Sunteți pe pagina 1din 11

Varianata 1 Corelatia dreptului vamal cu alte ramuri de drept

1.1. Definiti notiunea de drept vamal.


Dreptul Vamal este o ramura de drept complexa ce include in sine un sistem de norme juridice
mixte ale mai multor ramuri de drept ce reglementeaza relatiile sociale legate de trecerea
marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala, perceperea platilor
vamale,perfectarea documentatiei vamale, controlul vamal precum si alte modalitati de realizare
a activitatii vamale.
Mai exista un sir de definitii in literaturade specialitate a dr vamal, atit in sens larg cit si in sens
restrins. Cercetatorul rus Nozdraciov defineste dreptul vamal ca o ramura complexa de drept
ce reprezint un ansamblu de norme juridice ,care au drept scop reglementarea relaiilor sociale
legate de trecerea mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera vamal,perceperea plilor
vamale, vmuirea, controlul vamal, precum i alte modaliti de realizare apoliticii vamale, care
este o parte component a politicii externe i interne a statului.
Un alt specialist in domeniu , profesorul rus Gabricidze B.,p r o p u n e o v a r i a n t m a i
r e s t r i n s a a d e f i n i i e i i c o n s i d e r c d r e p t u l v a m a l e s t e o r a m u r complex
de drept ce reprezint un ansamblu de norme juridice, care reglementeaz relaiile
sociale din domeniul activitii vamale.
Ca concluzie ,dr vamal poate sa fie definit ca o ramura complexa de drept ,ce este formata
din norme si institutii juridice care reglementeaza relatiile sociale ce se nasc ,se modifica si se sting
in legatura cu trecerea persoanelor ,a marfurilor si a mijloacelor de transport peste frontiera vamala
a statului.

Argumentati rolul dreptului vamal in contextual altor ramuri de drept.


Dreptul Vamal are o strinsa legatura cu Drept Financiar,in primul rind amindoua ramuri fac parte
din dreptulm public, prin stabilirea taxelor si impozitelor. prin momentul legat de supravegherea
executrii legislaiei valutare (exemplu: repatrierea mijloacelor valutare provenite din exportul de
mrfuri); cu dreptul fiscal prin formarea bugetului local n baza perceperii impozitelor i taxelor,
ncasate de organele vamale la trecerea mrfurilor i mijloacelor de transport peste frontiera
vamal; Dr.Financiar cuprinde normele ce constitue fondurile si contributiile cuvenite budgetului
public, reglementeaza cheltuelile bugetare, relatiile ce deriva dintre stat si autoritatile locale si pe
de alta parte persoane fizice si juridice, nelimitinduse numai la normele referitoare la taxce si
impozite ci si la norme ce asigura sub orice forma resursele financiare.Intrucit dreptul vamal
indeplineste activitati ce alimenteaza budgetul de stat sub forma taxelor vamale,el este strins legat
de dreptul financiar.
Dreptul Vamal are o strinsa legatura cu Dreptul administrativ prin aceea ca Dr. Adm.puna in
functie principiile constitutionale privind organizarea si desfasurarea organizatiei de stat, dreptul
vamal tot face parte din aceasta organizare statala care este determinate prin prisma rapoartelor
care privesc aplicarea legii si prestarea de servicii publice.
Dreptul vamal are o strinsa legatura si cu Dreptu transporturilor. Obiectul activitatii transporturilor
constitue deplasarea in spatiu de marfuri si calatatori supuse contractului de transport. Deplasarea
in spatiu a marfurilor reprezinta prelungirea transportului de productie,in acest mod formarea
venitului national. In procesul de executare a actului vamal sunt operate o serie de dispozitii interne
si isi reglementari care privesc transportul marfurilor pe calea ferata, pe caile rutiere,navale sau
aeriene, astfel icit aceasta ramura este in stricta concordant cu dreptul vamal.
dr constituional- stabilete principiile generale pentru dr vamal. n Constituia Republicii
Moldova sunt prevederi directe, legate de activitatea vamal a statului, de favorizarea relaiilor
economice a statului, unde statul stabilete strict taxele vamale de import i de export, procedura
reglementrii politicii vamale ca parte component a politicii comerciale.
drept procesual penal- prevede procedura examinarii cazurilor de contrabanda si eschivarea de
la plata vamala. drept civil- prevede incheierea contractelor de amnare i ealonare a drepturilor
de import de nfiinare a depozitelor. Legtura direct dintre dreptul vamal i civil se exprim n
aceea c unele compartimente din partea special a dreptului civil conin prevederi analogice n
dreptul vamal. Exemplu: Contractul civil de expediie conine prevederi analogice cu
transportatorul vamal, contractual de depozit cu Depozitarea provizorie etc. procesual civil-
prevede procedura n cazul apariiilor litigiilor dintre pri. cazurile proceduriide atacare a
deciziei organului vamal asupra cazului de contravenie vamal; drept fiscal- modul perceperii
taxelor si impozitelor vamale.
dreptul muncii- angajarea colaboratorilor vamali. prin reglementarea relaiilor i funciilor de
serviciu n cadrul executrii de ctre persoanele fizice ale Republicii Moldova a activitii proprii
n organele vamale etc.;
cu dreptul internaional - prinparticiparea Republicii Moldova n cadrul organizaiilor
internaionale legate de activitatea vamal (exemplu: Aderarea Republicii Moldova la
Organizaia Mondial a Comerului), precum i folosirea principiilor internaionale n legtur cu
executarea obligaiilor contractuale cu alte state et
Deasemenea dreptul vamal are legtur cu unele discipline tiinifice: criminologia,
criminalistica, statistica, protecia social.

