Sunteți pe pagina 1din 156

MARGARET STANLEY

T`rmul
iluziilor

ALCRIS
M-94
Capitolul 1

Era evident c` \i pierduser` urma. |mpleticindu-se pe


c`r`ruia plin` de noroi, cu hainele lipite de trup, Nicola se
str`dui s`-[i tempereze frica sub imperiul c`reia se afla de
mult, intensificat` de lumina care sc`dea \n intensitate. Voia s`
ajung` \n acel ora[ prin care trecuser` \nainte, dar acesta se
dovedi mai \ndep`rtat dect crezuse. Ideea de a-[i petrece
noaptea \n aer liber i se p`ruse interesant` la \nceput, dar
acum o speria teribil.
Zgomotul unui motor \i f`cu inima s` tresare, \nainte de a
realiza c` ma[ina venea din fa]`. Luminile puternice ale
farurilor l`sau s` se vad` stropii de ploaie care c`deau f`r`
\ncetare. Ridic` bra]ele deasupra capului [i f`cu semne
disperate, apoi r`sufl` u[urat` cnd Land Roverul opri \n fa]a
ei cu un scr[net.
{oferul rosti ni[te vorbe nu prea ortodoxe [i scoase capul
pe fereastr`.
6 MARGARET STANLEY

Ce naiba cau]i aici? se auzi o voce dur` de b`rbat.


Am nevoie de ajutor, strig` Nicola, spernd c` nu intra
\ntr-o situa]ie mai grea dect cea \n care se afla. M` urm`resc
doi b`rba]i!
Omul deschise portiera ma[inii.
Urc` repede!
Fu foarte fericit` c` g`sise un suflet bun [i urc` imediat pe
bancheta din spate. Era \ntuneric [i nu vedea prea bine figura
salvatorului. Cu coada ochiului, v`zu doar c` avea p`rul
negru.
|]i mul]umesc, zise, mi-ai salvat via]a!
B`rbatul \ntoarse capul spre ea, privind-o.
Vor s`-]i fac` r`u?
Poate chiar s` m` omoare! Nicola se cutremur` la gndul
c` ar fi putut e[ua \n \ncercarea de a sc`pa de ei. Po]i s` m`
duci pn` \n primul ora[?Nu poate fi departe!
El nu avu nici o reac]ie.
Ai vreun cunoscut \n Santa Elena?
Nu, recunoscu ea. Nu cunosc pe nimeni \n Venezuela.
Santa Elena este singurul loc unde pot merge acum.
El [ov`i o clip`, dar m`ri viteza.
Nu este un ora[ prea sigur. Eu locuiesc la c]iva kilometri
de aici, ai fi \n siguran]` la mine.
N-a[ vrea s` abuzez de bun`tatea ta... \ncepu ea ca un
automat, dar renun]` imediat, observnd c` b`rbatul o
prive[te ironic.
T~RMUL ILUZIILOR 7

Se vede c` e[ti englezoaic`, zise el. Ai prefera s` te las s`


te descurci singur`?
Nu, recunoscu Nicola. Ar fi o impruden]`, avnd \n
vedere situa]ia \n care m` aflu.
O mare impruden]`, repet` el. Oricum, a[ vrea s` aflu ce
face o tn`r` singur` pe meleagurile astea.
Nicola oft`.
Este o poveste lung`.
Drumul spre locul despre care ]i-am spus ne va lua \n jur
de dou`zeci de minute, zise el. Te ascult.
Fu rndul ei s`-l priveasc` lung.
E[ti american, nu?
{i \nc` unul foarte convins! B`rbatul ad`ug` dup` cteva
clipe: nu te dep`rta de subiect.
Nu asta \mi era inten]ia, r`spunse Nicola. |ncercam doar
s`-mi revin pu]in, am fost destul de \ncercat` \n ultimele trei
zile. Trase aer \n piept, privind \nainte: ei sunt! exclam`
speriat`.
Ok, zise el, las`-te \n jos, s` nu te vad`.
Nicola \l ascult` cu inima b`tnd s`-i sparg` pieptul,
observnd cealalt` ma[in` care \ncetinise la apropiere. Urm`
un moment de spaim` cumplit`, cnd avu impresia c`
urm`ritorii vor ac]iona pentru a o recupera, dar ma[ina lor \[i
continu` drumul, prinznd vitez`.
Te po]i ridica acum, o sf`tui salvatorul ei. Au trecut.
Nicola f`cu un efort s` se ridice; abia acum realiza c` era
epuizat`. Strngea tare sp`tarul scaunului.
8 MARGARET STANLEY

Mul]umesc, \i spuse din nou. Crezi c` se vor \ntoarce,


dac` nu m` vor g`si pe drum?
Dac` o vor face, nu ne vor g`si, veni r`spunsul lui,
care-i spulber` teama. {i dac` nu cunosc foarte bine zona, nu
vor g`si El Milagro, mai ales pe ploaia asta.
A[a se nume[te casa ta?
Ranchul, o corect` el. De fapt, nu este al meu, ci al unui
amic. De data asta, f`cu o pauz`, a[teptnd ca Nicola s` spun`
ceva. Te sim]i mai bine?
Nicola era \nc` speriat`, dar trebuia s` mearg` \nainte.
|ncerc` s` se destind` pu]in.
Mi-ai promis c` m` duci la Caracas, \ncepu. Nu am alt`
solu]ie.
Exist` \ntotdeauna o alternativ`, zise el. Dar poate ar fi
bine s`-mi spui cum te nume[ti, pentru \nceput.
Nicola Sanderson. F`cu un gest evaziv. |mi este destul de
greu s` \ncep. Am sosit la Velida, convins` c` voi fi a[teptat`
de familia Crossman, dar n-a fost a[a. Mi-au pus la dispozi]ie
un bilet ca s` ajung aici, iar eu n-am avut bani de-ajuns s`-mi
cump`r biletul de \ntoarcere.
Te rog s` \ncepi cu \nceputul, o opri el, cu prima zi.
Nicolei \i era greu s`-[i adune gndurile. |ncerc` s`-[i
aminteasc` lumea pe care o p`r`sise cu trei zile \n urm`.
Am r`spuns la un anun] dat de o familie care avea nevoie
de o guvernant` englezoaic` pentru un pu[ti de [ase ani, pe o
perioad` de un an, \ncepu ea. Nu aveam de lucru [i eram
disperat`. Salariul era bun [i un an nu este chiar a[a de mult.
T~RMUL ILUZIILOR 9

E[ti calificat` pentru asta?


Nu, admise Nicola, apoi dup` ce oft` lung, ad`ug`: de
fapt, sunt actri]`.
El \i arunc` o privire rapid`.
Ar fi trebuit s` cunosc numele t`u?
Numai dac`, din \ntmplare, ai v`zut piesa ne\nsemnat`
\n care am avut un rol. Nicola era prea epuizat` s` mai fie [i
cinic`. B`nuiesc c` nu ai idee c]i absolven]i ai [colilor de
teatru sunt f`r` slujb` \n Anglia!
El o privi lung.
A[a c` ai acceptat prima ofert` care s-a ivit?
Mai mult sau mai pu]in. Scria c` nu este nevoie de
calificare, cu condi]ia s` fiu englezoaic` [i capabil` s` educ un
copil de [ase ani.
Ai fost la interviu?
La cei de la agen]ia de resurse umane. Nicola ridic` din
umeri. Am avut noroc, dac` se poate spune a[a. Nu erau prea
mul]i dispu[i s` stea un an departe de cas`, \n Velida, a[a c`
am acceptat slujba imediat.
{i nu ]i-a trecut prin minte s` iei leg`tura cu autorit`]ile
\nainte de a p`r`si Anglia?
Ea scutur` din cap.
Mi-au ar`tat o fotografie a familiei la care urma s` lucrez.
Tot englezi?
A[a mi-au spus. Domnul Crossman, capul familiei, are o
planta]ie de cacao [i se afl` aici de [apte ani. Mi-a pl`tit
avionul pn` la Caracas.
10 MARGARET STANLEY

De acolo mai sunt \nc` vreo dou` sute de kilometri.


{tiu. Am crezut c` voi g`si un mijloc de transport.
B`rbatul scutur` din cap, dezgustat.
N-ai suspectat nimic, atunci?
Nicola \[i mu[c` buzele.
Mi-am imaginat c` a fost o ne\n]elegere privind data
sosirii mele [i oricum, nu aveam bilet de \ntoarcere.
Puteai s` te duci la consulat.
Acum, dac` m` gndesc, a[ fi putut face o mul]ime de
lucruri.
El accept` afirma]ia, f`r` alte comentarii. Nicola sim]i c` nu
era cazul s` mai adauge ceva la cele \n]elese deja de b`rbat \n
privin]a impruden]ei ei. Era evident c` se hazardase. Dar dup`
ce se \ntmpl` ceva r`u, fiecare realizeaz` c` ar fi putut
proceda altfel.
A[a c`, te-ai \ncredin]at celor doi care te caut` acum, nu?
Unde i-ai cunoscut?
|ntr-o cafenea, r`spunse Nicola. P`reau ni[te persoane
decente.
El pufni dispre]uitor.
Nu po]i citi prea multe pe chipul unei persoane chiar de
la \nceput, doar dac` este ceva prea evident.
A[a este, dup` cum am v`zut. |n mintea Nicolei se
derular` rapid crmpeie de amintiri terifiante. Au \nceput s`
discute despre un loc unde ar putea ob]ine un pre] bun
pentru o europeanc` blond`. N-am [tiut c` mai exist` astfel de
locuri!
T~RMUL ILUZIILOR 11

Exist`. O blond` era ca o man` cereasc` pentru ei. }i-au


f`cut vreun r`u?
Nu \nc`pea nici o \ndoial` ce voise s` afle.
Nu, din fericire, nu!
Da, [i cum ai reu[it s` scapi?
S-au oprit pentru noapte, iar pe mine m-au legat \n
spatele ma[inii [i s-au dus s` vneze. Am reu[it s` m` eliberez
[i s` fug. {tiam c` am trecut printr-un or`[el [i am sperat s`
pot ajunge la el \naintea lor. Dac` n-ai fi ap`rut... mi-am l`sat
acolo toate lucrurile.
Ce mai conteaz`?
{i pa[aportul!
Asta ar putea fi o problem`, dar nu una de nerezolvat.
Trebuie s` te duc direct la Caracas.
Nicola \i arunc` o privire gr`bit`.
|n seara asta?
Nu am cum s` ajung acolo pe ploaia asta, cred c` va
trebui s` a[tep]i pn` diminea]`.
Ea \l privi lung, apoi \l \ntreb`:
E[ti singur aici?
Nu chiar. Carlos a plecat \ntr-o excursie. Nu-]i face
probleme, nu sunt acel gen de care abia ai sc`pat. Ai nevoie
de o baie [i de haine uscate. Maria \]i va oferi ceva.
O alt` femeie. Nicola nu putea dect s`-i fie
recunosc`toare. Avea nevoie urgent` de odihn`, i se p`rea c`
trecuse un secol de cnd nu mai dormise.
12 MARGARET STANLEY

Avusese nevoie de dou` zile s` ajung` la Velida. Dou` zile


pe drumuri pline de noroi, de umezeal`, avnd ocazia de a
a]ipi sporadic. Apoi, disperarea de a fi ajuns la destina]ie,
unde se considerase abandonat`. De mult renun]ase s`
\n]eleag` cum gndise cel care o angajase. Desigur, la ea nu se
gndise nici o clip`.
Apoi, de cum \i cunoscuse pe Rodrigo [i Juan, trecuse
printr-o gam` foarte larg` de emo]ii. Iar acum se sim]ea
sfr[it`.
Tu nu te-ai prezentat \nc`, murmur` dup` o vreme.
El spuse dup` un moment de ezitare.
M` numesc King, Ross King.
Undeva, \i \ncol]i un gnd prea rapid pentru a-l putea
dezvolta. |i spuse repede:
|]i sunt \ndatorat`, domnule King.
Bine c` te-am putut ajuta! El \ncetini ma[ina, privind
circumspect prin parbriz. Urmeaz` o curb` strns` acum,
]ine-te bine! Nu mai avem mult de aici.
{i nu exagerase. |n jurul lor ap`ru brusc p`durea tropical`
umed`, cu mirosul specific de lemn ud. Se presupunea c`
sezonul ploios trecuse, a[a cum i se spusese Nicolei.
Ea plecase din Anglia \ntr-un noiembrie ce]os [i anticipase
c` va g`si la destina]ie cer albastru, f`r` nori, soare puternic,
dar nu prea v`zuse a[a ceva.
Imediat ce va ajunge \napoi \n Anglia, nu va mai pleca
niciodat`.
T~RMUL ILUZIILOR 13

Dac` va mai ajunge vreodat` acas`. Acum, acest vis i se


p`rea nerealizabil. Nu putea ob]ine prea u[or un pa[aport
nou. Cu timp, [i mai ales r`bdare, se va rezolva, \i spusese
Ross King.
Totul ar fi fost bine, dar timpul \nsemna bani, un loc \n
care s` tr`iasc`, hran` [i haine de schimb. Nu avea nimic
altceva dect pantalonii [i c`ma[a \n care era \mbr`cat`, iar
pantofii \i erau uzi [i murdari de noroi.
Traversar` un ru, a c`rui ap` ajungea pn` la mijlocul
ro]ilor. Nicola, care nu mai trecuse printr-o astfel de
experien]`, sim]i o strngere de inim`, accentuat` [i de
oboseal`. P`durea se r`ri brusc, f`cnd loc unui lumini[, apoi
z`ri luminile unei locuin]e. Oprir` \n fa]a unei case cu un
singur etaj [i verand`.
Nicola fiind deja ud`, nu se mai gr`bi s` se ad`posteasc`.
Ross nu p`ru afectat de pic`turile de ploaie. O conduse spre
intrare. De cum se deschise u[a cea mare, intrar` \ntr-o
\nc`pere foarte spa]ioas`, cu pere]ii albi, cu mobile \n stil
spaniol, scaunele [i masa sculptate, covoare groase, albe pe
podele.
O femeie cu tenul m`sliniu, a c`rei vrst` era greu de
determinat, ap`ru \mbr`cat` \ntr-o fust` neagr`, lung`, cu
bluz` alb`, ]`r`neasc`.
Vorbea spaniola [i o studie din priviri pe nou-venit`, \n
timp ce Ross \i explica ce este cu ea. Cnd termin`, femeia \i
\ntinse mna zmbindu-i Nicolei, iar zmbetul ei deschis [i
cald sugera simpatie, \n orice col] al lumii.
14 MARGARET STANLEY

Poftim \n`untru, zise ea.


Ross \ncuviin]` gestul femeii.
Maria va avea grij` de tine, de nevoile tale. Vom mnca
dup` ce te usuci.
Nicola ar fi preferat somnul \n locul hranei, dar nu putea
face o alegere.
Odat` cu c`derea \ntunericului, temperatura sc`zuse [i i se
f`cuse cam frig.
Maria o conduse spre baia care p`rea foarte elegant`
pentru aceste locuri. D`du drumul apei calde, apoi, prin
semne, \i suger` Nicolei s`-[i scoat` hainele ude. Observ`
prosoapele turce[ti, groase, care atrnau de cuiere.
|nchise apa cnd consider` c` ajunsese la nivelul dorit,
apoi, cu un oftat de u[urare, se cufund` \n apa fierbinte.
Folosi [i du[ul de mn` pentru a-[i cl`ti p`rul pe care [i-l
sp`lase cu s`pun \n loc de [ampon. Cur`]enia este un lucru
esen]ial, a[a \i spusese mama mereu.
Maria se \ntoarse, aducnd haine uscate; le puse pe un
scaun, zmbi din nou [i plec`.
Nicola observ` c` nu se g`seau acolo obiecte de lenjerie,
dar era prea trziu, pentru c` femeia ie[ise. Alese o pereche de
pantaloni de bumbac albi, un tricou [i descoperi [i o pereche
de espadrile care i se potriveau.
Se privi \n oglind` [i observ` c` era tras` la fa]`, cu
cearc`ne, ochii alba[tri \i erau marca]i de oboseal`. Dar acum
era \n siguran]`. Sc`pase ca prin urechile acului.
T~RMUL ILUZIILOR 15

Ross o a[tepta \n camera de zi. Schimbase c`ma[a bej cu


care fusese \mbr`cat, cu una \n acela[i stil, \ns` alb`. Era mai
\nalt dect [i-l imaginase, cu umerii largi [i [oldurile \nguste.
Avea ochii cenu[ii, o c`ut`tur` aparte. Privi p`rul blond al
fetei, \nc` ud.
Parc` e mai bine acum, nu mai ar`]i ca un [oarece ud!
glumi el.
|ncerca s-o ajute s` se destind` dup` \ntmpl`rile nefericite
din ultimele dou` zile; lucru cam greu pentru c` o marcaser`
profund.
Nicola \l privi pe b`rbatul din fa]a ei cu tr`s`turile lui
regulate, ochii inteligen]i [i sim]i un fior. Era atr`g`tor? Nu,
mai mult dect att, era un b`rbat surprinz`tor de frumos
acest Ross King.
Numele i se p`rea cunoscut, de[i nu putea spune unde-l
mai auzise.
Maria ne aduce mncarea aici, zise el. Sper c`-]i place
paella.
Nici nu m` intereseaz` ce m`nnc, \i spuse Nicola
ad`ugnd cu indiferen]`: de fapt, nu-mi este deloc foame.
}i-au dat ceva de mncare?
Nu, admise ea. Nici n-a[ fi putut mnca, de altfel.
Ar trebui totu[i s` m`nnci ceva, ca s` nu ai probleme
mai trziu. Un brandy vrei?
Ea f`cu o grimas`.
Acum, nu, poate mai trziu.
Da, te va ajuta s` adormi.
16 MARGARET STANLEY

De[i era istovit`, tinere]ea \[i spunea cuvntul [i se a[ez`


\ntr-un fotoliu \n fa]a lui privindu-l curioas`. P`rea foarte
familiar \n acest mediu, cu toate c` aceast` cas` nu-i apar]inea.
Carlos era \ntr-o c`l`torie, \i spusese. Cine era Carlos,
r`mnea s` afle.
E[ti de mult timp aici? \l \ntreb` Nicola. La El Milagro,
vreau s` spun.
De cteva luni. Ochii lui cenu[ii o privir` dintr-o dat`
t`ios, ca o cortin` de o]el c`zut` brusc. Vom vedea cum o
s`-]i rezolv`m problema. Primul lucru pe care-l vom face
mine diminea]` va fi s` mergem la Santa Elena, s` reclam`m
pa[aportul pierdut. Nu cred c`-i vor prinde pe cei doi, dar
m`car vor \ncerca. Vei avea nevoie de ni[te haine, a[a cum e[ti
\mbr`cat` acum nu po]i merge la consulat.
Dar cu lucrurile mele m` pot \mbr`ca dup` ce le voi
sp`la, r`spunse Nicola. Deja ]i-am creat destule probleme.
Po]i s` spui ce vrei, dar nu de bun`voie ai ajuns aici, \n
aceast` conjunctur`; dac` a[ fi avut o fiic` de vrsta ta, mi-ar fi
pl`cut s` [tiu c` exist` cineva care s-o ajute.
Nicola zmbi f`r` s` vrea.
Ca s` ai o fiic` de vrsta mea, ar trebui s` fii mai b`trn!
El ridic` din sprncene.
C]i ani \mi dai?
Ea ridic` din umeri, nevrnd s` par` ridicol`.
Treizeci [i cinci, poate.
Am treizeci [i nou`, o inform` el. Asta \nseamn` c` sunt
cu dou`zeci de ani mai b`trn ca tine.
T~RMUL ILUZIILOR 17

Cu optsprezece, de fapt.
Posibil. Dar spune-mi, te rog, ce spune familia ta de
aceast` slujb` minunat` pe care ]i-ai g`sit-o? Sau nu te-ai
obosit s` le spui?
Nicola sim]i o strngere de inim`.
Mama a murit acum un an. Pe tata nu l-am cunoscut; sunt
ceea ce se nume[te un copil nelegitim.
Nu te mai v`ic`ri, o opri el, sunt mul]i cei ca tine.
Ea \l privi lung.
{i tu....?
El p`ru s` ezite un moment, apoi spuse:
Da, [i eu...
Nu po]i s` nu fii extrem de sensibil, \n acest caz.
Nu se gndise c` era ceva r`u, s` spun` de la bun \nceput
care-i era situa]ia, dar poate el avea dreptate, lucrul acesta
nu-i interesa chiar pe to]i, sau, altfel spus, nu to]i erau
preg`ti]i s`-l \n]eleag`. Dar mama \i repeta adesea s` spun`
mereu adev`rul. Nu uitase sfaturile ei, care veneau s`
compenseze marea gre[eal` pe care o f`cuse, aceea de a o
aduce pe lume f`r` a avea un so].
Nici faptul c` fiica ei alesese scena, nu fusese ceva u[or de
acceptat pentru biata ei mam`, dar f`cuse tot posibilul s-o
ajute s` termine [coala dramatic`.
Se pare c` noi, cei proveni]i din familii problem`, suntem
dispu[i adesea la nevroze.
Nu mai dramatiza, o opri el, nu m` impresionezi!
Nicola \l privi circumspect`.
18 MARGARET STANLEY

Cred c` este nevoie de ceva impresionant cu adev`rat


pentru a-]i cuceri aten]ia, domnule King.
Poate, zise el, neimpresionat de sarcasmul ei.
Maria sosi cu o tav` pe care o a[ez` pe m`su]a din fa]a ei.
M`nnc`, \i spuse.
Paella era delicioas`. Cu toate c` spusese c` nu-i este
foame, se trezi mncnd totul, pn` la ultima buc`]ic`.
La vrsta ta \]i revii foarte repede dup` orice [oc, observ`
Ross, urm`rind cum m`nnc`. Mai vrei?
Ea scutur` din cap.
Ajunge, mul]umesc, deja nu mai pot \nghi]i nimic.
Nu s-ar spune. Cred c` acum po]i dormi lini[tit`, f`r`
co[maruri.
Nicola se \nfior` involuntar.
Voi \ncerca.
Brandyul te va ajuta. Ross se \ndrept` spre barul din
\nc`pere, de unde scoase o sticl` [i dou` pahare.
Un singur pahar [i te duci la culcare.
Ea ripost` imediat:
Doar nu sunt copil!
Este adev`rat; ai prefera s` te duc \n bra]e la culcare [i nu
s`-]i spun c` trebuie s` te culci?
Nu fi ridicol! explod` Nicola, amuzat`. Apoi se trezi
spunnd: scuz`-m`, sunt ridicol`.
E[ti doar stresat`.
Ross aduse b`utura [i-i puse un pahar \n fa]`. |i era greu
s` intuiasc` la ce se gndea \n clipa aceea. Era, f`r` \ndoial`,
un maestru al expresiilor greu de interpretat.
T~RMUL ILUZIILOR 19

Lucrurile vor p`rea mai simple diminea]`, \ntotdeauna se


\ntmpl` a[a.
Spunea toate acestea cu aerul unuia care p`]ise multe, se
gndi Nicola.
Ea [tia prea bine c` nimic nu se va fi schimbat pn`
diminea]`. Pentru ea, \n mod sigur nu se va schimba nimic \n
bine. Se va afla \n aceea[i \ncurc`tur`; dar poate dac` el \i va
netezi drumul, cine [tie? Trebuia s`-[i pun` speran]ele \n
cineva.
E[ti foarte bun cu mine, spuse ea [i-l v`zu zmbind.
Depinde cum vezi lucrurile; dac` tot te-am adus aici, nici
nu am de ales.
Altul m-ar fi suit \n autobuzul de Caracas [i m-ar fi trimis
\napoi, sublinie ea. Dac` am putut s` ajung pn` aici, trebuie
s` m` pot \ntoarce!
Cu condi]ia s` nu mai \ntlne[ti ni[te personaje gata s`
te ajute, complet` el. Apoi, f`cu un gest indiferent din mn`:
termin` b`utura, iar Maria te va conduce \n camera ta.
Femeia venezuelean` sosi imediat ce o chem`.
Nicola avusese sentimentul c` aceasta se aflase tot timpul
prin apropiere. Probabil mai fuseser` femei prin locurile
acestea, ajunse cu diferite ocazii. Ross nu-i f`cea impresia
unui retras.
|ncepuse s` bea whisky cnd se duse la culcare. Se \ntreb`
dac` era ritualul lui din fiecare sear`.
Chiar prezen]a lui aici, \n jungla venezuelean`, era un
mister.
20 MARGARET STANLEY

Poate se ascundea de ceva, sau de cineva. Nu c` ar fi fost


un criminal, nu-l b`nuia de a[a ceva.
Mine \l va \ntreba. El i-ar spune probabil s`-[i vad` de
treburile ei.
Camera spre care o conduse Maria, avea un aspect
func]ional, ca [i restul casei.
Indiferent cine era acest Carlos, \i pl`cea s` duc` o via]`
simpl`.
Patul larg din camer` era acoperit de o cuvertur` alb`. Nu
se putu ab]ine s` se priveasc` \n oglinda din \nc`pere [i orict
de obosit` ar fi fost, pufni \n rs. Ar`ta cumplit!
Cel pu]in patul era foarte confortabil. Se a[ez` \ncet \n
a[ternuturile albe ascultnd r`p`itul ploii [i \ncerc` s` nu se
mai gndeasc` la cele \ntmplate, dar f`r` succes.
Chiar dac` va ajunge vreodat` \napoi \n Anglia, ce putea
face acolo?
Renun]ase la camera \nchiriat` \n care locuia [i acum, f`r`
o slujb`, f`r` bani, \i va fi cam greu s` caute altceva.
De ce nu r`m`sese acolo unde era \n siguran]` cel pu]in?
Slujba c`p`tat` fusese prea bun` pentru a fi adev`rat`.
V`zute retrospectiv, cele \ntmplate \n ultimele zile erau
greu de crezut, ca o carte sau un film. Da, mai degrab` un film.
Deodat`, avu o revela]ie: Ross King!
Nu era de mirare c` numele lui i se p`rea cunoscut! Cu un
an \n urm`, numele acesta fusese afi[at peste tot prin ora[, ca
[i fotografia lui. {tirile din ziare n-o impresionaser`. Nu
credea \n ceea ce scriau ziarele despre vie]ile altora, lucruri pe
T~RMUL ILUZIILOR 21

care nu le puteai verifica. |[i aminti un titlu care ]inuse


paginile ziarelor:
Regizor suspectat c` [i-a ucis so]ia.
Arlene Carol fusese complet necunoscut` pn` la c`s`toria
cu Ross King.
Nicola [i-o aminti ca pe o brunet` superb`, a c`rei senzualitate
ajungea dincolo de ecran pn` la fiecare b`rbat din sal`.
Moartea \i stopase brusc cariera fulminant` pe un drum din
California, cnd ma[ina \n care se afla s`rise peste parapet.
Timp de cteva ore, Ross King fusese suspectat de crim`, dar
acuza]iile fuseser` ridicate din lips` de probe, de[i mult prea
trziu pentru a mai opri presa s` fac` specula]ii \n privin]a
vie]ii lor conjugale.
Se pare c` pasiunile so]iei lui nu se opriser` la el, sau la
ecran. Leg`turile cu al]i b`rba]i erau de notorietate deja, iar
c`snicia lor o iluzie, cu mult \nainte de accident.
Ross nu ar`ta ca un criminal, dar cine poate [ti cum
reac]ioneaz` un b`rbat \n condi]ii speciale?
Dac` moartea so]iei \l f`cuse s` se retrag` de lume,
\nseamn` c-a iubit-o imens. De atunci, nu mai f`cuse nici un
film. Ce p`cat de talentul lui irosit!
Dar Nicola \[i spuse c` a doua zi \[i va lua r`mas-bun de la
el, a[a c` nu mai era cazul s`-[i pun` \ntreb`ri.
La Caracas va fi singur` din nou, la mna oficialit`]ilor.
Indiferent ce sum` i s-ar \mprumuta, va trebui s-o returneze,
ceea ce \nsemna c` dac` g`sea o slujb`, datoria va atrna mult
timp de gtul ei ca o piatr`.
Dar avea alt` solu]ie?
Capitolul 2

Lucrurile vor p`rea mai simple diminea]`, a[a-i spusese


Ross King. Privind de la fereastra camerei rul care se vedea
\nvolburat la mic` distan]` de cas`, Nicola \[i spuse c`
profe]ia fusese oarecum optimist`. Casa era ridicat` pe un
deal, a[a c` p`rea destul de sigur` deocamdat`. {i nici nu i se
p`rea c` ar da peste maluri. Ploaia continua s` cad` ne\ncetat.
Iar ea, dac` voia s` p`r`seasc` aceast` cas`, ar fi bine s-o fac`
destul de repede.
|mbr`cat` cu acelea[i haine pe care i le d`duse Maria cu o
sear` \nainte, porni s`-[i caute binef`c`torul. Ross bea cafeaua
pe verand`, urm`rind ploaia care nu mai contenea.
Ar putea fi [i mai r`u, observ` el, ca r`spuns la privirea pe
care i-o arunc` Nicola. Am putea ajunge c`lare la Santa Elena.
Nu [tiu s` c`l`resc, r`spunse ea nervoas`.
Atunci, o s` te leg de spinarea calului. Maria \]i preg`te[te
micul dejun, iar cafeaua este destul de bun`; dac` vrei,
toarn`-]i singur`.
T~RMUL ILUZIILOR 23

P`rea altfel \n diminea]a asta, se gndi Nicola. Parc` mai


]fnos. Era vremea de vin`? Sau prezen]a ei? Mai degrab` o
combina]ie \ntre cele dou`.
Iar acum, [tiind cine era b`rbatul, era [i mai re]inut`. Nu
[tia cum s` procedeze, s` discute pe aceast` tem` sau s`
pretind` \n continuare c` nu [tie cine este Ross. Opt` pentru
varianta a doua.
Se \ntmpl` des? \l \ntreb`.
Doar \n sezonul ploios, veni r`spunul lui sec.
Am crezut c` se termin` \n luna octombrie. Oricum, este
ne[ansa mea. Crezi c` drumul spre Caracas este deschis?
Vom afla dup` ce mnc`m. I-am spus Mariei s` ne
preg`teasc` ni[te [unc` [i ou`, bine?
Nicola zmbi.
Este foarte bine, dar nu m-a[ fi a[teptat ca aici, \n jungl`,
s` existe a[a ceva!
Carlos are porci, g`ini, capre, tot ce-i trebuie.
A[adar, este fermier?
B`rbatul o privi lung.
Nu, este un b`rbat c`ruia \i place s` tr`iasc` retras de
lume.
Cu tine face excep]ie, se aventur` ea ridicnd din
umeri.
Ne respect`m intimitatea.
Poate c` [i acest Carlos avea un trecut dureros, reflect`
Nicola, \ntrebndu-se \nc` o dat` care era adev`rul despre
24 MARGARET STANLEY

b`rbatul cu care sta la mas`. Indiferent ce povar` purta pe


umeri, era mai bine [i mai u[or dac` se \nchidea \n sine [i se
retr`gea din fa]a lumii?
Arunc` o privire spre profilul b`rbatului. Avea nasul
acvilin, maxilarul puternic. P`rea un b`rbat care a v`zut tot ce
se poate vedea \n via]`. Un b`rbat care-i f`cea inima s` bat`
mai tare. Dar atrac]ia fizic` nu ]inea cont de cine era persoana
respectiv`, din cte [tia ea. Ross King o f`cea s` simt` ceva ce
nu mai sim]ise.
A[ vrea s` [tii c` e[ti \n siguran]` aici, zise el cu ironie. Chiar
dac` am fost judecat [i condamnat, nu \nseamn` c` sunt un uciga[.
Nicola fu luat` prin surprindere de m`rturisirea lui. Nu se
a[teptase.
Nu [tiu despre ce vorbe[ti... ce vrei s` spui cu ...
Nu m` considera idiot, spuse Ross privind-o fix. {tiu c`
te ui]i la mine de parc` de cnd ai intrat \n casa asta a[ mai fi
retezat dou` capete!
Poate c` m` uitam admirativ... e[ti un b`rbat atr`g`tor,
domnule King.
El gesticul`, impacientat.
Te rog, f`-mi o pl`cere [i comport`-te normal; [tiu c`
asear` cnd mi-ai auzit numele ]i s-a aprins un becule] \n
minte, dar erai prea obosit` s` faci vreo leg`tur`.
Nicola nu putea nega. |i \nfrunt` privirea.
Ei bine, [tiu cine e[ti, nu are rost s` dramatizezi.
El o privi lung, cu ochii \ngusta]i, iar gura i se relax` \ntr-un
zmbet abia mijit.
T~RMUL ILUZIILOR 25

Ai dreptate.
|mi pare r`u, se aventur` ea. Nu eram sigur` dac` trebuie
s` spun ceva sau nu. Am realizat adev`rul numai dup` ce
m-am dus la culcare.
{i-ai mai putut s` dormi?
Da, eram prea obosit`.
Ce [tii de fapt, Nicola?
Numai ce s-a publicat \n presa vremii, \ntr-un singur ziar,
mai precis. Am v`zut o fotografie a ta [i a so]iei tale.
Cea pe care se presupune c-am omort-o.
Da, dar am \n]eles c-ai fost achitat.
A[a este, zise el, am fost achitat, dar se pare c` asta nu
este de ajuns pentru tine.
Ea exclam`:
Dar n-am afirmat a[a ceva!
Nici nu trebuia s-o faci! Cunosc acest gen de priviri.
Nicola \l fix`.
De asta e[ti aici?
Par]ial.
Ross scutur` din cap.
Haide s` uit`m asta. Vom fi peste cteva ore la Santa
Elena [i apoi vom porni spre nord.
Nicola \i evit` privirea.
Te \ntorci la El Milagro dup` ce m` la[i la Caracas?
Sigur.
Vrei s` mai petreci un an izolat de lume? Nu v`d la ce
]i-ar ajuta!
26 MARGARET STANLEY

Nu \n]elegi situa]ia. Nici nu am preten]ia s-o faci.


