Sunteți pe pagina 1din 9

CONTABILITATE I

33. Sa presupunem ca exista trei societati A, B si C, care vor fuziona prin absorbtia societatilor B si
C de catre societatea A.
Societatea A are capital social de 50.000 lei si rezerve de 1.000 lei.
K = 1.000/50.000 x 100 = 2% reprezinta rezervele la societatea absorbanta.
Pentru societatile B si C, a caror capital social este de 3.000 lei, respectiv 1.000 lei, se va aplica
coeficientul de 2%, astfel:
B – 3.000 x 2% = 60 lei – prima de fuziune
C – 1.000 x 2% = 20 lei – prima de fuziune
TOTAL 4.000 lei 80 lei – prima de fuziune

Rezolvare:

- se inregistreaza majorarea capitalului social la societatea A absorbanta, cu prima de


fuziune:

4000 456 = % 4000


1012 3920
1042 80

95. SC PAROMA SA primeste un credit bancar in valuta in valoare de 20.000 EURO, la


cursul de 4,2 lei/EURO, care se ramburseaza in doua transe egale la sfarsitul fiecarui an.
Dobanda anuala este de 8% si se achita la sfarsitul fiecarui an. Cursul valutar este de 4,3
lei/EURO la sfarsitul primului an si de 4 lei/EURO la sfarsitul anului doi.

Rezolvare:

- primirea imprumutului ( 20.000 euro x 4.2 lei)

84.000 5124 = 162 84.000

- la sfarsitul primului an se contabilizeaza plata dobanzii ( 20.000 euro x 8% x 4.3 lei)

6.880 666 = 512 6.880

- la sfarsitul primului an se contabilizeaza rambursarea primei transe de imprumut ( 10.000


euro x 4.3 lei) si se constata o pierdere din diferente de curs ( 10.000 euro x 0.1 lei)

1
43.000 % = 5124 43.000
42.000 162
1.000 665

- la sfarsitul primului an se recunosc diferente de curs pentru imprumutul ramas ( 10.000 euro
x 0.1 lei)
1.000 665 = 162 1.000

- la sfarsitul anului 2 se contabilizeaza plata dobanzii ( 10.000 euro x 8% x 4 lei)

3.200 666 = 512 3.200

- la sfarsitul anului 2 se contabilizeaza rambursarea celei de-a doua transe de imprumut


(10.000 euro x 4 lei) si se constata un castig din diferente de curs ( 10.000 euro x 0.3 lei)

43.000 162 = % 43.000

5124 40.000

765 3.000

157. SC AURA SA achizitioneaza o instalatie de lucru, acordand furnizorului un avans de


400 lei, TVA 19 %. Se primeste factura furnizorului si se receptioneaza instalatia la valoarea
de 3200 lei, TVA 19%. Se regularizeaza datoria fata de furnizor prin acceptarea unui bilet la
ordin scadent peste 3 luni.
Rezolvare:
- se contabilizeaza acordarea avansului catre furnizor ( 400 lei + TVA 19%)

476 % = 5121 476


400 4091
76 4426

- se contabilizeaza primirea facturii de la furnizor in valoare de 3.200 lei + TVA 19%

3.808 % = 404 3.808


3.200 231
608 4426

- receptia instalatiei primite

2
3.200 2131 = 231 3200

- se contabilizeaza acceptarea unui bilet la ordin scadent peste 3 luni

3.808 404 = % 3.808


4091 400
403 3.332
4426 76

- se contabilizeaza plata datoriei catre furnizor la scadenta

3.332 403 = 512 3.332

219. La SC “LIDO” SA cu ocazia inventarierii se constata: - plus de materii prime 500 lei; -
plus de obiecte de inventar 300 lei; - lipsuri de materiale auxiliare neimputabile 200 lei; -
lipsuri de piese de schimb 80 lei, care se imputau gestionarilor,la 100 lei, TVA 19%.