1.2. Apreciati elementele specific ale raportului juridic de drept vamal.

Raporturile juridice vamale au la baz urmtoarele caracteristici:1.este un raport social reprezint


voina statului de a reglementa o relaie concret din sfera activitii vamale. i este caracteristic
caracterul de impunere prin care se urmrete:-ncasarea plilor - protecia economiei naionale
fa de importurile de mrfuri din strintate- protecia consumatorului local-asigurarea ordinii
de trecere a frontierei de stat
Raportul juridic de drept vamal sunt relatii sociale reglementate de normele juridice vamale ca si
alte rapoarte de administrare .Rapoartele juridice vamale au urmatoarea structura:
-subiectii- participantii la rapoartele juridice vamale
-obiectul-actiunile partilor la r. j. v.
-continutul-drepturile si obligatiile partilor
Elementele specific a dreptului vamal :
a)este un raport juridic de putere de prin instituirea statului reprezentat prin organele vamale,
b)este un raport juridic de organizarea activitatii vamale si a sistemului vamal,
c)este un raport juridic legat de trecerea peste frontier vamala a marfurilor si a mij. de transport,
d)este un raport juridic legat de aplicarea si incasarea a tatelor vamale,aminarea si esalonarea lor,
e) este un raport juridic ce tine de vamuirea marfurilor si acordarea liberului de vamal,
f) este un raport juridic ce tine de controlul si supravegherea vamala.
Organele vamale
Definitia : Activitatea vamala este desfasurata de organele vamale.Organul vamal reprezinta
acel organ al puterii executive care au caracter juridic,activeaza din numele statului este
imputernicit cu atributii, isi indeplineste functiile si sarcinile in sfera activitatii vamale si in alte
domenii de conducere cu ajutorul formelor si metodelor specifice de activitate.
Sandrovschi mentioneaza:Organele vamale pot fi definite ca organe de stat care indeplinesc o
activitate executive si de dispozitie intr-o sfera speciala a conducerii de stat,legata de trecerea
peste frontiera de stat a diferitor marfuri,mijloace banesti,mijloace de transport destinate
transportului de pasageri si de marfuri.
Sistemul organelor vamale
Organele vamale sunt organele de drept care constituie un sistem unic,format din:
1)Serviciul vamal
2)Biroruri vamale
3)Posturi vamale
Birouri vamale sunt de 2 feluri: 1)B.V interne-se ocupa de vamuirea marfurilor persoanelor
juridice si agentilor economici. 2)B.V de frontiera-sunt puncte de intrare si ieshire din tara de
ex.Aeroportul.
In R.M in present exista 8 birouri vamale.Biroul vamal are statut de pesroana juridical,iar posturile
vamale nu au statut de persoana juridical..fiind infiintat de biroul vamal.
Posturile vamale se pot clasifica in:
-posturi vamale mixte ,de ex.Moldova Ucraina,scopul:facilitarea trecerii vamale
-posturi vamale mobile,care pot fi schimbate,de ex:Moldova-Transnistria.
-posturi vamale specializate,de ex.M.D.-Trans.sunt mai multe organe care controleaza nu numai
din punct de vedere vamal ci si economic.
-posturi vamale fixe,sunt stabilite la frontiera sau in interiorul tarii.

