Sunteți pe pagina 1din 10

29.3.

2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 88/29

REGULAMENTUL (CE) NR. 333/2007 AL COMISIEI


din 28 martie 2007
de stabilire a metodelor de prelevare a probelor i de analiz pentru controlul oficial al nivelurilor
de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD i benzo(a)piren din produsele alimentare
(Text cu relevan pentru SEE)

COMISIA COMUNITILOR EUROPENE, 3-MCPD din produsele alimentare (4), Directiva


2004/16/CE a Comisiei din 12 februarie 2004 de
stabilire a metodelor de prelevare a probelor i a
avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, metodelor de analiz pentru controlul oficial al nive-
lurilor de staniu din produsele alimentare conservate (5)
i Directiva 2005/10/CE a Comisiei din 4 februarie 2005
de stabilire a metodelor de prelevare a probelor i a
avnd n vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parla- metodelor de analiz pentru controlul oficial al nive-
mentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 lurilor de benzo(a)piren din produsele alimentare (6).
privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea
conformitii cu legislaia privind hrana pentru animale i
produsele alimentare i cu normele de sntate animal i de
bunstare a animalelor (1), n special articolul 11 alineatul (4),
(5) Numeroase prevederi privind prelevarea probelor i
analiza pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb,
ntruct: cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD i
benzo(a)piren n produsele alimentare sunt similare. n
consecin, pentru claritatea legislaiei, este adecvat s
se unifice aceste prevederi ntr-un singur act legislativ.
(1) Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8
februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare
privind contaminanii din alimente (2) prevede c
trebuie s se stabileasc niveluri maxime pentru anumii
contaminani n produsele alimentare, n vederea (6) Prin urmare, Directivele 2001/22/CE, 2004/16/CE i
protejrii sntii publice. 2005/10/CE ar trebui s fie abrogate i nlocuite de un
nou regulament.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19


decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime
pentru anumii contaminani n produse alimentare (3) (7) Msurile prevzute n acest regulament sunt conforme cu
stabilete nivelurile maxime pentru plumb, cadmiu, opinia Comitetului permanent pentru lanul alimentar i
mercur, staniu anorganic, 3-MCPD i benzo(a)piren n sntatea animal,
anumite produse alimentare.

(3) Regulamentul (CE) nr. 882/2004 stabilete principiile


generale pentru controlul oficial al produselor alimentare. ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:
n anumite cazuri, sunt necesare totui prevederi mai
specifice pentru a asigura efectuarea controalelor oficiale
n mod armonizat n cadrul Comunitii.
Articolul 1

(4) Metodele de prelevare de probe i metodele de analiz (1) Prelevarea de probe i analiza pentru controlul oficial al
care urmeaz a fi folosite pentru controlul oficial al nive- nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic,
lurilor de plumb, cadmiu, mercur, 3-MCPD, staniu 3-MCPD i benzo(a)piren cuprinse n capitolele 3, 4 i 6 ale
anorganic i benzo(a)piren n anumite produse alimentare anexei la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 trebuie efectuate n
sunt stabilite n Directiva 2001/22/CE a Comisiei din 8 conformitate cu anexa la acest regulament.
martie 2001 de stabilire a metodelor de prelevare a
probelor i a metodelor de analiz pentru controlul
oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur i
(2) Alineatul (1) se aplic fr prejudicierea prevederilor
(1) JO L 165, 30.4.2004, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat Regulamentului (CE) nr. 882/2004.
prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Comisiei (JO L 363,
20.12.2006, p. 1).
2
( ) JO L 37, 13.2.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat (4) JO L 77, 16.3.2001, p. 14. Directiv, astfel cum a fost modificat
prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European i ultima dat prin Directiva 2005/4/CE (JO L 19, 21.1.2005, p. 50).
al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1). (5) JO L 42, 13.2.2004, p. 16.
(3) JO L 364, 20.12.2006, p. 5. (6) JO L 34, 8.2.2005, p. 15.
L 88/30 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.3.2007

Articolul 2 Articolul 3

Directivele 2001/22/CE, 2004/16/CE i 2005/10/CE se abrog. Prezentul regulament intr n vigoare la 20 de zile de la data
publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Referinele la directivele abrogate se vor constitui n referine la
acest regulament. Se aplic de la 1 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2007.

