Sunteți pe pagina 1din 7

A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I TA T E

A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL SNTII CASA NAIONAL DE ASIGURRI DE SNTATE
Nr. 233 din 14 martie 2006 Nr. 125 din 14 martie 2006

O R D I N
pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical i a instruciunilor privind utilizarea i
modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza crora se acord indemnizaii asigurailor din
sistemul asigurrilor sociale de sntate
Avnd n vedere Referatul de aprobare nr. 8.105/517/2006 al Ministerului Sntii i al Casei Naionale de Asigurri de Sntate,

n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, al
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea i funcionarea sistemului de asigurri sociale de sntate, cu
modificrile i completrile ulterioare, i al Hotrrii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii, cu
modificrile i completrile ulterioare,
ministrul sntii i preedintele Casei Naionale de Asigurri de Sntate emit urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob modelul unic al certificatuluiArt.de 4,
concediu
Medicul care elibereaz certificatul de concediu medical
medical, ca imprimat cu regim special, care constituie
esteordin de plat de realitatea datelor nscrise n rubricile completate.
responsabil
i n baza cruia se acord indemnizaiile de asigurri sociale derubricilor conform instruciunilor prezentului ordin
Necompletarea
sntate, prevzut n anexa nr. 1. i/sau completarea eronat a acestora atrag neplata indemnizaiei de
asigurri sociale de sntate.
Art. 2. - Casa Naional de Asigurri de Sntate asigur
ndeplinirea procedurilor prevzute de lege privind Art. 5.tiprirea
Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul
certificatelor de concediu medical, formulare ce conin
ordin.elemente de
protecie mpotriva falsificrii i contrafacerii, potrivit tuturor
elementelor prevzute n anexa nr. 1, nserierea Art. acestora,
6. (1) Prevederile prezentului ordin se aplic de la data
publicrii
numerotarea filelor carnetelor cuprinznd certificate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
de concediu
medical, precum i distribuirea acestora.
(2) Formularele de certificate de concediu medical n formatul
aprobat prin
Art. 3. (1) Se aprob Instruciunile privind utilizarea Ordinul ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei
i modul
de completare a certificatelor de concediu medical, i alcuprinse
ministrului
n sntii nr. 399/974/2004 pentru aprobarea
anexa nr. 2. instruciunilor privind completarea i eliberarea certificatelor de
Preedinteleconcediu
Ministrul sntii, Gheorghe Eugen Nicolescu medical de
Casei Naionale peAsigurri
baza crora se acord
de Sntate, indemnizaii
Cristian asigurailor
Vldescu
(2) Aplicarea prevederilor instruciunilor prevzute la alin. (1)
din sistemul asigurrilor sociale de stat se utilizeaz pn la
este obligatorie. epuizarea stocului existent, dar nu mai trziu de 30 iunie 2006.
Data acordrii Nr. De :a zi/lun/an Cod
Pn ta zi/lun/an *
Zile diagnostic S

Cronic
ztflun/an
4
1
1
Nr J
Data: , ~

Z Z L LAA Z Z L L A A Z Z L L A A Nr.
Unitate sanitar emitent: convenie.........................................................................cu C.A.S.

Medic/SBinnlur/Paraf MedicSef SectteySomnatur/Paraf


tampila Unitii:

CUI (cod unic de inreglstrare) Cod paraf Cod paraf

in
PLTITOR:. Sediul:. C.U.I.
Numr angajai:

------ i ,, -i Autoritatea lectiva. executiv, legislativ.


Tip asigjratj Salariat: ^ i Funcionar public: | | judecatoressc: Membru cooperator l___I yomcf

torc. CV xlanqto * aslsu^ pM. ccoM ,l Mmnb*

Procent pla-J: 75%j 00% CU Indemnizaie


85% [[] suportat cn bugetul
100% j_JFNUASS
Prevenir^]
Indemnizaie suportata dm fondul de aa'fiuraro

pentru concedii si indemnizaii pentru accidente de munca si boii profesionale

[ii rnTi rrn xm


Baza de calcul a indemnizaiei Media zilnica a bazei dc calcul a Indemnizaii de

fi n-nTi
Zile Cuantumul indemnizaiei de
ce asigurri sociale de sntate oaza do asigurri sociale de sntate aslQurarf sociale de sntate
ul

