Sunteți pe pagina 1din 13

P.P.8.1.

26

Alfabetul sursei are 2 litere A si B probabilitatile transmiterilor carora sunt p(A)=0,75,iar


duratele transmiterii sunt (A)=4 ms, (B)=8 ms.Sa se determine entropia sursei si debitul
inormational.

H(x)

(x)=1-

Raspuns: H(x)=

(x)=0,189

H1=

P.P.8.1.32

Un lector spune in medie 40 de cuvinte de sase litere in fiecare minut.Considerindu-l ca o


sursa de mesaj discret.sa se determine debitul de informatie presupunind ca 32 litere ale
alfabetului sunt echipobabrile si independente.

Ht=
Raspuns: =

P.P.8.1.36

Sursa formeaza trei simboluri cu probabilitatile si


durata Sa se determine entropia,redundanta si debitul
informational al sursei

=
Raspuns:

P.P.8.2.4

La intrarea unui canal caracterizat printro matrice de zgomot de forma:

Se aplica simbolurile X1,X2 si X3 cu probabilitatile p(x1)=0,5;p(x2)=0,3;p(x3)=0,2.Se cere


sa se calculeze entropia cimpului de la iesire.

=(0,50,97+0,30,0

1+0,50,03+0,30,98+0,20,04+0,30,01+0,20,96)=(0,488 0,317 0,195)

Raspuns:H(y)=1,4903 bit/simb
P.P.8.3.19

Sa se determine banda de trecere a canalului pentru transmiterea imaginii alb-negru,continind


5 105 elemente,transmise cu fregventa de 25 cadre pe secunda.Fiecare element poate lua 8
nivele de stralucire.Semnal util este aleator,raportul semnal/zgomot este egal cu 15

I=NI; N=5 105

I1=log2m; m=8; f=25cadre/s

Raspuns:

P.P.8.3.36

Pentru transmiterea 1,5106biti de informative este dat canalul de comunicatie cu banda de


B=104Hz pe intervalul de timp T=1 ora.Sa se determine valoarea minima posibila a puterii
semnalului util la intrarea receptorului cu conditia ca zgomotul alb gausioni in canalul are
densitatea spectral No=10-20W/Hz

Pmin se obtine in cazul egalitatii=>


Raspuns: Pmin=

P.P.8.3.40

Imaginea TV consta din 400 de linii fiecare cu 250 elemente(pixeli)carepot avea 16 gradatii
echiprobabile de stralucire.transmiterea unui cadru prin canal cu banda de frgventa B=100
KHz si densitatea spectral a zgomotului alb

N=10-19W/Hz,dureaza 10 s.sa se determine valoarea minimal a puterii semnalului util in


presupunere ca transmiterea informatiei se efectueaza cu viteza egala cu capacitatea canalului.

Raspuns:P=

P.P.8.3.42

Imaginea TV consta din 400 de linii fiecare cu cite 250 elemente (pixeli) care pot avea 16 gradatii
echiprobabile de stralucire.Transmiterea unui cadru prin canal cu banda de fregventa B=100 KHz si
densitatea spectral a zgomotului alb N0=10-19W/Hz,dureaza 10 secunde.Sa se determine valoarea
minima necesara a puterii semnalului util in presupunerea ca transmiterea informatiei se efectueaza cu
viteza egala cu capacitatea canalului.
Raspuns:P=

P.P.9.2.6

Pentru calitatea admisibila a vocii in sisteme de telefonie digitale raportul semnal\zgomot de


cuantizare trebuie sa fiedb in gama dinamica de 40db.Presupunind ca semnalul de voce
aproximativ este sinusoidal(cu factor de amplitudine ka2=2)estimati rata de bit minima
necesara la utilizarea MIC cu cuantizare uniforma la esantionare cu fd=8KHz.Ce efect da in
acest caz MIC cu cuantizare neuniforma cu legea A sau M?

Rb=nfd
La cuantizarea neuniforma cu legea A sau M se asigura aproximativ raportul semnal/zgomot
constant ( )

Pentru legea A:

7,8=>n=8biti-cistig de 3 biti.

Raspuns:

P.P.9.2.24

Pe un compact disc(CD) cu volumul de memorie de 600MB este inregistrat semnalul musical


cu banda de fregventa limitata de 20KHz folosind MIC cu cuantizare uniform si raportul
maximal semnal/zgomot de cuantizare Rgmax=80 dB.Cite minute de reproducere a muzicii va
aceasta inregistrare?