Dar ea putea \n]elege, se gndi Nicola. Cunoscnd
realitatea putea \n]elege. Ce nu putea accepta, era acest fel de
existen]` ca o solu]ie de via]`. Faptul c` \ntorci spatele unei
probleme, nu o poate face s` dispar`.
Dar ea nu putea spune prea multe, mai ales pentru c` n-ar fi
fost ascultat`. Nu te po]i amesteca prea u[or \n problemele altuia.
Maria le aduse mncarea. {unca [i ou`le pr`jite \n ulei de
m`sline erau mult prea grase pentru ca s`-i plac`. De aceea
gust` din polite]e, sub pretex c` nu-i este foame.
Nu-mi este foame deloc, se scuz` ea, observnd c` Ross
v`zuse cum \mpinsese farfuria.
Nici o problem`. El p`rea indiferent. Dac` e[ti gata,
putem pleca.
Bine c` nu mai ploua!
Nicola r`sufl` u[urat`. Nu \nsemna \ns` c` va face o
c`l`torie uscat`, dar s` faci fa]` puhoaielor de ap` pe
spinarea calului i se p`rea hazardat. Cu toate acestea, chiar
dac` nu mai ploua deloc, tot erau necesare cteva zile pentru
ca solul s` se zvnte. Zile pe care Ross nu era dispus s` le lase
s` treac` \n a[teptare.
Hainele \i fuseser` sp`late [i c`lcate cu grij` de Maria,
pantofii \[i rec`p`taser` culoarea [i forma, chiar dac` nu mai
ar`tau ca \nainte.
Ross \i suger` s` le ia \ntr-un pachet, s` se \mbrace cu ele
pentru a ap`rea \n fa]a autorit`]ilor de la Santa Elena. Pe drum
erau destul de bune hainele oferite de Maria.
T~RMUL ILUZIILOR 27

Caii erau gata \n[eua]i; se aflau \n curtea plin` de noroi.


Erau exemplare mari, puternice, folosite [i la plug [i la alte
poveri, se gndi Nicola.
Un b`rbat mic de statur`, \mbr`cat cam ca ea, \i ]inea de
fru. Nu putu s` nu se \ntrebe dac` hainele pe care le purta \i
apar]ineau b`rbatului acesta. Vru s`-l \ntrebe, pentru ca mai
apoi s`-i mul]umeasc`, dar era evident c` omul nu \n]elegea
limba englez`, \n care i se adresase.
Sunt ale fiului lor, r`spunse Ross \n locul b`rbatului.
Ramon este so]ul Mariei.
Ross o ajut` s` \ncalece. Nu f`cu nici o \ncercare s-o
ancoreze de [a. Cu toate acestea, calul pe care urcase Nicola
era bine ]inut \n fru de el, urcat pe cel`lalt cal. Pachetul, cu
tot ce-i r`m`sese, se afla \n spatele [eii.
Ross p`rea foarte natural \n [a.
Plecar` pe drumul care ducea pe marginea apei. Nicola se
]inea cu amndou` minile de fru, destul de speriat`. La
\nceput, apa nu trecea de copitele animalelor. |ns` cnd se
apropiar` de ru, apa \ncepu s` creasc`.
Ea nu [tia unde \ncepea sau se termina drumul, dar se pare
c` el [tia; poate din instinct, calul [tia drumul. Apa le ajunse
repede la genunchi; animalele continuau s` str`bat` drumul
f`r` a se \mpiedica.
Nicola \ncepu s` capete curaj, s` spere c` va ajunge la
Santa Elena f`r` s` cad` de pe cal.
28 MARGARET STANLEY

Str`b`tur` astfel cam un kilometru, dup` care ajunser`


\ntr-o zon` mai pu]in inundat`. Norii de ]n]ari care-i \nso]eau
le f`ceau fiecare pas un chin. Umiditatea era enervant`.
Nicolei \i cam pierise cheful de c`l`rie, o durea spatele din
cauza [eii, dar nu avea nimic de f`cut dect s` se ]in` bine [i s`
spere c` aceast` c`l`torie cumplit` nu va mai dura mult. Nu [tia
de ce-i venise lui Ross ideea de a o duce la Santa Elena f`r` ma[in`.
Poate c` de acolo o va trimite la Caracas cu autobuzul. O
putea l`sa s` se descurce singur` \n privin]a pa[aportului
pentru c`, de fapt, nu-i datora nimic.
Mai traversar` [i alte zone ml`[tinoase, dar nu ca aceea de
lng` cas`, care p`rea s` nu se mai termine. Nu prea vorbeau.
Ross era foarte atent la drum.
|n cele din urm` le ap`ru Santa Elena \n fa]`, dup` mai
mult de o or` de mers. I se p`ru chiar mai mic dect [i-l
imaginase cnd \l str`b`tuse cu acel camion \n care fusese
f`cut` prizonier`.
V`zu acum c` avea cteva str`zi \nguste [i \ntortocheate,
case cu acoperi[urile ]uguiate, ro[ii. Toate str`zile porneau
dintr-o pia]et` central`. Biserica era locul cel mai bine
\ntre]inut din centrul ora[ului, str`lucind \n b`taia soarelui.
Clopotul p`rea c` atrage razele.
Apari]ia lor atrase interesul celor din ora[.
Ross se \ndrept` direct spre o cl`dire u[or de observat,
poate [i datorit` semnului distinctiv aflat la intrare, leg` caii [i
o ajut` s` coboare.
T~RMUL ILUZIILOR 29

De la acea \n`l]ime [i datorit` faptului c` str`b`tuse tot


drumul acela cam ]eap`n` [i rigid`, Nicola reu[i cu efort s`
treac` un picior peste spatele calului, apoi s` aterizeze \n
bra]ele lui. Pentru o clip`, \i sim]i musculatura foarte
puternic`, apoi c`ldura trupului.
Ross o prinse de mijloc [i ei i se p`ru c-ar vrea s` stea mai
mult astfel la pieptul lui, \nainte de a ateriza pe p`mnt, la
realitate. Dar tot el fu acela care o gr`bi.
S` intr`m mai repede, Nicola, \i spuse el.
Sec]ia de poli]ie consta dintr-o singur` \nc`pere mai mare,
ce-i drept, sau poate att se vedea deocamdat`, din care se
deschidea o u[` care probabil, ducea spre celule.
Se afla acolo un ofi]er, a c`rui uniform` fusese croit`
pentru un b`rbat mai slab, sau poate c` el se \ngr`[ase peste
m`sur`, a[a c` acum ar`ta cam nefiresc \n ea.
Ochii lui mici, rotunzi [i negri, trecur` de la Ross la Nicola,
apoi la loc [i \n timp ce-l asculta pe Ross, o cerceta foarte atent
pe ea [i Nicola se sim]i tentat` s`-l asemuie unui [obolan
iscoditor.
Urm` o serie de \ntreb`ri [i r`spunsuri, apoi poli]istul
\ntinse o mn` [i sun` un clopo]el aflat pe mas`, apoi l`tr` un
ordin c`tre cel care scosese capul pe u[a din spatele lui.
Ross se \ntoarse spre Nicola, spunndu-i [i ei ce
discutase.
Se pare c` ]i-au g`sit valiza. Era \ntr-un [an], plin` de noroi.
Ea se \nsufle]i brusc.
30 MARGARET STANLEY

{i actele?
M` \ndoiesc c` ar mai fi acolo. Pa[apoartele pot fi
falsificate u[or, apoi vndute pe bani buni pe pia]a neagr`.
Aveai bani?
Ea zmbi scurt.
O sum` care nu merita furat`.
El \i \ntoarse zmbetul.
Depinde. Pentru unii, c]iva bolivari sunt foarte pre]io[i,
pentru c`-[i pot lua o bucat` de pine pe ei.
Oficialul spuse ceva \n spaniol`.
Nicola \[i dori s`-l fi putut \n]elege, m`car pu]in. Era destul
de frustrant s` se discute via]a ei, f`r` ca ea s` \n]eleag`.
Numai dac` acei b`rba]i, care-i f`cuser` via]a imposibil`,
i-ar fi aruncat [i actele! Ar sc`pa de o mul]ime de necazuri.
B`iatul din cealalt` \nc`pere aduse bagajul ei ud, plin de
noroi, \nct \i fu greu s`-l [i recunoasc`. Fusese deschis,
\ncuietorile for]ate.
Cheile le purta de obicei \n buzunarul din spate al blugilor
[i se pare c` le pierduse \n acel tur de for]` fantastic. Oare
fusese doar cu dou` nop]i \n urm`?
La invita]ia poli]istului tradus` de Ross, \ncepu s`-[i
verifice bagajul, privind dezam`git` \mbr`c`mintea ud`,
murdar` de noroi. Le putea salva dac` ar fi avut unde s` le
spele imediat.
Scotoci cu inima strns` dup` pa[aport, dar nu-l g`si. |i
spuse asta venezueleanului. Spre uimirea ei, acesta deschise
T~RMUL ILUZIILOR 31

un sertar, de unde scoase pa[aportul ei [i compar` figura ei


cu fotografia. Apoi, omul scoase un pix [i o invit` tot prin
intermediul lui Ross s` semneze c`-[i primise lucrurile. Dup`
aceea, puteau pleca.
Afar`, Nicola ridic` ochii spre cer orbit` de lumin`, apoi \l
privi pe Ross.
Asta este tot?
El ridic` din umeri.
}i-am spus c` nu pot face mare lucru. Cei doi sunt
probabil departe acum. Bine c` ]i-ai g`sit lucrurile!
Sunt fericit` c` le am! Nici nu [tii ct de fericit`! Ezit` o
clip` \nainte de a continua: [i acum?
El o privi lung.
Se pare c` nu putem ajunge la Caracas; trebuie s` ne
\ntoarcem la ranch. Drumurile sunt \nchise.
Ct timp?
O zi , dou`. Dac` nu mai plou`, poate [i mai pu]in.
A[ putea r`mne la Santa Elena, se aventur` ea.
Nu, n-ai putea. O s` iau ni[te tortilla, apoi pornim spre
cas` ct este timpul bun.
|mi pare r`u, zise ea, am crezut c` vrei s` fii singur.
O s` m` descurc, chiar [i cu tine pe cap. Numai bagajul va
fi o problem`, s` v`d cum \l ancorez mai bine. Ar cam trebui s`
[i mnc`m ceva, numai c` este un loc f`r` prea mari preten]ii.
Ea nu avea nici un fel de preten]ii, pentru c` se obi[nuise
s` nu aib`.
32 MARGARET STANLEY

Restaurantul era pe o strad` l`turalnic`; murdar, \ntunecat


[i nu prea frecventat de femeile din ora[.
Faptul c` Ross era destul de cunoscut acolo \i fu pus \n
eviden]` de felul \n care-l salut` barmanul, adresndu-i-se pe
nume. Numele lui Ross [i tortilla erau singurele cuvinte pe
care le \n]elegea, de[i din privirile speculative ale barmanului,
\n]elese c` era subiectul discu]iei.
Mncarea i se p`ru foarte bun`, dac` puteai face abstrac]ie
de tacmurile nu prea curate. Cafeaua care li se servi dup`
mas`, era dulce [i gre]oas`, dar o b`u f`r` comentarii.
De data asta, Ross nu putu s` m`nnce mai nimic; dup`
cteva \nghi]ituri, \mpinse farfuria deoparte. Se mul]umi s`
bea ceva ce presupuse a fi whisky. Era \ngndurat, cu mintea
mult prea departe de acel loc.
Cred c` nu este nevoie s` vii cu mine la Caracas, se
aventur` ea, pentru c` nu mai suporta lipsa de comunicare.
El o privi lung cteva clipe, apoi \i spuse:
Crezi c` va fi a[a de simplu?
De ce nu? L-au mai parcurs [i al]ii. Iar eu sunt cet`]ean
britanic!
Care trebuie s` ajung` mai \nti la cei cu care poate
discuta.
Ochii alba[tri ai Nicolei se \ntunecar`.
Vrei s` spui c` singur` nu m-a[ descurca?
Dac` ai p`]it-o o dat`, nu este exclus s` se mai \ntmple.
Nu va fi a[a, dar posibilitatea exist`. Nu pot fi lini[tit pn`
T~RMUL ILUZIILOR 33

nu [tiu c` e[ti \n siguran]`, \n avionul care te duce spre


Londra. Iar dac` vrei s` r`mi datoare cuiva, \mi po]i
r`mne mie!
Nicola trase aer \n piept.
Nu pot accepta bani de la tine!
El schi]` un zmbet.
Dar erai gata s`-i accep]i de la consulat.
Era cu totul altceva.
Sigur c` da, numai c` ar fi durat mai mult.
Mu[cndu-[i buzele, \l privi \ngndurat`:
N-ar trebui s` caut calul de dar la din]i, nu? Mul]umesc,
Ross, apreciez oferta ta.
Care const` doar din bani.
{i timpul t`u.
{i acesta \mi prisose[te. El goli paharul [i-l puse pe mas`
cu un gest gr`bit. Ar fi bine s` pornim spre cas` pn` nu
\ncepe ploaia din nou.
Nicola privi pe fereastr`, unde soarele f`cea eforturi
considerabile s` str`pung` norii.
Porni \n urma lui f`r` prea mult` convingere. Nu putea
face dect s` se \ntoarc` al`turi de el la ranch, dar nu-i era
prea u[or. Ross nu era prea fericit de prezen]a ei, asta \i era
clar, [i probabil regreta c` se implicase prea mult.
Dar ar fi trebuit s` fie lipsit de inim` s-o abandoneze \n
situa]ia \n care se afla.
34 MARGARET STANLEY

Drumul de \ntoarcere era la fel de greu, dar soarele \nc`


str`lucea. C`ldura [i umiditatea erau destul de greu de
suportat.
Cum ai suportat clima asta attea luni, de cnd te afli aici?
\l \ntreb` ea, cnd se aflau \ntr-o zon` mai uscat`. Este mare
diferen]` de California!
El \ncepu s` rd`:
Asta este \ntrebarea anului! Nu, ploaia nu m-a deranjat
niciodat`, [i de fapt, nici n-am prea plecat din ranch.
Nicola \i arunc` o privire gr`bit`, observnd statura lui
puternic`, musculatura bine conturat` sub blugii strm]i,
minile puternice care ]ineau friele.
Dar nici n-ai stat degeaba! Lucrezi la ferm`?
Nu prea; nu este stilul meu. Sunt \ns` alte mijloace prin
care \]i po]i p`stra condi]ia fizic`. C`l`ria, de exemplu.
Ea spuse repede:
M` face s` m` simt de parc` a[ fi b`tut`!
Asta din cauz` c` folose[ti mu[chi pe care nu-i \ncordezi
de obicei. Mine va fi [i mai r`u.
Mul]umesc de \ncurajare!
De data asta, el rse amuzat.
Nu este ceva insuportabil. Data viitoare vei face drumul
`sta cu ma[ina.
A[adar, cum \]i petreci timpul?
Ross nu-i r`spunse imediat. Ea acceptase c` nu va primi un
r`spuns cnd, deodat`, el spuse de parc` ar fi f`cut o declara]ie:
T~RMUL ILUZIILOR 35

Lucrez la un scenariu.
Oh! exclam` ea, abia [tiind ce s` spun`. N-am [tiut c` faci
[i scenarii.
Nu este ceva neo[bi[nuit s` scrii scenariul [i s` faci [i
regia, dar \n cazul meu este prima oar`.
Este o autobiografie?
El o privi repede printre gene.
Ce te face s` crezi asta?
Ea ridic` din umeri.
Am f`cut un curs de psihologie cndva. Dac` o persoan`
aflat` \ntr-o situa]ie grea \[i a[terne gndurile pe hrtie, asta \l
ajut` s`-[i limpezeasc` mintea.
Chiar a[a? zise el cu cinism. Poate ar fi bine s` te limitezi
la actorie. Nu suport psihiatrii amatori!
Nu m` ofeream s`-]i fac o analiz`, replic` ea. Mi-ai pus o
\ntrebare [i ]i-am r`spuns. Att.
E[ti prea de[teapt` ca s`-]i mearg` bine, spuse Ross.
Problema ta este a tuturor b`rba]ilor, nu suporta]i s`
fi]i contrazi[i [i ave]i impresia c` femeile v` sunt
inferioare!
Pn` \n momentul acela, reu[ise s` se ]in` onorabil \n [a,
dar o mi[care brusc` a calului o surprinse. |n clipa urm`toare
z`cea \n noroi, cu respira]ia \ntret`iat`, auzind doar zgomotul
copitelor calului lui Ross \n urechi. Apuc` s` mai vad` cum
acesta disp`ru \ntr-o p`durice, dar dup` cteva momente,
Ross se afla la c`p`tiul ei, privind-o \ngrijorat.
36 MARGARET STANLEY

Te rog s` nu te mi[ti! Ai suferit o c`z`tur` puternic`. Ross


\i trecu o mn` peste picioare, urm`rindu-i ochii s`-i vad`
reac]iile.
Sim]i vreo durere?
Nu, zise Nicola, care \ncepuse s` realizeze ce i se
\ntmplase.
Un [arpe a fost de vin`. Calul t`u l-a sim]it \nainte de a-l
vedea. Te po]i ridica?
Nicola accept` mna \ntins`. |n clipa aceea nu sim]ea nimic
deosebit, dar era sigur` c` mai apoi va resim]i din plin
c`z`tura. Se sim]i reconfortat` de bra]ul lui care o ajuta s` se
ridice. {i-ar fi dorit s` fi z`bovit mai mult pe trupul ei. Cnd
Ross \i d`du drumul, sim]i nevoia s` \ntind` mna dup` el.
Team`, desigur. Ross era m`sura ei de siguran]`, \mpotriva
[erpilor m`car.
Sunt vinovat, admise el, trebuia s` fiu mai atent la
drum.
Cum recuper`m calul? \l \ntreb`.
N-o vom face, se descurc` [i singur. Pumele nu vneaz`
ziua.
Ea \l privi uimit`.
Pume, zici?
Sunt cteva pume pe aici, dar nu-]i face probleme, foarte
rar atac` omul.
Ross leg` calul s`u care p`[tea lini[tit pe marginea
drumului.
T~RMUL ILUZIILOR 37

Va trebui s` te urc pe calul meu; crezi c` rezi[ti pn`


acas`?
Dac` se pune problema s` aleg \ntre a r`mne aici [i a
merge cu tine pe cal, s` fii sigur c` aleg cea de a doua variant`!
Ar trebui s` fiu nebun` s`-mi doresc s` r`mn singur` aici!
Se pare c` \nc` nu e[ti con[tient` pe ce meleaguri te afli;
nu este loc aici pentru cei slabi de inim`. Exist` vreo [ase
specii de puma, ca s` nu mai vorbim de [erpi [i crocodili.
Caracas este la dou` sute de kilometri de aici, dar dac` vrei o
slujb` \n Venezuela, numai acolo po]i lucra. Ross o privea \n
timp ce-i spunea toate astea, s` vad` cum reac]ioneaz`, dac`
[i-a revenit de pe urma c`z`turii. Dar v`d c` e[ti destul de
puternic`; ]i-a revenit culoarea \n obraji.
Nu-[i revenise [i nervos, se gndi Nicola, observnd c` el se
[i urcase \n [a. Dup` ce leg` bine bagajul ei la spate, \i \ntinse
mna.
Pune piciorul pe treapta sc`rii; restul \l fac eu.
Ridic` piciorul cu destul` greutate, dar din cauz` c` scara
era la mare distan]` de la sol, se trezi ridicat` [i a[ezat` \n fa]a
lui \n [a. Era att de aproape de el, \nct \i putea vedea chiar
[i firele de barb` care urmau s` apar` a doua zi, [i-i sim]ea
mirosul masculin.
Ross avea tr`s`turi bine conturate, de parc` ar fi fost
cioplite \n piatr` de dalta unui artist. Deodat`, sim]i pornirea
de a \ntinde mna s`-l ating`. Indiferent ce era acest b`rbat,
nu putea fi un uciga[, a[a sim]ea.
38 MARGARET STANLEY

Relaxeaz`-te, \i spuse el, nu te las s` cazi.


Nicola sim]i c` ar fi vrut dintr-o dat` s` afle mai multe
despre acest b`rbat, s` treac` dincolo de sistemul lui de
ap`rare, s` afle cum era \n realitate.
Iar dac` exista un pericol, acesta era reprezentat doar de
emo]iile ei.
Ajunser` acas` [i g`sir` calul a[teptndu-i. Ramon, care se
afla \n acela[i loc, o privi cu indiferen]`.
Maria era mai volubil`; \ncepu s`-i spun` ceva lui Ross, dar
el o l`s` s` vorbeasc`. Dup` ce plec`, \i explic` Nicolei:
Ca toate femeile, repet` la infinit celebrul v-am spus eu
c` n-o s` v` pute]i \ntoarce f`r` probleme!
{i se pare c-a avut dreptate, \i repro[` Nicola cu blnde]e.
Iar tu, ca orice b`rbat, i-ai ignorat sfaturile.
Da? Ross o privi lung. N-ar fi mai bine s` vezi ce este cu
lucrurile tale? Vezi ce se poate salva.
Maria luase valiza cu ea. O g`si despachetnd, evalund
lucrurile, exclamnd entuziasmat` ce vedea. Totul trebuia
sp`lat cu grij`, se gndi Nicola, pentru a se mai putea \mbr`ca.
R`mase \mbr`cat` a[a cum fusese.
Ross nu mai era prin preajm` cnd se \ntoarse \n camera
de zi. Auzi un zgomot care o atrase spre fereastr`, unde se
vedea gr`dina. Zgomotul venea de la o construc]ie aflat` la
mic` distan]` de cas`. Ascultnd mai bine, realiz` c` se auzea
o ma[in` de scris.
Ardea de curiozitate s` afle ce lucra Ross.
T~RMUL ILUZIILOR 39

V`zu rafturi \ntregi de c`r]i, unele \n limba englez`. Lu` un


volum al lui James A. Michener [i se a[ez` pe o sofa s` citeasc`,
dar nu \n]elegea mare lucru. Mai apoi renun]`, amintindu-[i
prin ce trecuse \n ultimele zile, retr`ind oroarea
evenimentelor.
Dac` n-ar fi ap`rut Ross, cei doi b`rba]i ar fi prins-o din
nou; sau ar fi c`zut prad` uneia din cele [apte specii de puma
de care-i vorbise el.
Cum putea s` tr`iasc` Ross \n astfel de condi]ii? Chiar cnd
str`lucea soarele, atmosfera nu era prea grozav`.
Ross dactilografia f`r` oprire. Probabil, ideile \i veneau cu
rapiditate. Pe moment, Nicola se gndi c` poate transpunea
pe hrtie cele \ntmplate \n ultimele ore, apoi renun]` la acest
gnd. |ncepu s-o doar` capul.
Ar fi vrut s`-i cear` Mariei o aspirin`, dar nu [tia cum s-o
fac`. Poate durerea i-ar trece dac` ar sta lini[tit`, cu ochii
\nchi[i....
Cnd se trezi, Ross se afla la c`p`tiul ei, \i lua pulsul [i
p`rea \ngrijorat.
Ai le[inat. Cum te sim]i acum?
Teribil, ar fi vrut s` spun` ea. |i ardea toat` pielea, \[i
sim]ea gtul uscat cnd \ncerca s` \nghit`.
Nu prea bine, murmur`, probabil am r`cit.
S` sper`m c` nu este grav. Nu te ridica.
Nicola protest` cnd se ridic` ajutat` de el.
40 MARGARET STANLEY

Pot s` m` ]in pe picioare!


Poate, dar febr` tot ai.
Nu mai era nevoie s`-i spun` asta, sim]indu-se prea r`u ca
s` protesteze. Durerea de cap \ncepuse din senin.
Ross o conduse spre camera ei, o a[ez` pe pat, [i \n tot
timpul acesta o privi atent, \nainte de a se duce spre u[` s-o
strige pe Maria.
Femeia ap`ru imediat, [tergndu-[i minile de [or].
Ross \i spuse doar cteva cuvinte, pentru a o pune \n tem`.
Dup` aceea, o scoase din \nc`pere [i se \ntoarse la Nicola s-o
ajute s`-[i scoat` hainele [i s-o culce. F`r` c`ma[`, de data
asta. Era la sp`lat, cu celelalte lucruri.
Ross se \ntoarse aducnd un pahar cu un lichid care p`rea
ap`, dar mirosea oribil.
Chinin`, \i explic` el. |n afar` de aspirin`, este singurul
medicament de pe aici.
Ross o ajut` s` se ridice pu]in ca s` bea lichidul [i ea se
sim]i ame]it`, cu o senza]ie puternic` de vom`.
Se sim]i mai bine, cnd puse capul \napoi pe pern`.
Ross continua s-o priveasc`, mu[cndu-[i buzele, ne[tiind
ce s` fac`.
Cel mai apropiat medic este la Velida, zise \ntr-un trziu.
A[ putea s`-l trimit pe Ramon dup` el, dar ar dura cteva ore.
M` fac eu bine... \l asigur` Nicola, este doar o r`ceal`.
S` sper`m c` a[a va fi, spuse Ross, punndu-i mna pe
frunte. |ncearc` s` dormi, s` te odihne[ti.
Capitolul 3

Nicola dormi mult, un somn plin de co[maruri pe care, din


fericire, nu [i le mai aminti cnd se trezi. Era transpirat`, capul
o durea cumplit, tmplele \i zvcneau.
Probabil, u[a r`m`sese deschis`, iar Ross se aflase tot
timpul prin preajm`, pentru c` imediat ce deschise ochii, el
r`spunse imediat la solicitatea ei de a primi ap`.
|i aduse imediat apa, dar nu-i d`du dect ca s`-[i \nmoaie
buzele. Totul se \nvrtea cu ea cnd \ncerc` s` ridice capul.
Experiment` senza]ii ciudate: figuri descompuse pluteau
deasupra ei, auzea voci de la distan]`.
Plutea pe un ru r`coros, iar apa \i bolborosea vesel peste
trup, dar brusc, r`coarea pieri [i sim]i un foc puternic ale c`rui
fl`c`ri \ncepur` s-o ard`, s-o fac` s` ]ipe de durere.
Se vis` apoi \ntr-un loc \ntunecat, de unde nu putea s`
scape, luptnd mental \mpotriva durerii, a unui du[man
f`r` chip.
42 MARGARET STANLEY

|n cele din urm`, interveni binecuvntata uitare [i adormi.


Era \ntuneric \n camer` cnd se trezi. Se sim]ea sl`bit`, dar
mintea i se limpezise. Se ridic` \n capul oaselor, aprinse lampa
de la capul patului [i se uit` la ceas. Era nou` [i jum`tate.
Trecuser` cinci ore de cnd Ross o dusese la culcare.
Indiferent ce boal` avusese, se derulase repede [i la fel de
repede trecuse. I se f`cuse [i foame. Ct dormise, Maria nu
st`tuse degeaba, \i sp`lase [i c`lcase toate lucrurile. |n clima
aceasta nu le trebuise prea mult ca s` se usuce.
Se gndi c` va trebui s`-i mul]umeasc` femeii, cnd o va
vedea. Cuno[tea bine un singur cuvnt \n limba spaniol`, pe
care-l va folosi.
Ross intr`, f`r` s` bat` la u[`. Numai cnd privirile li se
\ntlnir`, \[i aminti c` nu purtase c`ma[` de noapte la culcare,
iar acum era \mbr`cat` \ntr-o pijama de bumbac, o pijama mai
mult practic` dect estetic`. Probabil Maria o \mbr`case cu ea.
Cum te sim]i? o \ntreb` Ross. Nu vrei s` m`nnci ceva?
Nu mi-ar displ`cea. Nicola \ncepu s` rd`. N-am mai
mncat de mult!
De alalt`ieri, mai precis, spuse Ross. Am trecut prin
momente grele.
Dou` zile! Nu-i venea s` cread`, dar Ross nu avea nici un
motiv s-o mint`.
Ce am avut? \l \ntreb` ea.
Nu ceea ce m-a \ngrijorat, r`spunse Ross ridicnd din
umeri. Se poate s` fi fost mu[c`tur` de insect`, cine [tie? De
azi-diminea]`, febra a cedat. Ai dormit bu[tean de atunci.
Nicola \l privi pe sub gene.
T~RMUL ILUZIILOR 43

Ai spus noi?
Exact. Am ajutat-o pe Maria din cnd \n cnd s` te [tearg`
de transpira]ie. Nu-]i face probleme \n privin]a asta. Nu ai
nimic din ce n-am mai v`zut pn` acum.
Sunt sigur`. Nicola \ncerc` s` judece ra]ional. Oricum...
mul]umesc.
El f`cu o grimas`.
Bine c` ]i-ai revenit! N-am putut s`-l g`sim pe medic, era
plecat la un pacient la ]ar`. Iar acum, o s`-]i aduc ceva de
mncare.
R`mas` singur`, Nicola \ncerc` s` se ridice din pat, dar
c`zu imediat \napoi pe perne, sim]indu-se complet lipsit` de
putere. Dar curnd se va sim]i bine, \[i spuse ea, era tn`r` [i
s`n`toas`. Nu era dect o sl`biciune temporar`. Mine...
Mine trebuia s` pun` la punct un plan. Ross o ]inuse
\ndeajuns aici.
De dou` zile apa se retr`sese probabil, pentru ca s` poat`
trece zona ml`[tinoas` spre Caracas.
Mai trebuia s` se gndeasc` la oferta lui legat` de banii de
\ntoarcere. De fapt, Ross era doar un str`in. Cum putea s`
\mprumute o asemenea sum` de la un b`rbat pe care nu-l va
mai vedea vreodat`?
St`tea \n pat sprijinit` pe perne, cnd Ross se \ntoarse cu o
farfurie de sup` fierbinte.
E sup` de pui, o inform` el. |]i place?
Cred c` da, zise Nicola, care abia a[tepta s` guste.
Observ` c` Ross voia s` se a[eze. Nu e nevoie s` stai cu mine.
44 MARGARET STANLEY

Am crezut c` sim]i nevoia s` schimbi o vorb` cu cineva,


\i r`spunse el. Dac` nu, spune-mi.
Mi-ai putea spune cum a fost vremea ct am fost bolnav`?
Tot mai suntem rup]i de lume?
Nu \n aceea[i m`sur`. Am fost cu ma[ina la Santa Elena
dup` amiaza asta, f`r` probleme. Drumurile principale au
fost degajate deja, a[a c` putem pleca imediat ce te sim]i \n
stare.
Nicola se concentr` asupra lingurii cu sup`, pe care o
dusese la gur`. Nu la asta se gndise cu cteva clipe \n urm`.
Dac` ajungea acas`, re\ncepea lupta pentru existen]`. Nu era
\nc` gata s-o accepte.
Ai primit ve[ti de la Carlos? \l \ntreb` ea, nu din dorin]a
de a [ti, ci pentru c` nu [tia ce s` spun` altceva.
Nu, r`spunse el.
{i nu e[ti \ngrijorat?
Nu prea. Se va \ntoarce, dup` ce va termina ce avea de
f`cut.
{tii unde s-a dus?
La Caracas. Se duce o dat` pe an; are afaceri acolo.
Nicola privi \n jur, la pere]ii albi cura]i, dar att.
Nu mi-am imaginat c` este un om cu posibilit`]i
materiale.
Ross \i spuse a[a ca \ntr-o doar`:
Nu judeca omul dup` casa \n care tr`ie[te. Carlos a ales
s` tr`iasc` aici; s` zicem c-a vrut s` scape de via]a mult prea
palpitant` a secolului dou`zeci.
T~RMUL ILUZIILOR 45

O, via]a nu este chiar a[a de sumbr`!