Inderxn-zaie sjportat de ctre angajator calcul nr
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 254/21.111.2006

COD DE INDEMNIZAIE DE ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE

01 Boal obinuit ............... 75%

02* Accident n timpul deplasrii la/de la locul de munc .............................100% / 80%

03* Accident de munc ...............100% / 80%

16 Pltitorul se oblig s respecte confidenialitatea diagnosticului


17 Persoana asigurat sau reprezentantul legal sau mandatarul desemnat prin procur se oblig s anune
pltitorul despre acordarea concediului medical i s depun certificatul de concediu medical pn cel mai
trziu la data de 5 a lunii urmtoare celei pentru care a fost acordat concediul medical
18 Calculul indemnizaiei de asigurri sociale de sntate se efectueaz conform normelor legale n vigoare
19 Pentru codurile de indemnizaie 02. 03, 04,10 confirmate prin Avizul casei teritoriale de pensii sau Avizul
direciei de sntate public, precum i pentru codul de indemnizaie 11 certificatele se depun la casele
teritoriale de pensii

Semntura de Teritorial
Avir Cas primire asgurat
du Pensii
Z Z L L A A Se.Tnlura Z Z L L A A Semntura
Z Z L LAA Aviz Direcia de
Cod Mume i pfetiun (rodie Cod
Aviz ooncccij de rscmatarn3l
*)parata
Anexa nr. 1 este reprodus in facsimil. Dota:l[ stampila Sntate Public paraf 11
OBSERVAII:expert al astguririfcf sociaic i tampia
(peoirb oecl Data primWM2C (KMna
I. Dispoziii generale preciza: Acest carnet conine ................ file (n cifre i n litere)
Art. 1. Acordarea certificatului de concediu medical se face pe
formularul cu regim special descris n anexa nr. 1 de ctre orice de la numrul .... la numrul .... i .... file anulate."