In R.M sunt peste 100 posturi vamale.Ele pot fi infiintate si desfiintate in fiecare
zi.Statutul,functiile si competenta Serviciului Vamal sunt determinate de C.V.al R.M si de
Guvern.Unitatile subordonate sunt create,reorganizate si lichidate de catre Serviciul Vamal.
Atributiile organului vamal
Articolul 11. Organul vamal are urmtoarele atribuii de baz:
1.Asigura respectarea legislatiei vamale,apara drepturile si interesele legitime ale persoanei in
cadrul activitatii vamale.
2.Participa la elaborarea politicii vamale a statului si promoveaza aceasta politica. Aceasta se
exprim prin accea c Serviciul Vamal este autorul actelor normative att a proiectelor de legi,
ct i aHotrrilor de Guvern ce ine de reglementarea n domeniul activitii vamale. n funcie
de reglementrile ce in de ncasara drepturilor de import/export (adic a plilor), stabilim care
este politica statului ntr-un anumit domeniu.Exemplu: dac noi prin Legea cu priv la tariful vamal
am stabilit c ncepnd cu 1 ian 2008 la zahrul din trestie importatpe teritoriul RM se stabilete
tax vamal n mrime de 300$ / tona. Printr-o asemenea politic statul promoveaz opolitic de
susinere a ramurii de sfecl de zahr din RM
3.Apara interesele economice ale statului 4.Contribuie in limitele competentei la asigurarea
securitatii economice a statului. 5.Incaseaza drepturile de import si drepturile de export.
6.Lupta impotriva contrabandei,a incalcarii reglementarilor vamale si legislatiei fiscale care se
refera la trecera marfurilor peste frontiera fiscala.
7.Contribuie la cambaterea terorismului International.
8.Efectueaza cercetari stiintifice,ofera consultatii,sigura pregatirea si reciclarea specialistilor in
domeniul vamal.
9.Exercita si perfectioneaza controlul vamal,efectueaza vamuirea,creeaza conditii pentru
accelerarea traficului de marfuri peste frontiera vamala. 10.Exercita controlul vamal asupra
valorilor valutare,in limitele competentei.
Varianta 2 Serviciul vamal
Definitie: In conformitate cu Legea serviciului in organele vamale le R.M.,Serviciul in organele
vamale reprezinta un gen special de activitate in serviciul public prin care se exercita
functiile,drepturile si obligatiile organelor vamale,incluse in sistemul organelor de drept si al
organelor securitatii statului.
Conditiile serviciului vamal
Pot fi colaboratori vamali cetatenii R.M care au implinit varsta de 18 ani,apti dupa calitatile
individuale si profesionale,dupa nivelul de studii si starea de sanatate sa exercite functiile
organelor vamale.
-Angajarea in serviciul organelor vamale este benevola si se face in baza de contract individual de
munca.
-informatia privind functiile vacante si conditiile de ocupare a lor este data publicitatii.
-La angajare in organul vamal,se prezinta:
1.cererea 2.buletinul de identitate. 3.carnetul de munca
4.diploma de studii 5.certificatul medical. 6.cazierul juridic 7.dosarul personal.
-La angajare in organul vamal,colaboratorii sunt supusi inregistrarii dactiloscopice de stat
obligatorii,in conformitate cu legislatia.
-Directorul general aproba regulamentul-model de ordine interioara al organului vamal.
-Timpul de munca saptamanal in organele vamale nu trebuie sa depaseasca timpul de munca
saptamanalstabilit de legislatia muncii
-Colaboratorilor vamali li se acordaurmatoarele concedii:a)anuale.b)suplimentare,c)neplatite.
d)medicale.s.a.
Nu poate fi angajata in organul vamal persoana cu antecedente penale si nu se mai poate afla
in exercitiul functiunii colaboratorul vamal recunoscut, prin hotarire judecatoreasca definitiva,
incapabil saucu o capacitate de exercitiu limitata.
Colaboratorul vamal nu este in drept: a) sa exercite o alta functie remunerata, cu exceptia
activitatii didactice, stiintifice sau de creatie; b) sa exercite personal sau prin intermediul unui
tert activitate de intreprinzator; c) sa fie membru al organului de conducere al unei organizatii
comerciale, cu exceptia cazurilor indicate la art.19 d) sa fie imputernicitul sau reprezentantul
unui tert in organul vamal;
Termenele de incercare la angajare in organul vamal (1) La angajare in organul vamal, poate fi
stabilit un termen de incercare de pina la 6 luni, in dependenta de nivelul de pregatire
profesionala si al functiei pe care urmeaza sa o detina angajatul. In acest caz, angajatul se numeste
in functie ca stagiar fara a i se acorda grad special.
(2) Termenul de incercare se indica in ordinul de numire in functie. Acest termen poate fi redus
prin decizie a directorului general.
Drepturile si obligatiile colaboratorilor vamali
Drepturile colaboratorului vamal:
-Sa primeasca in modul stabilit informatia si materialele necesare indeplinirii obligatiilor de
serviciu. -sa inspecteze agentii economici,indiferent de tipul de proprietate si forma juridica de
organizare. -Sa ia decizii si sa participle la elaborarea de proiecte de hotarari in corespundere cu
obligatiile sale de serviciu. -Sa se intruneasca in sindicat -sa participle la adunari in cadrul
organului vamal. -Sa aplice forta fizica,mijloace speciale,arma de fok si arma alba,in modul si in
cazurile prevazute de legislatie.
Obligatiile colaboratorului vamal:
-sa asigure respectarea Constitutiei,legilor si a altor acte normative. -sa execute ordinile si
dispozitiile sefilor organului vamal -sa-si ridice nivelul de calificare -sa depuna in conditiile
legii,declaratie cu privire la venituri si proprietate -sa respecte regulamentul de ordine interioara
al organului vamal.-sa pastreze secretul de stat,alte secrete aparate de lege si sa nu divulge
informatia care i-a parvenit in exercitiul functiei sale. 1.3 In R.M.colaboratorii vamali au o
importanta majora in activitatea vamala,deoarece ei actioneaza in scopul combaterei fraudei,a
coruptiei,a traficului illicit de marfuri si de bunuri si a altor actiuni ilicite simultan ei asigura
respectarea si apararea drepturilor si intereselor legitime ale cetatenilor.Rolul colaboartorilor
vamali este de-a semnala faptele de comportament coruptional si cele care incalca grav estica
profesionala din sfera vamala.