N-ai tr`it-o \ndeajuns ca s` faci afirma]ii de genul acesta.
Am tr`it destul, se ap`r` ea, s` [tiu c` nu po]i \ntoarce
spatele la totul, numai pentru c` lucrurile n-au ie[it a[a cum
ai vrut.
Dac` a[tep]i sfaturi, ar fi mai bine s` te intereseze doar
viitorul t`u. Ce inten]ionezi s` faci cnd te \ntorci acas`?
Nu [tiu \nc`, recunoscu ea. F`r` slujb` m` voi baza pe
ajutorul statului, s` am unde s` tr`iesc.
Nu-mi place perspectiva asta. Dac` este doar o chestiune
de bani....
Ea scutur` din cap, iar p`rul \i c`zu pe fa]`, acoperindu-i-o.
Ai f`cut deja prea mult. Nu mai pot accepta nimic de la
tine.
Nu este momentul s` dai dovad` de mndrie, o opri el.
Nu ]i-o po]i permite acum. Ct de bun` e[ti ca actri]`?
Ochii li se \ntlnir` din nou.
Destul de bun`, pentru a nu renun]a f`r` lupt`. Voi g`si
un rol, chiar de ar fi ultimul lucru pe care-l voi face. Dar sunt
mai bun` la vorbe dect la fapte. Lu` ultima lingur` de sup`,
l`s` lingura jos. |mi pare r`u, dar nu pot s-o termin.
Ai mncat destul.
Ross \i lu` tava din poal`.
|ncearc` s` mai dormi. Mine vom \ncepe s` rezolv`m
din problemele tale.
Dar nu este cazul s` te implici, zise ea c`znd pe
perne.
46 MARGARET STANLEY

Se poate, dar sunt mai preg`tit ca tine s-o fac. Voi fi pe


aproape, dac` ai nevoie de mine.
Nicola se sim]i dintr-o dat` foarte confuz`, nesigur`; \i
spusese c`-[i va g`si un rol, chiar dac` acesta va fi ultimul
lucru pe care-l va face. O afirma]ie plin` de curaj, dar [i
hazardat`, dac` ne gndim c` tocmai faptul c` nu era prea
bun` ca actri]` o f`cuse s` apeleze la aceast` slujb` \n
Venezuela. Era atta concuren]` la Londra, attea probleme,
attea talente. Pentru a le \nvinge, trebuia s` fie convins` c`
undeva, dup` un col] de strad`, o a[tepta succesul. Nici m`car
de propria-i judecat` nu mai era a[a de sigur`.
Trebuia s` g`seasc` o cale mai simpl` de a-[i c[tiga
existen]a.
Adormi din nou [i se trezi la miezul nop]ii, \ntr-o cas`
cufundat` \n lini[te.
Se auzea doar zumz`itul insectelor, sau ]ip`tul ocazional
al vreunui animal. Se \ntreb` dac` era al vreunei pume,
despre care-i vorbise Ross.
Cnd \ncerc` s` se ridice, sim]i aceea[i sl`biciune, dar
parc` ceva mai diminuat`. |i lu` un minut s` se \mbrace cu
capotul de bumbac. Baia se afla la cap`tul coridorului, \n fa]a
camerei lui Ross.
Numai cnd ie[i din baie observ` c` u[a de la camera lui
era \ntredeschis`. Generatorul electric fusese \nchis, astfel c`
razele lunii erau singura surs` de lumin`. O privire \n
\nc`pere fu de ajuns s` constate c` era goal`, de[i
T~RMUL ILUZIILOR 47

a[ternuturile erau deranjate ca de o mn` gr`bit`. Ezit` un


moment, ne[tiind prea bine care-i erau inten]iile.
|l g`si stnd pe verand`, ignornd r`coarea nop]ii. Purta un
halat alb [i sandale de rafie.
Nu trebuia s` ie[i acum \n frig, \i spuse el, cnd o v`zu \n
cadrul u[ii. Dac` r`ce[ti din nou, vei sfr[i \ntr-un spital [i nu
vei mai ajunge prea curnd la Londra.
Nu-mi este rece, \l sfid` ea. Am v`zut c` nu e[ti \n camer`
[i m-am \ntrebat dac` lucrezi la scenariu.
Era o scuz` plauzibil`, chiar [i pentru propriile-i urechi.
Dar Ross reac]ion` altfel.
Dac`-a[ fi fost acolo, nu aveam chef de companie.
Nicola ro[i, dar avu noroc cu \ntunericul.
S` fii sigur c` n-a[ fi intrat \n asemenea condi]ii.
Sim]eam nevoia s` m` dezmor]esc pu]in dup` atta stat \n
pat, att.
El o privi \n lini[te cteva secunde, studiind-o probabil.
Cnd vorbi, o f`cu pe acela[i ton egal [i calm.
Am terminat scenariul.
Ea \i r`spunse printr-o \ntrebare.
A[adar, nu ai pentru ce s` mai stai aici?
El strnse din buze.
V`d c`-]i place s` \ncerci marea cu piciorul gol!
Nu cred c` este a[a. Dup` cum mi-ai spus ieri, chiar dac`
]i-ai fi omort so]ia, nu \nseamn` c` ai astfel de porniri fa]` de
orice femeie. F`cu o pauz`, apoi ad`ug`; eu nu te cred capabil
s` ucizi.
48 MARGARET STANLEY

Ochii lui cenu[ii poposir` asupra ei cteva clipe tensionate,


c`p`tnd o expresie nou`.
Ross \i spuse :
Cred c` e[ti sincer`.
A[a este. Era dornic` s`-l conving` de sinceritatea ei. Nu
e[ti genul de om care s` comit` o crim`.
El rse cinic.
Ne-am \ntors la profilul psihologic, nu? Cnd este vorba
despre crime pasionale, nu exist` limite, draga mea! To]i
suntem capabili de ce este mai r`u. Numai Dumnezeu [tie c`
am vrut s-o ucid. Dar ea... Ross se \ntrerupse brusc scuturnd
din cap. Uit` totul. }ine de trecut.
Dar ea nu sim]ea la fel. Nu putea renun]a la aflarea
adev`rului, acum cnd ajunsese att de aproape.
Poate \]i face bine s` te confesezi.
Cui? }ie? Ross spusese aceste vorbe cu inten]ia de a o
r`ni. Ce ar putea face un copil ca tine?
Te-ar putea asculta, zise Nicola, refuznd s` se simt`
ofensat`. Pariez c` n-ai discutat sincer cu nimeni pe tema
asta.
|n afara reprezentan]ilor legii, nu? Am stat treizeci [i [ase
de ore \nchis. Crede-m`, m-au studiat din fiecare unghi. Dac`
nu s-ar fi dovedit c` se umblase la cablul de frn`, a[ fi
a[teptat [i acum judecata.
Ei bine, dar a trecut, interveni Nicola. Este momentul s`
revii la lucru. Vei folosi acest scenariu?
Ceva sclipi \n ochii lui cenu[ii.
T~RMUL ILUZIILOR 49

Pot s`-l p`strez, deocamdat`.


{tiu, dar dac` este bun...
Ai vrea s`-]i exprimi opinia, nu?
Nu, \i r`spunse ea cu calm. |ntre film [i teatru este o
mare diferen]`.
Iar tu nu e[ti calificat` \n nici una din astea. Hai s` vorbim
despre altceva.
De data asta, ea se sim]i prea afectat` ca s` nu r`bufneasc`.
Chiar regret c` te-am deranjat!
Tocmai se \ntorcea spre u[` s` se retrag` din nou \n camera
ei, cnd \l auzi:
Despre ce vroiai s` discut`m?
Inima ei \ncepu s` bat` deodat` mai tare, se \ntoarse [i-l
privi.
Nu cred c` \n]eleg..
Ba \n]elegi prea bine, nu e[ti cum se spune despre
blonde... m-ai tulburat de cum te-am v`zut. Dac` ai avea cinci
ani \n plus, a[ [ti ce s` fac cu tine.
Dac` a[ avea cu cinci ani mai mult, probabil n-a[ mai fi \n
situa]ia asta, replic` Nicola, \nfruntndu-l. Apoi, ad`ug` pe un
ton calm, de data asta: n-am crezut c` sim]i la fel.
El zmbi.
Sunt un bun ghicitor.
Dar nu judeci bine. |i vorbise din instinct. }i-am mai
spus: nu mai sunt copil, sunt matur` [i m` simt atras` de
b`rbatul de lng` mine.
El o studie o clip`, cu o expresie greu de definit.
50 MARGARET STANLEY

Bine, zise el dup` cteva secunde, a cui camer` s-o


folosim?
Nici una.
Nicola refuz` s`-i r`spund` la provocare.
Nu sunt vreuna din femeile de la Hollywood, gata s` sar`
\n patul oric`rui b`rbat care-[i ridic` p`l`ria \n fa]a lor. Apoi
ro[i imediat, pentru c` nu voise s` fie att de dur`. O, \mi pare
r`u, n-am vrut s` sune astfel...
Ca [i cnd te-ai fi referit la so]ia mea? Dar este adev`rul!
|ntotdeauna?
Nu. Ross f`cu o pauz` apoi \i puse pe un ton mai dur: vii
din alt` lume. Arlene era pu]in mai mare ca tine cnd am
cunoscut-o, dar foarte diferit` de tine.
Da, era foarte frumoas`, murmur` Nicola.
Mai mult dect att. Numai frumuse]ea poate fi
plictisitoare uneori, mai ales la Los Angeles, unde este ceva
obi[nuit. Arlene avea acel ceva care o deosebea de restul
femeilor. Cu toate c` nu [tia s` se foloseasc` de acel dar.
Pn` cnd ai \nv`]at-o tu.
Exact. Arlene a fost crea]ia mea; eu am \nv`]at-o s` se
mi[te, s` se \mbrace, s` joace. Iar ea avea destul` abilitate s`
foloseasc` aceste calit`]i \n rolurile ei. Cu toate astea, a c`zut
prad` celor care au vrut s-o transforme \n sex-simbolul
modern.
{i tot ai mai orientat-o?
Dac` am f`cut-o, a fost pentru a mai salva ceva din cariera
pe care o planificasem pentru ea, dar se pare c-am e[uat.
T~RMUL ILUZIILOR 51

Publicul nu gnde[te la fel.


Publicul! s`ri el. Prin intermediul publicit`]ii, po]i s`
vinzi chiar [i frigidere eschimo[ilor!
Nicola se sprijini de sp`tarul unui scaun, pentru a nu se
mi[ca. {tia c` nu trebuie s`-i \ntrerup` [irul confesiunilor.
Ea ce sim]ea?
Se sc`lda \n acea imagine. Din nefericire, a \nceput s`
extind` rolul [i \n afara scenei.
Poate c-ai fi iubit-o, dac` n-ar fi fost a[a.
El \[i arunc` brusc capul pe spate.
Ce te face a[a de sigur` c` n-am iubit-o?
Felul \n care vorbe[ti despre ea. Dac` ai fi iubit-o, ai fi
acceptat-o a[a cum era, nu a[a cum ai fi vrut s` fie.
Trecu o clip` pn` \i r`spunse.
Nu ]i-a trecut nici o clip` prin minte c` poate era
con[tient` de ce face? Am spus c` nu [tia s` foloseasc` ce
avea, nu c` n-ar fi fost con[tient` de ce avea. Se ridic` brusc.
Nu mai are rost s` discut`m acum. Intru \n cas`. Ar fi bine s`
faci la fel.
Ross. N-ar fi vrut s` spun` vorbele care au urmat, dar
lucrurile sc`paser` de sub control: nu m` trimite mine
de aici.
El se opri s-o priveasc`.
Cine a spus c` pleci mine? Poate poimine.
Te rog s` m` la[i s` mai stau aici o vreme.
El \[i mu[c` buzele.
52 MARGARET STANLEY

{i eu sunt aici \n vizit`.


M`car pn` se \ntoarce Carlos. Un respiro, atta-]i cer.
El o privi lung, pl`cndu-i p`rul ei blond, gura frumos
conturat`.
E[ti frumoas`, Nicola, iar eu n-am mai avut de mult o
femeie, cine [tie, mi-a[ putea pierde capul!
Nu cred, \l \nfrunt` ea. {i pentru asta este nevoie de doi,
iar eu n-am de gnd s` mi-l pierd pe al meu.
El zmbi.
Ce mai conteaz` dac` stai o zi sau o s`pt`mn`? Tot
trebuie s` te \ntorci.
Sunt con[tient` de asta, zise Nicola ridicnd din umeri.
Numai c` am nevoie, dup` cum ]i-am spus, de un respiro.
Cnd va veni timpul, voi accepta oferta ta de a-mi finan]a
\ntoarcerea.
Dac` mai stai, zise el brusc \nduplecat, am putea lua
leg`tura cu oamenii aceia pentru care ai venit s` lucrezi.
Ea \l privi lung.
Crezi c` te-am min]it?
De ce s-o fi f`cut? Nu vrei s` afli ce s-a \ntmplat?
Sigur c` vreau! Era imposibil s` admit` c` nu-i mai p`sa
acum.
Mergem mine, dac` vrei, zise el. Acum, du-te la culcare
s` nu r`ce[ti.
Nu mai avea chef de discu]ie, era evident. Spusese tot ce
avusese de spus. Dar scnteia din ochii lui atunci cnd o
privea nu era o glum`.
T~RMUL ILUZIILOR 53

***

Rul reveni la matc`, soarele ardea cu putere, umiditatea


era foarte ridicat`. Sim]ea cum transpir` prin to]i porii.
Ross nu p`rea s` aib` probleme, cu toate c` pe alocuri
c`ma[a lui alb` era ud` de transpira]ie.
Urm` o mul]ime de \ntreb`ri: dac` b`rba]ii c`rora le pl`tise
s-o duc` la familia care o angajase o duseser` \n alt` direc]ie,
dup` ce aflaser` c` nu este de prin partea locului. Tocmai
pentru c` nu g`sise pe cineva care s` vorbeasc` m`car cteva
cuvinte \n englez`, fusese \n]eleas` gre[it. Dac` slujba mai era
disponibil`, ce voia s` fac`?
Dar renun]` la gnduri; \[i va pune problemele cnd [i
dac` va fi cazul. Pe vreme bun`, distan]a dintre Velida [i Santa
Elena se str`b`tea \ntr-o jum`tate de or`.
Velida era ceva mai mare, cu mult` popula]ie. Traversnd
ora[ul, Nicola \[i aminti cum \ncercase disperat` s` g`seasc`
pe cineva care s-o \n]eleag`. Sau mai precis, ce se a[tepta Ross
s` fac`? Atitudinea lui se schimbase pu]in.
Dar apoi se lini[ti singur`, spunndu-[i c` avea timp destul
s`-[i fac` probleme cnd se vor ivi.
Ross opri ma[ina ca s` \ntrebe unde se afla planta]ia
Cordova.
Cnd ajunser` acolo, Nicola \[i reaminti cum g`sise casa \n
\ntuneric, cu obloanele trase, cnd ajunsese aici prima oar`. Dar
v`znd un b`rbat pe verand`, inima \ncepu s`-i bat` foarte tare.
54 MARGARET STANLEY

Pe cine c`uta]i? li se adres` acesta.


V` numi]i Crossman? \l \ntreb` Ross.
Nu, eu sunt \nlocuitorul lui. Am ajuns cu cteva zile \n
urm`. Ce treab` ave]i cu el?
De fapt, eu \l caut, interveni Nicola. Trebuia s` \ncep
lucrul aici s`pt`mna trecut`, s` am grij` de un b`ie]el.
El scutur` din cap.
Nu [tiu nimic despre asta. Mi s-a spus doar c` doamna
Crossman a plecat cu copilul, iar el s-a dus dup` ei. A l`sat o
mul]ime de lucruri aici, a[a c` s-ar putea \ntoarce. M` tem c`
nu v` pot spune altceva.
Oricum, mul]umesc, zise Nicola, \mi pare r`u c` v-am
deranjat.
Nu m-a]i deranjat, \mi pare r`u c` nu v-am putut fi de
folos. Dar a]i putea \ncerca la sediul companiei din Caracas.
V` pot da mai multe informa]ii.
Mul]umesc, \nc` o dat`. {i acum? \ntreb` Nicola
\ntorcndu-se spre Ross.
Ne \ntoarcem la ranch. Spune-mi, Nicola, ce vei face cnd
te vei \ntoarce acas`?
Nu [tiu deocamdat`, se confes` ea. Cred c-o s`-mi caut o slujb`.
|n teatru?
Dac` va fi posibil. E cam greu s` c[tigi experien]` f`r` s`
]i se ofere ocazia.
Cunosc mult` lume din televiziunea britanic`. Poate...
Mul]umesc, dar ... nu. Dac` reu[esc va fi pentru c` sunt
talentat`, nu pentru c` am pilele necesare.
El ridic` din umeri.
T~RMUL ILUZIILOR 55

L`udabil, dar nu te ajut` cu nimic. Mai bine ob]ine un


rol, apoi dovede[te c` e[ti bun`.
Nu pot accepta oferta ta, chiar dac` asta m` face s` par
stupid`.
N-am spus asta. Am spus doar c` te compor]i proste[te
uneori. El o privi lung. Chiar ai dou`zeci [i unu de ani?
Data na[terii este scris` \n pa[aport, zise Nicola, dac` par
mai tn`r` este c` am dus o via]` obi[nuit` pn` acum.
Probabil c` [i acolo unde locuie[ti tu sunt astfel de oameni
normali.
Sigur c` majoritatea a[a sunt.
Tr`ie[ti chiar \n Hollywood?
Da, dar n-a fost alegerea mea.
Desigur, a fost a Arlenei, se gndi Nicola. Probabil o iubea
att de mult, \nct nu-i refuza nimic.
Cred c-ai \nchis casa cnd ai plecat! spuse Nicola.
El scutur` din cap.
Am l`sat acolo un cuplu care s` aib` grij`.
Ai \ncredere \n ei?
El ridic` din umeri.
Este cam trziu s` \ncep acum s`-mi fac probleme.
Nicola \l privi insistent.
Va trebui s` te \ntorci acolo, poate nu imediat, dar...
Poate, morm`i el, apoi se \ntoarse brusc spre ea; [tii ce?
Pui prea multe \ntreb`ri!
Este singura modalitate de a ob]ine r`spunsuri. Nicola \l
atinse u[or. Nu este simpl` curiozitate, Ross.
56 MARGARET STANLEY

El trase brusc de volan spre dreapta, apoi opri ma[ina pe


marginea drumului.
Pn` s` apari, m` sim]eam foarte bine.
Ascunzndu-te \n acest loc? N-ai omort-o tu! Nu-]i po]i
petrece restul vie]ii ascunzndu-te de cei care te cred vinovat
de moartea ei.
Ross o privi lung, cercetndu-i chipul att de intens de
parc` ar fi vrut s` vad` [i ce nu exista.
Nu m` cuno[ti. Ce te face s` crezi c` spun adev`rul?
Nu [tiu, a[a te simt.
Brusc, Nicola \l privi sub imperiul unor emo]ii profunde ;
chipul lui Ross era acum expus, f`r` acea masc` pe care o
arbora de obicei. Era vulnerabil. |i rosti numele cu blnde]e
[i... v`zu cum flac`ra se aprinde.
S`rutul lui n-o surprinse. Se apropie de el, \l prinse dup`
gt, apoi \[i prinse degetele \n p`rul lui. Se sim]ea att de bine
\n bra]ele lui! Ar fi vrut s` r`mn` a[a toat` via]a.
Ross \ntrerupse s`rutul lor pentru a-[i \ngropa capul \n
p`rul ei.
Trebuia s` m` la[i s` te duc la Caracas, murmur` el. Ai
idee prin ce am trecut \n ultimele zile?
Nu, [opti ea. Dar asta pentru c` nu m-ai l`sat \n lumea ta.
N-am avut curajul, voiam s` m` retrag departe de lume
[i am crezut c-am reu[it, dar de fapt, m-am p`c`lit singur.
Deodat`, Ross o \ndep`rt` de la pieptul lui. Nicola, pleci
imediat, declar` el solemn. Vom ajunge \n cteva ore la
Caracas.
T~RMUL ILUZIILOR 57

Nu vreau la Caracas.
Ajunsese s`-l cunoasc` pe acel Ross pe care \l voia. De la
Caracas nu mai putea face asta.
Nu plec dect dac`-mi spui din toat` inima c` nu m`
vrei aici.
Ross \i privi gura frumoas`, cu buzele pline.
Asta n-o pot face.
|n acest caz, r`mn. Nu numai de dragul t`u, ci [i pentru
mine. Nu am pentru ce s` m` \ntorc acolo.
{i cariera ta?
Dar nu am o carier`. Nici nu sunt sigur` c`-mi doresc
una, mi-am pierdut orice ambi]ie.
Eu n-am v`zut asta ieri.
|ncercam s` m` conving [i eu, a[a cum am \ncercat s` te
conving pe tine.
Ce alte planuri de viitor ai?
Nu [tiu deocamdat`, se confes` Nicola. Tot trupul i se
\nfiorase sub atingerea lui. Ochii lui \[i pierduser` acea r`ceal`
metalic`.
Dar nu po]i sta aici tot timpul.
Nici tu!
Nicola \ntinse mna, \i mngie obrazul, sim]ind cum se
\nfioreaz` la atingerea ei.
Amndoi trebuie s` lu`m o decizie.
V`d c` nu-mi u[urezi lucrurile deloc.
Ross \i lu` mna [i i-o s`rut`.
58 MARGARET STANLEY

Cnd am venit aici, reu[isem s` las totul \n urm`. Ai


dreptate, n-am iubit-o pe Arlene. Oricum, n-am iubit-o
de-ajuns. Mi-a r`nit mndria. N-am ucis-o eu, de[i de multe
ori am vrut s-o fac. Cu toate acestea, am avut un cumplit
sentiment de vinov`]ie c` s-a strivit de stnca aceea. N-am
putut face fa]` presei, suspiciunii celor din jur. Nu sunt nici
acum preg`tit s` m` confrunt cu lumea.
E[ti un b`rbat talentat [i este p`cat s` te irose[ti aici!
El spuse abia [optit:
De ce nu te gnde[ti [i la tine?
Numai c` eu nu am un talent dovedit!
Pentru actorie, poate c` nu. Dar ... o trase spre el [i o
s`rut`. Nu semeni cu nici o femeie pe care am cunoscut-o,
Nicola. Nici nu [tii ct a[ vrea s` fac dragoste cu tine!
Mi-am \nchipuit.
Chiar dac` e[ti foarte tn`r`, nu e[ti o naiv`.
Nici att de tn`r` cum \]i \nchipui. Dar ce conteaz`
vrsta?
Acum nu prea conteaz`, e adev`rat. Ce \ncerci s`-mi spui,
s` tr`iesc clipa?
Nici nu mai [tiu ce spun, recunoscu ea, [tiu doar c` vreau
s` fiu cu tine, Ross.
Deodat`, el o privi cu o lic`rire ciudat` \n ochi.
Spui asta pentru c` s-a \ntmplat s`-]i ies \n cale?
Poate c` la \nceput asta a fost, recunoscu ea, trebuia s`
caut protec]ie la cineva. Iar tu mi-ai p`rut omul potrivit.
T~RMUL ILUZIILOR 59

Chiar [i dup` ce ai realizat cine sunt?


Chiar [i atunci. Dac` ai fi pus la cale acel accident, n-ai fi
fost aici. Iar dac` \n noaptea aceea n-ai fi ap`rut...
Nu te mai gndi. El o strnse la piept, apoi \i spuse: mai
bine s` intr`m \n cas`.
Nici unul nu mai spuse nimic. Nicola se sim]ea deta[at` de
realitate, de parc` ar fi tr`it \ntr-un vis. Din cnd \n cnd, \l mai
privea pe furi[, \ntrebndu-se de gndea. Ross \i deschisese
sufletul \n fa]a ei. Oare regreta?
Iar ea? Oare ce sim]ea pentru el izvora din interior sau se
l`sase purtat` de nevoile lui? Ce sim]ea pentru el era dragoste
adev`rat` sau empatie?
Numai dup` ce ajunser` la ranch Ross f`cu referire la ce se
petrecuse \ntre ei.
Dac` te r`zgnde[ti, mai putem ajunge la Caracas, zise el.
Ea \l privi intens pentru moment v`zndu-l pe acel b`rbat
pe care-l cunoscuse la \nceput, acel rece [i deta[at Ross, apoi
privirea parc` i se limpezi [i emo]iile i se cristalizar`:
Nu m-am r`zgndit, r`mn.
Capitolul 4

Nicola a fost nespus de fericit` zilele care au urmat. Lumea


exterioar` devenise foarte \ndep`rtat`, iar Ross o alt`
persoan`. Au fost chiar foarte aproape de a face dragoste, dar
el nu f`cu \ncercarea de a gr`bi evenimentele.
Cu ajutorul lui, Nicola \nv`]` s` c`l`reasc`, de[i nu aveau
animalele potrivite acestui scop. Erau cai cam n`r`va[i, dar
dac` avem \n vedere c` Nicola mersese pe spatele unuia din ei
f`r` a mai fi c`l`rit vreodat`, reu[i s` se perfec]ioneze, sub
supravegherea lui.
Niciodat` n-am avut timp pentru c`l`rie cnd eram acas`,
m`rturisi el \ntr-o dup`-amiaz`, cnd se \ntorceau spre cas`.
Am fost prea ocupat.
Era prima dat` c` f`cea referiri la via]a pe care o l`sase \n urm`.
Nu-]i lipse[te via]a aceea?
Munca, poate. Oamenii? ridic` din umeri. Unii mai mult,
al]ii mai pu]in.
T~RMUL ILUZIILOR 61

Am crezut c` e[ti familiar cu toate stelele.


Ross \ncepu s` rd`.
Pe c]iva \i cunosc, dar nu m-am integrat niciodat` cu
adev`rat \n via]a Hollywoodului. Cred c` asta mi-a creat
probleme.
Ea \l privi lung.
Cu Arlene?
Exact. |n fiecare noapte se organiza cte o petrecere. Nu
puteam ]ine pasul cu ele, aveam nevoie [i de odihn`. Nu po]i
munci [i face fa]` distrac]iilor.
A[adar, a \nceput s` se duc` singur`? Nu puteai s-o
opre[ti?
Nu. Dar s` ne \ntoarcem acas` \nainte de a se
\ntuneca.
Nicola nu-l \n]elegea pe deplin. Sus]inea c` nu-[i iubise
so]ia, dar nu f`cuse vreo \ncercare de a se desp`r]i de ea.
Ciudat!
Nu era sigur` dect de sentimentele pe care le nutrea
pentru el. C` nu aveau viitor, era cu totul altceva, ceva cu care
trebuia s` se confrunte, dar deocamdat` era bine s` profite
din plin de ce avea.
La cin`, Maria le servi din nou paella. Dup`-mas`, ascultar`
discuri la un gramofon vechi, dup` care, Maria se retrase
discret cu un zmbet aruncat peste um`r.
Ne crede \ndr`gosti]i, murmur` Ross, poate c` e bine s`
nu ne mai ascundem. Nicola, vreau s` fac dragoste cu tine.
62 MARGARET STANLEY

{i eu te doresc, r`spunse ea.


Ross o ridic` \n bra]e [i o duse \n dormitor. Urm`rind cum
\[i scoate hainele, v`zndu-i trupul zvelt cu musculatura bine
format`, ea se trezi luat` \n bra]e; era ca [i cum ar fi a[teptat
toat` via]a momentul acesta.
Au f`cut dragoste a fost a[a cum anticipase, a[a cum
sperase. El n-o gr`bi, o s`rut` \ndelung trezindu-i
senzualitatea, f`cnd-o s`-[i doreasc` s` r`spund`. Nu era
nevoie de cuvinte. A[a trebuia s` fie, \[i spuse ea
abandonndu-se emo]iilor, senza]iilor; erau doi oameni f`cu]i
unul pentru cel`lalt. Ea voia s`-i ofere foarte mult, s`-l scape
de agonia celor petrecute \n trecut.

***

Cnd se trezi al`turi de acel trup puternic, Nicola z`cu


nemi[cat` cteva clipe privindu-i tr`s`turile iubite. Ce ciudat!
Cu o s`pt`mn` \n urm`, nici nu [tia c` acest b`rbat exist`!
Nu, nu era adev`rat; [tia de existen]a lui, numai c` nu
anticipase c` s-ar putea afla \n compania lui.
Opt zile fuseser` de-ajuns pentru a se \ndr`gosti de el.
El se sim]i privit, se trezi [i o fix` cu ochii lui mari, c`prui.
Bun` diminea]a, spuse el. Ai dormit bine?
Ea \ncuviin]`, fiindu-i brusc ru[ine. Tr`iser` clipe supreme
de dragoste, a[a cum nu i se mai \ntmplase.
Poate c` acum Ross regreta cele \ntmplate.
T~RMUL ILUZIILOR 63

|]i pare r`u? o \ntreb` \ntr-un trziu.


Nu; mi-am dorit s` faci dragoste cu mine, Ross.
El zmbi.
{i eu, de cum te-am v`zut! E[ti frumoas`, senzual`, o
f`ptur` minunat`, Nicola Sanderson! {tiai?
Nu, spuse ea, dar po]i s` repe]i pn` voi \n]elege!
Nu protest` cnd Ross trase cear[afurile la o parte
privindu-i trupul zvelt, care nu era chiar ca al unei stele, dar
era un trup frumos, care-i f`cea pl`cere. Snii parc` erau f`cu]i
s` \ncap` \n c`u[ul palmelor lui.
Nicola \[i trecu palmele peste spatele lui lat, trecnd u[or
ca o pan` peste mu[chii lui puternici.
Ross avea tot ce-[i putea dori de la un b`rbat. |n clipa aceea
era doar al ei, dar numai atunci, trebuia s` aib` asta \n minte.
De data asta, f`cu dragoste cu ea f`r` grab`, nu-[i mai
pierdu controlul. Dup` aceea, \nc` \nl`n]uit` de bra]ele lui,
adormi imediat.
Cnd se trezi, Ross disp`ruse. Soarele era deja sus pe cer.
Se sp`l` [i se \mbr`c` rapid cu o fust` de bumbac \n culori
vesele [i o bluz` tot de bumbac, se ruj` pentru c` nici un alt
machiaj n-ar fi rezistat \n acea c`ldur` imposibil`.
|l g`si pe Ross la mas` pe verand`; Maria \i adusese micul
dejun.
Ai dormit bine? o \ntreb` el.
Mi-ai mai pus \ntrebarea asta de diminea]`, \i reaminti ea.
El o privi amuzat.
64 MARGARET STANLEY

Serve[te-te cu cafea.
Nicola se a[ez` fa]` \n fa]` cu b`rbatul cu care f`cuse
dragoste cu cteva ore \n urm`.
Cnd crezi c` se va \ntoarce Carlos? \l \ntreb`.
Mi-ai mai pus \ntrebarea asta, o persifl` el. Pot s`-]i
r`spund la fel: nu [tiu.
De cnd a plecat?
De o lun`.
Crezi c` i s-a \ntmplat ceva?
Este posibil. De[i cred c-a[ fi fost anun]at pn` acum.
Poate a \ntrziat din cauza inunda]iilor. Vorbe[te-mi
despre el. Ce fel de om este?
Un om \n care po]i avea \ncredere.
Cnd Maria le aduse mncarea, Nicola se \nfrupt` din tot
ce i se puse \n fa]`, cu toate c` atunci cnd era cald nu prea
avea poft` de mncare. Dar probabil sexul m`re[te apetitul, se
gndi. Dar cu Ross nu f`cuse doar sex. Fusese mai mult.
B`rbatul care se dovedise a fi Ross, cel din ultimele zile, era
foarte diferit de str`inul care o culesese de pe drum. Cu toate
astea, nu era sigur` ct de profunde \i erau sentimentele.
Fusese dorin]` cu certitudine, dar...?
Ce vrei s` facem ast`zi? o \ntreb` dup` ce v`zu c` se
s`turase. Asta dac` nu ai prea multe surse de compara]ie...
Nicola ro[i.
Vrei s` [tii cu c]i b`rba]i m-am culcat?
Nu cred c` este problema mea.
T~RMUL ILUZIILOR 65

Eu a[ vrea s` fie. Am avut un singur iubit.


