Sunteți pe pagina 1din 4

Tranzactii la termen conditionate: cu Prima

Problema: Se cumpara un contract cu prima pentru 100 actiuni cu un pret de exercitiu de 150 u.m./act.
si prima de 5 u.m./act. Cursul la vedere (SPOT) este de 140 u.m./act.. La scadenta se inregistreaza un
curs de: a) 160 u.m, b) 141 u.m., c) 148 u.m.

Rezolvare: Piciorul primei= PE-prima = 150 5 = 145 u.m.

C< Picioarul primei => contractual se va abandona, Pierderea= prima.

C> Piciorul primei => contractual se exercita, se vor cumpara titlurile la PE si se vor vinde la cursul de la
scadenta.

a) 160 u.m.> 145 u.m. => se executa contractul. R= N*(C-PE)= 100 act. * (160- 150) = 1000 u.m.
cistig
b) 141 u.m.< 145 u.m. => contractual se abandoneaza. pierderea esre de 5 u.m.* 100 act.=500 u.m.
c) 148 u.m.> 145 u.m. => se executa contractual. R= N*( C-PE)= 100 act.* (148 -150)= -200 u.m.
(200<500) pierderea este mai mica decit pierderea primei.

Problema: Se vinde un contract cu prima pentru 100 act. cu pret de exercitiu de 90 u.m. si prima de 2
u.m. La scadenta cursul este de: a) 92 u.m. b) 89 u.m. c) 87 u.m.

Rezolvare: C< Piciorul primei => contractual se abandoneaza de catre comparator. pentru vinzator
profitul va fie gal cu prima incasata.

C> Piciorul primei => contractual se exercita de catre comparator.

Piciorul primei= 90 -2= 88 u.m.

a) 92 u.m. > 88 u.m. => contractul se exercita de catre comparator. R= N*(PE- Curs)= 100 act *( 90-
92)= -200 u.m. se executa contractual cumparatorul
b) 89 u.m. > 88 u.m. => contractual se exercita de catre comparator. R= 100*(90-89)= 100 u.m.-
cistigul vinzatorului
c) 87 u.m. <88 u.m.=> contractual se abandoneaza de catre comparator. Cistigul vinzatorului 200
u.m.(2 u.m.*100 act)

Stelaj

Problema: Se cumpara un stelaj la pret =900/1100 u.m. Pentru 200 de titluri la scadenta cursul este de:

a) 870 u.m., b) 950 u.m. c) 1000 u.m. d) 1070 u.m. e) 1120 u.m.

Rezolvare: Centrul stelajului =(BI+BS)/2= (900+1100)/2= 1000 u.m.

CS< C=> se vind titlurile la BI si se cumpara la C.

CS>C=> se vind titluri la C si se cumpara la BS.

CS=C=> se vind la BI si se cump. la BS. (pierderea maxima)

a) 870 u.m.< 1000 u.m.=> operatorul se declara vinzator de titluri la BI. R= N*(BI-C)= 200 act*(900-
870)= 6000 u.m. cistigul cumparatorului.
b) 950 u.m.< 1000 u.m. => operatorul se declara vinzator de titluri la BI, dar in cazul dat obtine
pierdere. R= 200 act*(900-950)= -10000 u.m. pierderea operatorului.
c) 1000 u.m. =1000 u.m. => operatorul obtine pierderea maxima. R= *N*(BI-BS)= *200
act*(900-1100)= -20000 u.m.
d) 1070 u.m.> 1000 u.m.=> operatorul se declara comparator la BS. R= N*(C-BS)= 200 act*( 1070-
1100)= -6000 u.m. pierderea operatorului
e) 1120 u.m. >1000 u.m.=> operatorul se declara comparator la BS. R=200 act*(1120-1100)= 4000
u.m. cistigul operatorului.

Problema: Se vinde un stelaj la curs de 450/550 pentru 100 act. La scadenta cursul este de:

a) 440 u.m., b) 470 u.m., c)500 u.m., d) 510 u.m., e) 570 u.m.

Rezolvare: CS= (BI+BS)/2= (450+550)/2= 500 u.m.


CS< C=> se cumpara titlurile la BI si se vind la curs
CS> C=> se cumpara titlurile la curs si se vind la BS
CS=C=> se cumpara la BI si se vind la BS (cistig maxim)

a) 440 u.m.<500 u.m.=> operatorul se declara comparator al titlurilor la BI. R= N*(C-BI)=


100act*(440-450)= -1000 u.m. pierderea vinzatorului
b) 470 u.m.<500 u.m. => operatorul se declara comparator al titlurilor la BI. R= 100*(470-450)=
2000 u.m. cistig vinzatorului
c) 500 u.m.= 500 u.m.=> operatorul va obtine cistig maxim. R= *N*(BS-BI)= *100*(550-
450)= 5000 u.m. cistig vinzatorului
d) 510 u.m.> 500 u.m. => operatorul se declara vinzator la BS. R= N*(BS-C)= 100*(550-510)=
4000 u.m. cistig. vinzatorului
e) 570 u.m.>500 u.m.=> operatorul se declara vinz. la BS. R= 100*(550-570)= -2000 u.m.
pierderea vinzatorului.

Futures

Problema: Sa se determine pretul futures al uni contract pe porumv daca se stie ca: Scadenta =3 luni,
Pretul SPOT= 4,5 USD/bus., Rata dob. pe TS= 10%.

Pfut.=Pspot *(1+(r*t)/T*100%)+Chelt. ad.

Pfut.= 4,5 * (1+ (10%*90 zile)/360 zile*100%)= 4,6125 USD

Problema: Determinati pretul futures al unui contract pe griu cu scadenta de 3 luni. Pspot= 5,5
USD/bus., rata dob TS= 12%., Costul de depozitare= 0,03 USD/bus.

Pfit.= 5,5*( 1+( 12%*90 zile)/360 zile*100%)+ 0,03= 5,695 USD

Problema: Pretul spot a unei actiuni =100 u.m./act., rata dob. la active fara risc pe TS= 20% anual, rata
divid.= 10% annual. termenul contractului futures= 60 zile.
Pfut= Pspot*( 1+(rata dob la active fara risc pe TS-rata div)*t/T*100)= 100*(1+(20%- 10%)*60 zile/ 360
zile*100)= 101,67 u.m.

Strategiile futures

a) hedging pe pozitie de vinzator (hedging ideal)


Un fermier produce porumb pe care il va realize dupa recoltare. Din teama modificarilor pretului
de vinzare el incheie un contract futures de vinzare cu ulterioara lui cumparare.
Piata SPOT Piata Futures
August 4,85 $ Vinde CF= 5,2 $
Octombrie 4,5 $ Cumpara CF=4,85 $
Pierdere -0,35$ Cistig +0,35$- din
pozitia de vinzator
Rezult. hedgare 4,5+0,35=4,85$

b) hedging partial
Piata SPOT Piata Futures
August 4,85 $ Vinde CF= 5,2 $
Octombrie 5$ Cumpara CF=5,5$
Cistig +0,15$ Pierdere -0,3$
Rezult. hedgare 5-0,3=4,7$ Am minimizat
pierderea 4,85>4,7 $

Problema: Pe 15.10 o intreprindere cumpara 10 unit. de marfa la pretul de 2,5 $. In acelasi moment
efectueaza un hedging incheind un contract futures de vinzare pentru 10 decembrie la pretul de 2,75 $.
Intreprinderea vinde 10 unit. la 2 $. In aceea luna se incheie pozitia futures la 2,2 $.

Piata SPOT Piata Futures


15.10 Cump.=2,5 $ Vinde CF= 2,75 $ Baza= -0,25
15.11 Vinde=2 $ Cumpara CF=2,2 $ Baza= -0,2
Rez=-0,5$ +0,55 $
Rezult. hedgare -0,5 $+0,55 $= +0,05
$- rez. net al intrepr.

Optiuni

Problema: Actiunile coteaza la cursul de 38 000 lei. Un investitor cumpara un call la pretul de
exercitiu de 40 000 lei. Prima este egala cu 2500 lei. La scadenta cursul poate fi: a) 37000 u.m. b) 41000
u.m. c) 43 000 u.m.

Rezolvare:
Prima= 2500*100= 250 000 lei
Punctul mort= PE+p= 40 000+2500= 42500 lei- nici cistig, nici pierdere
a) 37 000 lei cursul. Rf= (C-PE)*N-p= (37000-40000)*100-250000= -550000 lei contractul nu
va fi executat. In acest caz cumparatorul pierde doar prima achitata in marime de 250 000
lei
b) 41 000 lei. Rf= (41000-40000)*100- 250 000= -150000 lei- cumparatorul executa contractual
fiindca pierderea<Prima
c) 43 000 lei. Rf= (43000-40000)*100-250000= +50000 lei cumparatorul executa contractual si
cistiga 50 000 lei
Problema: Se vinde un call la PE= 22500 lei. Prima de 750 lei. La scadenta cursul poate fi: a) 20100
lei, b) 23000 lei, c) 23800 lei.

Rezolvare:
Prima= 750*100= 75000 lei
P.mort= PE+p= 22500+750= 23250 lei

a) 20100 lei. Rf= (PE-C)*N+p= (22500-20100)*100+75000= +315 000 lei. cumparatorul nu


exercita contractual si pierde prima de 75000 lei, deaceea cistigul maxim al vinzatorului este
prima.
b) 23000 lei. Rf= (22500-23000)*100+75000= +25000 lei cumparatorul optiunii exercita
contractul, cistigul vinzatorului va fi de 25 000 lei
c) 23800 lei. Rf.= (22500-23800)*100+75000= -55000 lei. cumpa. exercita contract. iar vinz.
obtine pierdere in marimea de 55000 lei.

Problema: Un investitor cumpara un contract put la pret de exercitare de 4000 lei. Prima= 50 lei.
La scadenta cursul poate fi:

a) 3250 lei, b) 3970 lei, c) 4200 lei.

Rezolvare: Prima= 50*100= 5000 lei


Punct mort= PE+p= 4000+50= 4050 lei
a) 3250 lei. Rf= (PE-C)*N-p= ( 4000-3250)*100-5000= +70000 lei- cumpa. exercita
contractual adica vinde la 400 lei si le rascumpara la 3250 lei
b) 3970 lei, Rf= (4000-3970)*100- 5000= -2000 lei cumparatorul exercita pentru ca isi
minimizeaza pierderea.
c) 4200 lei, Rf= (4000-4200)*100-5000= -25000 lei cumparatorul abandoneaza contractul.

Problema: Un investitor vinde 5 optiuni put la pretul de exercitiu de 5000 lei. Prima =800 lei. La
scadenta cursului poate fi: a) 4000 lei, b) 4400 lei, c) 5500 lei.

Prima= 800*5*100= 400000lei

a) 4000 lei, Rf= (C-PE)*N+p=(4000-5000)*100*5+40000= -100000 lei, pierderea


vinzatorului, cumparatorul executa contractual
b) 4400 lei, Rf= (4400-5000)*100*5+400000= +100000 lei cistigul vinzatorului
c) 5500 lei, Rf= (5500-5000)*100*5+400000= +650000 lei, cumparatorul abandoneaza
executarea contractului si pierde prima, vinzatorul cistiga prima.