Pentru Comisie
Markos KYPRIANOU
Membru al Comisiei
29.3.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 88/31

ANEX

PARTEA A
DEFINIII
n scopul acestei anexe, se vor aplica urmtoarele definiii:

lot: o cantitate identificabil dintr-un produs alimentar, livrat la un moment dat i determinat de
ctre o persoan autorizat ca avnd caracteristici comune [precum originea, varietatea, tipul de
ambalaj, ambalatorul, expeditorul sau marcajele]. n cazul petelui, i dimensiunea petelui trebuie
s fie luat n considerare;

sublot: o anumit parte a unui lot mai mare stabilit n vederea aplicrii metodei de prelevare de probe pe
acea parte. Fiecare sublot trebuie s fie separat din punct de vedere fizic i identificabil;

prob elementar: o cantitate de material prelevat dintr-un singur punct al lotului sau al sublotului;

prob global: amestecul tuturor probelor elementare prelevate din lot sau sublot; probele globale vor fi consi-
derate reprezentative pentru loturile sau subloturile din care sunt prelevate;

prob de laborator: o prob destinat examenului de laborator.

PARTEA B
METODE DE PRELEVARE DE PROBE
B.1. DISPOZIII GENERALE
B.1.1. Personal
Prelevarea de probe se efectueaz de ctre o persoan autorizat, desemnat n conformitate cu specificaiile
statelor membre.

B.1.2. Materialul din care se preleveaz probe


Se preleveaz probe separate din fiecare lot sau sublot care este examinat.

B.1.3. Msuri de precauie


n timpul prelevrii de probe, trebuie s se ia msuri de precauie pentru a evita orice schimbri care ar afecta
nivelurile de contaminani, ar avea un efect negativ asupra determinrii analitice sau ar face probele globale
nereprezentative.

B.1.4. Probe elementare


Pe ct posibil, probele elementare trebuie s fie prelevate din locuri diferite repartizate n ntregul lot sau sublot.
Orice abatere de la aceast procedur se consemneaz n fia furnizat la punctul B.1.8 al acestei anexe.

B.1.5. Pregtirea probei globale


Proba global se obine prin amestecarea tuturor probelor elementare.

B.1.6. Probele utilizate n scopul controlului, dreptului la recurs i arbitraj


Probele utilizate n scopul controlului, dreptului la recurs i arbitraj se preleveaz dintr-o prob global omoge-
nizat, cu excepia cazului n care acest lucru contravine reglementrilor n vigoare n statul membru n ceea ce
privete drepturile operatorului cu activitate n industria alimentar.
L 88/32 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.3.2007

B.1.7. Ambalarea i transportul probelor


Fiecare prob se introduce ntr-un recipient curat i inert, care asigur o protecie adecvat mpotriva conta-
minrii, a pierderii substanelor de analizat prin adsorbie pe peretele interior al recipientului i mpotriva
deteriorrilor n timpul transportului. Se iau toate msurile de precauie necesare pentru a evita orice
schimbare a compoziiei probei, care ar putea surveni n timpul transportului i depozitrii.

B.1.8. Sigilarea i etichetarea probelor


Fiecare prob prelevat n scopuri oficiale se sigileaz la locul de prelevare i se identific n conformitate cu
reglementrile n vigoare n statul membru.

Se pstreaz nregistrri privind fiecare prelevare de probe, astfel nct s se poat identifica fr echivoc fiecare
lot sau sublot (se va face referire la numrul lotului) i se precizeaz data i locul prelevrii, precum i orice
informaii suplimentare care i-ar putea folosi analistului.

B.2. PLANURI DE PRELEVARE DE PROBE


Loturile mari se mpart n subloturi, cu condiia ca sublotul s poat fi separat fizic. Pentru produsele comer-
cializate vrac (de exemplu, cereale) se aplic tabelul 1. Pentru alte produse, se aplic tabelul 2. Avnd n vedere
faptul c greutatea lotului nu este ntotdeauna un multiplu exact al greutii subloturilor, greutatea sublotului
poate depi greutatea menionat cu maxim 20 %.

Proba global este de cel puin 1 kg sau 1 litru, cu excepia cazului n care acest lucru nu este posibil, de
exemplu, cnd proba const ntr-un pachet sau o unitate.