Rezolvare:

- contabilizarea plusului de materii prime in valoare de 500 lei

500 301 = 601 500

- contabilizarea plusului de obiecte de inventar in valoare de 300 lei

300 303 = 603 300

- contabilizarea lipsei de materiale auxiliare neimputabile in valoare de 200 lei

200 6021 = 3021 200

- colectarea TVA aferenta valorii materialelor auxiliare constatate lipsa la inventar,


neimputabile ( 200 x 19% = 38 lei)
38 635 = 4427 38

- contabilizarea lipsei de piese de schimb in valoare de 80 lei

80 6024 = 3024 80

- contabilizarea imputarii catre gestionari a lipsurilor de piese de schimb la valoarea de 100


lei, TVA 19%

119 4282 = % 119


7583 100
4427 19

3
281. SC ORINTEX SA realizeaza in luna mai o reducere de adaos comercial la confectii
pentru copii, pentru un stoc de marfa de 4.000 lei, cu un adaos de 20%.
Adaosul comercial nou pentru acest sortiment este “0”, iar TVA 19%.
Rezolvare:

- Utilizam metoda sutei marite pentru a afla TVA neexigibil aferent stocului de marfa de 4000
lei

% TVA = (100 x 19) / (100 + 19) = 1900/ 119 = 15.966%

Rezulta TVA neexigibil aferent stocului de marfa = 4000 x 15.966% = 638.64 lei

- Determinam valoarea stocului, exclusiv TVA


4000 – 638.64 = 3361.36 lei

- Utilizam metoda sutei marite pentru a afla adaosul comercial aferent stocului de marfa
% adaos = (100 x 20) / (100 + 20) = 2000/ 120 = 16.667%
Rezulta adaos comercial aferent stocului de marfa = 3361.36 x 16.667% = 560.24 lei

- se calculeaza TVA aferent adaosului determinat


560.24 x 19% = 106.45 lei

- se inregistreaza in contabilitate reducerea adaosului comercial la confectii pentru copii de la


20% la 0%

-666.69 371 = % -666.69


378 -560.24
4428 -106.45
SAU
666.69 % = 371 666.69
560.24 378
106.45 4428

Nota: Reducerile de preturi efectuate de comercianti se realizeaza numai in limita prevederilor


Ordonantei 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si a normelor
metodologice aprobate prin HG 333/ 2003

343. In 31 ianuarie s-a facturat pentru o firma din Beius marfa, in valoare de 1000 lei, TVA 19%,
dar din cauza unei defectiuni a mijlocului de transport, marfa a fost transportata a doua zi, adica
la 1 februarie.

Rezolvare:

- La 31 ianuarie, inregistrarea facturii pentru marfa vanduta

4
1119 4111 = % 1119
701 1000
4427 119

- La 1 februarie, descarcarea gestiunii cu marfa vanduta

1000 607 = 371 1000

405. SC EXMOB SA rascumpara 100 de actiuni la valoarea de rascumparare de 6 lei actiunea,


valoarea nominala 5 lei actiunea. La rascumparare se achita contravaloarea a 80 de actiuni, in
numerar,iar ulterior se achita si diferenta in numerar. In termen de 6 luni din actiunile
rascumparate, 60 de actiuni se revand, in numerar salariatilor, la pretul de vanzare de 4 lei
/actiun, 20 actiuni se revand tertilor in numerar, la pretul de vanzare de 8 lei actiunea, iar 20 de
actiuni rascumparate se anuleaza.

Rezolvare:

- rascumpararea a 100 actiuni, la pretul unitar de 6 lei si valoarea nominala de 5 lei, cu achitarea
in numerar la rascumparare a contravalorii a 80 de actiuni

600 1091 = % 600


462 120
5311 480

- ulterior se achita si diferenta in numerar

120 462 = 5311 120

- in termen de 6 luni, 60 de actiuni se revand salariatilor, la pretul de vanzare de 4 lei /actiune

% = 1091 360
5311 240
6642 120

- 20 de actiuni se ravand tertilor in numerar, la pretul de vanzare de 8 lei/actiune

5311 = % 160
1091 120
7742 40

- 20 de actiuni rascumparate se anuleaza

% = 1091 120
1012 100
6642 sau 1068 20

5
467. La SC “ARTA” SA se evidentiaza dobanzile anuale de 500$, la cursul de 3,3 lei/$, aferente
creantelor legate de participatii si imprumuturilor pe termen lung acordate tertilor. Incasarea
dobanzii se face la cursul de 3,2 lei/$.

