Sunteți pe pagina 1din 18

Dispozitii generale privind originea si esenta statului.

1) Notiunea statului si geneza lui ,Functiile statului

*Pentru prima data notiunea de stat STATIO este folosita in lucrarea "principele" a lui
nicolas machiavelli, unde el descrie metodele prin care un principe poate dobindi si mentine
puterea politica

Etimologic termenul STATUS inseamna mod de afi sau statut sau stabilitate

Printre factorii care au determinat aparitia statului se pot include: 1) atingerea unui inalt
grad de evolutie a triburilor si uniunilor tribale prin cresterea lor numerica si prin tendinta de
a se transforma in popoare si a deveni sedentare - ( nu mai migreaza)

2) diviziunea sociala a muncii legata in deosebi de aparitia agriculturii

3) diferentierea sociala a muncii si a populatiei ca rezultat al aparitiei plus produsului-


( produse in exces)

Definitie

Statul in sensul larg al cuvintului este organizatorul principal al activitatii unei comunitati
umane care stabileste reguli generale si obligatorii de conduita,garanteaza aplicarea si
executarea acestor norme si in caz de necesitate rezolva "litigiile" care apar in societate
(probleme)

In sens restrins si concret Statul consta in ansamblul autoritatilor publice care ne asigura
guvernarea

Functiile Statului

1) functia legislativa

2) functia organizatorica

3) functia judecatoreasca

4) functia economica

5) functia sociala

6) functia administrativa

7) functia culturala

8) functia de aparare a ordinii sociale si asigurarea convetuirii normale


9) functia de aparare a tarii

10) functia de organizare si colaborare cu alte state ale lumii pe diferite plane

11) functia privind apararea pacii in lume si a mentinerii unui climat de liniste si intelegere
intre popare

subtema

Teoriile privind geneza aparitiei statului

1) Teoria teologica sau teografica

2) Teoria patriarhala

3) Teoria patrimoniala (bunuri, partasi de terenuri) teritoriu

4) Teoria violentei (contropire)

5) Teoria organica (biologica)

6) Teoria psihologica

7) Teoria rasiala ( inegalitatea,rase superioare)

8) Teoria contractualista ( a contractului social)

9) Teoria juridica a statului natiune

10) Teoria materialista ( impartirea societatii in bogati si sarati impartirea bunurilor)

Caracteristicile definitorii ale statului:

1) Putera publica sau politica ( concentrat intr-un set de organe)

2) Organizarea administrativ teritoriala a populatiei

3) Elaborarea si aplicarea dreptului

4) Suveranitatea de stat ( a nu depinde de alt cineva)


*Suveranitatea reprezinta faptul ca puterea de stat isi extinde autoritatea sa superioara si se
exercita asupra unui anumit teritoriu si populatii si nu admite ca o alta autoritate sa exercite
atributiile specifice a autoritatii statale asupra aceluiasi teritoriu si populatiei aflate in el.

-Pe latura interna suveranitatea este exprimata pe suprematie, exprimind integritatea


teritoriului si inviolabilitatea -(a nu aduce atingere) frontierelor precum si faptul ca puterea
de stat superioara oricarei alte puteri

-Pe alta latura Independenta care se manifesta prin faptul ca statul duce o politica externa pe
care si-o stabileste fara sa depinda de alt stat.

Elementele statului

1) Populatia - factorul demografic , cetateni, cetateni straini, apatrizi

Cei ce locuiesc pe teritoriul RM au responsabilitatea fie calitate de cetatean ,cetatean strain


sau apatrid.

* Natiunea este o comunitate umana formata istoriceste pe un teritoriu distinct de care ea isi
leaga trecutul istoric, prezentul si viitorul, natiunea este produsul unui indelungat proces
istoric.

