Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de nvmnt: Colegiul Grigore Antipa Bacu Avizat,

Profilul: Servicii Director: Constantin Ciofu


Domeniul de pregtire de profesional: Turism i alimentaie
Domeniul de pregtire general: Turism
Modulul I: CONTABILITATE GENERAL
Nr de ore/an: 64
Nr. ore /sptmn: 2, din care: T: LT: IP: 2
Clasa: a X-a PB
Profesor: PDURARU GABRIELA NUA Avizat,
ef catedr: Bont Iuliana Crinua
Plan de nvmnt aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3915/18.05.2017, Anexa 3
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3915/18.05.2017, Anexa 4
Nr. nregistrare........./.......................

PLANIFICARE CALENDARISTIC
AN COLAR: 2017-2018

Unitatea de rezultate ale


Nr Nr. ore Sptmna
nvrii /Rezultate ale nvrii Coninuturile nvrii Obs.
crt
Cunotine Abiliti Atitudini T LT IP T LT IP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Recapitulare 2 S1
Test iniial 2 S2
3.1.1. Prezentarea 3.2.1.Interpretarea 3.3.1. Manifestarea Procedeele comune disciplinelor
elementelor conceptelor i receptivitii n economice: S3
definitorii ale trasturilor asimilarea a) Evaluarea 2 S3 (Practic
procedeelor specifice conceptelor i Definiie, importan, componente comasat)
comune procedeelor comune trsturilor specifice Metode de evaluare 2 S4
disciplinilor disciplinilor procedeelor comune Evaluarea la data intrrii n entitate
economice: economice. disciplinilor Evaluarea la inventar i prezentarea 2 S5
evaluarea, economice: elementelor n bilan
cvalculaia, evaluarea, calculaie, Evaluarea la data ieirii din entitate
inventarierea. inventarierea. Reevaluarea n contabilitate
b) Calculaia
Definiie, importan 2 S6
Exemple de calculaii 2 S7
c) Inventarierea S8
Definiie, importan, scop, obiect 2 S8 (Practic
Clasificarea inventarierii 2 S9 comasat)
Organizarea i desfurarea inventarierii 2 S10
Documentele utilizate n inventarierea S11
gestiunilor. (Practic
Recapitulare+evaluare 2 S11 comasat)
3.1.2. Prezentarea 3.2.2. Aplicarea 3.3.2. Asumarea Principiile contabile generale;
principiilor i reglementrilor responsabilitii n Procedeele specifice metodei
procedeelor contabile privind nregistrarea corect a contabilitii
specifice metodei operaiilor economice a) Bilanul contabil (situaia poziiei
nregistrarea
contabilitii: n contabilitate, financiare) 2 S12
operaiilor n
bilanul contabil, aplicnd principiile i Definiie, importan, funcii, structur
contul, balana de contabilitate cu procedeele (active, capitaluri proprii i datorii) 2 S13
verificare. ajutorul procedeelor contabilitii. Tipuri de modificri bilaniere
contabile specifice Situaia performanei financiare 2 S14
metodei (cheltuieli, venituri, rezultate)
contabilitii. b) Contul- instrument de nregistrare,
calcul i control: 2 S15
3.2.3. Stabilirea Definiie, importan, structur, form 2 S16
regulilor de Planul de conturi general 2 S17
funcionare a Reguli de funcionare a conturilor 2 S18
conturilor pe baza Dubla nregistrare i corespondena
raionamentelor conturilor
matematice. Analiza contabil
Formula i articolul contabil
c) Balana de verificare
S20
Definiie, importan, funcii 2 (Stpmna
Clasificarea balanelor de verificare 2
S19
altfel)
ntocmirea balanelor de verificare S20
2 S21 S22
Tipuri de erori relevate i nerelevate de 2 (Practic
balana de verificare S22
comasat)
Recapitulare+evaluare 2 S23
3.1.3. Prezentarea 3.2.4. Calcularea 3.3.3. Asumarea Preurile mrfurilor: definiie,
caracteristicilor preurilor i responsabilitii n caracteristici, clasificare:
preurilor, tarifelor precum i a calcularea corect a a) Preurile en gros 2 S24
tarifelor i reducerilor de pre preurilor, tarifelor, b) Preurile en detail
reducerilor de oferite clienilor. precum i a c) Reducerile de pre 2 S25
pre, a 3.2.5. Aplicarea reducerilor de pre Documentele specifice operaiilor
documentelor principiilor oferite clienilor. economice cu mrfurilor: 2 S26
specifice matematice de baz a) Not de recepie
operaiilor n calculaie i b) Factura fiscal 2 S27
economice. evaluare. c) Chitan
3.2.6. Utilizarea d) Raport de gestiune zilnic 2 S28
softurilor contabile e) Borderou de vnzare
pentru evidena f) Aviz de nsoire a mrfii 2 S29
documentelor. g) Registru de cas
h) Bon de predare primire transfer restituire 2 S30
i) Proces verbal de recepie S31(Practic
j) Fia de magazie 2 S31 comasat)
Recapitulare+evaluare 2 S32
Unitatea de nvmnt:Colegiul Grigore Antipa Bacu Avizat,
Profilul: Servicii Director: Constantin Ciofu
Domeniul de pregtire de profesional: Turism i alimentaie
Domeniul de pregtire general: Turism
Modulul II: CONTABILITATE GENERAL
Nr de ore/an: 64
Nr. ore /sptmn: 2, din care: T: LT: IP: 2
Clasa: a X-a PB
Profesor: PDURARU GABRIELA NUA Avizat,
ef catedr: Bont Iuliana Crinua
Plan de nvmnt aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.:3915/18.05.2017, Anexa 3
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.:3915/18.05.2017, Anexa 4
Nr. nregistrare........./.......................