Din cauza codului moral sau a lipsei de ocazii? Apoi
privind-o lung, \i spuse: uit` c-am spus asta. Am tr`it prea mult
\n locuri r`u famate.
Trebuia s` ne c`s`torim, zise Nicola dup` un moment de
t`cere, numai c`...
Tu ai vrut desp`r]irea, sau el?
Am fost amndoi de acord, pentru c` nu aveam nici un
viitor \mpreun`, f`r` bani, f`r` slujbe.
Cu mine de ce te-ai culcat? Din recuno[tin]`?
Nu, exclam` ea repede, cu ochii str`lucind. {i dac` n-ai
\nv`]at s` m` cuno[ti, atunci...
Am \nv`]at un singur lucru, zise Ross, cu blnde]e de data
asta. C` mi-ar fi greu s` g`sesc o femeie care s` te egaleze... \n
orice privin]`. {i acum spune-mi: ce-ai vrea s` facem?
Nu fusese tocmai o declara]ie de dragoste, dar probabil
mai mult ca acum nu va auzi de la el vreodat`.
Plecar` s` c`l`reasc`, iar Maria \i petrecu cu privirea.
Crezi c` suspecteaz` c-am fost toat` noptea \mpreun`?
\ntreb` Nicola dup` ce se dep`rtar`.
Probabil. De fapt, voia s`-mi g`seasc` o femeie, \nc` de
cnd am venit aici.
Era firesc s` ai nevoie de cineva.
Atunci, nu. Dar n-am putea schimba subiectul?
Ai dreptate, \i r`spunse Nicola. N-am dreptul s`-]i pun
astfel de \ntreb`ri!
66 MARGARET STANLEY

Nicola lovi calul cu pintenii [i acesta c`p`t` vitez`. Ross o


ajunse din urm` \nainte de a ajunge la ru [i-i prinse calul de fru.
Iart`-m`, a fost o prostie. Nu \]i ceream s`-]i vezi de
treburile tale, ci doar s` m` la[i pe mine s`-]i spun totul cnd
va fi cazul.
|n]eleg, zise Nicola; tu voiai s` ui]i, iar eu nu te-am l`sat.
Dar tu m-ai ajutat s` privesc viitorul cu al]i ochi [i nu voi
uita asta, spuse Ross s`rutnd-o.
Evitar` Santa Elena [i o luar` spre sud.
Cnd se \ntoarser` [i ajunser` aproape de cas` v`zur` un
Land Rover, iar ea se \ntreb` de ce oare l-o fi scos Ramon din
curte, apoi realiz` c` avea num`r diferit de cel al lui Ross.
S-a \ntors Carlos, o inform` Ross, ceea ce o f`cu s`-i bat`
inima mai tare.
Cum va reac]iona cnd va afla... de noi?
Maria m-a scutit deja de a-l informa. Trebuia s` se
\ntoarc`.
Da, [tia [i ea asta [i chiar \ncercase s` se preg`teasc` pentru
acest moment. Era casa lui, nu a lui Ross, cu att mai pu]in
a ei.
B`rbatul care-i a[tepta \n camera de zi, era la fel de brunet
ca Ross, dar cu pielea mai \nchis` la culoare [i mai solid. Era
\mbr`cat \ntr-un costum de c`l`torie, deschis la culoare.
R`t`citorul s-a \ntors, \i \ntmpin` cu engleza sa destul de
bun`. Abia am a[teptat s-o cunosc pe musafira noastr`!
Nicola se relax`.
T~RMUL ILUZIILOR 67

Sunt Nicola Sanderson, spuse ea \ntinzndu-i mna.


Cum ai c`l`torit, Ramon? \l \ntreb` Ross.
El ridic` din umeri.
Ca pe drumurile noastre; este grozav s` vii acas`! F`cu o
pauz` privindu-l pe Ross, apoi \l \ntreb`: [i tu, amice, cum
merge manuscrisul?
L-am terminat.
S` bem un whisky pentru asta, zise Carlos.
Ross aduse paharele [i sticla cu b`utur`.
Ai venit direct?
Da, drumurile s-au uscat de vreo cteva zile, sau n-ai
observat c` nu mai plou`? glumi el.
Nicola se sim]i privit` [i \ncerc` s`-[i ascund` emo]iile. Nu
avea rost s`-l lase s` intuiasc` ce sim]ea, deocamdat`. Se
bucurar` to]i trei de acel moment de tov`r`[ie, Nicola
gndindu-se c` nu-l va uita niciodat` pe Ross, [i c` s-ar fi
bucurat dac` existen]a ei \i \nseninase zilele.
Deodat`, subiectul spre care se \ndreptau gndurile sale,
le spuse:
Pe mine v` rog s` m` scuza]i, vreau s` fac du[. V` las s`
v` cunoa[te]i mai bine.
|n ce scop? se \ntreb` ea, urm`rind cum iese din \nc`pere.
Privindu-l pe b`rbatul cu care r`m`sese s` discute, se sim]i
descump`nit`. Ce-ar fi vrut s` aud`? Se afla aici \n casa lui, dar
f`r` s` fi fost invitat`.
68 MARGARET STANLEY

|mi pare r`u, zise ea \n cele din urm`. Cred c` nu


gnde[ti prea frumos despre mine.
Ce te face s` crezi asta? Maria mi-a spus c` de cnd ai
venit aici, Ross este fericit. Pentru asta trebuie s`-]i fiu
recunosc`tor, trebuia scos din starea \n care se afla, era prea
implicat \n trecut.
Cum v-a]i cunocut? \l \ntreb` ea dup` un moment de
t`cere.
Acum c]iva ani, la Caracas.
{i a]i ]inut leg`tura de atunci?
Da, din cnd \n cnd. Am fost foarte fericit cnd m-a ales
s` vin` aici, \n situa]ia disperat` \n care se afla. Eu sunt cel mai
fericit aici la El Milagro, nu-mi place a[a-numita lume
civilizat`.
Nu sim]i nevoia unei so]ii, a unor copii?
N-am \ntlnit \nc` femeia care s` vrea s` stea \n acest loc.
Ramon o privi lung. Tu ai face-o?
Ea r`spunse cu sinceritate:
Cred c` nu.
Nici nu va trebui, pentru c` Ross se va \ntoarce repede la
locul s`u obi[nuit.
Nicola \nghi]i de cteva ori, sim]ind c` se sufoc`.
Nu am stablit nimic, dar cred c` [i eu voi pleca, poate
chiar mine diminea]`.
Numai pentru c` m-am \ntors? Ramon p`ru surprins. Nu
este cazul, te asigur c` e[ti binevenit` s` stai ct dore[ti.
T~RMUL ILUZIILOR 69

Am venit aici s`-mi rezolv problema serviciului, dar


lucrurile au evoluat \n alt` direc]ie; mama ar spune c-am g`sit
ce-am c`utat.
Dar tu gnde[ti altfel . Ross a trecut printr-o experien]`
dureroas`, pe care n-o va putea uita curnd; cred c`-]i revine
rolul de a-l face s` uite, asta dac`-]i pas` de el.
Altfel se pune problema, declar` ea. S-a \ntmplat s` apar
tocmai cnd \ncepuse s` aib` nevoie de o femeie, asta
reprezint eu pentru el.
E[ti sigur`? }i-a spus el c` trebuie s` pleci?
Nu \nc`.
Atunci, d`-i prilejul s` se gndeasc` la asta.
Probabil, Ross ar insista s-o duc` la Caracas, apoi ar r`sufla
u[urat c-a sc`pat de ea.
M-ar interesa s` aflu cum ai ajuns prin p`r]ile astea uitate
de lume, zise Ramon.
Este o poveste lung`, spuse ea [i \ncepu s` i-o spun`.
El ascult` f`r` s-o \ntrerup`, doar cl`tin` din cap \n
r`stimpuri. Numai cnd termin` de povestit, \i spuse:
Ai avut noroc. Ce meserie spuneai c` ai?
Actri]`, aspirant`. De[i sunt prea multe talente, este greu
s` te afirmi.
Ross te-ar putea ajuta.
Nu! s`ri ea ro[ind. Nu pentru asta am stat aici cu el.
Ross se \ntoarse de la baie.
70 MARGARET STANLEY

Ai avut ap` cald`? \l \ntreb` Ramon.


Da, destul`. Ross se a[ez` lng` Nicola pe sofa. Vorbind
de plecare, cred c` este timpul s` dispar [i eu!
Dac` a[a sim]i, atunci a[a s` faci. Cnd vrei s` pleci?
Mine. Ross o privi pe Nicola: te po]i preg`ti pn`
atunci?
Ea \ncuviin]`. De ce nu? Nu avea rost s` mai prelungeasc`
lucrurile a[a cum erau.
Plecar` imediat ce se invir` zorii. Carlos se trezi s`-i
conduc`.
B`rba]ii \[i strnser` mna [i att.
N-am avut ocazia s` te cunosc prea bine, \i spuse Ramon
Nicolei, dar \]i doresc mult succes. Apoi ad`ug` cu un zmbet:
\ntr-o zi, poate o s`-]i v`d numele \n ziare.
R`mas-bun, Carlos, [i mul]umesc.
Pentru ce?
Ross urcase deja \n ma[in`. Abia a[tept` ca ea s` urce [i
porni motorul. Nicola se \ntoarse s`-i fac` semne lui Ramon,
care r`m`sese pe verand`. Apoi, din cauza copacilor, nu-l mai
v`zu.
Cum poate suporta singur`tatea?
Dac` i s-ar p`rea insuportabil`, ar alege alt` cale!
r`spunse Ross imediat, nu-]i mai face probleme.
Era adev`rat c` nu trebuia s`-[i fac` probleme pentru
Ramon, nici situa]ia ei nu era prea bun`. Viitorul ei p`rea chiar
mai sumbru dect al lui Ramon.
T~RMUL ILUZIILOR 71

Ct facem pn` la Caracas? \l \ntreb`.


Vreo patru ore dac` nu vor fi incidente. De ce nu dormi
pu]in? Nu [tiu dac` o s` mai ai ocazia.
Asta \nsemna c` mine dup`-amiaz` va fi la Londra. Ross
nu venise \n camera ei noaptea trecut`. Nici ea nu-l a[teptase,
de fapt. Nu se putea spune c` se retr`sese \n vechea lui
carapace, dar nici prea afabil nu era. Orice ar fi \nsemnat
aceste ultime zile pentru el, se sfr[iser`. Fiecare urma s`-[i
duc` propria via]`.
Nu avea motive s` regrete \ntlnirea cu Ross. O f`cuse s`
ajung` mai repede la maturitate, la \n]elegerea iubirii pentru
un b`rbat, la semnifica]ia acesteia. Abia acum realiz` c` pe
Barr nu-l iubise, sau poate nu \n acela[i fel. Dac` s-ar fi m`ritat
cu el, n-ar fi cunoscut niciodat` dragostea [i disperarea de
acum, dar nici n-ar fi experimentat culmile de fericire la care
ajunsese cu Ross.
Mo]`i un pic, dar se trezi imediat dezorientat`, observnd
c` Land Roverul era oprit la o sta]ie de benzin`. Mai aveau o
or` [i jum`tate [i ajungeau la destina]ie. Ce f`cea Ross cu
Land Roverul? Costa cteva mii de lire, se gndi cu cinism,
apoi realiz` c` era mai bine s`-[i vad` de treab`.
Ross urc` din nou \n ma[in` [i o \ntreb`:
}i-e foame, Nicola?
Ea scutur` din cap.
Nu, pot a[tepta pn` la Caracas.
Mai aveam o or` [i ceva, apoi trebuie s` g`sim o agen]ie
de bilete.
72 MARGARET STANLEY

Nu pierzi nici o clip`, murmur` ea.


Am pierdut destul \n ultimele luni.
Ajunser` la Caracas, unde Nicola, v`znd cl`dirile [i
bulevardele \[i dori s` fi putut vedea ora[ul \n alte condi]ii. Nu
era timp pentru nimic.
Ross opri la primul dealer de ma[ini [i vndu Land Roverul
la pre]ul pe care i-l oferi acesta. Dup` aceea, \[i urcar` bagajele
\n taxiul chemat [i se \ndreptar` spre agen]ia de bilete. Intr`
doar el [i cnd ie[i \i spuse [oferului de taxi:
Al Consulate Americano! Pronto!
Nicola \l privi \ntreb`tor.
Ai avut probleme?
Nimic care s` nu poat` fi rezolvat cu pu]in noroc. Avionul
spre Los Angeles este la ora dou`.
Ea sim]i c` nu poate respira. |l privea, f`r` a accepta ce-i
spuneau sim]urile.
Nu sunt sigur` c` \n]eleg corect, murmur` ea.
Am cump`rat dou` bilete pentru Los Angeles. Vreau s`
mergi cu mine, Nicola.
Ca amanta ta? rosti ea cu durere.
Ca so]ia mea. {tiu ce m` a[teapt`, presa va vui, dar sunt
sigur c` sim]i ceva pentru mine, nu este destul?
Pentru asta este nevoie de dou` persoane.
Dac` vrei s` [tii c` te iubesc sau nu, cred c` ]i-am
r`spuns destul de clar.
T~RMUL ILUZIILOR 73

De ce nu-mi spui? Crezi c` sunt ghicitoare?


El p`rea foarte relaxat.
M-am bazat pe intui]ia ta feminin`. Mie mi s-a p`rut
evident c` te iubesc. E[ti tot ce n-a fost Arlene. Cum a[ putea
s` nu te iubesc? De cum te-am v`zut \n fa]a ma[inii \n noaptea
aceea, am [tiut c-am revenit la via]`!
Ross, e[ti sigur c` asta \]i dore[ti?
N-a[ putea fi mai sigur!
S`rutul lui spuse mai mult dect vorbele.
Nicolei nu-i venea s` cread`; so]ia lui Ross!
Orict \l iubea, [tia c` nu-i va fi u[or. A[a cum spusese,
presa le va face via]a amar`, dar \mpreun` vor trece peste
toate nepl`cerile. Era o c`s`torie care trebuia s` mearg`.
Se c`s`torir` a doua zi, iar cnd ie[ir` \n soarele
dup`-amiezii, Nicola se \ntreb` dac` se sim]ea altfel. Noaptea
trecut` o petrecuse` \mpreun`. Schimbarea numelui ei
schimbase [i altceva? Era doamna Ross King. I se p`rea att de
ciudat!
La cununie, purtase o rochie bleu, pe care o cump`raser`
\mpreun`. Sem`na cu ochii ei, a[a spusese Ross. |n costumul
gri deschis [i el p`rea cu totul altfel. Numai cnd o lu` \n bra]e
[i o s`rut`, ciud`]enia \ncepu s` se destrame. Erau so] [i so]ie.
Domnul [i doamna Ross King!
Capitolul 5

Casa familiei King se afla \ntr-un canion la capetele c`ruia


priveli[tea \]i t`ia respira]ia. Era construit` \n stil californian
pe diferite nivele, \n func]ie de contururile muntelui pe care
se afla, protejat` de ochii trec`torilor, de pere]i de piatr` [i
por]i de fier.
Ross cobor\ din taxi [i se \ndrept` spre o cabin` telefonic`
miniatural` unde ceru s` i se deschid` poarta.
Nicola privea \n jur, uluit` de ce vedea.
Por]ile mari de metal se deschiser` [i ap`ru o femeie de
vrst` mijlocie, \ntr-o rochie de culoarea liliacului, atent
coafat` [i machiat`.
Bine a]i venit, domnule King, i se adres` lui Ross,
ignornd-o pe Nicola. Dac` ne-a]i fi anun]at c` v` \ntoarce]i,
Judd ar fi venit s` v` ia cu ma[ina.
A fost o hot`rre de moment, r`spunse Ross. Nicola, ]i-o
prezint pe doamna Graham. Apoi i se adres` doamnei; Nicola
este so]ia mea.
T~RMUL ILUZIILOR 75

Femeia continu` s` arboreze acela[i zmbet, \n timp ce


pl`ti taxiul, cu toate c` se vedea c` primise o lovitur`. Nicola
se sim]i studiat` [i g`sit` cu deficien]e, din toate punctele de
vedere. Era normal c` nu corespundea standardului
hollywoodian de frumuse]e, dar era alegerea lui Ross. Nu va
accepta dispre]ul acestei femei.
Bun` ziua, spuse Nicola cu polite]e.
Femeia arunc` o privire dispre]uitoare bagajului ei
ponosit, aflat lng` al lui Ross; \n interior, se aflau haine
nepurtate \nc`. Nicola c`l`torise \ntr-un costum italian din
m`tase [i bumbac, crem, care costase o avere, dar p`s`rile rare
trebuie s` aib` pene rare, \[i aminti ea proverbul.
Vine [i Judd imediat, spuse menajera.
Ross o l`s` pe Nicola s` treac` prima pragul casei. Parterul
casei era foarte deschis, cu bol]i, f`r` u[i. Din locul \n care se
aflau, Nicola v`zu o teras` generoas` [i o piscin`.
La un alt nivel se mai afla o piscin` care simula o cascad`,
iar la cel de al treilea un lac acoperit de nuferi.
Ross urm`ri pe figura Nicolei felul \n care prime[te toate
acestea, apoi \i spuse cu un zmbet sardonic:
{i \nc` n-ai v`zut totul!
Dar ea v`zuse \ndeajuns ca s` \n]eleag` de ce nu avea
sentimente pentru acest loc, pe care-l numea acas`. Era ceea ce
se poate vedea \n acele reviste de design interior, f`r` suflet,
a[a cum obi[nuia ea s` spun`. Desigur, nu fusese alegerea lui,
ci a Arlenei. O iubise sau nu, el nu-i refuzase nimic.
76 MARGARET STANLEY

Ce arip` a casei ve]i folosi? \ntreb` menajera. |mi trebuie


pu]in timp s` aranjez totul.
Cred c` o vom folosi pe cea de sud. |ntre timp, ne po]i
preg`ti ceva de mncare? Vom fi pe teras`.
Ross o lu` pe Nicola de bra] spre a-i ar`ta drumul [i a n-o l`sa
s` se piard` \n acel decor fastuos, c`ruia \ns` \i lipsea c`ldura.
Te sim]i bine? o \ntreb` el, am uitat ct de deprimant`
este casa asta!
Dac` nu-]i place, poate o vei vinde, murmur` Nicola.
Dac` voi g`si vreun cump`r`tor!
Dac` ceri pre]ul corect, vei g`si.
Cred c` ai dreptate. Spune-mi, Nicola, regre]i c-ai venit?
Nu! r`spunse ea prompt.
Vrei ceva de b`ut?
Da, a[ vrea ceva rece.
Ross se \ndrept` spre barul \ncastrat \n perete [i aduse
dou` pahare cu picior \nalt, cuburi de ghea]`, \n care turn`
ceva dintr-o sticl`.
Era ceva cu un gust foarte pl`cut, dar nu se obosi s` \ntrebe
ce anume.
Doamna Graham le aduse ceva ce numea ea sandvi[ care,
de fapt, era un adev`rat festin, din chifle de secar` cu carne de
vit`, rondele de ou, salat` [i sfecl`.
V` preg`tesc apartamentul pentru invita]i, le spuse
doamna Graham.
De ce apartamentul pentru musafiri? se \ntreb` Nicola.
Tocmai voia s` \ntrebe de ce f`cuse aceast` alegere, dar realiz`
T~RMUL ILUZIILOR 77

imediat c` probabil, Ross voia s` fie ct mai departe de


camerele pe care le \mp`r]ise cu so]ia lui.
Realiz` dintr-o dat` c` va avea multe de \nfruntat \n calitate
de so]ie a lui, neputnd s` stea departe de cuno[tin]ele lui
care, desigur, o admiraser` pe Arlene. Un singur gnd o
consola: cu acel sistem de supraveghere bine pus la punct,
existau pu]ine [anse ca fanii Arlenei s` poat` intra.
Pornir` spre acea arip` a casei pe care le-o rezervase
doamna Graham. |n trecere, Nicola v`zu multe u[i.
Apartamentul pentru invita]i avea propria sufragerie, trei
dormitoare cu baie, decorate \n culoarea piersicii, cu mobil`
somptuoas`.
E minunat! exclam` ea, uluit` de ce vedea. Dar
priveli[tea \mi taie respira]ia!
Este mai frumoas` ca aceea de jos, zise Ross, cu toate c`
mie \mi placi tu cel mai mult, spuse el brusc.
Nicola \i r`spunse cu reticen]` la s`rut sim]indu-se prea
str`in` \n acest decor.
Vreau s` fac du[, spuse el, vii cu mine?
Ea \i r`spunse imediat.
A[ vrea s` despachetez.
Doamna Graham s-a ocupat deja de lucrurile noastre.
Nicola a[tept` ca el s` intre \n baie, apoi deschise dulapul.
Con]inutul valizei ei atrna mizerabil pe umera[e, total
nepotrivit cu fastul casei. Probabil, Arlene avea de zeci de ori
mai multe toalete, se gndi. Nu putea s` nu-[i imagineze c`
78 MARGARET STANLEY

Ross [i Arlene \mp`r]iser` patul zeci de nop]i sub acoperi[ul


acestei case. Oare Ross va face mereu compara]ie \ntre ele?
Ie[i cam bosumflat din baie, poate pentru c` fusese
refuzat.
Sim]ind nevoia s` se relaxeze, intr` \n cada preg`tit` de
doamna Graham, \n care i se puseser` multe s`ruri de baie.
Pere]ii b`ii erau o oglind` continu`; \[i v`zu trupul zvelt,
pielea foarte alb`, p`rul blond. Sunt pe t`rmul iluziilor, \[i
spuse cu am`r`ciune.
Ross intr` pe nea[teptate.
E[ti frumoas`, Nicola, ar`]i ca o nimf` speriat`, \i
spuse el.
Pentru c` nu mi s-a mai \ntmplat ca un b`rbat s` intre
cnd fac baie! Ai terminat cu convorbirile?
Cu cele mai importante, da. Suntem invita]i la o
petrecere de bun venit la Sam Walker, directorul studiourilor
Magnum.
Nicola \l privi cu ochii ei mari, alba[tri.
Este momentul s` te ar`t lumii.
Le-ai spus despre ... noi?
Nu puteam s` ]in secret! Dar de ce ai mina asta speriat`?
Aveam nevoie de timp, Ross, nici nu m-am obi[nuit cu
gndul c` sunt so]ia ta.
|n seara asta este momentul s` ne facem amndoi
apari]ia \n public; nu poate fi evitat.
Dar nu \n seara asta! Ross, nu te po]i duce singur?
El se \ncrunt`.
T~RMUL ILUZIILOR 79

M` pot duce, desigur, dar nu vreau s-o fac. E[ti actri]`,


nu-]i va fi greu s` joci un rol!
Nimeni nu intr` pe scen` f`r` repeti]ie, replic` ea, ceri
prea mult de la mine.
{tii c` ai dreptate, Nicola? De ce nu te-a[ ]ine doar pentru
mine un timp?
Aplecndu-se, o ridic` \ncet din ap`, f`r` a ]ine seama c` \n
timp ce-o s`ruta, apa \ncepuse s`-i [iroiasc` pe halat. F`cur`
dragoste pe podeaua b`ii [i pentru prima oar` \n ziua aceea,
Nicola sim]i c` temerile [i \ndoielile \ncep s` i se risipeasc`,
atunci cnd trupurile lor devenir` unul singur.
Indiferent dac` iubise alt` femeie \n trecut, indiferent ce-i
rezerva viitorul, \l iubea, a[a cum nu mai iubise.
Dac` vreau s` ajung la timp, este cazul s` m` gr`besc, \i
spuse el abia [optit.
Chiar trebuie s` pleci?
Da, dac` vreau s` \ncep s` lucrez. Sam vrea s`-mi dea un
scenariu [i trebuie s` profit de acest moment. Mi-l p`streaz`
de ceva timp...
{i scenariul t`u? Nu pentru el ai vrut s` ne \ntoarcem?
Da, dar n-a fost motivul, ci scuza. Ai avut dreptate,
Nicola. A fost mai mult o terapie, nu cred c`-l voi folosi.
Nicola \i atinse buzele cu mna.
Ar fi mai bine. Apar]ine trecutului, Ross, las`-l acolo, \n
trecut.
El oft` [i o strnse \n bra]e, s`rutnd-o.
80 MARGARET STANLEY

S` nu te schimbi niciodat`, Nicola! Niciodat`!


Nu m` voi schimba, murmur` ea, nici n-a[ [ti cum s-o fac!
Ross plec` de acas` la opt. F`cuse desigur [i alte \ncerc`ri
de a o convinge s`-l \nso]easc`, dar ea \i explic` ce sim]ea:
avea nevoie de timp. Se bucura de iubirea lui, de numele lui,
de \ncrederea lui. Ce altceva \[i mai putea dori?
Doamna Graham veni la ora nou` s` ia tava cu mncarea
pe care i-o adusese \n camer` . Nicola se delectase cu ra]a cu
portocale preg`tit` excelent, dar nu putea s` nu observe c`
femeie o privea ca pe o intrus`. Se decise s` nu-i pese.
Crezuse c` nu va putea dormi f`r` el \n patul acela imens,
dar se sim]i la un moment dat prins` \n bra]e.
Culc`-te la loc, [opti el.
Ct este ceasul? \l \ntreb`. Te-am a[teptat pn` la ora unu.
Este aproape trei. Mi-ai lipsit teribil, iubita mea,
murmur` el.
Cum a fost revederea cu to]i cunoscu]ii? \l \ntreb` ea.
A[a cum mi-am \nchipuit. Nu s-au schimbat prea multe \n
ora[.
Nicola se rostogoli pe spate, \ncercnd s`-i vad` tr`s`turile
\n \ntuneric.
}i-au creat probleme?
Nu \n mod direct.
Sam Walker face parte dintre ei?
Nu, el este o excep]ie. Sam a fost primul care mi-a oferit
o slujb` la Hollywwod, \i datorez mult. Eram un necunoscut,
cnd a f`cut acest gest.
T~RMUL ILUZIILOR 81

Era prima oar` c` Ross vorbea despre via]a lui [i prima


oar` c` ea putea s`-i pun` \ntreb`ri.
Ce te-a f`cut s` devii regizor?
Am f`cut o [coal` popular` de art` la Boston, cu
dou`zeci de ani \n urm`.
Familia ta este \nc` acolo?
Nu, tata a murit cnd aveam nou` ani, iar mama a mai
avut trei so]i de atunci. Ultimul este australian. Ross \i puse
degetul pe gur`: iar acum, dac` nu dormi...
Ea \l prinse \n bra]e.
|mi pare r`u c` m-am purtat a[a.
Cine s-a plns?
Zilele urm`toare, \ncepur` s` duc` o via]` normal`. Ross
pleca diminea]a la zece [i se \ntorcea dup`-amiaza trziu, cu
gndurile tot la munca lui, la care ea nu avea acces.
Facem mai \nti fotografiile \n studio, \i m`rturisi el pe
teras`, dup` vreo trei zile de la sosirea \n California. Ne va lua
vreo trei s`pt`mni, apoi alte patru undeva, \n nord. Guy
mi-a spus c` vom pleca \n ianuarie. Guy Grayling era
produc`torul filmului. Vom mai face \mpreun` un alt film,
care cred c` va avea succes. Iart`-m` c-am fost att de prins.
Nu mi-am imaginat c` m` voi ambala att de repede ce reintru
\n circuit.
Am \n]eles, zise ea cu ochii l`sa]i \n jos, dar min]ea,
pentru c` suferise mult din cauza lipsei lui de interes. Cel
pu]in nu mai stau reporterii pe la por]i.
82 MARGARET STANLEY

A ap`rut anun]ul despre c`s`toria noastr` \n ziare [i


probabil apari]ia ta \n public va strni comentarii , dar ce este
mai greu a trecut. Ce-ai vrea s` facem ast`zi? o \ntreb` el
brusc.
Inima Nicolei \ncepu s` bat` mai tare.
Nu te duci la studio?
Nu, am aranjat s` nu m` duc ast`zi ca s` fiu cu tine.
Nicola se sim]i cuprins` de fericire, ochii \ncepur` s`-i
scnteieze.
Mi-ar pl`cea s` v`d teatrul chinezesc Gramann.
Mann, a[a se nume[te ast`zi. Las`-mi zece minute, s` dau
un telefon.
Perfect, [i eu am nevoie de timp s` m` schimb.
|mbr`c` o pereche de blugi [i un tricou, dorindu-[i s` se
mai fi aflat la El Milagro. Poate c` astfel n-ar avea inelul lui
Ross pe deget, dar cel pu]in nu s-ar fi exercitat presiuni asupra
lor ca aici.
Ross nu coment` \n vreun fel \mbr`c`mintea ei, p`rea
cufundat \n gnduri. Probabil se gndea tot la filmul pe care-l
f`cea. Important era c` f`cea eforturi s` fie cu ea.
Ross se mai detension` pu]in \n timpul vizitei, explicndu-i
lucrurile cu care era att de obi[nuit. Se plimbar` de-a lungul
faimosului Walk of Fame din Hollywood, unde numele
importante din industria filmului erau scrise pe pavaj mai ales
\n fa]a teatrului chinezesc Mann. Nicolei nu-i venea s`-[i ia
ochii de la tot ce vedea.
T~RMUL ILUZIILOR 83

Nu voi putea fi vreodat` o femeie blazat`, se scuz` ea,


cnd, dup` ce se \ntoarser` \napoi la ma[in`, pornir` spre
bulevardul Sunset, spre hotelul Beverly Hills. Le-am v`zut de
zeci de ori \n reviste, dar nu mi-am imaginat c` voi ajunge
vreodat` aici.
Ross zmbi.
Nu trebuie s` te scuzi. Pentru mine este pl`cut s` te
urm`resc.
Chiar a[a este?
Dac` n-ar fi fost a[a nu crezi c` te-a[ fi urcat \n primul
avion care s` te duc` la Heathrow? Ce mai trebuie s` fac s` te
conving?
Nicola \[i mu[c` buzele. Ross avea dreptate, nu avea pic de
\ncredere de sine.
Dar poate c` Ross o iubea acum, \ns` cine [tie ce-i rezerva
viitorul? Articolul pe care-l citise cu o zi \n urm`, vorbea
deschis despre infidelit`]ile lui.
Nu se obosise s` nege ce scria \n acel ziar, ci doar aruncase
ziarul la o parte, dezgustat. Dac` era adev`rat ce se scria \n
ziar, poate c` [i Arlene avusese o scuz` pentru felul \n care se
purtase cu el. Iar Ross recunoscuse c` n-o iubise. Probabil [i
ea [tiuse asta.
Unde mergem acum? \l \ntreb` Nicola.
S` facem o plimbare pe plaj`.
Grozav! exclam` ea bucuroas`.
Mai apoi, cnd dup` plimbare r`mase singur`, nesiguran]a
puse st`pnire din nou pe ea.
84 MARGARET STANLEY

Pornir` spre Malibu, de-a lungul coastei Pacificului unde


priveli[tea era spectaculoas`, plajele p`reau \ntinderi uria[e
de zah`r pudr`. Cnd Ross opri \n fa]a unei case de pe plaj`,
ea nu-[i putu ascunde dezaprobarea.
Nu sunt \mbr`cat` pentru a merge \n vizit`, protest` ea.
Trebuia s`-mi spui!
Nu te afli \n vizit`, o opri el. Am crezut c` vrei s` vezi
casa.
Ea \l privi nedumerit`.
Este tot a ta?
El zmbi u[or \ncurcat.
Aici locuiam cnd am cunoscut-o pe Arlene. N-am apucat
s` m` dispensez de ea.
Nu-i pl`cea aici?
Locul \i pl`cea, dar casa i se p`rea prea mic` [i prea
veche, nu era pe gustul ei. Ea s-a ocupat de proiectul celeilalte
case. Ea [i un prieten al ei, arhitect.
Unul dintre aman]ii ei? se gndi Nicola. Cu voce tare, spuse
doar att:
Ai mai fost aici de atunci?
Este prima oar` c` am sim]it nevoia s` vin, admise el. Vrei
s` intr`m?
Ea se l`s` furat` de entuziasmul lui de a-[i revedea fosta cas`.
Desigur!
U[a deschis` l`sa s` se vad` un hol cu arcade mari din care
se vedeau \nc`peri bine propor]ionate. Mobila era acoperit`
de huse, ferestrele aveau draperii de sus pn` \n podea. Cnd
T~RMUL ILUZIILOR 85

Ross le trase, lumina soarelui inund` \nc`perea. Casa avea o


mic` verand`, apoi o punte de lemn care ducea la plaj`. De
acolo se vedea marea albastr`, \ntins` ct vedeai cu ochii.
Superb`! exclam` Nicola.
A fost! Ross scruta spre mare cu privirea \ngustat`.
Ar putea redeveni. |ncerc` apoi s` se tempereze, s` nu
par` exaltat`. Nu-]i face pl`cere s` tr`ie[ti aici, n-ai vrea s` ne
mut`m \n casa asta?
El o privi apreciativ.
}i-ar pl`cea?
Nu de mine depinde, insist` ea. Conteaz` ce dore[ti tu;
unde te-ai sim]i mai bine. Cred c` singurul neajuns ar fi
dep`rtarea de ora[.
Ross \ncepu s` rd`.
Treizeci de kilometri nu \nseamn` mare lucru.
Atunci... te mai gnde[ti?
Poate. Ross o privi lung. Ce-ai zice s` \not`m pu]in?
Fu rndul ei s` rd`.
Nu am costumul de baie.
Nici o problem`. Sunt sigur c` g`sim vreunul prin cas`.
Ea se crisp` f`r` s` vrea.
Al Arlenei?
Probabil. El nu p`ru s` fi observat reac]ia Nicolei.
Uneori \[i petrecea sfr[itul de s`pt`mn` aici.
Cu cine? se \ntreb` Nicola. Arlene apar]inea trecutului;
trebuia s` r`mn` \n trecut. A[a c` nu mai avea nici o
importan]` cui apar]inea costumul de baie.
86 MARGARET STANLEY

S` ne uit`m, zise ea.