medic cu autorizaie de liber practic valabil care a ncheiat o


Art. 5. Certificatele de concediu medical vor fi tipizate pe hrtie,
convenie n acest sens cu casele de asigurri de sntate, prin
potrivit modelului prezentat n anexa nr. 1, i vor fi broate n carnete
reprezentantul su legal, i care are n ngrijire bolnavul, denumit n
de cte 50 de file.
continuare medic curant.
MONITORUL OFICIAL ALArt. ROMNIEI, PARTEA
6. Fiecare I. Nr. 254/21.111.2006
certificat de concediu medical va fi nseriat 25 i
Art. 2. Perioadele de timp pentru care se pot acorda certificate
numerotat conform instruciunilor Casei Naionale de Asigurri de
de concediu medical sunt cele prevzute n Ordonana de urgen a ANEXA Nf. 2
Sntate.
Guvernului nr. 158/2005 i n normele de aplicare a acesteia.
I N S T R U C I U N I privind utilizarea i modul de completare a certificatelor de
Art. 7. (1) Carnetele nseriate i numerotate vor fi distribuite de
Art. 3. (1) Certificatele de concediu medical se completeaz n
concediu medical
ctre fiecare cas de asigurri de sntate, n funcie de necesiti,
3 exemplare, cu respectarea tuturor elementelor prevzute de
pentru o perioad de o lun, fiecrei uniti sanitare cu care a
formular.
ncheiat o convenie n acest sens.
(2) Certificatele de concediu medical vor fi tiprite pe hrtie
autocopiant n 3 culori: alb, roz i verde. (2) Gestionarea carnetelor de certificate de concediu medical la
nivelul caselor de asigurri de sntate se va face potrivit
(3) Exemplarele 1 (alb) i 2 (roz) se nmneaz pacientului sau,
reglementrilor legale n vigoare.
dup caz, persoanei care l reprezint, care are obligaia de a le
depune la pltitor, n termenul stabilit de lege. (3) Achiziia formularelor de certificate de concediu medical se
va face de ctre reprezentantul legal al unitii sanitare sau de ctre
(4) Exemplarul 3 (verde) al certificatului de concediu medical
delegatul nu pe baza facturii fiscale.
acestuia,
se desprinde de cotorul carnetului de certificate medicale i va
rmne arhivat la medicul care l elibereaz. Art. 8. (1) Unitile sanitare menionate la art. 7 alin. (1) i vor
asigura contra cost i la cerere carnetele respective de la casele de
(5) Exemplarul 2 al tuturor certificatelor de concediu medical
asigurri pe
de sntate cu care au ncheiat o convenie n acest sens,
baza crora au fost nregistrate indemnizaiile n Declaraia privind
avnd obligaia de a-i organiza modul dc gestionare i eviden a
obligaiile de plat ctre bugetul Fondului naional carnetelor
unic de asigurri
de certificate de concediu medical, precum i modul de
sociale de sntate pentru contribuia pentru concedii i
pstrare a carnetelor epuizate.
indemnizaii" va fi depus lunar de ctre angajator la casa de
asigurri de sntate n a crei raz administrativ-teritorial i are
(2) Pentru unitile sanitare care au mai muli medici angajai,
sediul sau domiciliul, odat cu aceast declaraiedistribuirea
sau, dup icaz,
arhivarea certificatelor se fac n baza unui tabel
odat cu declaraia nominal rectificativ corespunztoare lunii
centralizator care conine urmtoarele rubrici obligatorii: numele
pentru care au fost acordate. Excepie fac certificatele de concediu
medicului, data repartizrii carnetului/carnetelor; seria (cu numerele)
medical care poart codurile de indemnizaie carnetului/
02, 03, 04,carnetelor
10, repartizate; semntura de primire, parafa
confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii sau avizul direciei
medicului: data returnrii n arhiv a exemplarului 3; seria (cu
de sntate public, precum i certificatele de concediu medical
numrul) care
certificatelor de concediu medical returnate (exemplarul 3);
poart codul de indemnizaie 11 i care se depunsemntura
direct la casele
de returnare i parafa medicului.
teritoriale de pensii.
(3) nregistrarea certificatelor de concediu medical eliberate
(6) Exemplarul 1 rmne la angajator, ataat la fia angajatului,
asigurailor se va face n documentele medicale primare, pentru
i va fi vizat, dup caz, de medicul de ntreprindere, n cazul
fiecare certificat de concediu medical n parte, dup cum urmeaz:
asigurailor salariai.
a) se noteaz seria i numrul certificatului de concediu medical
Art. 4. n situaia n care n interiorul carnetului de concedii
eliberat n Registrul de consultaii la rubrica Tratamente**, pentru
medicale exist formulare greit tiprite, incomplete sau completate
consultaiile acordate n ambulatoriu;
greit de ctre medic, se va scrie Anulat" pe formular i acesta nu
va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rmnnd n carnet.
b) pentru medicii de familie care vizeaz certificatul de concediu
Pe verso-ul cotorului ultimei file a carnetului de certificate medicale
medical eliberat de ctre alt medic, se consemnez n Registrul de
se va consultaii la rubrica Tratamente", precum i n fia pacientului: seria
i numrul certificatului de concediu medical vizat i codul de
c) la externarea pacientului din spital, se noteaz
Art. 14.
seria
Valabil
i pentru luna: se va nscrie luna pentru care s-
numrul certificatului de concediu medical n epicrizaiacordat
n scrisoarea
concediul medical.
medical.
Se va avea n vedere ca certificatul de concediu medical eliberat
Art. 9. (1) Eliberarea certificatului de concediusmedical se va luna n curs.
nu depeasc
face pe baza adeverinei de la pltitor, cu excepia urgenelor
n cazul
medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupanA,care durata concediului medical acordat asiguratului
pentru aceeai afeciune depete luna n curs, pentru diferena de
prevzute n lista aprobat prin hotrre a Guvernului.
zile se va elibera un nou certificat de concediu medical, cu indicativul
(2) Pltitorul va meniona n adeverin, n mod obligatoriu,
n continuare".
numrul de zile de concediu de incapacitate temporar de munc
avute n ultimele 12 luni. Art. 15. Cod indemnizaie: pentru codul de diagnostic care a
determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va nscrie
Art. 10. (1) n caz de MONITORUL
26 OFICIAL AL ROMNIEI,
pierdere a certificatului concediuPARTEA
decorespunztor
codul
I, Nr. 254/21.111.2006
al indemnizaiei de asigurri sociale de sntate
medical, medicii pot elibera un duplicat la cererea pltitorului
(115), nsau a i litere, conform specificaiilor de pe verso-ul
cifre
asiguratului, menionndu-se distinct DUPLICAT*'. certificatului de concediu medical.

