Sunteți pe pagina 1din 61

| 

    

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „
„ „„„
„


„
„
„
„
„
„
„ 

„
„
„
„  „
„
!„

„
"„#„$%
„
„
&'( „„)*+„

,) '-„„ ) .„/„!   „


„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„' -„„
„„„„„„„„„„„ +  -„ )  ' „„„ &'(* „


‰  / „
0„
„
„

   O 
  
| 

    

„
„
„
„
 -„
„„„„„„‰& „  ' '„$
1„"12„3
#„2„ 3„ "$4 52„‰6„

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„


„
„ „
„
„
„
„
„

   a 
  
| 

    

 '!„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„%
3„
"#XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
„ $%"7„1%8„$#„#„%
9XXXXXXXXXXXXXXXXXX „
:;„6„86
„#„#1„
„
;97XXXXXXXXXXXXXXXXXXX„
"8$
7„#1%„1%8„
3"7„"$„
„
„1„8
<9„%

„X „„„
      XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
   
 


    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    

    
 
    XXXXXXXXXXXXXX
 „)#


„#„3
"<
„
„%
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX „
  ! 

" 
 
" 
  #

  
 
 
$ # 
#
 


XXXXXXXXX  
„'$„#„19"9
„6„1
„="„$"9„XXXXXXXXXXXXXXXXXXX„
 % #        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
 „"1$"„#„„
„;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX „
  &#     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX „
 '    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 
„)#
97„#„;

„XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX („
  ) 


 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (
  &#     

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (

>1
„#„$"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX „
„
"?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX „
„
‰:3
8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
„
„
„
„
„

    
  
| 

    

' ,  „


*+
  
  #   #
  „    
    #   
 
  "     
   
   ,       
  
 ,
 

#  
'

  
   # #  #   
   #    

   


 

-
        # @„ „

5"   # 
    
     " 
 


   
  # 

  
     
  

  " #  

 
 " 
  # #
,


  

        " 

    

  
   
    
'  

#
" #  #      # 

   . 

/   #,##
#
 #   ##      #     
 
& 

 

+
 
#
 # # 
     


#   " 
  "    #
 
#  
 , #        , 
# 
 #   
   
    , 
 # + 
     
 #
"     
  
#      


   ,#
  
 


& 
 
 

+
  
 #   
   #
    # 
   
 "
   # " 

 +       # "#
  
  "        
  

      

   # 


   ,  
*+
   
  #    #   

"   # 

-  # 

## #  

  

    ,  #
#  
&
           " 
    +   
A„?%$"
7„B
 
#   , ,
 
O
  
  #
    # 
"
 
  #
#
" 

    #0
 " "  # 1"  
# 
#     

   Ô 
  
| 

    

„ ) '. „! + „),„, „   *„


      #
   
  # 
    
    #  
     , 

 # #
           #   
   


    
  


 

   
            
  ,  ' ' 0

    
' 
  '  # 

1"          
       
 # 
5;C"<

„$985-„
ƒ„ á 
  
2 
  # 
    
 
3

 #  
 
#
 
  
   # # ,
- # 

 
' 
  

 
      #

 
ƒ„ Œ 
   
* #

     #  

#


   "
  
#
  
&
 #    

    # 
ƒ„ ›   
/

     
&
   
  
  # #  
 #    
 
 ,#    
2
* #
 
    # 

            
  #   #
   4-5
 
 ,  +  "  $%"7„%81"
 
&
 #   #     
        

           

# "#     # 

     
-       * #   $%"7„ $# # 
    ,
  # 
 

 # '  # ,
#  #
, 
 "
  


0#


"
   1
     
-  "
# ,

#

 #   $%"7„
1
"  , 
   # 
 
„
„
„

   o 
  
| 

    

„‰  „/„+/„, „, !   „„   *.„


„
)    

  

#
 
. 
     
6 
 ,
7    


 

 # 
 !„19
]„ 

- # 

    8
]„ 
 .   
8
]„  
  
  # # 8
]„ 

     
 # $# "  
 

  8
]„ 
 .
   .   

    8
]„  
#-#
      8
]„ 


      
 8
]„ 

 .  ,.  
      8
]„   #  #
#  
    #  8
 ="3„19
]„  # 
#

 #

     #  

#   "      
  
#
  8
]„ 
 
  
  # 
8
]„  
     

   8
]„ 


 #
     
 
]„ 
 .  

 8
 %„19„„
]„  
#     
     8
]„  
#
 
,  #  


  8
]„ 
 #    

    #8
]„  
    ,  
  
"   "#.  
 -
8
]„  

    8
]„ 

     # # 

 #
8
]„   
 
  . #        


    
  
| 

    

+/„„, „, !   „„   *.„


„
!
   

#
 # , 9

    7

  # 

 
,  #  

" 
,  #   


           
,  
9Rezolvat´#
   

 #
 
     
 #   " +  #   

   
 

   )   3 

/


    


  # 
 
    :2
   " „  

  # 
  
+ 


 .  
 
: 
"
+ ""  
    8 
:;   " + ""  


     
 
:! #  


#      
 
 " + 
 


- # 

  
 
  # 
 
&

  


  # 
 
  
  
 :2#
   " „ 


- # 

  
  #  + 
: 
" „ 

 .  
8 
# 
+  „  
#         
:;   " „  
  
  # 8 
+ """ „ 
 
  
  # 
 
 #      


  # 
 

 
 , :2#
   " 


  
 
#     +   # $# 8
 : 
"  

-#
      < 
+ ""
:;   " + "" 


   
# 
 

 #

2

 


  # 
 


 .  ,.  
  8 „   

 
  .   „ 
 

:2#
   " „ 


     8 „ 
+   
#  #
 „ 
:;   " +    

    #  8
„  #
     8 „ 
„ 

 .  

 „ 
 
„„„),„ )  „ „! !=   „
 
   


 
 

     ë 
  
| 

    

„
„"8$
7„#1%„1%8„
3"„"$„

„
„1„8
<9„%

„
„
„„„„„„ "
6
„
;97„
3"„"$„

„„„„„„' #  #    


>
 "   
#
  
 

,

  
       * #


 

  


0 
#1#
  

0
 ##1 
* #
 


  # 
  "  
    , 


   

 
 " #  
   # 

  "
    


 #
 ,  
 
 
 
 
# * #
  

 

#
,   
  
,#
 # 
  #
# 
0   "
# "    
  1 
 
 0 
   # #1"  #
   
0 1"  #


 #    
#     
#
 

+
0

 "  ". # 1"  


  0     1 
|

  ",  

#
" 
"##   #
 "# 

  

 


 ##  " 

  
 " #
 "#
?  "
.@
?  "

 # 

 "
#.A
@  


 # #,

 ;<:
"3"

2„

;
„
B
 
 
 #
         

 
  
"  #   " .

