Sunteți pe pagina 1din 6

F.

9
Pag.1

Ctre,
PRIMARUL COMUNEI CIUREA

CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINARE

(1)
Subsemnatul ___________________________________________________________, CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
(2)
domiciliul municipiul
cu ______________________
n judeul _____________________________ _______________________________
oraul __
sediul comuna
satul ____________________________________________________________ sectorul ___________ cod potal _____________
strada ____________________________________________________ nr. ________ bl. _______ sc. ______ et. _____ ap.______
telefon / fax ________________________________________ e-mail ________________________________________________ ,
n calitate de / reprezentant al _______________________________________________________CUI _____________________ ,

n conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, solicit emiterea AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINARE
Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul ___________________________________________________
municipiul
oraul _____________________________________ satul _____________________________________ sectorul ____
comuna
cod potal ____________ strada ___________________________________ nr. ______ bl. ______ sc. _____ et. _____ ap. _____
(3)
Cartea funciar ____________________________________________________________________________________
Fia bunului imobil ____________________________________________________________________________________
sau nr. cadastral ____________________________________________________________________________________
(4)
n vederea executrii lucrrilor de : ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(5)
n valoare de : ____________________________________________________________________________________

Documentaia tehnic D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire (DTAC + DTOE), respectiv desfiinarea
(6)
construciilor (DTAD) nr. : ___________ din _____________ , a fost elaborat de _______________________________________
cu sediul n judeul __________________________________ municipiul / oraul / comuna ________________________________
sectorul / satul _______________________________ cod potal ________ strada _______________________________ nr. _____
bl. ______ sc. _____ et. _____ ap. _____ , respectiv de _____________________________________ - arhitect / conductor arhitect
cu drept de semntur, nscris n Tabloul Naional al Arhitecilor cu nr. _______ , n conformitate cu prevederile Legii nr.184/2001
privind organizarea i exercitarea profesiei de arhitect, republicat, aflat n evidena Filialei teritoriale ___________________ a
Ordinului Arhitecilor din Romnia . Proiectul de arhitectur din cadrul Documentaiei tehnice DT (DTAC+DTOE) a fost luat n
evidena Filialei teritoriale _____________________ a Ordinului Arhitecilor din Romnia cu nr. ______ din _____________

_______________________________________________________________
**) Se completeaz, dup caz : - Preedintele Consiliului judeean - Primarul municipiului
- Primarul General al municipiului Bucureti - Primarul oraului
- Primarul sectorului ___ al municipiului Bucureti - Primarul comunei
F.9
Pag.2
(7)
Verificarea Documentaiei tehnice D.T., n conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 a fost efectuat de
1. Cerina A 4. Cerina D
2. Cerina B 5. Cerina E
3. Cerina C 6. Cerina F
7. Cerina Af

Durata estimat a executrii lucrrilor solicitat este de ___________________ luni / zile, n baza prevederilor
Documentaiei tehnice D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinarea
construciilor (D.T.A.D.) anexat prezentei, conform graficului de execuie, semnat i parafat de proiectant, anexat prezentei.

Anexez prezentei cereri:


a) Certificatul de urbanism nr. ________/_________ emis de _________________________________________ (copie)
b) Dovada titlului asupra imobilului teren i/sau construcii / extrasul de plan cadastral actualizat la zi i extrasul
de carte funciar de informare actualizat la zi (copie legalizat)
_________________________________________________________________________________________________________
c) Documentaia tehnic D.T.A.C. / D.T.O.E. / D.T.A.D., dup caz, compus din::
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ (2 exemplare)
La elaborarea Documentaiei tehnice DT au fost respectate toate procedurile de notificare a autoritii publice pentru
protecia mediului prevzute de Lege care fac obiectul evalurii investiiei privind efectele asupra mediului.
d) Avize / acorduri, studii de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism (copie)
d.1. Avize i acorduri privind utilitile urbane i infrastructura:
__________________________________________________ __________________________________________________
__________________________________________________ __________________________________________________
__________________________________________________ __________________________________________________
d.2. Avize i acorduri privind securitatea la incendiu, protecia civil, sntatea populaiei
__________________________________________________ __________________________________________________
__________________________________________________ __________________________________________________
d.3. Avize / acorduri specifice ale adminustraiei publice centrale i /sau ale serviciilor descentralizate ale acestora
__________________________________________________ __________________________________________________
__________________________________________________ __________________________________________________
d.4. Studii de specialitate (1 exemplar)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
d.5. Raport de expertiz tehnic pentru lucrri de intervenie la construcii existente (1 exemplar)
d.6. Raport de audit energetic pentru lucrri de intervenie n vederea creterii performanei energetice la cldiri existente
(1 exemplar)
e) Actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului: (copie)
_________________________________________________________________________________________________________
f) Dovada privind achitarea taxelor legale - dcumentele de plat a taxelor legale n vederea autorizrii (copie)
__________________________________________________ __________________________________________________
g) Anexa la Cererea pentru emiterea autorizaiei de construire / desfiinare completat cu toate elementele necesare
descrierii lucrrrilor pentru care se solicit autorizaia. (2 exemplare)

Declar pe propria rspundere c datele menionate n prezenta cerere sunt exacte i


m angajez s respect, n cunotina prevederilor Codului penal privind infraciunea de fals n declaraii,
autorizaia de construire i documentaia aferent vizat spre neschimbare.

Semntura,

L.S.
Data _________________
F.9
Pag.3

ANEX
LA CEREREA PENTRU EMITEREA
AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE

Cap. 1 - TIPURI DE LUCRRI n conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.50/19911)

a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaie sau de
reparare a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora, cu excepia celor prevzute la art.11 din Legea
nr.50/1991;
b) lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum i orice
alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la construcii reprezentnd monumente istorice, stabilite
potrivit legii;
c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare privind cile de
comunicaie de orice fel, drumurile forestiere, lucrrile de art, reelele i dotrile tehnico-edilitare, lucrrile hidrotehnice,
amenajrile de albii, lucrrile de mbuntiri funciare, lucrrile de instalaii de infrastructur, lucrrile pentru noi capaciti de
producere, transport, distribuie a energiei electrice i/sau termice, precum i de reabilitare i retehnologizare a celor existente;
d) mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, piee i alte lucrri de amenajare a spaiilor publice;
e) lucrri de foraje i excavri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospeciunilor geologice, proiectarea
i deschiderea exploatrilor de cariere i balastiere, a sondelor de gaze i petrol, precum i a altor exploatri de suprafa sau
subterane;
f) lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii executrii lucrrilor, n condiiile
prevzute la art.7, alin.(11) din Legea nr.50/1991;
g) organizarea de tabere de corturi, csue sau rulote;
h) lucrri de construcii cu caracter provizoriu, chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere situate pe cile i spaiile
publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, precum i anexele gospodreti ale exploataiilor agricole situate n
extravilan;
i) cimitire - noi i extinderi.
j) lucrri de desfiinare a construciilor de la lit.a) h).

Cap. 2 - CATEGORII DE CONSTRUCII 1)


construcii de locuine construcii hidrotehnice
construcii pentru instituii publice i servicii: construcii pentru mbuntiri funciare
pentru sntate construcii tehnico-edilitare
pentru asisten social construcii pentru pompieri
pentru nvmnt construcii cu caracter special
pentru cultur construcii cu funciuni comasate
pentru turism reele edilitare:
pentru culte ap
pentru administraie i finane canalizare
pentru comer energie electric
pentru servicii termice
pentru sport gaze
pentru recreere telecomunicaii
construcii agricole i zootehnice amenajri exterioare:
construcii industriale amenajarea i consolidarea terenului
construcii pentru depozitare strzi, alei, platforme, parcaje, garaje
construcii pentru transporturi spaii libere i mobilier exterior
construcii pentru telecomunicaii spaii verzi, mprejmuiri
construcii energetice construcii cu caracter provizoriu

1) Se introduce X n caset
F.9
Pag.4
Cap. 3 DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE I CONSTRUCIILE
a) Suprafaa terenului ________________________ mp
b) Situarea terenului fa de strzile adiacente __________________________________________________________
c) Procentul de ocupare a terenului POT 2): existent ___________% propus ____________%
d) Coeficientul de utilizare a terenului - CUT: existent ___________ propus ____________
e) Alinierea construciilor:
Corpul de cldire cel mai avansat fa de limita proprietii la strad se afl la ________________ m.
Distanele minime ale construciilor fa de vecinti sunt:
de __________ m fa de limita de proprietate din ______________________________________________
de __________ m fa de limita de proprietate din ______________________________________________
de __________ m fa de limita de proprietate din ______________________________________________
f) Numrul de corpuri de cldiri _________ din care: existente _____________ desfiinate ____________
meninute ____________ propuse ______________ rezultate ______________
g) Suprafee :
4)
(m2 )
Suprafa Suprafa Suprafa Suprafa locuibil /
Construcii
construit desfurat util nr.cam
existente, din care: /
-desfiinate /
-meninute /
propuse /
TOTAL * /
* Totalul rezult prin nsumarea suprafeelor nscrise la rubricile meninute i propuse

h) Inlimea construciilor propuse (n m)


CORP _____ CORP _____ CORP _____ CORP _____
nlimea la corni sau streain
nlimea maxim a construciilor

i) Numrul de niveluri
CORP _____ CORP _____ CORP _____ CORP _____
Existente
Propuse

j) Caracteristici constructive i aspect exterior


CORP _____ CORP _____ CORP _____ CORP _____
Sistem constructiv
Fundaii
Acoperi (arpant / teras)
Sistem de nclzire
nvelitoare (material / culoare)
Finisaj exterior (material / culoare)
Tmplrie exterior (material / culoare)

k) Capaciti funcionale ale construciilor proiectate:


