Sunteți pe pagina 1din 7

ISTORIE Preistorie generala si 4 eneolitic

arheologie 1 8) Metoda carbonului radioactiv isi are


originile in cercetarile realizate dupa al
MULTIPLE CHOICE doilea razboi mondial in:
1 Anglia
2 Germania
1) Aparitia omului se incadreaza in 3 Franta
perioada geologica numita: 4 SUA
1 holocen
2 pleistocen
3 pliocen 9) Statueta antropomorfa Zeita de la
4 neogen Vidra reprezinta o creatie semnificativa
2) Cele mai vechi fosile hominoide pentru cultul:
cercetate apartin speciei: 1 mortilor
1 Homo erectus 2 soarelui
2 Egyptopithecus 3 vetrei
3 Homo habilis 4 fecunditatii
4 Australopithecus 10) Primul metal utilizat de om pentru
3) Cele mai vechi fosile umane au fost realizarea uneltelor a fost:
descoperite in: 1 arama
1 Europa 2 bronzul
2 Asia 3 fierul
3 Africa 4 silexul
4 Australia 11) Aparitia categoriei mestesugarilor
4) Fosile apartinand Homo specializati a avut loc in:
neanderthalensis au fost identificate mai ales 1 neolitic
in: 2 epoca bronzului
1 Europa 3 epoca fierului
2 Africa 4 epoca aramei
3 America 12) Cele mai vechi picturi rupestre sunt
4 Australia cele descoperite la:
5) Cea mai lunga perioada din istoria 1 Berechat-Ram (Israel)
umanitatii o reprezinta: 2 Chauvet (Franta)
1 paleoliticul 3 Lascaux (Franta)
2 mezoliticul 4 Altamira (Spania)
3 neoliticul 13) Perioada istorica denumita paleolitic se
4 epoca fierului incheie conventional pe la:
6) In pestera de la Lascaux (Franta) au fost 1 1.000.000 i.Hr.
descoperite: 2 500.000 i.Hr.
1 statuete ceramice antropomorfe 3 100.000 i.Hr.
2 inmormantari rituale 4 10.000 i.Hr
3 ceramica bicroma 14) Homo neanderthalensis a fost inlocuit
4 picturi rupestre cu Homo sapiens sapiens in perioada:
7) Existenta familiei-pereche este atestata 1 100.000 80.000 i.Hr.
din: 2 60.000 50.000 i.Hr.
1 paleolitic 3 40.000 35.000 i.Hr.
2 mezolitic 4 30.000 20.000 i.Hr.
3 neolitic

1
15) Mezoliticul se incheie conventional in D = economica
1B+C
jurul datei:
2A+C+D
1 10.000 i.Hr
3A+B+C
2 7.000 i.Hr
4A+B+C+D
3 5.000 i.Hr
4 2.000 i.Hr 22) Dezvoltarea metalurgiei bronzului a
16) Cele mai vechi asezari neolitice din determinat:
A = disparitia uneltelor din piatra
Europa au aparut in:
B = intensificarea comertului
1 nordul Peninsulei Balcanice
C = cresterea productivitatii muncii
2 Italia
D = aparitia mestesugarilor specializati
3 Sudul Frantei
1B+C+D
4 Grecia
2A+B+C
17) Stratul cel mai de jos indica cultura: 3A+C
1 cea mai veche 4B+C
2 cea mai noua;
3 o cultura intermediara;
23) Prin revolutie neolitica se intelege:
A = trecerea de la economia de consum la
4 nu este sugestiv in privinta cronologiei.
economia de productie
B = trecerea la un mod de viata nomad
18) In epoca fierului ceramica era C = folosirea tehnicii de cioplire a pietrei
realizata: D = aparitia familiei-pereche
1 exclusiv cu mana 1A
2 exclusiv la roata 2B+C+D
3 atat cu mana cat si la roata 3A+C
4 nu exista 4A+C+D
19) Preistoria incepe o data cu aparitia: 24) Asezarile umane din paleolitic erau:
A. omului A = permanente
B. vegetatiei terestre B = temporare
C. statului C = in pesteri
D. tribului D = in adaposturi de sub stanci
1A 1A+C+D
2 A+B+C 2A+B
3 A+C+D 3B+C+D
4 B+C+D 4A+C
20) In neolitic omul a descoperit: 25) Fenomenul stocarii produselor este
A = focul atestat incepand din
B = cresterea animalelor A = neolitic
C = agricultura B = paleolitic
D = productia ceramicii C = mezolitic
1A+C+D D = epoca bronzului
2A+C 1B+C+D
3B+C+D 2A+B+C
4A+B+C 3A+C+D
4B+C
21) Organizarea oamenilor in ginti are o
semnificatie:
A= culturala
B = politica
C = sociala