Rezolvare:

- evidentierea dobanzilor anuale de 500$ la cursul de 3.3 lei

1650 2674 sau 2675 = 763 1650

- incasarea dobanzii la cursul de 3.2 lei/$, cu inregistrarea unor diferente nefavorabile de curs
valutar 500$ x ( 3.3-3.2) = 50 lei

% = 2674 sau 2675 1650


5124 1600
665 50

529. Fondul de risc si accidente este de 220 lei, pe luna curenta.

Rezolvare:

- inregistrarea fondului de risc si accidente pe luna curenta, in suma de 220 lei

220 6458 = 4311 analitic 220


distinct

591.SC AGRO SRL inregistreaza laptele obtinut la 1200 lei si livrat catre SC LUSO SA la 1250
lei, costul efectiv fiind de 1170 lei .Se descarca gestiunea pentru laptele livrat.

Rezolvare:

- inregistrarea productiei de lapte obtinuta

1200 345 = 711 1200

- inregistrarea livrarii catre SC LUSO SA la 1250 lei

1487.50 4111 = % 1487.50


701 1250
4427 237.5

- inregistrarea diferentelor de pret fata de costul de productie standard ( 1200 lei cost standard-
1170 lei cost efectiv)

6
30 711 = 348 30

- descarcarea gestiunii cu produsele finite vandute la cost standard

1200 711 = 345 1200

- inregistrarea diferentelor de pret aferente productiei vandute

30 348 = 711 30

653. SC ADA SRL decide sa reduca pretul a 100 perechi pantofi CARMENS prin reducerea
adaosului comercial de la 30% la 20%.Pretul de cumparare este de 200 lei /pereche. Societatea
are in stoc 100 perechi pantofi OLIMPIA cu pretul de 20.000 lei , pentru care adaosul creste de
la 30% la 40%.

Rezolvare :

a) pantofi CARMENS
- determinare valoare adaos comercial procent 30% : 100 x 200 x 30% = 6000 lei
- determinare valoare adaos comercial procent 20% : 100 x 200 x 20% = 4000 lei
Rezulta reducere adaos comercial de 2000 lei ( 6000-4000)
- determinare TVA aferent adaosului comercial de redus 2000 x 19% = 380 lei
- inregistrarea contabila a reducerii de adaos comercial de la 30% la 20%

-2380 371 = % -2380


378 -2000
4428 -380
Sau
2380 % = 371 2380
2000 378
380 4428

b) pantofi OLIMPIA
- determinare valoare adaos comercial procent 30% : 20.000 x 30% = 6000 lei
- determinare valoare adaos comercial procent 40% : 20.000 x 40% = 8000 lei
Rezulta diferenta adaos comercial de inregistrat de 2000 lei ( 8000-6000)
- determinare TVA aferent adaosului comercial de inregistrat 2000 x 19% = 380 lei
- inregistrarea contabila a cresterii cotei de adaos comercial de la 30% la 40%

2380 371 = % 2380


378 2000
4428 380

7
715. La începutul exerciţiului N-2, societatea X a semnat un contract de închiriere a unei clãdiri
în care sã funcţioneze sediul societãţii. Durata contractului: 5 ani. Redevenţa anualã: 150.000
u.m. În contract se
precizeazã cã spaţiul nu poate fi subînchiriat altui beneficiar, iar în caz de reziliere se vor plãti
penalizãri de 140.000 u.m. pentru fiecare an de neîndeplinire a contractului. La sfârşitul
exerciţiului N, societatea şi-a mutat sediul într-un centru administrativ prestigios, care
corespunde mai bine noii imagini pe care aceasta doreşte sã o promoveze.
Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu
IAS 37 „Provizioane, datorii contingente şi active contingente”.