 
"  


" 

    #   #  
 # 
    "       "„ +      
  D+    "+  # 
" +
    1"  #
 #
   
"      
"  .     
"
 
 
#       

   ½ 
  
| 

    

„
„„„„„!
„%<"
„
„
3"„"$„„„
|

,
   
#
  
 


Õ #  
  # #  #  8
Õ 


  

    #"


 


8
Õ   
 #        # , 
    " #    # 
     

     #  0( (((    # 
 
  @   #.  ( (((    # 

 
8
Õ  # (C  # #
.  
  
   
  
8
Õ  
   
  
"
?  " #

8
Õ 

    +  # ##  ## &! 
 8
Õ 
 .
  
 0  "
- "


  
" 
#  


1   
 8
Õ


   
 #  ##

    
   "    
.
# "  

   8
„
)
3
<"„#1%"„#„-„
Õ

      A  8
Õ   # 

    " # 
"
8
Õ #
   
"      " 


"
Õ  
  
 # 8
Õ   "  
" #
   
   #      #
 0
"    "
 
1"  
      " 
    
"    

-
       
 #
  #  
8
Õ #

 ,
   "

 


8
Õ #
 

 #  ,
# 8


„


  .   " #

 "  
 "

 "  
"#
 
 #
 
# 

  


 "  
  0 #
 
18

     
  
| 

    

"„;

„1„$
„0#
 ". "  1


Õ #      ##    #           
 #  
#     # 
  
 .
  
   +   

0

"            #    #    .
  "„
 
 
  "
  
  8
Õ 

# "  # 
#


 "
 

# ## 
"#


"
#
  +
  

    "    
  #
 

"  -


+  # 
#  "  
# 
 # 

  
 
   
  
# 

      


    #  "  

  . 
 #
" 

 
"   


" 
    
  " 
 
    # #
 #     "
  
"#  
 &

 ,     
 

 # 

 #   
 "     
# "
 #
 


 


-

 @3
"3
$
5 

"?
„"„
„
 #     
     ,  "    

 
#

 
 ,
  


  
 
 
  
3


#
#  

 
 
# =,
 ##    #@+6
„„
#„%<"
5D„"?
„"E„
„
&

,
   


 
  
 #

 #  
"
  

" +
" 
    

   O 
  
| 

    

„„„,%„6„:3
„8
79„#„
3"„"$„
,%„ :3
7„
##   
  

" # # 
 
  #
8
    
  
 # #
  # + 

  # 
   " 


"   

  

 #  " # 
 
   
 
#
 .
 #  
8   
  


 #
8
 #  
   # 
-     
 # # 
%|  3)&V
%| #  
   
    #    #" 
  
 

 
 #
 #
#
",  #
  ,   
  #  
     #"

"
  8   
  
 #
  
 
#  
 
  -
    #
  
" 
 # #

 # 
8
   
     
 8  #  #
 $    $ 

 #  # 
#       , 
    
      
 
 " ,
 
#  

#

8


         

 , 

 # 
 (   

  
#
"

  
 
#     

#  #

  # 8 #
 
 

   
 "
  
 #  
  
  

 , #


 "
 

   
 
  8 8#
  

#     
 


 #  # 
#  .
      
   
    

" 
#    
8 + 
  #
   # 
 8

+

„%„
„;„„%
„8„
3"„"$-
 6


 

  #

 #
#
#
  
 

8
 ) 
  #   #
    

 # 

  # 

8
  


, 
 
 , 
8
 '     # 
 $# 
    
 
 8
 ) 
 

-
 
, 8


„%  #


 #  
 , 
„

3 
       OO 
  
| 

    


 „), *.„, „>'( „„   „
„
„ %„#„%

2„$%„

2„
„#„#18
1
„
| DE%F*3/*|G32H3&B)37",
 
 


 

#
I&


   
"  
 
 #
   
 


'    

#
  
     "#

.   
@   
 5„
 #
"   ,
## 
 
 # #
 

8 
 # #
 
    8
 # #

 
# 
8
 

   

D"?
„"„E
&
 
 #   
  
 0( 1# ƒ #  #
#

   

 #


" 
# 
8
ƒ   #


 

# 

    # # "  
 


 #
 
     
    


" 
  
 #

" #  
  #

8
ƒ 


#

0&'#  


#

1  
  

  

   ", 
    
 0#


1, # # 8
ƒ # 

        8
ƒ „    

#   


 

 
      "#
  
 #
# 


*

-

#
 #  #   

 
0#
1 

 
  # 

 " # 
 

"#

  
 ,


   #
#


 8

 # 

  #
#
8

  
  # 
8
„
*

   #


"#;#
„ 3%    
„

   Oa 
  
| 

    

 '   

         
    # 


 #

  #


  
 

,pepartamentul foop0
 
1"


  
 "
    "
 " # 

 "

 "

 "
 " 

 
 " # 
" 
  ,  pepartamentul non-foop 0
 
1" 


     " 

 "

  # " + " 
-"  
" #  "-
"     ",  # 


 ,
 ## #" $     
>
8„#„%

D"?
„"E

„!
"„
#„##
1%"
1
:„„%3

„%

„
'  

 

 #
    
  

 #    
" 
   
  

  
  


 
 '  
 ,# -# "
 

ƒ 
#


  

 
  

8
ƒ   

 $  


# 8
ƒ 
$ 

  
 

 "  ,
#  
8
ƒ & 
  


   
8
ƒ &
  #  

8
ƒ    

 "
 

  


  ## 


„
Œnstruirea practica reprezinta o componenta majora în procesul instructiv - epucativ pentru
viitoarea meserie pe care aţi ales-o, fapt pentru care în cazul absentării pe la practică aveti
obligaţia pe a recupera absenţele efectuate, inpiferent pe motivul absentării (învoire, concepiu
mepical etc) făra a perturba procesul pe pregătire teoretică 
„
„
„

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„

   O 
  
| 

    

„'$„#„19"9
„6„1
„="„$"9„
1%8„;C"<9„$98„
'   # 

#   
 #    # 
 "  

#  

## ,  #
#

"  

"
    #" 

 
#$#
 
   # 

 +# ,  #  


„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ '. „F„"„


1„1%- 
ƒ„  #",  
  
# 

#
"  
#     

#    
 8
ƒ„  +  
     
 
$,     # 

   
  #
"

  #
 ",   #  8
ƒ„ 
#        
8
ƒ„ 
,     #  #

      ## 8
ƒ„ # 
# 


 #  
 #$#
#


 


   
8
ƒ„ 
 
-  ""    .
   
 "
 

 
  


   
 
 

   8
ƒ„  
  
 #  $      #
     
   #
 
  "      
 .
 