2
26) In epoca bronzului existenta asezarilor 33) Perioada de tranzitie de la neolitic la
fortificate demonstreaza: epoca bronzului a fost numita
A = aparitia diviziunii sociale 1 La Tene
B = organizarea aristocratiei militare 2 Hallstatt
C = aparitia statului 3 eneolitic
D = intensificarea conflictelor intertribale 4 oppida
1A+B+C 34) Tehnologia presarii aschiilor si a
2A+C+D
varfurilor de silex in forma de frunza
3A+B+D
apartine culturii
4B+C
numite
27) Cetatile numite dave aveau de obicei 1 Musterian
urmatoarele caracteristici: 2 Solutreean
A = erau ridicate pe inaltimi 3 Clactonian
B = erau fortificate 4 Magdalenian
C = erau de tip roman 35) Domesticirea animalelor a inceput sa
D = erau deschise
fie practicata inca din perioada istorica
1A+B
numita
2B+C+D
1 mezolitic
3C+D
2 Hallstatt
4A+C+D
3 epoca bronzului
28) Monoxila era confectionata din: 4 La Tene
1 piatra 36) Prin picturile sale rupestre, Capela
2 lemn
Sixtina a Preistoriei este considerata pestera
3 os
de la
4 fier
1 Stonehenge
29) In paleolitic silexul se exploata: 2 Altamira
A. la suprafata solului 3 Lascaux
B. in gropi 4 Chauvet
C. in mine 37) Mamutii, rinocerii si alte mari
1A+C
mamifere au fost contemporane omului in
2A+B
perioada istorica numita
3C
1 neolitic
30) Primele vase din ceramica au aparut in 2 epoca bronzului
1 epoca bronzului 3 epoca fierului
2 epoca fierului 4 paleolitic
3 neolitic 38) Tendinta de microlitizare a uneltelor
4 eneolitic
este specifica perioadei
31) Primele unelte standard au fost 1 neoliticului
considerate 2 epocii bronzului
1 razuitoarele 3 epocii fierului
2 topoarele de mana 4 mezoliticului
3 lamele din silex 39) Cladirea romana de pe o exploatatie
32) Musterianul este o cultura arheologica agricola se numea in limba latina
din 1 villa rustica
1 paleoliticul inferior 2 limes
2 neoliticul timpuriu 3 castra
3 paleoliticul mijlociu 4 castella
4 mezolitic

