Sunteți pe pagina 1din 5

Lecia 6

CARPAII ORIENTALI

1. POZIIA GEOGRAFIC
n estul Depresiuni Transilvaniei
cea mai extins ramur a Carpailor peste 50%
2. LIMITE
Grania cu Ucraina n Nord
Podiul Sucevei, Subcarpaii Moldovei - n Est
Valea Prahovei i Subcarpaii Curburii n Sud
Depr Transilvaniei , Dealurile de Vest, Cmpia de Vest- n Vest
3. CARACTERISTICI GENERALE
a. Genez - s-au format n orogeneza alpin i iar pe latura vestic au fost afectai de erupii
vulcanice
b. Substrat dispus pe trei fii paralele
roci dure (isturi cristaline) n centru.
roci sedimentare cutate (fli) n est
roci vulcanice n vest
c. Orientare - paralelismul culmilor
culmile sunt orientate pe directia NV-SE (n N i C) i curbate n S
d. Altitudinile
altitudinea medie 1300-1400m;
altitudinea maxim 2303 n munii Rodnei i 2100 n Climani
nlimile scad de la Nord la Sud i de la Vest spre Est
e. Trsturi de relief
Masivitate redus datorit mulimii depr i culoarelor de vale
ntinderea mare a pdurilor (rinoase)
Tipuri de relief: glaciar la peste 2000m, fluvial, carstic, vulcanic, pe conglomerate(eolian),
pe roci dure, antropic etc.
Lime de 130/140km n nord i 80km n zona de curbur
f. Resurse
foarte variate: minereuri, izvoare carbogazoase, mofete, borvizuri, crbuni, sare, sulf,
roci de construcie, pduri etc.
4. SUBDIVIZIUNILE TRANSVERSALE
A. Carpaii Maramureului i Bucovinei (Gr. Nordic)
B. Carpaii Moldo-Transilvani (Gr. Central)
C. Carpaii Curburii (Gr. Sudic)
A. CARPAII MARAMUREULUI I BUCOVINEI B. CARPAI MOLDO -TRANSILVANI
1. Poziia geografic - n nordul Carpailor Orientali. Cea mai mic i 1. Poziia geografic: ocup partea central a
mai lat grup Carpailor Orientali. Cea mai mare grup
2. Limite: N grania cu Ucraina (pe cca 60 km grani fluvial pe Tisa) 2. Limite: aliniamentul depresionar al Dornelor i Cmpulung
S - Culoarul depresionar al Dornelor i Cmpulung Moldovenesc, E Moldovenesc n Nord, Valea Oituzului n Sud, Subcarpaii Moldovei n Est,
Podiul Sucevei, V Dealurile i Cmpia de Vest, Depr. Transilvaniei. Depresiunea Colinar a Transilvaniei n Vest
3. Caracteristici de relief 3. Caracteristici de relief
genez: s-au format n orogeneza alpin geneza: s-au format n orogeneneza alpin
substrat: dispus pe trei fii paralele(vulcanice-andezite, piroclastite, substrat: dispus pe trei fii paralele(vulcanice, dure, fli), mai mult
dure-isturi cristaline, fli-conglomerate, calcare), mai puin extinse ca i extinse, fli foarte extins.
fliul Orientare: Aspect de trei fii paralele orientate N-S
orientare: Aspect de trei fii paralele NV-SE Altitudinea medie 1500-1700m (alt. maxim 2100m n vf. Pietrosul
altitudinea: altitudinea medie 1500-1900(alt. max. 2303 Pietrosul Rodnei; Climanilor); altitudinile sunt mai reduse dect n grupa nordic, dar mai
2279 Vf. Inu). Cele mai mari altitudini din Carpaii Orientali ridicate dect n grupa sudic; coboar de la N la S i de la V la E;
forme i tipuri de relief: Forme i tipuri de relief:
Depresiuni intramontane mari Depresiuni intramontane mici
Mulimea depresiunilor, defileelor i trectorilor Mulimea depresiunilor, defileelor i trectorilor
Cea mai mare lime 130-140 km Cea mai mic lime
Relief glaciar(Rodnei), fluvial, vulcanic, fli, pe roci dure etc. Relief vulcanic, fli, fluvial, carstic, pe conglomerate etc.