* Nationalitatea - reprezinta legatura individului cu statul si deasemenea reprezinta


apartenenta individului la o natiune

* Teritoriul- factorul material al statului format din sol, subsol si colana de aer in limita
frontierelor, si navele aeronavele si ambasadele in alte tari

Functiile teritoriului intr-un stat :

1) Delimiteaza si pozitioneaza situarea statului in spatiu localizindu-l de alte state

2) Prin intermediul teritoriului se stabilesc legaturile cu cei care-l locuiesc atribuindu-le


calitatea de apartenenta la statul respectiv

3) Teritoriul determina limitele extinderii puterii politice

*Frontierele sunt liniile reale sau imaginare trasate prin diferite puncte si intre diferite
puncte ale globului pamintesc pentru a delimita teritoriul unui stat. Frontierele pot fi:

1) Orografice - cele trasate cu ajutorul formei de relief( riu, munte, lac etc.)
2) Cele geometrice trasate prin linii drepte intre anumite puncte de reper

3) Astronomice- trasate cu ajutorul meridianelor si paraleleor geografice

Putera publica sau puterea politica:

* Autoritatea publica este formata din institutii care exercita functiile guvernarii asupra unei
colectivitati in virtutea detinerii unei legitimitati statale si a mijloacelor de constringere
propriei puterii publice.

Caracterele puterii publice:

1) Este un atribut care se echivaleaza cu forta

2) Are o aplicare generala

3)Puterea detine monopolul constringerii de stat

4) Puterea este suverana

*Statul de drept - are in vedere un tip particular de stat un adevarat model de organizare
sociala construit ca raspuns la anumite cerinte,necesitati si exigente ale vietii reale

statul de drept este bazat pe lege.

Premisele orcarui stat de drept sunt:

1) fundamentat suprematia legii

2) presupune realizarea stricta a legilor

3) in statul de drept se prevede raspunderea reciproca a statului si a cetatenilor

4) existenta democratiei constitutionale reale

5) asigurarea drepturilor si libertatilor cetatenesti

6) in SD exista o reala separatie a puterilor in stat

7) rolul partidelor politice se finiseaza in momentul in care alegatorul sia exprimat optiunea

* Forma de stat - este un concept politicojuridic care exprima modul de constituire si


exercitare a puterii de organizare si conducere a societatii
# Forma de guvernamint

2 categorii- monarhie si republica:

-Monarhia: 1 singura persoana:

* monarhie absoluta

*monarhie constutionala(limitata): se imparte in 2 :

Dualista: puterea este exercitata inpreuna cu guvernul care este numit tot de el;

Parlamentara, dictatura ,aristocratia ,oligarhia;

-Republica- puterea este exercitata de catre cetateni ea este suverana si ei isi aleg organele
statului pe termen stabilit

# republica se imparte in : prezidentiala, parlamentala si semiprezidentiala

# Dupa structura de stat:

1) simple sau unitare- 1 cetatenie o etnie,teritoriul nu este impartit, un organ unic

2) compuse sau federative - comunitate de state care au mai multe executii de drept

# dupa regimul politic-

1)puterea apartine poporului, separatia stricta a puterilor in tara

2) autocratice

Tema 2

Dispozitii generale privind originea si esenta dreptului

1) notiunea si functiile dreptului

2)

* Dreptul- este constituit din totalitatea regulilor de conduita generale si obligatorii elaborate
si recunoscute de puterea de stat care orienteaza comportamentul uman in conformitate cu
valorile sociale ale societatii respective stabilind drepturi si obligatii, respectarea obligatorie a
carora este asigurata la nevoie prin forta de constringere a statului

In lume exista 2 mari sisteme de drept :

1) romanogermanic
2) common- law - tarile scandinave anglia si unele stat din america latina, cu tuma obiceiuri si
jurisprudenta

# Functiile dreptului:

1)de institutionalizare a organizarii social politice

2) de conservare, aparare si garantare a tuturor valorilor in stat

3) de conducere a societatii

4) normativa a dreptului

5) informativa

6) educativa

7) preventiva ( orice regula de conduita este sanctionata, si asta se previne)

8) corectiva

# Norma juridica si relatia ei cu celelalte norme sociale

Normele etice sau morale reprezinta un ansamblu de conceptii permise sau nu ,drept sau
nu.

Normele obisnuielnice ( obicei)

Normele organizatiilor sociale nestatale( partidele politice, apolituce, asoc . civile ect.)

