Sunteți pe pagina 1din 1

SERVICII IN DOMENIUL PROTECTIEI CIVILE

1. Operatorii economici, sunt obligati sa intocmeasca urmatoareloe acte de autoritate in conformitate cu


prevederile Legea nr. 481/2004(republicat 22.07.2008) privind protectia civila,coroborata cu O.U.G.
nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu Legea nr.
15/2005 si
O.M.I. nr. 3/06.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind
securitatea la incendiu si protectia civila :

decizia (dispozitia) pentru: numire a inspectorului de protectie civila, constituire a comitetului pentru situatii
de urgenta (celula de urgenta) si a regulamentului de organizare si functionare al acestuia;
decizia (dispozitia) de aprobare a organigramei de protectie civila si a constituirii echipelor de interventie
in caz de situatii de urgenta;
decizia (dispozitia) de instruire a salariatilor in domeniul protectiei civile;
intocmirea planului de alarmare al comitetului pentru situatii de urgenta, sinopticul cu activitatile si planul pazei
de aparare a punctului de conducere.
2. Decizia de numire a personalului de specialitate cu atributii in domeniul protectiei civile, se emite in
conformitate cu dispozitiile art.13 alin 2, din Legea 481/2004.
3. Clasificarea unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din
punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice;
4. Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta;

5. Intocmirea schemei de instiintare persoanelor si organismelor competente la producerea unei


situatii de protectie civila;
6. Programul sedintelor semestriale ale comitetului pentru situatii de urgenta (celula de urgenta);

7. Pregatirea inspectorului de protectie civila a conducatorilor locurilor de munca cu modul de


desfasurare a instruirii salariatilor din subordine.