Sunteți pe pagina 1din 8

ANEXA nr.

13 la Procedur
PO.IP-08

ACTIVITI I CHELTUIELI ELIGIBILE

Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate1
lei -
Echipamente tehnologice, inclusiv
echipamente IT tehnic de calcul
tip PC, format din: unitate
central, server, monitor,
imprimant /copiator
1. Certificatul de garanie, original;
/multifuncional, inclusiv sisteme
2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
portabile, licene necesare
original;
desfurrii activitii, sisteme
3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan/ cotor
audio-video, cu excepia jocurilor
fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
de noroc mecanice, electrice,
cheltuieli pentru banca/dispoziii de plat externe n cazul
1. electronice, meselor de biliard, 450.000
achiziionare importurilor,traduse n limba romn i legalizate), original,
automatelor muzicale;
dup caz;
Prin echipamente tehnologice se
4. Copie certificat dup extrasul de cont;
neleg toate bunurile descrise n
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G.
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
2139/2004 pentru aprobarea
amortizrii.
Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a
mijloacelor fixe, sau obiecte de
inventar asimilate grupelor
menionate;

1 maxim 90% din valoarea investiiei(exclusiv TVA); valoarea total a AFN nu poate depi 450.000 lei pentru fiecare beneficiar.

79
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
1. Certificatul de garanie, original;
2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
original;
Aparate i instalaii de msur, 3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan/ cotor
control, reglare, cititoare pentru fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
cod de bare, cntare electronice cheltuieli pentru banca/dispoziii de plat externe n cazul
2. 450.000
cu/fr printer pentru etichetare, achiziionare importurilor,traduse n limba romn i legalizate), original,
aparate de marcat electronice dup caz;
fiscale; 4. Copie certificat dup extrasul de cont;
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii.

80
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
Autoutilitare din categoria N1, N2,
N3, cu excepia vehiculelor de
teren simbol G, conform
Ordinului MLPTL 211/2003 cu
modificrile i completrile
ulterioare, exceptnd vehiculele
de transport rutier de mrfuri n
contul terilor sau contra cost, 1. Certificatul de garanie, original;
solicitate de ntreprinderile care 2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
efectueaz transport rutier de original;
mrfuri n numele terilor sau 3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
contra cost. n cazul n care fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
ntreprinderea beneficiar de banca/dispoziii de plat externe n cazul
ajutor de minimis, pe lng cheltuieli pentru importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
3. 450.000
activitatea eligibil pentru care achiziionare original, dup caz;
solicit ajutor n cadrul schemei de 4. Copie certificat dup extrasul de cont;
minimis, desfoar i activiti de 5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
transport de mrfuri n contul codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
terilor sau contra cost, nu poate amortizrii, dup caz.
utiliza ajutorul de minimis pentru 6. Cartea de identitate a mijlocului de transport din care
achiziionarea de mijloace de sa reias tipul (autoutilitar, etc)
transport marf, dect dac se
asigur, prin separarea activitilor
sau o districie clar ntre costuri,
c activitatea exclus din
domeniul de aplicare al schemei
nu beneficiaz de ajutoare de
minimis;

81
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
1. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
original;
2. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut
prin banca/dispoziii de plat externe n cazul
importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
original, dup caz;
Investiiile n active necorporale
3. Copie certificat dup extrasul de cont;
referitoare la brevete de invenie,
4. Contractul cu francizorul, tradus n limba romn i
mrci de produse si servicii
cheltuieli pentru legalizat(dac este cazul), factura fiscal, tradus n
4. (francize , etichetare ecologica, 60.000
achiziionare limba romn i legalizat(dac este cazul), dovada
licente), software-uri necesare
nregistrrii mrcii francizate la organismul abilitat
desfurrii activitii pentru care
din Romnia sau din ara de origine, cu traducere
se solicit finanare;
autorizat n limba roman; (pentru francize);
5. Documente care s ateste certificarea etichetrii
ecologice de ctre un organism abilitat(pentru
etichetare ecologic);
6. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii, dup caz.

82
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
1. Contractul de vnzare-cumprare;
2. Raport de evaluare ANEVAR , dup caz;
Achiziionarea de spaii de lucru,
3. Extrasul de plan cadastral, dup caz;
spaii de producie, inclusiv din
4. ncheierea i extrasul de carte funciar, dup caz;
elemente prefabricate Activele din
5. Certificatul fiscal de la Direcia Taxe i Impozite
cadrul acestei categorii nu trebuie
Locale sau Primria localitii, cu precizarea c imobilul
s aib destinaie locativ, trebuie
este nregistrat ca spaiu comercial, dup caz;
s fie funcionale la locul cheltuieli pentru
6. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
5. implementrii proiectului, la achiziionarea de 450.000
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
momentul decontului; La spaii
amortizrii,dup caz;
depunerea cererii de eliberare
7. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
AFN, spaiul trebuie s figureze ca
original;
punct de lucru i cu codul CAEN
8. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
accesat autorizat n respectiva
fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin), original , dup
locaie;
caz;
9. Copie certificat dup extrasul de cont.
1. Certificatul de garanie, original;
Achiziionarea de bunuri 2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
prevzute la subgrupele 3.1 original;
mobilier, 3.2 Aparatur birotic i 3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
3.3 sisteme de protecie a valorilor fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut
cheltuieli pentru
umane i materiale, conform H.G. prin banca/dispoziii de plat externe n cazul
6. achiziionare. 60.000
nr. 2139/2004 pentru aprobarea importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
Catalogului privind clasificarea si original, dup caz;
duratele normale de functionare a 4. Copie certificat dup extrasul de cont;
mijloacelor fixe, cu completarile i 5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
modificrile ulterioare; codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii, dup caz.