Scara ducea la primul etaj, unde v`zu u[i pe ambele p`r]i.
Ross o deschise pe prima spre stnga [i se v`zur` mobile
acoperite de huse, ca [i \n celelalte \nc`peri. Nicolei i se p`ru
c` simte un parfum u[or \n aer, sau doar \n \nchipuirea ei? Se
scutur` ca de un gnd urt.
Caut` acolo, \n dulapul acela, o invit` Ross.
Era un dulap din mahon pe care-l sim]i att de neted [i de
pl`cut la atingere! Primul sertar era plin de lenjerie din m`tase
aruncat` la \ntmplare de o mn` impacientat`. {i-o imagin`
pe acea femeie frumoas` cu ochii verzi [i p`rul negru cu trupul
zvelt, dar att de senzual. |nchise repede sertarul, f`cnd
acela[i lucru cu cel de al doilea, care avea c`m`[i de noapte.
|ntr-un sertar de jos g`si \n cele din urm` un costum de baie
cu bikini mult prea scurt ca s` fie pe gustul ei. Era bleu deschis
[i \ntorcndu-se cu el \n mn`, \ntlni privirea lui Ross.
El o prinse de mn` privind-o lung, emo]ionat.
O s` \not`m mai trziu, murmur` el cu vocea \nc`rcat`
de emo]ie. Te doresc, Nicola.
Ea \[i auzi vocea gtuit`.
Aici?
{i acum. Veni spre ea \n timp ce vorbea. Simt nevoia s`
fiu cu tine, Nicola.
Cu toate aceste n`luci ale trecutului \n jur? se \ntreb` ea
nu f`r` oarecare cinism. Cu toate acestea nu nega c` [i ea \l
dorea la fel.
La atingerea lui reac]ion` imediat, se abandon` bra]elor
lui, c`utndu-i s`rut`rile cu pasiune. |[i aruncar` hainele cu
T~RMUL ILUZIILOR 87

repeziciune pentru a se putea atinge, s`-i simt` minile


explorndu-i trupul, s` se simt` iubit` de b`rbatul cu care se
m`ritase.
F`cur` dragoste f`r` grab`, ignornd husele pline de praf,
care acopereau patul imens. F`r` aer condi]ionat, cu toate
ferestrele deschise, era foarte cald \n \nc`pere, iar trupurile
le erau pline de transpira]ie. Nicola nu se mai s`tura de
trupul lui, nu voia ca aceast` dup` amiaz` s` se termine.
Chiar dup` ce f`cur` dragoste [i r`mase cuminte \n bra]ele
lui, nu avu nevoie dect de o scnteie ca pasiunea s` i se
reaprind`.
E[ti minunat`! murmur` Ross. Unde este acel
temperament rece al englezoaicelor?
A cedat \n fa]a agresiunii americane! Nicola \l privi lung:
Ross, soarele a apus!
Iar noi n-am apucat s` \not`m. Se duse spre fereastr`:
mai avem timp s` \not`m!
Nicola \ncerc` s` \mbrace costumul de baie al Arlenei, dar
snii acesteia fuseser` mult mai mici, cu toate c` pe ecran
p`reau foarte voluptuo[i.
Ross o conduse afar` pe puntea care ducea spre mare,
bucurndu-se de briza care \ncepuse s`-[i fac` sim]it`
prezen]a. Urma s` se lase \ntunericul.
Ce zici, ne \ncumet`m? \ntreb` Nicola. Sunt rechini \n
zona asta?
Mai mult pe uscat, dect \n ap`! Nu fi fricoas`, Nicola!
Via]a nu merit` tr`it`, dac` nu ri[ti!
Capitolul 6

Petrecur` mai pu]in de dou`zeci de minute \n ap`, de[i era


destul de pl`cut`. |ntorcndu-se spre plaj`, sim]ind bra]ul lui
Ross pe umerii ei, Nicola se sim]ea formidabil, \mp`cat` cu
sine, cu lumea.
Chiar [i \ntunericul i se p`rea prietenos acum. Mai erau [i
alte case pe plaj`, unele ocupate, altele nu aveau nici o lumin`
aprins`. Cnd \l \ntreb` despre cei mai apropia]i vecini, Ross
men]ion` cteva nume, preciznd:
Sunt oameni obi[nui]i, ca noi.
Ca tine, poate. Ajunseser` la treptele casei, iar Nicola
venea cu c]iva pa[i \n urma lui. Te-ai gndit s` te mu]i aici?
Nu \nc`, recunoscu el. Nici m`car n-am avut timpul
necesar! Se \ntoarse s-o priveasc`. Vrei s` m` determini s` iau
o decizie?
|n continuarea discu]iei dintre ei cu privire la \ncredere,
un singur r`spuns era potrivit:
T~RMUL ILUZIILOR 89

Da.
El \ncepu s` rd`.
O s` pun pe cineva s` fac` curat.
A[ putea s` fac eu asta, chiar mi-ar pl`cea! se oferi ea.
Tu ai putea s-o supraveghezi pe doamna respectiv`.
Ross se sprijini de balustrada verandei [i o trase spre el.
Deocamdat` ai nevoie de o ma[in`, una decapotabil`,
b`nuiesc.
Nicola abia putu s` rosteasc`:
Probabil, dac` a[ avea un permis valabil.
Nu ai permis?
M` refeream la unul valabil aici.
Nu v`d de ce permisul t`u n-ar fi valabil [i aici. Ross o
prinse \n bra]e [i \ncepu s-o s`rute.
Ross, se uit` lumea la noi!
|n acest caz s` intr`m, spuse el ner`bd`tor.
Nu mai ajunser` pn` la dormitor de data asta, dar ei nu-i
p`sa. Pe drumul de \ntoarcere, Ross lans` bomba.
Vom da o petrecere, Nicola. S`pt`mna viitoare. Nu
trebuie s`-]i faci probleme pentru organizare. M` ocup eu de
totul; exist` firme specializate.
Nu la asta m` gndeam, spuse ea observnd c` Ross o
privea atent, v`znd c` se \ncruntase. Cred c` m-a[ descurca.
Pentru dou` sute de persoane?
Dou` sute? repet` ea.
A venit momentul s` cuno[ti ceva lume; [i lumea pe tine,
ad`ug` el, zmbind.
90 MARGARET STANLEY

Poate ceva lume, dar nu tot ora[ul, la naiba!


V`d c` ai [i \nv`]at s` \njuri ca o americanc` sadea!
remarc` el.
Numai cnd m` simt dep`[it` de evenimente. Nicola t`cu
un moment, \ncercnd s` se obi[nuiasc`. Era so]ia lui Ross,
probabil trebuia s` se confrunte cu aceast` avalan[` de
oameni. Dar de ce nu a[tep]i pn` ne mut`m la casa de pe
plaj`, ca s` invi]i mai pu]in` lume?
Pentru c` este mai bine a[a. Este bine s` vin` to]i s` te
vad`, apoi s` te dea uit`rii. Dup` cum ]i-am mai spus, sunt
cuno[tin]e.
Da, lumea care te-a cunoscut al`turi de Arlene. Iar eu nu
pot suporta compara]ia.
El oft` lung.
Sunte]i complet diferite, este foarte adev`rat. Dar
oricum, data petrecerii este stabilit`.
|n]eleg, replic` ea aproape furioas`, nu are rost s` mai
discut`m.
Nu prea. Acum vocea lui suna ca atunci cnd o auzise
prima dat`, rece [i controlat`. Te-am prevenit la ce s` te
a[tep]i cnd ajungem aici. Dac` ai [tiut c` nu vei putea face
fa]`, trebuia s`-mi spui de atunci.
Mnia Nicolei pieri numaidect.
Dar nici nu mi-ai dat timpul necesar s` m` gndesc!
replic` ea.
Asta \nseamn` c` regre]i?
Ea f`cu un efort s` revin` la sentimente mai bune.
T~RMUL ILUZIILOR 91

Nu, nu regret.
El \ncepu s` rd`, de parc` ar fi sc`pat de o mare greutate
de pe suflet.
Crezi c` cer prea mult de la tine?
Nu.
Nicola era con[tient` c` f`ceau pa[i repezi spre prima lor
ceart`.
N-am putea vorbi despre altceva? Te rog! A fost o zi prea
frumos` ca s-o stric`m!
Urm` o pauz`; [i el p`rea s` fac` un efort. Cnd i se adres`
din nou, o f`cu pe un ton neutru:
Ai dreptate, s` uit`m totul.
Nu mai discutar` despre petrecere, dar ziua r`m`sese
fixat`. Nicola afl` asta peste dou` zile cnd firma de catering
trimise dou` persoane s` vad` unde se organiza petrecerea [i
ce ar fi dorit gazdele. Nu va avea pentru ce s`-[i fac` probleme,
o asigurar` cei doi. Se va acorda aten]ie fiec`rui detaliu, chiar
[i aranjamentelor florale. {i pentru c` exista [i posibilitatea s`
plou` \n ziua aceea, \i spuser` c` vor instala \n zona piscinei
o copertin`.
Cnd Ross ajunse acas` \n seara aceea, \ncepuse s` se
obi[nuiasc` s` discute despre acest eveniment, f`r` a sim]i c`
ar vrea s`-l strng` de gt pentru c` n-o \n]elegea. De fapt, era
ridicol c` nu putea s` fac` fa]` unor ochi curio[i. Ca actri]`, ar
fi trebuit s` fie obi[nuit`.
Dup` cum se dovedi, seara a fost frumoas` [i uscat`, f`r`
ploaie, dar copertina fusese deja ridicat`. Cel pu]in era bine c`
92 MARGARET STANLEY

nu acoperiser` piscina. Oricum, se putea retrage \n dormitor,


dac` nu se sim]ea destul de puternic` s` fac` fa]` oaspe]ilor.
|mbr`case o rochie simpl`, lung`, de m`tase bleu, un
colier de perle la gt. |[i ridicase p`rul \n vrful capului,
apoi \l l`sase \ntr-o cascad` de bucle; machiajul era foarte
simplu.
Cnd Ross ie[i din baie [i o v`zu, r`mase uluit:
Ar`]i fantastic, Nicola!
Ea zmbi for]at.
Pu]in diferit` de acea creatur` plin` de noroi pe care ai
cules-o de pe drum \n Venezuela.
Extrem de diferit`! remarc` el. Nu numai \n aspectul
exterior.
Este un compliment, sau o reclama]ie?
O simpl` observa]ie.
Nicola \[i puse [i cercei cu perle \n urechi, privindu-se \nc`
o dat` \n oglind`.
La ce or` vor \ncepe s` apar`?
Din clip` \n clip`. Ross o privi lung [i o \ntreb`: cum ar`t?
Magnific, ar fi vrut ea s`-i spun`, dar nu s-ar fi referit doar
la cravata lui. Ross, \mbr`cat \n frac alb, cu pantaloni negri,
p`rea un rege printre b`rba]i.
Sunt sigur` c` ]i-ai legat cravata de attea ori \nct s` [tii
dac` e bine, spuse ea. Coborm, sau a[tept`m s` vin` primii
invita]i?
Acum, decise Ross. Am nevoie de o b`utur`.
{i ea ar fi avut.
T~RMUL ILUZIILOR 93

Firma de catering trimisese personal specializat \n


uniform`, astfel c` familia Graham putea s` ia parte la
petrecere. Se afla printre personal chiar [i un majordom, care
s` primeasc` oaspe]ii.
Aflat` lng` Ross la \ntmpinarea oaspe]ilor, Nicola se
sim]ea ]eap`n` ca un bu[ten, \[i sim]ea limba imposibil de
folosit. Arborase un zmbet tmp, privind figuri pe care le
recuno[tea, altele complet necunoscute. Unii dintre ei erau
diferi]i de ce v`zuse pe ecran; un b`rbat al c`rui nume nu [i-l
amintea, dar care juca rolul unui erou, era mic [i chel, dar la
bra]ul lui st`tea una dintre cele mai frumoase blonde, care nu
f`cea altceva dect s` chicoteasc`.
Nicola \ncepu s` se simt` ca pe[ti[orul de aur din acvariu.
Era privit` din toate p`r]ile, parc` auzea ce se spunea la adresa
ei. Nu era ceea ce se a[teptase lumea s` vad`, era clar. Poate
c` o recep]ionau ca fiind total diferit` de Arlene; dar cum nu?
Arlene era uluitor de frumoas`, dar ea \i putea d`rui lui Ross
ceea ce Arlene nu putuse s`-i d`ruiasc`: dragoste.
Sam [i Velma Walker sosir` pe la ora zece. Erau amndoi
scunzi, \n jur de cincizeci de ani [i p`reau mai degrab` frate [i
sor` dect so] [i so]ie. Nicolei \i pl`cu imediat Velma.
O, dar ce surpriz` frumoas` ne-a f`cut Ross ! exclam` ea
imediat ce o v`zu pe Nicola. Ce zici, Sam?
A[a este, \nt`ri Sam. Te-ai gndit s` dai o prob`?
Nu prea este interesat`, interveni Ross.
Ce-ar fi s-o la[i s` r`spund` singur`? interveni Sam. Ce
zici, Nicola?
Ea zmbi scuturnd din cap.
94 MARGARET STANLEY

Sunt flatat` de invita]ie, dar Ross are dreptate. Nu am


ambi]ia de a juca \n filme.
Dar care este ambi]ia ta, Nicola? o \ntreb`.
Cu col]ul ochiului, \l v`zu pe Ross cum se \ntoarce s` salute
un cunoscut, apoi ni[te bra]e albe se prinser` de gtul lui [i
auzi o voce dulce torcndu-i la ureche:
Nu pierzi timpul!
Eu prefer teatrul din via]a de zi cu zi, spuse ea, \ncercnd
s` nu se uite spre Ross, ci spre familia Walker. Nu c` a[ fi jucat
prea mult teatru, dar \mi este mai aproape de suflet.
Sam p`ru interesat.
Ai terminat [coala de art`?
Da, confirm` ea.
Cineva \l strig` pe Sam, f`cndu-i semne peste capetele
celorlal]i. El r`spunse, apoi i se adres` Nicolei:
Spune-i lui Ross s` te aduc` la studio.
L-ai impresionat, zise Velma. E[ti frumoas` [i istea]`, o
combina]ie cam greu de g`sit!
Velma disp`ru, \nainte ca Nicola s` poat` spune ceva,
l`snd-o s` se \ntoarc` spre locul \n care Ross discuta cu nou-
venita. Era o femeie \nalt`, cu un trup superb, \mbr`cat`
\ntr-o rochie elegant` din lame. Purta diamante la gt [i la
ambele mini. Avea p`rul de o culoare mai ciudat`, a vinului,
ochii foarte mari. Nicola o cuno[tea: era Paula Reddington, o
stea de treizeci de ani, de[i p`rea mai tn`r`. Nu avea nici un
rid pe figura perfect`.
T~RMUL ILUZIILOR 95

Nu m` prezin]i so]iei tale, dragul meu? zise Paula privind


peste um`r spre locul \n care se afla Nicola. Nu trebuie s`-]i
neglijezi mireasa.
Nicola profit` de ocazie pentru a se prezenta singur`.
Paula Reddington nu are nevoie de prezentare, oricine
[tie cine e[ti.
Femeia ridic` din sprncene.
E[ti admiratoarea mea?
Mama a fost, spuse Nicola, ceea ce nu era chiar o
minciun`. Remarca ei lovi acolo unde inten]ionase. Citi ur` \n
ochii femeii care aruncar` s`ge]i.
Ce frumos! exclam` actri]a. Ross, iubitule, simt nevoia
unei b`uturi. F`r` a o privi pe Nicola, ea ad`ug`: nu te superi
dac`-l acaparez cteva minute? Numai Ross [tie s`-mi
preg`teasc` Martini a[a cum trebuie.
|l po]i \mprumuta lini[tit`, murmur` Nicola.
R`mas` singur`, se amestec` printre invita]i; r`spunse cu
un zmbet ur`rilor invita]ilor, evitnd \ntreb`rile incomode
de genul unde se cunoscuser` ea [i Ross.
|l z`ri prin mul]ime, desigur cu Paula Reddington. Era
aproape sigur` c` fusese ceva \ntre cei doi \n trecut. Paula
f`cea parte din lumea lui; vorbeau aceea[i limb`. Probabil,
realiz` ea cu am`r`ciune, Ross \ncepuse deja s` con[tientizeze
gre[eala pe care o f`cuse, c`s`torindu-se cu ea.
|[i spuse c` trebuia s` ias` la aer m`car cteva clipe, tnjea
dup` o gur` de aer.
Afar` era cald, dar pl`cut. Zgomotul f`cut de invita]i
r`mase \n urm`; se duse spre piscin`.
96 MARGARET STANLEY

Ross nu spusese nimic despre mutarea \n casa de pe plaj`,


iar ea \[i dorea cu disperare s` se mute acolo.
Nu era nici o fotografie a Arlenei \n cas`, dar prezen]a ei se
sim]ea pretutindeni; casa era crea]ia ei, nu a lui Ross!
De ce nu vii [i tu? auzi o voce care venea de undeva din
spatele ei, iar ea se \ntoarse surprins` spre apa lini[tit`,
limpede. |i trebuir` cteva secunde s` identifice acel cap ivit la
suprafa]a apei, recunoscndu-l pe b`rbatul care jucase \n
filmul lui Ross cu Renata, \n acea scen` pe care ea o
interpretase drept pornografic`.
Apa e grozav`! strig` el. Temperatura la fel, nu ai cum s`
r`ce[ti.
E[ti gol? \l \ntreb` [ocat`.
De ce, te sperie?
El veni aproape de margine, sprijinindu-se cu bra]ele de
marginea piscinei. P`rul blond era lipit de cap. Era destul de
bine f`cut, observ` Nicola.
M` tem c`... nu-mi amintesc numele t`u. A trecut att de
mult` lume...
Iar eu nu ]i-am f`cut o impresie att de puternic`. Sunt
Keir Lawson.
Este numele adev`rat?
Nu, admise el. M` numesc Bobby Bailey, dar acest nume
n-ar fi avut acela[i impact asupra publicului.
Bine, \]i voi spune Keir. Ai venit cu partenera ta de serial,
Renata?
Da, am adus-o, de[i nu-mi place, dar a[a trebuia s` fac.
De fapt, nici ea nu m` suport`.
T~RMUL ILUZIILOR 97

{i asta nu afecteaz` felul \n care juca]i? \ntreb` Nicola.


Nu fac altceva dect s`-mi imaginez c` sunt cu altcineva
cnd torn aceste scene. Oricum rela]ia noastr` este una de
dragoste [i ur`. Ura nu trebuie s-o mim`m! Dar s` nu mai
vorbim de noi. Cum se face c` te-a descoperit Ross primul?
Ne-am cunoscut \n Venezuela.
A[adar, acolo a disp`rut! N-a [tiut nimeni, iar eu nu
puteam s` cred c` el va regiza filmul nostru.
Este primul film pe care-l faci? \l \ntreb` Nicola.
El \ncuviin]`.
Am avut norocul de a fi la locul potrivit [i la timpul
potrivit. Nu [tiu dac` voi avea o a doua [ans`.
O vei avea, \l asigur` ea zmbind. Dac` m` uit la tine nu
te v`d dect \nconjurat de femei.
Keir \ncepu s` rd`. Ochii \i str`luceau.
{tii, \ncepu el, e grozav s` fii cu o femeie care nu umbl`
cu oricine. E[ti diferit` de restul femeilor, Nicola. M-a[ putea
\ndr`gosti foarte u[or de tine.
Ea \ncepu s` rd`, f`r` a-l lua \n serios.
E[ti sigur` c` nu vrei s` faci o baie? insist` el.
Ea scutur` din cap.
Trebuie s` m` \ntorc la invita]i, am ie[it pu]in pentru c`
sim]eam nevoie de aer curat.
Ai sc`pat de ei cteva clipe... Aceste petreceri sunt toate
la fel. Acelea[i figuri, acelea[i brfe. |nainte de a fi aici \mi
imaginam Hollywoodul ca pe un t`rm magic, unde visele
devin realitate. Poate cndva a fost adev`rat, dar acum nu mai
98 MARGARET STANLEY

este. To]i cei pe care-i vezi aici sunt capabili s` se omoare unul
pe altul, dar cu zmbetul pe fa]`.
A[a de repede ai fost deziluzionat? \l \ntreb` Nicola. Dac`
este chiar a[a de r`u de ce nu te-ai \ntors la ce ai f`cut \nainte?
Nu, mul]umesc de sfat, zise Keir. Fac orice pentru art`!
Se auzir` voci [i rsete, se deschiser` u[i [i Renata Morant,
cu p`rul ei negru lung, l`sat pe umerii goi, \[i f`cu apari]ia.
S` vedem cine este primul! strig` ea; \[i scoase \ntr-o
clip` rochia [i sandalele cu tocuri foarte \nalte [i se arunc`
goal` \n piscin`.
Ceilal]i o urmar`, dup` ce-[i aruncar` hainele pe marginea
piscinei, sau se aruncar` \mbr`ca]i. Stropii de ap` s`reau la distan]`,
\nso]i]i de exclama]ii [i strig`te asurzitoare. Renata era cea mai
tn`r` din ei, realiz` Nicola, prea uluit` s` poat` face ceva.
Keir se apropie de marginea piscinei unde-[i l`sase hainele
cnd partenera sa de film \l observ` [i figura i se lumin`
tenden]ios cnd atrase celorlal]i aten]ia c` [i el se afla acolo.
|nainte de a putea ie[i din ap`, fu tras \napoi, Renata
continund s`-l tachineze, s`-i pun` la \ncercare
masculinitatea, prin vorbe pe care Nicola n-ar fi vrut s` le aud`.
Ademenit de vorbele ei, cei doi disp`rur` sub ap` o vreme,
apoi Nicola \i pierdu din vedere.
Probabil zgomotele ajunseser` [i \n cas` pentru c` invita]ii
\ncepur` s` ias` s` vad` ce se \ntmpl`, unii din ei amuzndu-se
de spectacol, al]ii dispre]uind ceea ce vedeau, al]ii ferindu-se
s`-[i arate dezgustul pe fa]`.
Curnd ap`ru [i Ross.
T~RMUL ILUZIILOR 99

Ridicnd glasul, le ceru tuturor s` ias` din ap`. Era furios,


Nicola care \l vedea din profil, vedea c` este \ncordat. {i avea
dreptate.
La \nceput, Nicola avu impresia c` nici unul nu-l va asculta,
dar treptat, zgomotul [i larma se diminuar`, cei participan]i la
spectacol realiznd c` se f`cuser` de rs.
Doar Renata \[i p`str` exuberan]a ini]ial` pentru a se duce
dup` Keir, care-[i recuperase hainele [i se retr`sese \ntr-un
col] s` se \mbrace.
Ap`rur` doi angaja]i cu prosoape. Cei care ie[iser` din ap`
luar` prosoapele, se \nf`[urar` \n ele [i intrar`. Renata ie[i
ultima. Nu p`rea c` se ru[ineaz` de Ross, pentru c` ie[i din
ap` chiar la picioarele lui.
Ne-am distrat [i noi pu]in, am \nviorat petrecerea!
explic` ea.
{i pe unii dintre invita]i! ad`ug` Ross. Folose[te una din
camerele de sus. Cineva \]i va aduce hainele acolo.
V`znd c` distrac]ia se terminase, cei din ap` \ncepur` s`
intre \n cas`. Ross r`mase \n acela[i loc, privind-o pe Nicola,
aflat` de cealalt` parte a piscinei.
Te-ai distrat?
Din \ntmplare am ajuns aici. {i pentru ca s` nu acuzi pe
nimeni, Keir Lawson era deja \n ap` \nainte de venirea
celorlal]i.
Discuta cu tine de acolo?
Da. Dar cred c` este bine s` intr`m [i noi.
R`mi unde e[ti, vin eu la tine! strig` el.
100 MARGARET STANLEY

Nicola \l urm`ri cu privirea ; era \nalt, zvelt, un b`rbat


tn`r, dar furios, cum nu-l mai v`zuse. Nu mai era b`rbatul pe
care-l cuno[tea.
|nainte de a spune ceva, va trebui s` m` ascul]i. Nu vreau
s` fiu acuzat` pentru ce nu depinde de mine, nici de Keir, nu
el a provocat manifestarea asta, ci Renata.
Adic` ea l-a dezbr`cat?
Nicola \[i mu[c` buzele.
Dac` continui cu aceast` atitudine, cred c` nu mai avem
ce discuta pe tema asta.
Nu vreau ca so]ia mea s` fie implicat` al`turi de gloata asta.
Sunt invita]ii t`i! replic` ea cu ochii scnteind. Din ce mi-a
spus Keir, Renata creeaz` probleme oriunde se duce.
Renata nu are importan]`. Iar Lawson a profitat de
ocazie.
De ce, pentru ca eu s`-l ajut \n carier`? Ce influen]` a[
putea avea?
Cine [tie? Te \nvr]i \n cercurile potrivite.
Nicola \l privi dezam`git`.
Nu este a[a. Petrecerea asta a fost \n interesul t`u, Ross,
nu al meu. Sincer \]i spun, mie nu-mi place deloc!
El ridic` din sprncene.
Poate te-am subestimat, nu e[ti o actri]` att e bun`.
Nicola se \nfuriase. |[i strnsese pumnii, cu unghiile adnc
\nfipte \n carne.
Aceasta nu este lumea mea, nici nu cred c` va fi vreodat`.
Voi face \ns` tot posibilul s` m` integrez, dac` asta \]i dore[ti.
Uneori cred c` nu [tii ce vrei!
T~RMUL ILUZIILOR 101

Poate ai dreptate, r`spunse Ross, dup` cteva minute.


Oricum, Sam Walker vrea s`-]i vorbeasc`, s` mergem la el.
Nicola se supuse, pentru c` sim]ea cu strngere de inim`
c` rela]ia lor se schimbase. Trebuia s` fac` orice pentru a n-o
l`sa s` se sting`, s` devin` doi str`ini. Primul pas era s-o dea
uit`rii pe Paula Reddington.
Sam era \nconjurat de invita]i.
O salut` cordial:
Era [i timpul s` te smulgi din mijlocul acelor g`l`gio[i, s`
acorzi aten]ie celor care merit`.
Cei din jur \ncepur` s` comenteze. Nicola zmbi.
Voi ]ine minte aceast` recomandare, domnule Walker.
Spune-mi Sam, te rog. Accentul t`u englezesc este t`ios
ca sticla.
Voi \ncerca s`-l temperez, promise ea. Dac` ne gndim
mai bine cnd e[ti la Roma, trebuie s` ...
S` cape]i accentul american... \ncheie el. M-ai \n]eles? Am
nevoie de tine pentru noul meu film. Este rolul unei
englezoaice care vine aici pe la \nceputul secolului. Dar o s`
cite[ti scenariul, s` afli mai multe.
Totul ar fi bine pn` aici, dar eu n-am solicitat nici un rol.
Sam, care nu se mai sim]ea att de sigur pe sine, o privi
lung, apoi \i spuse:
Nicola, nu e[ti \n situa]ia de a dicta condi]iile! izbucni el.
De ce n-a[ fi ? Am fost solicitat` pentru un rol [i nu
invers! V` sunt recunosc`toare, dar nu m` intereseaz`
acest rol.
102 MARGARET STANLEY

}i-ai pierdut min]ile! exclam` una din invitate. Este un


rol pentru care orice actri]` [i-ar t`ia [i un bra], iar tu \l
refuzi!
O eroin` cu un singur bra] ar face senza]ie! replic`
Nicola. |mi cer scuze pentru discu]iile provocate, nu vreau s`
par interesant`, nici s` pozez \ntr-o primadon`. Nu am nici un
fel de experien]`. Abia am terminat [coala de art`, acum [ase
luni. De atunci, am avut un rol nesemnificativ. Cred c` nici
n-a[ trece proba de ecran!
Nu [tim pn` nu vedem! Sam \ncerca s`-[i p`streze
r`bdarea. |ncerci mine...
Nu! strig` Nicola, disperat`. Nu vrei s` m` ascul]i, Sam?
Nu vreau acest rol!
Nu cred. Era evident c` Sam nu era omul care s`-[i vad`
planurile dejucate. Vom relua discu]ia despre acest rol \ntre
patru ochi.
Nicola \l urm` \ntr-un loc mai lini[tit, sub un palmier.
Care este explica]ia, Nicola?
Ea ridic` din umeri.
Foarte simpl`: n-am venit aici s` joc \n filme.
Vrei s` spui c` ]i-ai pierdut interesul pentru actorie?
Nu, sau cel pu]in nu pe termen lung.
Termen lung sau scurt, ce naiba vrei s` spui cu toate
astea? Sam \[i pierdea r`bdarea. Dac` Ross este problema,
spune-mi [i voi discuta cu el.
Nicola \[i mu[c` buzele.
T~RMUL ILUZIILOR 103

Nu are leg`tur` cu Ross. Numai c` nu-mi place s` lucrez


\n filme. Cred c` este greu de \n]eles pentru cei ca voi, care
excela]i \n lumea asta, dar...
Sam oft` [i scutur` din cap.
Ai dreptate, nu te \n]eleg. Sunt mii de necunoscute care
[i-ar dori o ct de mic` [ans`, iar tu...
|n acest caz, nu va fi prea greu s` g`se[ti o tn`r`
potrivit` pentru acest rol.
Un noroc ca `sta nu te a[teapt` de dou` ori, insist` Sam.
O s` iau una de pe lista scurt`. Dac` ai vrea doar s` dai proba
pentru ecran...
Ar fi o pierdere de timp. Apoi, privindu-l cu ochii ei mari
lumino[i, Nicola ad`ug`: Sam, te rog s` n-o iei \n nume de
r`u. Eu te consider prieten. Pe tine [i pe so]ia ta. Cunosc att
de pu]ini oameni \n Los Angeles.
{i noi te consider`m prietena noastr`, zise Sam
ascunzndu-[i dezam`girea. V` invit s` petrecem \mpreun`
Cr`ciunul, s`-mi cuno[ti toat` familia.
Cr`ciunul era peste dou` s`pt`mni.
Te rog s`-i faci invita]ia lui Ross, el se ocup` de planurile
familiei.
O americanc` nu l-ar mai l`sa s` fac` asta; \ntreab-o pe
Velma, ea conduce familia.
Dar nu [i studioul de film, replic` Nicola cu timiditate de
data asta, dar el zmbi la remarca ei.
Asta este alt` problem`.
Capitolul 7

Era spre ora trei cnd plecar` ultimii musafiri. Printre ei [i


Paula Reddington, pe care o conduser` amndoi spre ie[ire,
ceea ce Nicolei \i induse un sentiment de satisfac]ie.
Sam nu mai insistase la plecare \n privin]a probei de ecran,
se gndi ea, nu f`r` oarecare triste]e. Dac` n-ar fi fost so]ia lui
Ross, r`spunsul ei ar fi fost diferit. Dar dac` n-ar fi fost so]ia
lui n-ar fi ajuns niciodat` aici, la Los Angeles, [i nu s-ar fi aflat
\n compania unui produc`tor de film renumit ca Sam Walker.
Ross p`ru cam t`cut \n timp ce se preg`teau de culcare.
Numai cnd o \mbr`]i[`, ea se mai relax` pu]in.
Am fost cam aspru cu tine \n seara asta, aveam nevoie de
cineva pe care s`-mi v`rs nervii [i tu mi-ai fost la \ndemn`.
Pentru ce? se \ntreb` ea. Dar cu voce tare \i spuse doar:
N-a fost ceva important, Ross. De fapt, nici unul din acei
oameni n-a fost important.
Ross se \nfurie.
T~RMUL ILUZIILOR 105

Pentru mine sunt!