Numrul minim de probe elementare care sunt prelevate din lot sau sublot se stabilete conform tabelului 3.

n cazul produselor lichide vrac, lotul sau sublotul trebuie s fie bine amestecat att ct este posibil i astfel nct
s nu afecteze calitatea produsului, prin mijloace mecanice sau manuale, imediat nainte de prelevarea probelor.
n acest caz, se presupune o repartizare omogen a contaminanilor ntr-un lot sau sublot dat. Prin urmare, este
suficient prelevarea a trei probe elementare dintr-un lot sau sublot pentru a constitui o prob global.

Probele elementare trebuie s aib o greutate similar. Greutatea unei probe elementare este de cel puin 100 de
grame sau 100 de mililitri, rezultnd o prob global de cel puin 1 kg sau 1 litru. Orice abatere de la aceast
metod se consemneaz n fia furnizat la punctul B.1.8 al acestei anexe.

Tabelul 1
mprirea loturilor n subloturi pentru produsele comercializate vrac

Greutatea lotului (tone) Greutate sau numr de subloturi

1 500 500 tone


> 300 i < 1 500 3 subloturi
100 i 300 100 tone
< 100

Tabelul 2
mprirea loturilor n subloturi pentru alte produse

Greutatea lotului (tone) Greutate sau numr de subloturi

15 15-30 tone
< 15
29.3.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 88/33

Tabelul 3
Numrul minim de probe elementare de prelevat din lot sau sublot

Greutatea sau volumul lotului/sublotului (n kg sau litri) Numrul minim de probe elementare de prelevat

< 50 3
50 i 500 5
> 500 10

Dac lotul sau sublotul const n ambalaje sau uniti distincte, numrul de ambalaje sau uniti de prelevat
pentru a forma o prob global este prevzut n tabelul 4.

Tabelul 4
Numrul de ambalaje sau uniti (probe elementare) de prelevat pentru a constitui proba global n cazul
n care lotul sau sublotul este format din ambalaje sau uniti distincte

Numrul de ambalaje sau uniti din lot/sublot Numrul de ambalaje sau uniti de prelevat

25 cel puin 1 pachet sau 1 unitate


26-100 cca 5 %, cel puin 2 ambalaje sau uniti
> 100 cca 5 %, cel mult 10 ambalaje sau uniti

Nivelurile maxime pentru staniu anorganic se aplic la coninutul fiecrei conserve, dar din raiuni practice este
necesar s se foloseasc o abordare bazat pe probe globale. Dac rezultatul testului dintr-o prob global de
conserve este inferior, dar apropiat de nivelul maxim de staniu anorganic, i dac se suspecteaz c unele cutii ar
putea depi nivelul maxim, ar putea fi necesar continuarea investigaiilor.

B.3. PRELEVAREA DE PROBE N ETAPA COMERULUI CU AMNUNTUL


Prelevarea de probe din produsele alimentare n etapa comerului cu amnuntul se face, dac este posibil, n
conformitate cu dispoziiile privind prelevarea probelor stabilite la punctele B.1 i B.2 ale acestei anexe.

n cazul n care acest lucru nu este posibil, se poate folosi o metod alternativ de prelevare de probe n etapa
comerului cu amnuntul, cu condiia ca aceasta s asigure o reprezentativitate suficient a lotului sau a
sublotului eantionat.

PARTEA C
PREGTIREA I ANALIZAREA PROBELOR
C.1. STANDARDE DE CALITATE ALE LABORATORULUI
Laboratoarele trebuie s respecte prevederile articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 (1).

Laboratoarele particip la programe adecvate de teste interlaboratoare de eficien, care respect Protocolul
internaional armonizat pentru teste interlaboratoare de eficien a laboratoarelor de analize (chimice) (2)
dezvoltat sub auspiciile IUPAC/ISO/AOAC.

Laboratoarele demonstreaz c aplic proceduri interne de control al calitii. Exemple de astfel de proceduri sunt
prezentate n Liniile directoare ISO/AOAC/IUPAC privind controlul intern al calitii n laboratoarele de analize
chimice (3).

(1) Astfel cum a fost modificat prin articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 2076/2005 (JO L 338, 22.12.2005, p. 83).
(2) Protocolul internaional armonizat pentru testele interlaboratoare de eficien a laboratoarelor de analize chimice de M. Thompson,
S.L.R. Ellison i R. Wood, Pure Appl. Chem., 2006, 78, 145-96.
(3) Ediie de M. Thompson i R. Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649-666.
L 88/34 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.3.2007

Acolo unde este posibil, trebuie s se estimeze veridicitatea analizei prin includerea n analiz a materialelor de
referin certificate adecvate.

