Sunteți pe pagina 1din 1

Catre,

Pentru fundamentarea cheltuielilor de personal 2018, va rog sa aveti in vedere:

- Pentru premiul de excelenta de 5% acordat personalului care a participat la obtinerea de


rezultate deosebite, vom lua in calcul conform art.26 alineatul 1 si 2, din legea 153/2007,
maximul, calculat astfel:

- 1450 (salariul minim brut pe 2017) x 2 x numar personal.

Conform art.25 suma sporurilor, adaosuriloretc, acordate cumulate pe total buget, nu poate depasi
30% din suma salariilor de baza.

Conform art.14 personalul care detine titlu stiintific de doctor beneficiaza de o indemnizatie lunara
de 50% din nivelul salariului de baza minim brut. Cuantumul salarial al acestei indemnizatii nu se ia in
calcul la determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor

In adresa de fundamentare a cheltuielilor (in special la ch.personal), va rog sa explicati cum s-au calculat
aceste sume.