PROIECTAREA UNITILOR DE NVARE

UNITATEA DE NVARE: PROCEDEELE COMUNE DISCIPLINELOR ECONOMICE NR. ORE: 11

Nr. Coninuturile nvrii Unitatea de rezultate ale Activiti de Resurse Evaluare Nr. Data Observaii
crt. nvrii /Rezultate ale nvrii nvare ore
Cunotine Abiliti Atitudini
Recapitulare 2
Test iniial 2
Procedeele comune 3.1.1. 3.2.1.Interpretarea 3.3.1.
1. disciplinelor economice: Prezentarea conceptelor i Manifestarea - Exerciii de Fie de Fie de lucru
a) Evaluarea elementelor trasturilor receptivitii n definire a documentare 2
Definiie, importan, definitorii ale specifice asimilarea procedeelor Fie de
componente procedeelor procedeelor conceptelor i contabile. Fie de lucru autoevaluare 2
Metode de evaluare comune comune trsturilor
Evaluarea la data intrrii disciplinilor disciplinilor specifice - Exerciii de Materiale de Observare 2
n entitate economice: economice. procedeelor rezolvare a documentare sistematic
Evaluarea la inventar i evaluarea, comune inventatrului.
prezentarea elementelor cvalculaia, disciplinilor.
n bilan inventarierea. economice: - Exerciii de Laptop tiu/vreau s
Evaluarea la data ieirii evaluarea, enumerare a tiu/am 2
din entitate calculaie, documentelor Proiector nvat 2
Reevaluarea n inventarierea. utilizate n
contabilitate inventarierea 2
b) Calculaia gestiunii. 2
Definiie, importan 2
Exemple de calculaii - Exerciii de
c) Inventarierea sistematizare a
Definiie, importan, calculaiei
scop, obiect
Clasificarea inventarierii
Organizarea i
desfurarea inventarierii
Documentele utilizate n
inventarierea gestiunilor.
2
Recapitulare+evaluare

