Sunteți pe pagina 1din 7

2.

INTOCMIREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA

CONTABILA EXTRAJUDICIARA

2.1. CAPITOLUL I. INTRODUCERE

Subsemnata Popovici Raluca, expert contabil, domiciliat in Timisoara, str.Hebe,


nr.38, sc.A,etaj.3,ap.8 , posesoare al carnetului de expert contabil nr. 23865/2000, in calitate de
PRESTATOR am fost numita de catre BIROU EXECUTOR JUDECATORESC STURZA
BOGDAN in calitate de BENEFICIAR, in baza delegatiei nr.5698/20.04.2009, pentru a
efectua o expertiza contabila extrajudiciara in dosarele executionale nr. 191/ex/2008,192/ex/2008
si 197/ex/2008 ,privind creditoarele Motiu Doina Carolina, Trutan Ioana, Andrei Mariana
Carmen in contradictoriu cu debitorul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu
Timisoara.

A.IMPREJURARILE CE AU DETERMINAT CAUZA

Prin sentintele civile nr. 206/PI/2008, 210/PI/2008 si 211/PI/2008 din data de


31.01.2008 a Tribunalului Timis se admit actiunile formulate de reclamantele Motiu Doina
Carolina, Trutan Ioana si Andrei Mariana Carmen impotriva paratului Spitalul Clinic de Urgenta
pentru Copii Louis TurcanuTimisoara si in consecinta:

Obliga paratul sa achite reclamantelor tichetele de masa sau contravaloare acestora in lei,
incepand cu data de 01 noiembrie 2004 si pana la data de 30 iunie 2008, precum si pe viitor
conform dispozitiilor legale in vigoare;

Obliga paratul sa plateasca reclamantelor diferentele dintre drepturile salariale ce li se cuveneau


potrivit salarizarii din unitatile clinice si salariile efectiv platite in varianta neclinic pe perioada
01.11.2004 30.06.2008, precum si pe viitor, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

B. OBIECTIVELE EXPERTIZEI CONTABILE EXTRAJUDICIARE

Obiectivele fixate prezentei expertize contabile extrajudiciare sunt:

Determinarea contravalorii in lei a tichetelor de masa cuvenite reclamantelor in intervalul


01.11.2004 30.06.2008;

Stabilirea diferentelor dintre drepturile salariale ce li se cuveneau reclamantelor potrivit


salarizarii din unitatile sanitare clinice si salariile efectiv platite in varianta neclinic pe perioada
01.11.2004 30.06.2008.

C. MATERIAL DOCUMENTAR

Prezenta expertiza contabila s-a bazat pe urmatorul material documentar:

Sentintele civile nr. 206/PI/2008, 210/PI/2008 si 211/PI/2008 din data de 31.01.2008;


OUG 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din
unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.53/2003 Codul Muncii;

Legea nr.571/2003 Codul Fiscal;

Hotararea Guvernului nr.44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor


metodologice de aplicarea a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal;

Ordinele Ministrului Economiei si Finantelor nr.408/2004, 33/2005, 542/2005, 145/2006,


586/2006, 148/2007, 651/2007, 64/2008 privind valoarea nominala a unui tichet de masa
pe perioada 2004-2008;

Indicii de inflatie pentru perioada noiembrie 2004 iunie 2008 publicati de Institutul
National de Statistica si Studii Economice.

Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza contabila a fost fixata la data de
15.08.2008.

In cauza ce formeaza obiectul prezentului dosar nu s-a mai efectuat o alta expertiza
contabila, neutilizandu-se lucrarile altor experti(tehnici,fiscali).

2.2. CAPITOLUL II. DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

INTREBARE

1.Sa se determine contravaloarea in lei a tichetelor de masa cuvenite reclamantelor incepand


cu data de 01.11.2004 30.06.2008.