Normele politice

Normele religioase

# Norma juridica este acea norma sociala ce contine o regula de conduita generala si
obligatorie instituita de puterea publica si recunoscuta de aceasta si a carei respectare la
nevoie este asigurata prin forta de constringere a statului

* Structura normei juridice:

1) ipoteza- este acea parte a normei care stabileste conditiile si inprejurarile in prezenta
carora se cere o conduita precum si subiectii carora se adreseaza norma

2) dispozitia - este insasi regula ce prevede drepturile si obligatiile subiectiilor

3) sanctiunea - prevede pedeapsa sau urmarile pentru nerespectarea dispozitiei


# Clasificarea normelor juridice:

-dupa criteriul ramurii de drept NJ pot fi: familiale administrative, constitutionale etc.

- dupa criteriul fortei juridice a actului normativ: norme prevazute in legi, in hotariri ale
guvernului, in decretele presedintelui, in administratia publice locale

- dupa criteriul modului de reglamentare a conduitei: norme operative sau (imperative)


prescriu un comportament obligatorii

* Normele prohibitive( care interzik) savirsirea unor actiuni,sa furam sa lovim etc

*Normele permisive (ceea ce este la alegerea sau discretia mea)

- dupa criteriul sferei de cuprindere:

*norme generale care se aplica asupra tuturor persoanelor

* norme speciale- ale dreptului familiei ,dreptului muncii, afacerilor

* norme de exceptie daca se casatoreste la 16 ani daca este insarcinata ca exceptie


cu acordul tutelei sau parintilor ambelor parti

Izvoarele dreptului - se intelege forma de exprimare a normelor juridice si modalitatea


principala prin care dreptul devine cunoscut de cei al caror comportament il prescrie.

Pe parcursul dezvoltarii societatii sau perindat mai multe izvoare de drept, cel mai vechi
izvor de drept este:

1) obiceiul juridic ( cutuma).

2) jurisprudenta ( specific pentru sist de drept comon lauN

Singurul izvor de drept in ceea ce priveste jurisprudenta CEDO

3) doctrina juridica - in R Moldova nu este considerata

4) contractul normativ juridic - singurul contract care se aplica in R.moldova este contractul
colectiv de munca

5) actul normativ juridic- actul ce emana de la organele administratiei publice centrale si


locale si prin care se instituie reguli generale si obligatorii de conduita aplicate in caz de
nevoie prin forta de constringere a statului.

Actul normativ juridic se clasifica in legi, care la rindul sau se clasifica in:

- legi constitutionale din care fac parte constitutia si toate legile ce completeaza si
modifica legea suprema
- legi organice- expres prevazute si reglementeaza cele mai importante domenii ale
statului ce tin de sistemul electoral ,organizarea ai functionarea parlamentului
,guvernului consiliului superior al magistraturii etc se adopta cu o majoritate
absoluta 50 plus 1

- Legile ordinare - se adopta cu o majoritate simpla cu acei prezenti in sala 50 plus 1

A 2 categorie de acte normative:

Actele normative subordinate legilor:

1) decretele presedintelui

2) hotaririle guvernului

3) hotaririle parlamentului

4) actele administratiei publice centrale si locale.

* Principiile dreptului

Princ de drept sunt niste idei de maxima generalitate care sintetizeaza experienta sociala si
asigura echilibrul dintre respectarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor.

Jurisprudenta imparte principiile in 3 categorii:

1) generale sau universale

2) interramurale

3)ramurale

Din principiile generale ale dreptului fac parte:

1) principiul asigurarii bazelor legale de functuonare a statului

2) principiul libertatii si egalitatii

3) principiul

4) principiul echitatii si justitiei ( dreptate pe cauza respectiva)

5) principiul umanismului

6) principiul responsabilitatii
* Definitia si conditiile raspunderii juridice- cuprinde ansamblul normelor care vizeaza
raporturile juridice ce se nasc in sfera activitatii specifice desfasurata de autoritatile publice
in temeiul legii impotriva tuturor celor care incalca sau ignora ordinea de drept in scopul
respectarii ordinii juridice si binelui public.