8
ƒ„ 


 
  "    

#

8
ƒ„ 
    .

    0/&'18
ƒ„ 
 # #  #,

8
ƒ„        
   #
   

     , 
 
  "

 "
#
    
   
 


8

o
'  


 #     
 "
     


 #      


 %|"   
     
#  


# 
-  

 #
 #     OÔ 
  
| 

    

ƒ„ # 
 #    #     


-      "  
 "

# "  

 +

 #
,#
  
8
ƒ„ 
,

  
 

-  + #
  8
ƒ„  #  "
-   
# " 
#


 
  
 #8
ƒ„  #

  

    

#

,
   # 
   8
ƒ„   # #

  
        
  

 
" ,   

#
  "
 "
  #

      
 8
ƒ„ #
    
  ,  

    "    
+ 
 #    

" 
"
   
#  # 
 ,#
0>
1
! 

 2  
 
 
6*&/!& 2/!/
 3
  
3
 2    
3
 ( 
' 

2   ( 
3
  (
!
 
2   ( 
„„„„„„
„„„„„„1„#„
#"
„=$:"9;„-„
Õ  
 .
  

 #
 

 8
Õ 
#
 

 
    8
Õ   
 -
  
#  8
Õ   

"   8
Õ 

 #    
0

" "  18
Õ #

 
0 #

"  

"

1#
 .
    8
Õ #
 #  $# 
-
 
8

       


      

      
  
„

   Oo 
  
| 

    

„'! ) ' „, „ „ „  


'   
  #


"     # 

  #    


      
 
  # 

   #     #       " , 
   
#

  
  #, 
 
      „
„"1$"„#„
D
    „„     #   8
D
  „   #
 , 


  
   # 
 
 " +  

 # #  
8
     #
 ,  # 
     0   +" 
 ", #

  
1 
 #    
  #
 
  *  

   #     #  
 

  
" 
 # 
 " #


  #

" # 
    " # 
    #
 #
#
 


 
 
š     "#   #
 "   "

  #
 
" 

#


  2„ #  

 

V„„
ë 
 
  # 

  
    

   #
#
      

  
 "       
 

 8
!     


 #
            
    # 

  

 #
 
  # 
8 
  
 
  
 
#
 , 
  # -"  

 
 "  
 # 
"


 # 8
D
    „,„
 #  

 

 
-
#
  

 "
 
   

 #


    
  
  ,
&

 # 
„„„„„„„„„„„
D"?
„"oE
D
   , 
  # 
 ,

 #
#
 

 "

 #
      #
, 0„"?
„"E
!    - #       
 
 
  

# "


 
 
  #  "  
 #

 #,   #     "
  
  
   

 #

 
|     
   # 
 ,        #    ,

  
# "
# 
    
   
     " # 
  

    


 


 
* # 
 
  #   # 
      
   O 
  
| 

    

„
„ 8„#„%
9„

8„1
„$
%
„#;1„:„19„„"7"

„
   
    8
 
 #
  

8
 

   8
      
 " #  + #
 8
 
 # # 

    8
    #  
 #

 #   8
 
        8
   " # 
  
#
$
   #8

    #
#
 8
 #      
 8
 # 
 # 
  
 #0 
?18
   
$    #

8
 #  
8
 
 
 
 " #    


 

  
 8
    # 
" $# 

  
  #
#
 8
  
 
 "#  
  #
#
 8
  

   #  

 
    8

*  # , 

  
# 
 #  
 
 

-
#
          


 #    
>
 

G "Œ
ƒ J
  
 
 +   #  #  
  8
ƒ 

,  ##

#
 
 
 #
  ,

 
 
 

#

 
 

   Oë 
  
| 

    

„+/„„„, „„, ) '  „„'„„„„„„„„„„„„„„„ 


  „„ &'(*„)*+„
&

#
   


  .   # 

 
KG

„$"

L 
3 

  >   #  #

  


  
  

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„,1%

„#„"„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+#<

„"7„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ;


„%1$%9
„
„ +
<
„#„" „ „
„ „„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„"
$%"

„ „„„„<

„ %
$"„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ "7„„ „„„„„„„„„„„$
„
"
„„;<
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+
<
„#„8
„
„„
1„<
$:„$
„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„%
„ "„„„„„"$
„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„#$"„
#"8

„";„6„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„$:


„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
$;„#„$%9
„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„$98„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 
%„#„;C"<
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„"
;
„ $
8„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+
<
„#„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3$"

„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„#1 #„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„:„„„„„„„„„„„„ ";"3
„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„"7„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+
<
„8„„„„„„„„„8
„$98„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6„
„"3„„„„„„„„$%$"
„„ "#
„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„%;"#„<

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
<
„%„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8
„"8$
„
1%"<

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8
„$
"

„„„„„„„„„„„„„„8
„
„%#1„„„„
8$„#„;C"<
„„„„„"

„";„„„„„„„„„„„„„„
„%#11;
„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„„8"#„„ „„„ "
„="„;

„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„#„$
8
„?1"„ „
„
97„%#1„
„„„„„
„„2 


 
    
 ##  
"# 


  ,„-„„
„„„„
ƒ „„ '. „
ƒ „„„„'  !„
ƒ ,„„,'.„, „„ ) *„
ƒ „H„ .' „
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ !„               „
     
        
o
„ )     

 , H*   ! @ 6
"   
  
   #" 

   
  #
 #  " 
 # 

  
#

M
  
 " 
  
  

# 

  #
"  
).

 


  #K  L#
 #   .
 
 
  

    " # 
#

"

|   
  ## 
"  


  
" #


#
## #
   

 

   O½ 
  
| 

    

„„„+/„„„, „„, ) '  „„'„ „„„„„„„„„„„„„


„  „„, „„  '.„
0
„#„ $"„:1;
: „ $"„:3
„
„
%„#„"„

18
„ "„$%
$"„"„ $%
$"„;C"<9„
   "
"  
"   "
  "
 " 

  

# " #   

"  # 
   " + 
 #
"    "

 " 
Dactori 2 


"  "

   
 " 

#


psihologici :
    "
" 

"   "    "#  #
   "
 

# 
"  #"
   

#
   
 
  " #
" # 
"    "

 " 
"
| 
 
 "# # " . 

