Sunteți pe pagina 1din 27

Calculul i dimensionarea unui SRM cu un debit de Q=10 000 [m/or], cu o

presiune de intrare Pi=20+i [bar] i o presiune de ieire P2=6 [bar].


Se mai cunosc:
-diametrul separatoru 1000 [mm];
T1=283 Pi= 33
-temperatura gazelor la int 10 [C];
-temperatura critic Tcr= 191 [k];
-presiunea critic Pcr= 46,2 [bar];
T2=278 P2= 6
-densitatea normal a gaz0,717[kg/m];
###
temperatura gazelor impuse la ieirea din regulator T2=
C];
-randamentul regulator0.8 ;
Ts=288 Ps=1.013
-i= 13 .
Se cere:
-calculul diametrului nominal la intrarea i ieirea din SRM;
-calculul i alegerea tipului de separator;
-calculul i alegerea filtrului;
-calculul i alegerea contorului;
-calculul i alegerea regulatorului;

-necesitatea i oportunitatea nclzirii gazelor.


Capitolul VIII
Breviar de calcul
1)Calculul diametrului nominal la intrarea i ieirea din SRM
1.1)Calculul presiunii i temperaturii reduse la intrarea i ieirea din SRM

Pi P20+i 20 + 13
Predint = = = = 0.714
Pcr Pcr 46.2

T1 273,15 + 10
Tredint = = = 1.482
Tcr 191

P2 __6__
Predies = = = 0.130
Pcr 46.2

T2 273,15 + 5
Tredies = = = 1.430
Tcr 191

Zi= 0.93

Ze= 0.97

Predint - presiunea redus la intrarea n SRM ;

Tredint - temperatura redus la intrarea n SRM ;

Predies - presiunea redus la ieirea din SRM ;

Tredies - temperatura redus la ieirea din SRM;

Zi - factorul de abatere la intrarea n SRM;


Ze - factorul de abatere la ieirea din SRM;

1.2)Calculul debitului nominal n condiiile de lucru la intrarea i ieirea din


SRM

T1 Ps Zi
Q=Qs
Ts P1 Zs

QintL - debitul de lucru la intrarea n SRM [m/or];

QiesL - debitul de lucru la ieirea din SRM [m/or];

Qs - debitul standard [m/or];

Ti - temperatura gazelor la intrarea n SRM [k];

T2 - temperatura gazelor la ieirea din SRM [k];

Ts - temperatura gazelor n condiii standard 273,15 [k];

P1 - presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];

P2 - presiunea gazelor la ieirea din SRM [bar];

Ps - presiunea gazelor n condiii standard Ps=1,01325 [bar];

Zi - factor de abatere la intrarea n SRM;

Ze - factor de abatere la ieirea din SRM;

Zs - factor de abatere n condiii normale Zs=Zn=1;


T1 Ps Zi 283.15 1.01325 0.93
QintL=Qs = 10000 = 281 [m/or]
Ts P1 Zs 288.15 33 1

T2 Ps Zi 278.15 1.01325 0.93


QiesL=Qs = 10000 = 1516 [m/or]
Ts P2 Zs 288.15 6 1

1.3)Calculul diametrului nominal la intrarea si iesirea din SRM


_________ ### 250 600 1050
/ 4QL 70
D=
3600v ### 250 600 1050 ###

Di - diametrul nominal la intrarea n SRM [m];

De - diametrul nominal la ieirea din SRM [m];

QintL - debitul de lucru la intrarea n SRM [m/or];

QiesL - debitul de lucru la ieirea din SRM [m/or];

v - viteza fluxlui de gaze admis v=20 [m/s];


_________ _________________
/ 4QintL / 4 280.60
Di= = = 0.07 [m]
3600v 3600 3.14 20
_________ _________________
/ 4QiesL / 4 1516.03
De= = = 0.164 [m]
3600v 3600 3.14 20