C.2. PREGTIREA PROBELOR


C.2.1. Msuri de precauie i consideraii generale
Cerina de baz este s se obin o prob de laborator omogen i reprezentativ, fr s se produc o
contaminare secundar.

Tot materialul din constituia probelor primite de ctre laborator se va utiliza pentru pregtirea probei de
laborator.

Conformitatea cu nivelurile maxime stabilite n Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se stabilete pe baza nive-
lurilor determinate n probele de laborator.

C.2.2. Proceduri specifice de pregtire a probelor


C.2.2.1. P r o c e d u r i s p e c i f i c e p e n t r u p l u m b , c a d m i u , m e r c u r i s t a n i u a n o r g a n i c
Analistul trebuie s se asigure de faptul c probele nu se vor contamina n timpul pregtirii lor. Acolo unde este
posibil, aparatele i echipamentele care vin n contact cu proba nu trebuie s conin metalele care urmeaz s fie
determinate i trebuie s fie confecionate din materiale inerte precum polipropilena sau politetrafluoretilena
(PTFE) etc. Acestea se cur cu acid pentru a reduce riscul de contaminare. Oelul inoxidabil de nalt calitate
poate fi folosit pentru lamele de triturare.

Exist numeroase proceduri specifice satisfctoare de pregtire a probelor care pot fi folosite pentru produsele
examinate. Cele descrise n standardul CEN Produse alimentare Determinarea elementelor sub form de urme
Criterii de performan, consideraii generale i pregtirea probelor (1) au fost considerate satisfctoare, dar
pot exista i altele la fel de valide.

n cazul staniului anorganic, trebuie luate msuri n vederea asigurrii faptului c tot materialul este prelevat n
soluie, deoarece pot aprea rapid pierderi, n special datorit hidrolizrii la hidroxizi de Sn(IV) insolubili.

C.2.2.2. P r o c e d u r i s p e c i f i c e p e n t r u b e n z o ( a ) p i r e n
Analistul trebuie s se asigure de faptul c probele nu se vor contamina n timpul pregtirii lor. nainte de
utilizare, recipientele se spal cu aceton sau hexan de nalt puritate pentru a se minimiza riscul de contaminare.
Acolo unde este posibil, aparatele i echipamentele care vin n contact cu proba trebuie s fie confecionate din
materiale inerte precum aluminiu, sticl sau oel inoxidabil lefuit. Materialele plastice precum polipropilena sau
PTFE se vor evita, deoarece analitul poate adsorbi pe aceste materiale.

C.2.3. Tratarea probei la primirea n laborator


Proba global complet se macin fin (dac este cazul) i se amestec temeinic, folosindu-se un proces ce a fost
demonstrat c asigur omogenizarea complet.

C.2.4. Probele utilizate n scopul controlului, dreptului la recurs i arbitraj


Probele utilizate n scopul controlului, dreptului la recurs i arbitraj se preleveaz din materialul omogenizat, cu
excepia cazului n care acest lucru contravine reglementrilor statelor membre privind prelevarea de probe n
ceea ce privete drepturile operatorului cu activitate n industria alimentar.

(1) Standard EN 13804:2002, Produse alimentare Determinarea elementelor sub form de urme Criterii de performan, consideraii
generale i pregtirea eantioanelor, CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles.
29.3.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 88/35

C.3. METODE DE ANALIZ


C.3.1. Definiii
Se aplic urmtoarele definiii:

r = Repetabilitatea valoarea sub care diferena absolut dintre rezultatele obinute la testele indi-
viduale n condiii de repetabilitate (de exemplu, aceeai prob, acelai operator, acelai aparat,
acelai laborator i ntr-un interval scurt de timp) este de ateptat s se situeze ntr-un anumit
interval de probabilitate (de obicei 95 %) i prin urmare r = 2,8 sr.

sr = Deviaia standard calculat din rezultatele generate n condiii de repetabilitate.

RSDr = Deviaia standard relativ calculat din rezultatele generate n condiii de repetabilitate
[(sr/ ) 100].

R = Reproductibilitatea valoarea sub care diferena absolut dintre rezultatele obinute la testele
individuale n condiii de reproductibilitate (de exemplu, pe material identic obinut de ctre
operatorii din laboratoare diferite, folosind metoda de testare standardizat) este de ateptat s se
situeze ntr-un anumit interval de probabilitate (de obicei 95 %); R = 2,8 sR.

sR = Deviaia standard calculat din rezultatele generate n condiii de reproductibilitate.