Politica vamala
Politica vamal este parte integrant a politicii externe i interne a statului.(2) Politica vamal
urmrete asigurarea eficienei operaiunilor vamale, reglementrii schimbului de mrfuri pe
teritoriul vamal al Republicii Moldova, contribuia la rezolvarea problemelor politice i comerciale
privind protecia pieei interne i stimularea dezvoltrii economiei naionale, alte obiective stabilite
de legislaie.

Reglementarea tarifara si netarifara

Netarifara- Reglementarea netarifara a operatiunilor de export- import in R.M se realizeaza prin:


1.licentiere 2.cotare.
Prin licentiere intelegem totalitatea procedurilor de reglementare a activitatii de intreprinzator
legate de eliberarea,reperfectarea,suspendarea,reanoirea si retragera licentelor,eliberarea copiilor
si dublicatelor acestora,tinerea dosarelor de licentiere si a registrelor de licentiere,controlul asupra
respectarii de catre titularii de licenta a conditiilor de licentiere s.a.
Prin licenta intelegem un act administrative cu caracter permisiv,eliberat de autoritatea de
licentiere in procesul de reglementare a activitatii de intreprinzator,ce atesta dreptul titularului de
licenta de a desfasura,pentru o perioada stabilita,genul de activitate indicat in acesta,integral sau
partial,cu respectarea obligatorie a conditiilor de licentiere.
Autoritatile de licentiere sunt:-Camera de Licentiere-Banca Nationala a Moldovei -Comisia
Financiara a Pietii Nationale-Agentia Nationala pentru reglementare in Energetica -A.G. pentru
Reglementare in Comunicatii Electronice si tehnologia Informatiei -Consiliul Coordonator al
audiovizualului.
Cotarea se face pentru marfurile strategice sau pentru marfurile strict necesare locale,ea se
stabileshte anual de catre Guvern. Cotarea-reprezinta stabilirea unor cote,cantitai de marfuri la
importul sau exportul lor din R.M.
In R.M.,exportul si importul se efectueaza fara restrictii cantitative.Restrictii cantitative la
export si import pot fi stabileite de Guvern numai in cazuri exceptionale,in conformitate cu Legea
reglementarii de stat a activitatii comerciale externe. Si cu tratatele internationale la care R.M este
parte.
Condiiile de liceniere, posibilitatea obinerii licenierii toate acestea in de posibilitatea
agentului economic de ademonstra capacitatea de a practica acest gen de activitate. Se stabilete
locul desfurrii activitii, aflrii n proprietateprivat i ndeplinirea condiiilor.Exemplu:
importul berii pe teritoriul RM - este nevoie obligatoriu:
-depozit n proprietate privat 500m(principal)
-contracte cu ageni economici care comercializeaz acest bere mai departe cu amnuntul
produsele petroliere 25 000 litri obligatoriu, capacitatea de pstrare n proprietate privat
buturile alcoolice deinerea depozitului 500m n proprietate privat(la import i comercializare)