     "

,# 
   " 
 #"   #"    
"


"


# . 

#      


  
 
   " # 
   
 "  #"


"
*  
 
   "#   

# 

 
 " 
 
á 

 #

  
"
 
   
 "##
 /  

 <".  #     #  "  < 
   " 
"

  
 "  #"
 


 

/ 
#
 #  "   

"   + 
Dactori  
 "# # " 
      
"  
 "
# 
pemografici :  

"    # " 
       "
# 
"
*  # 
›  , "   ,    #  
 " #
 "
  
 # "# "   #
 "
   # 
"#  ",
*
+  
,  #       
    
' #
 , # . 
# "

#


     "

" 
  " # "
 # 
 
" #
    

 #

  
 
# #  " 
 "   " #  "
  
 

"
2 
+  

  #     #
 " + 
 
 
#
 #"
 


 
" 

 #
" 
#
"
  
6

 
  
,
     
#


ipuri socio-   
   ,      
 "  #"
 ", 
$  profesionale : # "   "     #     
     
 "  
"
   
#    "
 ,  # " #  
    #   

Dactori N  
  ##  
 
conjuncturali
% .   #  #  # "#    


     "#

(Œmprejurarile
 #  

  " 
  # 
 "
  # 
" 


 
în care se fac %  
#   
     # # 
"#   + 


cumpăraturile)
M   # , 
    #

 "#  # 
„ „ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„


 #     
    

,D

7,

   "
  + 
  #
    

, "  #   
 

#  +  * #
# 


     # 

  
"# O# O",    #

 
#   #

   

 #

 

,
 
  #   
  
#

 #
 #
 #
 


   O  
  
| 

    

„„   ,

  #   

   "

  
#   "#
$    
  #
 
 


* #
 
 ,  
  
  #
    
  
 
 # #
    # 0     

1 *# " 

 

. 8
 # 8

.  


 $ #  

 #
8


  #
$# 

   ,
 
 8
 # 8


 # 8
, 
#  
8
#
 +  
 0 

 "

 "#. " 1  

„„„„„„„„„„„„„„
„
„
„
„
„
„„„„„„„„„„„„„
„
„
„

   a 
  
| 

    

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+/„„„, „„, ) '  „'„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „


)   „, „ ) * „ „  '.„
„
|     
 

  

 
   #
  " #  #    ##-
#

  |

 # 
# 
 -  
#
 #  

  
 |  ) 
   
 
   
      #   
 
 


  
|     
 #
 #"  + 


   "
  
 
 „

 
"    
 "


 "  #   
,   

)  „, „
 6  " # ) * „
 3 
 "
#"     
 #


º
 "  '  

 „
#
 
  „  %    
„ „

„

„„„„„„„„„„„„„„„„„

   aO 
  
| 

    

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+/„„„, „„, ) '  „'„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „


'+) „  ' „/„>) '  „ &'(*„
 <"

„8„#„%#1„6„1;„#"„
"2„<
"#1„"8$
„#1%-„„

<"

„8„
#„%#1„6„1;

„$
8
„J„  C„
„J„
  
  # 
 " 
„„%I7„J„ 
  "

  # 
"       <"„ 
 "

    
" #       - "   
 $
  
 # 
 #  , #  
 
 8"1$% „ 
   „„„„„„„„„„„„„„„„„„

)  
 
   # 
 #
   
"   , 

 
 
 #  "
 

 

 
    " # 


*&* ' 


   
# 
 # # 
 
 
ƒ  
 #  ("# 


 8
ƒ  
 #  " #  #  #

    8
„ 3$"„„#„;C"<
"„„8„

ƒ $
8
„H

 #0
   "

 #" <"
"


-      "„
   

 
  #  # 8„
ƒ $;„#„$%9
„H 
# 

  


8„
ƒ "„„„    
#
  


  #   8
ƒ %
„$#„„   
 
 
8
ƒ :„"7„„="„    "
,
    #


   "#
#
  "#
 "
# "
  "  
 
 


2 
 #
  
# 

     "
#  "
  #
 #  " 
#  # M #      #  
 "
 "

# " #  #
  # "

 #     "  
 " 

OO
' 


  # 
    
 #

 

"#   
"
 

 *     
# 
  

  # 


 # 


- # 
0P  1" 
 

 #
#  # 
#  

   aa 
  
| 

    

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„ &
      #    
 
      


    
 
  
 #
  #"
     
     
  "    

 # 
 
"
 

   

  #
 # 
 
  +#
     
;
„131„%"„$%
$"„="„
<„:„"7„-„
ƒ
#

    
",
  #
=
ƒ 
,#  #
  
 8
ƒ  
#
 #    +,   =
ƒ

  "  #"
 "  # ## =
ƒ 
#


 # "  
  
=„
ƒ  #
     

  

       #  #    # 

"
 <"

"   
 
 , 
 #     
   „
„
„ <;

„:„ +      
 
á : Am vazut un mopel aproape la fel, par cu mult mai ieftin.
› : Canp spuneti aproape la fel, la ce va referiti ?
Va amintiti cumva, materialul sau mopelul ?
á : Sincer sa fiu, nu prea.
›@ati-mi voie sa va explic putin. Exista mai multe mopele care arata aproape la fel, par
sunt extrem pe piferite pin punct pe vepere al performantei. Uitati, cel pe aici are«««

„„
„
„
„
„
„
„

   a 
  
| 

    

+/„„„, „„, ) '  „'„o„


+  „  „ G' „„, „ &'( „
„ „
!„8
„
„-„
ƒ    # # 
    

"  


 "

#
8„
„
ƒ H

  

 #      
-    
     #

 

 


"  
     "
#
   

" 
 "      "  
"  2„

 
"# #  # "


  


8„
„
ƒ H

  
    #      
#
     ,  
 #


 #  .  
 „
„
ƒ H

  

 .
    
     
  

     

 
# 
#
 

0  "#
 "


 
"

  
  "


')1>"?
„"„8„
„
ƒ *


 #


    ,  
 #
 „
  
      


 
 #
    8
 


 
   


# 
 
#
 " 
  


 0.
 """
"#
 #   1

ƒ &  
   

      #   
    
"  #
"
.

"

" 
 

 
„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 
„%
„ "„#„;C"<
„1„#18
1

„="„8

„"2„„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„%"„
„
1
„1
„„%

„;8
„#"
„
1
„F„

O


     
 

  
# 

           !"        

   aÔ 
  
| 

    

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+/„„„, „„, ) '  „'„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „


„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+(„, „' G   „„  !„„, „ &'( „
„

1
„8
<
„%1%"
  
      
    ;%#   #
    #  #  8„
;/# . 

#
   

 

8„
; 
 # "


 #"

 


    
 


„„ &
   X @oriti sa«.. ? »
  "„#„"  &

 
 X @oriti««.pe«.sau«. ? »
 3 
«Spuneati ca.....„
 3 

X Sunt pe parere ca«««
 /


  # 
 >
 
 #  

      

 

 #
  # 
    

    
    

.
 «Multumim,
alegerea facuta este foarte buna !Va veti convinge canp«««.
 2 

 „„ 
 ,
#
# " 
. 
 

