Sunteți pe pagina 1din 4

Analiza cifrei de afaceri

Cifra de afaceri este un indicativ economic esential in contabilitatea oricarei afaceri. Cifra
de afaceri poate fi luata ca reper pentru impunerea de impozite (cum a fost in perioada
impozitului forfetar) si taxe.

Cifra de afaceri reprezinta suma veniturilor totale obtinute din operatiuni comerciale,
respectiv vanzarea de marfuri, produse, lucrari si servicii, intr-o anumita perioada de timp.

In cifra de afaceri nu sunt incluse veniturile financiare si veniturile extraordinare.

In contabilitate, cifra de afaceri se calculeaza prin insumarea urmatoarelor elemente: venituri


din livrari de bunuri + venituri din executari de lucrari + venituri din prestari servicii.

Totodata, cifra de afaceri mai este definita si ca valoarea afacerilor realizate de intreprindere
cu tertii, ca urmare a exercitarii curente a activitatii de productie si comercializare, pe parcursul unui
exercitiu. De altfel, in contabilitate, cifra de afaceri neta mai este definita si ca fiind suma provenita
din vanzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a intreprinderii,
dupa scaderea reducerilor comerciale, a taxei pe valoare adaugata si a altor taxe legate direct de cifra
de afaceri.

Cifra de afaceri include valorile incasate sau de incasat din vanzarea bunurilor, furnizarea
serviciilor sau desfasurarea activitatilor de leasing de catre intreprindere.

Din punct de vedere conceptual, cifra de afaceri poate fi abordata in diferite feluri:

- Cifra de afaceri totala


- Cifra de afaceri neta
- Cifra de afaceri medie
- Cifra de afaceri marginala
- Cifra de afaceri minima

Cifra de afaceri totala (CA) reprezinta volumul total al afacerilor unei firme evaluate la preturile
pietei.

Cifra de afaceri net (CAn) cuprinde sumele rezultate din vnzarea de produse i furnizarea de
servicii care se nscriu n activitatea curent a entitii, dup deducerea reducerilor comerciale i a
taxei pe valoarea adugat, precum i a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

Cifra de afaceri medie ()- reflecta venitul obtinut pe unitatea de produs sau serviciu.

Relatia de determinare este: CA=CA/Q unde: Q= volumul fizic al vanzarilor

Cifra de afaceri marginala (CAm) este data de variatiile (crestere sau scadere) date de vanzarile
generate la un anumit produs sau serviciu. Adica daca o afacere are mai multe produse si la un
momentdat unul din produse aduce mai multe incasari, surplusul de incasari este cifra de afaceri
marginala.
Relatia de calcul este: CAm= CA/Q

Cifra de afaceri critica (CAmin) evidentiaza pragul de rentabilitate al intreprinderii si constituie


nivelul veniturilor din vanzari care este necesar acoperirii integrale a cheltuielilor de exploatare.
Relatia de calcul a fost stabilita pornind de la premisa conform careia profitul este nul in
momentul atingerii pragului de rentabilitate, iar cheltuielile totale in raport cu volumul de activitate
se grupeaza in cheltuieli fixe si cheltuieli variabile.

Relatia de determinare este: CAmin=ChF/(100-Rv)

Unde: ChF- suma cheltuielilor fixe

Rv- rata medie a cheltuielilor variabile

Rv=(Chv/CA)*100

Unde: Chv-suma cheltuielilor variabile

Analiza cifrei de afaceri are ca scop vizarea cunoasterii dinamicii vanzarilor unei firme, a factorilor care
conditioneaza evolutia lor, in vederea elaborarii strategiei de piata si fundamentarii previziunilor principalilor
indicatori economico-financiari.

Utilizatorii de informatii oferite prin analiza cifrei de afaceri pot fi:

- Managerii societatii
- Actionarii
- Clientii
- Furnizorii
- Societatile bancare

Sursele informationale:

- Bilantul contabil
- Date din evidenta contabila curenta
- Anuare statistice

O intreprindere ce realizeaza in mod concludent o analiza a cifrei de afaceri, va avea in cuprinsul acesteia
in mod obligatoriu urmatoarele faze:

1. Analiza dinamicii cifrei de afaceri;


2. Analiza structurii cifrei de afaceri
3. Analiza facoriala a cifrie de afaceri;
4. Analiza cifrei de afaceri in corelatie cu capacitatea de productie/desfacere si cererea
5. Analiza cifrei de afaceri minime;
6. Analiza consecintelor modificarii cifrei de afaceri asupra principalilor indicatori economico-financiari
ai intreprinderii.

1. Analiza dinamicii cifrei de afaceri

Analiza evolutiei in timp a cifrei de afaceri se realizeaza cu scopul de a stabilii tendinta de evolutie a
activitatii intreprinderii (crestere, stabilitate, regres) ducand la luarea celor mai potrivite decizii. In acest fel,
daca cifra de afaceri este in crestere, firma trebuei sa identifice noi surse de finantare a activitatii. In caz
contrar, adica cand cifra de afaceri are tendinta de reducere, vor trebui gasite noi piete de desfacere pentru
produsele realizate sau serviciile prestate.

Aceasta se realizeaza cu ajutorul marimilor absolute, indicilor de dinamica (cu baza fixa si in lant) si a
ritmurilor medii. In conditiile unei economii de piata instabile, pentru o apreciere reala a rezultatelor
intreprinderii, se impune corectarea valorilor curente ale indicatorilor economici cu indicele mediu al
preturilor in scopul eliminarii efectului inflatiei, factor exogen care nu reflecta efectul propriu al unitatii
economice.

Astfel:

Cifra de afaceri reala se determina pe baza relatiei:

CAr = CAc/Ip

Unde: CAc= cifra de afaceri curenta

CAr= cifra de afaceri reala

Ip= indicele mediu al preturilor

Rata reala de crestere a cifrei se determina pe baza relatiei:

Rreala= [(1+Rc)/(1+Rp)-1]*100

Unde: Rc= rata de crestere a cifrei de afaceri curente

Rp= rata de crestere a preturilor

Analiza in dinamica a cifrei de afaceri, pentru o anumita perioada de timp se realizeaza pe baza
urmatorilor indicatori:

a) Modificarea absoluta:
- Cu baza fixa: Ca=Can-Ca0
- Cu baza in lant: Ca=Can-Ca(n-1)
b) Indici de evolutie:
- Cu baza fixa: ICa=(Can/Ca0)*100
- Cu baza in lant: ICa=(Can/Can-1)*100
c) Rata de crestere:
- Cu baza fixa: ICa=(Ca/Ca0)*100=(Can-Can-1)*100=Ica-100
- Cu baza in lant: ICa= (Ca/Ca0)*100=(Can-Can-1)/Can-1*100=Ica-100
2. Analiza structurii cifrei de afaceri

Analiza structurii cifrei de afaceri pleaca de la componentele indicatorului, respectiv: productia


vanduta (Pv), venituri din vanzarea marfurilor (Vmf), venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al
caror obiect de activitate este leasingul (Vd) si venituri din subventii de exploatare nete (Vs),
respectiv:

Ca=Pv+Vmf+Vd+Vs.

La randul sau, componenta de productie vanduta este alcatuita din:

Venituri din vanzarea produselor finite


Venituri din vanzarea semifabricatelor
Venituri din vanzarea produselor reziduale
Venituri din lucrari executate si servicii prestate
Venituri din studii si cercetari
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
Venituri din activitati diverse (comisioane, servicii prestate in interesul personalului, etc)