83
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
Realizarea unei pagini web pentru Elaborarea de
1. Contractul de prestri servicii , privind realizarea paginii
prezentarea activitii pagini WEB pentru
web, cu specificarea adresei paginii WEB, original
solicitantului i a produselor sau prezentarea activitii
2. Factur fiscal, n original;
serviciilor promovate (inclusiv solicitantului i a
3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
cheltuieli nregistrare domeniu, produselor sau
fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin), original, dup
7. fr hosting), pentru operatorii serviciilor 20.000
caz;
economici care nu dein alt promovate;
4. Copie certificat dup extrasul de cont;
pagin web i care trebuie s fie taxa de
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
funcional la data depunerii achiziionare a
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
cererii de eliberare a AFN i pe domeniului Internet;
amortizrii, dup caz.
toat perioada de monitorizare;
1. Certificatul de garanie, original;
2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
Achiziionarea de original;
instalaii/echipamente specifice n 3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
scopul obinerii unei economii de fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
energie, precum i sisteme care cheltuieli pentru banca/dispoziii de plat externe n cazul
8. 450.000
utilizeaz surse regenerabile de achiziionare importurilor,traduse n limba romn i legalizate),
energie pentru eficientizarea original, dup caz;
activitilor pentru care a solicitat 4. Copie certificat dup extrasul de cont;
finanare; 5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii.

84
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
1. Certificatul de garanie, original;
2. Factur fiscal detaliat, pe componente i preuri,
original;
3. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
Achiziionarea de instalaii de fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut prin
cheltuieli pentru
9. nclzire sau climatizare aferente 450.000 banca/dispoziii de plat externe n cazul importurilor,
achiziionare
spaiului de lucru sau producie; traduse n limba romn i legalizate), original, dup caz;
4. Copie certificat dup extrasul de cont;
5. Copie certificat de pe fia activului achiziionat cu
codul de clasificare al acestuia i modul de calcul al
amortizrii, dup caz.
1.Contractul de prestari servicii incheiat cu furnizorul de
formare profesionala;
Cursuri de dezvoltare a abilitilor 2. Copie a cerificatului/diplomelor de absolvire/
antreprenoriale pentru asociatul/ atestatului;
administratorul societii cheltuieli pentru 3. Factur fiscal, n original;
10. 4.500
aplicante, curs organizat de ctre achiziionare 4. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
un organism autorizat recunoscut fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
de educaie antreprenorial banca), original, dup caz;
5. Copie certificat dup extrasul de cont.

85
Valoarea
maxim a
Nr. finanrii Documente justificative care nsoesc formularul de
crt. Activiti eligibile Cheltuieli eligibile pe decont (exemplarul original)
activitate
lei -
Comisionul de garantare aferent 1.Contractul de garantare;
anului acordrii garaniei, datorate 2. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
instituiilor financiare care emit fil CEC/ foaie de vrsmnt/ bilet la ordin trecut prin
garanii pentru credite, n cazul banca), original, dup caz;
garaniilor acordate pentru 3. Copie certificat dup extrasul de cont.
comisionul de 15.000
11. creditele contractate de beneficiari
garantare
n vederea realizrii planurilor de
afaceri acceptate n cadrul
Programului, pentru solicitanii
care utilizeaz credit pentru
implementarea proiectului;
1. Contractul de prestri servicii cu consultantul2 2;
2. Copie dup certificatul constatator al furnizorului de
Tarif de consultan, cu codul autorizat din CAEN clasa 70;
Consultan pentru ntocmirea
consultan, cu 3. Factur fiscal, n original;
documentaiei n vederea obinerii Maximum
menionarea 4. Instrumente de plat (ordine de plat/ chitan / cotor
12. finanrii n cadrul prezentului 8000 lei
documentaiei fil CEC/ foaie de vrsmnt/bilet la ordin trecut prin
program i implementarea fr TVA
elaborate n cadrul banca), original dup caz;
proiectului.
contractului 5. Copie certificat dup extrasul de cont;
6.Proces-verbal privind execuia contractului de
consultan.

22 n contract se va preciza perioada de desfurare a activitii i tematica serviciilor de consultan furnizate.

86