  #  8
  
  #   0" # 1"   # 
 "
.  
 8
 

 
   
 " 
  8

 

 


-    0
#  

  
"

# 


-
 18
 ) 
#   #
>
# 
 "#

" # "#    
  #

    >  
 
 #
.  #
 


    
#
  " #
 


   
  

  Xla revepere şi
multumim frumos », Xmultumim şi va mai asteptam», Xmultumim şi va rugam sa ne mai vizitati,
pentru ca urmeaza sa primim«.», «multumim, o zi excelenta în continuare » şi altele.
% +#
  .
   # 
 #  
"

  ,
   
  
 
  "
  +   "
  " .
 
 
"
    
"    

" 


„

   ao 
  
| 

    

$%"7
„-„ ;

<9„";„"„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
+/„„„, „„ „„'„
' 

#     
„6„" 


#

   #  
 

? '


   #  
, 
 
 
 
 #  

"
 

  
  # 
,


   

     


 
 #
8
?„ 

    
    

               


 #
 ,
      
  #  
    

 ,   #    

& 


    ,  

 
 #1
„"„ %„#„"„
* #

  
"
 
 
 <".  #    „
   "
, # "# 
  ##  
  „
  " #
" # 
" "# # " . 

  „
„
?B
,  
    
# 
     "


# 

#     #      
  
  # H    

     "
 
        

 #

 #
=  

=
|    
  %  

 |     


 Õ 
Õ 
 Õ 
 Õ 
Õ 

 Õ 
 Õ 
Õ 

 Õ 

   a 
  
| 

    

?  3 

           .
   
   ,

"

 
  
 
" +
   

    "
  
#
  #
#
     
  
,

 #
#

Q
$%
$"„
8$
„ $%
$"„ +$„
"„ ;C"<9„ #„„
#1
„
Kse plimbaK 

"  „
„
,  #
#

 #
 
Analizeaza un propusul (=contactul cu  
acesta).
Vreau o camasa alba, pin bbc, nr.38,  
cu maneca scurta.
XXXX nimic, ma uitam ».  
M-ar interesa un capou«.  
As pori o cafea Œlly (propusul lipseste  
pin raion).
„
?o„3

# 
-,
  
 # #    


- 

# 
 "

 


  #  /

,
 ##  

   #  
   

 

 
 
  
„
? #  
+ Q3 
  $38„
3 
 #
       

*6 #  
"
 
 

   ",  
 „
 
 „ „ „ „ „ „ „


 
„ „ „ „ „ „ „
 #

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „

„ „ „ „ „ „
 -

„„„„„„„„„„„„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„‰„
„„„„„„,1
7„="„
#„3%2„?%"„;
1„#"„

1
„86
„„#„„F„

   aë 
  
| 

    

„
$%"
„-„"8$
<9„"„„%;„
„8
„#„%#1„6„1;„
+/„„„, „„ „„'„„
' 

#     
 


#

   #  
 

? '


   #  
, 
 
 
 
 #  

"
 

  
  # 
,

   

     # 8

?„„2  #
 
- #  


  #  
 #  
 " 

  # #
   =
 
  „
„
?%
7„„

1
  
|

  
  $|    
*
# $* #   
! 


-$*#   

  

&   $
   
  

|
#
 $ #  

' <  

3
 

     
$

 
  

  
#
$  
&#    
*  

  

„
#
 +
  #   # #  
   
 


 "


  #
 # "
 #
     

   a½ 
  
| 

    

„
„
?„


  #  
   " 
# 
     
&


 #   #  
  #  
#
" 
,
 "
 # "

"# "
# 

"
 #
" ## "
"# #

" #"# #"

" 
 „
N 


- 

-   #
 #  

  # 
#1„ ,1
„31„
|  
! 
 

 
  


  
„
„ ?„' 

 

  #    
   


  #  
 
XXXXXXXXXXXXXXXX '
 XXXXXXXXXXXX 
B
 XXXXXXXXXXXXXXX |
#
 #

XXXXXXX X


XXXXXXXXXXXXXX 

#
XXXXXXXXXXX 
H   #  


  
 
  
#
   

 
    
#    
  #
  
#

 #
Q
„
?o„& 
 
  
  # 
 
 

  '  + #
 # 
  #  

 +    +  
 

* ,  
 
  
 


8
    <  8

 #  


    
 #  8
  #   #  8
    # 
$  

„
„
„

O
'  

#


     
 # "
"  "


 "
 " # " # 

   a  
  
| 

    

$%"
„-„ "16„„
3$"
„="„1%„;C"<9„
+/„„„, „„ „„'„„
?*      
    
,
 

#
    

" 
  #
 # 


    
  
 

 " 
, 
#  #  
*    
 3  
 3  


 # 
 
Acest costum pe baie este un mopel nou.  
Œntr-o ora va mopificam pantalonul.  
Pretul acestui tricou garanteaza calitatea  
Œn cazul în care nu se potriveste sotiei pvs,vi-l putem schimba.  
elevizorul are garantie trei ani.  
Este un propus 100% natural.  

?*     
   
  #

#

 

#   
 3
#  A„„B#
A„31„B


 


 
    

    

X Va pot pemonstra ca««.  «Platiti acolo la casa 2 »


KConvingeti-va va rog, ca««« «Aceasta haina va va placea sigur»
. «Sper, ca va place aceasta rochie » . «Ati fi amabil sa achitati la casa 5 »

„*

 

  +  


# 

 ",  # + 
 
    Q  

 +  
 
)  
   

  /+  
R  K|
  #
 #
 # #
=L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

R # 
R
   XXXXXXXXX 
„„
,1
7„="„
#„3%„#1%„?%"7„#;1„

    
  
| 

    

„
$%"7
„-„+"
<
<9„;C"<

„
„
+/„, „ „'„„
„
„
?„ '

 
   #   
 , 
 
  
 
 #  

"
# 
 
   #     
 
  
  ,
 # #  0  #    
  
 

1 

?   ,
    >  H    # 

((  

 
     "(  $?   , 
  (( 

 
  "( $? 
" ?   
  
     " (  $? #
  

0"? 1

  


"( $#
 Õ 

  


    
 
Õ   # 
 "


 #

 
 
 
 (( Q

„ ?„3
 

  


" # ,#     ) 
   #(C

   ."

 #      


 8 
&    
8
3

  . 
  <
#
    .   