Cu valorile obtinute la Di i De se intr n STAS SR EN 10208-1 i se aleg valorile


supeioare
25 32 40 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
Dn
600 650 700 750 800 850 900 1000 1050 1100 1150 1200 1300 1400 1500 1600

Distas= 80 [mm]

Destas= 200 [mm]

1.4)Verificarea vitezei gazului la intrarea i ieirea din SRM cu formula

4QL
v= 20 [m/s]
3600Dstas

QintL - debitul de lucru la intrarea n SRM [m/or];

QiesL - debitul de lucru la ieirea din SRM [m/or];

Dstas - diamentrul interior sau exterior alese din STAS SR EN 10208-1;

vintL - viteza fluxlui de gaze la intrarea n SRM [m/s];

viesL - viteza fluxlui de gaze la ieirea din SRM [m/s];

v - viteza fluxlui de gaze admis v=20 [m/s];

4QL ____ 4 280.597 ____


vi= = = 15.51 20 [m/s]
3600Dstas 3600 3.14 80

4QL ________
4 1516.03 ___
vi= = = 13.41 20 [m/s]
3600Dstas 3600 3.14 200

2)Calculul si alegerea tipului de separator


Valorile coeficineilor caracteristice urmtoarelor tipuri de separatoare:

-pentru separator orizontal gravitational cu demister c= 0.116

-pentru separator orizontal gravitational fara demister c= 0.07

-pentru separator vertical cu demister c= 0.05

-pentru separator vertical fara demister c= 0.03

2.1)Calculul densitatii gazului

nP1TnZn 0.717 0.5 273.15 1


g= = = 0.29
PnT1Z1 1.01325 328.15 1

g - densitatea gazului

n - densitatea relativ a gazului fa de aer;

P1 - presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];

Pn - presiunea gazelor n condiii standard Ps=1,01325 [bar];

T1 - temperatura gazelor la intrarea n SRM [k];

Z1 - factor de abatere la intrarea n SRM;

Zn - factor de abatere n condiii normale de presiune i temperatur;

2.2)Calculul vitezei de separe a gazului


-pentru separator orizontal gravitational cu demister
______ _________________
/ p-g / 1000 - 0.29
Vsa= c = 0.116 = 6.76 [m/s]
g 0.29

-pentru separator orizontal gravitational fara demister

______ _________________
/ p-g / 1000 - 0.29
Vsa= c = 0.07 = 4.08 [m/s]
g 0.29

-pentru separator vertical cu demister


______ _________________
/ p-g / 1000 - 0.29
Vsa= c = 0.05 = 2.91 [m/s]
g 0.29

-pentru separator vertical fara demister


______ _________________
/ p-g / 1000 - 0.29
Vsa= c = 0.03 = 1.75 [m/s]
g 0.29

2.3)Calculul debitului supus separarii [m/ora]

Ds= 800 [mm]

-pentru separator orizontal gravitaional cu demister

Ds86400P1Vsa 0.8 3600 3.14 33 6.76


Qs= = =
4zi 4 0.93

= 433737.01 [m/or]
-pentru separator orizontal gravitaional fr demister

Ds86400P1Vsa 0.8 3600 3.14 33 4.08


Qs= = =
4zi 4 0.93

= 261737.85 [m/or]

-pentru separator vertical cu demister

Ds86400P1Vsa 0.8 3600 3.14 33 2.91


Qs= = =
4zi 4 0.93

= 186955.61 [m/or]

-pentru separator vertical fara demister

Ds86400P1Vsa 0.8 3600 3.14 33 0.19


Qs= = =
4zi 4 0.93

= 12219.99 [m/or]

Qs - debitul de gaze supus separarii [m/or];

Ds - diametrul separatorului 800 [mm];

P1 - presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];

Vsa - viteza de separare a gazului [m/s]

Z1 - factor de abatere la intrarea n SRM;


2.4)Determinarea numarului de separatoare

Q
n=
Qs

n - numarul de separatoare necesare separarii debitului de gaze;