UNITATEA DE NVARE : PROCEDEELE SPECIFICE METODEI CONTABILITII NR. ORE: 12


Nr. Coninuturile nvrii Unitatea de rezultate ale Activiti de Resurse Evaluare Nr. Data Observaii
crt. nvrii /Rezultate ale nvrii nvare ore
Cunotine Abiliti Atitudini
2. Principiile contabile 3.1.2. 3.2.2. 3.3.2. - Exerciii de Fie de Fie de lucru
generale; Prezentarea Aplicarea Asumarea definire a documentare 2
Procedeele specifice principiilor i reglementrilor responsabilitii principiilor Fie de
metodei contabilitii procedeelor contabile n nregistrarea contabile. Fie de lucru autoevaluare 2
a) Bilanul contabil specifice privind corect a
(situaia poziiei metodei nregistrarea operaiilor - Exerciii de Materiale de Observare 2
financiare) contabilitii: operaiilor n economice n clasificare documentare sistematic
Definiie, importan, bilanul contabilitate cu contabilitate, procedeelor ilustrative
funcii, structur (active, contabil, contul, ajutorul aplicnd contabile. 2
capitaluri proprii i balana de procedeelor principiile i tiu/vreau s 2
Laptop
datorii) verificare. contabile procedeele - Exerciii de tiu/am 2
Tipuri de modificri specifice contabilitii. enumerare a
Proiector nvat 2
bilaniere metodei tipurilor de
Situaia performanei contabilitii. modificri
financiare (cheltuieli, 3.2.3. Stabilirea bilaniere.
venituri, rezultate) regulilor de
b) Contul- instrument de funcionare a - Exerciii de
nregistrare, calcul i conturilor pe nregistrare de
control: baza calcul i control. 2
Definiie, importan, raionamentelor 2
structur, form matematice. - Exerciii de 2
Planul de conturi general sistematizare a 2
Reguli de funcionare a procedeelor
conturilor contabile
Dubla nregistrare i
corespondena conturilor
Analiza contabil
Formula i articolul
contabil
c) Balana de verificare
Definiie, importan,
funcii
Clasificarea balanelor de
verificare
ntocmirea balanelor de
verificare
Tipuri de erori relevate i
nerelevate de balana de
verificare.

Recapitulare+evaluare 2

UNITATEA DE NVARE : PREURILE MRFURILOR NR. ORE: 9

Nr. Coninuturile nvrii Unitatea de rezultate ale Activiti de Resurse Evaluare Nr. Data Observaii
crt. nvrii /Rezultate ale nvrii nvare ore
Cunotine Abiliti Atitudini
Preurile mrfurilor: 3.1.3. 3.2.4. 3.3.3. - Exerciii de Fie de Fie de lucru 2
definiie, caracteristici, Prezentarea Calcularea Asumarea definire a documentare
clasificare: caracteristicilor preurilor i responsabilitii preurilor Fie de 2
a) Preurile en gros preurilor, tarifelor n calcularea mrfurilor. Fie de lucru autoevaluare
b) Preurile en detail tarifelor i precum i a corect a 2
c) Reducerile de pre reducerilor de reducerilor de preurilor, - Exerciii de Materiale de Observare
Documentele specifice pre, a pre oferite tarifelor, clasificare a documentare sistematic 2
operaiilor documentelor clienilor. precum i a documentelor ilustrative
economice cu mrfurilor: specifice 3.2.5. reducerilor de contabile. 2
d) Not de recepie operaiilor Aplicarea pre oferite Laptop tiu/vreau s
e) Factura fiscal economice. principiilor clienilor. - Exerciii de tiu/am nvat 2
f) Chitan matematice sistematizare a Proiector
g) Raport de gestiune zilnic de baz n operaiilor 2
h) Borderou de vnzare calculaie i contabile.
i) Aviz de nsoire a mrfii evaluare. 2
j) Registru de cas 3.2.6.
k) Bon de predare primire Utilizarea
transfer restituire softurilor
l) Proces verbal de recepie contabile
m) Fia de magazie pentru
evidena
Recapitulare+evaluare documentelor. 2