RSDR = Deviaia standard relativ calculat din rezultatele generate n condiii de reproductibilitate
[(sR/ ) 100].

LOD = Limita de detecie cel mai mic coninut msurat, din care se poate deduce prezena analitului cu
o certitudine statistic rezonabil. Limita de detecie este numeric egal cu de trei ori deviaia
standard a mediei determinrilor martor (n > 20).

LOQ = Limita de cuantificare cel mai sczut coninut de analit care poate fi analizat cu o certitudine
statistic rezonabil. Dac att precizia, ct i acurateea sunt constante pentru un interval de
concentraii n jurul limitei de detecie, atunci limita de cuantificare este numeric egal cu de ase
pn la zece ori deviaia standard a mediei determinrilor martor (n > 20).

HORRATr = RSDr observat mprit la valoarea RSDr estimat prin ecuaia Horwitz (1) folosind ipoteza
r = 0,66R.

HORRATR = Valoarea RSDR observat mprit la valoarea RSDR calculat din ecuaia Horwitz.

u = Incertitudinea de msurare standard.

U = Incertitudinea de msurare extins, folosind un factor de acoperire 2, care d un nivel de


ncredere de aproximativ 95 % (U = 2u).

Uf = Incertitudinea de msurare standard maxim.

C.3.2. Cerine generale


Metodele de analiz folosite pentru controlul alimentelor trebuie s fie conforme cu prevederile de la punctele 1
i 2 ale anexei III la Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

Metodele de analiz pentru staniul total sunt adecvate pentru controlul oficial al nivelurilor de staniu anorganic.

Pentru analiza concentraiei de plumb n vin, Regulamentul (CEE) nr. 2676/90 al Comisiei (2) stabilete n
capitolul 35 al anexei sale metoda care va fi folosit.

C.3.3. Cerine specifice


C.3.3.1. C r i t e r i i d e p e r f o r m a n
n cazul n care nu sunt descrise metode specifice pentru determinarea contaminanilor n produse alimentare la
nivel comunitar, laboratoarele pot selecta orice metod validat de analiz (acolo unde este posibil, validarea va
include un material de referin certificat), cu condiia ca metoda selectat s respecte criteriile specifice de
performan stabilite n tabelele 5-7.

(1) M. Thompson, Analist, 2000, 125, 385-386.


(2) JO L 272, 3.10.1990, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Regulamentul (CE) nr. 1293/2005 (JO L 205,
6.8.2005, p. 12).
L 88/36 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.3.2007

Tabelul 5
Criterii de performan pentru metodele de analiz pentru plumb, cadmiu, mercur i staniu anorganic

Parametru Valoare/Comentariu

Aplicabilitate Produsele alimentare specificate n Regulamentul (CE)


nr. 1881/2006
LOD Pentru staniu anorganic, sub 5 mg/kg.
Pentru alte elemente, sub o zecime din nivelul maxim
prevzut n Regulamentul (CE) nr. 1881/2006, cu
excepia cazului n care nivelul maxim pentru plumb
este sub 100 g/kg. Pentru acest din urm caz, sub o
cincime din nivelul maxim.
LOQ Pentru staniu anorganic, sub 10 mg/kg.
Pentru alte elemente, sub o cincime din nivelul maxim
prevzut n Regulamentul (CE) nr. 1881/2006, cu
excepia cazului n care nivelul maxim pentru plumb
este sub 100 g/kg. Pentru acest din urm caz, sub
dou cincimi din nivelul maxim.
Precizie Valori HORRATr sau HORRATR sub 2
Recuperare Se aplic dispoziiile de la punctul D.1.2
Specificitate Fr interferene cauzate de matrice ori spectrale

Tabelul 6
Criterii de performan pentru metodele de analiz pentru 3-MCPD

Criteriu Valoare recomandat Concentraie

Probe martor Sub LOD


Recuperare 75-110 % toate
LOD 5 g/kg (sau mai puin) raportat
la materia uscat
LOQ 10 (sau mai puin) g/kg raportat
la materia uscat
Precizie < 4 g/kg 20 g/kg
< 6 g/kg 30 g/kg
< 7 g/kg 40 g/kg
< 8 g/kg 50 g/kg
< 15 g/kg 100 g/kg

Tabelul 7
Criterii de performan pentru metodele de analiz pentru benzo(a)piren

Parametru Valoare/Comentariu

Aplicabilitate Alimente specificate n Regulamentul (CE) nr.


