Sunteți pe pagina 1din 3

Verificat Resurse Umane,

societatea Foaie colectiv de prezen


000APRILIE00000000 2017
4/1/2017 PROGRAM NORMAL DE LUCRU: 152 ORE DENUMIRE loc de munca
PONTAJ ZILNIC ORE LUCRATE noapte ORE NELUCRATE

Cod spor
Marca
Nr. Numele si
Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL pro- supli- SD
prenumele din gram men- CO CB FP N LP
Norma S D S D S D S D S D care: normal tare SL

1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0

1001
1 POPESCU ION R 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 LP 8 8 8 8 8 8 8 8 144 144 0 0 0 0 0 8
8
1002 R 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 LP 8 8 8 CB CB CB CB CB 104 104 0 0 40 0 0 8
2 IONESCU DAN
8 C 12 12 12 12 12 12 72

1003 R 8 8 8 8 8 CO CO CO CO CO LP 8 8 8 8 8 8 8 8 104 104 0 40 0 0 0 8


3 OLTEAN FLORIN
8 C 4 4 4 4 4 20

N 3 3 3 3 3 3 3 56

1004 R 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 LP 8 8 8 8 8 152 144 8 24 0 0 0 0 8


MARINESCU
4 MARIN
C 0 8

8 SE 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80

N 3 3 3 3 32

1005 R 8 8 8 8 8 8 8 8 8 LP 8 8 8 8 8 8 8 8 8 144 144 0 40 0 0 0 0 8


POPA
5 GHEORGHE
C 12 12 0

8 MD 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 144

N 3 3 3 3 32

1006 R 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 LP 8 8 8 8 8 8 8 144 144 0 32 0 0 0 0 8


6 MURARU DORIN
C 12 12 24 16

8 MD 8 8 8 8 8 8 8 8 64

TOTAL 784 8 240 40 40 0 0 48


TOTAL ore noapte 120
TOTAL ore SD 96
TOTAL ore SL 24
TOTAL ore sef echipa SE 80
TOTAL ore consemn C 108
TOTAL ore meserie dubla MD 224

Pagina 1 din 3
Verificat Resurse Umane,
PONTAJ ZILNIC ORE LUCRATE noapte ORE NELUCRATE

Cod spor
Marca
Nr. Numele si
Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL pro- supli- SD
prenumele din gram men- CO CB FP N LP
Norma S D S D S D S D S D care: normal tare SL

SEF, INTOCMIT,

Pagina 2 din 3
MARCA NUME
1001 POPESCU ION
1002 IONESCU DAN
1003 OLTEAN FLORIN
1004 MARINESCU MARIN
1005 POPA GHEORGHE
1006 MURARU DORIN

S-ar putea să vă placă și