Extensiunea mare a pdurilor Extensiunea mare a pdurilor
4. Diviziuni 4. Diviziuni
4a. Munii vulcanici n Vest: andezite, aglomerate vulcanice, bazalte. 4a. Munii vulcanici n Vest: altitudini mai mari datorit conurilor
- au altitudini mici i culmi rotunjite, resturi ale unor conuri vulcanice, i craterelor mai bine pstrate, deoarece sau format mai trziu .
formate mai timpuriu Munii Climani (2100m), Munii Gurghiu (1776m n vf. Saca),
- Oa, Guti, ible 1800m, Brgului ((la sud de Some) 1600m Munii Harghita (1800m n vf. Harghita).
4b. Munii din roci dure n Centru: isturi cristaline, granite. 4b. Munii din roci dure n Centru: isturi cristaline, granite.
Maramureului (Vf. Farcu 1956m, Vf. Toroioaga 1930m, Vf. Pop Ivan Gimalu(1857m), Raru, Bistriei 1859m, Giurgeului i Hmaul M
1937), Rodnei (Vf. Pietrosul Rodnei 2303m, Vf. Ineu 2279m) lacuri 4c. Munii din roci sedimentare cutate(fli) n Est. Ceahlu 1907
glaciare(Lala, Buhiescu), Suhardului 1932m m, Tarcu 1664m, Ciucului 1493m, Nemira 1649m, Stnioarei 1530
4c. Munii din roci sedimentare cutate(fli) n Est: conglomerate, m, Gomanu 1442m, Berzun.
marne, gresii, calcare etc. 4d. depresiuni: Giurgeu (Gheorgheni), pe valea Mureului, cu 800m;
Obcinele Bucovinei (1200-1400m ):Mestecni, Feredeu, Mare Ciucului, pe valea Oltului, cu frecvente inversiuni termice, 800m;
4d. Depresiuni: Oaului, Maramureului: drenat de rurile Vieu i Vrag, drenat de Trnava Mare; Comneti(crbuni, petrol i gaze),
Iza, aflueni ai Tisei; 800m altitudine, Dornelor, drenat rul de Bistria, drenat de Trotu, nchis la est de Munii Berzun.; Bilbor Boresc,
Cmpulung Moldovenesc Gura Humorului drenat de rul Moldova drenate de afluenii Bistriei
4e. Trectori:Prislop 1416m leag depresiunea. Maramure i 4e. trectori: Tulghe i Ghime leag Moldova de Transilvania;
Dornelor, Mestecni 1096m leag depresiunea Dornelor i Bicaz 1256m; Sica 1000m leag depresiunile Vrag i Giurgeu;
Cmpulung Moldovenesc, Tihua 1201m leag depr. Dornelor i Tunad (pe Olt) leag depresiunile Ciuc i Braov; Izv Mureului
Transilvaniei, etref 818m leag depresiunea Maramure i leag depresiunile Giurgeu i Ciuc, Oituz 866m leag Moldova de
Transilvaniei, Huta leag depresiunile Oaului i Maramureului. depresiunea Braovului, Vlhia 985m , Uz 1085m, Stnioarei,
C. CARPAII CURBURII B.
B. CARPAI
CARPAI MOLDO -TRANSILVANI
C. CARPAII CURBURII MARAMUREULUI I BUCOVINEI
1. Poziia geografic - n sudul Carpailor Orientali 1. Poziia geografic: ocup partea central a Cea mai mic i
1. Poziia geografic - n sudul Carpailor Orientali 2. Poziia geografic: n nordul Carpailor Orientali.
Carpailor Orientali. Cea mai mare grup
mai lat grup
2. Limite:
Limite: Valea
Valea Oituzului i pasul Oituz n N; Valea Prahovei n S 2. Limite:
2. Limite: N aliniamentul depresionar al Dornelor i Cmpulung
2. Oituzului i pasul Oituz n N; Valea Prahovei n S grania cu Ucraina (pe cca 60 km grani fluvial pe Tisa)
Subcarpaii Curburii n E; Depresiunea Transilvaniei n V Moldovenesc n Nord, Valea Oituzului n Sud, Subcarpaii Moldovei n Est,
Subcarpaii Curburii n E; Depresiunea Transilvaniei n V S - Culoarul depresionar al Dornelor i Cmpulung Moldovenesc, E
Depresiunea Colinar a Transilvaniei n Vest
Podiul Sucevei, V Dealurile i Cmpia de Vest, Depr. Transilvaniei.
