor i altele
21. asemenea?
- plane principale privind sistematizarea pe vertical a
terenului, cu nscrierea volumelor de terasamente,
spturi-umpluturi, depozite de pmnt, volumul
pmntului transportat (excedent i deficit), a lucrrilor
privind stratul vegetal, a precizrilor privind utilajele i
echipamentele de lucru, precum i a altor informaii i
elemente tehnice i tehnologice?
- plane principale privind construciile subterane,
cuprinznd amplasarea lor, seciuni, profiluri
longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel,
cofraj i armare, ariile i cerinele specifice ale oelului,
clasa betoanelor, protecii i izolaii hidrofuge, protecii
mpotriva agresivitii solului, a coroziunii i altele
asemenea?
- plane de amplasare a reperelor fixe i mobile de trasare?

7
Nr.
Criterii DA NU NA Observatii
crt.

Exist plane de arhitectura pentru fiecare obiect, care contin


cote, dimensiuni, distane, funciuni, arii, precizri privind
finisajele si calitatea acestora (pentru fiecare nivel subteran si
20. suprateran, inclusiv pentru sistemul de acoperire) cu reprezentarea
mobilierului, seciuni caracteristice cotate si cu indicarea
finisajelor, faade cu indicarea finisajelor si, dupa caz, ncadrarea
n frontul stradal existent ?

Exist plane de structura pentru fiecare obiect, care definesc


alctuirea i execuia structurii de rezisten, cu toate
caracteristicile acesteia, i care cuprind:
o planurile infrastructurii i seciunile caracteristice cotate?
21. o planurile suprastructurii i seciunile caracteristice cotate?
o descrierea soluiilor constructive, descrierea ordinii
tehnologice de execuie i montaj (numai n situaiile
speciale n care aceasta este obligatorie), recomandri
privind transportul, manipularea, depozitarea i montajul?

Exist plane de instalaii pentru fiecare obiect care definesc si


22. expliciteaza amplasarea, alctuirea i execuia instalaiilor,
inclusiv cote, dimensiuni, tolerane i altele asemenea?

Exist plane de utilajele si echipamentele tehnologice care


cuprind, dupa caz:
o plane de ansamblu?
o scheme ale fluxului tehnologic?
o scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri?
o scheme ale instalaiilor hidraulice, pneumatice, electrice,
de automatizare, comunicaii, reele de combustibil, ap,
iluminat i altele asemenea, precum i ale instalaiilor
tehnologice?
26.
o plane de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor
de amplasare, prestaiilor, sarcinilor i a altor informaii
de aceeai natur, inclusiv a schemelor tehnologice de
montaj?
o diagrame, nomograme, calcule inginereti, tehnologice i
de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii n
funciune i exploatrii?
o liste cu utilaje i echipamente din componena planelor
tehnologice, inclusiv fie cuprinznd parametrii,
performanele i caracteristicile acestora?

27. Exist plane de dotri care prezinta amplasarea, montajul,


inclusiv cote, dimensiuni, seciuni, vederi, tablouri de dotri i
altele asemenea, pentru:
o piese de mobilier?
o elemente de inventar gospodresc?
o dotri cu mijloace tehnice de aprare mpotriva

8
Nr.
Criterii DA NU NA Observatii
crt.

incendiilor?
o dotri necesare securitii muncii?
o alte dotri necesare n funcie de specific, daca este
cazul?

Materialele, prefabricatele, confectiile, utilajele tehnologice si


echipamentele sunt definite prin parametrii, performante si
28. caracteristici, fara a se face referiri sau trimiteri la marci de
fabrica, producatori, furnizori, etc?
Nu exista recomandari sau precizari care sa reduca concurenta?

Exist detalii de executie privind alctuirea, asamblarea,


executarea, montarea i alte asemenea operaiuni privind
pri/elemente de construcie ori de instalaii aferente acesteia i
29.
care indic dimensiuni, materiale, tehnologii de execuie, precum
i legturi ntre elementele constructive structurale/nestructurale
ale obiectivului de investiii?

