Sunteți pe pagina 1din 1

Copie act de vanzare-cumpare pentru teren (act ce dovedeste dreptul utilizarii terenului)

Copie act de identitate

Certificat de urbanism

Declaratie pe proprie raspundere ca terenul nu este in litigii.

S-ar putea să vă placă și