Rezolvare :

- Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut ? Da, semnarea contractului
de inchiriere care da nastere unei obligatii legale.
- Este probabila iesirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare ? Da,
redeventele aferente ultimelor doua exercitii sau penalizarile in caz de reziliere a
contractului.
- Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a platilor inevitabile aferente
contractului ? Da, 2 ani x 140.000 u.m. = 280.000 u.m.

280.000 Cheltuieli pentru = Alte provizioane 280.000


provizioane pentru pentru riscuri si
riscuri si cheltuieli cheltuieli

777. O societate realizeazã prin efort propriu o construcţie ale cãrei lucrãri au început la
01.01.2005. În scopul realizãrii construcţiei societatea contracteazã un credit bancar pe
termen de 4 ani în valoare de 100.000 lei, cu o dobândã de 40% pe an la data de 01.01.2005.
Creditul se restituie în 4 rate anuale egale împreunã cu dobânzile aferente.
Pânã la utilizarea efectivã a sumelor împrumutate, acestea au fost plasate pe piaţa de capital,
generând venituri financiare încasate astfel:
– în 2005: 10.000 lei;
– în 2006: 12.000 lei;
– în 2007: 12.500 lei.
Lucrarea are o valoare totalã de 300.000 lei.
Consumurile înregistrate sunt urmãtoarele:
– în 2005: 80.000 lei;
– în 2006: 120.000 lei;
–în 2007: 100.000 lei.

Durata de utilizare a construcţiei este de 20 ani. Valoarea rezidualã a construcţiei este nulã.
Se utilizeazã regimul de amortizare linear.
Lucrarea se finalizeazã la 31.12.2009. Calculul amortizãrii începe la 1 ianuarie 2010.
Sã se determine dobânzile capitalizabile în anul 2007 în conformitate cu IAS 23 „Costurile
îndatorãrii”.

Rezolvare:

8
Credit contractat la 01.01.2005 = 100.000 lei
Credit rambursat la sfarsitul exercitiului 2005 = 100.000 / 4 = 25.000 lei
Credit rambursat la sfarsitul exercitiului 2006 = 25.000 lei
Cheltuieli cu dobanzile recunoscute in 2007 = 50.000 x 40% = 20.000 lei
Cheltuieli cu dobanzile capitalizabile in 2007 = 20.000 – 12.500 = 7.500 lei

839. Utilizându-se metoda inventarului permanent şi preţul prestabilit ca preţ de evidenţã, sã se


înregistreze operaţiile:
a) aprovizionarea cu echipament de lucru cunoscând: preţul facturat de furnizor de 20.000 lei,
preţul standard de 21.000 lei şi TVA de 19%;
b) echipamentul este distribuit integral salariaţilor, care suportã 50% din costuri, înregistrându-
se totodatã şi repartizarea diferenţelor de preţ aferente.

Rezolvare:

- se contabilizeaza achizitia echipamentului de lucru:


Pret de cumparare 20.000 lei
TVA 19% 3.800 lei
Total factura 23.800 lei

Cost standard = 21.000 lei

23.800 % = 401 23.800


20.000 303
3.800 4426

- se contabilizeaza diferentele de pret

1.000 303 = 308 1.000

- se contabilizeaza distribuirea catre salariati a echipamentului de lucru, acestia suportand 50%


din costuri

21.000 % = 303 21.000


10.000 603
10.000 4282
1.000 308

901. La sfârşitul exerciţiului N rulajele creditoare ale conturilor de venituri ale societãţii X sunt
urmãtoarele: cont 701 = 8.000 lei, cont 707 = 400 lei, cont 708 = 100 lei, cont 711 = 500 lei,
cont 722 = 2.000 lei, cont 758 = 90 lei, cont 766 = 300 lei. Indicaţi mãrimea cifrei de afaceri.

Rezolvare:

CA = RC 701+ RC 707 + RC 708


CA = 8.000 + 400 + 100 = 8.500 lei