Sunteți pe pagina 1din 4

Ce inseamna PUG, PUZ si PUD?

Posted on May 28, 2011 by Sorin Tilimpea

Ce inseamna si reprezinta PUG Plan de Urbanism General

Planul Urbanistic General (PUG-ul) este un proiect care face parte din programul de amenajare
a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza.
Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism
pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din
extravilan). In acelasi timp, PUG-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai
apoi in detaliu, la scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile.

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic General cuprinse in


Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUG-ului:

optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriul lor administrativ si judetean;


valorificarea potentialului natural, economic si uman;
stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;
reorganizarea si dezvoltarea cailor de comunicatie;
stabilirea si delimitarea zonelor construibile;
stabilirea si delimitarea zonelor functionale;
stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire;
stabilirea si delimitarea zonelor protejate;
modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare;
evidentierea detinatorilor terenurilor si a modului de circulatie juridica a terenurilor;
delimitarea suprafetelor pe care se preconizeaza realizarea obiectivelor de utilitate
publica;
stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a
constructiilor

Ce inseamna si reprezinta PUZ Plan de Urbanism Zonal

Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) este un proiect care are caracter de reglementare specifica

detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate


(acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii
publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-
ului localitatii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile,
reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor
si conformarea constructiilor din zona studiata (PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare
realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizandu-se etapizat in timp, functie de fondurile
disponibile).
Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic Zonal, cuprinse in
Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUZ-ului):

organizarea retelei stradale;


zonificarea functionala a terenurilor;
organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane;
indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, etc);
dezvoltarea infrastructurii edilitare;
statutul juridic si circulatia terenurilor;
delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca
acesta exista in zona studiata;
masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice, daca
acestea exista in zona studiata;
mentionarea obiectivelor de utilitate publica;
masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;
reglementari specifice detaliate (permisiuni si restrictii) incluse in Regulamentul local
de urbanism aferent PUZ-ului.

Ce inseamna si reprezinta PUD Plan de Urbanism de Detaliu

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD-ul) reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului


Urbanistic General (PUG-ul) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicand si detaliind
continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile
din Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. PUD-ul reprezinta
documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire
edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta
si vecinatatile imediate (se studiaza
mai multe amplasamente, optiunea pt. realizarea unei constructii compatibila cu functiile
urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un
Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire; daca nu exista PUD pentru terenul
respectiv, Primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza PUG-ului si PUZ-ului.

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu (PUD-


ul) cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUD-ului):

regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiilor;-compatibilitatea


functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;
relatii functionale si estetice cu vecinatatea;
asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare;
permisivitati si constrangeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite si
amenajarilor;
modul de ocupare si utilizare a terenului (POT, CUT);
functiunea si aspectul arhitectural al constructiei (sau constructiilor) si amenajarilor;
integrarea noilor constructii si corelarea lor cu cele existente invecinate;
interventia, prin reabilitarea constructiilor si amenajarilor invecinate, in scopul
armonizarii cu constructiile si amenajarile noi propuse (daca este cazul);
circulatia carosabila si pietonala, corelate cu traficul in zona si relatiile cu zonele
invecinate (accese pietonale si auto);
parcaje, spatii de recreere si de joaca;
echiparea edilitara si impactul asupra retelelor existente in zona (necesitatea de
dezvoltari, modernizari, etc);
functionarea diferitelor forme de proprietate juridica a terenului; circulatia acestora daca
este cazul;

Cand este necesar PUD-ul?

PUD-ul se intocmeste fie cand acest lucru este prevazut in Regulamentul Local de Urbanism
(RLU), fie atunci cand, din diverse motive, regulamentul nu se poate aplica, anumite proprietati
ale amplasamentului fiind diferite de cele propuse de RLU.

PUD-uri se intocmesc si in cazul in care investitia preconizata difera de prevederile RLU.


PUD-ul contine normele pe care trebuie sa le respecte o constructie intr-o anumita zona:
inaltimea maxima, procentul din teren ocupat de constructie (POT), coeficientul de ocupare a
terenului (CUT), retragerile minime admise, destinatie (locuinte, birouri, comert, industrie
etc.).

Cine aproba PUD-ul


PUD-ul este aprobat de catre Consiliul Local al oraselor, comunelor sau sectoarelor
Bucurestiului.

Avize si acorduri
PUD-urile nu pot fi aprobate fara avizul Comisiei Tehnice a primariei sau, atunci cand
primaria nu are o comisie tehnica, de catre comisia tehnica de urbanism a Consiliului
Judetean.

Alte avize sunt avizele de amplasament ale furnizorilor locali de utilitati, cum ar fi Distrigaz,
Electrica, Romtelecom, etc. Aceste avize evidentiaza daca un amplasament este afectat de
retelele proprii.

Sunt necesare, in anumite conditii, avizele de circulatie, mediu (acord de mediu), avize
MApN, MAI, SRI, etc.

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)


cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUD-ului )

regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiilor;


compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;
relatii functionale si estetice cu vecinatatea;
asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare;
permisivitati si constrangeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite si
amenajarilor;
modul de ocupare si utilizare a terenului (POT, CUT);
functiunea si aspectul arhitectural al constructiei (sau constructiilor) si amenajarilor;
integrarea noilor constructii si corelarea lor cu cele existente invecinate;
interventia, prin reabilitarea constructiilor si amenajarilor invecinate, in scopul
armonizarii cu constructiile si amenajarile noi propuse (daca este cazul);
circulatia carosabila si pietonala, corelate cu traficul in zona si relatiile cu zonele
invecinate (accese pietonale si auto);
parcaje, spatii de recreere si de joaca;
echiparea edilitara si impactul asupra retelelor existente in zona (necesitatea de
dezvoltari, modernizari, etc);
functionarea diferitelor forme de proprietate juridica a terenului; circulatia acestora
daca este cazul.