(2) n cazul in care angajatorul respinge la plat unSe


certificat de
completeaz cu cod 08 Sarcin i luzie numai pentru
concediu medical datorit completrii greite constatate
concediulde de
ctre
maternitate de 126 de zile calendaristice, nu i pentru
medicul de ntreprindere, medicul care a eliberatalte certificatul
afeciuni de
aprute pn n luna a 7-a de sarcin sau, dup caz,
concediu medical poate efectua modificri pe formularul
luna a eliberat,
6-a de sarcin, pentru persoanele cu handicap care se
confirmate prin semntur i paraf, sau poate elibera un duplicat
codific n
corespunztor cauzei incapacitii temporare de munc.
care menioneaz, la data acordrii, data cnd
a efectuat
Se
modificarea, specificnd DUPLICAT" i atand certificatul completeaz
de cu cod 15 Risc maternal - n cazul acordrii
concediului
concediu medical anulat la exemplarul 3 al noului formular. de risc maternal, conform prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 96/2003 privind protecia maternitii la
II. Modul de completare a certificatelor locurile de concediu
de munc, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
medical 25/2004, cu modificrile ulterioare.
A. Completarea rubricilor de ctre medicul curant
Art. 11. Luat n eviden de medicul de familie:nncazul completrii codului 07 Carantin , medicul curant
cazul in care certificatul de concediu medical a fost eliberat de ctre certificatul de concediu medical va nscrie n rubrica
care elibereaz
un alt medic din ambulatoriul de specialitate sau dinObservaii"
spital, medicul
de pe verso-ul formularului numrul certificatului eliberat
de familie va nota n fia pacientului i n Registrul
de deorganele
consultaii
de specialitate ale direciilor de sntate public
seria i numrul certificatului vizat i codul de diagnostic.
judeene, respectiv a municipiului Bucureti, i durata perioadei de
carantin.
Art. 12. Urgene medico-chirurgicale/Boli
infectocontagioase din grupa A: medicii carein elibereaz
cazul completrii codului 10 Reducerea cu 1/4 a duratei
certificate de concediu medical vor semna i vor aplica parafade
normale numai
lucru , n scopul prevenirii mbolnvirilor i recuperrii
pentru bolile i urgenele medico-chirurgicale sicapacitii
vor completa
de munc medicul curant care elibereaz certificatul de
numrul corespunztor din lista de urgene medico-chirurgicale i
concediu medical va nscrie n rubrica Avizul medicului expert"
boli infectocontagioase din grupa A, aprobat prin hotrre
numrul i dataa avizului dat de medicul expert al asigurrilor sociale.
Guvernului. Totodat, se vor meniona i numele, prenumele i codul de paraf al
medicului expert care a avizat.
Art. 13. Iniial/n continuare: se va indica de ctre medicul
care elibereaz certificatul de concediu medical dac Art.
acesta este
16. Asigurat n eviden la C.A.S.: se va nota casa de
Iniial" sau n continuare", bifndu-se cuasigurri
X" decsua
sntate n evidena creia se afl asiguratul.
corespunztoare, dup caz. Prin certificat de concediu medical iniia!
se nelege orice certificat de concediu medical care nuArt. 17. Numele i prenumele: se vor nscrie numele i
prelungete
prenumele
un concediu medical anterior sau orice certificat de concediu persoanei asigurate pacient.
medical
care prelungete un concediu medical anterior nentrerupt pentru
Art. 18. Cod numeric personal: se va nscrie codul numeric
afeciuni diferite. Prin certificat de concediu medical n continuare se
personal al asiguratului, format din 13 cifre.
nelege orice certificat care prelungete un concediu medical
anterior nentrerupt pentru aceeai afeciune. Art. 19. Domiciliu, reedin: se va nscrie adresa complet
a pacientului.