   O 
  
| 

    

?„ 


 

  # 
 

Õ ((  8
Õ (( 
8
Õ ( 

8
Õ ?  #8

„
?o H    #   
   
  
   #
 


#
 

#
#

 
 

 
    #  #  

-  

#  Õ*

 #  ,
 ## =
Õ #
* +
 


„„„„„

 
„„„„„„,1
7„="„
#„3%2„?%"7„;
1„#"„

19„86
„„#„„F„
    „F„
„ „„„„„„D
  E„

   a 
  
| 

    

„
! ,„„, „„ (
G         
    ! 
 #       
         %       
    & '
  
        '
              %& (
„
?„)#   
    
K & 
  #  

      &. " 


    #   

#   
 


/


   #"

# 

 
" #
# =
K  
 

 # Q%
   "#
  QL
K /."   #
 #  
   
    " #
 , 

 #
   

  
# 
#
,  "

 #

 
    
    "


#


#


 

#
 # *#

 #
 #   
L
K

 QLXXXXXXXXX
#

 
"
# 


  
 # 
  


=

?B

   
- # 

#,
 ,   
 #

,

   

  
 #

#    
& 
"
 #


# 


 
 
#
 
  
-

  

*#   (  
 #
#
"

#   #
# 
 

"    


 # "


#


= 

#
"


# 
=
 #


#
"
 "


 #

# "# +
  # 
/   
 
 
 

%
##
"

 
 
#


"#  =
*

#
 


 


=* #
  ,X; 
 

 L

„
    
  
| 

    

?„B

   

 "

&
 #"((  # "   ?  

X "
 


=
 #
#  
  "#
#


#

/
 

 


"
   

 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX       

## " 

  
 # 
=

 #
 =|   # #


#=
*#


"# # 


='

 #
 =.

#

#
       
-

"

"

XXXX 

 
 
"
#

#
 #   

 
  
   #
# #

#
 # 
 "#
 
 
 

 =
   

      

" 

= %
 

  #

 
  #
   

   

 

?) 

        
 #  
     
    
  
  
#
    Q
'  
Motiv principal   . # 
 
Alte motive  .
 #   8
    
 
 8
& 

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX„
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX„
„

„
„
„

   Ô 
  
| 

    

?o 
   
 #

  

!

„#„;C"<
„„ !

„#„;C"<
„„
C : Caut o fusta ! C : M-ar interesa o fusta !
V : La ce sa se potriveasca ? V : La ce poriti sa o purtati ?
C :Stiti, as vrea sa fie ceva mai C : Ei, asa pentru fiecare zi, nimic scump, mai pegraba
peosebit, ceva mai nou ! ceva simplu.
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
V : (pupa ce clienta iese pin cabina V : Corespunpe fusta intr-o oarecare masura
cu fusta). » Va place cum va sta ? asteptarilor pvs. ?
C : Doarte mult ! (uitanpu-se în C :@a, cat costa ?
oglinpa.) V : Dusta este pintr-un amestec pe lana cu poliester,
V : Dusta are o croiala peosebita, costa 230 lei, nu se sifoneaza, o puteti purta mult timp
care o face foarte la mopa » şi astfel merita pretul. Pe termen lung, chiar economisiti
XXXXXXXXXXXXXXXX„ bani.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX„
     

#
 , #
Q

- 

   #  +
     #Q
#  
        
# 
  
  

Q*  
 

?„ #  
 

  
.  

"       #

#     
    " #    #
   

 
    #    

  

 
 # * ,  
   
 8
   
  8
  
 


 # 
8
 
 #
#
 
  

?
  +  
 

    
    
# 
 " 


  

    #
 

 
 
  . 


  

    # 
 
&
 ,

 #       #
 +  
  +#
 
     
  
#
  ## 

 
  " +

 "
 
"

 #

 #
  # #
 

Π            
      
 
         #    
„

   o 
  
| 

    

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„K „„, „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„


Pentru fiecare exercitiu, realizati pialogul comercial17, sub forma unui joc pe rol, avanp în
vepere etapele piscutiei pe vânzare, comunicarea verbala şi non verbala şi succesul vânzarii.
Evaluati-le impreuna cu grupa şi caprul pipactic sau inprumatorul pe practica !.„

„) 


 #  .  
,


 
 
# 

    


 # #


   


#
 
-
"
#  =

?  &
  
       
 #   
      
        
  
   


  #  

?„  & #

  
 #   , 
   "   
 ,  #

     #  
M 
, ,


  # # L*


   #
 
 Q=|# 
# 
=L 

 ?„  
,
     ,

 
 # 
 #

  


 # 
 # -   


  
  
    % 
 #
  

 
 #   


?o„H  ,
   + 


# #    ,

#
  
 =
 "# 
,- 

- 

  

      

 
   
 

#Q
/+


 # 
 =
  

 

#
 

  ,
# =' -  


-  
 *  
    
   


„H# 
   
 
  #   
"  
" #
"  


    
 #  "


  
   
 


#  
#

     


#

 

 ,  
    
  
| 

    

?„&
    ,
  


 #    
 

 # 
,

#
 
  
 #   .  
  
#   # 

 

2  

 #


 . "# 
 
 
  


# 
- 
 

 
.
  
 #       


 


2
 ,
#
 
#
 
#
# .  # # 

? H   
    #  ,
     
  
  

  
" + . 


 "  X


 
#   #   #
 &#


 # 
 "

# 
 +
 *     # 
 


  
"  #

 ,  
   
   

8
  
  #
  "#
#  
" 
 8
     #
 

  
 # +"
#
" 

 ". @  
#  

  
 
     
" 
"  #

"
 


 #
   ,
 
# "# #  
   
  #   Q

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX„
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX„
„
„
<„%

„
7„="C"„#L
„="„
;

„#„;C"<
„J„
$„;
7„$%
„J„„„„„„„„„„„„„„„„,
7„?$%„F„
„
„
„
„
„
„
„
„
   ë 
  
| 

    

K'„„, „„   *„
„
„
;-XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1
XX„

#
-„#07-0

"
 1
)#-

    
$
-„&

 
$%"
-&

   
  
  # # 
;

-'  # 

    
„!
"„#„-„
'


  # 

    "
 
  
  # 

  

     # # 8
  # 
 #  #  ,  
  
' 

#    # .    

    


# # 
,
 
 „


# 
  
  
  
 
 # 
#
 
 #
Q

„     
,
Q
„ 

 #     #
   

Q| 
 

„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
   ½ 
  
| 

    

„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„  „„„„„„„„„„„


 3

     

,
 #
"

!           X„

„:„19„%"#9-„
O „ )     
  
8

a „ '
 
 

 

 

 8
#
   
 8
#

 # #
 

 „ 6   

 


 8
 #

  #
  # # 

Ô „ | 
  


    
  
 


 '  ,& 

, .
  