M` refeream la planul personal, nu la cel profesional. Pe
c]i din ei ai putea conta \ntr-o problem` real`?
Probabil pe c]iva, admise el, nu mai mult de patru, cinci.
Unul din ei era Paula? se \ntreb` Nicola.
Am \n]eles c` Sam ne-a invitat de Cr`ciun, spuse Ross.
Este o onoare care nu mi-a mai fost acordat` pn` acum.
Poate s-a gndit c` Arlenei nu i-ar fi pl`cut felul \n care
serbeaz` ei Cr`ciunul, sc`p` ea.
{i cred c` ar fi avut dreptate. Ultimul Cr`ciun l-am
petrecut la Las Vegas.
A fost un [oc pentru amndoi s` realizeze c` anul trecut
Arlene era \nc` \n via]`.
Nicola \l \ntreb`:
Cnd te-ai gndit s` ne mut`m \n casa de pe plaj`?
Tu va trebui s` organizezi totul; m` bazez pe tine.
Dar tu vrei s` ne mut`m acolo? \l \ntreb`.
Da, vreau. Acum ai acel Porsche, permisul \]i este \nc`
valabil, a[a c` te po]i ocupa de aceast` problem`. Cnd
termini, d`-mi de [tire!
Voi reu[i \[i spuse ea, voi avea ceva de f`cut, ceva care
s`-mi fac` pl`cere [i s` m` ]in` ocupat`, s` nu am timp s` m`
gndesc la nimic r`u... una este s` iube[ti un b`rbat, alta s`-l
accep]i \n via]a ta cu totul. Erau multe semne de \ntrebare \n
mintea ei legate de Ross.
Atitudinea lui era destul de ciudat` cnd discutau despre
rolul oferit de Sam; nici n-o for]a s` se duc` s` dea proba, dar
106 MARGARET STANLEY

nici n-o descuraja. Sau poate \[i \nchipuia c` Ross n-o vrea
implicat` \n lumea filmului. Oricum, Sam va trebui s` g`seasc`
alt` actri]` care s-o joace pe nepre]uita sa Catherine,
conchise ea.

***

Ziua de Cr`ciun a fost cald` [i \nsorit`, cerul [i marea


str`luceau. Colindele ascultate la radioul din ma[in` p`reau
totu[i neadecvate \n acest cadru, se gndi Nicola, pe drumul
spre casa Walker. Tnjea dup` z`pad`, dup` pitulicele cu
penajul ro[u pe piept, castane coapte [i pl`cint` f`cut` \n
cuptorul mamei.
Z`pada care este de obicei la Londra \n perioada asta a
anului, cred c` s-a transformat \n noroi, ct despre castanele
coapte... \i \mp`rt`[i lui Ross, \n \ncercarea disperat` de a-[i
alunga nostalgia. Cr`ciunul trecut eram acas`, dar abia
\ndr`zneam s` aprind un bec. Nu-mi vine s` cred c` sunt
aceea[i persoan`, de[i tr`iesc cu totul altfel.
Nu e[ti, zise el. Singurii care nu se schimb` sunt cei care
nu fac nimic cu vie]ile lor. Tu te-ai schimbat mult.
Ea \l privi lung.
|n bine, sper!
El zmbi.
Depinde.
Personal, era satisf`cut` cu tot ce avea acum. |mbr`cat
\ntr-un costum maro cu c`ma[a crem, Ross putea \nc`lzi inima
T~RMUL ILUZIILOR 107

oric`rei femei. Cravata cafenie de m`tase fusese cadoul ei, pe


care i-l d`duse \n aceast` diminea]`. Nu era mare lucru, de[i o
costase o avere.
Nu fusese greu s` amaneteze [iragul de perle care
apar]inuse mamei, o surprinsese \ns` suma care i se oferise
pe el. |n zona din care venea, ar fi valorat cinci sau [ase sute
de lire [i ar fi ridicat suspiciuni \n privin]a provenien]ei lor.
Avea [ase luni s` le r`scumpere. Dup` aceea, erau puse \n
vnzare.
Ross se bucurase de cadou. Dar cadoul pe care i-l f`cu el \i
produse o strngere de inim`. Era un ceas de aur cu br`]ar`
filigranat`, un ceas Cartier. Nu avusese niciodat` un lucru de
pre]. |n afar` de haine, de ma[in`, de lucrurile cump`rate
pentru casa de pe plaj`, acest ceas \i era foarte aproape de
suflet [i-i va fi astfel toat` via]a, indiferent ce s-ar \ntmpla.
Casa familiei Walker era veche, dar foarte frumoas` [i nu
numai ca arhitectur`, ci poate [i pentru faptul c` era mereu
plin` de lume [i animale, zgomotoas`. Ross era mereu
\ntmpinat de cinii familiei de diferite rase, culori [i
dimensiuni.
Este momentul s`-i educi pu]in, \i spuse lui Sam, care
ridic` din umeri neputincios.
Nu-mi spune mie, discut` cu Velma. Noi eram gata de
plecare, a[a c` nu v` invit s` lua]i loc. Am crezut c` mergem
cu to]ii.
Cum? se mir` Nicola, num`rnd persoanele. |n afar` de
Velma [i Sam mai erau fiica [i fiul lor cu so]ii, plus trei copii
108 MARGARET STANLEY

\ntre [apte cel mai mare [i trei ani. Feti]a de trei ani era
teribil de ata[at` de Ross pe care-l privea cu adora]ie, lucru pe
care Nicola putea s`-l \n]eleag`.
Rolls Royce-ul [i Mercedesul \i a[teptau \n fa]a por]ii, s`-i
duc` la biseric`. Nicola se trezi a[ezat` lng` frumoasa fiic` a
familiei Walker, Caroline, so]ul acesteia, Michael [i Ross. So]ul
Carolinei, un b`rbat foarte pl`cut, lucra \n rela]ii publice.
Nicola sim]i imediat c`-l cuno[tea dintotdeauna.
Slujba dur` pu]in peste jum`tate de or`, apoi se \ntoarser`
acas` la Walkeri, unde bradul era deja \mpodobit, iar masa
aranjat`. Li se servi o b`utur` tradi]ional` pe teras`, dar to]i
erau cu ochii pe cei doi copii mici care treceau cu tricicletele
printre printre ei, ducndu-se apoi s` \nconjoare piscina.
Nicolei \i era team` ca ar fi putut s` cad`, dar probabil
primejdia nu era chiar a[a de mare. Majoritatea copiilor
americani [tiu s` \noate foarte bine.
Ross \[i scosese cravata [i jacheta, \[i descheiase nasturii
c`m`[ii, ca restul b`rba]ilor. Cei patru erau angaja]i \ntr-o
discu]ie despre golf.
Observnd figura pe care o f`cuse Nicola, Caroline f`cu o
grimas`:
Tipic, nu? Este ziua de Cr`ciun [i ei vorbesc despre golf!
Nicola \ncepu s` rd`.
Ar putea fi [i mai r`u, s` vorbeasc` despre serviciu!
Am \n]eles c` pe tine nu te intereseaz` lumea filmului.
Poate este mai bine. Ajunge c` Ross este deja mult prea
implicat. N-a[ vrea s` sugerez c` te-ai putea transforma \ntr-o
alt` Arlene, dac` ai accepta oferta tatei. Nu ai nimic comun cu ea.
T~RMUL ILUZIILOR 109

{tiu. Cele dou` erau departe de restul grupului, iar


conversa]ia lor nu putea fi auzit`. Din impuls, Nicola \ntreb`:
Ai cunoscut-o?
Cine n-a cunoscut-o pe Arlene? Era o nimeni cnd a
cunoscut-o Ross [i pe atunci nimeni n-a crezut c` o va
transforma \n actri]`. F`r` o \ndrumare atent` chiar [i cei mai
buni actori se pierd, iar Arlene nu prea avea talent, crede-m`!
Ross pierdea ore \ntregi cu ea pentru cteva replici. Trebuia s-o
\nve]e [i cum s` exprime ceva. Cnd deschidea gura \ns`, era
nenorocire! Ross a ajutat-o foarte mult, Arlene a fost \n
\ntregime crea]ia lui!
Ar fi putut s` m` ajute [i pe mine, dac` ar fi vrut, se gndi
Nicola. Dac`. Un cuvnt att de scurt dar cu attea implica]ii!
Ziua de Cr`ciun trecu prin toate etapele sale obi[nuite.
Masa se lu` \ntr-o atmosfer` de zgomot, de p`l`rii care mai de
care mai hazlii, de pachete cu daruri pentru fiecare. Nicola
abia g`si cuvintele potrivite s` le mul]umeasc` gazdelor
pentru pulov`rul de ca[mir primit.
Sunte]i att de buni cu mine! Este cel mai frumos
Cr`ciun din via]a mea!
Se vedea c` este foarte impresionat` [i nimeni nu-i puse
vreo \ntrebare referitor la via]a dus` \n familie. Desigur, mama
f`cuse eforturi, dar nu avuseser` o via]` de familie adev`rat`.
Abia acum vedea ce \nseamn` asta.
|l urm`ri pe Ross, care-l ]inea pe genunchi pe unul dintre
copiii familiei [i se \ntreb` cum va fi situa]ia lor la Cr`ciunul
urm`tor.
110 MARGARET STANLEY

Lui Ross \i pl`ceau mult copiii, mai ales ai lui, probabil. La


treizeci [i nou` de ani nu mai putea a[tepta prea mult. Dac`
ar r`mne \ns`rcinat`, s-ar rezolva problema foarte bine.
Ross \i surprinse privirea. Mai trziu, p`rea s` spun`
privirea lui. Via]a lor \mpreun` era tot ce-[i putea dori o
femeie. Att ct va dura, \[i spuse apoi renun]` la acest gnd.
Unele cupluri de la Hollywood reu[eau s` supravie]uiasc`. De
ce nu [i al lor? Dac` se str`duiau amndoi...
Jucar` c`r]i, apoi copiii plecar` la culcare.
Pentru c` e[ti nou-venit` pe melagurile noastre, meri]i
ceva de b`ut, Nicola, glumi Michael, ce-ai vrea?
Nicola ceru ceva care s`-i potoleasc` setea; un amestec de
[ampanie cu suc proasp`t de portocale, cunoscut sub numele
de Mimosa.
Sam veni lng` ea, observnd c` so]ul ei era adncit \n
discu]ia cu Barry Walker.
Spune-mi, Nicola, \ncepu el, pot spera c` vei da testul?
Ei \i cam pieri zmbetul.
{tii ce m` uime[te? De ce e[ti att de insistent?
Poate pentru c` nu-mi place s` fiu refuzat, mai ales cnd
ofer cuiva [ansa s` ajung` celebru.
Sunt cineva [i acum, replic` Nicola.
Nu \n Hollywood; sau poate doar ca so]ie a lui Ross. Eu
voiam s` te transform \ntr-o persoan` cunoscut`.
{i dac` te dezam`gesc?
M` \ntorc la lista scurt`.
Sam o studia cu mult` aten]ie.
T~RMUL ILUZIILOR 111

|ncepem film`rile pe [aisprezece ianuarie. Nu-]i mai


r`mne timp prea mult; trebuie s` te hot`r`[ti. Nu trebuie
dect s` accep]i.
Nicola \l privi implorndu-l din priviri.
Nu [tiu, Sam...
Sam [tia c` nu trebuia s` insiste.
Gnde[te-te [i d`-mi de [tire. O s`-]i trimit oricum o
copie a scenariului. Poate asta te va face s` te hot`r`[ti.
Nu avea ce s`-i strice, se gndi ea.
Pe drumul de \ntoarcere, fu neobi[nuit de t`cut`. Att de
t`cut` \nct observ` [i Ross.
Sunt doar obosit`, se scuz` ea. Cu toate c-a fost foarte
pl`cut.
Da, a fost o zi pl`cut`, dar abia a[teptam s` se termine.
Cnd pleci la San Francisco? \l \ntreb`.
Imediat dup` Anul Nou; voi sta acolo patru s`pt`mni.
Vrei s` te \nso]esc?
|nainte ca el s`-i r`spund`, [tia care va fi r`spunsul.
Ezitarea lui \i fu de ajuns.
Locul acela \n care se filmeaz` nu este tocmai un ora[ de
distrac]ii, vom munci zi [i noapte. Ar fi mai bine s` r`mi aici.
Singur`? \ndr`zni ea, sim]ind un nod \n gt.
{i acolo ai fi tot singur` dac` ai veni, nu am nici un pic
de timp liber. Iar aici le ai pe Velma, pe Caroline, sunt fericite
s` te primeasc` oricnd.
Nicola spuse, cu jum`tate de gur`:
112 MARGARET STANLEY

A[ putea da testul.
Da, ai putea, spuse el, la fel de lipsit de convingere. Pot
stabili pentru s`pt`mna viitoare, dac` dore[ti.
Ea \i arunc` o privire gr`bit`, \n care se putea deslu[i disperarea.
Nu te superi?
Nu este problema mea, zise el oarecum impacientat.
}i-am mai spus: este o [ans` care ]i se ive[te o singur` dat`
\n via]`, ca actri]`, cu condi]ia s` [tii ce vrei.
Nicola murmur` abia auzit:
Nu-]i e team` c` voi deveni o a doua Arlene?
Nu e[ti f`cut` din acela[i aluat, ]i-am mai spus [i asta.
El opri ma[ina pe marginea [oselei dincolo de care \ncepea
plaja, de unde se vedea Pacificul sub razele de lun` [i opri
motorul, punndu-[i minile pe genunchi. Nicola ar fi vrut
s`-l ating`, s` se conving` c` e real. Lipsa ei de siguran]`, de
\ncredere se datora felului \n care se cunoscuser`, dar [i vie]ii
\n care ajunsese prin intermediul lui. Dac` profita de aceast`
ocazie [i reu[ea, ce urma?
Nu are rost s` mai ezi]i, \i spuse Ross. Dac` nu te po]i
hot`r\ singur`, voi decide eu.
Se \ntoarse spre ea, privind-o lung. Vei da testul, Nicola.
Dac` nu reu[e[ti, atunci [tii ce ai de f`cut.
{i dac`...?
Atunci, vei fi ocupat` cnd sunt plecat.
Dar voi fi la fel de ocupat` [i cnd te vei \ntoarce, sublinie ea.
{i eu. Guy dore[te ca regizorii s` se implice [i \n
postproduc]ie. {i m` mai a[teapt` [i alte oferte. A[a c`?
Nicola trase aer \n piept.
T~RMUL ILUZIILOR 113

Bine, \l voi da.


Ross o studie cteva clipe.
A[adar, r`mne hot`rt!
El nu d`du imediat drumul motorului, ci o privi lung, cu
acea privire care o pusese pe jar.
O prinse dup` umeri, o trase spre el, dar nu cu acea
gentile]e cu care o f`cuse pn` atunci. Gura lui o c`ut` ca de
obicei, iar ea sim]i c` inima \i bate mai repede. |l dorea cu
disperare. Ross fu cel care se retrase, cu un zmbet ironic.
Am trecut de vrsta la care s` merite s` suport
inconvenientele dragostei f`cute \n ma[in`. S` mergem
acas`.
Cuvintele lui o atinser` [i avu impresia c` fuseser` rostise
cu acest scop. Nu era \ns` sigur` care era motivul. Dar putea
fi sigur` de ceva?

***

Trecerea spre studiourile de la Hollywood \ntr-o ma[in`


cu [ofer ar fi fost pentru oricare femeie o experien]` unic`,
reflect` Nicola, privind fascinat` \n jur.
Ma[ina opri \n fa]a celui mai impresionant bungalou.
Intra]i, \i spuse [oferul, secretara domnului Walker se va
ocupa de tot.
|n holul de la secretariat fu \ntmpinat` de o blond` \nalt`,
cu un aer destul de dur, cu o ]inut` impecabil` de top model.
Se sim]i intimidat` pn` cnd femeia \i zmbi.
114 MARGARET STANLEY

Sunt Margot Mc Reath, spuse femeia. Domnul Walker v`


a[teapt` la scena opt. Sarcina mea este s` v` conduc la
machiaj, deocamdat`. Vre]i s` mergem pe jos sau cu ma[ina?
Nu este prea departe!
Sigur c` prefer s` merg, zise Nicola, n-am mai v`zut un
studio de filmare pn` acum.
Poate era mai bine s` fi f`cut Turul Universal, a[a \l
numim noi, sunt foarte multe lucruri de v`zut. Apoi, secretara
\i arunc` o privire mai mult curioas` dect plin` de invidie: se
vorbe[te foarte mult despre dumneavoastr` pe aici. Sunte]i
prima femeie care a trebuit s` se lase convins` s` dea prob`.
|mi pute]i spune [i motivul?
|ndoiala, m`rturisi Nicola. Lucra]i de mult cu domnul
Walker?
De cinci ani. Este pl`cut s` lucrezi pentru el. Dar a[ vrea
s` remarc felul \n care v-a]i \mbr`cat. Majoritatea celor care vin
aici se \ncarc` precum pomul de Cr`ciun!
Nicola venise ca de obicei \mbr`cat` \n blugi albi [i c`ma[`
sport, pentru c` a[a se sim]ea confortabil. Zmbi, relaxndu-se.
Mul]umesc, Margot. {tii s` spui ce trebuie cui trebuie [i
mai ales cnd trebuie.
Face parte din slujba mea, veni r`spunsul. Dar mai bine
s` mergem la machiaj.
Acest studio, se gndi Nicola, era un or`[el \n miniatur`.
Avea chiar [i serviciu de pompieri, un lac, fntni arteziene,
str`zi, cl`diri. Tocmai se desf`[ura o filmare \n fa]a unei
cl`diri, care ar`ta ca un sediu de banc`. Poli]i[ti \n uniforme
se aruncau \n ma[inile \n vitez`, pistoalele erau la vedere, doi
T~RMUL ILUZIILOR 115

b`rba]i se n`pustir` dintr-o alt` cl`dire. P`rea destul de real;


\[i imagin` c` [i pe micul ecran astfel de scene p`reau
autentice.
Departamentul de machiaj se afla \ntr-o cl`dire cu un
singur etaj cu cteva \nc`peri.
O dat` ce o introduse \n interior, Margot \i ur` mult noroc
[i plec`. |n ora urm`toare, Nicola a fost coafat` [i machiat`
apoi trimis` la garderoba aflat` destul de aproape, unde a fost
\mbr`cat` cu o fust` lung` [i o jachet` cu talia sus, cam groas`
]innd seama c` era prea cald.
Cnd ajunse la scena opt era deja transpirat`, dar nu
\ndr`znea s`-[i [terg` fa]a cu un [erve]el, de team` s` nu-[i
strice machiajul. Sim]ea nevoia s` fug` departe de acest loc,
dar gndul la ce ar spune Sam, o f`cea s` se ab]in`.
Sam [i Ross, de[i cel de al doilea fusese att de rece cu ea
\n ultimul timp. De cteva ori voise s`-l \ntrebe ce este cu el,
dac`-[i schimbase p`rerea \n privin]a testului, dar se oprise la
timp.
Nu mai ezita att, \i spusese Ross, a[a c` nu-i mai pusese
nici o \ntrebare.
Ross \i urase succes de diminea]`. {i asta a fost destul
pentru ea. Era posibil s`-l vad` la ora prnzului, dac` ajungea
la timp. Nu avea cum s` [tie dac` fusese admis` pn` atunci,
dar spera c` Sam va fi onest cu ea.
Sosirea ei era a[teptat` de cel pu]in treizeci de persoane pe
scena de prob`. Un singur col] al acesteia era luminat
ilustrnd camera de zi a unui ranch.
116 MARGARET STANLEY

Sam discuta cu un b`rbat pe care \l recunoscu; era unul din


invita]ii de la petrecerea de Cr`ciun.
}i-l aminte[ti pe Carl Foster? El va fi regizorului filmului.
Carl era un b`rbat mic de statur`, slab, avea un aer cam
pric`jit. Din felul \n care o privi, Nicola se \ntreb` dac` fusese
onest cnd \i spusese ce bine i s-ar potrivi rolul. Acest lucru
declan[` ceva ciudat la ea; dori dintr-o dat` s`-i demonstreze
c` era chiar a[a, de aceea \i zmbi, \ntinzndu-i mna.
Ai \nv`]at rolul pe care ]i l-am trimis? o \ntreb` Sam.
Da, am citit scenariul [i mi s-a p`rut tentant.
Asta \l va face fericit pe scenarist, remarc` el, pe un ton
amar, dup` cum observ` Nicola. |ncepem? A[ vrea s` stai acolo
lng` u[`, s` a[tep]i s` pun` luminile pe tine...
Ocupnd locul precizat, Nicola sim]i \n mod ciudat c` se
simte foarte normal, de parc` ar fi apar]inut acelui loc. Era
diferit de scena de teatru, desigur, dar nu foarte diferit.
Rev`zu repede \n minte scena pe care trebuia s-o joace.
Catherine, eroina pe care o \ntruchipa, revedea casa
pentru prima oar`, realiznd ce pierduse. Avea doar cteva
replici de rostit \n acest cadru. Dac` putea face abstrac]ie de
camer`, de c`ldur`, de ochii a]inti]i asupra ei [i pentru cteva
minute s` intre \n pielea acelei tinere femei aflate departe de
cas`, de prieteni, care revedea cu ochii min]ii tot ce-i fusese
drag [i apropiat!
Bine, se auzi o voce. S` \ncepem, Carl.
Tu intri cnd \]i spun, se auzi vocea lui Carl.
Nicola nu f`cu alt` mi[care dect s` \ntoarc` fa]a spre
public, s` lase s` se citeasc` \n ochii ei ce sim]ea, amintindu-[i
T~RMUL ILUZIILOR 117

tot ce se afla \n acea \nc`pere. Trecuse printr-o c`l`torie


prelungit`, suferise priva]iuni. Se crezuse preg`tit` pentru
orice, gata s` \nfrunte orice, cu condi]ia s` fie al`turi de Tyler,
dar locul acesta, \n care avea s`-[i petreac` restul vie]ii era
prea mult pentru ea. Se dorea cu disperare acas`, s` fie printre
ai ei, printre cunoscu]i. Pentru un scurt moment, sim]i chiar
c` \ncepe s`-l urasc` pe b`rbatul iubit, doar pentru c-o dusese
departe de cas`.
Dar momentul acesta dur` foarte pu]in [i ridic` b`rbia sus,
hot`rt` s` \nfrunte orice, rostindu-[i rolul r`spicat, asigurndu-l
pe Tyler c` se sim]ea bine, c` era gata s` ia totul de la \nceput.
Se f`cu t`cere, o t`cere cumplit de greu de suportat. Ro[i,
privind fe]ele celor care se aflau \n spatele aparatelor. Oare
chiar a[a de r`u fusese?
Sam vorbi primul.
Cred c` nu mi-am pierdut capacitatea de a recunoa[te
imediat un talent, zise el cu satisfac]ie. Ce zici, Carl?
Vreau s` v`d \nc` o dat` scena, dar n-a fost r`u deloc,
doamn` King.
N-a fost r`u? explod` regizorul de platou. A fost
extraordinar! Lua]i leg`tura cu birourile s` se fac` imediat
contractul. Un contract obi[nuit; vom avea nevoie de
fotografii pentru publicitate. Nicola, ad`ug` el , va fi nevoie de
ni[te detalii, pentru publicitate. Are cineva vreo sugestie?
continu` el adresndu-se celorlal]i.
Nicola era prea uluit` de rezultat ca s` mai poat` gndi. Era
pe drumul cel bun! Nici m`car n-o rugaser` s` repete scena!
118 MARGARET STANLEY

Voi juca \ntr-un film, \n cele din urm`, se gndi fericit`. Dac`
vor urma [i altele va vedea.
Nu [tiu, dar parc` mi-ar pl`cea s` schimb numele eroinei,
zise cineva. Ce propune]i?
Nicola, care se destinsese, se trezi vorbind:
Ce zice]i de Eve? \ntreb` ea. Eve Sinclair.
Nu sun` r`u, \l auzi pe Sam. Te voi trimite, Nicola, s` faci
cteva fotografii, apoi trebuie s` te \ntorci la birou, unde
trebuie s` preg`tim contractul. Poate g`sim timp [i pentru
mas`, ad`ug` el cu un zmbet. Nu te mai las s`-mi scapi, acum
cnd am v`zut ce po]i!
Acesta ar fi fost ultimul lucru pe care [i l-ar fi dorit, se gndi
zmbindu-i fericit`. Avea mult de \nv`]at despre arta filmului,
numai dac` Ross ar vrea s-o ajute. Dar poate era deja plictisit,
o mai f`cuse cu alta \naintea ei.
Era aproape dou` [i jum`tate cnd se auzi o voce care
propunea o pauz` de mas`. Nicola se trezi escortat` de o
\ntreag` echip` care o includea [i pe Margot; v`zu cteva
persoane a[ezate la mas`, dar nici urm` de Ross. Margot spuse
c` probabil se \ntorsese de mult la munc`.
De ce nu-i faci o surpriz`? \i suger` Margot cnd
ajunseser` la cafea. Este \n studioul doisprezece. Te poate
duce cineva acolo, dac` ai vrea.
Nicola ezit` o clip`. Dac` urma s` fac` parte din aceast`
lume care era deocamdat` doar a lui, nu era bine s` vad`
totul?
T~RMUL ILUZIILOR 119

Da, cred c-ar fi bine, se \nvoi.


Margot chem` o ma[in`, apoi \i d`du ultimele instruc]iuni:
Dac` este aprins` lumina ro[ie, este bine s` a[tep]i pn`
ce deschide vreunul din ei; \nseamn` c` se filmeaz` [i ri[ti
s`-]i cad` vreo camer` \n cap. |i zmbi prietene[te. |mi pare bine
c-ai fost acceptat`. Asta \nseamn` mult pentru domnul Sam.
{i pentru mine va \nsemna foarte mult.
Lumina ro[ie era aprins` la scena doisprezece.
Nicola d`du drumul [oferului [i se sprijini de u[`,
\ncercnd s` se conving` c` filmarea de diminea]` fusese
real`, c` totul urma s` intre pe f`ga[ \n via]a ei. Eve Sinclair!
Sim]i dintr-o dat` nevoia s` rd`. Suna ca numele unui
personaj dintr-un film romantic!
Dar lui Sam \i pl`cuse [i-l acceptase.
Va ar`ta bine pe distribu]ie [i pe publicitate, spusese el; va
ar`ta [i mai bine pe contractul pe care-l semnase, se gndi.
Cu toate c` era considerat` o novice [i primea cea mai mic`
retribu]ie, suma i se p`ru exorbitant` \n compara]ie cu ce ar fi
putut c[tiga la Londra. Nu mai depindea financiar de Ross.
Deveni mai sigur` pe sine.
Deasupra capului ei, lumina ro[ie \ncepu s` clipeasc` des.
Deschise repede u[a [i intr`. Luminile erau att de puternice
\nct pe moment fu orbit`; peste tot erau \ntinse cabluri. Una
sau dou` persoane \ntoarser` curioase capul spre ea, dar
nimeni nu-i adres` vreun cuvnt.
De unde se afla, putea s` vad` printre camerele de luat
vederi un dormitor. Ross st`tea la un cap`t al patului dublu
120 MARGARET STANLEY

discutnd cu Keir, \n timp ce Renata, cu un aer plictisit,


privea \n jur, abia a[teptnd s` scape de acolo, probabil. Era
desigur goal`, acoperit` doar cu cear[aful. Probabil [i Keir era
tot a[a, se gndi Nicola. V`zuse scene cu persoane complet
dezbr`cate pe ecran de multe ori; nimeni nu le acorda prea
mare aten]ie. P`reau la fel de plictisi]i ca Renata.
Ce spunea Ross i se adresa lui Keir \n special, care \nclina
din cap aprobnd ce i se spunea.
Renata nu asculta, doar cnd Ross se ridic` [i se dep`rt` de
pat sc`p` ceva cam neortodox la adresa lui.
Cu p`rul r`v`[it, cu ochii mari, snii proeminen]i, era
foarte provocatoare, sau a[a i se p`ru Nicolei. Ross \ns`, nu se
uita \n jur, era a[ezat \n fa]a camerei lng` care st`tea Nicola.
Cnd o z`ri, \i arunc` un zmbet scurt aproape for]at, care
n-o \ncuraj` defel.
E[ti de mult aici? o \ntreb`.
Nu. Nicola sim]i cum toate privirile se \ntoarser` spre ea.
Am a[teptat s` se sting` lumina ro[ie \nainte de a intra,
ad`ug`.
G`si]i un scaun pentru so]ia mea, li se adres` celor din jur.
Keir o salut` din pat. Nicola se a[ez` lng` scaunul lui Ross,
dorindu-[i s` nu fi venit. I se p`rea c` prezen]a ei este
nedorit`. Ross p`rea foarte adncit \n problemele sale, ca s`
mai aib` timp [i de ea.
Ora urm`toare a trecut \ntr-un mod \nfior`tor, a[a c`-[i
promise s` nu mai repete acest gen de vizit`. Ar fi fost pu]in
spus c` Ross o ignora, pentru c`, de fapt, uitase definitiv c` se
afla acolo.
T~RMUL ILUZIILOR 121

Renata \n schimb, execut` scenele pasionale cu o dedicare


care ar fi f`cut [i cear[afurile s` ia foc singure. Keir \i r`spunse
pe m`sura a[tept`rilor.
Urm`rindu-i, Nicola ar fi putut s` jure c` se iubeau.
|ntr-un trziu, Ross decise c` ziua luase sfr[it, poate
pentru c` se afla ea acolo sau poate pentru c` se s`turase.
Renata cobor\ din pat, se \nf`[ur` \n halatul \ntins de Keir.
Dup` ce o \nf`[ur` cu grij`, Keir se \ndrept` spre Nicola.
Am \n]eles c-ai dat o prob` ast`zi. Cum a mers?
Ross nu-i spusese despre test. Dar neavnd \ncotro, Nicola
\l f`cu martor al acelei ve[ti bune pe care ar fi vrut s` i-o dea
so]ului ei primul.
Am ob]inut rolul.
El se \nsufle]i brusc.
Nu glume[ti? E grozav! Magnum a mai n`scut azi o stea!
|ncepur` s` curg` felicit`rile, privirile aruncate lui Ross. El
p`rea s` nu fi auzit anun]ul so]iei sale, dar \l v`zu cum se
crispeaz` dintr-o dat`. Dac` n-ar fi vrut ca ea s` dea testul, de
ce insistase att?
Keir se duse s` se \mbrace. Luminile fur` stinse, r`mase
doar cea care indica u[a.
Cnd \n cele din urm` [i Ross fu gata de plecare, Nicola era
la cap`tul r`bd`rii.
Scuz`-m`, te-am f`cut s` m` a[tep]i cam mult, \i spuse el
cnd ie[ir` afar`, la aer. De obicei, rezolv`m ultimele
probleme la o bere.
O po]i face [i acum, sunt sigur` c` Sam m` va duce acas`.
Nu este nevoie, o pot face [i eu. Am \n]eles c` ai avut o
reu[it` ast`zi. E foarte bine!
122 MARGARET STANLEY

Adev`rat? Nu mi s-a p`rut c-ai fi prea entuziasmat!