3. Caracteristici de relief 3. Caracteristici de relief
3. Caracteristici de relief
geneza: s-au format n orogeneneza alpin
3. Caracteristici de relief
geneza: s-au format n orogeneneza alpin, afectai de erupii vulcanice
geneza: s-au format n orogeneneza alpin substrat:
genez: s-au format n orogeneza alpin
substrat: nu este dispus pe trei fii paralele, sunt alctuii numai din dispus pe trei fii paralele(vulcanice, dure, fli), mai mult
substrat: nu este dispus pe trei fii paralele, sunt alctuii numai din substrat: dispus pe trei
extinse, fli foarte extins. fii paralele(vulcanice-andezite, piroclastite,
fli (roci sedimentare cutate): calcare, conglomerate, etc. dure-isturi cristaline,
Aspectfli-conglomerate,
fli (roci sedimentare cutate): calcare, conglomerate, etc. calcare), mai puin extinse ca i
Orientare: Aspect curbat al culmilor orientate NE-SV i E V Orientare: de trei fii paralele orientate N-S
Orientare: Aspect curbat al culmilor orientate NE-SV i E V fliul
Altitudinea: altitudinea medie 1500-1700m (alt. maxim 2100m n
Altitudinea: altitudinea medie 1500-600m (maxim este de 1954 n
vf. orientare:
Altitudinea: altitudinea medie 1500-600m (maxim este de 1954 n Aspect de treicele
fii paralele NV-SE dup grupa nordic
Pietrosul Climanilor); mai mari altitudini
vf. Ciuca din n Munii Ciuca). Cele mai mici alt. altitudinea: altitudinea medie 1500-1900(alt. max. 2303 Pietrosul

vf. Ciuca din n Munii Ciuca). Cele mai mici alt.


Forme i tipuri de relief:
Forme i tipuri de relief:
Rodnei; 2279 Vf. Inu). Cele mai mari altitudini din Carpaii Orientali
Forme i tipuri de relief: Depresiuni intramontane mici
Lipsa miunilor din roci vulcanice i roci dure forme i tipuri de relief:
Lipsa miunilor din roci vulcanice i roci dure Mulimea depresiunilor, defileelor i trectorilor
Mulimea depresiunilor, defileelor i trectorilor Depresiuni intramontane mari
Mulimea depresiunilor, defileelor i trectorilor Cea mai mic lime
A doua ca lime dup grupa nordic Mulimea depresiunilor, defileelor i trectorilor
A doua ca lime dup grupa nordic Relief vulcanic, fli, fluvial, carstic etc.
Relief, fli, fluvial, carstic, pe conglomerate, eolian etc. Cea mai mare lime 130-140 km
Relief, fli, fluvial, carstic, pe conglomerate, eolian etc. Extensiunea mare a pdurilor
Extensiunea mare a pdurilor Relief glaciar(Rodnei), fluvial, vulcanic, fli, pe roci dure etc.
Extensiunea mare a pdurilor Cele mai micimaredepresiuni intramontane
Cea mai mare depresiune intramontan din ar Depr Braovului Extensiunea a pdurilor
Cea mai mare depresiune intramontan din ar Depr Braovului
4. Diviziuni 4. Diviziuni
4. Diviziuni 4. Diviziuni
4a. Munii din roci sedimentare cutate(fli): conglomerate, marne, 4a. Munii vulcanici n Vest: altitudini mai mari datorit conurilor
4a. Munii din roci sedimentare cutate(fli): conglomerate, marne, 4a. Munii vulcanici n Vest: andezite, aglomerate vulcanice,
gresii, calcare etc. i craterelor mai bine pstrate, deoarece sau format mai trziu .
gresii, calcare etc. bazalte.
