Sunteți pe pagina 1din 1

coala Gimnazial Nr.

4 Moreni 2017_2018

Numele: Data:
Prenumele: Clasa:
LUCRARE SCRIS LA GEOGRAFIA ROMANIEI
Semestrul I

I. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de mai
jos:
1. Depresiunea Maramureului este o diviziune a unitii numite:
a. Grupa Nordic a Carpailor Orientali b. Podiul Moldovei
c. Depresiunea Colinara a Transilvaniei d. Subcarpaii Moldovei
2. Limita dintre Subcarpaii Getici i Subcarpaii de Curbur o reprezint valea:
a. Argeului b. Ialomiei
c. Dmboviei d. Prahovei
3. Podiul Moldovei se nvecineaz n partea de sud cu unitatea de relief numita:
a. Carpaii Orientali b. Cmpia Romana
c. Podiul Dobrogei d. Podiul Getic
4. Depresiunea Vrancei este o diviziune a unitii numite:
a. Carpaii Orientali b. Podiul Moldovei
c. Depresiunea Colinara a Transilvaniei d. Subcarpaii de Curbur
10 p
II. Caracterizai la alegere Cmpia Romn / Subcarpaii Curburii avnd in vedere:
- limitele si poziia geografica;
- relieful (patru aspecte specifice si subdiviziuni)si doua ruri/lacuri din unitatea de relief respectiva;
- doua resurse de subsol;
30p
III. Pe harta de mai sus sunt marcate cu litere, uniti de relief (sau subuniti ale acestora), Scriei pe foaia de
examen:
1. numele unitilor sau al subunitilor de relief marcate, pe harta, cu literele A, B, C i E;
2. o resursa de subsol din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera C;
3. Altitudinea maxima din unitatea marcat cu litera C se afla in dealul
4. Subdiviziunile din unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera E.
5. Relief vulcanic se afl in unitatea de relief marcata, pe harta, cu litera ..
50 p.

10p OFICIU
TOTAL: 100 P