Sunteți pe pagina 1din 1

COALA GIMNAZIAL MINISTERUL EDUCAIEI NATIONALE I

_______________________________________________________________

Cod:

Nr. 402 / 21. 03.2017

CTRE

SERVICIUL FISCAL ORASENESC VNJU-MARE

Prin prezenta va rugm sa stingeti obligatia in suma de 2746 lei, reprezentnd diferenta de
5% contributii asigurari sociale la diferentele salariale, platite conform Lg.85/2016, platite in
12.10.2016 si suma de 911 lei, reprezentand diferenta de 5% contributii asigurari sociale la
diferentele salariale, platite conform Lg.85/2016, platite in 22.12.2016.

Redam in continuare modul de calcul si plata diferentelor de CAS 5%.


Contributiile sociale pentru hotararile judecatoresti definitive, respectiv diferenta de 5%
pentru CAS in suma totala de 2746 lei, s-au evidentiat si platit astfel:

- diferenta de 5% ,CAS respectiv suma de 2746 lei este inscrisa in anexa 3, si s-a virat cu op
multiplu nr. 685 din 12.10.2016 suma de 525 lei ; op multiplu nr.685 din 12.10.2016, suma de 1256
lei si op multiplu nr. 686 din 12.10.2016, suma de 965 lei, conf. extraselor de cont.

- diferenta de 5% ,CAS respectiv suma de 911 lei este inscrisa in anexa 3, si s-a virat cu op
multiplu nr. 898 din 22.12.2016 suma de 229 lei ; op multiplu nr. 898 din 22.12.2016, suma de 12
lei, op multiplu nr.898 din 22.12.2016 suma de 670 lei conf. extraselor de cont.

Atasm la prezenta adresa urmatoarele documente:


-ordinele de plata multiple din 12.10.2016 si din 22.12.2016.
-anexa 3 din 12.10.2016 si anexa 3 din 22.12.2016.
-extrase trezorerie aferente lunii octombrie 2016 si decembrie 2016.

Director, Contabil,

Paleacu Mihaela Codruta

1/1