Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

6
la norma sanitar veterinar

Operatorul economic ..
C.U.I./C.N.P. ..
Adresa.
Tel/fax .
Nr. nregistrare .. din data .

CERERE
Subsemnatul ............... reprezentant legal al cu sediul
social n (adresa completa, nr. tel, fax)....................................... posesor al BI/CI seria nr..
CNP. .......................................eliberat de ................................ la data ..............................
Prin prezenta solicit autorizarea sanitar veterinar a unitii exploatatie comerciala apicola. din
localitatea (adresa completa) . .pentru urmtoarele activiti

Nr. Activitatea
crt.
1. CAEN 0149-Cresterea altor animale (cresterea si exploatarea familiilor de albine)
2.
3.

La prezenta cerere anexez urmtoarele documente:

a) planul de ncadrare n zon si schia unitii;


b) memoriul tehnic justificativ;
c) copia certificatului constatator cu codul CAEN pentru activitatea respectiva (punctul de lucru) i a certificatului
unic de nregistrare emise de Oficiul Registrului Comerului;
d) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosin asupra spaiului n care i desfoar activitatea, deinut n
condiiile legislaiei n vigoare;
e)fisa de sanatate al familiilor de albine eliberat de medicul veterinar oficial; fisa se elibereaza in baza
buletinului de analiza emis de LSVSA Galati pentru probele de albine moarte (cca 150 grame-proba
medie si fagure cu puet capacit 10 cm /10 cm );
f)adeverinta eliberata de Primarie cu numarul familiilor de albine detinute in registrul agricol;
g) copie carte de identitate administrator;

Nume i prenume
Data ........................................
Semntura, tampila
............................................