RASPUNS

Prin sentintele civile nr. din data de 31.01.2008 se obliga paratul Spitalul Clinic de Urgenta
pentru Copii Louis Turcanu Timisoara la plata contravalorii tichetelor de masa (20 pe luna)
pentru perioada 01.11.2004 30.06.2008, precum si pe viitor conform dispozitiilor legale in
vigoare.

Daca asociem aceasta cu dispozitiile legale privind acordarea tichetelor de masa (care prevad
ca tichetele de masa se acorda in functie de numarul de zile efectiv lucrate) rezulta ca
reclamantele aveau dreptul sa primeasca lunar un numar de tichete egal cu numarul de zile
efectiv lucrate , dar nu mai mult de 20.

Astfel, pentru determinarea numarului de tichete de masa cuvenit reclamantelor pe perioada


noiembrie 2004 iunie 2008, expertiza a procedat la verificarea pontajelor lunare, rezultand
urmatoarea situatie:

Nr.crt. Numele si prenumele Nr.tichete de masa cuvenite


1. Motiu Doina Carolina 814
2. Trutan Ioana 770
Andrei Mariana Carmen 788

Pentru determinarea contravalorii in lei a tichetelor de masa cuvenite reclamantelor, expertiza


a inmultit numarul de tichete de masa cuvenite fiecarei reclamante cu valoarea nominal a unui
tichet de masa pe perioada moiembrie 2004 iunie 2008(Anexa 1) rezultand urmatoarea situatie:

Nr.crt. Numele si prenumele Valoarea tichetelor de masa cuvenite - lei


1. Motiu Doina Carolina 5.878
2. Trutan Ioana 5.562
Andrei Mariana Carmen 5.682

In continuare (Anexa 2) expertiza a actualizat la inflatie contravaloarea tichetelor de masa


cuvenite fiecarei reclamante pe perioada moiembrie 2004 iunie 2008, rezultand urmatoarea
situatie:

Nr.crt. Numele si prenumele Valoarea tichetelor de masa cuvenite


actualizata la inflatie la 30.06.2008 - lei
1. Motiu Doina Carolina 6.622
2. Trutan Ioana 6.274
Andrei Mariana Carmen 6.416

INTREBARE

1.Sa se stabileasca diferentele dintre drepturile salariale ce li se cuveneau reclamantelor potrivit

salarizarii din unitatile sanitare clinice si salariile efectiv platite in varianta neclinic pe
perioada 01.11.2004 30.06.2008.

RASPUNS

Pentru determinarea drepturilor salariale nete cuvenite reclamantelor, reprezentand diferente


dintre drepturile salariale ce li se cuveneau potrivit salarizarii din unitatiile sanitare clinica si
salariile efectiv platite in variant veclinic pe perioada 01.11.2004 30.06.2008 actualizate cu rata
inflatiei de la data scadentei si pana la zi, expertiza a avut in vedere prevederile Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal actualizata, care stipuleaza la art.57, alin.2 ca in cazul
veniturilor din salarii si/sau diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade
anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in
conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de
baza la data platii si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au
platit.Aceasta prevedere este reglementata prin Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal actualizata, aprobata prin HG nr.44/2004, modificata si
actualizata prin HG.1861/2006, care stipuleaza la pctul.111 lit.b ca pentru veniturile obtinute in
celelalte cazuri, ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de
realizare a acestora. Aceasta regula se aplica si in cazul veniturilor sub forma:salariilor sau
diferentelor de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si
irevocabile.

Astfel, in Anexa nr.3, expertiza a determinat, pentru fiecare reclamanta, pentru fiecare luna din
intervalul 01.11.2004 30.06.2008, diferentele brute dintre drepturile salariale se li se cuveneau
potrivit salarizarii din unitatile sanitare clinice si salariile efectiv platite in varianta neclinic,
avand in vedere sporurile aplicate asupra acestor diferente, rezultand urmatoarea situatie:

Nr.crt. Numele si prenumele Diferente brute din drepturi salariale -


lei
1. Motiu Doina Carolina 16.163
2. Trutan Ioana 12.225
Andrei Mariana Carmen 1907