3
40) Pictura murala se mai numeste si 2 Miocenului
3 Holocenului
1 fresca
2 basorelief 49) Palaios inseamna in limba greaca
3 mozaic 1 nou
41) Lucrarea fundamentala a lui Vasile 2 vechi
3 mijlociu
Parvan se intituleaza
4 tarziu
1 Thracia
2 Getica 50) In paleolitic ocupatia care asigura cea
3 Daco-Romania mai mare parte a hranei era
4 Magazin istoric pentru Dacia 1 cultivarea plantelor
42) Aliajul dintre cositor si cupru se 2 cresterea animalelor
3 olaritul
numeste
4 vanatoarea
1 electrum
2 argint 51) In limba greaca lithos inseamna
3 bronz 1 cupru
4 arama 2 ceramica
43) Assirienii si kassitii au preluat tehnica 3 piatra
4 bronz
picturii de la
1 romani 52) Primele obiecte din fier realizate de
2 greci om provin din
3 traci 1 exploatari miniere de suprafata
4 sumerieni 2 exploatari miniere de adancime
44) Arta mozaicului a fost inventata in 3 meteoriti
4 exploatari miniere submarine
1 Grecia
2 Tracia 53) In limba greaca logos inseamna
3 Orientul Apropiat 1 filozofie
4 America Centrala 2 stiinta
45) Apogeul artei parietale a fost in jurul 3 cercetare
4 istorie
anilor
1 1 000 000 i.Hr. 54) Termenul de arheologie a fost pentru
2 100 000 i.Hr. prima data folosit de
3 500 000 i.Hr. 1 Titus Livius
4 10 000 i.Hr. 2 Tucidide
46) Sistemul de fortificatii de la granita 3 Ptolemeu
4 Vitruvius
Imperiului Roman se numea in limba latina
1 limes 55) Napoleon Bonaparte a infiintat
2 municipia 1 British Museum
3 oppida 2 Muzeul Bruckenthal
4 colonia 3 Muzeul Luvru
47) Din punct de vedere geologic, 4 Muzeul National de Antichitati
paleoliticul apartine 56) Primul curs de arheologie la
1 Holocenului Universitatea Bucuresti a fost sustinut de
2 Pleistocenului 1 Grigore Tocilescu
3 Miocenului 2 Vasile Parvan
48) Din punct de vedere geologic, 3 Alexandru Odobescu
4 Oreste Tafrali
neoliticul apartine
1 Pleistocenului

4
57) Cercetarile arheologice de la Histria au 4 paleolitic
fost initiate in anul 1914 de 66) Primele obiecte ceramice au fost
1 Vasile Parvan realizate in
2 Grigore Tocilescu 1 epoca bronzului
3 Oreste Tafrali 2 epoca fierului
4 Alexandru Odobescu 3 neolitic
58) In limba greaca, antropos inseamna 4 eneolitic
1 loc 67) Agricultura a fost inventata in
2 piatra 1 Europa de sud-est
3 casa 2 Europa de vest
4 om 3 Africa
59) Electrum este un aliaj intre argint si 4 Mesopotamia
1 cupru 68) Lama a fost domesticita in
2 plumb 1 Europa
3 aur 2 Asia
4 fier 3 Africa
60) Din istoria civilizatiei umane, 4 America
preistoria cuprinde aproximativ 69) Cel mai simplu monument megalitic
1 51% este
2 75% 1 menhirul
3 10% 2 cromleh-ul
4 99,5% 3 henge-ul
61) In anul 800 i.Hr. Hesiod impartea 4 sanctuarul
trecutul omului in 70) Halstatt este prima perioada a
1 2 etape 1 epocii bronzului
2 3 etape 2 epocii fierului
3 4 etape 3 neoliticului
4 5 etape 4 eneoliticului
62) Descoperitorul civilizatiei minoice a 71) La Tene este o perioada a
fost 1 epocii fierului
1 Heinrich Schliemann 2 epocii bronzului
2 Arthur Evans 3 neoliticului
3 Charles Darwin 4 paleoliticului
4 Gordon Childe 72) Hallstatt este un sit arheologic din
63) In mezolitic au predominat asezarile 1 Franta
1 in grote 2 Austria
2 fortificate 3 Germania
3 in aer liber 4 Rusia
64) Tehnica de slefuire a pietrei a aparut in 73) La Tene este un sit arheologic din
1 paleolitic 1 Austria
2 mezolitic 2 Elvetia
3 epoca fierului 3 Polonia
4 neolitic 4 Ungaria
65) Primele metale au fost produse
1 neolitic
2 epoca fierului
3 epoca bronzului