Pentru c` nu m-am oprit din lucru s` te laud?
Nicola ro[i.
Nu la asta m-am referit.
Dar a[a a sunat, spuse el cu o voce politicoas` de data
asta, dar att. Nu-mi st`tea mintea la testul t`u atunci.
Asta a fost evident! spuse ea dispre]uitor. N-am realizat
c` la un astfel de film lucrezi!
Ce fel de film ar fi?
Pornografie!
El pufni \n rs.
Nu f`ceau nimic mai mult dect facem [i noi!
La locul potrivit, replic` ea. Nu pe pelicul`!
Ross o prinse de bra] [i o \ntoarse cu fa]a spre el. Era
furios.
Poate c` este cazul s` mai cre[ti, Nicola. |ncearc` s`
cite[ti scenariul, \nainte de a-mi spune cum trebuie s`-mi fac
treaba!
Nicola se sim]i prea r`nit` pentru ca s` mai dea \napoi.
Tu ar trebui s` lup]i \mpotriva acestui gen de film. Uite
ce s-a \ntmplat cu Arlene!
|n clipa \n care spuse aceste vorbe, Nicola sim]i c` ar fi
trebuit s`-[i mu[te buzele. Figura lui Ross c`p`tase tr`s`turi
foarte dure, ochii \i erau ca de ghea]`. |ncurcat`, Nicola \[i
mut` greutatea de pe un picior pe altul. Apoi disperat`, \i puse
o mn` pe bra].
T~RMUL ILUZIILOR 123

Ross, \mi pare r`u, n-am vrut s` spun asta!


El o privea cu ochi reci, apoi i se adres` pe un ton superior:
De ce s` nu spui, dac` asta gnde[ti? Poate \ntr-o zi vei
realiza c` nu ajunge s` spui c`-]i pare r`u...
Am realizat deja. Nicola se sim]ea \ngrozitor. Am rostit
cuvintele f`r` a gndi. Numai c` te rog s` nu m` mai prive[ti a[a.
Cred c` [i eu port o mare parte de vin`.
Dar nu acum. Nicola \[i lipi fa]a la pieptul lui, f`r` a-i p`sa
c` era privit` de cei care treceau. Cred c` am fost geloas`.
El o strngea la piept, dar nu cu aceea[i convingere.
Pe cine?
Erai att de absorbit de munca ta, \nct m-am sim]it dat`
la o parte.
Va trebui s` ai propria ta carier`, s` te ]in` ocupat`,
constat` el. O s`rut` rece [i impersonal pe frunte, apoi \i
spuse: mine este revelionul, vom discuta atunci.
Deocamdat`, s` mergem acas`.
N-o iertase, se gndi ea nefericit`, sau n-o iertase de tot.
Dar nici ea nu va uita prea u[or cele \ntmplate. Spera ca anul
care venea s` \nchid` pr`pastia care se c`sca \ntre ei.
Capitolul 8

|ntmpinar` \n lini[te Anul Nou, spre bucuria Nicolei. Ea


anticipase o alt` petrecere g`l`gioas` \n genul celor de la
Hollywood, cu participarea presei, care a[tepta vreun scandal.
Chiar dac` era o sear` cald`, Ross aprinse focul \n [emineu,
\ntinzndu-i o pungu]` cu castane coapte, dorindu-i s`-[i
\mplineasc` m`car o parte din vise.
N-am avut de unde s` fac rost de z`pad` sau de pitulicele
tale. Sunt doar regizor, nu vr`jitor.
Lucrurile se schimbaser` \n bine \ntre ei. De ajuns pentru
a o face s`-l s`rute cu dragoste.
Pre]uiesc aceste castane mai mult dect dac` ar fi fost
diamante, spuse ea rznd din tot sufletul.
Asta te face unic`, mai ales \n cadrul Hollywoodului!
remarc` Ross, adncit \n gnduri. Apoi o privi lung: ai mai
sc`pat de incertitudini?
Mai am o mul]ime, ar fi vrut s`-i r`spund`. Dar zmbi [i
scutur` din cap.
T~RMUL ILUZIILOR 125

Am terminat cu ele!
El p`ru s` se relaxeze.
Bine. |n acest caz, mi-ar pl`cea s` pui aceste castane la
copt. Peste trei ore intr`m \n noul an. S` ne bucur`m de ce
ne-a mai r`mas din cel vechi!
Urma un an greu [i era con[tient` de asta, \ngenunchind \n
fa]a [emineului ca s` \mpr`[tie castanele pe jar.
Trebuia s` fac` eforturi \n continuare s`-[i p`streze cariera
[i c`snicia. Iar prima lun` a anului era cea mai grea, va avea cu
ce s`-[i ocupe mintea [i timpul. Nu voia dect ca Ross s` fie cu
ea, s` fie regizorul filmului ei [i nu Carl Foster. El o urgentase
s` fac` o op]iune, dar att; aici se terminase implicarea lui, din
p`cate.
Nu auzi cnd se \ntoarse cu b`uturile. |i auzi vocea
\nc`rcat` de emo]ii cnd \i spuse:
Ce-ar fi s` devans`m sosirea anului?
C`ldura pe care o sim]ea de la [emineul aflat \n spatele ei
era nimic comparat cu temperatura propriului corp, ridicat`
brusc la vorbele lui. Se duse direct \n bra]ele lui, cu pasiune,
cu fervoare, cu dorin]a de a face aceast` ocazie memorabil`
pentru amndoi.
Ross \ncepu s-o dezbrace cu gesturi lente s`rutnd fiecare
bucat` de piele pe care o descoperea. Flac`ra se aprinse [i mai
tare cnd \ncepu [i ea s`-l dezbrace, cnd v`zndu-l gol \[i
aminti prima lor noapte de dragoste. |l iubise atunci [i-l iubea
acum. Numai c` nu putea controla emo]iile lui, sim]irile [i
tr`irile lui. Era foarte schimb`tor.
126 MARGARET STANLEY

Minile lui erau \ngropate \n p`rul ei, iar gura lui depunea
s`rut`ri frenetice pe ochii, obrajii, gura ei. Devenir` o singur`
fiin]`, \mplinirea comun` fu o experien]` unic`, de intens`
tr`ire.
|ntr-un trziu, Ross exclam`:
Cred c` ]i se ard castanele, Nicola!
Ridicndu-se de pe covorul gros pe care f`cuser` dragoste
\n fa]a [emineului, ea \[i spuse de data asta cu speran]` c`
lucrurile \ntre ei doi \ncepuser` s` evolueze \n bine. Ea [i Ross
vor reu[i s`-[i p`streze c`snicia! Paula putea s`-[i g`seasc` alt
b`rbat. Acesta era al ei!

***

Ross plec` spre San Francisco la jum`tatea lunii ianuarie.


Nicola \l conduse la aeroport, pentru a aduce ma[ina acas`.
Sper c` te descurci la \ntoarcere? spuse Ross, \n glum`,
dup` ce d`du bagajele hamalului.
Dac` nu ast`zi, mine o voi face cu siguran]`, r`spunse
ea \n aceea[i not`.
Ross o privi cu o expresie ciudat` \n priviri.
O s` te sun cnd o s` pot. Ai grij` de tine, Nicola.
O s`rut` de desp`r]ire, iar ea sim]i o strngere de inim`.
Avea attea s`-i spun`, dar nici una din ideile ei nu se potrivea
cu cadrul \n care se aflau! Deja gndurile lui erau la filmul la
care lucra, la munca pe care o iubea cu pasiune, probabil mai
T~RMUL ILUZIILOR 127

mult ca pe oricare alt` femeie din via]a lui. Poate c` era mai
bine c` ea ocupa o parte mic` din via]a lui. Urma o lun` lung`,
o lun` \ntreag` \n care va fi f`r` el.
Drumul de \ntoarcere n-a fost mare greutate, imediat ce a
ajuns la Lincoln. Conducerea unui Mercedes era joac` de
copil, comparat cu traficul din Los Angeles. Dar nici de asta
dat` nu merse perfect, pentru c` \ncurc` \ntoarcerea de pe
autostrada Pacific [i o lu` pe Santa Monica.
Alesese unul dintre acele autostr`zi americane cu multiple
sisteme de semnalizare. Cnd opri la semafor, v`zu c` al`turi
de ea se afla o ma[in`, care o \nso]ea de ceva timp; \n ea se
afla un b`rbat blond cu pletele \n vnt. Keir, c`ci el era, \i f`cea
semne disperat:
M` duc s` m`nnc ceva, vii cu mine?
Semaforul se schimb` \nainte s`-i poat` r`spunde. Keir
trecu \n fa]a ei [i-i f`cu semne s`-l urmeze. De parc` putea s`
decid` pentru ea! Dup` c]iva metri, el semnaliz` dreapta s`
se asigure c` venea \n urma lui, apoi opri \n fa]a restaurantului
Lobster.
Nu aveau loc s` parcheze ma[inile una lng` alta.
Cobornd din ma[in`, veni s`-i deschid` portiera, dar mai
\nti o privi apreciativ:
Conduci la fel de bine cum ar`]i, spuse el.
Nicola \ncepu s` rd`.
Dar [tiu c`-]i place s` faci complimente!
Fac parte din via]a mea!Keir o conduse spre intrarea
restaurantului. Nu este chiar Ma Maison, dar fructele de mare
le preg`tesc ca nimeni altcineva. Dac` nu-]i plac, au [i
preparate din carne foarte bune.
128 MARGARET STANLEY

Trebuia s` m`nnce [i ea ceva, iar dac` o f`cea \n compania


cuiva, era cu att mai bine.
|mi place pe[tele, \l lini[ti Nicola. Apoi realiz` c` [i el
trebuia s` fie plecat: dar tu nu trebuia s` fii la San Francisco?
Nu este nevoie de mine \n primele zile, o inform` el.
Chiar m` gndeam s` m` duc \n vizit` \n seara asta.
S` vii la mine?
Dar unde?
Pentru c` Ross este plecat?
Poate are leg`tur` cu asta. Keir \i deschise u[a. Cred c` ar
trebui f`cut ceva cu so]ul `sta al t`u.
Nicola \i \nfrunt` privirea.
V`d c` [tii tot ce trebuie.
Intrar` [i subiectul r`mase \n suspensie, iar el \l redeschise
dup` ce se a[ezar`.
{tii cum a murit prima lui so]ie?
Da, r`spunse Nicola, mi-a spus totul \nc` \nainte de
c`s`torie. {i s` nu-mi spui c` Ross a fost implicat \n vreun fel!
El ridic` din umeri.
Cred c` nimeni nu mai gnde[te astfel, de[i \ntoarcerea
lui \n acest loc, cu o nou` so]ie nu arat` c` ar fi fost prea
\ndurerat pentru prima!
Atunci de ce a mai disp`rut o vreme?
Pentru a l`sa ca timpul s` spulbere brfele, iar lumea s`
uite cele \ntmplate. Sau poate s` scape din ghearele Paulei
Reddington.
Nicola \l privi cu inima strns`.
T~RMUL ILUZIILOR 129

Ce \ncerci s`-mi spui?


El ridic` din umeri.
El [i Paula aveau o rela]ie \nainte de moartea Arlenei,
tocmai de aceea a [i fost \nvinuit de moartea ei.
Trebuia s`-l cread`. Dar apoi \[i spuse c` apar]inea
trecutului, \ncercnd s` revin` la ra]iune. Numai dac` nu...\l
privi intens pe Keir.
De ce m` prive[ti ciudat? Simt c` este mai mult...
Rela]ia lor a re\nceput. Au fost v`zu]i \mpreun`.
Nicola sim]i c` nu mai are aer, c` nu poate s` vorbeasc`.
Nu cred!
Keir o sfid`.
Atunci, de ce nu te-a luat cu el?
Pentru c` are un program prea \nc`rcat [i n-ar avea timp
s` se ocupe de mine. Ar trebui s` \n]elegi asta.
Keir continua s-o priveasc` sfid`tor.
Ce-ai zice dac-ai afla c` [i Paula Reddington a plecat ieri?
Unde? \ntreb` Nicola cu inima strns`.
Ce \ntrebare de cincizeci de mii de dolari! S-o numesc
coinciden]`?
Nicola sim]i c` nu mai are aer. Ross nu-i spusese niciodat`
c-o iube[te, o l`sase s` \n]eleag` singur`. F`cuse dragoste cu
ea \nainte de plecare, a[a cum ar face orice b`rbat cu femeia
iubit`; asta \n]elesese, dar oare un astfel de b`rbat se poate
mul]umi cu o singur` femeie?
De ce mi-ai spus toate astea? De ce crezi c-ar trebui s` [tiu?
Keir \i r`spunse imediat.
130 MARGARET STANLEY

Consider c` meri]i un tratament mai bun, Nicola, e[ti


foarte diferit` de majoritatea femeilor.
{i Ross \i spusese asta, \[i aminti, str`duindu-se s` nu se
\nfurie. Se uit` f`r` interes la farfuria cu mncare din fa]a ei,
ba chiar o \mpinse \ntr-o parte.
Regret, dar mi-am pierdut pofta de mncare. Dac` nu te
superi, a[ vrea s` plec... ar fi vrut s` spun` acas`, dar se
r`zgndi [i zise: spre cas`.
Vin cu tine, se oferi Keir, dar ea \l opri cu un gest foarte
ferm.
Nu am nevoie de un um`r pe care s` plng, mul]umesc.
|i arunc` o privire rece [i se ridic`. Ar fi trebuit s` [tii c` acel
care aduce o veste proast` nu este prea agreat.
{tiam asta, admise el, dar am considerat c` trebuie s`
risc. Nu [tiu dac` m` crezi, dar m-am gndit la binele t`u.
Sunt sigur` c` a[a a fost, zise Nicola [i plec` l`sndu-l
nedumerit.
O lu` la stnga de pe austrad`, spre Entrada, apoi spre
Coastal Highway [i de acolo spre Malibu.
Nu se \ndoia de veridicitatea spuselor lui Keir. Poate c` lui
Ross \i pl`cea s` fac` dragoste cu ea, dar n-o iubea. Domeniul
\n care lucra, acest ora[, stilul lui de via]`, nu puteau s`-l
conduc` spre emo]ii [i sim]iri stabile.
Dar unde s` se duc` acum? |i r`m`sese cariera, desigur. Era
Eve Sinclair, steaua \n devenire!
Se am`gea singur` [i era con[tient` de asta. Nimic nu putea
compensa ce pierduse. Dar, de fapt, nu putea pierde ce nu
avusese niciodat`.
T~RMUL ILUZIILOR 131

Ross era un b`rbat st`pn pe soarta, pe via]a sa. |ntotdeauna


va fi a[a. Nici m`car Paula Reddington nu putea schimba asta.
Telefonul pe care-l primi de la el seara nu-i schimb` starea
de spirit. |i r`spunse rece, impersonal, sim]ind nesiguran]a
lui prin pauzele prea lungi pe care le f`cea.
Te sim]i bine? o \ntreb` el la un moment dat. Pari
foarte...departe.
Nicola \ncepu s` rd`.
Chiar sunt departe! La sute de kilometri! Cum a mers
ast`zi?
Ne-am stabilit [i vom \ncepe mine cu scena podului.
Renata?
Este o femeie serioas`, care-[i cuno[ate interesele. Auzi
vocea unei femei, apoi Ross \i spuse: nu mai pot vorbi acum,
este nevoie de mine. Ar putea trece cteva zile pn` te voi
suna din nou.
Noapte bun`, Ross.
Ascult` cum se a[az` receptorul \n furc`. Probabil fusese
una din femeile din echipa de filmare.
Zilele care urmar`, experiment` o mul]ime de lucruri [i nu
toate pl`cute.
Studioul \ncepu s`-i fac` publicitate: ad`ugar` la numele ei
tot felul de istorioare care s`-i \nv`luie trecutul \n mister,
lucru cu care nu prea era de acord, dar cei care se ocupau de
imaginea ei spuneau c` o actri]` de renume trebuie s` fie
\nv`luit` \ntr-o aur` de mister.
|i trebuir` trei zile s` ajung` la o concluzie final` \n privin]a
lui Ross. Trei zile \n care trecuse prin clipe de agonie
132 MARGARET STANLEY

provocate de nesiguran]`. El o sunase din nou [i purtaser` o


conversa]ie foarte normal`, \nct aproape se convinsese c`
totul decurgea normal. Aproape totul...
G`si num`rul de telefon al Paulei Reddington, dar
servitoarea care-i r`spunse o inform` c` actri]a era plecat` din
ora[ [i revenea la sfr[itul lunii.
Totul era foarte evident.
Ziua urm`toare \[i g`si un mic apartament mobilat \n
Brentwood [i se mut`. Fusese desigur nevoie s` informeze
directorul filmului de noua ei adres`. |[i petrecea tot timpul
la studio cu teste, cu probe la haine, machiaje, familiarizndu-se
cu terminologia filmului.
Seara studia scenariul, revedea scenele filmate peste zi.
Restul echipei erau oameni experimenta]i, iar Dean
Westwood, partenerul ei, era de acum veteran [i filmele lui se
vnduser` foarte bine. El plecase cteva zile [i urma s` se
\ntoarc` doar cnd venea rndul lui s` filmeze. Era un
moment important pe care Nicola \l a[tepta cu inima strns`,
ne[tiind cum va reac]iona la scenele de amor, dac` va fi
conving`tor. Dean avea cu vreo zece ani mai mult ca ea.
Nu primi nici o veste de la Ross, cu toate c` \n mod sigur
aflase c` nu mai st`tea acas`. De acum tr`ia numai pentru
carier`.
Film`rile \ncepeau pe cincisprezece ianuarie. Pe dou`zeci
[i doi o sun` un reporter de la Los Angeles Times s` \ntrebe
dac` Eve Sinclair era actuala so]ie a lui Ross King. Nu avea rost
s` nege pentru c` se putea verifica foarte u[or. Nici m`car nu
T~RMUL ILUZIILOR 133

avea sens s`-l roage s` nu publice [tirea. Articolul ap`ru a


doua zi pe o coloan` \ntreag` cu am`munte care o f`cur` s`
se cutremure.
Au r`scolit din nou am`nunte din via]a Arlenei, i se
confes` a doua zi lui Dean Westwood.
Dup` ce se va vorbi la prnz [i seara doar despre asta
vestea va fi dat` uit`rii, o lini[ti el. Nu trebuie dect s` ignori
articolul.
Nicola \l privi pe b`rbatul \nalt, brunet, frumos, care-i
devenise mentor \n ultimele s`pt`mni de cnd \ncepuser` s`
lucreze. F`r` s` vrea, \i amintea de Ross. Dean avea dreptate;
era bine s` ignore articolul.
Ai fost c`s`torit, Dean? \l \ntreb` pe nea[teptate.
De dou` ori, dar de fiecare dat` s-a sfr[it prost. Femeile
sunt ni[te fiin]e imposibile. Sau poate eu nu sunt f`cut pentru
c`s`torie. Nu mai fac o alt` \ncercare. E mai bine s` fii singur
s` po]i veni [i pleca atunci cnd dore[ti; asta cred eu c` este o
via]` bun`. Dean ridic` privirea spre ceasul de pe perete. Ar fi
bine s` ne apuc`m din nou de treab`. Carl nu s-a sim]it prea
bine ast`zi, n-a[ vrea s`-l mai ]inem pe aici mult timp.
Nici eu n-am fost \n apele mele, recunoscu Nicola, cred
c` l-am \ncurcat mult, dar ast`zi n-am f`cut nimic cum trebuie.
Dean scutur` din cap.
Nu, au fost doar problemele lui. Dac` a[ fi medic, l-a[
trimite s`-[i fac` analizele, cred c` are probleme cu ficatul.
Dac` se \mboln`ve[te, ce se va \ntmpla cu filmul?
\ntreb` Nicola disperat`. Ar trebui s` plec`m \n Texas peste o
s`pt`mn`!
134 MARGARET STANLEY

Vor aduce pe altcineva s`-l termine. Dar s` sper`m c` nu


se va \ntmpla nimic. Nu fi pesimist`! Ajunge unul!
Observndu-l cu aten]ie pe Carl, Nicola \i d`du dreptate lui
Dean. Carl p`rea bolnav.
Diminea]a, la ora [ase, \ncepea [edin]a de machiaj, iar
film`rile se terminau trziu [i se sim]ea att de obosit` \nct,
seara la nou` era deja \n pat. Revedea \n minte scenele turnate
\n ziua respectiv` pn` adormea.
Carl era un regizor foarte minu]ios, atent la fiecare detaliu
[i repeta fiecare scen` de patru sau cinci ori, filma din
unghiuri diferite.
Ea abia a[tepta s` se termine de turnat scenele, s` le vad`
abia atunci. Dar de fapt opinia publicului conta cel mai mult.
Tocmai se dezbr`case [i voia s` bea un pahar cu lapte cald
pentru adormi lini[tit`, cnd auzi sunetul interfonului. |l l`s`
s` sune, [tiind c` nu avea cine s-o caute. Dar dup` ce se opri
cteva secunde, sunetul re\ncepu foarte insistent. De data
asta, ridic` receptorul [i spuse direct:
A]i gre[it num`rul.
Vocea de la cel`lat cap`t \i r`spunse rece dar prompt:
De data asta, nu.
Sim]i c` nu are aer.
Ross?
Cine altcineva? Apoi ad`ug`: nu m` invi]i sus?
Sigur c` da! Ap`s` pe butonul care deschidea u[a, apoi
\ncepu s`-[i mu[te buzele nervoas`. Nu trecuse o lun` de cnd
plecase. Nu mai vorbise cu Sam nici cu Velma de cnd se
T~RMUL ILUZIILOR 135

mutase, iar informa]iile privind noua ei adres` fuseser`


furnizate doar de c`tre unul din ei. Nici nu [tia ce s`-i spun`.
Vocea lui sunase foarte rece. Dar el fusese cel al c`rui
comportament o f`cuse s` reac]ioneze astfel.
A[a c` trebuia s` r`mn` \n defensiv`, se hot`r\ ea.
Nu mai avu timp s` se \mbrace, dar el o v`zuse [i cu mai
pu]ine haine pe ea, a[a c` nu-[i mai f`cu probleme. Leg`
cordonul capotului [i se duse s` deschid` u[a.
Nu se mai v`zuser` de trei s`pt`mni, dar ei i se p`ruse c`
trecuse un an.
Privindu-l, ar fi vrut s` se arunce la pieptul lui, s`-i spun` c`
nu-i p`sa dac` fusese cu alt` femeie, s` fac` orice, s` dea uit`rii
distan]a dintre ei, s` dea timpul \napoi, s` fie totul ca la \nceput.
|ncerc` s`-[i mascheze emo]iile, s` par` rece [i deta[at`.
|nchise u[a, apoi se \ntoarse s` se confrunte cu el. Ross era
\mbr`cat \n blugi, cu un pulov`r larg.
Sam a avut dreptate \ntr-o singur` privin]`, \ncepu el; e[ti
actri]` \n adev`ratul sens al cuvntului. Nu \n]eleg \ns` de ce
a fost nevoie de toate astea?
Nicola \l privea f`r` s` \n]eleag` mare lucru.
La ce te referi?
Este cam trziu s` joci rolul inocentei. Nici n-am apucat
s` p`r`sesc ora[ul, c` te-ai [i mi[cat. Ob]inusei tot ce voiai, dar
c`s`toria ]i se p`rea prea restrictiv`, nu?
Nu \ncerca s` arunci vina asupra mea! Nicola tremura de
furie; nu eram preg`tit` s` m` fac de rs, s` se discute pe
seama mea!
El ridic` din sprncene.
136 MARGARET STANLEY

Eu s` te fac de rs?
{tii la ce m` refer.
Poate \mi scrii, s` \n]eleg mai bine.
Nicola \i spuse pe un ton mai calm de data asta.
Paula Reddington.
Pe figura lui nu se citi nimic.
{i?
Gata, Ross! Nicola \ncepea s`-[i piard` r`bdarea: s` nu
mai juc`m teatru! Nu m-ai luat cu tine la San Francisco pentru
c` aranjasei s` fii acolo cu Paula Reddington.
E[ti convins`?
Da. Ea nu se mi[case de lng` u[`; erai \ncurcat cu ea
\nc` dinainte de moartea Arlenei. Toat` lumea [tia asta. Nu
[tiu de ce te-ai \nsurat cu mine, probabil din impuls, dar totul
s-a schimbat cnd ai v`zut-o din nou. Dac` pe ea o vrei o po]i
avea. Numai c` nu ne po]i avea pe amndou`.
Extraordinar! Iar tu te-ai m`ritat cu mine doar pentru
a-]i face o carier`. Ei bine, ai reu[it. Felicit`ri!
Nu este adev`rat! exclam` ea furioas`. Dac` ar fi fost a[a,
a[ fi acceptat prima ofert` a lui Sam!
Cred c` e[ti destul de versat` ca s` [tii c` refuzndu-l l-ai
f`cut [i mai mult s` te vrea. Nu spun c` nu ai talent. Ai avut de
ajuns ca s` faci o impresie bun`.
Nicola trase aer \n piept.
Ai vorbit cu el?
El mi-a spus unde te afli, dup` ce \ncercam de trei zile s`
iau leg`tura cu tine.
T~RMUL ILUZIILOR 137

Cu toate astea, nu ]i-a dat prin minte s` afli de ce m-am


mutat, nu? Erai prea ocupat!
Cam a[a. |n glasul lui nu se sim]ea c` ar fi vrut s`-[i cear`
scuze. Eu i-am cerut s` te lase pn` m` \ntorc. Cine ]i-a spus
de Paula?
O durea prea mult s` aud` c`, \ntr-un fel, confirma
spusele ei.
Conteaz`? A fost un ajutor . Dac` n-a[ fi [tiut, probabil c`
m-a[ fi l`sat p`c`lit`. |n felul acesta am primit fiecare din noi
ceea ce meritam.
Nu chiar. Consider c`-mi datorezi un gest final. La ce or`
\ncep film`rile mine?
La [ase diminea]` trebuie s` fiu la machiaj. Nicola \[i
sim]ea inima b`tnd puternic. De ce \ntrebi?
Nu [tiu dac` mai trebuia s` \ntrebi. Pentru c`-mi voi
petrece noaptea aici.
Nu cred! Ea se \nfurie dintr-o dat`: Ross, nu-]i datorez
nimic! Te rog s` pleci!
El o ignor`, apoi \ncepu s` priveasc` \n jur:
|mi place apartamentul. Sper c` ai patul foarte mare!
Te rog s` \ncetezi. Crezi c` e[ti singurul a c`rui mndrie
a fost r`nit`? Am a[teptat trei zile s` m` conving c` am
dreptate. Am g`sit num`rul de telefon al Paulei [i mi s-a spus
c` este plecat` pn` la sfr[itul lunii.
{i?
Mai aveam nevoie de altceva?
138 MARGARET STANLEY

Ai fi putut s` \ntrebi m`car unde se afla!


Nicola \l privi lung.
|ncerci s`-mi spui c` n-a fost la San Francisco?
Nu \ncerc s`-]i spun nimic. Tu [tii deja tot ce te
interseaz`. Dar nu plec de aici pn` nu mi se ofer` satisfac]ie
total`. {i mi-o vei oferi , chiar dac` nu vrei.
Cumva \]i \nchipui c` mi-ar fi ru[ine s` chem paza, ca s`
nu se afle? |ncearc` [i o s` vezi!
Locul `sta este antifonat foarte bine, a[a c` po]i s` ]ipi ct
vrei, nu te aude nimeni! Vorbind de publicitate am citit un
articol savuros despre noi.
|mi pare r`u c` n-o las` pe Arlene s` se odihneasc` \n
pace. De fapt, cred c` este inevitabil. Dar eu nu pot fi blamat`
pentru asta.
Dup` cum ]i-am mai spus, e[ti foarte frumoas`, unde este
dormitorul?
Nicola, privindu-se, realiz` c` a[a cum era \mbr`cat`, \n
neglijeu, nu putea ie[i din apartament, ct despre vecini...
Nu m` crezi capabil s` profit de situa]ie, Nicola?|mi face
pl`cere s` \ncerc s` te conving.
Era greu s`-i reziste.
Ross \[i scoase pulov`rul cu o mi[care rapid`.
Scoate-]i mai repede neglijeul, dac` nu vrei s-o fac eu!
Nu voia s` lupte \mpotriva lui. Dac` acesta era felul \n care
voia s`-i demonstreze ce pu]in \i p`sa de sentimentele ei, \l va
l`sa s` duc` totul la bun sfr[it. Desf`cu cordonul halatului,
l`sndu-l s` cad` pe podea.
T~RMUL ILUZIILOR 139

Scoate totul, insist` el.