In Anexa nr.4, expertiza a determinat diferentele brute dintre drepturile salariale ce li se


cuveneau reclamantelor potrivit salarizarii din unitatile sanitare clinice si salariile efectiv platite
in varianta neclinic actualizate la data de 30.06.2008, rezultand astfel urmatoarea situatie:

Nr.crt. Numele si prenumele Diferente brute din drepturi salariale


actualizate la inflatie la 30.06.2008 - lei
1. Motiu Doina Carolina 18.137
2. Trutan Ioana 1711
Andrei Mariana Carmen 15.610

In continuare(Anexa nr.5), expertiza a determinat drepturike salariale nete cuvenite fiecarei


reclamante, actualizate cu rata inflatiei de la data scadentei si pana la data executarii
efectiveavand in vedere diferentele brute din drepturi salariale din care s-au retinut contributii
obligatorii (asigurari sociale, asigurari de sanatate etc.)

Nr.crt. Numele si prenumele Diferente nete din drepturi salariale


actualizate la inflatie la 30.06.2008 - lei
1. Motiu Doina Carolina 12.874
2. Trutan Ioana 9.732
Andrei Mariana Carmen 11.080

2.3 CAPITOLUL III. CONCLUZII


In stransa corelatie cu prevederile Capitolului II Desfasurarea expertizei contabile se
concluzioneaza ca:

Contravaloarea in lei a tichetelor de masa cuvenite reclamantelor incepand cu data de 01.11.2004


si pana la data de 30.06.2008 se prezinta astfel:

Nr.crt. Numele si prenumele Valoarea tichetelor de masa cuvenite


actualizata la inflatie la 30.06.2008 - lei
1. Motiu Doina Carolina 6.622
2. Trutan Ioana 6.274
Andrei Mariana Carmen 6.416

Diferentele dintre drepturile salariale ce li se cuveneau reclamantelor potrivit salarizarii din


unitatile sanitare clinice si salariile efectiv platite in varianta neclinic in intervalul

01.11.2004 30.06.2008 se prezinta astfel:

Nr.crt. Numele si prenumele Diferente nete din drepturi salariale


actualizate la inflatie la 30.06.2008 - lei
1. Motiu Doina Carolina 12.874
2. Trutan Ioana 9.732
Andrei Mariana Carmen 11.080

Drept pentru care am intocmit prezentul raport de expertiza contabila extrajudiciara in


4(patru) exemplare, din care cate unul pentru BIROU EXECUTOR JUDECATORESC
STURZA BOGDAN, creditoare, debitor si expert.

CONCLUZII
Caracteristica esentiala a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare este ca acestea
au un scop definit in momentul solicitarii si acceptarii lor de catre experti. Acest scop definit se
concretizeaza in obiectivele, respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul contabil.

Tot de finalitatea sau scopul expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare tine si


utilizarea acestora doar in contextul in care au fost solicitate. Intrucat expertul contabil isi
exprima fundamentat raspunsul la fiecare obiectiv stabilit inaintea efectuarii expertizei contabile,
aceste raspunsuri nu pot fi extrapolate(generalizate) nici in timp si nici in spatiu.

O consecinta a faptului ca raspunsurile formulate de expertul contabil in expertizele


contabile judiciare si extrajudiciare nu constituie opinii ci doar lamuriri, consultante de
specialitete, expertizele contabile nu au ca finalitate(scop) publicitatea lor. Ele sunt cel mult
transparente in folosul celor care justifica un interes material si/saumoral in consultarea si
utilizarea lor.

In dosarele civile, expertii contabili sunt numiti prin Incheierea de sedinta.


Expertiza contabila extrajudiciara (amiabila) este solicitata de persoane fizice sau juridice
interesate in solutionarea unor diferende economico-financiare fara ca in cauza sa existe un dosar
de ancheta, cercetare sau judecata.