5
74) Stratigrafia este o metoda de cercetare 13) Tehnica microlitelor este caracteristica
imprumutata in arheologie din neoliticului.
1 astronomie 14) In paleolitic singurul material folosit
2 biologie
de om pentru realizarea uneltelor era piatra.
3 geologie
4 fizica 15) Existenta lui Homo sapiens fosilis este
atestata din paleoliticul superior.
75) Incaperea centrala a unei case romane
de tip pompeian se numea 16) Activitatile economice specifice
1 peristilum paleoliticului erau realizate individual.
2 atrium 17) In neolitic, cultul fecunditatii era
3 tablinium asociat unor divinitati feminine.
4 oecus
18) Productia vaselor din ceramica a
Adevrat /Fals aparut incepand din neolitic.
19) In epoca bronzului a inceput
domesticirea animalelor.
1) Preistoria este perioada cuprinsa intre
aparitia omului si descoperirea scrierii. 20) Dezvoltarea metalurgiei a determinat
intensificarea relatiilor comerciale.
2) Impletitul, torsul si tesutul sunt atestate
in preistorie. 21) Stratigrafia arata succesiunea nivelelor
culturale
3) In Egipt este atestat razboiul de tesut
orizontal. 22) Stratigrafia este o metoda utilizata
pentru determinarea cronologiei absolute.
4) Caracteristica principala a economiei
paleolitice a fost dependenta de resursele 23) Heinrich Schliemann a fost unul dintre
oferite de natura. primii utilizatori metodei stratigrafice in
arheologie.
5) Economia de prada era caracteristica
neoliticului. 24) Oscar Montelius a folosit pentru prima
data metoda comparativa in arheologie.
6) Principalele activitati economice ale
omului in paleolitic erau culesul si 25) Hans Hildebrand a impartit epoca
vanatoarea. fierului in paleolitic si neolitic.
7) Cultura de prund este specifica epocii 26) Metoda comparativa a fost utilizata in
bronzului. studierea populatiilor primitive inca din a
doua jumatate a secolului al XIX-lea.
8) Cioplirea reprezenta tehnica principala
in realizarea uneltelor si armelor de piatra in 27) Prin metoda cartografica se poate
paleolitic. determina aria de raspandire a diferitelor
culturi si obiecte intr-o anumita perioada.
9) Primele manifestari ale vietii spirituale
au aparut in neolitic. 28) Dendrologia este o metoda des
utilizata in arheologie, datorita rezistentei
10) In paleoliticul superior se practicau materialului lemnos.
atat canibalismul, cat si inhumarea .
29) Metoda analizei polenului a fost
11) Arta paleolitica avea si o functie utilizata si in stabilirea cronologiei asezarilor
magica. umane.
12) Picturile rupestre din paleoliticul 30) Prin calcularea cantitatii de carbon (C
superior sunt intalnite numai in pesteril e din 14) intr-o substanta radioactiva se poate
Europa. stabili timpul trecut de la data mortii.

6
31) Metoda de datare cu carbon radioactiv
se poate aplica tuturor elementelor din
natura.
32) Prin cercetarea magnetismului
obiectelor de lut pot fi deduse informatii
asupra cronologiei asezarilor carora apartin.
33) Calculatorul poate ajuta in stabilirea
ariei de raspandire a unor tipuri piese.
34) Ceramica poate ajuta la stabilirea
vechimii unei asezari.
35) Folosirea pieilor de animale de catre
om este atestata inca din paleoliticul
mijlociu.
36) Existenta tabacarilor si cizmarilor este
atestata inca din antichitate.
37) Barca monoxila a aparut in paleolitic.
38) Lemnul a fost unicul material
intrebuintat in preistorie in constructii.
39) Fibrele de urzica erau folosite in
confectionarea imbracamintei.
40) In Dacia au fost descoperite exploatari
de piatra.