F`r` a-l privi, d`du la o parte bretelele [i a[a destul de
sub]iri ale c`m`[ii de noapte [i d`du la o parte cear[afurile.
Imediat, Ross se urc` \n pat. O prinse \n bra]e, sim]ind c`
tremura.
Mi-e rece, m`rturisi ea.
Nu-]i va fi mult timp.
Ross \ncepu s-o s`rute, ceea ce-i produse o senza]ie vecin`
cu durerea. Ar fi vrut s`-i prind` capul \n palmele ei s`-l ]in`
a[a, s` nu-l mai lase niciodat` s` plece, s`-l simt` al ei. Trecuse
prea mult timp. Nici nu realizase ce mult \i lipsise, s`rut`rile,
mngierile lui. Dar dac` ceda acum [i-[i l`sa trupul s`
r`spund` a[a cum ar fi vrut, a[a cum \[i dorea cu disperare s`
fac`, ar fi fost [i ea o degenerat`.
De parc` ar fi sim]it ce este \n sufletul ei, Ross \ncepu s`-i
s`rute tot trupul, ceea ce avu un efect devastator asupra ei.
Se trezi r`spunzndu-i la s`rut`ri, cu toate c` f`cea un efort
s` se ab]in`. |l dorea att de mult!
Dup` ce f`cur` dragoste, Ross cobor\ din pat. Deschise
ochii [i-l v`zu la fereastr`, c`utndu-[i hainele. Sim]i o durere
cumplit` \n suflet. Nu g`si nimic de spus. Nimic care s` aib`
semnifica]ie.
El plec` f`r` o vorb`, de[i se sim]ea privit. Avusese ceea ce
c`utase. |i pl`tise datoria.
Undeva, \n adncul sufletului, Nicola sim]i o umbr` de
\ndoial`.
Capitolul 9

Carl Foster a clacat dou` zile mai trziu. A[a cum spusese
Dean, care-[i dorise s` nu fi avut dreptate, diagnosticul se
confirm`; Carl avea hepatit` acut`. |n cel mai bun caz, avea s`
lipseasc` de pe platoul de filmare una sau dou` luni.
Timp de patruzeci [i opt de ore, nimeni nu [tiu ce se
\ntmplase. Cnd \l \ntrebar` pe Sam, le spuse c` f`cuse tot
posibilul s`-i g`seasc` un \nlocuitor lui Carl, care trebuia s`
aib` aceea[i preg`tire tehnic`, acela[i stil, pentru ca \nlocuirea
lui Carl s` nu se observe. Dar dup` cum remarc` Nicola, astfel
de oameni nu prea se g`seau, sau dac` existau nu prea aveau
timp liber. Ross ie[ea din discu]ie, pentru c` era foarte
implicat \n postproduc]ie.
|ntre timp, asistentul lui Carl, Miles Randell se str`duia
s`-l \nlocuiasc`, dar pn` [i Nicola putea s` observe c` \i lipsea
experien]a. Cu toate c` uneori Nicola avusese momente cnd
\l urse pe Carl pentru limba sa ascu]it` [i t`ioas` ca un brici,
T~RMUL ILUZIILOR 141

realizase totu[i c` el fusese cel care reu[ise s` descopere la ea


acel ceva, reu[ise s-o fac` s` insufle via]` rolului. Abia acum,
cnd el nu se mai afla pe platou, \i sim]ea lipsa.
|]i faci prea multe probleme, Nicola, \i spuse Dean; ai
convingerea c` el te-a pus \n valoare. Dar dac` e[ti talentat`,
po]i s`-]i pui [i singur` \n valoare talentul. Numai c` trebuie
s` te relaxezi!
Se aflau \n cabina Nicolei.
|]i este u[or s` vorbe[ti, Dean. E[ti de mult timp \n lumea
filmului [i [tii exact ce trebuie s` faci. Eu aveam nevoie de Carl
s`-mi atrag` aten]ia cnd gre[eam.
De multe ori exagera; te transformase \ntr-un fel de
marionet`. Dac` te punea s` dansezi pe srm` \n scena
treizeci [i opt, tu o f`ceai! Trebuie s` fii con[tient` c` e[ti
actri]`, Nicola, o actri]` talentat`. Trebuie s` \ntruchipezi
personajul, a[a cum \l vezi tu; nu mai l`sa pe nimeni s`
intervin` \n rolul t`u.
Voi \ncerca. Spune-mi, Dean, crezi c` viitorul regizor,
oricare ar fi, va turna din nou ultimele secven]e?
Posibil. Depinde ct \i permite bugetul filmului. Dean o
privi lung: spune-mi, cum vei reac]iona dac` \n locul lui Carl
va veni Ross King?
Nicola \l privi, luat` prin surprindere.
Dar Ross nu este liber!
Nu po]i [ti cine-l poate face s` se r`zgndeasc`!
Postproduc]ia nu este a[a de important` [i poate Ross va dori
s` salveze filmul prietenului s`u Sam Walker.
142 MARGARET STANLEY

N-a[ putea s` lucrez cu el! exclam` Nicola, mai ales din


cauz` c` lucrurile nu merg bine \ntre noi.
Am [tiut c` vei spune asta, dar nu trebuie s` la[i ceea ce
este \ntre voi s` intervin` [i \n munca voastr`. Ross este cel
mai bun regizor [i ar putea face un lucru extraordinar din
acest film. Nu trebuie s` pui sentimentele personale \naintea
muncii, altfel nu ai ce c`uta \n aceast` profesie.
Nicola \[i mu[c` buzele; Dean avea dreptate! Dac` Ross
va prelua acest film \l va privi doar prin prisma
profesionistului.
Mul]umesc, Dean, aveam nevoie de sfatul t`u.
Tu ai mult de oferit b`rbatului potrivit, Nicola; dac` te-a[
fi cunoscut cu zece ani \n urm`, poate a[ fi avut alt` p`rere
despre c`s`torie [i femei.
Nicola mai r`mase \n cabin` cteva minute dup` plecarea
lui, \ncercnd s`-[i pun` ordine \n gnduri. Dean o
prevenise c` Ross putea fi regizorul care s` termine filmul;
de obicei, Dean avea foarte multe informa]ii, a[a c` acest
lucru era aproape o certitudine. A[adar, de mine ea va
trebui s` joace un rol dublu; spera din tot sufletul s` poat`
s` le separe.
Petrecu noaptea \ntr-o stare de agita]ie, temndu-se de
diminea]a care avea s` vin`.
Ar fi vrut ca Ross s-o sune, dar, de fapt, ce putea discuta cu
ea \n afar` de condi]iile de divor]?
Machiajul dura o or` \n fiecare diminea]`. Tocmai voia s`
\mbrace acea rochie stil pe care trebuia s-o poarte Catherine,
T~RMUL ILUZIILOR 143

cnd cineva b`tu la u[`. Numai Dean o vizitase \n cabin`. Era


felul lui s`-i ofere o vorb` de \ncurajare \nainte de \nceperea
film`rilor.
Se duse s`-i deschid` cu un zmbet pe buze. Zmbetul \i
pieri cnd deschiznd u[a \l v`zu pe Ross. Era \mbr`cat \n
blugi [i c`ma[`, era la fel de puternic, de frumos. Pe chip,
acela[i zmbet cinic.
A[teptai pe altcineva? \ntreb` el. |mi pare r`u c` te
dezam`gesc. Am considerat c` trebuie s` l`murim ni[te lucruri
\nainte de a \ncepe film`rile. Nu te re]in mult.
Intr` te rog, spuse ea.
Ross intr`, rezemndu-se de tocul u[ii, privind-o lung.
Dac` vom lucra \mpreun`, te-a[ ruga s-o facem f`r`
resentimente; dac` ai ceva de spus, f`-o acum.
Cred c` ne-am spus tot ce am avut de spus cu cteva
nop]i \n urm`, zise Nicola. |n orice caz, te asigur c` nu am
inten]ia de a l`sa sentimentele personale s` intervin` \n rela]ia
noastr` de munc`. Dac` nu voi reu[i, trebuie doar s`-mi atragi
aten]ia.
O voi face. {i pentru c` tot a venit vorba despre asta, felul
\n care ai jucat \n ultimele zile las` de dorit.
Dar Carl...
Eu nu sunt Carl! o aten]ion` pe un ton dur. Nu este
necesar s` ne plac` acelea[i lucurri. Ai primit acest rol la
recomandarea lui Sam. Vei juca acest rol, a[a cum l-a imaginat
el cnd a lucrat scenariul.
Nicola abia se st`pnea.
144 MARGARET STANLEY

Ce vrei s` spui? Carl este un regizor slab?


Nu, nu asta am vrut s` accentuez, ci faptul c` avem
viziuni diferite. De aceea, ultimele dou` scene vor fi turnate
din nou.
Sunt convins` c` sunt singura din toat` distribu]ia c`reia
ai avut s`-i repro[ezi ceva.
Poate pentru c` filmul este diferit de teatru; dac` acolo
po]i evolua diferit de la un spectacol la altul, \n film, acest
lucru nu este posibil, trebuie s` p`strezi personajul \n
aceea[i linie toat` scena, m`car. Nimeni nu spune c` este
u[or, dar dac` vrei s` ajungi o stea, [i aici Ross folosi
cuvntul cu sarcasm, trebuie s` re]ii acest lucru. Nu trebuie
s` exagerezi.
Sam mi-a spus c` este foarte bine a[a cum am interpretat,
se ap`r` Nicola.
Sam este att de dornic s` te vad` \n acest film, \nct este
capabil s`-]i treac` totul cu vederea. S` nu v`d cumva lacrimi;
am v`zut prea multe \n via]a mea, ca s` m` mai impresioneze.
Dac` e[ti a[a cum am crezut eu, ridic` b`rbia sus [i lupt`.
Cum? A[a? Nicola \l lovi peste fa]` cu toat` puterea.
|n clipa urm`toare, v`zu urmele ro[ii ap`rute \n urma
loviturii, chiar dac` Ross era bronzat; \l v`zu cum se crispeaz`,
cum strnge din din]i. Pe ea o durea cumplit mna cu care-l
lovise. Clipi repede pentru a alunga lacrimile.
Ross...
Scute[te-m`, o sf`tui el. Trebuia s` te las acolo \n jungl`
[i a[ fi sc`pat de complica]ii. Nu-mi pas` ce sim]i pentru mine,
T~RMUL ILUZIILOR 145

dar pe Sam nu-l vei dezam`gi. Chiar dac` va trebui s` te rup


\n buc`]i [i s` te reconstruiesc, o voi face. Vei fi pe platou \n
zece minute!
Nicola \l v`zu cum pleac`, [tiind c` nu avea rost s` mai
insiste, s`-[i cear` iertare; se comportase ca o eroin` de
telenovel` [i-i p`rea r`u.
|i voi ar`ta, jur`, le voi ar`ta tuturor, c` voi ajunge celebr`!

***

De obicei, un platou de filmare include cam [aizeci de


persoane. Echipa care lucra la Same Sky ocupase cam tot
platoul [i facilit`]ile incluse, pentru a reda ct mai veridic
atmosfera din Fort Livingdon.
Nicola primise o cabin` la unul din moteluri, al`turi de cea
a actri]ei care juca rolul mamei vitrege \n film. Aceasta se
numea Rita Fleming, o actri]` renumit` pe care o admirase
de-a lungul timpului.
Rela]ia dintre ele era destul de apropiat`, cu toate c` Dean
o prevenise c` ar putea avea probleme cu ea; Rita era
invidioas` pe orice actri]` tn`r` [i i se p`rea c` toate vor s`-i
ia locul. Mai fuseser` astfel de incidente cu alte actri]e pe
vremea lui Carl Foster, dar de cnd locul lui fu luat de Ross
King acest lucru nu se mai \ntmpl`; Ross era un b`rbat prea
puternic [i toat` echipa avea unele re]ineri fa]` de el.
Nici via]a Nicolei nu fu mai bun` de cnd Ross lu` locul lui
Carl. La sfr[itul fiecarei zile de filmare era prea epuizat` s`
mai m`nnce.
146 MARGARET STANLEY

La sfr[itul primei s`pt`mni n-au luat pauz` \n weekend


pentru a reface ultimele scene turnate cu Carl.
Felul lui de a regiza era total diferit de al lui Carl; acorda
mai mult timp fiec`rui cadru, sugera inflexiuni ale vocii,
mi[c`ri mai interesante...
|ncet, dup` ce trecu prima zi de filmare, ea \n]elese c` avea
mult de c[tigat de pe urma colabor`rii cu el, iar toat` echipa
colabora mult mai bine de la venirea lui.
Cu toate astea, Ross n-a schimbat prea mult conceptul de
lucru, cum m-a[ fi a[teptat, \i spuse Dean \n prima sear`, dup`
terminarea film`rilor. Lui Carl \i lipse[te subtilitatea. Bine c`
nu el a omort-o pe Arlene; omul `sta este mult mai folositor
\n libertate!
Dar fusese ca [i \nchis cnd \l cunoscuse ea, se gndi
Nicola. Se uit` spre locul \n care se afla el discutnd cu unul
dintre asisten]ii de produc]ie.Veniser` cu acela[i avion, dar
Ross nu f`cuse nici o \ncercare de a se apropia de ea. Nu-l
v`zuse dect la filmare. El se mutase \n casa de pe plaj`, att
aflase despre el. Sim]i o durere acut` cnd \[i aminti
momentele frumoase petrecute al`turi de el, mai ales cnd
f`cuser` dragoste.
Chiar dac` n-ar fi intervenit rela]ia lui cu Paula, c`s`toria
lor tot n-ar fi durat.
De parc` s-ar fi sim]it privit, Ross ridic` privirea,
\ntlnind-o pe a ei. Nicola l`s` ochii \n jos, neputnd s` reziste
durerii resim]ite.
T~RMUL ILUZIILOR 147

Eu m` retrag, \i spuse lui Dean; cred c` mine vom avea


o zi lung`.
Exact; \ncepnd cu scena dou`zeci [i opt. Ai mai
experimentat vreodat` c`z`tura de pe cal?
Da, admise ea scurt, amintindu-[i de Venezuela. Sper c`
nu va fi la fel de greu, pentru c` de data asta nu va fi una real`,
se va folosi un suport.
Crezi c`-]i va fi u[or? Ultima oar` cnd am turnat o astfel
de scen`, am repetat c`z`tura de [aisprezece ori; caii [tiu cnd
au de a face cu un amator.
Mul]umesc, Dean, \mi insufli mult curaj!
Este mai bine s` fii preg`tit` pentru ce este mai r`u! Vrei
s` te conduc?
Ea scutur` din cap.
Mul]umesc, este ceva cu care m` pot descurca singur`.
Mda, murmur` Dean, privind-o cu regret. Noapte bun`,
vise pl`cute.
Dup` plecarea ei, Dean mai ceru o b`utur`, cea de a treia
\n mai pu]in de jum`tate de or`. |[i aminti observa]ia ei cnd
v`zuse c` bea. Alcoolul domole[te pornirile intempestive,
subliniase el atunci. Dean avea nevoie cu disperare de o
femeie \n via]a sa. Cineva \n care s` poat` avea \ncredere.
Numai c` ea nu era genul de femeie care s`-i accepte filozofiile
despre lume. Pentru asta, era nevoie de o femeie care s`-l
iubeasc`.
Cnd \[i amintea de Ross, o f`cea cu mult` emo]ie, dar [i
cu o strngere de inim`. |l dorea cu accea[i pasiune, ca la
148 MARGARET STANLEY

\nceput. Era de-ajuns s-o priveasc` pentru a-i pune sufletul pe


jar, amintindu-i tot ce fusese \ntre ei. Cu toate c` tr`iser`
multe clipe profunde, unice \mpreun`, se pierduser` toate, se
gndi cu am`r`ciune. S` nu te schimbi niciodat`, Nicola, \i
spusese el atunci, de[i se pare c` se plictisise de felul ei de a
fi, dac` se re\ntorsese la Paula Reddington. Nu putu s` nu se
\ntrebe ct ar fi durat rela]ia lor dac` nu s-ar fi \ntors la Paula
Reddington. C`s`toria lor era terminat`. Trebuia s` accepte
acest adev`r.
Cabina ei era la cap`tul culoarului [i avea un pat foarte
mare. Dac` ar fi fost o stea, i s-ar fi repartizat o rulot` special`
cu toate facilit`]ile. Sau ar fi fost adus` de la Dallas cnd se
turnau scenele ei. Dar de data asta, pu]ine erau scenele \n care
ea nu ap`rea. Catherine era o plac` turnant`, \n jurul c`reia se
desf`[ura ac]iunea.
Auzi pa[i [i se crisp`, imaginndu-[i c` Dean venea dup`
ea. Ce putea s`-i spun` acestui b`rbat, f`r` a-l r`ni?
Nu fi att de crispat`, auzi vocea lui Ross [i cabina mea
este tot \n partea asta.
Am crezut c` e[ti foarte implicat \n discu]ia care se
desf`[ura, remarc` ea.
I-am l`sat s` continue. Voiam s` discut`m despre
secven]ele pe care le vom turna mine.
Care secven]e? repet` ea cu un aer nedumerit, abia
revenindu-[i din gnduri. {tiu c` este vorba despre o c`dere
de pe cal! Att!
T~RMUL ILUZIILOR 149

Dac` ai atitudinea asta, vei avea nevoie de noroc s`


supravie]uie[ti primei \ncerc`ri. Calul nu va fi unul domol.
Crezi c` e[ti capabil` s`-l ]ii \n fru pn` tragem dou` trei
cadre?
Nicola nu avea nici o \ndoial` c` a[a va fi.
Sigur c` da, am avut cel mai bun profesor. M` descurc [i
cu c`z`tura.
Nu cred. Un picior sau o mn` rupt`, ar fi tot ce-mi mai
lipse[te acum.
Observ c` \n ultima s`pt`mn` n-ai f`cut dect s`-mi
subminezi curajul [i \ncrederea de sine.
Nu, zise el. Te cunosc prea bine ca s` [tiu care-]i vor fi
reac]iile. {i de fapt, metoda mea a dat roade, ai insuflat via]`
acestui personaj, Catherine.
Nicola \l privi lung luat` prin surprindere; nu se
a[teptase s` primeasc` laude din partea lui! Ross era foarte
aproape de ea, dar mai ales \i era att de drag; da, drag a[a
cum fusese de cum \l v`zuse. Nu-l ura. Nu-l urse niciodat`.
O r`nise [i ea se retr`sese, \n singurul fel \n care [tiuse s-o
fac`. Nu voia s` divor]eze de el. Numai c` era prea trziu
pentru regrete.
Nu te temi c` acest compliment m` poate face s`-mi
pierd capul?
Mai ales \n seara asta a[ vrea s` v`d c` ]i-l pierzi.
Nicola \i spuse pe un ton superior:
Crezi c` sunt att de \nnebunit` dup` sex \nct voi fi de
acord s`-mi petrec noaptea cu tine?
150 MARGARET STANLEY

Nu doar noaptea, Nicola, te vreau \napoi \n via]a mea.


Ea \l privi intens.
Pn` cnd Paula Reddington sau alta ca ea, \]i va face o
ofert` mai bun`?
Paula n-a fost cu mine la San Francisco, zise el \ncet. Nici
m`car nu s-a pus problema s` fie cu mine. C` nu te-am luat a
fost din alte motive, pe care ]i le-am explicat.
Ea ar fi vrut cu disperare s`-l cread`. Dar ar fi vrut [i mai
mult s` \ntind` minile spre el, s`-l ating`. Trecuse mult timp
de cnd nu mai fuseser` \mpreun`.
Probabil el citise mesajul din privirea ei pentru c` ridic`
\ncet mna [i-i mngie obrazul.
Avem mult de recuperat, dar avem o noapte \ntreag` la
dispozi]ie. Profit`m de ea?
Ea \l privi cu superioritate.
Mine ne trezim la ora cinci; acest lucru n-ar trebui s`
aib` prioritate?
Ross l`s` mna s`-i cad` de-a lungul trupului dezn`d`jduit.
Da, cred c` ai dreptate, pune ceasul s` sune la cinci.
Porni pe hol spre camera sa cnd ea nu se mai putu con-
trola [i-l strig`:
Ross?
Poftim?
M-am r`zgndit, spuse ea cu glas sc`zut. Este un
prerogativ al femeilor, nu?
A[a mi s-a spus, zise Ross evitndu-i privirea. Dar dup`
cum ai spus, mine ne trezim la cinci. Ne vedem la micul dejun.
T~RMUL ILUZIILOR 151

Nicola r`mase acolo unde se afla pn` cnd el intr` \n


camer` [i \nchise u[a. Sim]ea o puternic` durere de inim`. Dar
f`cuse ceea ce trebuia. Poate c` nu avea \ncredere \n el, dar \l
iubea. Aceast` revela]ie o f`cu s` simt` fiori. Ross f`cuse
primul pas pentru \mp`care, iar ea \l respinsese. Din ct \l
cuno[tea, nu va mai repeta gestul.

***

La cinci [i jum`tate, machiorul cioc`ni la u[a Nicolei. La


[ase [i jum`tate urma s` vin` coaforul. Pe la [apte era gata s`
se al`ture restului echipei la micul dejun, \nainte de a str`bate
kilometrii care-i desp`r]eau de platoul de filmare.
Ross se afla deja acolo, vorbea cu Rita [i Dean. Ar fi fost
ciudat dac` ar fi evitat scaunul liber de la masa lor [i s-ar fi
al`turat altui grup.Bun` diminea]a pe care-l rosti scurt
primi un r`spuns adev`rat doar de la Rita; Ross \nclin` din
cap.
Nu vei putea face fa]` unei zile \nc`rcate doar cu att,
interveni Ross cnd v`zu c` se limiteaz` la pine pr`jit` [i
cafea. Te rog, adu [unc`, ou` [i lapte, \i ceru el chelnerului.
Dar nu pot mnca att de mult diminea]a! exclam` ea.
Dar po]i \ncerca! ripost` Ross.
Ai sl`bit mult de cnd ]i s-au luat m`surile pentru jacheta
de la costum. Poate c` garderobiera ar trebui s` ]i-o mai
strmteze. Apoi o privi din nou pe Rita; unde r`m`sesem?
152 MARGARET STANLEY

Ai dormit bine? o \ntreb` Dean.


Nicola \i r`spunse f`r` a-[i ridica privirea din cana de cafea.
Destul de bine. Tu?
Mai bine dect m-am a[teptat. Dar trei s`pt`mni
petrecute \n acest loc mi se par trei luni!
Nicola \[i petrecuse mare parte din noapte regretnd c`-l
refuzase pe Ross, dar acesta fusese primul impuls. Probabil c`
fusese mai bine a[a, se consolase \ntr-un trziu. Avea nevoie
de o rela]ie mai profund`, mai \nc`rcat` de semnifica]ii. Dar
Ross era b`rbatul pe care-l dorea, singurul pe care-l iubea, cu
care ar fi vrut s` fie. Dac` era adev`rat ce-i spusese despre
Paula Reddington, era vinovat` c` pusese cap`t c`sniciei lor
pentru o minciun`. Numai dac` \i spusese adev`rul. Nu era
\nc` sigur` de asta.
La ora opt venir` ma[inile s`-i duc` la locul de filmare. Cei
care se ocupau de decoruri munciser` toat` noaptea s`
schimbe acel ranch [i dependin]ele sale. Acum, erau doar
ma[inile care aduseser` zeci de metri de cabluri, de instala]ii
de iluminare, apoi camionul a c`rui parte din spate fusese
transformat` pentru ca s` li se serveasc` masa de prnz acolo.
Una din dublurile ei fu trimis` s` filmeze acele p`r]i din
scenariu \n care nu era nevoie de o interpretare special`, \n
timp ce ea se presupune c` repeta scenariul, de[i \l [tia pe
dinafar`.
Apoi un b`rbat \n[eu` calul pentru ea [i o ridic` \n [a pe
dublura ei care era acum ar`tat` din spate. Ea trebuia s` sufere
c`z`tura, \n timp ce ea, Nicola, se afla deja pe jos [i camera
T~RMUL ILUZIILOR 153

urma s` se concentreze asupra ei.P`rea destul de simplu pe


hrtie, dar probail va trebui s` repete de mai multe ori \nainte
de filmare.
Auzi o b`taie \n u[` [i Ross ap`ru \n fa]a ei.
Vreau s` avem acum o explica]ie definitiv`. Nu am de
gnd s`-mi mai pierd vremea cu explica]ii privind rela]ia cu
Paula Reddington. Crezi ce vrei, numai c` vreau s` ai un punct
de vedere clar. Dac` vrei s` divor]`m va trebui s` lup]i s`-l
ob]ii. Dac` o vei invoca pe Paula Reddington, eu m` voi folosi
de numele lui Keir Lawson. Ce zici?
Nicola \l privea uluit`.
Ce leg`tur` are Keir cu toate astea?
A \ntrziat dou` zile cnd am plecat la Frisco. L-ai \ntlnit
chiar la aeroport, nu?
De ce? Ai pus s` fiu urm`rit`? \ntreb` ea.
|n acest ora[, draga mea, nu trebuie s` pui pe cineva sub
urm`rire, \i spuse el pe un ton rece, ner`bd`tor [i ironic.
Nicola \l \ntreb` adncit` \n gnduri:
De cnd ai aflat?
Mai conteaz`? Am discutat deja cu el [i mi-a recunoscut
c` e \ndr`gostit de tine.
Nu este adev`rat! Abia m` cunoa[te, iar eu nu-l cunosc
deloc! replic` ea cu chipul \mbujorat.
A]i petrecut o or` \mpreun` \n care probabil te-a flatat,
iar cnd ai urcat pe scen` nu [i-a luat ochii de la tine. Iar tu,
la fel.
154 MARGARET STANLEY

Dar nu aveam unde s` m` uit \n alt` parte! ripost` ea. Ce


este, Ross? Ce faci acum? O alt` \ncercare de a m` scoate
vinovat`? Nu l-am mai v`zut pe Keir de atunci!
El o privi lung, cu ochii alba[tri ca de ghea]`.
Vrei s` spui c-am fost prost informat?
Cnd l-am \ntlnit pe Keir aveam acela[i drum, att, n-a
fost o \ntlnire aranjat`.
Dar tu nu aveai ce s` cau]i pe acel drum, dect dac` ai
f`cut un ocol.
Pentru c` nu [tiam drumul de \ntoarcere \n ora[. Nu ]i se
pare plauzibil? Ai \nceput deja s`-]i alc`tuie[ti un scenariu
din... falsuri!
{i tu m-ai judecat la fel de gre[it f`r` nici o baz` real`.
Numai c` afirma]iile mele sunt sus]inute de ale lui Lawson.
Nicola sim]i c` nu are aer.
Ce ]i-a spus, mai exact?
Destule. De fapt am scos eu adev`rul de la el.
Exact ca \n filme! explod` ea cu ironie amar`. Indiferent
ce ]i-ar fi spus a avut succes, l-ai crezut. Asta [tii ce \nseamn`?
C` n-a fost nimic adev`rat, puternic \ntre noi!
El r`mase privind-o t`cut.
A[adar de data asta s` \ncerc`m s` avem \ncredere unul
\n cel`lalt, bine? zise dup` un moment de gndire.
Nu! Faptul c` \i cerea s` dea uit`rii totul, o f`cu s` se
\nc`p`]neze. Nu voi continua s` r`mn m`ritat` cu un b`rbat
care m` consider` mincinoas`. Voi lucra al`turi de echipa ta
pentru c` trebuie s` termin filmul, dar nu vreau s` m` mai
atingi. OK?
T~RMUL ILUZIILOR 155

Observ` o lumin` ciudat` \n ochii lui. O prinse \n bra]e, o


s`rut`. Nicola \ncerc` s` i se \mpotriveasc`, dar trupul o tr`d`.
|[i sim]i tot corpul tremurnd, fiecare nerv revenind la via]`,
se trezi reac]ionnd a[a cum nu voia. Ross o strnse \n bra]e
pn` cnd nu-i mai opuse rezisten]` [i \ncepu s`-i r`spund`.
Costumul pe care-l purta nu era u[or de abordat, dar Ross
reu[i cumva s`-[i strecoare minile pe sub el. Brusc, refuz` s`
se mai gndeasc` la ceva [i nu-[i dori dect ca el s-o a[eze pe
sofaua \n dreptul c`reia se aflau, s`-i scoat` costumul acela
incomod s-o acopere de s`rut`ri, s` fac` dragoste cu el.
Cnd \n cele din urm` \i d`du drumul era prea confuz`,
prea luat` prin surprindere de propriile-i emo]ii.
Ross respira greu.
Am observat c` nu s-a schimbat nimic \ntre noi, atrac]ia
este la fel de mare. Va r`mne astfel, dar nu ne vom folosi de
ea, nu ct suntem aici. Nu se va \ntmpla nimic dac` vom sta
departe unul de altul \nc` trei s`pt`mni.
Ross... nu se va putea.
Trebuie s` ne mai d`m o [ans`. Ross o privi lung [i-i
spuse: aranjeaz`-]i costumul, cred c` vor veni dup` noi \n
cteva minute.
|ncerc` s` se aranjeze pu]in, lucru destul de greu de
realizat. Un singur lucru era evident; pasiunea lui Ross pentru
ea nu sc`zuse. O dorea la fel de mult. Dar cum va fi cnd se
vor \ntoarce la Los Angeles?
Porni spre locul \n care se turna scena urm`toare. I se p`ru
c` toat` lumea o prive[te ciudat, de[i nu era a[a.
156 MARGARET STANLEY

Ross discuta cu cel care ]inea calul [i sim]i c` nu se va putea


concentra la scena pe care urma s-o toarne, dar cnd auzi
ac]iune, se repezi s` ia friele calului, rostind replica scurt`
[i ridic` piciorul s`-l pun` \n scar`.
F`cu un efort destul de mare s` se urce \n [a, mai ales f`r`
ajutor. Pe moment calul se mi[c` sim]ind o greutate, iar ei
\ncepu s`-i bat` inima tare la gndul c` trebuia s` se ]in` \n [a
m`car trei minute pn` se termina filmarea.
Cele ce urmar` n-au fost clare nim`nui. Poate c` animalul
a reac]ionat sim]ind-o nervoas` [i \ncordat`, sau poate c`
omul care ]inea friele s-a relaxat un moment [i a pierdut
controlul. Indiferent ce-a fost, a luat-o prin surprindere.
Animalul \ncepu s` se cabreze brusc, iar ea sim]i c` din]ii
\ncep s`-i cl`n]`ne, iar capul p`rea c` i se desprinde de trup.
Sim]i c` nu mai simte treptele [eii sub picioare [i \ncerc`
disperat` s` le caute. Cnd lovi p`mntul, o f`cu att de
puternic \nct i se opri [i respira]ia. Z`cnd la p`mnt, auzi
voci agita]ie, oameni care strigau, care fugeau \ncoace [i
\ncolo, apoi nu mai percepu nimic.
Cnd \[i reveni se afla \n cabina ei, cu o compres` ud` pe
frunte. Duse mna la cap s-o \ndep`rteze, dar ceva o opri.
Stai nemi[cat`, auzi vocea lui Ross. Va veni imediat un
medic.
Nu am nimic, zise ea surprins` de vocea care abia se
auzea. Mi-a trecut.
Ai c`zut de pe cal. Nu se poate s` fie o simpl` c`z`tur`,
ai putea avea contuzii.
T~RMUL ILUZIILOR 157

Nu crezi c` le-a[ fi sim]it? N-am p`]it nimic, s` ne


\ntorcem la lucru.
Filmul mai poate a[tepta. Stai aici nemi[cat`, pn` vine
medicul s` te controleze. Nu-mi pas` ct va dura!
Nu trebuie s` stai aici cu mine, protest` ea. Po]i lucra
scenele \n care nu apare Catherine.
Ce faci Nicola, \mi spui cum trebuie s`-mi fac munca?
Nu, r`spunse ea, dar pe un ton potolit. Nu voia s`
re\nceap` conflictul cu el. Unele lucruri nu se vor schimba
niciodat`, \[i spuse. Dac` ceea ce reu[iser` s` rec[tige ast`zi
va fi de-ajuns pentru a-[i reface c`snicia era de v`zut. Privindu-l,
observ` c` ochii lui aveau o alt` expresie, apoi Ross o prinse
\n bra]e, acoperind-o de s`rut`ri.
Am crezut c` te-am pierdut, murmur` el. Cnd te-am
v`zut z`cnd pe jos, am crezut c-ai murit.
Ca Arlene? [opti ea.
N-am sim]it nimic cnd a murit Arlene. N-a fost iubire
\ntre noi; ne foloseam unul de altul. Ai fi putut spune c` ne
meritam unul pe altul. Doar cnd au venit s` m` aresteze am
avut un [oc, din care mi-am revenit, realiznd ce am ajuns.
Dac` n-ai fi ap`rut \n via]a mea, m-a[ mai fi aflat [i acum \n
acea jungl`, \ngropndu-m` \n ea.
Tu m-ai salvat de ceva [i mai r`u [i mai ales m-ai l`sat s`
r`mn cnd nu aveam unde s` m` duc.
Te-am l`sat s` stai pentru c` n-am putut s` renun] la tine.
Ai idee ct te iubesc, Nicola?
158 MARGARET STANLEY

Nu, zise ea.


S`rutul lui o convinse.
De ce nu mi-ai spus-o niciodat`?
Am f`cut-o, sau am \ncercat s-o fac. Dar cnd am ajuns
la Los Angeles lucrurile au \nceput s` mearg` prost. Mi s-a
p`rut c` te-ai schimbat, c` nu mai e[ti acea fat` pe care am
cunoscut-o \n Venezuela, ci o str`in` la care nu mai puteam
ajunge.
Am fost geloas`, se confes` ea. Pe tine, pe munca ta, pe
tot ce-a f`cut parte din via]a ta \n trecut. Iar gndul c` te aflai
cu Paula \n San Francisco a fost de nesuportat.
Paula a fost \n Elve]ia cu un conte, zise el.
Keir mi-a spus c-a]i fost v`zu]i \mpreun` dup` ce te-ai
\ntors aici, cu mine.
Dac` ne-a \ntlnit, a fost \ntmpl`tor. Ross \i lu` fa]a \n
palmele sale puternice, cu tandre]e, privind-o \n ochi. Ce s`
fac s` te conving? Paula Reddington nu se ridic` la \n`l]imea
ta, din nici un punct de vedere. P`le[te complet \n fa]a ta! Sam
mi-a dat o veste grozav`! Vrea s`-]i ofere rolul principal
\ntr-un nou film.
Nu este prematur s` m` gndesc c` voi turna un nou
film? Nici n-am terminat Sky! Dac` acesta nu va avea succes?
S-ar putea ca Sky s` nu aib` succes, mai ales din cauza
presei. Vei vedea cum va vui c` eu, ca regizor, i-am f`cut de
petrecanie so]iei mele pentru a aduce \n locul ei o inocent`.
E[ti preg`tit` s` faci fa]` atacurilor?
T~RMUL ILUZIILOR 159

Cei care conteaz` cu adev`rat, vor [ti c` nu este adev`rat.


Te iubesc, Ross. Prea mult pentru ca s` las presa s` ne
despart`.
|]i datorez att de mult, iubito, \i spuse el. M-ai readus la
via]`. Casa p`rea goal` f`r` tine. Am vrut la \nceput s` te fac s`
suferi cum sufeream [i eu.
{i ai reu[it, admise ea. Nu cu venirea \n apartamentul
meu, ci plecnd f`r` o vorb`.
Am acceptat s` fac regia filmului Sky doar din cauza ta.
Am [tiut c` primul regizor nu te putea pune \n valoare. Aveai
nevoie de un impuls serios.
Pe care mi l-ai dat f`r` [ov`ial`, recunoscu Nicola. Ross,
continu` ea, vom fi cel mai frumos, cel mai compatibil cuplu
din Hollywood, murmur` ea, sim]ind c` el pufne[te \n rs.
Probabil vom fi ca [oarecele cu pisica, dar nimeni nu va
[ti asta.
O strnse cu drag la piept.

Sfr[it

S-ar putea să vă placă și