Sunteți pe pagina 1din 3

ANUN DE PARTICIPARE

la procedura de achiziie public de tip LICITAIE PUBLIC


nr. 17/04351 din 24.11.2017

DIRECIA GENERAL PENTRU ADMINISTRAREA CLDIRILOR GUVERNULUI


Denumirea autoritii contractante: R.M.
Tip procedur achiziie: Licitaie public
Obiectul achiziiei: Vaza decorativ din granit pentru scrile de la intrrile din Casa Guvernului R.M.
Cod CPV: 44912100-7

Data publicrii anunului de intenie: Nu e specificat


Aceast invitaie la procedura de achiziie este urmarea anunului de participare publicat n Buletinul Achiziiilor Publice
Nr.: 94 din 24.11.2017.
n scopul achiziionrii "Vaza decorativ din granit pentru scrile de la intrrile din Casa Guvernului R.M."
conform necesitilor autoritii contractante (n continuare Cumprtor), pentru perioada bugetar: 2017
este alocat suma necesar din sursa alocaiilor: Ministerul Finanelor
Cumprtorul invit operatorii economici interesai, care i pot satisface necesitile, s participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea urmtoarelor Bunuri:
List: Bunuri i specificaii tehnice

Unitatea de Specificarea tehnic deplin


Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Cantitatea
msura solicitat, Standarde de referin
1 Vaza decorativ din granit pentru scrile de
la intrrile din Casa Guvernului R.M.
1.1 44912100-7 Vaza decorativ din granit pentru scrile de la Bucat 8.00 Dimensiunile, culoarea, forma,
intrrile din Casa Guvernului R.M. vizualizarea n 3D de coordonat cu
ISP RURALPROIECT - obiectul
13803. (tel.069119608 - arhitect
ef)

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat i locul destinaiei finale:


pn la 25 decembrie 2017
DDP - Franco destinaie vmuit

Documentele/cerinele de calificare pentru operatorii economici includ urmtoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinei Cerine suplimentare fa de document Obligativitatea

1 Neimplicarea n practici frauduloase i de corupere Declaraie pe proprie rspundere conform Da


Formularului (F.3.7)
2 Dovada nregistrrii persoanei juridice, n conformitate Certificat/decizie de nregistrare a ntreprinderii/extras Da
cu prevederile legale din ara n care ofertantul este din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
stabilit confirmat prin aplicarea semnturii i tampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ara de origine care dovedesc
forma de nregistrare/atestare ori apartenena din punct
de vedere profesional
3 Actul care atest dreptul de a livra Copie confirmat prin semntura i tampila Da
bunuri/lucrri/servicii ofertantului
4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de Nu se cere Nu
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
5 Prezentarea de dovezi privind conformitatea Certificate de conformitate -copii autentificate Da
produselor, identificat prin referire la specificaii sau
standard relevante
6 Demonstrarea experienei operatorului economic n Declaraie privind experiena similar conform Nu
domeniul de activitate aferent obiectului contractului Formularului (se va indica) sau Declaraie privind lista
ce urmeaz a fi atribuit principalelor lucrri executate n ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)
7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele Declaraie privind dotrile specifice, utilajul i Nu
indicate de autoritatea contractant, pe care aceasta le echipamentul necesar pentru ndeplinirea
consider necesare pentru ndeplinirea contractului ce corespunztoare a contractului conform Formularului
urmeaz a fi atribuit (se va indica) i Documente care atest faptul c
operatorul economic se afl n posesia utilajelor,
instalaiilor i/sau echipamentelor indicate de
pag. 2

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinei Cerine suplimentare fa de document Obligativitatea

autoritatea contractant, acestea fiind fie n dotare


proprie, fie nchiriate, necesare ndeplinirii contractului
8 Nencadrarea n situaiile ce determin excluderea de la Declaraie pe proprie rspundere conform Da
procedura de atribuire, ce vin n aplicarea art. 18 din Formularului (F3.6)
Legea nr. 131 din 03.07.2015
9 Oferta Original Da
10 Informaii generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Da
Formularului (F.8)
11 Raportul financiar Copie confirmat prin semntura i tampila Da
candidatului
12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru Declaraie privind personalul de specialitate propus Da
ndeplinirea corespunztoare a obiectului contractului pentru implementarea contractului conform Formularul
ce urmeaz a fi atribuit (personalul de specialitate care (F3.13)
va avea un rol esenial n ndeplinirea acestuia)
13 Minim ani de experien specific n livrarea bunurilor Nu se cere Nu
i/sau serviciilor similare
14 Valoarea minim (suma) a unui contract individual Nu se cere Nu
ndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numrul de
ani)
15 Existena sau lipsa privind lisa sau existenta datoriilor copie Da
faa de Bugetul de Stat

Informaie Suplimentar:
Operatorii economici interesai pot obine informaie suplimentar de la autoritatea contractant i familiariza cu cerinele documentelor
de licitaie la adresa indicat mai jos:
DIRECIA GENERAL PENTRU ADMINISTRAREA CLDIRILOR GUVERNULUI
Denumirea autoritii contractante:
R.M.
Adresa: Republica Moldova, mun. Chiinu, str. Marii Adunri Naionale piaa 1
Tel.: 022250445 , Fax: 022250458 , E-mail: sectia.economica@mail.ru
Numele i funcia persoanei responsabile: MONEAGA MARCELA, consultant secia economico-financiar
Setul de documente poate fi primit la adresa: null.
Operatorii economici care doresc s depun oferte la procedura respectiv urmeaz s depun o cerere de participare (cu indicarea clar a
denumirii, adresei, numrului telefonului de contact i numelui persoanei mputernicite de ctre Participant).

NOT: Cerina dat NU se refer la ofertanii care s-au nregistrat la procedur i au accesat documentele n cadrul
SIA Registrul de Stat al Achiziiilor Publice.

ntocmirea ofertelor:
Oferta i documentele de calificare solicitate ntocmite clar, fr corectri, cu numr i dat de ieire, cu semntura persoanei
responsabile, puse n plic, sigilate i tampilate, urmeaz a fi prezentate
pn la: 11.12.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chiinu, str. Marii Adunri Naionale piaa 1

Ofertele ntrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi deschise n prezena fizic sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autoritii contractante
i a reprezentanilor Participanilor la licitaie
la: 11.12.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chiinu, str. Marii Adunri Naionale piaa 1
Garania pentru ofert:
Toate ofertele trebuie s fie nsoite de garanie pentru ofert n form de
Garanie bancar
Garanie prin transfer
n valoare de 1%

Contractul intr sub incidena Acordului OMC - Nu

Coninutul prezentei Invitaii este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziii confirm corectitudinea coninutului Invitaiei, fapt
pentru care poart rspundere conform prevederilor legale n vigoare.
pag. 3
Conductorul grupului de lucru: MALACINSCHI NICOLAE