1080/20=5774 nivele

n=[log2L]+1=13 biti

Fregventa de esantionare fd se allege din conditia fd 2,2fm

fm=20KHz=>fd2,220KHz=44KHz

Alegem fd=48 KHz

Rb=n fd=13biti48103S-1=624103bit/s

1MB=220B;1B=23biti=>1MB=22023=223biti=>600MB=600223biti;M=600223bit(valoare de
memorie)

Rbt=M=>t=M/ Rb=
Raspuns:t

P.P.9.2.27

Un semnal analogic cu banda pina la 4 KHz se codifica in semnal MIC cu raportul maxim
semnal/zgomot de cuantizare

a)Cum trebuie ales numarul nivelelor de cuantizare L?

b)Care este rata de bit a semnalului MIC (bps)?

c) Care este banda minimal a canalului pentru transmiterea semnalului digital?

a) fm=4KHz

Fregventa de discretizare fd se allege din conditia:

fd 2,2fm

fd 2,24KHz=8,8KHz

Alegem fd=10KHz

Deoarece

Alegem L ca cel mai mic numar ce poate fi exprimat ca o putere naturala a numarului 2 si ce
satisface(1)

Deci L=512=29nivele

b)Rb=nfd=log2Lfd=log22910103=90103bit/s=9104bit/s

c)Bc=Rb/2(1+ ) 0

Raspuns:a)L=512 nivele
b) Rb=9104bit/s

c)

P.P.9.2.29

Un semnal analogic cu factor de amplitudine Ka2=3 se transforma in semnal MIC,folosind


cuantizarea uniforma si lungimea combinatiilor de cod n=8biti.

Care este valoarea admisibila a probabilitatilor de eroare a unui bit in canal la care raportul
semnal/zgomot 0 la iesirea sistemului va fi numai putin 45 dB?

Pe

0dB45dB; 0=100dB/10=> 0104,5

Deoarece 0104,5=> Pe( )4-


9

Raspuns: Pe

P.P.9.2.33

Un covertor analog-digital(CAD)cu lungimea n=12 functioneaza cu tensiunea de intrare de


5V si cuantizarea uniforma.

a)Sa se determine valoare pasului de cuantizare ?

b)Sa se estimeze valoarea medie patratica a tensiunii zgomotului

de cuantizare?
c)Sa se determine raportul semnal/zgomot de cuantizare pentru amplitudinea maxima a
semnalului.

a)

b)Puterea zgomotului de cuantizare se afla din:

c)

Presupunem ca semnalul este sinusoidal:

Presupunem ca semnalul este aleator cu receptie uniforma:

Presupunem ca semnalul este de voce

Presupunem ca semnalul este muzical


Raspuns:a)

b)

c)Daca semnalul analogic este sinusoidal

Daca semnalul este aleator cu receptie uniforma

Daca semnalul este de voce

Daca semnalul este muzical

P.P9.2.44

Semnalul audio cu banda de frecvente de 3,4KHz se transmite cu MIC folosind cuantizarea


neuniforma cu legea A sau M si raportul semnal/zgomot de cuantizare40 db.

a)Sa se determine numarul de biti in cuvint de cod?

b)Sa se stimeze frecventa minima necesara de esantionare?

c)Care va fi rata de bit si largimea spectrului semnalului MIC?


a)

b)

Fregventa de extindere se alege din conditia:

fd2,2fm=2,23,4KHz=7,48KHz=>

c)

Raspuns:a)n=9 biti

b)

c)

P.P.9.2.50

Pe compact disc(CD)se inregistreaza semnal audio steriofonic cu 2 canale(drept-sting)cu


fregventa maxima a spectrului fm=20KHz,folosind conversia lui in semnal digital MIC cu
cuantizare uniforma si raportull maxim semnal/zgomot de cuantizare
Care va fi durata de reproducere a inregistrarii daca volumul de memorie
2 CD este egal cu 650 MGb?

M=650Mb; 1MB=220B; 1B=23biti; M=600223bit


=

Fregventa de esantionare a semnalului se allege conform conditiei:

fd2,2fm=2,220KHz=44kHz

Alegem fd=48KHz

Rb=n fd=13biti48103S-1=624103bit/s=6,24105bit/s

Rbt=M=>t=M/ Rb=

Raspuns:t=145,6min