Munii Vrancei (vf. Goru 1785m),Buzului, Penteleu 1772m,Podul Munii Climani (2100m), Munii Gurghiu (1776m n vf. Saca),
Munii Vrancei (vf. Goru 1785m), Munii Buzului , Munii - au altitudini
Calului1439m, Siriului 1657m, Ciuca (vf. Ciuca 1954m), Baiului Munii Harghitamici i culmi
(1800m rotunjite,
n vf. resturi ale unor conuri
Harghita).
Penteleu 1772m , Munii Podul Calului1439m , Munii Siriului vulcanice,
1895m, Brecu 1503m, Intorsurii1000 m, Brsei(Masivul Postvarul 4b. Muniiformate
din rocimaiduretimpuriu
n Centru: isturi cristaline, granite.
1657m -Gimalu(1857m),
Oa, Guti, ibleRaru,
1800m, Brgului
1799m i Masivul Piatra Mare 1843m, Perani 1104m, Baraolt 1017m Bistriei 1859m,((la sud de Some)
Giurgeului 1600m
i Hmaul
Munii Ciuca (vf. Ciuca 1954m) , Munii Baiului 1895m , 4b. Munii din roci dure n Centru: isturi cristaline, granite.
(ntre Olt i Rul Negru) i Bodoc 1193m,. Mare .
Munii Brecu 1503m , Munii Intorsurii1000m , Munii Maramureului
4b. Depresiuni: ntorsura Buzului drenat de Buzu, Comandu 4c. Munii din (Vf. Farcu 1956m,
roci sedimentare Vf. Toroioaga
cutate(fli) 1930m,
n Est. Vf. Pop
Ceahlu 1907
Brsei(Masivul Postvarul 1799m i Masivul Piatra Mare Ivan 1937),1664m,
Rodnei (Vf. Pietrosul
drenat de Bsca Mare, Baraolt, Depresiunea Braov, m, Tarcu Ciucului 1493m,Rodnei
Nemira2303m,
1649m,Vf. Ineu 2279m)
Stnioarei 1530
1843m . lacuri glaciare(Lala, Buhiescu), Suhardului 1932m
s-a format prin scufundare i sedimentare m, Gomanu 1442m, Berzun.
Munii Perani 1104m, Baraolt 1017m (ntre Olt i Rul Negru) 4c.
este neted ca o cmpie, cultivat agricol 4d. Munii din roci
depresiuni: sedimentare
Giurgeu cutate(fli)
(Gheorgheni), 800m; n Est: conglomerate,
Ciucului, 800m;
i Bodoc 1193m,. marne,
altitudini de 500 600 m Vrag;gresii, calcare
Comneti etc. la est de Munii Berzun.; Bilbor Boresc,
nchis
4b. Depresiuni Obcinele
4c. trectori: Oituz 866m, Buzu, Bratocea 1267m i Predelu 1295m, drenate deBucovinei (1200-1400m ):Mestecni, Feredeu, Mare
afluenii Bistriei
- Depresiunea ntorsura Buzului drenat de Buzu, Depresiunea 4d.
Predeal 1033m , Raco i Vldeni 608m , Tunad i Tabla Buii 4e. Depresiuni: Oaului,
trectori: Tulghe Maramureului:;
i Ghime 800m altitudine,
; Bicaz 1256m Dornelor,
legtura cu Piatra
Comandu drenat de Bsca Mare , Depresiunea Baraolt , Cmpulung Moldovenesc
Neam; Sica 1000m leag depresiunile Vrag i Giurgeu; Tunad
- Depresiunea Braov: s-a format prin scufundare i sedimentare , 4e.
(pe Trectori:Prislop 1416m leag
Olt); Izvorul Mureului leag depresiunile
depresiunea.Giurgeu
Maramure i
i Ciuc,
este neted ca o cmpie, cultivat agricol, altitudini de 500 600 m Dornelor, Mestecni 1096m - Tihua 1201m , etref 818m , Huta
Oituz 866m, Vlhia 985m , Uz 1085m, Stnioarei,
4c. trectori: Oituz 866m, Buzu, Bratocea 1267m i Predelu 1295m, leag depresiunile Oaului i Maramureului.
Predeal 1033m , Raco i Vldeni 608m , Tunad i Tabla Buii