     


   , .
#
ƒ *#

   8
ƒ 3 # 

      8
ƒ  


  .  
ƒ #
   


     
  
| 

    

„)#
97„#„;

„
„3
"<

„;
9„
   ,  


 "


 $#

   
8„
 /


# 


 
  
  

,  
 

# #
 

#      

8
          
        . "   
     

 # ,


  
   

 +1„ #„ :1;

D"?
„"0E
"1$"„#„;

# 
 , 

Y +6
„#„:1;
„="„
 

 
 
 
#

 
  # ,

       
Y 1„ #„ ;8
„  #
 , +  #


 
 

-
 # 
 

 # 
   #  
 
     
 
Y +6
„„#„;

„ 
# 
#  #

     „
 8
Y K„#„   


  
" 

"
  # 
 „,#
 # ##
 
 
Y K"
„H„
  #
 
 #
 " 
# 
 

 8
Y :
„

„H„ #
, 


#  


 
 " 
8
Y :
„%

„„
  ,

 #
 
,
 
 


#  

8# 
#   
# 
Y „         0  # 
 "   # 
 1
Y 8„#„%

„„ 
  
  

,. 
#

   
" # #   + "  + 
 „
3 

 #  
 0

     1 #  # 
J#

,
 # #
,#
     "
 
 # 

  
 

 
    

"    
     " # 
# 

#   # 

+1„#„%31„1
„D"?
„"E„„
B
# #
   

 

 #    

„
A„+1„#„
;

„BD„"?
„"E


 #  $              
    %& '  #   
   Ô 
  
| 

    

+/„„, „‰!   „'„


%    
%  # 
 $ 

 
   
 ;

<
„";„"„
'„ „ 
<

„ $"„:1;
:„„ ,„„ '„
 Õ '


  # 
,
  „ „
 Õ &


     
 

 
  

 

 
  
  
  #    
 

    
##  


 
    

  
 

    


  
 

    
 Õ & 

   
    #
 
0
 1  
     
    # # 0#
1  

  

 0
 1  
 Õ * 

  
K# 
K 

  

 #  

 #  #
   #
#    
 
 #

   

# 
 # # #   
 Õ  
-,
   


. # 
  
 Õ 3 

    

#    
*  
 

 
 # 
 "   ÔO 
  
| 

    

+/„„, „‰!   „'„„


%    
%  # 
 $ 

 
   
„"8$
<9„"„„%;„
„8
„#„%#1„6„1;
'„ „ 
<

„ $"„:1;
:„„ ,„„ '„
 Õ '


  # 
,
  „ „
 Õ  #    
  #1„%#1„="„8"7„#„-„  
 
  # , 

"#  "  "

# "
 #  


     


  


-"
# "
"
   
  


 

  <  
 
#
"#      

#1„%#1„#%
„31„„6„„
1%  


6

  

  


   
 Õ )
 #      
  
   
   
   

  
  
   
  
#
 #

  


#
  
 Õ ' 
 

# #   
  
 #    # 
 #   
   
 

 

*  
 

 
 # 
 "   Ôa 
  
| 

    

„
+/„„, „‰!   „'„„
%    
%  # 
 $ 

 
   
„ "16„„
3$"
„="„1%„;C"<9„

'„ „ 
<

„ $"„:1;
:„„ ,„„ '„
 Õ '


  # 
,
  „ „
 Õ ' 

     
 
  & 


     
 


 

 

 

 

 


   
   
& 


##  
   
 #
 


     

 
  
 # 
  <
& 

     

 ' #
 
 
 

*  
 


 
 # 
 "


„
„
„
„

   Ô 
  
| 

    

+/„„, „‰!   „'„


%    
%  # 
 $ 

 
   
„+"
<
<C„;C"<


'„ „ 
<

„ $"„:1;
:„„ ,„„ '„
 Õ '


  # 
,
  „ „

 Õ *

   #   
  
 
 .   
 

 .  

  
    
    


  
  
 
 

    
    

&  
  
  

3


 .      
 #  
 
  

' #  
 
  
*


 #    
    

*  
 


 
 # 
 "


„
„
„

   ÔÔ 
  
| 

    

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1„#„;8
„"„„„„„„„„„„„„„„„„„ „
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„D„ ;


„";„"E„„„„„„„„„ "

#

?„)  
  
  
 
   # 
-„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2o„%
 ) 
 #  $# 

 *  

    
 & 

   
     

 /


 # 

 
 
 

  #  

?„*# 
 #   

*     
 

62o„%
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‰„
 2  3

  '  
 
!   

KBMK' # 
 

  " 
 
M
M   
 " #   
*
 

"

 ",  
* 
 " #

 
 #
 

%    

„
?„  
#
       -„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2„„%„
|      XXXXXX 
 XXXXXX     
 
    
    X  XXX#

XXXXXXXX" #  #  XXXX#
X XXX
#

  
XXXX
? „&  ##  „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2„%
   
  " # 

  # 
"# # "
 #8
   "
#"   
8
  
# " #"
   
 
 |     
 

  


  
    8
   


-      8
 


    
$%„#„(  
 
   

   Ôo 
  
| 

    

„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„>!„„, „„ ) '
3$"D
E„
  "
 #
"
,  
  
"„> #


,  #
 

 #  $#        
#
#

    
$
<
„>

  #
#
  

    ,#  
 „
$"
„""„;:

„„ 

"  
" #  ",

     
$"
„%

;:

„ "  "  
 " +"
   „
$"
„;:

„>
 #  + 
   „
$%
$"„ %81"
„ „ 

   

 
 ,
   ,  -   #
 #
 

   # 
8 " 
"  
„
,
3„$
„>  
  +" 

 
   
  
  

,#
#
 

  
,"7„  
   
  
     
 " 
 # ##         


   
+#<

„"7„„
#   
     
#  
 
  
    


   

    

     
  #
  

  #
  ,
# #  
)
3
<"„ „      
 , 
     #  #
" #  +  #    
 #
  "„
)
8
„„ 0
 
1 #
#.  
       "
);„#„$%

„>„

#
# 
  


';„„
 #  "  "   #
 "  
 

 „
:„ „ # 
    
   ,
 # 
  
   
   # #

#    
8
„#„$98„>#       +#  


 
 „
I„„#  
 
  # 
#   
.  

 # 
#1 
 
 
   #   
#1„ $%$"
„ „  #   

  # 

" 
 
 # 

 , 
   

#  
C"<
„>

 
  
 8 #
 "
#
" 

   ԏ 
  
| 

    

 >„„, „„‰(„„ ' „„! !„„ &'(*„„


„
ƒ (
$:1„F„
„
ƒ +„
$„F„
„
ƒ +„%1„6„
$
:„F„
„
ƒ #
%
<
„="„8"7„#„%„#„"„F„
„
ƒ "1
<
„„"„6„";"3„F„
„
ƒ "
<
„$#
„F„
„
ƒ "„="„%

„„
„„1„F„
„
ƒ +„„ + !'! „F„„„„
„

„„„ 1"7
„-„A„„!*.„„‰ / „„) ! „„ !*„B„

   Ôë 
  
| 

    
„'„ „„ „
„

„
„
„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„„„„„„„
   Ô½ 
  
| 

    

„J  „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„' „'„„

„
 J „„ J„

„
 „
 J „
„ „  „

º  „  „


 J „

º º„
„
º „   „ º „   „
JJ „ J„ JJ „ J„
„
º „ J„ º „ J„
º „

ºº„ ºº„
º 
 „
„
º„
„
J  J „ J  J „

  „
  „ º „
  „

º
„
 „

 „
 „

J J „

„

  „


ºJ  „
   Ô  
  
| 

    

' „'„„
+/„„, „  ( '  „
„' *.„ )   „D)>('E„
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


  2
> 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  * 
#


0

 

 1XXXXXXXXXXXXXXX 


  )   

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  ' 
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   .