Q - debitul de gaze la intrarea in SRM [m/or];

Qs - debitul de gaze supus separarii [m/or];

-pentru separator orizontal gravitational cu demister

Q 10000
n= = = 0.023 => 1 separator orizontal gravitational cu demister
Qs 433737

-pentru separator orizontal gravitational fara demister

Q 10000
n= = = 0.038 => 1 separator orizontal gravitational fara demister
Qs 261738

-pentru separator vertical cu demister

Q 10000
n= = = 0.053 => 1 separator vertical cu demister
Qs 186956

-pentru separator vertical fara demister

Q 10000
n= = = 0.818 => 1 separator vertical fara demister
Qs 12220
3)Calculul si alegerea filtrului

Calculul debitului de filtrare [m/ora]

T1 Ps Zi 283.15 1.01325 0.93


Qf= Q = 10000 = 280.6 [m/ora]
Ts P1 Ze 288.15 33 1

Qf - debitul de gaze supus filtrarii [m/or];

Q - debitul de gaze la intrarea in SRM [m/or];

T1 - temperatura gazelor la intrarea n SRM [k];

Ts - temperatura gazelor n condiii standard 278,15 [k];

Ps - presiunea gazelor n condiii standard Ps=1,01325 [bar];

P1 - presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];

Zi - factor de abatere la intrarea n SRM;

Ze - factor de abatere n condiii normale de presiune i temperatur;

Q [m/or] Dn [mm]

60 50
180 50 80
260 50
320 80 150
440 80
780 100
900 100
1300 150
1600 150
2100 200
2500 200
3100 250
3800 250
5200 300

Din fisa tehnica se alege un filtru care are Dn= 80 [mm]

4)Calculul si alegerea contorului

4.1)Calculul debitului maxim pe care contorul trebuie sa-l masoare in


condiile de lucru

T1 Ps Zi 283.15 1.01325 0.93


QmaxL= Qmax = 10000 =
Ts P1 Zs 288.15 33 1

= 281 [m/ora]

Qmax= 10000 [m/ora]

QmaxL - debitul maxim pe care contorul trebuie sa-l masoare in condiile de lucru
[m/ora];

Qmax - debitul maxim pe care contorul il poate masura in condiile de lucru


[m/ora];

T1 - temperatura gazelor la intrarea n SRM [k];


Ts - temperatura gazelor n condiii standard 278,15 [k];

Ps - presiunea gazelor n condiii standard Ps=1,01325 [bar];

P1 - presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];

Zi - factor de abatere la intrarea n SRM;

Ze - factor de abatere n condiii normale de presiune i temperatur;

4.2)Calculul debitului minim pe care contorul trebuie sa-l masoare in


condiile de lucru

T1 Ps Zi 283.15 1.01325 0.93


QminL= Qmin = 500 =
Ts P1 Zs 288.15 33 1

= 14.03 [m/ora]

Qmin= 500 [m/ora] x x 250

QminL - debitul minim pe care contorul trebuie sa-l masoare in condiile de lucru
[m/ora];

Qmin - debitul minim pe care contorul il poate masura in condiile de lucru


[m/ora];

T1 - temperatura gazelor la intrarea n SRM [k];

Ts - temperatura gazelor n condiii standard 278,15 [k];

Ps - presiunea gazelor n condiii standard Ps=1,01325 [bar];


P1 - presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];

Zi - factor de abatere la intrarea n SRM;

Ze - factor de abatere n condiii normale de presiune i temperatur;

4.3)Alegerea tipului de contor din fisa tehnica

Dn [mm] 50 80 100

Tip contor G 40 40 65 65 80 80 80 100 100 250 400 650 1000

Qmin [m/ora] 0.4 0.4 0.6 0.6 1.0 1.0 1.6 1.6 1.6 2.5 4 6.2 10

Qmax [m/ora] 65 65 100 100 160 160 250 250 250 400 650 1000 1600

Din fisa tehnica contoare cu piston se alege contorul Tip G 250

5)Calculul si alegerea regulatorului

5.1)Aflarea tipului regimului de curgere

P2 6 + 1 7
= = = 0.206 < 0.554 = > Regim de curgere supracritic
P1 33 + 1 34
P1 - presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];