- Conditiile raspunderii juridice:

1) existenta faptei ilicite ( contravine normei)

caractere : 1antisocietatea, 2 antijuridicitatea, 3 imoral, fapta ilicita poate fi savirsita prin


actiune ( vointa constienta) sau inactiune ,

Formele faptelor ilicite - 1 infractiunea, 2 contraventia, 3 delictul ( civil ,familial,


administrativ), 4 abaterea disciplinara ( ramurii in dreptul muncii).

2) existenta rezultatului daunator al faptei ilicite . rezultatul faptei ilicite: materiale


,morale( nemateriale) la nivel de constiinta

3) existenta legaturii cauzale intre fapta si rezultat . legatura cauzala dintre fapta si rezultat
( pentru declansarea raspunderii juridice organului de urmarire penala ii revine intodeauna
sarcina determinarii existentei sau inexistentei intre fapta si rezultat.

4) existenta vinovatiei. este starea subiectiva a autorului faptei ilicite in momentul incalcarii
normei juridice si exprima atitudinea psihica negativa fata de fapta si fata de consecintele
faptei

Vinovatia imbraca 2 forme:

- intentia care poate fi:

+ directa cind persoana isi doreste toate urmarile faptei sale

+ indirecta in care autorul prevede rezultatul actiunii sale el nu- l urmareste,


dar accepta posibilitatea producerii lui

- culpa sau imprudenta- reprezinta a cea forma a vinovatiei prin care autorul prevede
posibilitatea producerii unui rezultat al faptei sale pe care nu sil doreste dar cu care
prin mai multa iligenta lar fi putut evita.

Cauzele care exclud raspunderea juridica:

1) inaliebilitatea ( virsta frageda, bolnavii si alienatii mintal)

2) legitima aparare- este in stare de legitima aparare persoana care savirseste fapta pentru a
respinge un atac direct ,imediat, material si real indreptat impotriva sa si a altei persoane si
care pune in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat.
***Dreptul administrativ desinestatator( organ atributii)

marti 24 la 3si 15 atestare primele 4 teme

3) betia involuntara- starea in care a ajuns o persoana din pricina alcoolului drogurilor fara
voia lui

4) constringerea fizica si psihica- santaj fizic si amenintarile psihica

5) retinerea infractorului - lipsirea de libertate ,al legi numai sa nul traumez

6) starea de extrema necesitate- starea in care se savirseshte o fapta pentru a salva sau scapa
persoane sau bunuri fara consintamintul aceluia

#Formele raspunderii juridice

*Raspunderea juridica civila- persoana are dreptul sa traga raspundere personal,si


raspunderea indirecta de exemplu pentru proprietate copil animal etc.

Are 2 forme:

1) Contractuala- exista contract si persoana nu shia executat

2) Delictuala- o fapta, copilul a spart geamul copilului, responsabilitate indirecta suntem


obligati sa raspundem

*Raspunderea juridica penala- raport obligational care a savirsit o infractiune,de a trage la


raspundere

* Rasp jurid administrativa 3 forme:

1) disciplinara

2) administrativ patrimoniala

3) administrativ contraventionala- o fapta ilicita mai putin periculoasa decit infractiunea

* Rasp jur in dreptul muncii- contract individual de munca, daca nu indeplineste


regulamentul intern

Are 2 forme:

1) disciplinara

2) material - aduce prejudicii materiale


* Rasp jur in dreptul constitutional- intervine in putine cazuri, cei care isi incalca atributia in
stat puterea de sta ca ex. filat

TEMA NR. 3

Notiuni generale privind ramura dreptului constitutional

*Drept const. poate fi definit ca fiind format din totalitatea normelor juridice cuprinse in
constitutie sau in alte acte normative elaborate si adoptate in urma unei proceduri speciale
prin care se reglementeaza relatiile sociale fundamentale si apar in procesul instaurarii
,mentinerii si exercitarii puterii in stat.

Obiectul de studiu al dreptului constiturional constituie relatiile ce apar in cadrul activitatii de


organizare a societatii in stat si executare a puterii

Obiectul nemijlocit al ram de drept const este format din 3 componente

1 drept const institutional ( institutii)

2 drept const normativ ( normele care reglementeaza mentinerea puterii)

3 drept const substantial ( drepturile libertatile cetateanului)

Izvoarele dreptului constitutional- sursa de exprimare:

1) constitutia RM abordata in 1994 cuprinde 7 titluri

2) legile organice ( leg cu privire la cetatenie , organizarea judecatoreasca, parlamentu

3) decretele presedintelui( starea de razboi sau asediu, mobilizarea armatei)

4) tratatele internationale( instaurarea si putere, acordul cu UE, harta onu etc.)