Tarifar se realizeaz prin:aplicarea mecanismelor tarifelor vamale aplicarea drepturilor de


export-importConf. Legii reglementrii de stat a activitii comerciale externe(art.8), politica de
stat n domeniul comeruluiexterior, se realizeaz prinmetoda tarifar ce cuprinde:1)aplicarea
tarifelor vamale a nomenclatorului marfar a activitii economice externe
2)introducerea unor taxe vamale excepionaleTariful vamal cuprinde:
-nomenclatorul mrfurilor supuse impunerii vamale cu ncadrarea lor la o anumit poziie tarifar
-indicarea mrimii taxei vamale pentru fiecare produs sau grupe de produse.
n momentul n care perfectm de ex. un contract de vnzare-cumprare, principalul moment este
c marfa care descrieobiectul contractului trebuie s fie descris ct mai aproape n conformitate
cu poziia tarifar din nomanclatorul tarifar.
Tariful vamal este instrumentul economic flexibil ce:1)protejeaz productorul local fa de
mrfurile din strintate2)influeneaz asupra nivelului de pre asupra mrfurilor 3)apr
consumatorul local de preurile excesive practicate de productorii autohtoni
4)formeaz veniturile bugetaren practica internaional se utilizeaz:a)tarife vamale cu o singur
coloan de taxe b)tarife vamale cu dou sau mai multe coloane de taxe
Tarifele vamale
cu dou sau mai multe coloane cuprind:
1.taxe vamale convenionale- pentru rile care beneficiaz de clauza noiunii cele mai favorabile
2.taxe vamale autonome- pentru rile cu care au fost nchiate acorduri de liber comer
3.taxe vamale de retorsiune- pentru rile care nu particip subvenionarea exportului din ara
dat ca msur derspundere

Forme noi de realizare a politicii vamale


Politica vamal este principala component a politicii comerciale care se bazeaz pe aplicarea
instrumentelor tarifare, n funcie de politica economic a guvernelor, de acordurile comerciale i
conjunctura economiei mondiale. Politica vamal reprezint partea politicii comerciale care
cuprinde totalitatea reglementrilor i normelor emise de stat prin instituiile abilitate care se aplic
tuturor mrfurilor care trec frontierele vamale ale unei ri. Acestea implic controlul mrfurilor
i mijloacelor de transport care trec frontierele vamale, ndeplinirea formalitilor de vmuire,
impunerea vamal prin plata drepturilor vamale la bugetul statului. Instrumentul principal de
aplicare a politicii vamale este tariful vamal. Tariful vamal este i principalul instrument pentru
reglementarea schimburilor comerciale.
Izvoarele dreptului vamal.
Codul Vamal al Republicii Moldova din 20.07.2000;
- Codul Fiscal al Republicii Moldova din 24.04.1997;
- Legea cu privire la tariful vamal, nr.1380-XIII din 20.11.1997;
- Legea cu privire la zonele economice libere. Nr.440-XV din 27.07.2001 // Monitorul
Oficial al R.Moldova nr.108-109/834 din 06.09.2001
- Hotrrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea regulamentelor cu privire la
aplicarea regimurilor vamale, nr.207 din 26.02.2003;
- Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Nomenclatorului
mrfurilor al Republicii Moldova, nr.54 din 26.01.2004;
- Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reglementarea activitii
serviciilor n punctele de trecere i control la frontier, nr. 1052 din 08.11.1999;
- Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la interaciunea serviciilor,
reglementarea perceperii plilor i automatizarea sistemului de eviden la efectuarea
controlului n punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova, nr. 808 din
09.08.2000;
- Normele privind completarea, circulaia i folosirea formularelor declaraiei vamale n
detaliu, aprobate prin Ordinul Directorului General al Departamentului Controlului Vamal nr.11
din 12.01.1999.