1881/2006
LOD Sub 0,3 g/kg
LOQ Sub 0,9 g/kg
Precizie Valori HORRATr sau HORRATR sub 2
Recuperare 50120 %
Specificitate Fr interferene cauzate de matrice ori spectrale, veri-
ficarea deteciei pozitive.
29.3.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 88/37

C.3.3.2. A b o r d a r e a A d e c v a r e l a s c o p ( F i t n e s s - f o r - p u r p o s e )
n cazul n care exist un numr limitat de metode de analiz integral validate, poate fi folosit alternativ
abordarea adecvrii la scop pentru a evalua adecvarea metodei de analiz. Metodele adecvate pentru
controlul oficial trebuie s produc rezultate cu incertitudini de msurare standard inferioare incertitudinii de
msurare standard maxime calculate folosindu-se formula de mai jos:

q
Uf LOD=22 C2

unde:

Uf este incertitudinea de msurare standard maxim (g/kg);

LOD este limita de detecie a metodei (g/kg);

C este concentraia care prezint interes (g/kg);

este un factor numeric care va fi folosit n funcie de valoarea lui C. Valorile care vor fi utilizate sunt prevzute
n tabelul 8.

Tabelul 8
Valorile numerice corespunztoare constantei n formula stabilit la acest punct, n funcie de
concentraia care prezint interes

C (g/kg)

50 0,2
51-500 0,18
501-1 000 0,15
1 001-10 000 0,12
> 10 000 0,1

PARTEA D
RAPORTAREA I INTERPRETAREA REZULTATELOR
D.1. RAPORTAREA
D.1.1. Exprimarea rezultatelor
Rezultatele trebuie exprimate n aceleai uniti i cu acelai numr de cifre semnificative ca i nivelurile maxime
stabilite n Regulamentul (CE) nr. 1881/2006.

D.1.2. Calcule de recuperare


Dac n cadrul metodei analitice se aplic o etap de extracie, rezultatul analitic trebuie corectat din punct de
vedere al recuperrii. n acest caz, trebuie consemnat nivelul de recuperare.

n cazul n care n cadrul metodei analitice nu se aplic o etap de extracie (de exemplu, n cazul metalelor),
rezultatul poate fi consemnat necorectat din punct de vedere al recuperrii, dac se prezint dovezi, n mod ideal
utiliznd material de referin validat adecvat, c este atins concentraia certificat care permite determinarea
incertitudinii de msurare (de exemplu, acuratee crescut a msurrii). n cazul n care rezultatul este consemnat
necorectat din punct de vedere al recuperrii, acest lucru trebuie menionat.
L 88/38 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.3.2007

D.1.3. Incertitudinea de msurare


Rezultatul analizei trebuie consemnat ca x +/ U, unde x este rezultatul analitic i U este incertitudinea de
msurare extins, folosind un factor de acoperire 2, care d un nivel de ncredere de aproximativ 95 % (U = 2u).

Analistul trebuie s in seama de Raportul privind relaia dintre rezultatele analitice, incertitudinea de msurare,
factorii de recuperare i prevederile din legislaia UE privind hrana pentru animale i produsele alimentare (1).

D.2. INTERPRETAREA REZULTATELOR


D.2.1. Acceptarea unui lot/sublot
Lotul sau sublotul este acceptat dac rezultatul analizei probei de laborator nu depete nivelul maxim respectiv
prevzut n Regulamentul (CE) nr. 1881/2006, innd seama de incertitudinea de msurare extins i corectarea
rezultatului din punct de vedere al recuperrii n cazul n care a fost aplicat o etap de extracie n metoda de
analiz folosit.

D.2.2. Respingerea unui lot/sublot


Lotul sau sublotul este respins dac rezultatul analizei probei de laborator depete dincolo de orice ndoial
nivelul maxim respectiv prevzut n Regulamentul (CE) nr. 1881/2006, innd seama de incertitudinea de
msurare extins i corectarea rezultatului din punct de vedere al recuperrii n cazul n care a fost aplicat o
etap de extracie n metoda de analiz folosit.

D.2.3. Aplicabilitate
Prezentele reguli de interpretare se aplic pentru rezultatul analizei obinut pe baza probelor recoltate n scopul
controlului. n cazul analizei destinate dreptului la recurs i arbitrajului, se aplic reglementrile naionale.

(1) http://europa.eu.int/comm/food/ food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm