Sunteți pe pagina 1din 11

Informatii utile

Ce contine proiectul pentru autorizarea lucrarilor DTAC?


Proiectul necesar emiterii autorizatiei de construire DTAC cuprinde:

ARHITECTURA :

Piese scrise:
Borderou, Memoriu arhiectura, Devizul General al lucrarilor, Program de control faze
determinante

Piese desenate:
Plan de incadrare in zona, Plan de situatie, Plan parter, Plan etaj, Sectiune longitudinala
si transversala,

Plan invelitoare, Fatade Nord, Sud, Est, Vest

REZISTENTA :

Piese scrise:
Borderou, Memoriu tehnic, Program de control pe faze determinante, Referat verificare
proiect(daca este cazul), Raport de exepertiza tehnica(daca este cazul), Copie legitimatie
verificator/expert(daca este cazul)

Piese desenate:
Plan sapatura, Plan general fundatii, Detalii fundatii

INSTALATII:

Piese scrise:
Borderou, Memoriu tehnic pe specilitati(sanitare, termice, electrice), Program de control
pe faze determinante,

Piese desenate:
Instalatii sanitare Plan parter, Instalatii sanitare-Plan etaj, Schema coloanelor,

Instalatii termice Plan parter, Instalati termice-Plan etaj, Instalatii termice-Schema


coloanelor;

Instalatii electrie Plan parter, Instalatii electrie-Plan etaj, Schema monofilare

Prescurtarea DTAC provine de la documentatia tehnica pentru autorizare constructie.

~1~
Ce contine proiectul pentru executie complet Pth/DE ?
Pth/DE sunt prescurtari ale proiectului tehnic si detaliilor de executie.
ARHITECTURA :
Piese scrise:
Borderou, Memoriu arhitectura, Program de control faze determinante, Caiete de sarcini,
Liste de cantitati.
Piese desenate:
Plan de amplasament si trasare a constructiei pe teren; Planurile detaliate ale tuturor
nivelurilor, planul detaliat al invelitoarei; Sectiuni transversale si longitudinale; Planurile cu
toate fatadele(principala, laterale, posterioare) detaliate, Tablourile de tamplarie, alte
detalii.
STRUCTURA :
Piese scrise :
Borderou, Lista de semnaturi, Memoriu tehnic, Caiete de sarcini, Instructiuni de urmarire
in timp a constructiei, Program de control al calitatii, Liste de cantitati complete continand
absolut toate materialele necesare(betoane, armatura, cofraje, sapatura, umpluturi,
cherestea sarpanta, etc,), Extrase de armare.
Piese desenate:
Plan de sapatura, Plan general si detalii armare fundatii, Elevatiile si sectiunile armarilor
de stalpi, Planurile de cofraj si armare rampe scari, Planurile de cofraj si armare plansee,
Planul de sarpanta
INSTALATII :
Piese scrise :
Borderou, Memorii tehnice pe specialitati (termice, electrice, sanitare) Lista de
echipamente, Caiete de sarcini pe specialitati,
Piese desenate :
Instalatii electrice: Plan parter, Plan etaj, Plan iluminat ambiental exterior si alimentare
automatizari exterior. Plan impamantare, Plan paratrasnet, Schema tablou general
distributie,
Instalatii sanitare: Plan situatie, Plan parter obiecte sanitare, Plan etaj obiecte sanitare,
schema coloanelor alimentare apa, schema coloanelor canalizare menajera, detalii
alimentare apa potabila menajera, detalii de montare a pieselor de trecere libera, diverse
detalii
Instalatii termice: Plan incalzire parter, Plan incalzire etaj, schema coloanelor termice,
schema centralei termice, detaliu record radiator, detaliu distribuitor colector.

~2~
Ce este certificatul de urbanism?
Certificatul de urbanism este documentul eliberat de autoritati prin care informeaza
solicitantul asupra prevederilor si regulamentelor urbanistice, precum si regimul juridic,
economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii. Totodata se
fac cunoscute si cerintele urbanistice pe care trebuie sa le respecte viitoarea constructie
ce urmeaza a se autoriza, precum si avizele si acordurile legale necesare.
Certificatul de urbanism este eliberat de administratiile publice locale (consiliile judetene,
primariile oraselor ori cele ale comunelor). In vederea obtinerii autorizatiei de construire,
proprietarul trebuie sa schiteze pe o lista cadastrala amplasamentul viitor al imobilului.
Pentru constructiile curente certificatul de urbanism este eliberat de catre directiile de
urbanism din cadrul primariei in raza careia urmeaza a se realiza obiectul de investitie.