Metoda dreptului vamal


n teoria dreptului se disting dou metode de baz, i anume:a)metoda imperativ bazat pe
relaia de conducere i supunere fa de o norm juridic.
b)metoda dispozitiv bazat pe egalitatea i libertatea prilor n alegerea aciunilor proprii n l
imitele prevederilor normelor juridice.Deoarece relaiile vamale au un caracter complex, respectiv
i metoda de reglementare e complex, prin combinareaambelor elemente, adic mixt: imperativ-
dispozitiv.Mrfurile care sunt deplasate peste frontiera vamal a RM, ce aparin persoanelor
fizice, juridice, rezidente/nerezidente,membrilor de delegaii oficiale, membrilor organizaiilor
internaionale n mod obligatoriu se declar organului vamal. Este oalt ntrebare n ce form se
achit, se efectueaz sau nu controlul etc. Valiza consular, pota diplomatic ea este declaratla
scoaterea sau introducerea pe teritoriu. De ex. valiza consular doreti o prezini, nu doreti n-o
prezini controlului, dar n aceast situaie organul vamal i rezerv dreptul de a-i accepta
trecerea sau nu. Dar n aceste situaii nu apar probleme,datorit Conveniilor din 61, 63.Dac noi
am venit la vam i declarm mrfurile, suntem liberi s alegem orice tip de regim vamal prevzut
de Codul vamal(art.23), cu condiia de a ne ndeplini obligaiile ce revin prin regimul vamal
solicitat
Raporturile juridice vamale si subiectii lor
Relaiile sociale din sfera activitii vamale pot fi numite ca relaii vamale, dac aceste relaii sunt
reglementate denorme juridice vamale.Relaiile vamale relaiile sociale reglementate de normele
dr vamal prin care subiecii sunt determinai ca purttoride drepturi i obligaii stabilite i garantate
de normele juridice vamale.
Raporturile juridice vamale au la baz urmtoarele caracteristici:1.este un raport social
2.reprezint voina statului de a reglementa o relaie concret din sfera activitii vamale.
3.i este caracteristic caracterul de impunere prin care se urmrete:-ncasarea plilor - protecia
economiei naionale fa de importurile de mrfuri din strintate - protecia consumatorului local
-asigurarea ordinii de trecere a frontierei de stat4.subiect obligatoriu a rap. jurid. vamal apare
ntotdeauna sistemul de organe vamale ca organe de drept
Dac ridicm o norm de ex. ce ine de vmuire, de declarare, observm c mrfurile i mijloacele
de transport, mijloacelebneti, obiectele de uz personal, bagajele nsoite i nensoite, deplasate
peste frontiera vamal de ctre persoanele fizice,
persoanele juridice, reprezentanii diplomai i consulari, membrii de delegaii oficiale, organiza
ii internaionale n mod obligatoriu se declar organului vamal.
Subieci ai raportului juridic vamal - toi cei care se deplaseaz peste frontiera vamal i
nemijlocit sunt ca participani atrecerii frontierii ca persoane i ca participani a activitii
economice externe.Pers fizice rezidente:n RM, legislaia vamal ne slabilete la subieci
persoane fizice rezidente i persoane fizice nerezidente.Pers fizice rezidente persoane care pe
parcursul anului fiscal au un trai permanent pe teritoriul RM nu mai puin de 183 zile.(conf. Cod
fiscal)n activitatea vamal se men c:Pers fizice rezidente persoane care au acte de identitate
eliberate de organele competente ale RM, prin urmare acesteasunt cetenii RM, cetenii strini,
apatrizii, pers cu dubl cetenie,Conf. Legii priv modul de introducere i scoatere a mrfurilor de
ctre pers fizice (20 dec 2002), se stabilete c laintroducerea i scoaterea mrfurilor, a bagajelor,
a obiectelor de valoare (cu sau fr pietre preioase), att pentru persfizice rezidente ct i
nerezidente, se stabilete regimul naional de reglementare.
Ceea ce ine de introducerea i scoaterea mijloacelor bneti (banii), sunt stabilite reglementri
diferite. De exemplu:
-pers fiz rezidente au dr s scoat de pe teritoriul RM suma de 10 000 euro, cu condiia declarrii
lor-pers fizice nerezidente au dr s scoat numai att ct au introdus n RM
Agenii economiciCa participant a activitii economice externe, poate fi orice agent economic
nregistrat pe teritoriul RM n conformitate culegislaia n vigoare. Aceasta presupune c trebuie
s fie nregistrat la Camera nregistrrii de Stat i la Serviciul Vamal al RM.Dac agentul
economic este de la Briceni, n mod obligatoriu conf. Ordinului serviciului vamal nr.240 din
24.10.2002, el n modobligatoriu trebuie s se nregistreze ca participant a activitii economice
externe la Serviciul Vamal al RM.n afar de aceasta, pentru ca s se nregistreze ca participant,
trebuie s aib relaii financiare cu sistemul bugetar al RM,ceea ce presupune prezentarea drilor
de seam i nregistrarea la Inspectoratul fiscal teritorial dup raza de activitate.Agenii economici
strini pe teritoriul RM pot s efectueze activiti economice externe numai ce in
de regimul vamal detranzit, deplasarea ntre dou Birouri vamale de frontier, n rest numai agenii
eocnomici rezideni ai RM.Rezideni ca agenii economici mai sunt: reprezentanii diplomatici i
consulari ai RM aflai peste hotarele RM i Guvernul RM.
Brokerul vamal
Brokerul vamal este persoana juridica inregistrata in conformitate cu legislatia, care detine
autorizatia pentru activitatea de broker vamal,eliberata de Departamentul vamal, si care in numele
si pentru terte personae , declara marfurile , le prezinta pentru vamuire , efectueaza si alte operatii
vamale. Pentru obligatia vamala aparuta brokerul vamal raspunde solidar cu platitorul vamal.
1.1 Pentru a primi licen pentru activitate de broker vamal, persoana juridic trebuie:
s dein n statele de funcii cel puin un specialist cu atestat de calificare n domeniul vmuirii;
s dispun de o baz tehnic materiial care s perni desfurarea activitii de broker vamal.
Brokerul vamal are urmtoarele drepturi i obligaii:
2 este n drept s efectuieze, n numele i pentru tere persoane, orice operaiuni de mediere in
domeniul vamal; ndeplinete toate cerinele i condiiile legale impuse de organele vamale.