>
#
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

  


 

0 # 

1XXXXXXXXXXXXXXX


   
 

>#
 
 XXXXXXXXXXXXXXX

   o 
  
| 

    

  !      


0

 1XXXXXXXXXXXXXXXXX


( 2  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


 3 # # 
 
 > .
 
XXXXXXXXXXXXX 


  
  

       XXXXXXXXXXX 


 #  
   
>  XXXXXXXXXXXXXXXX 


 | 
  

    XXXXXXXXXXXXXXXX


 | 
  

 # 
XXXXXXXXXXXXXX


          > #

  $
XXXXXX

XXXXX
  # XXX 

XXXXXX

 / 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
„
„
„

   oO 
  
| 

    

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„' „'„„
„
+/*„, „‰!   „„  „
#  

#
0&'1

* 

|
# #  

#

I&
SSSSSS
   


 )|/3T„ )  ' „„ &'(* „
 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

!$1„„ !$1„„
„
),„ ) '.  '
„ '
„
3"„ '
„„ '
„
3"„

#„ "$„ 
#„ "$„
##
„ ##

*  #

        „ „ „ „
%|'& 
&
 #     
 
     „ „ „ „
#
/

      „ „ „ „

&
       
   
 „ „ „ „
 # $# 

),„  „„„  #    


 
  , #  „ „ „ „
  
&'( „„ 2 
   # 
       „ „ „ „
)*+„„ 

3

  #   
   „ „ „ „
„ 
#
 
2 „ „ „ „
    
     # #  , „ „ „ „

- # 

 
' 
    
 
  „ „ „

      #


%)!*2&%*B* „ „ „ „
0 
        1
„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„|
# #  "& 
 


„
„

   oa 
  
| 

    

' „'„„
Ë (    )

+  ,
#  * 
-%".

+  /
 $ 0
- .

   o 
  
| 

    

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„' „'o„


„ „„
„„
„
  „ „ „ „„„ „  „„ „  „„
„„ „ „ „ „ „Å„
š 
 
 
   
 

 
   

„„ „ „„ „
„
„
„
„
„
„„„„„„„
„
„
„
„
„
„
„„„  „„„ „„„ „ „„„„
„ „
„
„
„
„
1# / #   # $ /  , #      
#2

º  „ „ „
„ „ „
„  „„ „

   oÔ 
  
| 

    

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„' „'„„
„
„ „ „  „

„

„

„„ „ „„ „„


„
„
„
„
„
„ „„„„ „ „„„ „„„
„
„
„
„
„
„
„!„„ „„ „„„  „ „ „  „ !„
„„„ „ „Å„
š 

 
 
   
 

 
 


 

 


  


 „ „ „„„„„ „"„„„„„  „


#$„
º  „
„ „ „ „  „ „ „ „ 
„„„„„„„
   oo 
  
| 

    

' „'„

/+   
- #    
 

#  
    

2 

   
    |

  
 


#   


 
 % 
  
  

2 
   
#
 

2
 
 3  „|  
   „

„
   o 
  
| 

    

' „'„

*

-  
 

 #   #
 
   

„ „ „
„

   oë 
  
| 

    

' „'„0„
„
„ „$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$„
 „„„$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$„
„
„„ „„Jº
 „
„ „ „„„„ „
„
„ „„„„
 „„    34*)  „
„„%!„„3+ „
„
„ „ „ „
 $ „"„ „ „ ! „ „    „„  „"„ J$„
 „  „   „„  „  „„ „„ „  „
„ „  „ J„ „ „ „
„   „
O$„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
„
&$„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
„
'$„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
„
($„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
„

$„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
„
$„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
„
)$„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
„
*$„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
„
„
 $„„º„ „„„  „„+ ,„„„+,„„º„+º,„„„+,„
„
 J „ „-„J „
„
„

„
   o½ 
  
| 

    

' „'„

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„+/„, „M' >!  „„ > !„/ „


| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
%    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

H

       

 * /


   
 
   
  6  
#  3 
 


 /


  &


   
         
  & 

   
   
 


H

   
 .  
 

 
 '     


    

#  3 # #   #

  0  
 
1

„

%    # XXXXXXXXXXXXXXXXXXX „
„
„
„

   o  
  
| 

    

„„„„„„ ' „'


+/„„„, „„   „
$%
$"„
"„

„#„
+
<
„#„;C"<
„ "„ ;C"<9 „
,„ '„
&


   #
 „ „
„  
 

 
 „ „
+(„, „ ' 
  #
   
 „ „
, ! G,  „ & 

   
     
 „ „
)  

    
   

 +#  „ „
) 
 #  $# 
 „ „
) 

 #    

 #  „ „
„ '
, #   „ „
„
+(„+  „
&
 

" 

"
#

 „ „
 #   
/„„„
*  

     „ „ „
' >  „
 
  ,
 
 #  „ „ „
) 
      
$# 
 „ „
H

 

 .
   
  „ „
+(„, „
+  „„ 
 
 

  #   „ „
  „ &  
    #   „ „
G' „ *


 #


     „ „
„ /


 # 
 „ „
+(„„, „ 2 

   „ „
' G   „  #

    $
 „ „
H


-
 
 # 

      „ „
%
 
## A„,„B„  

#

  
& (
## *>;C"<9„"8"„0
 #"#"

" - 18
& 
## *>;C"<9„"$#
0  #" .
"
 
18
& (
## *>;C"<9„8"0
  " # "  
"  # #1 

    
  
| 

    


„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
„
‰‰>+ „
„
„
„
  6
! @"&#
3.
"D C"<
„"3"952/
  #"6 #"

  
 

  
#
" |# |
 
" D 1 3„ 6„ 
„ %81"
97" /' 
 
"6 #" 


  &
  *
 *
" '
# / 
" D|
"
3$"„ 
7„ „ "77" /
 ' 
H #

"6 #"(( 

  ! #   #
 0  
 1"D  "3
„ $
<
„ $98" /' 
 
"6 #" 

  UUU  9 C"<

„)987"*   
"% "6 #"(( 

  NNN„!
"#
#„#„ 39„ 81"
92„  "%     O