*""Raportul si norm drept constitutional

Este o relatie sociala reglamentata din norma de drept constitutional si prezinta anumite
caractere specifice:

1 reglementeaza relatii ce apar in procesul

2 raporturi volitionale( raporturi de vointa)


3 sociale (apar intre oameni)

Norma de drept const.

este acea regula de conduita ce reglementeaza raporturile sociale care se nasc intre
subiectele

Clasificarea

1) in dependenta de sfera functionala de reglementare : 1 norme de reglementare , 2 norme


de protectie

2) in depen. de natura conduitei pe care o precriu : 1 norme de competenta si 2 norme


categorice care interzic

3) caracterul relatiilor sociale : 1 norm const. materiale

3 norme const. procesuale( procedura de alegere etc)

Subiectele dreptului constitutional:

1) poporul ( puterea poporului)

2) statul( relatii cu alte state)

3) organele statului ( care exercita puterea)

3) partidele politice ( poporul exprima vointa prin ele)

4) cetatenii ( in mod individual drept libertati etc)

5) strainii si apatrizii( cind solicita cet RM.)

Cetatenia si principiile cetateniei

* Cetatenia din punct de vedere juridic apare ca o legatura intre o persoana fizica si stat si ca
o apartenenta juridica a acestuia la statul respectiv , relatiile intre stat si persoana au un
triplu continut:

1 pe plan extern ele se pastreaza si se prelungesc orunde sar afla persoana.

2 cetatenii au calitatea de a fi titulat de drepturi si obligatii

3 cetatenii sunt egali in fata legii si autoritatii publice


Principii de baza ale cetateniei

1) dreptul fiecarei persoane la o cetatenie

2) nediscriminarea cetatenilor indiferent de temeiurile dobindirii cetateniei

3)inadmisibilitatea privarii arbitrare a persoanei de cetatenia sa si de dreptul de asi schimba


cetatenia

4) eviatea apatridiei

5)neproducerea de efecte prin schimbarea cet. unuia dintre soti asupra cet. celuilalt sot sau
asupra cet. copilului daca nu exista o cerere scrisa in acest sens al parintilor

6)egalitatea cetatenilor RM

6) protecteia ori unde sar afla ei

7) dreptul de vot si de a fi ales in conformitate cu normele constitutionale

8) dreptul la adminstrarea treburilor publice si accesul la o functie publica

drept administrativ primele 3 intrebari

#Modurile de primire a cetateniei a RM:

1) nasterea

copil nascut pe teritoriul rm

copii casiti in rm primeste cetatenie rm

2) infiera

copil infiat de cetateni ai rm dobindeste cetatenia rm

3) prin recunoastere

sunt recunoscuti cetateni ai rm persoanele care siau expus dorinta de a deveni cetateni si
anume:

1 persoanele nascute pe teritotiu rm sau cei dintre ai caror parinti sau bunei sau nascut pe
teritoriu RM, nascuti pina la independenta RM .

2 persoanele care pina la 28 iunie 1940 au locuit in basarabia nordul bucovinei tinutul herta
si REASSM li se recunoaste cet. rm

3 persoanelor refugiate incepind cu 28 iunie 1940 precum si urmasii lor


#modul Dobindirea prin redobindire

conditiile:

1) daca nu a savirsit crime internationale impotriva umanitatii

2) daca nu au fost implicata in acte de terorism

3) este implicata in activitati care dauneaza securitatii statului nostru

4) a fost condamnata la infractiuni premeditate ( constient)si are antecedente penale la


momentul depunerii cererii de solicitare a cetateniei rm

#Dobindirea prin naturalizare ( la cerere)