Un mijloc de fundamentare si asigurare a calitatii, realitatii, exactitatii si legalitatii informatii ce


stau la baza actiunilor arbitrare sau judecatii il constituie expertiza contabila amiabila ceruta de
conducerea agentului economic care urmeaza sa declanseze actiunea in judecata.

Expertiza contabila extrajudiciara (amiabila) se mai utilizeaza pentru certificarea


bilanturilor contabile, a altor situatii financiare privind patrimoniul agentului economic.

Aceste analiza si certificarii financiar contabile asupra patrimoniului si a posibilitatii


agentului economic de a genera profit si in consecinta de a fi rentabil constituie o dovada de
incredere pentru ceilalti agenti economici in vederea intrarii in relatii contabile sanatoase.

Prin expertiza contabila amiabila se previne stabilirea de relatii de comert cu agenti


economici care s-ar gasi in imediata stare de incetare de plati respectiv de faliment cu consecinte
extrem de daunatoare privind recuperarea creantelor.

Expertiza extrajudiciara este reclamata de manifestarea plenara a liberei initiative in


conditiile economiei de piata fiind o cale eficienta de asistenta de inalta specialitate a oricarei
afaceri pentru a fi ferita de riscuri si asigurata de reusita.

Expertiza amiabila poate fi solicitata de o serie intreaga de persoane asa cum ar fi:

- managerii pentru a cunoaste situatia patrimoniala a intreprinderii

- asociatii - atat la infiintarea societatii cat si in cursul functionarii acesteia, precum si in


alte situatii cum ar fi: fuziunea, dizolvarea sau divizarea societatii comerciale.

- diverse persoane fizice sau juridice aflate in litigiu

- de catre particulari si de catre oricare alta persoana care doreste clarificarea unor
probleme de natura financiar - contabila.

Pentru a fi adusa ca proba in justitie expertiza contabila trebuie sa fie la un nivel calitativ
ridicat, sa contribuie efectiv la solutionarea cauzei respective.

Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispus-o cu cel


putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata.

Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la


locul si temenul prevazut in contract.

Concluziile expertizei contabile sunt cuprinse in raportul de expertiza contabila.


In vederea asigurarii acestor conditii raportul de expertiza contabila nu este considerat
satisfcator din oficiu, ci este supus in prealabil unei severe si exigente aprecieri critice.

Eficienta raportului de expertiza contabila ca mijloc de proba fundamentat stiintific,


depus la dosarul cauzei este determinata in final de contributia sa la solutionarea cauzei.

Capacitatea de a evalua concluziile raportului de expertiza contabila revine organului


care a dispus efectuarea expertizei contabile deoarece acesta raspunde de hotararea ce se
pronunta pe baza probelor administrate in cauza respectiva.

Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea concluziilor


acestora de catre organul beneficiar.

Expertiza ca mijloc de proba este folosita de catre organele judiciare in acele cazuri in
care pentru precizarea unor fapte , pentru stabilirea legaturilor cauzale dintre ele sunt necesare
cunostinte speciale in domeniul stiintei, tehnicii sau artei.

Activitatea de expertiza contabila si-a demonstrat utilitatea in toate domeniile social-


economice pentru ca a fost si este realizata realizata de specialisti cu inalta calificare si o
experienta bogata, iar rezultatul muncii lor se concretizeaza in lucrari cu parametrii calitativi
superiori, performante si competitive

Expertiza este necesara in acele cazuri in care se pot da interpretari diferite unei probleme,
iar pentru solutionarea ei sunt indispensabile cunostinte de o deosebita competenta tehnica,
stiintifica sau artistica.

Asadar expertiza cuprinde exprimarea punctului de vedere al unui specialist cu privire la


faptul sau la faptele supuse cercetarii sale competente. Totodata aceasta este prin esenta o lucrare
personala si critica cuprinzand nu doar rezultatul examinarii faptelor din punct de vedere al
exactitatilor in continut si forma, ci si opinia expertului cu privire la problemele ce le ridica
faptele cercetate.