Cand este necesara obtinerea unui certificat de urbanism?


Obtinerea unui certificat de urbanism este necesara in toate situatiile pentru care
este nevoie de o autorizatie de construire sau demolare. Durata de eliberare a unui
certificat de urbanism este de maximum 30 de zile. Valabilitatea certificatului de
urbanism are un termen cuprins intre 6 si 24 luni de la data emiterii, in functie de scopul
pentru care este solicitat, complexitatea investitiei, dar si de specificitatile urbanistice ale
zonei in care se va construi imobilul. In mod curent, pentru construirea unei locuinte,
valabilitatea certificatului de urbanism este de 12 luni.

Termenul de valabilitate al unui certificatului de urbanism se poate prelungi de catre


titular printr-o cerere formulata catre emitent cu cel putin 15 zile inaintea expirarii
acestuia, pentru o perioada de maximum 12 luni, dupa care, in mod obligatoriu, trebuie
emis un nou certificat de urbanism. Certificatul de urbanism se ataseaza in mod
obligatoriu documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire, dar si a avizelor si
acordurilor.

Care sunt actele necesare eliberarii unui certificat de urbanism?


Actele necesare pentru eliberarea unui certificat de urbanism sunt urmatoarele:
cerere tip (pentru emitere certificat de urbanism) completata cu elementele de
identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii
act de proprietate copie legalizata dupa original
in cazul actului de mostenire, trebuie prezentata si o copie a actului de proprietate
anterior mostenirii
act de identitate(copie)
plan de situatie, elaborat pe suport topografic vizat de Oficiul Judetean de Cadastru,
Geodezie si Cartografie la scarile 1:2000 pana la 1:500
dovada achitarii taxei pentru emiterea certificatului de urbanism, taxa ce se calculeaza
in functie de suprafata terenului pe care urmeaza a se construi imobilul.

~3~
Cand este necesar sa obtinem avizul ISC ului?
Ori de cate ori prin certificatul de urbanism se solicita acest lucru. Avizul ISC este solicitat
de obicei atunci cand se doresc a se autoriza lucrari de recompartimentare, renovare,
consolidare, extindere, supraetajare a unei constructii existente(inclusiv modificari in
apartament) sau in cazul alipirii unei constructii noi la una existenta pe limita de
proprietate.

Care sunt actele necesare demararii unui proiect arhitectural?


Pentru a stii daca un proiect arhitectural sau mai multe, se potrivesc terenului dvs. si
pentru demararea lucrarilor avem nevoie de urmatoarele documente:
* Actul de proprietate,
* Cadastru,
* Copie act de identitate proprietar,
* Plan de incadrare in zona 1:2000/1:500 si ulterior certificatul de urbanism.

De ce factori trebuie sa tinem cont cand alegem un teren?


Factori de care trebuie sa tinem cont cand alegem un teren:

1) Utilitati-Prezenta tuturor utilitatilor pe teren, Electricitate, Gaze,Canalizare reprezinta o


situatie ideala dar de cele mai multe ori in zonele limitrofe oraselor, sau in zonele rurale
pe loturi care tocmai au fost scoase din circuitul agricol si introduse in circuitul intravilan
bransarea la retelele mentionate mai sus poate fi un proces anevoios prin multitudinea
avize necezare dar si din punct de vedere costurilor usturatoare. De aceea trebuie
evaluata inca de la inceput dinainte de achizionarea terenului posibilitatea si costurile
aproximative pentru bransarea la utilitati.