# Dobindirea prin

* daca persoana are o reputatie economica buna

* nu prezinta pericol pentru ordinea publica

* varsa contributiile la fonduri de investitii publice de cel putin 60 de luni

# Cererea privind dobindirea sau red. se scrie presedintelui si se depune la organul


teritorial al agentiei serviciilor publice sau ministerul de externe MAE

Termenul de verificare a actelor este 1 an de zile si se emite raspunsul

# pierderea cet rm

1) renuntarea metoda benevola,pina nu se aduce dobindirea altei cetatenii

2)retragere prin decret al presedintelui,

#motive de retragere a cetateniei

1) a dobindi cetate. in mod fraudulos

2) sa inrolat benevol in forte armate straine

3) a savirsit fapte grave prin care se aduc prejudicii statului: terrorism, spionaj

4) nu respecta conditiile de efectuare si mentinerea investitiei acele 60 de luni


In republica moldova este permisa pluralitatea cetateniei in urmatoarele cazuri:

1) cind copii au dobindit prin nastere cetat

2) este recunoscuta in cazul cetatenilor republicii moldova care sa casatorit cu o alta


nationalitate

3) copiilor cetateni ai rm care dobindesc prin infiere cetatenia unui alt stat

,si in alte cazuri prevazute de lege

# Drepturile si libertatile si indatoririle cetatenilor

1 categorie:

Drepturile civile: la viatza ,sanatate , psihologica ,emotional, ocrotirea familiei,la aparare

2 categorie:

Drepturi politice: la vot , de a fi ales, de a crea partide politice

3categ:

Drepturile social economice: ocrotirea sanatatii ,mediu sanatos, munca, protect. sociala,
protectia copiilor, persoanelor cu handicap

4 categorie:

Drepturile culturale: libertatea creatiei, dreptul la invatatura,

# indatoriri fata de stat fundamentale

1) exercitarea drept. si libertatilor

2) devotamentul fata de patrie,tara

3) contributiile financiare

4) protectia mediului inconjurator

5) conservarea si ocrotirea monumentelor istorice si culturale


Tema: Dispozitii generale privind ramura dreptului civil

* Dreptul civil este acea ramura a dreptului ce cuprinde ansamblul normelor juridice care
reglementeaza raporturile patrimoniale si personal nepatrimoniale intre persoane fizice si
persoane juridice afla te pe pozitia de egalitate juridica

* Raport patrimonial,care poate fi evaluate in bani( toate contractele)

Raporturi nepatrimoniale personale, care nu au continut economic si nu pot fi evaluate in


bani:

dreptul la nume ,la domiciliu,apararea onoarei, reputatia profesionala

Caracterele raportului juridic xivil:

1) eate un raport social, se naste intre persoane

2) este un raport volitional ( pentru ca de o parte reprezinta vointa poporului ridicata la rang
de lege si pe de alta parte vointa subiectelor

3) pozitia de egaliatate a subiectelor acestui raport

#Principiile dreptului civil

"1 Principii fundamentale ale DC din care fac parte principiul legalitatii

1 Principiul democratiei

2 Prin. egalitatii in fata legii

3 prin. separatiei puterilor in stat

"2 Principii generale ale dreptului civil

1 Inviolabilitatea propr. private

2 Prin. libertatii de a contracta

" 3Principii care se rwfera la unele institutii ale dreptului civil

1 prin. consezualismului

2 prin. fortei obligatorii a efectelor actelor juridice civile

Izvoarele dreptului civil


Sunt legile constitutionale,organice ( cod civil al rm care eate actul normativ din 2003) si
ordinare (intreprinderi etc)

Persoana fizica

*Persoan privita in individualitatea sa, nume prenume si domiciliu , pentru a fi subiect al DC


persoana fizica trebuie sa dobindeasca capaciatate juridica civila care se imparte i 2 categorii:
1 capacitatea de folosinta si 2 capacitatea de exercitiu

#Capacitatea de folosinta: aptidudinea persoanei fizice de a fi titulara de drepturi si obligatii,


se dobindeste la nasterea persoanei fizice . , exeptie copilul conceput dobindeste capacitatea
de folosinta (dreptil de a mosteni cu conditia ca acest copil sa se nasca viu)

Capacitatea de folosinta inceteaza la decesul persoanei ori odata cu declaratia


judecatoreasca a decesului persoanei

# Capacitatea de exercitiu :