Raporturile dintre brokerul vamal i persoana reprezentat se stabilesc n baza contractului de


prestare a serviciilor, ncheiat cu respectarea cerinelor legislaiei n vigoare.
Agentul economic care solicit autorizaia de broker vamal (n continuare - solicitant) se adreseaz
la Serviciul Vamal cu o cerere n form liber, n care se indic urmtoarele informaii:
a) denumirea complet i abreviat a solicitantului, adresa juridic a acestuia, telefoanele de
contact;
b) codul fiscal/codul IDNO;
c) datele despre specialitii angajai (numele, prenumele, patronimicul, domiciliul);
d) adresele oficiului central i ale filialelor i reprezentanelor sale n teritoriu, precum i a
specialitilor care vor activa n oficiul i reprezentanele respective;
e) amplasarea depozitului provizoriu.

Despre decizia de eliberare a autorizaiei de broker vamal, Serviciul Vamal ntiineaz n scris
solicitantul, n termen de 5 zile lucrtoare din data adoptrii deciziei.
Temei pentru refuzul eliberrii Autorizaiei poate servi:
a) informaiile neautentice n documentele prezentate de ctre solicitant;
b) necorespunderea sau lipsa condiiilor necesare pentru desfurarea activitii de broker vamal.

Autorizaia poate fi anulat, suspendat sau retras de ctre Serviciul Vamal.

1.3 Brokerul vamal, n exercitarea atribuiunilor sale, are ca principal obligaie asigurarea, n faa
organelor vamale, a respectrii legislaiei vamale i fiscale pentru operaiunile efectuate n numele
agenilor economici. De asemenea, el rspunde solidar cu agentul economic, n condiiile
prevzute de Codul vamal, de obligaiile privind achitarea drepturilor de import sau de export, i
altor pli aferente prolongrii termenului de achitare.
Brokerul vamal este responsabil pentru determinarea corect a valorii n vam a mrfii,
autenticitatea documentelor i datelor folosite n acest scop.
La solicitarea titularului operaiunii vamale, brokerul vamal poate efectua din contul su plata
drepturilor de import ori de export sau, n cazul operaiunilor suspensive, poate asigura garantarea
acestora. Garantarea drepturilor de import sau de export poate fi fcut prin depunerea la biroul
vamal a unei scrisori de garanie bancar, n mrime egal cel puin cu drepturile garantate, emis
de o banc agreat, ori prin depunerea n contul organului vamal a unei sume bneti (n moned
naional) care s asigure plata drepturilor de import sau de export. Atunci cnd se utilizeaz o
scrisoare de garanie n mrime care depete suma calculat, diferena disponibil poate fi
utilizat pentru alte operaiuni vamale.

Serviciul in organelle vamale


Un rol important n realizarea activitii vamale l reprezint funcionarul organelor vamale care
nemijlocit realizeazoperaiunile de export-import, cu ndeplinirea formalitilor vamale n funcie
de regimul vamal, destinaia lor i categoriamrfurilor.Serviciul n organele vamale este un gen
special de activitate n serviciul public prin care se exercit funciile, drepturile iobligaiile
organelor vamale incluse n sistemul organelor de drept.
Noiunea de serviciu vamal se utilizeaz n sens larg i restrns:
sens larg- totalitatea organelor vamale i a altor subdiviziuni subordonate serviciului vamal care
participnemijlocit la realizarea activitii vamale, precum i statutul juridic al persoanelor cu
funcii de rspundere imodalitatea de efectuare a serviciului n organele vamale de stat.
-sens restrns: un gen al activitii profesionale asupra asigurrii funciilor organelor vamale
Persoanele cu funcii de rspundere, numii colaboratori vamali, pot fi numai cetenii RM care
dein funcii n organelle vamale i care dispun de grade speciale.
Legea serviciului n organele vamale (art.4) evideniaz structura ierarhic a funciilor i gradelor
speciale.Funciile din organele vamale i gradele speciale corespunztoare acestor funcii se
grupeaz n modul urmtor:1.efectivul inferior 2.efectivul de comand mediu3.efectivul
de comand superior 4.efectivul de comand supremGradele speciale ale serviciului vamal se
consider gradele militare echivalente.
Gradele speciale sunt:1.plutonier al serviciului vamal;2.plutonier major al serviciului
vamal;3.sublocotenent al serviciului vamal;4.locotenent al serviciului vamal;
5.locotenent major al serviciului vamal;6.cpitan al serviciului vamal;7.maior al serviciului
vamal;8.locotenent-colonel al serviciului vamal;9.colonel al serviciului vamal;10.general-
maior al serviciului vamal;11.general-locotenent al serviciului vamal;12.general-colonel al
serviciului vamal.
Impunerea vamala
Prin impunere vamala, in general, se intelege un complex de masuri si operatii efectuate in baza
legii, care au drept scop: stabilirea taxei vamale aferente operatiunii de import-export, indeplinirea
formalitatilor vamale, evaluarea marfurilor in vama, plata taxelor vamale.