2) Conditiile geotehnice. Inainte de a incheia un contract de vanzare-cumparare pentru un


teren asigurati-va ca stratificatia terenului este una corespunzatoare prin efectuarea unui
studiu geotehnic astfel veti evita costurile suplimentare necesare executarii unor fundatii
adecvate. Nu de putin ori ne-am confruntat cu situatii in care pe unele loturi au fost gropi
de gunoi sau unde s-a depozitat molozul rezultat din demolari de a lungul vremii si pe
care clientii le au achizionat in necunostiinta de cauza. In asemenea situatii se impun
solutii foarte costisitoare la nivelul infrastructurii(perne de balast, piloti, fundatii pe radiere)
care ridica costul pe mp construit a locuintei dorite. De asemenea daca doriti sa construiti
un beci sau un subsol asigurati-va ca nivelul panzei freatice nu este unul ridicat astfel sa
va puna probleme la sapaturi, betonari, hidroizolari. etc.

3) Pentru a se putea realiza o constructie suprafata minima a terenului trebuie sa fie de


150 mp. De asemenea este indicat sa se solicite la primaria pe raza caruia se afla terenul
un certificat de urbanism de informare in care se consulte principalii indicatori urbanistici
POT, CUT precum si avizele necesare emiterii autorizatiei , regimul tehnic si economic
~4~
dar si retragerile minime impuse de reglementarile urbanistice locale fata de vecini sau
limittele de proprietate. Important de stiut este ca pentru a putea fii construibil respectivul
teren acesta trebuie sa aibe o deschidere la strada minima de 8 ml pentru case insiruite
sau de 12 ml pentru locuinte izolate sau cuplate la limita de proprietate sau calcan. De
asemenea deschiderea la strada trebuie sa fie mai mica decat adancimea acestuia.

4) Orientarea in raport cu punctele cardinale

De atatea ori ne-am dorit sa imbunatatim modul in care locuim. Suntem nemultumiti de
lipsa de spatiu, de luminozitatea redusa sau prea puternica a apartamentului, de curentii
de aer rebeli din camere, de distributia functionala a incaperilor. Solutii se gasesc, dar
acestea implica investitii intotdeauna mari.De aceea, atunci cand initiati achizitionarea
unui teren va recomandam sa luati la Dvs. o busola. Acest obiect in aparenta lipsit de
importanta va va scuti de cheltuieli suplimentare de-a lungul exploatarii terenului, a casei
pe care vreti sa o achizitionati.

Zone climatice principale

Orientarea cardinala corecta a unei locuinte, in functie de zona geografica, poate


insemna pentru familia Dvs. sanatate, confort, o prietenie a locuirii intre locatari, cladire
si mediul inconjurator. Pentru Romania, se disting doua tipologii climatice in functie de
temperatura medie anuala:

-zone reci si inalte, anume zonele de deal, podis si munte si

-zonele calde si joase cum ar fi campia, luncile si zona litorala.

Acestea se deosebesc atat prin temperaturi cat si prin vanturi si curenti dominanti in
anumite perioade a anului, astfel:zonele reci primesc pe langa crivatul dinspre NV iarna si
alizeul dinspre SV vara si curenti de aer generati de toponimia locului (defilee, coridoare,
alternanta vale-creasta sau padure-luminis, etc.). In plus, aici, diferentele de temperatura
si umiditatea aerului dintre umbra si locurile insorite sunt mai mari decat in zonele joase.In
zonele calde, desi vanturile dominante de NE iarna si SV vara (specifice Romaniei) sunt
de aceeasi factura, aici pot aparea ameliorari ale temperaturii si intensificari ale vantului
generate de briza unei intideri de apa sau, in aglomerarile urbane specifice zonei,
diferente mari de temperatura intre centrul unui oras si periferie.

Solutia ideala

Cunoscand acum aceste date, sa preupunem ca dorim sa cumparam un teren de casa. In