Art. 20. Nr. nreg. (RC/FO): se va nscrie numrul din


Registrul de consultaii pentru pacienii ngrijii n ambulatoriu sau
numrul foii de observaie pentru pacienii internai.
Art. 21. Ambulator/internat n spital/secia: Art. 32. pentru
Cod paraf: se completeaz, n mod obligatoriu, de
consultaia acordat n ambulator, se va bara cuctreo linie sintagma
medicul care a eliberat certificatul de concediu medical. n
internat. Pentru internarea n spital, se va bara cu o linie
cazul termenul
n care parafa nu conine codul i calitatea medicului, acestea
Ambulator" i se va meniona secia din carese avorfost externat
nscrie cite.
asiguratul.
B. Completarea rubricilor de ctre pltitor
Art. 22. Concediu medical la externare: Art. se va33. nscrie
Viza pltitorului: semntura pltitorului privind
numrul de zile de concediu medical acordat la externarea din spital,
acceptul la plat a certificatului de concediu medical. n cazul n care
completndu-se toate coloanele potrivit titulaturii acestora.
se refuz la plat certificatul de concediu medical, se menioneaz
pe scurt motivul refuzului.
Art. 23. Data acordrii (zi/lun/an): se nscrie data
(zi/lun/an) la care medicul completeaz i elibereazArt. certificatul
34. dePltitor: se va nscrie denumirea complet a
concediu medical. pltitorului. Pltitor de indemnizaii de asigurri sociale de sntate
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI. PARTEA I, Nr. 254/21.111.2006 27
este, dup caz, angajatorul persoan juridic sau fizic, asimilatul
Art. 24. Nr. zile: se va nscrie numrul zilelor calendaristice de
acestuia agenia teritorial de ocupare a forei de munc sau
concediu medical, care include att prima, ct i ultima zi de
casa de asigurri de sntate.
concediu medical.
Pentru certificatele de concediu medical care poart codurile de
Art. 25. De la (zi/lun/an) pn la (zi/lun/an): se va nscrie
indemnizaie 02, 03, 04, 10 ca urmare a unui accident de munc sau
data nceperii i data terminrii concediului medical, n cazul
boal profesional, confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii
internrii asiguratului n mai multe secii, se va nscrie prima zi de
sau prin avizul direciei de sntate public, precum i cele care
internare n spital i data externrii.
poart codul de indemnizaie 11, care se depun direct la casele
teritoriale de pensii, pltitorul este casa teritorial de pensii.
Art. 26. Cod diagnostic: se va nscrie codul bolii care a
determinat incapacitatea temporar de munc, recuperarea
Pentru certificatele de concediu medical care poart codurile de
capacitii de munc, sarcina i luzia sau necesitatea ngrijirii
indemnizaie 02, 03, 04, n cazul urgentelor medico-chirurgicale se
copilului bolnav. Pentru nscrierea codului de diagnostic se va utiliza
bifeaz rubrica 100%.
clasificaia internaional a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS (CIM
10) Lista cu 999 coduri de boal, n caractere numerice.
Art. 35. Sediul: se va nscrie adresa complet a pltitorului.

La nscrierea codului de boal se va trece forma Art.