Fiecare plan din cadrul pieselor desenate este


30. numerotata/codificata si prezint un cartu care contine
informatiile solicitate conform prevederilor legale?

n cazul n care plansele au fost anexate la cererea de finantare n


format scanat, dupa ce au fost semnate i tampilate de
elaboratori: este prezent semnatura si stampila tuturor
persoanelor nominalizate in cartus, n conformitate cu prevederile
legale, inclusiv:
- a proiectantului general / sefului de proiect ?
- arhitectului cu drept de semnatura, cu tampila cu numar
de inregistrare in tabloul national TNA, conform
reglementri OAR ?
- proiectantilor de specialitate?
- expertulului tehnic, unde este cazul, conform prevederilor
legale?
- eful de proiect complex, expert/specialist, in cazul
monumentelor istorice?
Sunt ataate referatele de verificare tehnica a PTE, inclusiv a
detaliilor de executie (intocmite de verificatori atestati) pentru
toate specialitatile obiectivului de investiie, pentru care
31. verificarea este obligatorie conform legislatiei in vigoare?
Partile scrise si desenate ale proiectului sunt semnate si stampilate
de catre verificatorii de proiect, pe specialitati si pentru fiecare
cerinta mentionata in partea scrisa a proiectului?

Documentaia include studiul geotehnic, verificat la cerinta Af


32. daca este cazul, i alte studii de specialitate necesare realizrii
investiiei ?

Exist descrieriere a lucrarilor de organizare de antier (descriere


a lucrrilor provizorii pregtitoare i necesare n vederea asigurrii
33. tehnologiei de execuie a investiiei, att pe terenul aferent
investiiei, ct i pe spaiile ocupate temporar n afara acestuia,
inclusiv cele de pe domeniul public)

9
Nr.
Criterii DA NU NA Observatii
crt.

Sunt anexate toate avizele si acordurile mentionate in certificatul


37.
de urbanism si Autorizatia de construire

II CRITERII SPECIFICE PRIVIND ASPECTELE CALITATIVE ALE PTE

Exist coresponden intre obiectele de investiie (inclusiv tipurile


1. de lucri de constructii propuse, dotari, etc.) din cadrul proiectului
tehnic de executie si cele descrise n cererea de finanare?

Exist coresponden intre obiectele de investiie din cadrul


2.
proiectului tehnic de executie si cele descrise n DALI/SF?

Memoriul tehnic general este corelat cu memoriile tehnice pe


3.
specialiti ?

Partea scris din cadrul proiectului tehnic de executie este


4.
corelat cu partea desenat?

Graficul general de realizare a investitiei:


o este corelat cu cel prezentat n cadrul Cererii de
Finanare?
o este corect estimat ca i perioada de realizare (conform
5. tehnologiilor de execuie, etc)?
o respect termenele limit ale programului de finanare?
(se va avea n vedere ca termenul limit de implementare a
proiectului nu poate depi termenul prevzut n documentele de
programare: 31.dec.2023)

PTE, inclusiv detaliile de executie, sunt verificate de verificatori


tehnici atestai pe specialiti/ expert tehnic, cf. Legii nr.
10/1995, republicat cu modificrile ulterioare i a
6.
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a execuiei lucrrilor si a construciilor - H.G.
925/1995; M.O. 286/1995 ?

Centralizatoarele pe obiecte si categorii de lucrari mentioneaza


7.
toate elementele componente ale obiectelor proiectului?

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv de investiie (formular F1),


Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte si categorii de lucrri,
(Formularele F2), Listele cu cantitile de lucrri pe categorii de
8.
lucrri (Formularele F3), Lista cu cantitile de utilaje i
echipamente tehnologice, inclusiv dotri (Formularele F4), sunt
corelate ntre ele i cu Devizul General i Bugetul proiectului?

Corelarea specialitilor proiectului este concretizat prin planse


9. (de ex. Planse de structura cu goluri pentru instalati, etc) sau alte
documente concludente?

Proiectul tehnic a fost elaborat respectnd recomandrile


expertului tehnic asupra soluiei optime (n cazul lucrrilor de
intervenie) i, respectiv, a msurilor/soluiilor recomandate de
10. auditorul energetic pentru cldiri, a studiilor geotehnice,
topografice, alte studii de specialitate necesare realizrii
investiiei, avizelor furnizorilor de utiliti, acordurilor,
autorizaiilor etc., dup caz

10
Se vor solicita clarificri pentru toate criteriile din prezenta gril; dac n urma rspunsului la
clarificri, evaluatorul va bifa cu NU la unul din criteriile 1, 2, 6 i 10 de la seciunea II, proiectul va
fi respins.
n cazul bifrii cu NU la oricare dintre celelalte criterii, proiectul nu se va respinge i, dac este
cazul, se vor formula recomandri de mbuntire a documentaiei tehnico-economice. Proiectul se
va puncta n baza documentaiei tehnico-economice anexat la depunerea cererii de finanare.
Sumar clarificri, inclusiv rspunsul solicitantului la acestea, recomandri pentru etapa urmtoare
cu privire la calitatea PTE:
....................
CONCLUZII: PTE este considerat conform/neconform

ntocmit:
Nume, prenume expert: ..
Semntura: ..
Data:

11