raport cu strada, cel mai bine este ca terenul sa fie orientat cu latura scurta paralela cu
strada pe directia E-V si adancimea N-S. In functie de zona climatica in care ne aflam,
casa va fi pozitionata cal mai bine astfel:In zonele reci, cu fatada lunga spre sud, pentru
~5~
ca tot timpul anului, locuinta sa acumuleze caldura pe o suprafata cat mai mare si In
zonele calde, cu fatadele scurte orientate nord-sud, asfel caldura inmagazinata de
constructie sa nu fie maxima pe o perioada lunga din zi.Vom orienta casa sus, cu vedere
spre pantele insorite, iar la nord, inafara de termoizolatia suplimentara se vor prevede
plantatii sau ziduri de sprijin contra alunecarilor de teren.In oras, este bine sa optam
pentru locuinte departate de centru (care de obicei este mai cald cu 2-3 o iar aerul circula
mai greu) iar in Bucuresti, preferabil in zonele de nord si de est ale orasului, acolo unde
dinspre padurile si lacurile de la periferie aerul este continuu inprospatat.Este bine de
stiut ca pe lot casa va fi amplasata astfel incat pe sud sa ne putem desfasura cu o
gradina sau/si o piscina cu solarium, deci locuinta va fi retrasa spre partea de nord a
lotului, chiar daca aleile interioare vor fi mai lungi.In situatiile atipice (orientari combinate)
vom opta pentru terenurile care se vor apropia cat mai mult de cazul ideal.

Cum trebuie realizate orientarea incaperilor intr-o locuinta?

Dupa orientarea pe lot, orientarea incaperilor (functiunilor) in locuinta este la fel de


importanta. Schema de mai jos figureaza orientarea ideala pentru fiecare tip de camera si
este valabila nu numai pentru locuinta ci si pentru orice spatiu folosit de om. Chiar si la
casele deja construite putem ameliora greselile de orientare prin rearanjarea functiunilor
in partiul casei, fara a creea disfunctionalitati grave, prin umbrirea zonelor stralucitoare cu
pergole, jaluzele si geamuri tratate, prin plantatii de protectie,etc. Este bine de retinut ca
umbrirea luminii de est si vest se va face cu jaluzele sau parasolare verticale, iar la sud
toate acestea vor fi orizontale.

S-a constatat ca o buna orientare a locuintei si a functiunilor acesteia reduc costurile de


exploatare cu pana la 40% in 10 ani si in combinatie cu tehnici de termo-hidroizolare, de
umbrire / luminare suplimentara, prin economisire de combustibili se poate ajunge chiar la
diminuarea costurilor cu pana la 75% in 10 ani.

Nu fugiti de lumina de nord!

Aceleasi principii se pot aplica foarte bine si in cazul unui apartament, dar la scara mult
mai mica. Daca totusi a-ti cumparat un apartament pe nord, nord-est, deschideti o scoala
de pictura aici sau inchiriati-l unui artist plastic. Va fi fericit, caci lumina de nord nu este
intotdeauna un dezastru; problema consta in vantul de NE din timpul iernii, iar culoarea
gris a luminii de nord poate fi colorata de suprafete interioare (pereti, mobila, vase) in
culori calde, stralucitoare (galben, rosu, portocaliu si nuantele mai deschise ale acestora).

~6~
Care sunt lucrarile care nu necesita autorizatie de constructie?
Putem executa, fr a obtine autorizatie de constructie, acele lucrri care nu
influenteaza structura de rezisten i/sau nu modifica aspectul exterior arhitectural al
construciilor:
* a) reparaii la mprejmuiri, acoperiuri, nvelitori sau terase, atunci cnd nu se schimb
forma acestora i materialele din care sunt executate;
* b) reparaii i nlocuiri de tmplrie interioar i exterioar, dac se pstreaz forma,
dimensiunile golurilor i tmplriei, inclusiv n situaia n care se schimb materialele din
care sunt realizate respectivele lucrri, cu excepia cldirilor declarate monumente
istorice, n condiiile legii;
* c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit se pot realiza fara autorizatie de constructie;
* d) zugraveli si vopsitorii interioare;
* e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile
cladirilor nu necesita autorizatie de constructie;
* f) reparatii la instalatiile interioare, la branamentele i racordurile exterioare, de orice
fel, aferente construciilor, n limitele proprietii, montarea sistemelor locale de nclzire i
de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum i montarea
aparatelor individuale de climatizare i/sau de contorizare a consumurilor de utiliti nu
necesita autorizatie de constructie;
* g) reparaii i nlocuiri la pardoseli;
* h) lucrri de reparaii, nlocuiri ori reabilitri fr modificarea calitii i formei
arhitecturale a elementelor de faad, dac aceste lucrri nu se execut la construciile
prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 actualizata, astfel:
1. finisaje interioare i exterioare tencuieli, placaje, altele asemenea se pot realiza fara
autorizatie de constructie;
2. trotuare, ziduri de sprijin ori scri de acces;
3. lucrri de reabilitare energetic a anvelopei i/sau a acoperiului dac nu se schimb
sistemul constructiv al acestuia, respectiv teras/arpant la cldiri de locuit individuale
cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau n curs de clasare,
respectiv situate n afara zonelor de protecie a monumentelor i/sau a zonelor construite
protejate stabilite potrivit legii;
* i) lucrri de ntreinere la cile de comunicaie i la instalaiile aferente de asemenea, nu
necesita autorizatie de constructie;
* j) lucrri de investigare, cercetare, expertizare, conservare i restaurare a
componentelor artistice ale construciilor prevzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului
Culturii i Cultelor i al autoritii administraiei publice judeene sau locale, dup caz;
* k) lucrri de foraje i sondaje geotehnice pentru construcii de importan normal sau
redus, situate n afara zonelor de protecie instituite pentru zcminte acvifere;