Impunerea vamala presupune, din punct de vedere al politicii practicate de catre un stat la un anumit
moment, aplicarea unor principii de politica economica de incurajare a dezvoltarii unei ramuri sau
subramuri economice si/sau extinderea relatiilor economice cu strainatatea. Impunerea vamala joaca
rolul cel mai important in cadrul politicii vamale, indeplinind trei functii principale:

functia fiscala - taxele vamale reprezinta o sursa de venituri la bugetul de stat;


functia protectionista - taxele vamale percepute la import ridica artificial pretul intern al
marfurilor importate, protejand astfel producatorii interni;
functia de negociere - statele pot negocia intr-un cadru bilateral sau multilateral concesii tarifare
reciproce.
Obiectul impunerii il constituie marfurile care fac obiectul formelor de desfasurare a activitatii de
comert exterior, respectiv importul, exportul sau tranzitul vamal,
subiectul impozitului fiind persoana fizica sau juridica obligata prin lege la plata acestuia. Cota de
impunere reprezinta impozitul aferent unei unitati de impunere care, in activitatea vamala, de
regula, este calculat sub forma de cota procentuala.
Originea marfurilor
Legea tarifului vamal
ara de origine a mrfii se determin n scopul efecturii unor msuri tarifare i netarifare orientate
spre reglementarea introducerii mrfurilor pe teritoriul vamal i scoaterii acestora de pe acest
teritoriu.determinare a rii de origine a mrfii se stabilete de ctre Guvern i a acordurilor
internaionale la care Republica Moldova este parte.
Drept ar de origine a mrfii se consider ara n care ea a fost obinut integral sau a fost supus
unei prelucrri suficiente conform criteriilor stabilite de prezenta lege i de acordurile
internaionale la care Republica Moldova este parte.La stabilirea criteriilor de determinare a rii
de origine a mrfii, preferin se acord criteriilor stipulate n acordurile de comer liber ratificate
de Republica Moldova. n celelalte cazuri se aplic prevederile legislaiei naionale.

Pentru confirmarea originii mrfii, autoritatea vamal este n drept s-i solicite declarantului
certificatul de origine sau declaraia pe factur/declaraia de origine a mrfii.
La introducerea certificatul de origine sau declaraia pe factur/declaraia de origine a ei se
prezint n mod obligatoriu dac:
a) ara de origine a mrfii beneficiaz din partea Republicii Moldova de un regim preferenial;
b) importul mrfurilor din ara respectiv se reglementeaz prin restricii cantitative sau alte msuri
de reglementare a activitii comerciale externe;
c) acest lucru este prevzut de legislaia n domeniul proteciei mediului nconjurtor, ocrotirii
sntii, proteciei drepturilor consumatorilor, asigurrii ordinii publice, securitii statului i n
alte domenii de importan vital, precum i de acordurile internaionale la care Republica
Moldova este parte;
d) documentele prezentate pentru perfectare vamal nu conin date cu privire la originea mrfii
(3) La scoaterea mrfii de pe teritoriul vamal, certificatul de origine a ei, n cazurile n care
acesta este necesar conform contractelor respective, conform regulilor rii importatoare
(4) La certificarea originii mrfii exportate, organul vamal este n drept s solicite de la agentul
economic documentele necesare, inclusiv privind expertiza,
Declaraia pe factur a mrfii/declaraia de origine a mrfii trebuie s confirme originea acesteia
din ara respectiv i s conin textul stabilit n acordurile de comer liber ratificate de Republica
Moldova. La determinarea rii de origine a mrfii, nu se ia n considerare originea resurselor
energetice, a mainilor, utilajului i instrumentelor folosite la fabricarea ei.
Datele stabilite privind ara de origine snt valabile n decurs de 3 ani, sub rezerva ca faptele pe
care se bazeaz i condiiile n care au fost obinute s rmn comparabile.