Construcii de locuine 1)
principale (permanente) sezoniere (de vacan) pentru nchiriere sociale
de serviciu de necesitate de intervenie de protocol
Numr de apartamente propuse _____ , din care cu: 1 cam.____ 2 cam.____ 3 cam.____ 4 cam.____ 5 cam.____

2) Conform HGR nr.525/1996 3) Documentul naional de referin este STAS 4908-85


F.9
Pag.5
Construcii pentru instituii publice 1)
sntate Nr. paturi ____________ Nr. consultaii ________ Nr. proceduri _________
nvmnt Nr. sli de clas _______ Nr. locuri ____________ Nr. grupe ____________
cultur Nr. locuri ____________
hoteliere Nr. camere __________ Nr. locuri ____________
culte Nr. locuri ____________
administrative i financiare Nr. de personal _______
Construcii pentru comer, alimentaie public i servicii 1)
comer Nr. de personal _______
alimentaie public Nr. locuri ____________ Nr. de personal _______
servicii Nr. de personal _______
Construcii pentru sport, recreere 1)
sport Nr. locuri ____________
recreere Nr. locuri ____________
Construcii pentru activiti productive 1)
producie Nr. de personal _______
depozitare Nr. de personal _______
Alte caracteristici ale capacitilor funcionale pentru construcii propuse, necuprinse n categoriile de mai sus :
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
l) Asigurarea utilitilor urbane 1)
ap canalizare energie electric energie termic
gaze naturale telefonizare salubritate transport urban
Alte utiliti :
m) Garaje i parcaje 1)
garaje Nr. locuri ____________ Suprafaa construit desfurat ___________ m2
parcaje Nr. locuri ____________ Suprafaa construit desfurat ___________ m2
n) Drumuri, alei, platforme: suprafa carosabil ___________ m2 ; suprafa pietonal ___________ m2
o) Spaii verzi 1)
arbori tiai Numr ______________ arbori meninui Numr ______________
arbori plantai Numr ______________ spaii verzi suprafa __________ m2
p) Modul de evacuare a deeurilor _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
r) Msuri de securitate la incendiu i protecie civil ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
s) Msuri de protecie a mediului _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
t) Alte caracteristici specifice _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

NTOCMIT 4)

L.S.
Data ___________________

4) ANEXA se ntocmete de ctre un proiectant autorizat (persoan fizic sau juridic), se precizeaz datele de identificare, dup caz:
- numele i prenumele ntocmitorului i se aplic parafa dup caz
- numele firmei, numele i prenumele reprezentantului i se aplic tampila.
F.9
Pag.6

PRECIZRI
privind completarea formularului

CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE

1) Numele i prenumele solicitantului:


-persoan fizic sau
-reprezentant al firmei (persoan juridic), cu precizarea denumirii acesteia, precum i a calitii solicitantului n cadrul firmei.

2) Pentru persoan fizic, se completeaz cu date privind domiciliul acesteia;


Pentru persoan juridic, se completeaz cu date privind sediul social al firmei.

3) Se completeaz cu date extrase din Cartea Funciar sau din Fia bunului imobil, dup caz.

4) Se nscrie: denumirea lucrrii, capacitatea i categoria lucrrilor, precum i oricare alte elemente
principale care definesc toate lucrrile prevzute a fi autorizate.

5) Valoarea lucrrilor se declar de ctre solicitant i se stabilete, dup caz, n funcie de:
-suprafaa construit desfurat a construciilor, ori
-valoarea lucrrilor de construcii i instalaii aferente, din devizul general al investiiei

6) Se completeaz cu numrul proiectului, data elaborrii, precum i cu datele de identificare


a proiectantului.

7) Se completeaz cu numele i prenumele verificatorului i domeniul de verificare, precum


i numrul certificatului de verificator.

*
* *
NOT: - Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora este cea evideniat la capitolul 4
Cheltuieli pentru investiia de baz, subcapitolul 4.1. Construcii i instalaii, n conformitate cu Structura devizului general, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr.28/2008 pentru aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i
a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, coroborat cu prevederile pct.138
alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr.44/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

- Valoarea autorizat a lucrrilor de organizare de antier va avea ca baz de calcul Capitolul 5 Alte cheltuieli, subcapitolul 5.1 Organizare
de antier, pct.5.1.1. Lucrari de constructii, n conformitate cu Structura devizului general, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.28/2008

- Taxele pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare se stabilesc de ctre personalul de specialitate din cadrul administraiei publice
emitente, pe baza reglementrilor legale n vigoare i se comunic solicitantului, la prezentarea acestuia n vederea depunerii cererii de
autorizare.
Solicitantul are obligaia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizaiei documentele de plat a taxelor, communicate anterior de emitent.

- Dovada achitrii taxelor se face prin prezentarea, n copie, a documentelor de plat - care se nregistreaz i n formular la poziia nr.7.

S-ar putea să vă placă și