P2 - presiunea gazelor la ieirea din SRM [bar];

5.1)Calculul coeficientului de debit

_______________Q______________ ________________________ 10000_______________________


k= = =
/ 0.554 TsZs / 0.554 _______ 273.15 ###
________
0.5 P1 0.5 33
T1PsZi 0.554 283.15 1.01325 0.93

k= 599.0

k - coeficient de debit;

Q - debitul de gaze supus regularizarii [m/or];

P1 - presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];

Ps - presiunea gazelor n condiii standard Ps=1,01325 [bar];

Ts - temperatura gazelor n condiii standard 273,15 [k];

T1 - temperatura gazelor supuse regularizarii [k];

Zi - factor de abatere la intrarea n SRM;

Ze - factor de abatere n condiii normale de presiune i temperatur;

5.2)Alegerea din fisa tehnica a tipului de regulator


Dn [mm] Tipul de constructie k
### 1 scaun 410
3
### 50 2 scaune cauciuc 590
### 2 scaune metalice 660-730 2 scaune metalice
### scaune cauciuc 1220-1350 50
80
### scaune metalice 1370
### 100 scaune metalice 2020-2220
### 150 scaune metalice 3700-3850
x
### 200 scaune metalice 8300-8650
### 250 scaune metalice 9950-10300
### 300 scaune metalice 13400-13900

Din fisa tehnica se alege regulator cu 2 scaune metalice cu Dn= 50 [mm]

6)Calculul si alegerea necesitatii incalzirii gazului

6.1)Calculul temperaturii gazului dupa iesirea acestuia din regulator

P2 k-1 7 13 - 1
T2= T1 = 283.15 = 53.81131 k
P1 k 34 13

k - coeficient adiabatic 13

T1 - temperatura gazelor la intrarea n SRM [k];

T2 - temperatura gazelor dupa iesirea din regulator [k];

P1 - presiunea gazelor la intrarea n SRM [bar];


P2 - presiunea gazelor la ieirea din SRM [bar];

T2= 53.81 < 278 k => Este necesara incalzirea gazelor!

6.1)Calculul necesarului de energie pentru a incalzi gazele de la temperatura de


53.8 k la temperatura de 278,15 k

Q(Tcr-T2)Cp 10000 ( ### - 278.15 ) 0.717 0.527


W= = 4.18 = 1835321.62 kJ/ora
0.75

w - necesarul de energie pentru a incalzi gazele la temeperatura de 278,15 [k]

Q - debitul de gaze supus incalzirii [m/or];

Tcr - temperatura critica a gazelor Tcr=191 [k];

n - densitatea relativ a gazului fa de aer;

- randamentul SRM-ului;

6.2)Alegerea tipului de incalzitor

Tipul incalzitorului Energia termica disponibila kJ/h Di [mm] De [mm]

EVI-1 1050025 25 20 x
EVI-2 2100025 25 20

EVII-1 4200040 40 25 EVVIII-2


EVII-2 6300040 40 25

EVIII-1 8200050 50 40

EVIII-2 126000 50 50
EVIV-1 210000 50 50

EVV-1 315000 100 100

EVV-2 420000 100 100

EVVI-1 840000 150 150

EVVII-1 1470000 150 150

EVVIII-2 2100000 200 200

Din fisa tehnica se alege incalzitor Tip EVVIII-2


M
ea din
m/or]

[m/or]

valorile
mula

1;
ter

mister
[m/ora]
de lucru

ru
e lucru

u
[mm]

or
a de

15 [k]

S-ar putea să vă placă și