~7~
* l) lucrri de construcii funerare subterane i supraterane, cu avizul administraiei
cimitirului nu necesita aurorizatie de constructie.
* m) lucrri de compartimentare provizorie nestructural.
De asemenea, putem realiza fr autorizatie de consuctie inclusiv lucrri pentru
amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau nchise, destinate difuzrii i comercializrii
presei, crilor i florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fr fundaii i platforme,
precum i fr racorduri i/sau branamente la utiliti urbane, cu excepia energiei
electrice.
O autorizatie de constructie constituie actul final de autoritate al administratiei publice
locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator
masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea,
exploatarea si postutilizarea constructiilor.

Cum se obtine autorizatia de construire?


Autorizatia de construire se emite in baza documentatiei pentru autorizarea executarii
lucrarilor de constructii (DTAC), elaborata in conditiile legii de catre specialisti atestati, in
temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate
potrivit legii.
Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii incepe odata cu depunerea
cererii pentru emiterea certificatului de urbanism pentru a obtine, ca act final, autorizatia
de construire.
Mai jos va prezentam pasii ce trebuie urmati:
* a) emiterea certificatului de urbanism;
* b) emiterea punctului de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului
pentru investitiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
* c) notificarea de catre solicitant a autoritatii administratiei publice competente cu privire
la mentinerea solicitarii de obtinere, ca act final, a autorizatiei de construire, pentru
investitiile la care autoritatea competenta pentru protectia mediului a stabilit necesitatea
evaluarii impactului asupra mediului si a emis indrumarul conform legislatiei privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
* d) emiterea avizelor si acordurilor, precum si a actului administrativ al autoritatii pentru
protectia mediului competente privind investitiile evaluate din punctul de vedere al
impactului asupra mediului;
* e) elaborarea documentatiei tehnice necesare pentru autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, denumita in continuare documentatie tehnica;
* f) depunerea documentatiei pentru autorizatia de construire la autoritatea administratiei
publice competente;
* g) se emite autorizatia de construire.

~8~
Care sunt noile obligatii ale investitorilor in conformitate cu modficarile legii
10/1995 privind calitate in constructii?Care sunt principalele prevederi ale
Legii nr. 177/2015?
Persoanele care vor sa construiasca locuinte sau sa le modifice, modernizeze, repare,
consolideze trebuie sa aiba proiecte tehnice verificate si sa angajeze un diriginte de
santier pentru controlarea lucrarilor, potrivit Legii nr. 10/1995. Vechiul act normativ
prevedea ca, in mediul rural si in satele ce apartin oraselor, erau exceptate de aceste
reguli locuintele cu parter si parter plus un etaj, precum si anexele gospodaresti.

Aceasta exceptie a fost eliminata, potrivit Legii nr. 177/2015 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, care a aparut in Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 484 din 2 iulie si care se aplica efectiv de la data de 1 septembrie
2015.

Concret, si cei care construiesc case la tara sau care fac lucrari de interventie la
locuintele existente sunt obligati sa angajeze diriginti de santier autorizati, chiar
daca cladirea va avea doar parter sau parter cu un etaj. In plus, de verificarea calitatii
lucrarilor se ocupa si responsabilii tehnici cu executia autorizati, care sunt angajati de
catre persoanele ce executa efectiv lucrarile.

