Sunteți pe pagina 1din 2

FI DE LUCRU

1.CITETE:
AC CA-NA CA-RI-E RICA MARICA
MAC CA-RE MA-CA-RA ICA ANICA
CAI CA-NAR CA-ME-RA NICU AURICA
NUC CRE-IER CA-RA-MEA MICU CARMEN
CUC A-CAR MICA CRINA
CRIN CAR-NE IANCU CRINU
ARC I-CRE MARCU
MIC ANCA
2. EU SPUN UNA TU SPUI MULTE!

CAR___________________________

RAMURA______________________

MINA__________________________

CRIN__________________________

CAL____________________________

CANA_________________________
3.LEAG SILABELE PENTRU A FORMA CUVINTE I COLOREAZ DIFERIT:

MA ME RA
CA NE

CAR NA CA CA RE
4.ORDONAI CUVINTELE DE PE SACUL MOULUI PENTRU A FORMA PROPOZIII:

RIRI _________________________________________________________________________________
CANAR UN
MIC
. E

CARMEN ________________________________________________________________________________
MERE
ARE
ACRE .