Sunteți pe pagina 1din 1

SSM: TESTELE NECESARE PENTRU VERIFICAREA CELOR 3

FAZE DE INSTRUIRE

Dupa cum bine stim, domeniul SSM este complex si cuprins in totalitatea sa doar de catre cei mai buni profesionisti

cu experienta solida. Discutand despre cele trei faze ale instruirii, ne referim si la finalizarea acestora cu

verificarea cunosrtintelor pe baza unor teste.

Astfel, conform PortalSSM, instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe

baza de teste. Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instruire individuala. Lucratorii nu vor putea fi angajati

daca nu si-au insusit cunostintele prezentate in instruirea introductiv-generala.

Instruirea la locul de munca se va finaliza cu verificarea cunostintelor de catre seful ierarhic superior celui care a

efectuat instruirea. Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instruire individuala. Lucratorii vor putea sa-si

inceapa efectiv activitatea la postul de lucru numai dupa verificarea cunostintelor si consemnarea acestui lucru in

fisa de instruire individuala.

Instruirea periodica se va verifica de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre
angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciile externe de prevenire si protectie,

care vor semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmnd astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

Mai mult, fata de celelalte doua tipuri de instruire, instruirea periodica va fi completata cu demonstratii practice, in

mod obligatoriu.