Verificarea calitatii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la


constructiile existente, pentru care se emit () autorizatii de construire sau de desfiintare,
este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de santier autorizati,
angajati ai investitorilor si prin responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai
executantilor, scrie in noul act normativ.

Pe deasupra, proiectele, executia lucrarilor si a constructiilor trebuie expertizate tehnic de


catre experti tehnici atestati.

Atentie! Persoanele care nu angajeaza un diriginte de santier pentru a verifica executia


lucrarilor pot fi amendate cu sume cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei.

La tara, proiectele tehnice nu sunt controlate pentru casele care au


doar parter

Proiectele tehnice trebuie controlate, inainte de a fi folosite, de catre verificatori atestati


in acest sens, scrie in Legea nr. 177/2015. Verificatorii trebuie neaparat sa fie alte
persoane in afara de cele care au intocmit proiectele.

Verificarea proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele


fundamentale aplicabile, se efectueaza de catre specialisti verificatori de proiecte atestati

~9~
pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor.
Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el,
proiectele la a caror elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert
tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnica, scrie in noua lege.

Cu toate acestea, proiectele tehnice nu sunt verificate atunci cand este vorba
delocuinte unifamiliale care au doar parter si de anexe gospodaresti ale persoanelor
fizice, situate in mediul rural si in satele ce tin de municipii si orase. Aceeasi regula se
aplica si pentru constructiile provizorii ce nu necesita autorizatii de construire.

Atentie! In cazul lucrarilor care sunt facute fara ca proiectele tehnice sa fie verificate de
specialisti atestati, amenzile aplicabile sunt cuprinse intre 10.000 si 20.000 de lei.

In alta ordine de idei, autoritatile vor veni sa controleze lucrarile, prin intermediul
personalului Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC). De la aceste verificari sunt
exceptate, totusi, locuintele unifamiliale care au doar parter si anexele
gospodarestiale persoanelor fizice, aflate in mediul rural si in satele ce tin de municipii si
orase. De asemenea, inspectorii nu controleaza nici constructiile provizorii si lucrarile care
se pot face fara a fi necesara o autorizatie de construire.

Proprietarii platesc statului o cota din valoarea lucrarilor

Noua lege dispune ca investitorii sau proprietarii trebuie sa vireze o anumita suma de
bani catre ISC.

Mai exact, suma este echivalenta cu o cota de 0,5% din valoarea autorizata (fara TVA)
a lucrarilor pentru realizarea locuintelor noi si a lucrarilor de interventie la casele
existente.

Suma se plateste catre ISC dupa cum urmeaza:

50% din bani trebuie virati la data transmiterii la ISC a instiintarii referitoare la data inceperii
lucrarilor autorizate;
restul banilor (suma ce se calculeaza ulterior in functie de valoarea finala a lucrarilor) trebuie
virati la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Nerespectarea acestor termene este penalizata cu 0,15% pentru fiecare zi de intarziere.

Potrivit vechii legi nr. 10/1995, investitorii/proprietarii trebuiau sa vireze lunar catre ISCo
suma echivalenta cu o cota de 0,70% din cheltuielile pentru executarea constructiilor si a
lucrarilor () si pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire, cu exceptia
proprietarilor, persoane fizice, care executa lucrari de consolidare si reparatii la locuintele
din proprietate.
~ 10 ~
Noua lege mentioneaza si obligativitatea executarii lucrarilor de constructie dupa
un proiect tehnic intocmit de specialisti in domeniu, arhitecti, ingineri indiferent ca
investititia se localizeaza in mediul rural sau urban. Astfel este ilegal sa
construiesti un imobil doar dupa un proiect de autorizare al lucrarilor de tip DTAC,
ce nu contine suficiente date necesare executiei.

La transmiterea catre ISC a datei de incepere a lucrarilor, precum si la depunerea


programului control pe faze determinante, inspectorilor trebuie sa li se prezinta si proiectul
tehnic PTh/DDE complet, stampilat si vizat de catre verificatori atestati sau dupa caz si de
catre experti.

~ 11 ~

S-ar putea să vă placă și