clinic a bolii:
36. CUI: se nscrie codul unic de nregistrare a pltitorului.
acut, subacut, cronic.
Art. 37. Numr angajai: se va nscrie, dup caz, numrul de
n cazul prelungirii unui certificat de concediu medical
angajai pentru angajailor) din luna acordrii certificatului de
(asimilai
acelai cod de diagnostic, n luna n curs sau n luna urmtoare,
concediu pe
medical.
noul certificat de concediu medical acordat n continuare se va
menine codul de diagnostic nscris in certificatulArt.
de38. Tip asigurat: se bifeaz, dup caz, situaia n care se
concediu
medical iniial. ncadreaz asiguratul. Pentru categoriile de asigurai menionate la
art. 1 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005 se
Pe certificatul de concediu medical acordat pentru riscAsigurat
bifeaz maternal cu declaraie de asigurare pentru concedii i
nu se nscrie codul de boal, in caseta cod de indemnizai'r.
boal" se nscrie
Se bifeaz rubrica Asigurat cu contract de asigurare
RM. pentru accidente de munc i boli profesionale" numai n cazul
certificatelor de concediu medical care poart codurile de
Art. 27. Unitatea sanitar emitent: se va trece tipul unitii
indemnizaie 02 : 03, 04, 10 ca urmare a unui accident de munc
sanitare care a eliberat certificatul de concediu medical (ex: CMI,
confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii sau prin avizul
CDT, spital, sanatoriu etc.) i se va aplica tampila unitii.
direciei de sntate public, precum i cele care poart codul de
indemnizaie 11, care se depun direct la casele teritoriale de pensii.
Art. 28. Nr. convenie... cu C.A.S.: se va nscrie numrul
conveniei ncheiate n acest sens cu casa de asigurri
Art.de39.
sntate,
Procent de plat: se bifeaz rubrica corespunztoare
precum i numele casei de asigurri de sntate cu care a fost
procentului ce se utilizeaz, conform legii, la calculul indemnizaiei
ncheiat convenia. de asigurri sociale de sntate acordate n baza certificatului de
concediu medical. Rubrica Prevenire" se bifeaz in cazul
Art. 29. Medic/Semntur/Paraf: cuprinde semntura i
indemnizaiei pentru reducerea timpului de munc cu 1/4 din durata
parafa medicului care a acordat certificatul de concediu medical.
normal sau n cazul indemnizaiei pentru carantin. n cazul
Art. 30. Medic ef secie/Semntur/Paraf:indemnizaiei pentru carantin se bifeaz att rubrica Prevenire", ct
cuprinde
i rubrica 75%".
semntura i parafa medicului ef de secie din secia de spital de
unde a fost externat asiguratul.
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 254/21.111.2006

Art. 40. Baza de calcul a indemnizaiei de asigurri


fondulsociale de
de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale:
sntate: se nscrie media veniturilor (inclusiv cele corespunztoare
se nscrie numrul de zile lucrtoare, respectiv cuantumul
perioadelor asimilate stagiului de cotizare) din lunile din care se
indemnizaiei, n funcie de fondul din care se suport, conform legii,
constituie, conform legii, baza de calcul. concediul medical.

Art. 41. Zile baza de calcul: se nscrie numrul deC.zileCompletarea


efectiv casetelor referitoare la avizele pentru situaii
lucrate din perioada luat in considerare la stabilireaspeciale
bazei de calcul
a indemnizaiilor de asigurri sociale de sntate.
Art. 45. Avizul medicului expert: se va completa de ctre
medicul care de
Art. 42. Media zilnic a bazei de calcul a indemnizaiei elibereaz certificatul de concediu medical, care va
asigurri sociale de sntate: se nscrie valoarea ce rezult din i data avizului dat de medicul expert al asigurrilor
nscrie numrul
sociale n
raportul dintre baza de calcul a indemnizaiei de asigurri cazurile prevzute de lege. Totodat, se vor meniona
sociale
de sntate" i zile baza de calcul - , numele, prenumele i codul de paraf al medicului expert care a
avizat.
Art. 43. Cuantumul indemnizaiei de asigurri sociale de
Art.de
sntate: se nscrie produsul dintre media zilnic a bazei 46.calcul
Avizul casei teritoriale de pensii (pentru accidente de
a indemnizaiei de asigurri sociale de sntatemunc) i avizul direciei de sntate public (pentru boli
i procentele
prevzute de lege, multiplicat cu numrul de zileprofesionale) se obin prin grija pltitorului i confirm codurile de
lucrtoare de
concediu medical. indemnizaie de asigurri sociale de sntate 02, 03, 04 i 10. n
acest caz, certificatele de concediu medical se depun direct la casele
Art. 44. Indemnizaie suportat teritoriale
de ctre
de pensii din raza administrativ-teritorial a angajatorului.
angajator/indemnizaie suportat din bugetul FNUASS pentru
concedii i indemnizaii/indemnizaie suportat din Art. 47. Aviz concediu de risc maternal: cuprinde numele,
semntura i codul de paraf al medicului de medicina muncii care a
participat la evaluarea locului de munc i care confirm riscul

S-ar putea să vă placă și